Thiên Đường Có Em

Thien Đuong Co Em

Tác giả : Mạn Tây

Thể loại : Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 29/01/2023 07:01

Tình trạng : 310 / 312 Chapter

Lượt xem: 16180

Giới thiệu: Năm năm trước, sau một lần bị hãm hại, Cố Nghiên Ca cùng một tên đàn ông xa lạ có một đêm hoang đường... Năm năm sau, cô trở về nước sau thời gian học tập và nhân tiện kết hôn với một người đàn ông Gay Lục Lăng Nghiệp, chú của người đàn ông cô kết hôn có gia thế nổi tiếng, lai lịch thần bí, nắm giữ huyết mạch thương mại của thành phố G, là người kiêu ngạo và ngạo mạn, được gọi là “ Lục Tam Gia”
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 310 29/01/2023 09:31
Chapter 309 29/01/2023 07:31
Chapter 308 29/01/2023 05:31
Chapter 307 29/01/2023 03:31
Chapter 306 29/01/2023 01:31
Chapter 305 28/01/2023 23:31
Chapter 304 28/01/2023 21:31
Chapter 303 28/01/2023 19:31
Chapter 302 28/01/2023 17:31
Chapter 301 28/01/2023 15:31
Chapter 300 28/01/2023 13:31
Chapter 299 28/01/2023 11:31
Chapter 298 28/01/2023 09:31
Chapter 297 28/01/2023 07:31
Chapter 296 28/01/2023 05:31
Chapter 295 15/01/2023 09:28
Chapter 294 15/01/2023 07:28
Chapter 293 15/01/2023 05:28
Chapter 292 15/01/2023 03:28
Chapter 291 15/01/2023 01:28
Chapter 290 14/01/2023 23:28
Chapter 289 14/01/2023 21:28
Chapter 288 14/01/2023 19:28
Chapter 287 14/01/2023 17:28
Chapter 286 14/01/2023 15:28
Chapter 285 14/01/2023 13:28
Chapter 284 14/01/2023 11:28
Chapter 283 14/01/2023 09:28
Chapter 282 14/01/2023 07:28
Chapter 281 14/01/2023 05:28
Chapter 280 14/01/2023 03:28
Chapter 279 14/01/2023 01:28
Chapter 278 13/01/2023 23:28
Chapter 277 13/01/2023 21:28
Chapter 276 13/01/2023 19:28
Chapter 275 13/01/2023 17:28
Chapter 274 13/01/2023 15:28
Chapter 273 13/01/2023 13:28
Chapter 272 13/01/2023 11:28
Chapter 271 13/01/2023 09:28
Chapter 270 13/01/2023 07:28
Chapter 269 13/01/2023 05:28
Chapter 268 13/01/2023 03:28
Chapter 267 13/01/2023 01:28
Chapter 266 12/01/2023 23:28
Chapter 265 12/01/2023 21:28
Chapter 264 12/01/2023 19:28
Chapter 263 12/01/2023 17:28
Chapter 262 12/01/2023 15:28
Chapter 261 12/01/2023 13:28
Chapter 260 12/01/2023 11:28
Chapter 259 12/01/2023 09:28
Chapter 258 12/01/2023 07:28
Chapter 257 12/01/2023 05:28
Chapter 256 12/01/2023 03:28
Chapter 255 12/01/2023 01:28
Chapter 254 11/01/2023 23:28
Chapter 253 11/01/2023 21:28
Chapter 252 11/01/2023 19:28
Chapter 251 11/01/2023 17:28
Chapter 250 11/01/2023 15:28
Chapter 249 11/01/2023 13:28
Chapter 248 11/01/2023 11:28
Chapter 247 11/01/2023 09:28
Chapter 246 11/01/2023 07:28
Chapter 245 11/01/2023 05:28
Chapter 244 11/01/2023 03:28
Chapter 243 11/01/2023 01:28
Chapter 242 10/01/2023 23:28
Chapter 241 10/01/2023 21:28
Chapter 240 10/01/2023 19:28
Chapter 239 10/01/2023 17:28
Chapter 238 10/01/2023 15:28
Chapter 237 10/01/2023 13:28
Chapter 236 10/01/2023 11:28
Chapter 235 10/01/2023 09:28
Chapter 234 10/01/2023 07:28
Chapter 233 10/01/2023 05:28
Chapter 232 10/01/2023 03:28
Chapter 231 10/01/2023 01:28
Chapter 230 09/01/2023 23:28
Chapter 229 09/01/2023 21:28
Chapter 228 09/01/2023 19:28
Chapter 227 09/01/2023 17:28
Chapter 226 09/01/2023 15:28
Chapter 225 09/01/2023 13:28
Chapter 224 09/01/2023 11:28
Chapter 223 09/01/2023 09:28
Chapter 222 09/01/2023 07:28
Chapter 221 09/01/2023 05:28
Chapter 220 09/01/2023 03:28
Chapter 219 09/01/2023 01:28
Chapter 218 08/01/2023 23:28
Chapter 217 08/01/2023 21:28
Chapter 216 08/01/2023 19:28
Chapter 215 08/01/2023 17:28
Chapter 214 08/01/2023 15:28
Chapter 213 08/01/2023 13:28
Chapter 212 08/01/2023 11:28
Chapter 211 08/01/2023 09:28
Chapter 210 08/01/2023 07:28
Chapter 209 08/01/2023 05:28
Chapter 208 08/01/2023 03:28
Chapter 207 08/01/2023 01:28
Chapter 206 07/01/2023 23:28
Chapter 205 07/01/2023 21:28
Chapter 204 07/01/2023 19:28
Chapter 203 07/01/2023 17:28
Chapter 202 07/01/2023 15:28
Chapter 201 07/01/2023 13:28
Chapter 200 07/01/2023 11:28
Chapter 199 07/01/2023 09:28
Chapter 198 07/01/2023 07:28
Chapter 197 07/01/2023 05:28
Chapter 196 07/01/2023 09:28
Chapter 195 07/01/2023 07:28
Chapter 194 07/01/2023 05:28
Chapter 193 07/01/2023 03:28
Chapter 192 07/01/2023 01:28
Chapter 191 06/01/2023 23:28
Chapter 190 06/01/2023 21:28
Chapter 189 06/01/2023 19:28
Chapter 188 06/01/2023 17:28
Chapter 187 06/01/2023 15:28
Chapter 186 06/01/2023 13:28
Chapter 185 06/01/2023 11:28
Chapter 184 06/01/2023 09:28
Chapter 183 06/01/2023 07:28
Chapter 182 06/01/2023 05:28
Chapter 181 06/01/2023 03:28
Chapter 180 06/01/2023 01:28
Chapter 179 05/01/2023 23:28
Chapter 178 05/01/2023 21:28
Chapter 177 05/01/2023 19:28
Chapter 176 05/01/2023 17:28
Chapter 175 05/01/2023 15:28
Chapter 174 05/01/2023 13:28
Chapter 173 05/01/2023 11:28
Chapter 172 05/01/2023 09:28
Chapter 171 05/01/2023 07:28
Chapter 170 05/01/2023 05:28
Chapter 169 05/01/2023 03:28
Chapter 168 05/01/2023 01:28
Chapter 167 04/01/2023 23:28
Chapter 166 04/01/2023 21:28
Chapter 165 04/01/2023 19:28
Chapter 164 04/01/2023 17:28
Chapter 163 04/01/2023 15:28
Chapter 162 04/01/2023 13:28
Chapter 161 04/01/2023 11:28
Chapter 160 04/01/2023 09:28
Chapter 159 04/01/2023 07:28
Chapter 158 04/01/2023 05:28
Chapter 157 04/01/2023 03:28
Chapter 156 04/01/2023 01:28
Chapter 155 03/01/2023 23:28
Chapter 154 03/01/2023 21:28
Chapter 153 03/01/2023 19:28
Chapter 152 03/01/2023 17:28
Chapter 151 03/01/2023 15:28
Chapter 150 03/01/2023 13:28
Chapter 149 03/01/2023 11:28
Chapter 148 03/01/2023 09:28
Chapter 147 03/01/2023 07:28
Chapter 146 03/01/2023 05:28
Chapter 145 03/01/2023 03:28
Chapter 144 03/01/2023 01:28
Chapter 143 02/01/2023 23:28
Chapter 142 02/01/2023 21:28
Chapter 141 02/01/2023 19:28
Chapter 140 02/01/2023 17:28
Chapter 139 02/01/2023 15:28
Chapter 138 02/01/2023 13:28
Chapter 137 02/01/2023 11:28
Chapter 136 02/01/2023 09:28
Chapter 135 02/01/2023 07:28
Chapter 134 02/01/2023 05:28
Chapter 133 02/01/2023 03:28
Chapter 132 02/01/2023 01:28
Chapter 131 01/01/2023 23:28
Chapter 130 01/01/2023 21:28
Chapter 129 01/01/2023 19:28
Chapter 128 01/01/2023 17:28
Chapter 127 01/01/2023 15:28
Chapter 126 01/01/2023 13:28
Chapter 125 01/01/2023 11:28
Chapter 124 01/01/2023 09:28
Chapter 123 01/01/2023 07:28
Chapter 122 01/01/2023 05:28
Chapter 121 01/01/2023 03:28
Chapter 120 01/01/2023 01:28
Chapter 119 31/12/2022 23:28
Chapter 118 31/12/2022 21:28
Chapter 117 31/12/2022 19:28
Chapter 116 31/12/2022 17:28
Chapter 115 31/12/2022 15:28
Chapter 114 31/12/2022 13:28
Chapter 113 31/12/2022 11:28
Chapter 112 31/12/2022 09:28
Chapter 111 31/12/2022 07:28
Chapter 110 31/12/2022 05:28
Chapter 109 31/12/2022 03:28
Chapter 108 31/12/2022 01:28
Chapter 107 30/12/2022 23:28
Chapter 106 30/12/2022 21:28
Chapter 105 30/12/2022 19:28
Chapter 104 30/12/2022 17:28
Chapter 103 30/12/2022 15:28
Chapter 102 30/12/2022 13:28
Chapter 101 30/12/2022 11:28
Chapter 100 30/12/2022 09:28
Chapter 99 30/12/2022 07:28
Chapter 98 30/12/2022 05:28
Chapter 97 30/12/2022 03:28
Chapter 96 06/01/2023 09:28
Chapter 95 06/01/2023 07:28
Chapter 94 06/01/2023 05:28
Chapter 93 06/01/2023 03:28
Chapter 92 06/01/2023 01:28
Chapter 91 05/01/2023 23:28
Chapter 90 05/01/2023 21:28
Chapter 89 05/01/2023 19:28
Chapter 88 05/01/2023 17:28
Chapter 87 05/01/2023 15:28
Chapter 86 05/01/2023 13:28
Chapter 85 05/01/2023 11:28
Chapter 84 05/01/2023 09:28
Chapter 83 05/01/2023 07:28
Chapter 82 05/01/2023 05:28
Chapter 81 05/01/2023 03:28
Chapter 80 05/01/2023 01:28
Chapter 79 04/01/2023 23:28
Chapter 78 04/01/2023 21:28
Chapter 77 04/01/2023 19:28
Chapter 76 04/01/2023 17:28
Chapter 75 04/01/2023 15:28
Chapter 74 : - 74 04/01/2023 13:28
Chapter 73 : - 73 04/01/2023 11:28
Chapter 72 : - 72 04/01/2023 09:28
Chapter 71 : - Chươn g71 04/01/2023 07:28
Chapter 70 : - 70 04/01/2023 05:28
Chapter 69 : - 69 04/01/2023 03:28
Chapter 68 : - 68 04/01/2023 01:28
Chapter 67 : - 67 03/01/2023 23:28
Chapter 66 : - 66 03/01/2023 21:28
Chapter 65 : - 65 03/01/2023 19:28
Chapter 64 : - 64 03/01/2023 17:28
Chapter 63 : - 63 03/01/2023 15:28
Chapter 62 : - 62 03/01/2023 13:28
Chapter 61 : - 61 03/01/2023 11:28
Chapter 60 : - 60 03/01/2023 09:28
Chapter 59 : - 59 03/01/2023 07:28
Chapter 58 : - 58 03/01/2023 05:28
Chapter 57 : - 57 03/01/2023 03:28
Chapter 56 : - 56 03/01/2023 01:28
Chapter 55 : - 55 02/01/2023 23:28
Chapter 54 : - 54 02/01/2023 21:28
Chapter 53 : - 53 02/01/2023 19:28
Chapter 52 : - 52 02/01/2023 17:28
Chapter 51 : - 51 02/01/2023 15:28
Chapter 50 : - 50 02/01/2023 13:28
Chapter 49 : - 49 02/01/2023 11:28
Chapter 48 : - 48 02/01/2023 09:28
Chapter 47 : - 47 02/01/2023 07:28
Chapter 46 : - 46 02/01/2023 05:28
Chapter 45 : - 45 02/01/2023 03:28
Chapter 44 : - 44 02/01/2023 01:28
Chapter 43 : - 43 01/01/2023 23:28
Chapter 42 : - 42 01/01/2023 21:28
Chapter 41 : - 41 01/01/2023 19:28
Chapter 40 : - 40 01/01/2023 17:28
Chapter 39 : - 39 01/01/2023 15:28
Chapter 38 : - 38 01/01/2023 13:28
Chapter 37 : - 37 01/01/2023 11:28
Chapter 36 : - 36 01/01/2023 09:28
Chapter 35 : - 35 01/01/2023 07:28
Chapter 34 : - 34 01/01/2023 05:28
Chapter 33 : - 33 01/01/2023 03:28
Chapter 32 : - 32 01/01/2023 01:28
Chapter 31 : - 31 31/12/2022 23:28
Chapter 30 : - 30 31/12/2022 21:28
Chapter 29 : - 29 31/12/2022 19:28
Chapter 28 : - 28 31/12/2022 17:28
Chapter 27 : - 27 31/12/2022 15:28
Chapter 26 : - 26 31/12/2022 13:28
Chapter 25 : - 25 31/12/2022 11:28
Chapter 24 : - 24 31/12/2022 09:28
Chapter 23 : - 23 31/12/2022 07:28
Chapter 22 : - 22 31/12/2022 05:28
Chapter 21 : - 21 31/12/2022 03:28
Chapter 20 : - 20 31/12/2022 01:28
Chapter 19 : - 19 30/12/2022 23:28
Chapter 18 : - 18 30/12/2022 21:28
Chapter 17 : - 17 30/12/2022 19:28
Chapter 16 : - 16 30/12/2022 17:28
Chapter 15 : - 15 30/12/2022 15:28
Chapter 14 : - 14 30/12/2022 13:28
Chapter 13 : - 13 30/12/2022 11:28
Chapter 12 : - 12 30/12/2022 09:28
Chapter 11 : - 11 30/12/2022 07:28
Chapter 10 : - 10 30/12/2022 05:28
Chapter 9 : - 9 30/12/2022 03:28
Chapter 8 : - 8 30/12/2022 01:28
Chapter 7 : - 7 29/12/2022 23:28
Chapter 6 : - 6 29/12/2022 21:28
Chapter 5 : - 5 29/12/2022 19:28
Chapter 4 : - 4 29/12/2022 17:28
Chapter 3 : - 3 29/12/2022 15:28
Chapter 2 : - 2 29/12/2022 13:28
Chapter 1 : - 1 29/12/2022 11:28

comment

Có thể bạn thích xem

Nếu Thiên Đường Của Anh Có Em - Neu Thien Đuong Cua Anh Co Em

Cập nhật lúc : 12/05/2022 20:30

Tình trạng : 7 / 9 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thiên Đường Nơi Em - Thien Đuong Noi Em

Cập nhật lúc : 12/06/2019 11:00

Tình trạng : 20 / 20 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nếu Thiên Đường Có Anh - Neu Thien Đuong Co Anh

Cập nhật lúc : 01/04/2018 03:12

Tình trạng : 203 / 205 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu Em - Thien Đuong La Noi Anh Yeu Em

Cập nhật lúc : 19/03/2018 20:00

Tình trạng : 25 / 25 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thiên Đường Lạc Lối, Anh Yêu Em! - Thien Đuong Lac Loi, Anh Yeu Em!

Cập nhật lúc : 18/01/2019 07:22

Tình trạng : 27 / 29 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em - Se Co Thien Than Thay Anh Yeu Em

Cập nhật lúc : 26/10/2018 08:00

Tình trạng : 16 / 16 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sẽ Có Một Thiên Sứ Thay Anh Yêu Em - Se Co Mot Thien Su Thay Anh Yeu Em

Cập nhật lúc : 06/02/2017 22:13

Tình trạng : 16 / 16 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Yêu Em, Cưng Chiều Em, Cô Gái Có Đôi Mắt Màu Đỏ Tươi - Yeu Em, Cung Chieu Em, Co Gai Co Đoi Mat Mau Đo Tuoi

Cập nhật lúc : 10/12/2018 04:53

Tình trạng : 32 / 34 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thiên Hải Nguyên Đường - Thien Hai Nguyen Đuong

Cập nhật lúc : 14/11/2017 03:22

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Quân Sự, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường - Cay Thuoc Phien Thien Đuong

Cập nhật lúc : 30/08/2019 09:00

Tình trạng : 49 / 49 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường - Gap Nhau Noi Thien Đuong

Cập nhật lúc : 13/09/2017 03:31

Tình trạng : 24 / 24 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhật Ký Từ Thiên Đường - Nhat Ky Tu Thien Đuong

Cập nhật lúc : 30/10/2019 12:00

Tình trạng : 18 / 18 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 22/09/2023 12:28

Tình trạng : 434 / 436 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chửng Cứu Bá Đạo Tổng Tài - Chung Cuu Ba Đao Tong Tai

Cập nhật lúc : 22/09/2023 10:58

Tình trạng : 164 / 166 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Teen

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ái Nhĩ Tổng Tài Nghiện Sủng Vợ! - Ái Nhi Tong Tai Nghien Sung Vo!

Cập nhật lúc : 22/09/2023 09:58

Tình trạng : 70 / 70 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thái Tử Thì Sao - Thai Tu Thi Sao

Cập nhật lúc : 22/09/2023 09:28

Tình trạng : 158 / 160 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tẫn Hoan - Xuân Phong Lựu Hỏa - Tan Hoan - Xuan Phong Luu Hoa

Cập nhật lúc : 22/09/2023 08:28

Tình trạng : 57 / 57 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Bạn Gái Trùm Trường Thật Lợi Hại - Ban Gai Trum Truong That Loi Hai

Cập nhật lúc : 22/09/2023 07:58

Tình trạng : 62 / 64 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Teen

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện