Thử Thách Của Kyouko

Thu Thach Cua Kyouko

Tác giả : Yoshiki Nakamura

Thể loại : Comedy - Hài Hước, Drama, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 20/08/2020 13:33

Tình trạng : 283 / 285 Chapter

Lượt xem: 16180

Kyouko Mogami 15 tuổi, do hoàn cảnh gia đình mà từ nhỏ cô đã được gởi đến gia đình của Shou Fuwa để làm thêm. Kyouko và Shou đã trải qua thời niên thiếu cùng nhau, rồi một ngày kia Shou muốn rời khỏi Kyouko để lên Tokyo thực hiện giấc mơ trở thành ca sĩ của mình và anh ta rủ Kyouko cùng đi. Kyouko đã vui vẻ nhận lời theo Shou đến Tokyo dù vẫn chưa học xong trung học vì cô rất yêu Shou. Đến Tokyo, Kyouko đã làm việc cực khổ để nuôi sống mình và Shou. Cuối cùng thì Shou cũng trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Nhưng... khoảng cách giữa Shou và Kyouko ngày một xa dần..
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 283 16/08/2020 06:10
Chapter 282 16/08/2020 04:10
Chapter 281 21/08/2020 14:10
Chapter 280 23/05/2020 18:10
Chapter 279 22/04/2020 18:10
Chapter 278 24/02/2020 00:10
Chapter 277 23/02/2020 22:10
Chapter 276 23/02/2020 18:11
Chapter 275 23/02/2020 16:11
Chapter 274 23/02/2020 14:11
Chapter 273 20/02/2020 14:10
Chapter 272 20/02/2020 12:10
Chapter 271 06/02/2020 14:10
Chapter 270 04/02/2020 05:10
Chapter 269 17/01/2020 03:46
Chapter 268 17/01/2020 01:46
Chapter 267 : - Mèo team 16/01/2020 23:46
Chapter 267 : - Mèo team 16/01/2020 21:46
Chapter 266.5 : - Mèo team 16/01/2020 19:46
Chapter 265 16/01/2020 17:46
Chapter 264 16/01/2020 15:46
Chapter 263 16/01/2020 13:46
Chapter 262 16/01/2020 11:46
Chapter 261 16/01/2020 09:46
Chapter 260 16/01/2020 07:46
Chapter 259 16/01/2020 05:46
Chapter 258 16/01/2020 03:46
Chapter 257 04/10/2018 00:00
Chapter 256 04/05/2018 00:00
Chapter 255 04/05/2018 00:00
Chapter 254 04/05/2018 00:00
Chapter 253 15/01/2020 17:46
Chapter 252 15/01/2020 15:46
Chapter 251 15/01/2020 13:46
Chapter 250 15/01/2020 11:46
Chapter 249 15/01/2020 09:46
Chapter 248 15/01/2020 07:46
Chapter 247 15/01/2020 05:46
Chapter 246 15/01/2020 03:46
Chapter 245 15/01/2020 01:46
Chapter 244 14/01/2020 23:46
Chapter 243 01/04/2017 00:00
Chapter 242 01/03/2017 00:00
Chapter 241 01/03/2017 00:00
Chapter 240 14/01/2020 15:46
Chapter 239 14/01/2020 13:46
Chapter 238 14/01/2020 11:46
Chapter 237 14/01/2020 09:46
Chapter 236 14/01/2020 07:46
Chapter 235 14/01/2020 05:46
Chapter 234 14/01/2020 03:46
Chapter 233 14/01/2020 01:46
Chapter 232 13/01/2020 23:46
Chapter 231 13/01/2020 21:46
Chapter 230 13/01/2020 19:46
Chapter 229 13/01/2020 17:46
Chapter 228 13/01/2020 15:46
Chapter 227 13/01/2020 13:46
Chapter 226 13/01/2020 11:46
Chapter 225 13/01/2020 09:46
Chapter 224 13/01/2020 07:46
Chapter 223 05/09/2015 00:00
Chapter 222 05/09/2015 00:00
Chapter 221 05/09/2015 00:00
Chapter 220 05/09/2015 00:00
Chapter 219 05/09/2015 00:00
Chapter 218 05/09/2015 00:00
Chapter 217 12/01/2020 17:46
Chapter 216 12/01/2020 15:46
Chapter 215 12/01/2020 13:46
Chapter 214 12/01/2020 11:46
Chapter 213 12/01/2020 09:46
Chapter 212 12/01/2020 07:46
Chapter 211.5 12/01/2020 05:46
Chapter 211.5 12/01/2020 03:46
Chapter 210 12/01/2020 01:46
Chapter 209 11/01/2020 23:46
Chapter 208 11/01/2020 21:46
Chapter 207 11/01/2020 19:46
Chapter 206 11/01/2020 17:46
Chapter 205 11/01/2020 15:46
Chapter 204 11/01/2020 13:46
Chapter 203.5 11/01/2020 11:46
Chapter 203.5 11/01/2020 09:46
Chapter 202 11/01/2020 07:46
Chapter 201 11/01/2020 05:46
Chapter 200 11/01/2020 03:46
Chapter 199 11/01/2020 01:46
Chapter 198 10/01/2020 23:46
Chapter 197 10/01/2020 21:46
Chapter 196 10/01/2020 19:46
Chapter 195 10/01/2020 17:46
Chapter 194 10/01/2020 15:46
Chapter 193 10/01/2020 13:46
Chapter 192 10/01/2020 11:46
Chapter 191 10/01/2020 09:46
Chapter 190 10/01/2020 07:46
Chapter 189 10/01/2020 05:46
Chapter 188 10/01/2020 03:46
