Thiết Lập Tính Cách Của Lốp Xe Dự Phòng Hỏng Rồi

Thiet Lap Tinh Cach Cua Lop Xe Du Phong Hong Roi

Tác giả : Miêu Bát Tiên Sinh

Thể loại : Đam Mỹ

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 19/12/2022 23:28

Tình trạng : 77 / 79 Chapter

Lượt xem: 16183

Thiết lập tính cách của lốp xe dự phòng hỏng rồi - Lốp xe dự phòng OOC rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Editor: Diệp Hạ (dphh___) Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Đam mỹ, cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, HE Giới thiệu: Trình Mộc Quân là một cây trúc thần, vì độ tình kiếp nên tiến vào Hệ thống độ kiếp làm lốp xe dự phòng. Nhưng hắn không có tâm, làm lốp xe dự phòng cũng rất tùy ý, vào thế giới nào hỏng thế giới đó. Tổ kế hoạch tức giận. Trình Mộc Quân bị ném vào thế giới trừng phạt làm chó liếm ba năm mới khôi phục ký ức, nếu muốn rời đi nhất định phải trở về chữa trị những thế giới đã hỏng
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 77 : C77: Sư Đệ Vạn Người Ghét Ooc Rồi (8) 20/12/2022 09:28
Chapter 76 : C76: Sư Đệ Vạn Người Ghét Ooc Rồi (7) 20/12/2022 07:28
Chapter 75 : C75: Sư Đệ Vạn Người Ghét Ooc Rồi (6) 20/12/2022 05:28
Chapter 74 : C74: Sư Đệ Vạn Người Ghét Ooc Rồi (5) 20/12/2022 03:28
Chapter 73 : C73: Sư Đệ Vạn Người Ghét Ooc Rồi (4) 20/12/2022 01:28
Chapter 72 : C72: Sư Đệ Vạn Người Ghét Ooc Rồi (3) 19/12/2022 23:28
Chapter 71 : C71: Sư Đệ Vạn Người Ghét Ooc Rồi (2) 19/12/2022 21:28
Chapter 70 : C70: Sư Đệ Vạn Người Ghét Ooc Rồi (1) 19/12/2022 19:28
Chapter 69 : C69: Bạn Trai Cũ Ooc Rồi (hoàn) 19/12/2022 17:28
Chapter 68 : C68: Bạn Trai Cũ Ooc Rồi (22) 19/12/2022 15:28
Chapter 67 : C67: Bạn Trai Cũ Ooc Rồi (21) 19/12/2022 13:28
Chapter 66 : C66: Bạn Trai Cũ Ooc Rồi (20) 19/12/2022 11:28
Chapter 65 : C65: Bạn Trai Cũ Ooc Rồi (19) 19/12/2022 09:28
Chapter 64 : C64: Bạn Trai Cũ Ooc Rồi (18) 19/12/2022 07:28
Chapter 63 : C63: Bạn Trai Cũ Ooc Rồi (17) 19/12/2022 05:28
Chapter 62 : C62: Bạn Trai Cũ Ooc Rồi (16) 19/12/2022 03:28
Chapter 61 : C61: Bạn Trai Cũ Ooc Rồi (15) 19/12/2022 01:28
Chapter 60 : C60: Bạn Trai Cũ Ooc Rồi (14) 18/12/2022 23:28
Chapter 59 : C59: Bạn Trai Cũ Ooc Rồi (13) 18/12/2022 21:28
Chapter 58 : C58: Bạn Trai Cũ Ooc Rồi (12) 18/12/2022 19:28
Chapter 57 : C57: Bạn Trai Cũ Ooc Rồi (11) 18/12/2022 17:28
Chapter 56 : C56: Bạn Trai Cũ Ooc Rồi (10) 18/12/2022 15:28
Chapter 55 : C55: Bạn Trai Cũ Ooc Rồi (9) 18/12/2022 13:28
Chapter 54 : C54: Bạn Trai Cũ Ooc Rồi (8) 18/12/2022 11:28
Chapter 53 : C53: Bạn Trai Cũ Ooc Rồi (7) 18/12/2022 09:28
Chapter 52 : C52: Bạn Trai Cũ Ooc Rồi (6) 18/12/2022 07:28
Chapter 51 : C51: Bạn Trai Cũ Ooc Rồi (5) 18/12/2022 05:28
Chapter 50 : C50: Bạn Trai Cũ Ooc Rồi (4) 18/12/2022 03:28
Chapter 49 : C49: Bạn Trai Cũ Ooc Rồi (3) 18/12/2022 01:28
Chapter 48 : C48: Bạn Trai Cũ Ooc Rồi (2) 17/12/2022 23:28
Chapter 47 : C47: Bạn Trai Cũ Ooc Rồi (1) 17/12/2022 21:28