Chapter 187 10/01/2020 01:46
Chapter 186 09/01/2020 23:46
Chapter 185 09/01/2020 21:46
Chapter 184 09/01/2020 19:46
Chapter 183 09/01/2020 17:46
Chapter 182 09/01/2020 15:46
Chapter 181 09/01/2020 13:46
Chapter 180 09/01/2020 11:46
Chapter 179 09/01/2020 09:46
Chapter 178 09/01/2020 07:46
Chapter 177 09/01/2020 05:46
Chapter 176 09/01/2020 03:46
Chapter 175 09/01/2020 01:46
Chapter 174 08/01/2020 23:46
Chapter 173 08/01/2020 21:46
Chapter 172 08/01/2020 19:46
Chapter 171 08/01/2020 17:46
Chapter 170 08/01/2020 15:46
Chapter 169 08/01/2020 13:46
Chapter 168 08/01/2020 11:46
Chapter 167 08/01/2020 09:46
Chapter 166 08/01/2020 07:46
Chapter 165 08/01/2020 05:46
Chapter 164 08/01/2020 03:46
Chapter 163 08/01/2020 01:46
Chapter 162 07/01/2020 23:46
Chapter 161.5 07/01/2020 21:46
Chapter 161.5 07/01/2020 19:46
Chapter 160 07/01/2020 17:46
Chapter 159 07/01/2020 15:46
Chapter 158 07/01/2020 13:46
Chapter 157 07/01/2020 11:46
Chapter 156 07/01/2020 09:46
Chapter 155 07/01/2020 07:46
Chapter 154 07/01/2020 05:46
Chapter 153 07/01/2020 03:46
Chapter 152 07/01/2020 01:46
Chapter 151 06/01/2020 23:46
Chapter 150 06/01/2020 21:46
Chapter 149 06/01/2020 19:46
Chapter 148 06/01/2020 17:46
Chapter 147 06/01/2020 15:46
Chapter 146 06/01/2020 13:46
Chapter 145 06/01/2020 11:46
Chapter 144 06/01/2020 09:46
Chapter 143 06/01/2020 07:46
Chapter 142 06/01/2020 05:46
Chapter 141 06/01/2020 03:46
Chapter 140 06/01/2020 01:46
Chapter 139 05/01/2020 23:46
Chapter 138 05/01/2020 21:46
Chapter 137 05/01/2020 19:46
Chapter 136 05/01/2020 17:46
Chapter 135 05/01/2020 15:46
Chapter 134 05/01/2020 13:46
Chapter 133 05/01/2020 11:46
Chapter 132 05/01/2020 09:46
Chapter 131 05/01/2020 07:46
Chapter 130 05/01/2020 05:46
Chapter 129 05/01/2020 03:46
Chapter 128 05/01/2020 01:46
Chapter 127 04/01/2020 23:46
Chapter 126 04/01/2020 21:46
Chapter 125 04/01/2020 19:46
Chapter 124 04/01/2020 17:46
Chapter 123 04/01/2020 15:46
Chapter 122 04/01/2020 13:46
Chapter 121 04/01/2020 11:46
Chapter 120.5 04/01/2020 09:46
Chapter 120.5 04/01/2020 07:46
Chapter 119 04/01/2020 05:46
Chapter 118 04/01/2020 03:46
Chapter 117 04/01/2020 01:46
Chapter 116 03/01/2020 23:46
Chapter 115 03/01/2020 21:46
Chapter 114 03/01/2020 19:46
Chapter 113 03/01/2020 17:46
Chapter 112 03/01/2020 15:46
Chapter 111 03/01/2020 13:46
Chapter 110 03/01/2020 11:46
Chapter 109 03/01/2020 09:46
Chapter 108 03/01/2020 07:46
Chapter 107 03/01/2020 05:46
Chapter 106 03/01/2020 03:46
Chapter 105 03/01/2020 01:46
Chapter 104 02/01/2020 23:46
Chapter 103 02/01/2020 21:46
Chapter 102 02/01/2020 19:46
Chapter 101 02/01/2020 17:46
Chapter 100 02/01/2020 15:46
Chapter 99 02/01/2020 13:46
Chapter 98 02/01/2020 11:46
Chapter 97 02/01/2020 09:46
Chapter 96 02/01/2020 07:46
Chapter 95 02/01/2020 05:46
Chapter 94 02/01/2020 03:46
Chapter 93 02/01/2020 01:46
Chapter 92 01/01/2020 23:46
Chapter 91 01/01/2020 21:46
Chapter 90 01/01/2020 19:46
Chapter 89 01/01/2020 17:46
Chapter 88 01/01/2020 15:46
Chapter 87 01/01/2020 13:46
Chapter 86 01/01/2020 11:46
Chapter 85 01/01/2020 09:46
Chapter 84 30/07/2020 08:10
Chapter 15 01/01/2020 07:46
Chapter 83 30/07/2020 11:10
Chapter 14 01/01/2020 05:46
Chapter 82 31/07/2020 01:10
Chapter 13 : Raw 01/01/2020 03:46
Chapter 12 : Raw 01/01/2020 01:46
Chapter 11 31/12/2019 23:46
Chapter 10.5 31/12/2019 21:46
Chapter 10 31/12/2019 19:46
Chapter 9.5 31/12/2019 17:46
Chapter 9 31/12/2019 15:46
Chapter 8 31/12/2019 13:46
Chapter 7.5 31/12/2019 11:46
Chapter 7 31/12/2019 09:46
Chapter 6.5 31/12/2019 07:46
Chapter 6 31/12/2019 05:46
Chapter 5.5 31/12/2019 03:46
Chapter 5 31/12/2019 01:46
Chapter 4 30/12/2019 23:46
Chapter 3.5 30/12/2019 21:46
Chapter 3 30/12/2019 19:46
Chapter 2 30/12/2019 17:46
Chapter 1.5 30/12/2019 15:46
Chapter 1 : Chiếc hộp đã được mở ra 30/12/2019 13:46

comment

Có thể bạn thích xem

Thạch Đến Vận Chuyển - Thach Đen Van Chuyen

Cập nhật lúc : 12/09/2019 02:22

Tình trạng : 21 / 21 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Điểm Thạch Thành Thê - Điem Thach Thanh The

Cập nhật lúc : 21/05/2019 20:52

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thạch Liên Trùng Sinh - Thach Lien Trung Sinh

Cập nhật lúc : 26/04/2019 04:56

Tình trạng : 5 / 7 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh, Dị Năng, Nữ Cường, Mạt Thế

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thạch Thảo Bất Tử - Tôn Chủ Và Tôi - Thach Thao Bat Tu - Ton Chu Va Toi

Cập nhật lúc : 20/07/2019 15:23

Tình trạng : 39 / 41 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cánh Cửa Phía Sau Cuộc Hôn Nhân Thứ Hai Của Tổng Giám Đốc - Canh Cua Phia Sau Cuoc Hon Nhan Thu Hai Cua Tong Giam Đoc

Cập nhật lúc : 12/12/2019 22:25

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vợ Trước Của Thánh Thủ - Vo Truoc Cua Thanh Thu

Cập nhật lúc : 29/07/2019 17:09

Tình trạng : 21 / 21 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kẻ Thù Của Xử Nữ - Ke Thu Cua Xu Nu

Cập nhật lúc : 12/05/2019 07:13

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sát Thủ Của Mùi Hương - Sat Thu Cua Mui Huong

Cập nhật lúc : 22/11/2020 17:00

Tình trạng : 138 / 139 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Bí Mật Của Đại Tiểu Thư - Bi Mat Cua Đai Tieu Thu

Cập nhật lúc : 13/12/2019 05:38

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thư Hối Lỗi Của Chồng Trước - Thu Hoi Loi Cua Chong Truoc

Cập nhật lúc : 25/10/2017 12:02

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cửa Hàng Dị Thú Số 138 - Cua Hang Di Thu So 138

Cập nhật lúc : 28/01/2017 20:01

Tình trạng : 177 / 177 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Dị Năng, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sự Trở Về Của Tiểu Thư - Su Tro Ve Cua Tieu Thu

Cập nhật lúc : 20/10/2019 12:00

Tình trạng : 34 / 36 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 04/08/2021 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.200

Đọc truyện

Dụ Dỗ Đại Luật Sư - Du Do Đai Luat Su

Cập nhật lúc : 05/08/2021 00:31

Tình trạng : 906 / 908 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 04/08/2021 11:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.399

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 04/08/2021 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Vô Thượng Sát Thần - Vo Thuong Sat Than

Cập nhật lúc : 04/08/2021 21:41

Tình trạng : 3254 / 3256 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Rể Quý Trời Cho - Re Quy Troi Cho

Cập nhật lúc : 04/08/2021 19:42

Tình trạng : 1729 / 1731 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.213

Đọc truyện