Chapter 46 : C46: Sư Tôn Ốm Yếu Ooc Rồi (hoàn) 17/12/2022 19:28
Chapter 45 : C45: Sư Tôn Ốm Yếu Ooc Rồi (20) 17/12/2022 17:28
Chapter 44 : C44: Sư Tôn Ốm Yếu Ooc Rồi (19) 17/12/2022 15:28
Chapter 43 : C43: Sư Tôn Ốm Yếu Ooc Rồi (18) 17/12/2022 13:28
Chapter 42 : C42: Sư Tôn Ốm Yếu Ooc Rồi (17) 17/12/2022 11:28
Chapter 41 : C41: Sư Tôn Ốm Yếu Ooc Rồi (16) 17/12/2022 09:28
Chapter 40 : C40: Sư Tôn Ốm Yếu Ooc Rồi (15) 17/12/2022 07:28
Chapter 39 : C39: Sư Tôn Ốm Yếu Ooc Rồi (14) 17/12/2022 05:28
Chapter 38 : C38: Sư Tôn Ốm Yếu Ooc Rồi (13) 17/12/2022 03:28
Chapter 37 : C37: Sư Tôn Ốm Yếu Ooc Rồi (12) 17/12/2022 01:28
Chapter 36 : C36: Sư Tôn Ốm Yếu Ooc Rồi (11) 16/12/2022 23:28
Chapter 35 : C35: Sư Tôn Ốm Yếu Ooc Rồi (10) 16/12/2022 21:28
Chapter 34 : C34: Sư Tôn Ốm Yếu Ooc Rồi (9) 16/12/2022 19:28
Chapter 33 : C33: Sư Tôn Ốm Yếu Ooc Rồi (8) 16/12/2022 17:28
Chapter 32 : C32: Sư Tôn Ốm Yếu Ooc Rồi (7) 16/12/2022 15:28
Chapter 31 : C31: Sư Tôn Ốm Yếu Ooc Rồi (6) 16/12/2022 13:28
Chapter 30 : C30: Sư Tôn Ốm Yếu Ooc Rồi (5) 16/12/2022 11:28
Chapter 29 : C29: Sư Tôn Ốm Yếu Ooc Rồi (4) 16/12/2022 09:28
Chapter 28 : C28: Sư Tôn Ốm Yếu Ooc Rồi (3) 16/12/2022 07:28
Chapter 27 : C27: Sư Tôn Ốm Yếu Ooc Rồi (2) 16/12/2022 05:28
Chapter 26 : C26: Sư Tôn Ốm Yếu Ooc Rồi (1) 16/12/2022 03:28
Chapter 25 : C25: Thế Thân Xuyên Thư Ooc Rồi (hoàn) 16/12/2022 01:28
Chapter 24 : C24: Thế Thân Xuyên Thư Ooc Rồi (21) 15/12/2022 23:28
Chapter 23 : C23: Thế Thân Xuyên Thư Ooc Rồi (20) 15/12/2022 21:28
Chapter 22 : C22: Thế Thân Xuyên Thư Ooc Rồi (19) 15/12/2022 19:28
Chapter 21 : C21: Thế Thân Xuyên Thư Ooc Rồi (18) 15/12/2022 17:28
Chapter 20 : C20: Thế Thân Xuyên Thư Ooc Rồi (18) 15/12/2022 15:28
Chapter 19 : C19: Thế Thân Xuyên Thư Ooc Rồi (17) 15/12/2022 13:28
Chapter 18 : C18: Thế Thân Xuyên Thư Ooc Rồi (16) 15/12/2022 11:28
Chapter 17 : C17: Thế Thân Xuyên Thư Ooc Rồi (15) 15/12/2022 09:28
Chapter 16 : C16: Thế Thân Xuyên Thư Ooc Rồi (14) 15/12/2022 07:28
Chapter 15 : C15: Thế Thân Xuyên Thư Ooc Rồi (13) 15/12/2022 05:28
Chapter 14 : C14: Thế Thân Xuyên Thư Ooc Rồi (12) 15/12/2022 03:28
Chapter 13 : C13: Thế Thân Xuyên Thư Ooc Rồi (11) 15/12/2022 01:28
Chapter 12 : C12: Thế Thân Xuyên Thư Ooc Rồi (10) 14/12/2022 23:28
Chapter 11 : C11: Thế Thân Xuyên Thư Ooc Rồi (9) 14/12/2022 21:28
Chapter 10 : C10: Thế Thân Xuyên Thư Ooc Rồi (8) 14/12/2022 19:28
Chapter 9 : C9: Thế Thân Xuyên Thư Ooc Rồi (7) 14/12/2022 17:28
Chapter 8 : C8: Thế Thân Xuyên Thư Ooc Rồi (6) 14/12/2022 15:28
Chapter 7 : C7: Thế Thân Xuyên Thư Ooc Rồi (5) 14/12/2022 13:28
Chapter 6 : C6: Thế Thân Xuyên Thư Ooc Rồi (4) 14/12/2022 11:28
Chapter 5 : C5: Thế Thân Xuyên Thư Ooc Rồi (3) 14/12/2022 09:28
Chapter 4 : C4: Thế Thân Xuyên Thư Ooc Rồi (2) 14/12/2022 07:28
Chapter 3 : C3: Thế Thân Xuyên Thư Ooc Rồi (1) 14/12/2022 05:28
Chapter 2 : C2: Khúc Dạo Đầu 14/12/2022 03:28
Chapter 1 : C1: Giới Thiệu 14/12/2022 01:28

comment

Có thể bạn thích xem

Lưu Lượng Tiểu Sinh Mỗi Ngày Thay Đổi Thiết Lập Tính Cách - Luu Luong Tieu Sinh Moi Ngay Thay Đoi Thiet Lap Tinh Cach

Cập nhật lúc : 04/08/2022 06:58

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tình Yêu Trên Mạng Của Giáo Bá Lật Xe Rồi - Tinh Yeu Tren Mang Cua Giao Ba Lat Xe Roi

Cập nhật lúc : 31/07/2022 03:59

Tình trạng : 35 / 37 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cố Cách, Bạch Đốc Của Anh Bị Rơi Rồi - Co Cach, Bach Đoc Cua Anh Bi Roi Roi

Cập nhật lúc : 07/12/2018 18:01

Tình trạng : 47 / 47 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phong Cách Của Mọi Người Đều Không Đúng - Phong Cach Cua Moi Nguoi Đeu Khong Đung

Cập nhật lúc : 12/03/2019 09:45

Tình trạng : 46 / 46 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đầu Óc Của Cậu Hỏng Rồi - Đau Óc Cua Cau Hong Roi

Cập nhật lúc : 12/11/2021 09:29

Tình trạng : 40 / 42 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sau Khi Mất Trí Nhớ Tình Yêu Của Tôi Muốn Lật Xe - Sau Khi Mat Tri Nho Tinh Yeu Cua Toi Muon Lat Xe

Cập nhật lúc : 28/06/2022 12:28

Tình trạng : 34 / 34 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ma Quân, Hắn Bị Lật Xe Rồi! - Ma Quan, Han Bi Lat Xe Roi!

Cập nhật lúc : 11/11/2022 06:30

Tình trạng : 12 / 14 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Minh Chủ Hắc Hóa Rồi [Hệ Liệt Cổ Phong Tình Bộ 1] - Minh Chu Hac Hoa Roi [He Liet Co Phong Tinh Bo 1]

Cập nhật lúc : 23/09/2021 08:07

Tình trạng : 81 / 81 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Ngược, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Phàm Nhân Tu Tiên - Pham Nhan Tu Tien

Cập nhật lúc : 28/01/2023 02:34

Tình trạng : 2468 / 2468 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.217

Đọc truyện

Mục Thần Ký - Muc Than Ky

Cập nhật lúc : 27/01/2023 03:36

Tình trạng : 1070 / 1072 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 25/01/2023 08:01

Tình trạng : 4011 / 4013 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.251

Đọc truyện

Tiểu Tình Nhân Của Bác Sĩ Ác Ma! - Tieu Tinh Nhan Cua Bac Si Ác Ma!

Cập nhật lúc : 29/01/2023 19:58

Tình trạng : 100 / 102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn - Chang Re Vo Dung La Tien Ton

Cập nhật lúc : 29/01/2023 08:31

Tình trạng : 729 / 731 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.339

Đọc truyện

Những Năm Ấy Tôi Làm Đại Thần - Nhung Nam Ấy Toi Lam Đai Than

Cập nhật lúc : 29/01/2023 12:28

Tình trạng : 40 / 42 Chapter

Thể loại: Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện