Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Thien Đao Đo Thu Quan

Tác giả : Hoành Tảo Thiên Nhai

Thể loại : Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 27/06/2022 05:41

Tình trạng : 3577 / 3579 Chapter

Lượt xem: 16179

Trương Huyền là một thanh niên quản lý thư viện, khi xuyên đến dị giới, phát hiện trong đầu có một cái thư viện thần bí, liền trở thành một vị lão sư vô cùng cao siêu
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 3577 : Sáng tạo cơ hội (1) 13/10/2021 09:34
Chapter 3576 : Hắn ngộ đến (2) 13/10/2021 07:34
Chapter 3575 : Hắn ngộ đến (1) 13/10/2021 05:34
Chapter 3574 : Đội chấp pháp điều động (2) 13/10/2021 03:34
Chapter 3573 : Đội chấp pháp điều động (1) 13/10/2021 01:34
Chapter 3572 : Nhan Nhất Tiếu (2) 12/10/2021 23:34
Chapter 3571 : Nhan Nhất Tiếu (1) 12/10/2021 21:34
Chapter 3570 : Phàn Tiểu Phong (2) 12/10/2021 19:34
Chapter 3569 : Phàn Tiểu Phong (1) 12/10/2021 17:34
Chapter 3568 : Pháp tắc sinh tồn tàn khốc (2) 12/10/2021 15:34
Chapter 3567 : Pháp tắc sinh tồn tàn khốc (1) 12/10/2021 13:34
Chapter 3566 : Hạng mục khảo hạch (2) 12/10/2021 11:34
Chapter 3565 : Hạng mục khảo hạch (1) 12/10/2021 09:34
Chapter 3564 : Phàn Tiểu Húc (2) 12/10/2021 07:34
Chapter 3563 : Phàn Tiểu Húc (1) 12/10/2021 05:34
Chapter 3562 : Cáo từ (2) 12/10/2021 03:34
Chapter 3561 : Cáo từ (1) 12/10/2021 01:34
Chapter 3560 : Thôn hoa (2) 11/10/2021 23:34
Chapter 3559 : Thôn hoa (1) 11/10/2021 21:34
Chapter 3558 : Thanh Nha mạch (2) 11/10/2021 19:34
Chapter 3557 : Thanh Nha mạch (1) 11/10/2021 17:34
Chapter 3556 : Đi vào bình chướng (2) 11/10/2021 15:34
Chapter 3555 : Đi vào bình chướng (1) 11/10/2021 13:34
Chapter 3554 : Danh Sư đường rung động (2) 11/10/2021 11:34
Chapter 3553 : Danh Sư đường rung động (1) 11/10/2021 09:34
Chapter 3552 : Muốn cho thiên địa làm lão sư (2) 11/10/2021 07:34
Chapter 3551 : Muốn cho thiên địa làm lão sư (1) 11/10/2021 05:34
Chapter 3550 : Bình chướng kiên cố (2) 11/10/2021 03:34
Chapter 3549 : Bình chướng kiên cố (1) 11/10/2021 01:34
Chapter 3548 : Khổng sư chết rồi? (2) 10/10/2021 23:34
Chapter 3547 : Khổng sư chết rồi? (1) 10/10/2021 21:34
Chapter 3546 : Thi thể Khổng sư? (2) 10/10/2021 19:34
Chapter 3545 : Thi thể Khổng sư? (1) 10/10/2021 17:34
Chapter 3544 : Bia đá kinh khủng (2) 10/10/2021 15:34
Chapter 3543 : Bia đá kinh khủng (1) 10/10/2021 13:34
Chapter 3542 : Thân phận Tường ca (2) 10/10/2021 11:34
Chapter 3541 : Thân phận Tường ca (1) 10/10/2021 09:34
Chapter 3540 : Chim cùng rừng (2) 10/10/2021 07:34
Chapter 3539 : Chim cùng rừng (1) 10/10/2021 05:34
Chapter 3538 : Trịnh Dương gặp bạn gái (4) 10/10/2021 03:34
Chapter 3537 : Trịnh Dương gặp bạn gái (3) 10/10/2021 01:34
Chapter 3536 : Trịnh Dương gặp bạn gái (2) 09/10/2021 23:34
Chapter 3535 : Trịnh Dương gặp bạn gái (1) 09/10/2021 21:34
Chapter 3534 : Uy lực của đan dược (2) 09/10/2021 19:34
Chapter 3533 : Uy lực của đan dược (1) 09/10/2021 17:34
Chapter 3532 : Mạc Hiểu muốn tỷ thí (2) 09/10/2021 15:34
Chapter 3531 : Mạc Hiểu muốn tỷ thí (1) 09/10/2021 13:34
Chapter 3530 : Nữ hài không biết đồ quý (2) 09/10/2021 11:34
Chapter 3529 : Nữ hài không biết đồ quý (1) 09/10/2021 09:34
Chapter 3528 : Cổ địa ảo diệu (2) 09/10/2021 07:34
Chapter 3527 : Cổ địa ảo diệu (1) 09/10/2021 05:34
Chapter 3526 : Dị Linh Hoàng (2) 09/10/2021 03:34
Chapter 3525 : Dị Linh Hoàng (1) 09/10/2021 01:34
Chapter 3524 : Trương Huyền dạy học trò 08/10/2021 23:34
Chapter 3523 : Lão sư khủng bố 08/10/2021 21:34
Chapter 3522 : Đồng môn giao đấu(2) 08/10/2021 19:34
Chapter 3521 : Đồng môn giao đấu(1) 08/10/2021 17:34
Chapter 3520 : Động thủ (2) 08/10/2021 15:34
Chapter 3519 : Động thủ(1) 08/10/2021 13:34
Chapter 3518 : Lập kế hoạch (2) 08/10/2021 11:34
Chapter 3517 : Lập kế hoạch (1) 08/10/2021 09:34
Chapter 3516 : Thích khách (2) 08/10/2021 07:34
Chapter 3515 : Thích khách (1) 08/10/2021 05:34
Chapter 3514 : Một tháng sau (2) 08/10/2021 03:34
Chapter 3513 : Một tháng sau (1) 08/10/2021 01:34
Chapter 3512 : Hắn là học trò của ta (2) 07/10/2021 23:34
Chapter 3511 : Hắn là học trò của ta (1) 07/10/2021 21:34
Chapter 3510 : Thần Linh lại xuất hiện? (2) 07/10/2021 19:34
Chapter 3509 : Thần Linh lại xuất hiện? (1) 07/10/2021 17:34
Chapter 3508 : Chém gϊếŧ Thần Tinh Hoàng (2) 07/10/2021 15:34
Chapter 3507 : Chém gϊếŧ Thần Tinh Hoàng (1) 07/10/2021 13:34
Chapter 3506 : Bàn giao hậu sự (2) 07/10/2021 11:34
Chapter 3505 : Bàn giao hậu sự (1) 07/10/2021 09:34
Chapter 3504 : Thần Dung Hoàng kiêu ngạo (2) 07/10/2021 07:34
Chapter 3503 : Thần Dung Hoàng kiêu ngạo (1) 07/10/2021 05:34
Chapter 3502 : Tuyệt chiêu cuối cùng (2) 07/10/2021 03:34
Chapter 3501 : Tuyệt chiêu cuối cùng (1) 07/10/2021 01:34
Chapter 3500 : Sự mạnh mẽ của Thần Linh (2) 06/10/2021 23:34
Chapter 3499 : Sự mạnh mẽ của Thần Linh (1) 06/10/2021 21:34
Chapter 3498 : Thần Linh Hoàng thần phục Thần Linh (2) 06/10/2021 19:34
Chapter 3497 : Thần Linh Hoàng thần phục Thần Linh (1) 06/10/2021 17:34
Chapter 3496 : Thần Linh giáng thế (2) 06/10/2021 15:34
Chapter 3495 : Thần Linh giáng thế (1) 06/10/2021 13:34
Chapter 3494 : Ngụy trang Thần Linh Hoàng (2) 06/10/2021 11:34
Chapter 3493 : Ngụy trang Thần Linh Hoàng (1) 06/10/2021 09:34
Chapter 3492 : Độ kiếp thành công (2) 06/10/2021 07:34
Chapter 3491 : Độ kiếp thành công (1) 06/10/2021 05:34
Chapter 3490 : Truyền thụ công pháp cho lôi kiếp (2) 06/10/2021 03:34
Chapter 3489 : Truyền thụ công pháp cho lôi kiếp (1) 06/10/2021 01:34
Chapter 3488 : Lôi Binh kiếp (2) 05/10/2021 23:34
Chapter 3487 : Lôi Binh kiếp (1) 05/10/2021 21:34
Chapter 3486 : Vu Hồn xung kích Cổ Thánh (4) 05/10/2021 19:34
Chapter 3485 : Vu Hồn xung kích Cổ Thánh (3) 05/10/2021 17:34
Chapter 3484 : Vu Hồn xung kích Cổ Thánh (2) 05/10/2021 15:34
Chapter 3483 : Vu Hồn xung kích Cổ Thánh (1) 05/10/2021 13:34
Chapter 3482 : Lấy máu (2) 05/10/2021 11:34
Chapter 3481 : Lấy máu (1) 05/10/2021 09:34
Chapter 3480 : Tiên Sứ cường giả (2) 05/10/2021 07:34
Chapter 3479 : Tiên Sứ cường giả (1) 05/10/2021 05:34
Chapter 3478 : Phù chủng (2) 05/10/2021 03:34
Chapter 3477 : Phù chủng (1) 05/10/2021 01:34
Chapter 3476 : Thần Dung Hoàng còn sống? (2) 04/10/2021 23:34
Chapter 3475 : Thần Dung Hoàng còn sống? (1) 04/10/2021 21:34
Chapter 3474 : Chuẩn bị trở về vương thành (2) 04/10/2021 19:34
Chapter 3473 : Chuẩn bị trở về vương thành (1) 04/10/2021 17:34
Chapter 3472 : Thần Dung Hoàng tới (2) 04/10/2021 15:34
Chapter 3471 : Thần Dung Hoàng tới (1) 04/10/2021 13:34
Chapter 3470 : Tất cả thánh thú đều thần phục (2) 04/10/2021 11:34
Chapter 3469 : Tất cả Thánh thú đều thần phục (1) 04/10/2021 09:34
Chapter 3468 : Ngạo khí của Hỏa Tư Cổ Thánh (2) 04/10/2021 07:34
Chapter 3467 : Ngạo khí của Hỏa Tư Cổ Thánh (1) 04/10/2021 05:34
Chapter 3466 : Chiến đấu với Hỏa Tư Cổ Thánh 04/10/2021 03:34
Chapter 3465 : Làm thú sủng của ta là được (2) 04/10/2021 01:34
Chapter 3464 : Làm thú sủng của ta là được (1) 03/10/2021 23:34
Chapter 3463 : Tìm Hỏa Tư Cổ Thánh (2) 03/10/2021 21:34
Chapter 3462 : Tìm Hỏa Tư Cổ Thánh (1) 03/10/2021 19:34
Chapter 3461 : Long Cốt thần thương đột phá (2) 03/10/2021 17:34
Chapter 3460 : Long Cốt thần thương đột phá (1) 03/10/2021 15:34
Chapter 3459 : Uy hiếp hồ lô (2) 03/10/2021 13:34
Chapter 3458 : Uy hiếp hồ lô (1) 03/10/2021 11:34
Chapter 3457 : Chạy trốn (2) 17/01/2020 02:34
Chapter 3456 : Chạy trốn (1) 17/01/2020 00:34
Chapter 3455 : Bày trận (2) 16/01/2020 22:34
Chapter 3454 : Bày trận (1) 16/01/2020 20:34
Chapter 3453 : Mặc Linh Cổ Thánh ra tay (2) 16/01/2020 18:34
Chapter 3452 : Mặc Linh Cổ Thánh ra tay (1) 16/01/2020 16:34
Chapter 3451 : Thần Linh Hoàng xuất hiện (2) 16/01/2020 14:34
Chapter 3450 : Thần Linh Hoàng xuất hiện (1) 16/01/2020 12:34
Chapter 3449 : Long huyết tấn cấp (2) 16/01/2020 10:34
Chapter 3448 : Long huyết tấn cấp (1) 16/01/2020 08:34
Chapter 3447 : Tìm được Long huyết (2) 16/01/2020 06:34
Chapter 3446 : Tìm được Long huyết (1) 16/01/2020 04:34
Chapter 3445 : Lam Nhai Cổ Thánh chết không nhắm mắt (2) 16/01/2020 02:34
Chapter 3444 : Lam Nhai Cổ Thánh chết không nhắm mắt (1) 16/01/2020 00:34
Chapter 3443 : Lam Nhai Cổ Thánh (2) 15/01/2020 22:34
Chapter 3442 : Lam Nhai Cổ Thánh (1) 15/01/2020 20:34
Chapter 3441 : Bái kiến hội trưởng (2) 15/01/2020 18:34
Chapter 3440 : Bái kiến hội trưởng (1) 15/01/2020 16:34
Chapter 3439 : Ngoan Nhân ra tay (2) 15/01/2020 14:34
Chapter 3438 : Ngoan Nhân ra tay (1) 15/01/2020 12:34
Chapter 3437 : Bị phát hiện (2) 15/01/2020 10:34
Chapter 3436 : Bị phát hiện (1) 15/01/2020 08:34
Chapter 3435 : Truy xét (2) 15/01/2020 06:34
Chapter 3434 : Truy xét (1) 15/01/2020 04:34
Chapter 3433 : Vu Hồn sư Cổ Thánh (2) 15/01/2020 02:34
Chapter 3432 : Vu Hồn sư Cổ Thánh (1) 15/01/2020 00:34
Chapter 3431 : Dò xét Linh Hoàng cung (2) 14/01/2020 22:34
Chapter 3430 : Dò xét Linh Hoàng cung (1) 14/01/2020 20:34
Chapter 3429 : Linh Hoàng điện (2) 14/01/2020 18:34
Chapter 3428 : Linh Hoàng điện (1) 14/01/2020 16:34
Chapter 3427 : Hung hăng Giám Bảo sư (2) 14/01/2020 14:34
Chapter 3426 : Hung hăng Giám Bảo sư (1) 14/01/2020 12:34
Chapter 3425 : Chỉ điểm Lưu Dương (2) 14/01/2020 10:34
Chapter 3424 : Chỉ điểm Lưu Dương (1) 14/01/2020 08:34
Chapter 3423 : Lưu Dương trải qua (2) 14/01/2020 06:34
Chapter 3422 : Lưu Dương trải qua (1) 14/01/2020 04:34
Chapter 3421 : Ta cần Long huyết (2) 14/01/2020 02:34
Chapter 3420 : Ta cần Long huyết (1) 14/01/2020 00:34
Chapter 3419 : Hỏa Tư Cổ Thánh (2) 13/01/2020 22:34
Chapter 3418 : Hỏa Tư Cổ Thánh (1) 13/01/2020 20:34
Chapter 3417 : Hắn là thiếu gia của ta (2) 13/01/2020 18:34
Chapter 3416 : Hắn là thiếu gia của ta (1) 13/01/2020 16:34
Chapter 3415 : Nguyên từ đồng hóa (2) 13/01/2020 14:34
Chapter 3414 : Nguyên từ đồng hóa (1) 13/01/2020 12:34
Chapter 3413 : Bặc Huân Cổ Thánh (2) 13/01/2020 10:34
Chapter 3412 : Bặc Huân Cổ Thánh (1) 13/01/2020 08:34
Chapter 3411 : Dị Linh vương thành (2) 13/01/2020 06:34
Chapter 3410 : Dị Linh vương thành (1) 13/01/2020 04:34
Chapter 3409 : Gặp lại Lưu Dương (2) 13/01/2020 02:34
Chapter 3408 : Gặp lại Lưu Dương (1) 13/01/2020 00:34
Chapter 3407 : Xuân Thu đại điển? (2) 12/01/2020 22:34
Chapter 3406 : Xuân Thu đại điển? (1) 12/01/2020 20:34
Chapter 3405 : Thư viện thăng cấp xong (2) 12/01/2020 18:34
Chapter 3404 : Thư viện thăng cấp xong (1) 12/01/2020 16:34
Chapter 3403 : Một câu trách đi (2) 12/01/2020 14:34
Chapter 3402 : Một câu trách đi (1) 12/01/2020 12:34
Chapter 3401 : Phong Diệp Lan (2) 12/01/2020 10:34
Chapter 3400 : Phong Diệp Lan (1) 12/01/2020 08:34
Chapter 3399 : Cùng Dung Hoàng đi Địa quật (2) 12/01/2020 06:34
Chapter 3398 : Cùng Dung Hoàng đi Địa quật (1) 12/01/2020 04:34
Chapter 3397 : Hắn là Thiên Nhận Danh Sư (2) 12/01/2020 02:34
Chapter 3396 : Hắn là Thiên Nhận Danh Sư (1) 12/01/2020 00:34
Chapter 3395 : Gác chuông lời nói trong đêm (2) 11/01/2020 22:34
Chapter 3394 : Gác chuông lời nói trong đêm (1) 11/01/2020 20:34
Chapter 3393 : Tự sát ở Danh Sư đường (2) 11/01/2020 18:34
Chapter 3392 : Tự sát ở Danh Sư đường (1) 11/01/2020 16:34
Chapter 3391 : Trương Huyền hôn mê (2) 11/01/2020 14:34
Chapter 3390 : Trương Huyền hôn mê (1) 11/01/2020 12:34
Chapter 3389 : Trương Hoằng Thiên vẫn lạc (2) 11/01/2020 10:34
Chapter 3388 : Trương Hoằng Thiên vẫn lạc (1) 11/01/2020 08:34
Chapter 3387 : Hoằng Thiên chiến Bặc Dục (2) 11/01/2020 06:34
Chapter 3386 : Hoằng Thiên chiến Bặc Dục (1) 11/01/2020 04:34
Chapter 3385 : Cho Danh Sư đường một câu trả lời (2) 11/01/2020 02:34
Chapter 3384 : Cho Danh Sư đường một câu trả lời (1) 11/01/2020 00:34
Chapter 3383 : Dung Hoàng không thể chết! (2) 10/01/2020 22:34
Chapter 3382 : Dung Hoàng không thể chết! (1) 10/01/2020 20:34
Chapter 3381 : Dung Hoàng thủ đoạn (2) 10/01/2020 18:34
Chapter 3380 : Dung Hoàng thủ đoạn (1) 10/01/2020 16:34
Chapter 3379 : Hai đại Hoàng giả đến (2) 10/01/2020 14:34
Chapter 3378 : Hai đại Hoàng giả đến (1) 10/01/2020 12:34
Chapter 3377 : Nhược Hi rời đi (2) 10/01/2020 10:34
Chapter 3376 : Nhược Hi rời đi (1) 10/01/2020 08:34
Chapter 3375 : Luyện hóa Xuân Thu đại điển (2) 10/01/2020 06:34
Chapter 3374 : Luyện hóa Xuân Thu đại điển (1) 10/01/2020 04:34
Chapter 3373 : Dị Linh tộc đệ nhất Hoàng giả (2) 10/01/2020 02:34
Chapter 3372 : Dị Linh tộc đệ nhất Hoàng giả (1) 10/01/2020 00:34
Chapter 3371 : Ngột Thần chân thực thân phận (2) 09/01/2020 22:34
Chapter 3370 : Ngột Thần chân thực thân phận (1) 09/01/2020 20:34
Chapter 3369 : Lạc Nhược Hi, Cổ Thánh? (2) 09/01/2020 18:34
Chapter 3368 : Lạc Nhược Hi, Cổ Thánh? (1) 09/01/2020 16:34
Chapter 3367 : Xuân Thu đại điển xuất hiện (2) 09/01/2020 14:34
Chapter 3366 : Xuân Thu đại điển xuất hiện (1) 09/01/2020 12:34
Chapter 3365 : Tâm cảnh đột phá Cổ Thánh! (2) 09/01/2020 10:34
Chapter 3364 : Tâm cảnh đột phá Cổ Thánh! (1) 09/01/2020 08:34
Chapter 3363 : Khổng sư sau cùng khảo nghiệm (2) 09/01/2020 06:34
Chapter 3362 : Khổng sư sau cùng khảo nghiệm (1) 09/01/2020 04:34
Chapter 3361 : Khảo hạch sau cùng (2) 09/01/2020 02:34
Chapter 3360 : Khảo hạch sau cùng (1) 09/01/2020 00:34
Chapter 3359 : Đi vào chủ điện (2) 08/01/2020 22:34
Chapter 3358 : Đi vào chủ điện (1) 08/01/2020 20:34
Chapter 3357 : Bốn cảnh giới Cổ Thánh (2) 08/01/2020 18:34
Chapter 3356 : Bốn cảnh giới Cổ Thánh (1) 08/01/2020 16:34
Chapter 3355 : Đấu giá danh ngạch (2) 08/01/2020 14:34
Chapter 3354 : Đấu giá danh ngạch (1) 08/01/2020 12:34
Chapter 3353 : Mẫu phù cũng ở chỗ ta (2) 08/01/2020 10:34
Chapter 3352 : Mẫu phù cũng ở chỗ ta (1) 08/01/2020 08:34
Chapter 3351 : Vào chủ điện (2) 08/01/2020 06:34
Chapter 3350 : Vào chủ điện (1) 08/01/2020 04:34
Chapter 3349 : Trận tâm (2) 08/01/2020 02:34
Chapter 3348 : Trận tâm (1) 08/01/2020 00:34
Chapter 3347 : Trận tâm của ta có chút nhiều (2) 07/01/2020 22:34
Chapter 3346 : Trận tâm của ta có chút nhiều (1) 07/01/2020 20:34
Chapter 3345 : Bạch tôn giả (2) 07/01/2020 18:34
Chapter 3344 : Bạch tôn giả (1) 07/01/2020 16:34
Chapter 3343 : Nhan Thanh Cổ Thánh (2) 07/01/2020 14:34
Chapter 3342 : Nhan Thanh Cổ Thánh (1) 07/01/2020 12:34
Chapter 3341 : Chủ điện xuất hiện (2) 07/01/2020 10:34
Chapter 3340 : Chủ điện xuất hiện (1) 07/01/2020 08:34
Chapter 3339 : Viên Đào xung kích Cổ Thánh (2) 07/01/2020 06:34
Chapter 3338 : Viên Đào xung kích Cổ Thánh (1) 07/01/2020 04:34
Chapter 3337 : Đánh xuống lạc ấn (2) 07/01/2020 02:34
Chapter 3336 : Đánh xuống lạc ấn (1) 07/01/2020 00:34
Chapter 3335 : Viên Đào nhổ đài (2) 06/01/2020 22:34
Chapter 3334 : Viên Đào nhổ đài (1) 06/01/2020 20:34
Chapter 3333 : Ngôn xuất pháp tùy, một lời định xuân thu (2) 06/01/2020 18:34
Chapter 3332 : Ngôn xuất pháp tùy, một lời định xuân thu (1) 06/01/2020 16:34
Chapter 3331 : Nhan Tiết khiếp sợ (2) 06/01/2020 14:34
Chapter 3330 : Nhan Tiết khiếp sợ (1) 06/01/2020 12:34
Chapter 3329 : Cây hạnh (2) 06/01/2020 10:34
Chapter 3328 : Cây hạnh (1) 06/01/2020 08:34
Chapter 3327 : Hạnh Đàn (2) 06/01/2020 06:34
Chapter 3326 : Hạnh Đàn (1) 06/01/2020 04:34
Chapter 3325 : Ngoan Nhân tỉnh lại (2) 06/01/2020 02:34
Chapter 3324 : Ngoan Nhân tỉnh lại (1) 06/01/2020 00:34
Chapter 3323 : Thánh Tích Thạch (2) 05/01/2020 22:34
Chapter 3322 : Thánh Tích Thạch (1) 05/01/2020 20:34
Chapter 3321 : Thánh Tích điện (2) 05/01/2020 18:34
Chapter 3320 : Thánh Tích điện (1) 05/01/2020 16:34
Chapter 3319 : Sắp xếp (2) 05/01/2020 14:34
Chapter 3318 : Sắp xếp (1) 05/01/2020 12:34
Chapter 3317 : Thế giới thạch lâm (2) 05/01/2020 10:34
Chapter 3316 : Thế giới thạch lâm (1) 05/01/2020 08:34
Chapter 3315 : Công Tây Thanh (2) 05/01/2020 06:34
Chapter 3314 : Công Tây Thanh (1) 05/01/2020 04:34
Chapter 3313 : Năng lực của Lý Ngư (2) 05/01/2020 02:34
Chapter 3312 : Năng lực của Lý Ngư (1) 05/01/2020 00:34
Chapter 3311 : Bồ Đề quả (2) 04/01/2020 22:34
Chapter 3310 : Bồ Đề quả (1) 04/01/2020 20:34
Chapter 3309 : Gặp lại Lạc Thất Thất (2) 04/01/2020 18:34
Chapter 3308 : Gặp lại Lạc Thất Thất (1) 04/01/2020 16:34
Chapter 3307 : Câu cá (2) 04/01/2020 14:34
Chapter 3306 : Câu cá (1) 04/01/2020 12:34
Chapter 3305 : Khí độc thế giới (2) 04/01/2020 10:34
Chapter 3304 : Khí độc thế giới (1) 04/01/2020 08:34
Chapter 3303 : Đánh lén Cổ Thánh (2) 04/01/2020 06:34
Chapter 3302 : Đánh lén Cổ Thánh (1) 04/01/2020 04:34
Chapter 3301 : Triệu Nhã luyện hóa Cổ Thánh huyết (2) 04/01/2020 02:34
Chapter 3300 : Triệu Nhã luyện hóa Cổ Thánh huyết (1) 04/01/2020 00:34
Chapter 3299 : Huyền Đao đột phá Cổ Thánh (2) 03/01/2020 22:34
Chapter 3298 : Huyền Đao đột phá Cổ Thánh (1) 03/01/2020 20:34
Chapter 3297 : Điều kiện đột phá Cổ Thánh (2) 03/01/2020 18:34
Chapter 3296 : Điều kiện đột phá Cổ Thánh (1) 03/01/2020 16:34
Chapter 3295 : Phá vỡ phong ấn (2) 03/01/2020 14:34
Chapter 3294 : Phá vỡ phong ấn (1) 03/01/2020 12:34
Chapter 3293 : Tác dụng của Hàn Băng Tinh Thạch (2) 03/01/2020 10:34
Chapter 3292 : Tác dụng của Hàn Băng Tinh Thạch (1) 03/01/2020 08:34
Chapter 3291 : Cơ duyên tấn thăng Cổ Thánh (2) 03/01/2020 06:34
Chapter 3290 : Cơ duyên tấn thăng Cổ Thánh (1) 03/01/2020 04:34
Chapter 3289 : Đại Thành điện (2) 03/01/2020 02:34
Chapter 3288 : Đại Thành điện (1) 03/01/2020 00:34
Chapter 3287 : Chân Hương Nhị (2) 02/01/2020 22:34
Chapter 3286 : Chân Hương Nhị (1) 02/01/2020 20:34
Chapter 3285 : Triệu Nhã ở đâu? (2) 02/01/2020 18:34
Chapter 3284 : Triệu Nhã ở đâu? (1) 02/01/2020 16:34
Chapter 3283 : Cổ Thánh chi huyết (2) 02/01/2020 14:34
Chapter 3282 : Cổ Thánh chi huyết (1) 02/01/2020 12:34
Chapter 3281 : Từ chối thì bất kính (2) 02/01/2020 10:34
Chapter 3280 : Từ chối thì bất kính (1) 02/01/2020 08:34
Chapter 3279 : Cổ Thánh xuất hiện (2) 02/01/2020 06:34
Chapter 3278 : Cổ Thánh xuất hiện (1) 02/01/2020 04:34
Chapter 3277 : Rễ cây lập công (2) 02/01/2020 02:34
Chapter 3276 : Rễ cây lập công (1) 02/01/2020 00:34
Chapter 3275 : Trương Huyền xuất chiến (2) 01/01/2020 22:34
Chapter 3274 : Trương Huyền xuất chiến (1) 01/01/2020 20:34
Chapter 3273 : Kỳ ngộ của Hưng Mộng kiếm thánh (2) 01/01/2020 18:34
Chapter 3272 : Kỳ ngộ của Hưng Mộng kiếm thánh (1) 01/01/2020 16:34
Chapter 3271 : Hồ Yêu Yêu tấn cấp (2) 01/01/2020 14:34
Chapter 3270 : Hồ Yêu Yêu tấn cấp (1) 01/01/2020 12:34
Chapter 3269 : Huyền nhi, mau tới (2) 01/01/2020 10:34
Chapter 3268 : Huyền nhi, mau tới (1) 01/01/2020 08:34
Chapter 3267 : Linh Thần tái hiện (2) 01/01/2020 06:34
Chapter 3266 : Linh Thần tái hiện (1) 01/01/2020 04:34
Chapter 3265 : Tế đàn vận chuyển (2) 01/01/2020 02:34
Chapter 3264 : Tế đàn vận chuyển (1) 01/01/2020 00:34
Chapter 3263 : Trương Huyền bị bắt (2) 31/12/2019 22:34
Chapter 3262 : Trương Huyền bị bắt (1) 31/12/2019 20:34
Chapter 3261 : Gặp lại tế đàn (2) 31/12/2019 18:34
Chapter 3260 : Gặp lại tế đàn (1) 31/12/2019 16:34
Chapter 3259 : Thế giới băng tuyết (2) 31/12/2019 14:34
Chapter 3258 : Thế giới băng tuyết (1) 31/12/2019 12:34
Chapter 3257 : Đại thụ thần phục (2) 31/12/2019 10:34
Chapter 3256 : Đại thụ thần phục (1) 31/12/2019 08:34
Chapter 3255 : Cây biết giết người (2) 31/12/2019 06:34
Chapter 3254 : Cây biết giết người (1) 31/12/2019 04:34
Chapter 3253 : Ao nước cổ quái (2) 31/12/2019 02:34
Chapter 3252 : Ao nước cổ quái (1) 31/12/2019 00:34
Chapter 3251 : Ốc đảo xuất hiện (2) 30/12/2019 22:34
Chapter 3250 : Ốc đảo xuất hiện (1) 30/12/2019 20:34
Chapter 3249 : Sa Cự Nhân (2) 30/12/2019 18:34
Chapter 3248 : Sa Cự Nhân (1) 30/12/2019 16:34
Chapter 3247 : Không gian ma mạc (2) 30/12/2019 14:34
Chapter 3246 : Không gian ma mạc (1) 30/12/2019 12:34
Chapter 3245 : Thủ hộ cửa vào (2) 30/12/2019 10:34
Chapter 3244 : Thủ hộ cửa vào (1) 30/12/2019 08:34
Chapter 3243 : Thần phục (2) 30/12/2019 06:34
Chapter 3242 : Thần phục (1) 30/12/2019 04:34
Chapter 3241 : Vân Hổ thần phục (2) 30/12/2019 02:34
Chapter 3240 : Vân Hổ thần phục (1) 30/12/2019 00:34
Chapter 3239 : Đơn đấu Kim Linh Vân Hổ (2) 29/12/2019 22:34
Chapter 3238 : Đơn đấu Kim Linh Vân Hổ (1) 29/12/2019 20:34
Chapter 3237 : Khung Mộc Thanh Giao (2) 29/12/2019 18:34
Chapter 3236 : Khung Mộc Thanh Giao (1) 29/12/2019 16:34
Chapter 3235 : Thánh thú kêu cứu (2) 29/12/2019 14:34
Chapter 3234 : Thánh thú kêu cứu (1) 29/12/2019 12:34
Chapter 3233 : Vây công Vân Hổ (2) 29/12/2019 10:34
Chapter 3232 : Vây công Vân Hổ (1) 29/12/2019 08:34
Chapter 3231 : Bạch Hổ biến thú sủng (2) 29/12/2019 06:34
Chapter 3230 : Bạch Hổ biến thú sủng (1) 29/12/2019 04:34
Chapter 3229 : Xích Ngạch Bạch Hổ (2) 29/12/2019 02:34
Chapter 3228 : Xích Ngạch Bạch Hổ (1) 29/12/2019 00:34
Chapter 3227 : Kim Diện Khung Lang (2) 28/12/2019 22:34
Chapter 3226 : Kim Diện Khung Lang (1) 28/12/2019 20:34
Chapter 3225 : Đi vào Khổng miếu di tích (2) 28/12/2019 18:34
Chapter 3224 : Đi vào Khổng miếu di tích (1) 28/12/2019 16:34
Chapter 3223 : Lạc Nhược Hi lo lắng (2) 28/12/2019 14:34
Chapter 3222 : Lạc Nhược Hi lo lắng (1) 28/12/2019 12:34
Chapter 3221 : Hưng Mộng kiếm thánh đột phá (2) 28/12/2019 10:34
Chapter 3220 : Hưng Mộng kiếm thánh đột phá (1) 28/12/2019 08:34
Chapter 3219 : Tâm cảnh khắc độ 29. 9 (2) 28/12/2019 06:34
Chapter 3218 : Tâm cảnh khắc độ 29. 9 (1) 28/12/2019 04:34
Chapter 3217 : Tâm cảnh bạo tăng (2) 28/12/2019 02:34
Chapter 3216 : Tâm cảnh bạo tăng (1) 28/12/2019 00:34
Chapter 3215 : Tầm quan trọng của tâm cảnh khắc độ (2) 27/12/2019 22:34
Chapter 3214 : Tầm quan trọng của tâm cảnh khắc độ (1) 27/12/2019 20:34
Chapter 3213 : Khúc Phụ (2) 27/12/2019 18:34
Chapter 3212 : Khúc Phụ (1) 27/12/2019 16:34
Chapter 3211 : Đi Khổng miếu (2) 27/12/2019 14:34
Chapter 3210 : Đi Khổng miếu (1) 27/12/2019 12:34
Chapter 3209 : Hai đại Hoàng giả sụp đổ (2) 27/12/2019 10:34
Chapter 3208 : Hai đại Hoàng giả sụp đổ (1) 27/12/2019 08:34
Chapter 3207 : Độ chơi (2) 27/12/2019 06:34
Chapter 3206 : Độ chơi (1) 27/12/2019 04:34
Chapter 3205 : Đám người Nhậm Thanh Viễn kinh ngạc (2) 27/12/2019 02:34
Chapter 3204 : Đám người Nhậm Thanh Viễn kinh ngạc (1) 27/12/2019 00:34
Chapter 3203 : Sửa đổi kinh mạch (2) 26/12/2019 22:34
Chapter 3202 : Sửa đổi kinh mạch (1) 26/12/2019 20:34
Chapter 3201 : Hoàn toàn thắng lợi (2) 26/12/2019 18:34
Chapter 3200 : Hoàn toàn thắng lợi (1) 26/12/2019 16:34
Chapter 3199 : Chém giết đại thống lĩnh (2) 26/12/2019 14:34
Chapter 3198 : Chém giết đại thống lĩnh (1) 26/12/2019 12:34
Chapter 3197 : Hoàn toàn loạn (2) 26/12/2019 10:34
Chapter 3196 : Hoàn toàn loạn (1) 26/12/2019 08:34
Chapter 3195 : Khiêu khích ly gián (2) 26/12/2019 06:34
Chapter 3194 : Khiêu khích ly gián (1) 26/12/2019 04:34
Chapter 3193 : Đại thống lĩnh (2) 26/12/2019 02:34
Chapter 3192 : Đại thống lĩnh (1) 26/12/2019 00:34
Chapter 3191 : Mười vạn đại quân (2) 25/12/2019 22:34
Chapter 3190 : Mười vạn đại quân (1) 25/12/2019 20:34
Chapter 3189 : Đi vào phong ấn (2) 25/12/2019 18:34
Chapter 3188 : Đi vào phong ấn (1) 25/12/2019 16:34
Chapter 3187 : Tu bổ phong ấn (2) 25/12/2019 14:34
Chapter 3186 : Tu bổ phong ấn (1) 25/12/2019 12:34
Chapter 3185 : Ngươi tin không? (2) 25/12/2019 10:34
Chapter 3184 : Ngươi tin không? (1) 25/12/2019 08:34
Chapter 3183 : Quả cà (2) 25/12/2019 06:34
Chapter 3182 : Quả cà (1) 25/12/2019 04:34
Chapter 3181 : Xếp hàng đứng vững tay cầm tay (2) 25/12/2019 02:34
Chapter 3180 : Xếp hàng đứng vững tay cầm tay (1) 25/12/2019 00:34
Chapter 3179 : Chém giết thống lĩnh (2) 24/12/2019 22:34
Chapter 3178 : Chém giết thống lĩnh (1) 24/12/2019 20:34
Chapter 3177 : Yêu đao thần phục (2) 24/12/2019 18:34
Chapter 3176 : Yêu đao thần phục (1) 24/12/2019 16:34
Chapter 3175 : Thống soái sụp đổ (2) 24/12/2019 14:34
Chapter 3174 : Thống soái sụp đổ (1) 24/12/2019 12:34
Chapter 3173 : Nửa bước Cổ Thánh thần binh (2) 24/12/2019 10:34
Chapter 3172 : Nửa bước Cổ Thánh thần binh (1) 24/12/2019 08:34
Chapter 3171 : Ngả Hà tướng quân (2) 24/12/2019 06:34
Chapter 3170 : Ngả Hà tướng quân (1) 24/12/2019 04:34
Chapter 3169 : Một mình đi tới (2) 24/12/2019 02:34
Chapter 3168 : Một mình đi tới (1) 24/12/2019 00:34
Chapter 3167 : Lại vào Địa quật 23/12/2019 22:34
Chapter 3166 : Long Hổ Sơn Địa quật (2) 23/12/2019 20:34
Chapter 3165 : Long Hổ Sơn Địa quật (1) 23/12/2019 18:34
Chapter 3164 : Lịch sử của Xuân Thu đại điển (2) 23/12/2019 16:34
Chapter 3163 : Lịch sử của Xuân Thu đại điển (1) 23/12/2019 14:34
Chapter 3162 : Khổng miếu xuất hiện 23/12/2019 12:34
Chapter 3161 : Hắn đang luyện khí? 23/12/2019 10:34
Chapter 3160 : Thanh trừ thai độc (hạ) 23/12/2019 08:34
Chapter 3159 : Thanh trừ thai độc (thượng) (2) 23/12/2019 06:34
Chapter 3158 : Thanh trừ thai độc (thượng) (1) 23/12/2019 04:34
Chapter 3157 : Khổng sư công pháp 23/12/2019 02:34
Chapter 3156 : Từ đường Khổng sư canh thứ hai 23/12/2019 00:34
Chapter 3155 : Danh Sư cửu tinh canh thứ nhất 22/12/2019 22:34
Chapter 3154 : Tổng bộ Danh Sư đường 22/12/2019 20:34
Chapter 3153 : Đi Tổng bộ Danh Sư đường 22/12/2019 18:34
Chapter 3152 : Tam tộc sở trường 22/12/2019 16:34
Chapter 3151 : Thiên Nhai nhượng hiền (2) 22/12/2019 14:34
Chapter 3150 : Thiên Nhai nhượng hiền (1) 22/12/2019 12:34
Chapter 3149 : Lạc Thiên Nhai vs Trương Huyền (2) 22/12/2019 10:34
Chapter 3148 : Lạc Thiên Nhai vs Trương Huyền (1) 22/12/2019 08:34
Chapter 3147 : Bị phân thân đánh 22/12/2019 06:34
Chapter 3146 : Thai độc hung hăng (2) 22/12/2019 04:34
Chapter 3145 : Thai độc hung hăng (1) 22/12/2019 02:34
Chapter 3144 : Tiên Thiên thai độc chạy trốn (2) 22/12/2019 00:34
Chapter 3143 : Tiên Thiên thai độc chạy trốn (1) 21/12/2019 22:34
Chapter 3142 : Thiên Hỏa luyện kim thân (2) 21/12/2019 20:34
Chapter 3141 : Thiên Hỏa luyện kim thân (1) 21/12/2019 18:34
Chapter 3140 : Chí Tôn Thiên Hỏa (2) 21/12/2019 16:34
Chapter 3139 : Chí Tôn Thiên Hỏa (1) 21/12/2019 14:34
Chapter 3138 : Thiên Hỏa kiếp (2) 21/12/2019 12:34
Chapter 3137 : Thiên Hỏa kiếp (1) 21/12/2019 10:34
Chapter 3136 : Thu Tưởng Phỉ Phỉ làm đệ tử (2) 21/12/2019 08:34
Chapter 3135 : Thu Tưởng Phỉ Phỉ làm đệ tử (1) 21/12/2019 06:34
Chapter 3134 : Hậu nhân của Tử Uyên Cổ Thánh (2) 21/12/2019 04:34
Chapter 3133 : Hậu nhân của Tử Uyên Cổ Thánh (1) 21/12/2019 02:34
Chapter 3132 : Vu Hồn bí mật (hạ) (2) 21/12/2019 00:34
Chapter 3131 : Vu Hồn bí mật (hạ) (1) 20/12/2019 22:34
Chapter 3130 : Vu Hồn bí mật (thượng) (2) 20/12/2019 20:34
Chapter 3129 : Vu Hồn bí mật (thượng) (1) 20/12/2019 18:34
Chapter 3128 : Ngươi là giả! (2) 20/12/2019 16:34
Chapter 3127 : Ngươi là giả! (1) 20/12/2019 14:34
Chapter 3126 : Khó phân thật giả (2) 20/12/2019 12:34
Chapter 3125 : Khó phân thật giả (1) 20/12/2019 10:34
Chapter 3124 : Ta là tộc trưởng của các ngươi (2) 20/12/2019 08:34
Chapter 3123 : Ta là tộc trưởng của các ngươi (1) 20/12/2019 06:34
Chapter 3122 : Tưởng Phương Du sụp đổ (2) 20/12/2019 04:34
Chapter 3121 : Tưởng Phương Du sụp đổ (1) 20/12/2019 02:34
Chapter 3120 : Ngươi rốt cuộc là ai? (2) 20/12/2019 00:34
Chapter 3119 : Ngươi rốt cuộc là ai? (1) 19/12/2019 22:34
Chapter 3118 : Lĩnh ngộ linh hồn chân giải (2) 19/12/2019 20:34
Chapter 3117 : Lĩnh ngộ linh hồn chân giải (1) 19/12/2019 18:34
Chapter 3116 : Tưởng gia tàng bảo khố (2) 19/12/2019 16:34
Chapter 3115 : Tưởng gia tàng bảo khố (1) 19/12/2019 14:34
Chapter 3114 : Tưởng Phỉ Phỉ (2) 19/12/2019 12:34
Chapter 3113 : Tưởng Phỉ Phỉ (1) 19/12/2019 10:34
Chapter 3112 : Vu Hồn đột phá! (2) 19/12/2019 08:34
Chapter 3111 : Vu Hồn đột phá! (1) 19/12/2019 06:34
Chapter 3110 : Tưởng gia cũng phản bội? (2) 19/12/2019 04:34
Chapter 3109 : Tưởng gia cũng phản bội? (1) 19/12/2019 02:34
Chapter 3108 : Thử nghiệm luyện hóa thi thể Cổ Thánh (2) 19/12/2019 00:34
Chapter 3107 : Thử nghiệm luyện hóa thi thể Cổ Thánh (1) 18/12/2019 22:34
Chapter 3106 : Người Lạc gia tới 18/12/2019 20:34
Chapter 3105 : Đạm Đài nhận thua (2) 18/12/2019 18:34
Chapter 3104 : Đạm Đài nhận thua (1) 18/12/2019 16:34
Chapter 3103 : Thời gian chân giải (2) 18/12/2019 14:34
Chapter 3102 : Thời gian chân giải (1) 18/12/2019 12:34
Chapter 3101 : Thần thức ký văn, nhất niệm tụng vạn sách (2) 18/12/2019 10:34
Chapter 3100 : Thần thức ký văn, nhất niệm tụng vạn sách (1) 18/12/2019 08:34
Chapter 3099 : Đạm Đài Chấn Thanh (2) 18/12/2019 06:34
Chapter 3098 : Đạm Đài Chấn Thanh (1) 18/12/2019 04:34
Chapter 3097 : Nam Cung Nguyên Phong đến Trương gia (2) 18/12/2019 02:34
Chapter 3096 : Nam Cung Nguyên Phong đến Trương gia (1) 18/12/2019 00:34
Chapter 3095 : Tôn Cường bành trướng (2) 17/12/2019 22:34
Chapter 3094 : Tôn Cường bành trướng (1) 17/12/2019 20:34
Chapter 3093 : Danh Sư đường phản bội nhân tộc? (2) 17/12/2019 18:34
Chapter 3092 : Danh Sư đường phản bội nhân tộc? (1) 17/12/2019 16:34
Chapter 3091 : Một sách đập chết Cổ Thánh (2) 17/12/2019 14:34
Chapter 3090 : Một sách đập chết Cổ Thánh (1) 17/12/2019 12:34
Chapter 3089 : Trở mặt với Thiên Cơ sư công hội (2) 17/12/2019 10:34
Chapter 3088 : Trở mặt với Thiên Cơ sư công hội (1) 17/12/2019 08:34
Chapter 3087 : Thiên Cơ sư công hội (2) 17/12/2019 06:34
Chapter 3086 : Thiên Cơ sư công hội (1) 17/12/2019 04:34
Chapter 3085 : Truy lùng (2) 17/12/2019 02:34
Chapter 3084 : Truy lùng (1) 17/12/2019 00:34
Chapter 3083 : Thánh Tử điện bị tập kích 16/12/2019 22:34
Chapter 3082 : Ngươi cùng Khổng sư quan hệ thế nào? (2) 16/12/2019 20:34
Chapter 3081 : Ngươi cùng Khổng sư quan hệ thế nào? (1) 16/12/2019 18:34
Chapter 3080 : Đi đánh Trương Huyền đi! (2) 16/12/2019 16:34
Chapter 3079 : Đi đánh Trương Huyền đi! (1) 16/12/2019 14:34
Chapter 3078 : Chân giò biết nói chuyện (2) 16/12/2019 12:34
Chapter 3077 : Chân giò biết nói chuyện (1) 16/12/2019 10:34
Chapter 3076 : Lạc gia tàng bảo khố (2) 16/12/2019 08:34
Chapter 3075 : Lạc gia tàng bảo khố (1) 16/12/2019 06:34
Chapter 3074 : Chỉ điểm Lạc Huyền Thanh (2) 16/12/2019 04:34
Chapter 3073 : Chỉ điểm Lạc Huyền Thanh (1) 16/12/2019 02:34
Chapter 3072 : Thực lực của Lạc Thất Thất (2) 16/12/2019 00:34
Chapter 3071 : Thực lực của Lạc Thất Thất (1) 15/12/2019 22:34
Chapter 3070 : Lần nữa làm tộc trưởng (2) 15/12/2019 20:34
Chapter 3069 : Lần nữa làm tộc trưởng (1) 15/12/2019 18:34
Chapter 3068 : Trương Huyền là người Lạc gia? (2) 15/12/2019 16:34
Chapter 3067 : Trương Huyền là người Lạc gia? (1) 15/12/2019 14:34
Chapter 3066 : Xin làm gia chủ của chúng ta 15/12/2019 12:34
Chapter 3065 : Dùng ra toàn lực (2) 15/12/2019 10:34
Chapter 3064 : Dùng ra toàn lực (1) 15/12/2019 08:34
Chapter 3063 : Cho ngươi một giây đồng hồ (2) 15/12/2019 06:34
Chapter 3062 : Cho ngươi một giây đồng hồ (1) 15/12/2019 04:34
Chapter 3061 : Con quay không dừng được 15/12/2019 02:34
Chapter 3060 : Không bằng để cho ta tới thử xem! (2) 15/12/2019 00:34
Chapter 3059 : Không bằng để cho ta tới thử xem! (1) 14/12/2019 22:34
Chapter 3058 : Con quay không gian (2) 14/12/2019 20:34
Chapter 3057 : Con quay không gian (1) 14/12/2019 18:34
Chapter 3056 : Chư Tử bách gia muốn tỷ thí (2) 14/12/2019 16:34
Chapter 3055 : Chư Tử bách gia muốn tỷ thí (1) 14/12/2019 14:34
Chapter 3054 : Lạc Thiên Nhai (2) 14/12/2019 12:34
Chapter 3053 : Lạc Thiên Nhai (1) 14/12/2019 10:34
Chapter 3052 : Ta muốn đi Lạc gia 14/12/2019 08:34
Chapter 3051 : Mẫu phù nhận chủ (2) 14/12/2019 06:34
Chapter 3050 : Mẫu phù nhận chủ (1) 14/12/2019 04:34
Chapter 3049 : Chạy trốn (2) 14/12/2019 02:34
Chapter 3048 : Chạy trốn (1) 14/12/2019 00:34
Chapter 3047 : Quả nhiên là Dị Linh tộc! (2) 13/12/2019 22:34
Chapter 3046 : Quả nhiên là Dị Linh tộc! (1) 13/12/2019 20:34
Chapter 3045 : Truyền thế thiên phù xuất hiện 13/12/2019 18:34
Chapter 3044 : Kim Nguyên Linh Thạch 13/12/2019 16:34
Chapter 3043 : Nhanh nhận chủ! 13/12/2019 14:34
Chapter 3042 : Long Cốt Thần Thương (2) 13/12/2019 12:34
Chapter 3041 : Long Cốt Thần Thương (1) 13/12/2019 10:34
Chapter 3040 : Lực lượng huyết mạch Trương gia 13/12/2019 08:34
Chapter 3039 : Ta ngứa (2) 13/12/2019 06:34
Chapter 3038 : Ta ngứa (1) 13/12/2019 04:34
Chapter 3037 : Cửa đá 13/12/2019 02:34
Chapter 3036 : Một người chiến hai chữ (2) 13/12/2019 00:34
Chapter 3035 : Một người chiến hai chữ (1) 12/12/2019 22:34
Chapter 3034 : Ngột Thần đáng sợ (2) 12/12/2019 20:34
Chapter 3033 : Ngột Thần đáng sợ (1) 12/12/2019 18:34
Chapter 3032 : Sư Tự Kim Binh (2) 12/12/2019 16:34
Chapter 3031 : Sư Tự Kim Binh (1) 12/12/2019 14:34
Chapter 3030 : Lạc gia quyền gia chủ hưng phấn (2) 12/12/2019 12:34
Chapter 3029 : Lạc gia quyền gia chủ hưng phấn (1) 12/12/2019 10:34
Chapter 3028 : Diễn Không thiên thư đệ tứ trọng (2) 12/12/2019 08:34
Chapter 3027 : Diễn Không thiên thư đệ tứ trọng (1) 12/12/2019 06:34
Chapter 3026 : Không Gian Sa (2) 12/12/2019 04:34
Chapter 3025 : Không Gian Sa (1) 12/12/2019 02:34
Chapter 3024 : Chỉ điểm lôi kiếp (2) 12/12/2019 00:34
Chapter 3023 : Chỉ điểm lôi kiếp (1) 11/12/2019 22:34
Chapter 3022 : Uống rất ngon (2) 11/12/2019 20:34
Chapter 3021 : Uống rất ngon (1) 11/12/2019 18:34
Chapter 3020 : Địa Ngục Hoàng Thủy (2) 11/12/2019 16:34
Chapter 3019 : Địa Ngục Hoàng Thủy (1) 11/12/2019 14:34
Chapter 3018 : Nhiễm Cầu Cổ Thánh (2) 11/12/2019 12:34
Chapter 3017 : Nhiễm Cầu Cổ Thánh (1) 11/12/2019 10:34
Chapter 3016 : Đến cùng ai chỉ điểm ai? 11/12/2019 08:34
Chapter 3015 : Thân phận của Lạc Nhược Hi (2) 11/12/2019 06:34
Chapter 3014 : Thân phận của Lạc Nhược Hi (1) 11/12/2019 04:34
Chapter 3013 : Bạch Khê sơn 11/12/2019 02:34
Chapter 3012 : Cưới hết là được! (2) 11/12/2019 00:34
Chapter 3011 : Cưới hết là được! (1) 10/12/2019 22:34
Chapter 3010 : Trương Huyền từ hôn (2) 10/12/2019 20:34
Chapter 3009 : Trương Huyền từ hôn (1) 10/12/2019 18:34
Chapter 3008 : Thất Thất, thật xin lỗi (2) 10/12/2019 16:34
Chapter 3007 : Thất Thất, thật xin lỗi (1) 10/12/2019 14:34
Chapter 3006 : Đồng tử (2) 10/12/2019 12:34
Chapter 3005 : Đồng tử (1) 10/12/2019 10:34
Chapter 3004 : Ai dám tổn thương hắn? (2) 10/12/2019 08:34
Chapter 3003 : Ai dám tổn thương hắn? (1) 10/12/2019 06:34
Chapter 3002 : Biến cố lớn (2) 10/12/2019 04:34
Chapter 3001 : Biến cố lớn (1) 10/12/2019 02:34
Chapter 3000 : Tiểu công chúa hạnh phúc (hạ) (2) 10/12/2019 00:34
Chapter 2999 : Tiểu công chúa hạnh phúc (hạ) (1) 09/12/2019 22:34
Chapter 2998 : Tiểu công chúa hạnh phúc (thượng) 09/12/2019 20:34
Chapter 2997 : Đến cùng là ai? (2) 09/12/2019 18:34
Chapter 2996 : Đến cùng là ai? (1) 09/12/2019 16:34
Chapter 2995 : Biến cố sinh (hạ) (2) 09/12/2019 14:34
Chapter 2994 : Biến cố sinh (hạ) (1) 09/12/2019 12:34
Chapter 2993 : Biến cố sinh (thượng) 09/12/2019 10:34
Chapter 2992 : Đôi câu dọa chạy (2) 09/12/2019 08:34
Chapter 2991 : Đôi câu dọa chạy (1) 09/12/2019 06:34
Chapter 2990 : Lạc Huyền Thanh tới chơi 09/12/2019 04:34
Chapter 2989 : Chư Tử bách gia (2) 09/12/2019 02:34
Chapter 2988 : Chư Tử bách gia (1) 09/12/2019 00:34
Chapter 2987 : Bí mật Trương Lạc thông gia (2) 08/12/2019 22:34
Chapter 2986 : Bí mật Trương Lạc thông gia (1) 08/12/2019 20:34
Chapter 2985 : Đi đón dâu (2) 08/12/2019 18:34
Chapter 2984 : Đi đón dâu (1) 08/12/2019 16:34
Chapter 2983 : Đại Thánh cảnh (2) 08/12/2019 14:34
Chapter 2982 : Đại Thánh cảnh (1) 08/12/2019 12:34
Chapter 2981 : Thực lực tăng vọt (2) 08/12/2019 10:34
Chapter 2980 : Thực lực tăng vọt (1) 08/12/2019 08:34
Chapter 2979 : Nguồn gốc thai độc (2) 08/12/2019 06:34
Chapter 2978 : Nguồn gốc thai độc (1) 08/12/2019 04:34
Chapter 2977 : Tên của Hưng kiếm thánh (2) 08/12/2019 02:34
Chapter 2976 : Tên của Hưng kiếm thánh (1) 08/12/2019 00:34
Chapter 2975 : Nhũ danh của Trương Huyền (2) 07/12/2019 22:34
Chapter 2974 : Nhũ danh của Trương Huyền (1) 07/12/2019 20:34
Chapter 2973 : Ta không nghe rõ (2) 07/12/2019 18:34
Chapter 2972 : Ta không nghe rõ (1) 07/12/2019 16:34
Chapter 2971 : Thiên hạ sợ hãi (2) 07/12/2019 14:34
Chapter 2970 : Thiên hạ sợ hãi (1) 07/12/2019 12:34
Chapter 2969 : Tin tức truyền đến Lạc gia 07/12/2019 10:34
Chapter 2968 : Quay về Trương gia (2) 07/12/2019 08:34
Chapter 2967 : Quay về Trương gia (1) 07/12/2019 06:34
Chapter 2966 : Đại lục bí văn (2) 07/12/2019 04:34
Chapter 2965 : Đại lục bí văn (1) 07/12/2019 02:34
Chapter 2964 : Danh Sư đường xin lỗi (hạ) (2) 07/12/2019 00:34
Chapter 2963 : Danh Sư đường xin lỗi (hạ) (1) 06/12/2019 22:34
Chapter 2962 : Danh Sư đường xin lỗi (thượng) (2) 06/12/2019 20:34
Chapter 2961 : Danh Sư đường xin lỗi (thượng) (1) 06/12/2019 18:34
Chapter 2960 : Sư huynh! 06/12/2019 16:34
Chapter 2959 : Hắn là Thánh Tử điện Điện chủ (hạ) (2) 06/12/2019 14:34
Chapter 2958 : Hắn là Thánh Tử điện Điện chủ (hạ) (1) 06/12/2019 12:34
Chapter 2957 : Hắn là Thánh Tử điện Điện chủ (Thượng) (2) 06/12/2019 10:34
Chapter 2956 : Hắn là Thánh Tử điện Điện chủ (Thượng) (1) 06/12/2019 08:34
Chapter 2955 : Tính tình của Mộng kiếm thánh (2) 06/12/2019 06:34
Chapter 2954 : Tính tình của Mộng kiếm thánh (1) 06/12/2019 04:34
Chapter 2953 : Trương Huyền là nhi tử ta! (2) 06/12/2019 02:34
Chapter 2952 : Trương Huyền là nhi tử ta! (1) 06/12/2019 00:34
Chapter 2951 : Cái mông ngươi có cái bớt hay không? (2) 05/12/2019 22:34
Chapter 2950 : Cái mông ngươi có cái bớt hay không? (1) 05/12/2019 20:34
Chapter 2949 : Trương Huyền muốn chỉ điểm (hạ) (2) 05/12/2019 18:34
Chapter 2948 : Trương Huyền muốn chỉ điểm (hạ) (1) 05/12/2019 16:34
Chapter 2947 : Trương Huyền muốn chỉ điểm (thượng) (2) 05/12/2019 14:34
Chapter 2946 : Trương Huyền muốn chỉ điểm (thượng) (1) 05/12/2019 12:34
Chapter 2945 : Kiếm thánh ước chiến (2) 05/12/2019 10:34
Chapter 2944 : Kiếm thánh ước chiến (1) 05/12/2019 08:34
Chapter 2943 : Hưng kiếm thánh đến (2) 05/12/2019 06:34
Chapter 2942 : Hưng kiếm thánh đến (1) 05/12/2019 04:34
Chapter 2941 : Khổng sư không đáng tin cậy (2) 05/12/2019 02:34
Chapter 2940 : Khổng sư không đáng tin cậy (1) 05/12/2019 00:34
Chapter 2939 : Đường Chủ lệnh dị biến (2) 04/12/2019 22:34
Chapter 2938 : Đường Chủ lệnh dị biến (1) 04/12/2019 20:34
Chapter 2937 : Lão sư, còn xin để học sinh cho ngươi trút giận! (2) 04/12/2019 18:34
Chapter 2936 : Lão sư, còn xin để học sinh cho ngươi trút giận! (1) 04/12/2019 16:34
Chapter 2935 : Trịnh Dương hiện thân (2) 04/12/2019 14:34
Chapter 2934 : Trịnh Dương hiện thân (1) 04/12/2019 12:34
Chapter 2933 : Vương Dĩnh đến (2) 04/12/2019 10:34
Chapter 2932 : Vương Dĩnh đến (1) 04/12/2019 08:34
Chapter 2931 : Danh Sư đường chạy (2) 04/12/2019 06:34
Chapter 2930 : Danh Sư đường chạy (1) 04/12/2019 04:34
Chapter 2929 : Lộ Xung thuế biến (2) 04/12/2019 02:34
Chapter 2928 : Lộ Xung thuế biến (1) 04/12/2019 00:34
Chapter 2927 : Đồ Nhi Lộ Xung trở về! (2) 03/12/2019 22:34
Chapter 2926 : Đồ Nhi Lộ Xung trở về! (1) 03/12/2019 20:34
Chapter 2925 : Đàm phán không thành (2) 03/12/2019 18:34
Chapter 2924 : Đàm phán không thành (1) 03/12/2019 16:34
Chapter 2923 : Đường Chủ lệnh của Danh Sư đường (2) 03/12/2019 14:34
Chapter 2922 : Đường Chủ lệnh của Danh Sư đường (1) 03/12/2019 12:34
Chapter 2921 : Ngụy Như Yên đến (2) 03/12/2019 10:34
Chapter 2920 : Ngụy Như Yên đến (1) 03/12/2019 08:34
Chapter 2919 : Lạc gia đại trưởng lão (2) 03/12/2019 06:34
Chapter 2918 : Lạc gia đại trưởng lão (1) 03/12/2019 04:34
Chapter 2917 : Độc sư phá trận (2) 03/12/2019 02:34
Chapter 2916 : Độc sư phá trận (1) 03/12/2019 00:34
Chapter 2915 : Nghe ta an bài (2) 02/12/2019 22:34
Chapter 2914 : Nghe ta an bài (1) 02/12/2019 20:34
Chapter 2913 : Ai dám động đến lão sư ta (hạ) (2) 02/12/2019 18:34
Chapter 2912 : Ai dám động đến lão sư ta (hạ) (1) 02/12/2019 16:34
Chapter 2911 : Ai dám động lão sư ta? (thượng) (2) 02/12/2019 14:34
Chapter 2910 : Ai dám động lão sư ta? (thượng) (1) 02/12/2019 12:34
Chapter 2909 : Trương Huyền đi ra nhận lấy cái chết! (2) 02/12/2019 10:34
Chapter 2908 : Trương Huyền đi ra nhận lấy cái chết! (1) 02/12/2019 08:34
Chapter 2907 : Tin tức của Tôn Cường (2) 02/12/2019 06:34
Chapter 2906 : Tin tức của Tôn Cường (1) 02/12/2019 04:34
Chapter 2905 : Đúc lại kinh mạch (hạ) (2) 02/12/2019 02:34
Chapter 2904 : Đúc lại kinh mạch (hạ) (1) 02/12/2019 00:34
Chapter 2903 : Đúc lại kinh mạch (thượng) (2) 01/12/2019 22:34
Chapter 2902 : Đúc lại kinh mạch (thượng) (1) 01/12/2019 20:34
Chapter 2901 : Dương Huyền biến thành sư đệ (2) 01/12/2019 18:34
Chapter 2900 : Dương Huyền biến thành sư đệ (1) 01/12/2019 16:34
Chapter 2899 : Ngươi là Thiên Nhận Danh Sư? (2) 01/12/2019 14:34
Chapter 2898 : Ngươi là Thiên Nhận Danh Sư? (1) 01/12/2019 12:34
Chapter 2897 : Làm học trò ta (hạ) (2) 01/12/2019 10:34
Chapter 2896 : Làm học trò ta (hạ) (1) 01/12/2019 08:34
Chapter 2895 : Làm học trò ta (thượng) (2) 01/12/2019 06:34
Chapter 2894 : Làm học trò ta (thượng) (1) 01/12/2019 04:34
Chapter 2893 : Phát hiện Trương Huyền (2) 01/12/2019 02:34
Chapter 2892 : Phát hiện Trương Huyền (1) 01/12/2019 00:34
Chapter 2891 : Dương Huyền gặp Trương Huyền (2) 30/11/2019 22:34
Chapter 2890 : Dương Huyền gặp Trương Huyền (1) 30/11/2019 20:34
Chapter 2889 : Luyện Khí sư công hội của liên minh đế quốc (2) 30/11/2019 18:34
Chapter 2888 : Luyện Khí sư công hội của liên minh đế quốc (1) 30/11/2019 16:34
Chapter 2887 : Các đệ tử của Trương sư (hạ) (2) 30/11/2019 14:34
Chapter 2886 : Các đệ tử của Trương sư (hạ) (1) 30/11/2019 12:34
Chapter 2885 : Trương sư các đệ tử (thượng) (2) 30/11/2019 10:34
Chapter 2884 : Trương sư các đệ tử (thượng) (1) 30/11/2019 08:34
Chapter 2883 : Chiến tử xuất quan (hạ) (2) 30/11/2019 06:34
Chapter 2882 : Chiến tử xuất quan (hạ) (1) 30/11/2019 04:34
Chapter 2881 : Chiến tử xuất quan (thượng) (2) 30/11/2019 02:34
Chapter 2880 : Chiến tử xuất quan (thượng) (1) 30/11/2019 00:34
Chapter 2879 : Tổng bộ Danh Sư đường điên cuồng (hạ) (2) 29/11/2019 22:34
Chapter 2878 : Tổng bộ Danh Sư đường điên cuồng (hạ) (1) 29/11/2019 20:34
Chapter 2877 : Tổng bộ Danh Sư đường điên cuồng (thượng) (2) 29/11/2019 18:34
Chapter 2876 : Tổng bộ Danh Sư đường điên cuồng (thượng) (1) 29/11/2019 16:34
Chapter 2875 : Lần thứ năm Thiên Nhận Danh Sư (2) 29/11/2019 14:34
Chapter 2874 : Lần thứ năm Thiên Nhận Danh Sư (1) 29/11/2019 12:34
Chapter 2873 : Liên minh đế quốc (2) 29/11/2019 10:34
Chapter 2872 : Liên minh đế quốc (1) 29/11/2019 08:34
Chapter 2871 : Tôn Cường sụp đổ (2) 29/11/2019 06:34
Chapter 2870 : Tôn Cường sụp đổ (1) 29/11/2019 04:34
Chapter 2869 : Dương sư gặp Tôn Cường (2) 29/11/2019 02:34
Chapter 2868 : Dương sư gặp Tôn Cường (1) 29/11/2019 00:34
Chapter 2867 : Bẩm báo Tổng bộ Danh Sư đường (2) 28/11/2019 22:34
Chapter 2866 : Bẩm báo Tổng bộ Danh Sư đường (1) 28/11/2019 20:34
Chapter 2865 : Sét đánh Băng Nguyên cung (2) 28/11/2019 18:34
Chapter 2864 : Sét đánh Băng Nguyên cung (1) 28/11/2019 16:34
Chapter 2863 : Danh Sư, ta không làm! (2) 28/11/2019 14:34
Chapter 2862 : Danh Sư, ta không làm! (1) 28/11/2019 12:34
Chapter 2861 : Trương Huyền trọng thương (2) 28/11/2019 10:34
Chapter 2860 : Trương Huyền trọng thương (1) 28/11/2019 08:34
Chapter 2859 : Để Băng Nguyên cung từ đây biến mất! (2) 28/11/2019 06:34
Chapter 2858 : Để Băng Nguyên cung từ đây biến mất! (1) 28/11/2019 04:34
Chapter 2857 : Người ta mang đi (2) 28/11/2019 02:34
Chapter 2856 : Người ta mang đi (1) 28/11/2019 00:34
Chapter 2855 : Tổng bộ Danh Sư đường Khúc trưởng lão (2) 27/11/2019 22:34
Chapter 2854 : Tổng bộ Danh Sư đường Khúc trưởng lão (1) 27/11/2019 20:34
Chapter 2853 : Đi tìm đại trưởng lão (2) 27/11/2019 18:34
Chapter 2852 : Đi tìm đại trưởng lão (1) 27/11/2019 16:34
Chapter 2851 : Khốn Thiên Tỏa (2) 27/11/2019 14:34
Chapter 2850 : Khốn Thiên Tỏa (1) 27/11/2019 12:34
Chapter 2849 : Thải bổ chi thuật (2) 27/11/2019 10:34
Chapter 2848 : Thải bổ chi thuật (1) 27/11/2019 08:34
Chapter 2847 : Lão sư, học sinh rất nhớ ngươi (2) 27/11/2019 06:34
Chapter 2846 : Lão sư, học sinh rất nhớ ngươi (1) 27/11/2019 04:34
Chapter 2845 : Băng Nguyên cung (2) 27/11/2019 02:34
Chapter 2844 : Băng Nguyên cung (1) 27/11/2019 00:34
Chapter 2843 : Uy hiếp (2) 26/11/2019 22:34
Chapter 2842 : Uy hiếp (1) 26/11/2019 20:34
Chapter 2841 : Địa Mạch Liên Hoa (2) 26/11/2019 18:34
Chapter 2840 : Địa Mạch Liên Hoa (1) 26/11/2019 16:34
Chapter 2839 : Một công ba việc (2) 26/11/2019 14:34
Chapter 2838 : Một công ba việc (1) 26/11/2019 12:34
Chapter 2837 : Hàn Thủy Lưu (2) 26/11/2019 10:34
Chapter 2836 : Hàn Thủy Lưu (1) 26/11/2019 08:34
Chapter 2835 : Tên ta là Dương Huyền (2) 26/11/2019 06:34
Chapter 2834 : Tên ta là Dương Huyền (1) 26/11/2019 04:34
Chapter 2833 : Hàn Băng thành (2) 26/11/2019 02:34
Chapter 2832 : Hàn Băng thành (1) 26/11/2019 00:34
Chapter 2831 : Truyền tống rời đi (2) 25/11/2019 22:34
Chapter 2830 : Truyền tống rời đi (1) 25/11/2019 20:34
Chapter 2829 : Thánh Tử đại trận (2) 25/11/2019 18:34
Chapter 2828 : Thánh Tử đại trận (1) 25/11/2019 16:34
Chapter 2827 : Bó tay chịu trói hoặc là chết! (2) 25/11/2019 14:34
Chapter 2826 : Bó tay chịu trói hoặc là chết! (1) 25/11/2019 12:34
Chapter 2825 : Ta thật không rảnh (2) 25/11/2019 10:34
Chapter 2824 : Ta thật không rảnh (1) 25/11/2019 08:34
Chapter 2823 : Trước ở lại chỗ này đi! (2) 25/11/2019 06:34
Chapter 2822 : Trước ở lại chỗ này đi! (1) 25/11/2019 04:34
Chapter 2821 : Lạc Huyền Thanh bàn giao (2) 25/11/2019 02:34
Chapter 2820 : Lạc Huyền Thanh bàn giao (1) 25/11/2019 00:34
Chapter 2819 : Lạc Huyền Thanh phẫn nộ (2) 24/11/2019 22:34
Chapter 2818 : Lạc Huyền Thanh phẫn nộ (1) 24/11/2019 20:34
Chapter 2817 : Trận pháp Thiên Đạo truyền tống (2) 24/11/2019 18:34
Chapter 2816 : Trận pháp Thiên Đạo truyền tống (1) 24/11/2019 16:34
Chapter 2815 : Khoảng cách quá xa (2) 24/11/2019 14:34
Chapter 2814 : Khoảng cách quá xa (1) 24/11/2019 12:34
Chapter 2813 : Cửu U bí cảnh (2) 24/11/2019 10:34
Chapter 2812 : Cửu U bí cảnh (1) 24/11/2019 08:34
Chapter 2811 : Không phải học trò của ta (2) 24/11/2019 06:34
Chapter 2810 : Không phải học trò của ta (1) 24/11/2019 04:34
Chapter 2809 : Dương sư xuất quan (2) 24/11/2019 02:34
Chapter 2808 : Dương sư xuất quan (1) 24/11/2019 00:34
Chapter 2807 : Đuổi giết Trương Huyền (2) 23/11/2019 22:34
Chapter 2806 : Đuổi giết Trương Huyền (1) 23/11/2019 20:34
Chapter 2805 : Triệu Nhã cầu cứu (2) 23/11/2019 18:34
Chapter 2804 : Triệu Nhã cầu cứu (1) 23/11/2019 16:34
Chapter 2803 : Là sư nương của ngươi (2) 23/11/2019 14:34
Chapter 2802 : Là sư nương của ngươi (1) 23/11/2019 12:34
Chapter 2801 : Thuần phục lôi đình (2) 23/11/2019 10:34
Chapter 2800 : Thuần phục lôi đình (1) 23/11/2019 08:34
Chapter 2799 : Thân phận Vu Hồn sư bị phát hiện (2) 23/11/2019 06:34
Chapter 2798 : Thân phận Vu Hồn sư bị phát hiện (1) 23/11/2019 04:34
Chapter 2797 : Sát tâm lên (2) 23/11/2019 02:34
Chapter 2796 : Sát tâm lên (1) 23/11/2019 00:34
Chapter 2795 : Nhập Hư cảnh đỉnh phong (2) 22/11/2019 22:34
Chapter 2794 : Nhập Hư cảnh đỉnh phong (1) 22/11/2019 20:34
Chapter 2793 : Chân giải giao hòa (2) 22/11/2019 18:34
Chapter 2792 : Chân giải giao hòa (1) 22/11/2019 16:34
Chapter 2791 : Kiếm pháp Trương gia (2) 22/11/2019 14:34
Chapter 2790 : Kiếm pháp Trương gia (1) 22/11/2019 12:34
Chapter 2789 : Cái kế tiếp (2) 22/11/2019 10:34
Chapter 2788 : Cái kế tiếp (1) 22/11/2019 08:34
Chapter 2787 : Trương Huyền cá cược (2) 22/11/2019 06:34
Chapter 2786 : Trương Huyền cá cược (1) 22/11/2019 04:34
Chapter 2785 : Để hắn thông gia (2) 22/11/2019 02:34
Chapter 2784 : Để hắn thông gia (1) 22/11/2019 00:34
Chapter 2783 : Ta có lão sư, làm người khiêm tốn (2) 21/11/2019 22:34
Chapter 2782 : Ta có lão sư, làm người khiêm tốn (1) 21/11/2019 20:34
Chapter 2781 : Chuyên nghiệp khiêm tốn (2) 21/11/2019 18:34
Chapter 2780 : Chuyên nghiệp khiêm tốn (1) 21/11/2019 16:34
Chapter 2779 : Vượt qua Lôi kiếp (2) 21/11/2019 14:34
Chapter 2778 : Vượt qua Lôi kiếp (1) 21/11/2019 12:34
Chapter 2777 : Trương Huyền không thấy (2) 21/11/2019 10:34
Chapter 2776 : Trương Huyền không thấy (1) 21/11/2019 08:34
Chapter 2775 : Không thể phục chế (2) 21/11/2019 06:34
Chapter 2774 : Không thể phục chế (1) 21/11/2019 04:34
Chapter 2773 : Đột phá như uống nước (hạ) (2) 21/11/2019 02:34
Chapter 2772 : Đột phá như uống nước (hạ) (1) 21/11/2019 00:34
Chapter 2771 : Đột phá như uống nước (thượng) (2) 20/11/2019 22:34
Chapter 2770 : Đột phá như uống nước (thượng) (1) 20/11/2019 20:34
Chapter 2769 : Ta có thể đột phá ah! (2) 20/11/2019 18:34
Chapter 2768 : Ta có thể đột phá ah! (1) 20/11/2019 16:34
Chapter 2767 : Trận đầu chiến thắng (2) 20/11/2019 14:34
Chapter 2766 : Trận đầu chiến thắng (1) 20/11/2019 12:34
Chapter 2765 : Thi đấu bắt đầu (2) 20/11/2019 10:34
Chapter 2764 : Thi đấu bắt đầu (1) 20/11/2019 08:34
Chapter 2763 : Tăng lên huyết mạch (2) 20/11/2019 06:34
Chapter 2762 : Tăng lên huyết mạch (1) 20/11/2019 04:34
Chapter 2761 : Đệ tử thứ tám (2) 20/11/2019 02:34
Chapter 2760 : Đệ tử thứ tám (1) 20/11/2019 00:34
Chapter 2759 : Hắn không phải (hạ) (2) 19/11/2019 22:34
Chapter 2758 : Hắn không phải (hạ) (1) 19/11/2019 20:34
Chapter 2757 : Hắn không phải! (thượng) (2) 19/11/2019 18:34
Chapter 2756 : Hắn không phải! (thượng) (1) 19/11/2019 16:34
Chapter 2755 : Huyết trì (2) 19/11/2019 14:34
Chapter 2754 : Huyết trì (1) 19/11/2019 12:34
Chapter 2753 : Sư phụ ngươi ở đây! (2) 19/11/2019 10:34
Chapter 2752 : Sư phụ ngươi ở đây! (1) 19/11/2019 08:34
Chapter 2751 : Cầu ngươi thu ta đi! (2) 19/11/2019 06:34
Chapter 2750 : Cầu ngươi thu ta đi! (1) 19/11/2019 04:34
Chapter 2749 : Vũ Không kiếp (2) 19/11/2019 02:34
Chapter 2748 : Vũ Không kiếp (1) 19/11/2019 00:34
Chapter 2747 : Thần phục ta đi! (2) 18/11/2019 22:34
Chapter 2746 : Thần phục ta đi! (1) 18/11/2019 20:34
Chapter 2745 : Thanh Long thú đột phá (2) 18/11/2019 18:34
Chapter 2744 : Thanh Long thú đột phá (1) 18/11/2019 16:34
Chapter 2743 : Ta có thể giúp ngươi đột phá! (2) 18/11/2019 14:34
Chapter 2742 : Ta có thể giúp ngươi đột phá! (1) 18/11/2019 12:34
Chapter 2741 : Có muốn báo thù hay không? (2) 18/11/2019 10:34
Chapter 2740 : Có muốn báo thù hay không? (1) 18/11/2019 08:34
Chapter 2739 : Trương Giang (2) 18/11/2019 06:34
Chapter 2738 : Trương Giang (1) 18/11/2019 04:34
Chapter 2737 : Nương thân gả cho? (2) 18/11/2019 02:34
Chapter 2736 : Nương thân gả cho? (1) 18/11/2019 00:34
Chapter 2735 : Trương Huyền chiến thắng? (2) 17/11/2019 22:34
Chapter 2734 : Trương Huyền chiến thắng? (1) 17/11/2019 20:34
Chapter 2733 : Trương Huyền muốn nghiêm túc (2) 17/11/2019 18:34
Chapter 2732 : Trương Huyền muốn nghiêm túc (1) 17/11/2019 16:34
Chapter 2731 : Ngô Đạo kính (2) 17/11/2019 14:34
Chapter 2730 : Ngô Đạo kính (1) 17/11/2019 12:34
Chapter 2729 : Trương Tử Tình (2) 17/11/2019 10:34
Chapter 2728 : Trương Tử Tình (1) 17/11/2019 08:34
Chapter 2727 : Linh tính đáng sợ (2) 17/11/2019 06:34
Chapter 2726 : Linh tính đáng sợ (1) 17/11/2019 04:34
Chapter 2725 : Tại hạ Khổng sư (2) 17/11/2019 02:34
Chapter 2724 : Tại hạ Khổng sư (1) 17/11/2019 00:34
Chapter 2723 : Có phải là hắn hay không? (2) 16/11/2019 22:34
Chapter 2722 : Có phải là hắn hay không? (1) 16/11/2019 20:34
Chapter 2721 : Phong thái của Đại trưởng lão (2) 16/11/2019 18:34
Chapter 2720 : Phong thái của Đại trưởng lão (1) 16/11/2019 16:34
Chapter 2719 : Long linh Hổ linh (2) 16/11/2019 14:34
Chapter 2718 : Long linh Hổ linh (1) 16/11/2019 12:34
Chapter 2717 : Xông trận pháp (2) 16/11/2019 10:34
Chapter 2716 : Xông trận pháp (1) 16/11/2019 08:34
Chapter 2715 : Đến Trương gia! (2) 16/11/2019 06:34
Chapter 2714 : Đến Trương gia! (1) 16/11/2019 04:34
Chapter 2713 : Kiếm đạo năm loại (2) 16/11/2019 02:34
Chapter 2712 : Kiếm đạo năm loại (1) 16/11/2019 00:34
Chapter 2711 : Là hắn? (2) 15/11/2019 22:34
Chapter 2710 : Là hắn? (1) 15/11/2019 20:34
Chapter 2709 : Sinh mà làm Thánh (2) 15/11/2019 18:34
Chapter 2708 : Sinh mà làm Thánh (1) 15/11/2019 16:34
Chapter 2707 : Điện Chủ là ai? (2) 15/11/2019 14:34
Chapter 2706 : Điện Chủ là ai? (1) 15/11/2019 12:34
Chapter 2705 : Nghiên cứu Điện Chủ lệnh (2) 15/11/2019 10:34
Chapter 2704 : Nghiên cứu Điện Chủ lệnh (1) 15/11/2019 08:34
Chapter 2703 : Tiểu công chúa thỉnh cầu (2) 15/11/2019 06:34
Chapter 2702 : Tiểu công chúa thỉnh cầu (1) 15/11/2019 04:34
Chapter 2701 : Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn tán em gái ta? (2) 15/11/2019 02:34
Chapter 2700 : Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn tán em gái ta? (1) 15/11/2019 00:34
Chapter 2699 : Tiết lộ thân phận (2) 14/11/2019 22:34
Chapter 2698 : Tiết lộ thân phận (1) 14/11/2019 20:34
Chapter 2697 : Hưng Mộng Kiếm Thánh (2) 14/11/2019 18:34
Chapter 2696 : Hưng Mộng Kiếm Thánh (1) 14/11/2019 16:34
Chapter 2695 : Giúp ta giết người (2) 14/11/2019 14:34
Chapter 2694 : Giúp ta giết người (1) 14/11/2019 12:34
Chapter 2693 : Trương Cửu Tiêu bái sư (2) 14/11/2019 10:34
Chapter 2692 : Trương Cửu Tiêu bái sư (1) 14/11/2019 08:34
Chapter 2691 : Trương gia gia tộc đại hội (2) 14/11/2019 06:34
Chapter 2690 : Trương gia gia tộc đại hội (1) 14/11/2019 04:34
Chapter 2689 : Theo ta đi Trương gia (2) 14/11/2019 02:34
Chapter 2688 : Theo ta đi Trương gia (1) 14/11/2019 00:34
Chapter 2687 : Thánh Vực lục trọng đỉnh phong (2) 13/11/2019 22:34
Chapter 2686 : Thánh Vực lục trọng đỉnh phong (1) 13/11/2019 20:34
Chapter 2685 : Công Pháp lâm (2) 13/11/2019 18:34
Chapter 2684 : Công Pháp lâm (1) 13/11/2019 16:34
Chapter 2683 : Vị trí xương ngực của Ngoan Nhân (2) 13/11/2019 14:34
Chapter 2682 : Vị trí xương ngực của Ngoan Nhân (1) 13/11/2019 12:34
Chapter 2681 : Danh Sư bát tinh (2) 13/11/2019 10:34
Chapter 2680 : Danh Sư bát tinh (1) 13/11/2019 08:34
Chapter 2679 : Ta muốn thay quần áo (2) 13/11/2019 06:34
Chapter 2678 : Ta muốn thay quần áo (1) 13/11/2019 04:34
Chapter 2677 : Đóng gạch tông sư dưỡng thành ký (2) 13/11/2019 02:34
Chapter 2676 : Đóng gạch tông sư dưỡng thành ký (1) 13/11/2019 00:34
Chapter 2675 : Luyện binh (2) 12/11/2019 22:34
Chapter 2674 : Luyện binh (1) 12/11/2019 20:34
Chapter 2673 : Ta nhường (2) 12/11/2019 18:34
Chapter 2672 : Ta nhường (1) 12/11/2019 16:34
Chapter 2671 : Tinh Vân khôi lỗi (2) 12/11/2019 14:34
Chapter 2670 : Tinh Vân khôi lỗi (1) 12/11/2019 12:34
Chapter 2669 : Xông Danh Sư tháp (2) 12/11/2019 10:34
Chapter 2668 : Xông Danh Sư tháp (1) 12/11/2019 08:34
Chapter 2667 : Giết chết hắn! (2) 12/11/2019 06:34
Chapter 2666 : Giết chết hắn! (1) 12/11/2019 04:34
Chapter 2665 : Danh Sư lâu (2) 12/11/2019 02:34
Chapter 2664 : Danh Sư lâu (1) 12/11/2019 00:34
Chapter 2663 : Hồ Nhất Vi nghi ngờ (2) 11/11/2019 22:34
Chapter 2662 : Hồ Nhất Vi nghi ngờ (1) 11/11/2019 20:34
Chapter 2661 : Trương Huyền gặp sét đánh (2) 11/11/2019 18:34
Chapter 2660 : Trương Huyền gặp sét đánh (1) 11/11/2019 16:34
Chapter 2659 : Hắn gọi Trương Huyền (2) 11/11/2019 14:34
Chapter 2658 : Hắn gọi Trương Huyền (1) 11/11/2019 12:34
Chapter 2657 : Độc không chết (2) 11/11/2019 10:34
Chapter 2656 : Độc không chết (1) 11/11/2019 08:34
Chapter 2655 : Tôn Cường phẫn nộ (2) 11/11/2019 06:34
Chapter 2654 : Tôn Cường phẫn nộ (1) 11/11/2019 04:34
Chapter 2653 : Thật giả quản gia (hạ) (2) 11/11/2019 02:34
Chapter 2652 : Thật giả quản gia (hạ) (1) 11/11/2019 00:34
Chapter 2651 : Thật giả quản gia (thượng) (2) 10/11/2019 22:34
Chapter 2650 : Thật giả quản gia (thượng) (1) 10/11/2019 20:34
Chapter 2649 : Quyền điện chủ xuất hiện (2) 10/11/2019 18:34
Chapter 2648 : Quyền điện chủ xuất hiện (1) 10/11/2019 16:34
Chapter 2647 : Ngươi giả mạo! (2) 10/11/2019 14:34
Chapter 2646 : Ngươi giả mạo! (1) 10/11/2019 12:34
Chapter 2645 : Tôn Cường nổi giận (hạ) (2) 10/11/2019 10:34
Chapter 2644 : Tôn Cường nổi giận (hạ) (1) 10/11/2019 08:34
Chapter 2643 : Tôn Cường nổi giận (thượng) (2) 10/11/2019 06:34
Chapter 2642 : Tôn Cường nổi giận (thượng) (1) 10/11/2019 04:34
Chapter 2641 : Thực lực của Dương sư (2) 10/11/2019 02:34
Chapter 2640 : Thực lực của Dương sư (1) 10/11/2019 00:34
Chapter 2639 : Giải độc phương pháp (2) 09/11/2019 22:34
Chapter 2638 : Giải độc phương pháp (1) 09/11/2019 20:34
Chapter 2637 : Đi ăn cơm (2) 09/11/2019 18:34
Chapter 2636 : Đi ăn cơm (1) 09/11/2019 16:34
Chapter 2635 : Hồ Thanh phát điên (2) 09/11/2019 14:34
Chapter 2634 : Hồ Thanh phát điên (1) 09/11/2019 12:34
Chapter 2633 : Cứu chữa Liêu trưởng lão (2) 09/11/2019 10:34
Chapter 2632 : Cứu chữa Liêu trưởng lão (1) 09/11/2019 08:34
Chapter 2631 : Ngươi là lang băm! (2) 09/11/2019 06:34
Chapter 2630 : Ngươi là lang băm! (1) 09/11/2019 04:34
Chapter 2629 : Âm Sương hỏa độc (2) 09/11/2019 02:34
Chapter 2628 : Âm Sương hỏa độc (1) 09/11/2019 00:34
Chapter 2627 : Gọi ta sư huynh! (2) 08/11/2019 22:34
Chapter 2626 : Gọi ta sư huynh! (1) 08/11/2019 20:34
Chapter 2625 : Quá khiêm tốn! (2) 08/11/2019 18:34
Chapter 2624 : Quá khiêm tốn! (1) 08/11/2019 16:34
Chapter 2623 : Ngươi không phải (2) 08/11/2019 14:34
Chapter 2622 : Ngươi không phải (1) 08/11/2019 12:34
Chapter 2621 : Một phần sáu lực lượng (2) 08/11/2019 10:34
Chapter 2620 : Một phần sáu lực lượng (1) 08/11/2019 08:34
Chapter 2619 : Cùng Phùng Tử Dật giao thủ (2) 08/11/2019 06:34
Chapter 2618 : Cùng Phùng Tử Dật giao thủ (1) 08/11/2019 04:34
Chapter 2617 : Mắt mù mới có thể coi trọng ngươi! (2) 08/11/2019 02:34
Chapter 2616 : Mắt mù mới có thể coi trọng ngươi! (1) 08/11/2019 00:34
Chapter 2615 : Ai cũng không xứng với nàng! (2) 07/11/2019 22:34
Chapter 2614 : Ai cũng không xứng với nàng! (1) 07/11/2019 20:34
Chapter 2613 : Hồ Lô vô sỉ (2) 07/11/2019 18:34
Chapter 2612 : Hồ Lô vô sỉ (1) 07/11/2019 16:34
Chapter 2611 : Huyền Thanh độ kiếp (2) 07/11/2019 14:34
Chapter 2610 : Huyền Thanh độ kiếp (1) 07/11/2019 12:34
Chapter 2609 : Hắn đang khiêu vũ với tượng đá (2) 07/11/2019 10:34
Chapter 2608 : Hắn đang khiêu vũ với tượng đá (1) 07/11/2019 08:34
Chapter 2607 : Lạc Nhược Hi bị cấm túc (2) 07/11/2019 06:34
Chapter 2606 : Lạc Nhược Hi bị cấm túc (1) 07/11/2019 04:34
Chapter 2605 : Lạc Huyền Thanh nổi khùng (2) 07/11/2019 02:34
Chapter 2604 : Lạc Huyền Thanh nổi khùng (1) 07/11/2019 00:34
Chapter 2603 : Thư viện thuế biến (2) 06/11/2019 22:34
Chapter 2602 : Thư viện thuế biến (1) 06/11/2019 20:34
Chapter 2601 : Ta rất khỏe (2) 06/11/2019 18:34
Chapter 2600 : Ta rất khỏe (1) 06/11/2019 16:34
Chapter 2599 : Phong lão bi thảm (2) 06/11/2019 14:34
Chapter 2598 : Phong lão bi thảm (1) 06/11/2019 12:34
Chapter 2597 : Hi Thánh Quy Xác (2) 06/11/2019 10:34
Chapter 2596 : Hi Thánh Quy Xác (1) 06/11/2019 08:34
Chapter 2595 : Nhìn trộm vô tội (2) 06/11/2019 06:34
Chapter 2594 : Nhìn trộm vô tội (1) 06/11/2019 04:34
Chapter 2593 : Thiên Cơ đường (2) 06/11/2019 02:34
Chapter 2592 : Thiên Cơ đường (1) 06/11/2019 00:34
Chapter 2591 : Ta dẫn ngươi đi (2) 05/11/2019 22:34
Chapter 2590 : Ta dẫn ngươi đi (1) 05/11/2019 20:34
Chapter 2589 : Ta dạy cho ngươi (2) 05/11/2019 18:34
Chapter 2588 : Ta dạy cho ngươi (1) 05/11/2019 16:34
Chapter 2587 : Di tích sụp đổ (2) 05/11/2019 14:34
Chapter 2586 : Di tích sụp đổ (1) 05/11/2019 12:34
Chapter 2585 : Tại sao lại là ngươi? (2) 05/11/2019 10:34
Chapter 2584 : Tại sao lại là ngươi? (1) 05/11/2019 08:34
Chapter 2583 : Không gian hình vòng (2) 05/11/2019 06:34
Chapter 2582 : Không gian hình vòng (1) 05/11/2019 04:34
Chapter 2581 : Lạc Huyền Thanh đột phá (2) 05/11/2019 02:34
Chapter 2580 : Lạc Huyền Thanh đột phá (1) 05/11/2019 00:34
Chapter 2579 : Ngươi hạ độc? (2) 04/11/2019 22:34
Chapter 2578 : Ngươi hạ độc? (1) 04/11/2019 20:34
Chapter 2577 : Dây leo (2) 04/11/2019 18:34
Chapter 2576 : Dây leo (1) 04/11/2019 16:34
Chapter 2575 : Trương Huyền bị đánh (2) 04/11/2019 14:34
Chapter 2574 : Trương Huyền bị đánh (1) 04/11/2019 12:34
Chapter 2573 : Diễn Không thiên thư đệ tam trọng (2) 04/11/2019 10:34
Chapter 2572 : Diễn Không thiên thư đệ tam trọng (1) 04/11/2019 08:34
Chapter 2571 : Ngươi tại sao không phải em rể ta! (2) 04/11/2019 06:34
Chapter 2570 : Ngươi tại sao không phải em rể ta! (1) 04/11/2019 04:34
Chapter 2569 : Vặn vẹo không gian (2) 04/11/2019 02:34
Chapter 2568 : Vặn vẹo không gian (1) 04/11/2019 00:34
Chapter 2567 : Đơn đấu ah! (2) 03/11/2019 22:34
Chapter 2566 : Đơn đấu ah! (1) 03/11/2019 20:34
Chapter 2565 : Thực lực của Thanh Long thú! (2) 03/11/2019 18:34
Chapter 2564 : Thực lực của Thanh Long thú! (1) 03/11/2019 16:34
Chapter 2563 : Giết chết nha! (2) 03/11/2019 14:34
Chapter 2562 : Giết chết nha! (1) 03/11/2019 12:34
Chapter 2561 : Gọi ngươi một tiếng dám đáp lại không? (2) 03/11/2019 10:34
Chapter 2560 : Gọi ngươi một tiếng dám đáp lại không? (1) 03/11/2019 08:34
Chapter 2559 : Trương gia không biết xấu hổ (2) 03/11/2019 06:34
Chapter 2558 : Trương gia không biết xấu hổ (1) 03/11/2019 04:34
Chapter 2557 : Ta đi hạ độc chết hắn (2) 03/11/2019 02:34
Chapter 2556 : Ta đi hạ độc chết hắn (1) 03/11/2019 00:34
Chapter 2555 : Nhiếp Hồn Kim Châu (2) 02/11/2019 22:34
Chapter 2554 : Nhiếp Hồn Kim Châu (1) 02/11/2019 20:34
Chapter 2553 : Ta là Y sư (2) 02/11/2019 18:34
Chapter 2552 : Ta là Y sư (1) 02/11/2019 16:34
Chapter 2551 : Trương Huyền bày trận (2) 02/11/2019 14:34
Chapter 2550 : Trương Huyền bày trận (1) 02/11/2019 12:34
Chapter 2549 : Sát cơ (2) 02/11/2019 10:34
Chapter 2548 : Sát cơ (1) 02/11/2019 08:34
Chapter 2547 : Trương gia bí văn (hạ) (2) 02/11/2019 06:34
Chapter 2546 : Trương gia bí văn (hạ) (1) 02/11/2019 04:34
Chapter 2545 : Trương gia bí văn (thượng) (2) 02/11/2019 02:34
Chapter 2544 : Trương gia bí văn (thượng) (1) 02/11/2019 00:34
Chapter 2543 : Tầm Bảo sư (2) 01/11/2019 22:34
Chapter 2542 : Tầm Bảo sư (1) 01/11/2019 20:34
Chapter 2541 : Lôi kiếp chạy trốn (2) 01/11/2019 18:34
Chapter 2540 : Lôi kiếp chạy trốn (1) 01/11/2019 16:34
Chapter 2539 : Xông vào lôi đình (2) 01/11/2019 14:34
Chapter 2538 : Xông vào lôi đình (1) 01/11/2019 12:34
Chapter 2537 : Đây là lôi kiếp của ta? (2) 01/11/2019 10:34
Chapter 2536 : Đây là lôi kiếp của ta? (1) 01/11/2019 08:34
Chapter 2535 : Lôi kiếp đơn giản (2) 01/11/2019 06:34
Chapter 2534 : Lôi kiếp đơn giản (1) 01/11/2019 04:34
Chapter 2533 : Một đám quái nhân (hạ) (2) 01/11/2019 02:34
Chapter 2532 : Một đám quái nhân (hạ) (1) 01/11/2019 00:34
Chapter 2531 : Một đám quái nhân (thượng) (2) 31/10/2019 22:34
Chapter 2530 : Một đám quái nhân (thượng) (1) 31/10/2019 20:34
Chapter 2529 : Lạc Huyền Thanh đến tìm (2) 31/10/2019 18:34
Chapter 2528 : Lạc Huyền Thanh đến tìm (1) 31/10/2019 16:34
Chapter 2527 : Phí sư khuyên (2) 31/10/2019 14:34
Chapter 2526 : Phí sư khuyên (1) 31/10/2019 12:34
Chapter 2525 : Trần Nhạc Dao đột phá (2) 31/10/2019 10:34
Chapter 2524 : Trần Nhạc Dao đột phá (1) 31/10/2019 08:34
Chapter 2523 : Chỉ điểm Trần Nhạc Dao (2) 31/10/2019 06:34
Chapter 2522 : Chỉ điểm Trần Nhạc Dao (1) 31/10/2019 04:34
Chapter 2521 : Tự giới thiệu (2) 31/10/2019 02:34
Chapter 2520 : Tự giới thiệu (1) 31/10/2019 00:34
Chapter 2519 : Toàn bộ sập (hạ) (2) 30/10/2019 22:34
Chapter 2518 : Toàn bộ sập (hạ) (1) 30/10/2019 20:34
Chapter 2517 : Toàn bộ sập (thượng) (2) 30/10/2019 18:34
Chapter 2516 : Toàn bộ sập (thượng) (1) 30/10/2019 16:34
Chapter 2515 : Tâm tắc Kiếm Tần Sinh (2) 30/10/2019 14:34
Chapter 2514 : Tâm tắc Kiếm Tần Sinh (1) 30/10/2019 12:34
Chapter 2513 : Là thời điểm biểu hiện ra chân chính kỹ thuật (2) 30/10/2019 10:34
Chapter 2512 : Là thời điểm biểu hiện ra chân chính kỹ thuật (1) 30/10/2019 08:34
Chapter 2511 : Phân loại chân giải (hạ) (2) 30/10/2019 06:34
Chapter 2510 : Phân loại chân giải (hạ) (1) 30/10/2019 04:34
Chapter 2509 : Phân loại Chân giải (thượng) (2) 30/10/2019 02:34
Chapter 2508 : Phân loại Chân giải (thượng) (1) 30/10/2019 00:34
Chapter 2507 : Một tóc toái kiếm (2) 29/10/2019 22:34
Chapter 2506 : Một tóc toái kiếm (1) 29/10/2019 20:34
Chapter 2505 : Một sợi tóc (2) 29/10/2019 18:34
Chapter 2504 : Một sợi tóc (1) 29/10/2019 16:34
Chapter 2503 : Tất cả đều là sai (2) 29/10/2019 14:34
Chapter 2502 : Tất cả đều là sai (1) 29/10/2019 12:34
Chapter 2501 : Thánh Nhân quý tộc phân cấp (2) 29/10/2019 10:34
Chapter 2500 : Thánh Nhân quý tộc phân cấp (1) 29/10/2019 08:34
Chapter 2499 : Trừ khi ngươi là Điện Chủ! (2) 29/10/2019 06:34
Chapter 2498 : Trừ khi ngươi là Điện Chủ! (1) 29/10/2019 04:34
Chapter 2497 : Vượt ải thất bại! (2) 29/10/2019 02:34
Chapter 2496 : Vượt ải thất bại! (1) 29/10/2019 00:34
Chapter 2495 : Tên không dễ nghe (2) 28/10/2019 22:34
Chapter 2494 : Tên không dễ nghe (1) 28/10/2019 20:34
Chapter 2493 : Ta không phải cố ý (2) 28/10/2019 18:34
Chapter 2492 : Ta xông thông đạo chữ Quý 28/10/2019 16:34
Chapter 2491 : Ta không phải cố ý (1) 28/10/2019 14:34
Chapter 2490 : Thủy sư tỷ, cố lên! (2) 28/10/2019 12:34
Chapter 2489 : Thủy sư tỷ, cố lên! (1) 28/10/2019 10:34
Chapter 2488 : Thông đạo Khôi Lỗi (2) 28/10/2019 08:34
Chapter 2487 : Thông đạo Khôi Lỗi (1) 28/10/2019 06:34
Chapter 2486 : Gặp lại Triệu Nhã (2) 28/10/2019 04:34
Chapter 2485 : Gặp lại Triệu Nhã (1) 28/10/2019 02:34
Chapter 2484 : Em gái ngươi (2) 28/10/2019 00:34
Chapter 2483 : Em gái ngươi (1) 27/10/2019 22:34
Chapter 2482 : Xin thật là khó (2) 27/10/2019 20:34
Chapter 2481 : Xin thật là khó (1) 27/10/2019 18:34
Chapter 2480 : Phá Hư Vương (hạ) (2) 27/10/2019 16:34
Chapter 2479 : Phá Hư Vương (hạ) (1) 27/10/2019 14:34
Chapter 2478 : Phá Hư Vương (thượng) (2) 27/10/2019 12:34
Chapter 2477 : Phá Hư Vương (thượng) (1) 27/10/2019 10:34
Chapter 2476 : Ngoan Nhân tỉnh rồi (2) 27/10/2019 08:34
Chapter 2475 : Ngoan Nhân tỉnh rồi (1) 27/10/2019 06:34
Chapter 2474 : Chỗ ở (2) 27/10/2019 04:34
Chapter 2473 : Chỗ ở (1) 27/10/2019 02:34
Chapter 2472 : Vỏ kiếm đến rồi! (2) 27/10/2019 00:34
Chapter 2471 : Vỏ kiếm đến rồi! (1) 26/10/2019 22:34
Chapter 2470 : Đạp sóng mà đi (2) 26/10/2019 20:34
Chapter 2469 : Đạp sóng mà đi (1) 26/10/2019 18:34
Chapter 2468 : Hắn đang tắm! (2) 26/10/2019 16:34
Chapter 2467 : Hắn đang tắm! (1) 26/10/2019 14:34
Chapter 2466 : Thuận tiện đột phá (2) 26/10/2019 12:34
Chapter 2465 : Thuận tiện đột phá (1) 26/10/2019 10:34
Chapter 2464 : Lực lượng huyết mạch của Trương gia! (2) 26/10/2019 08:34
Chapter 2463 : Lực lượng huyết mạch của Trương gia! (1) 26/10/2019 06:34
Chapter 2462 : Khiêu chiến Trương Huyền (2) 26/10/2019 04:34
Chapter 2461 : Khiêu chiến Trương Huyền (1) 26/10/2019 02:34
Chapter 2460 : Ngươi muốn có thể ngủ! (2) 26/10/2019 00:34
Chapter 2459 : Ngươi muốn có thể ngủ! (1) 25/10/2019 22:34
Chapter 2458 : Lớp tinh anh (2) 25/10/2019 20:34
Chapter 2457 : Lớp tinh anh (1) 25/10/2019 18:34
Chapter 2456 : Khảo hạch xong xuôi (2) 25/10/2019 16:34
Chapter 2455 : Khảo hạch xong xuôi (1) 25/10/2019 14:34
Chapter 2454 : Khôi Thánh rầu rĩ (2) 25/10/2019 12:34
Chapter 2453 : Khôi Thánh rầu rĩ (1) 25/10/2019 10:34
Chapter 2452 : Ngươi bị bệnh mù màu sao? (2) 25/10/2019 08:34
Chapter 2451 : Ngươi bị bệnh mù màu sao? (1) 25/10/2019 06:34
Chapter 2450 : Cửu U Thần Đồng (2) 25/10/2019 04:34
Chapter 2449 : Cửu U Thần Đồng (1) 25/10/2019 02:34
Chapter 2448 : Muốn làm điện chủ ư? (2) 25/10/2019 00:34
Chapter 2447 : Muốn làm điện chủ ư? (1) 24/10/2019 22:34
Chapter 2446 : Mài thật luôn (2) 24/10/2019 20:34
Chapter 2445 : Mài thật luôn (1) 24/10/2019 18:34
Chapter 2444 : Năm vị trí đầu (2) 24/10/2019 16:34
Chapter 2443 : Năm vị trí đầu (1) 24/10/2019 14:34
Chapter 2442 : Trương Huyền quyết định (2) 24/10/2019 12:34
Chapter 2441 : Trương Huyền quyết định (1) 24/10/2019 10:34
Chapter 2440 : Triệu Hưng Mặc sụp đổ (2) 24/10/2019 08:34
Chapter 2439 : Triệu Hưng Mặc sụp đổ (1) 24/10/2019 06:34
Chapter 2438 : Trần Nhạc Dao thái độ (2) 24/10/2019 04:34
Chapter 2437 : Trần Nhạc Dao thái độ (1) 24/10/2019 02:34
Chapter 2436 : Ta không có thời gian (2) 24/10/2019 00:34
Chapter 2435 : Ta không có thời gian (1) 23/10/2019 22:34
Chapter 2434 : Trương Khiêm (2) 23/10/2019 20:34
Chapter 2433 : Trương Khiêm (1) 23/10/2019 18:34
Chapter 2432 : Bốc Thương Cổ Thánh (2) 23/10/2019 16:34
Chapter 2431 : Bốc Thương Cổ Thánh (1) 23/10/2019 14:34
Chapter 2430 : Nhược Hi, ta đến rồi! (2) 23/10/2019 12:34
Chapter 2429 : Nhược Hi, ta đến rồi! (1) 23/10/2019 10:34
Chapter 2428 : Thành tích không tính (2) 23/10/2019 08:34
Chapter 2427 : Thành tích không tính (1) 23/10/2019 06:34
Chapter 2426 : Chúng kiếm nhận chủ (2) 23/10/2019 04:34
Chapter 2425 : Chúng kiếm nhận chủ (1) 23/10/2019 02:34
Chapter 2424 : Linh Hư tam kiếm (2) 23/10/2019 00:34
Chapter 2423 : Linh Hư tam kiếm (1) 22/10/2019 22:34
Chapter 2422 : Ta không học (2) 22/10/2019 20:34
Chapter 2421 : Ta không học (1) 22/10/2019 18:34
Chapter 2420 : Kiếm Đạo chân giải (2) 22/10/2019 16:34
Chapter 2419 : Kiếm Đạo chân giải (1) 22/10/2019 14:34
Chapter 2418 : Năm phút đồng hồ (2) 22/10/2019 12:34
Chapter 2417 : Năm phút đồng hồ (1) 22/10/2019 10:34
Chapter 2416 : Tứ phương vân động (2) 22/10/2019 08:34
Chapter 2415 : Tứ phương vân động (1) 22/10/2019 06:34
Chapter 2414 : Kỷ Linh Chân (2) 22/10/2019 04:34
Chapter 2413 : Kỷ Linh Chân (1) 22/10/2019 02:34
Chapter 2412 : Độc châm (2) 22/10/2019 00:34
Chapter 2411 : Độc châm (1) 21/10/2019 22:34
Chapter 2410 : Phong Ma Phá Lực đan (2) 21/10/2019 20:34
Chapter 2409 : Phong Ma Phá Lực đan (1) 21/10/2019 18:34
Chapter 2408 : Loạn Cung mê trận (2) 21/10/2019 16:34
Chapter 2407 : Loạn Cung mê trận (1) 21/10/2019 14:34
Chapter 2406 : Thực lực mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm! (2) 21/10/2019 12:34
Chapter 2405 : Thực lực mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm! (1) 21/10/2019 10:34
Chapter 2404 : Thiên Đạo kiếm pháp (2) 21/10/2019 08:34
Chapter 2403 : Thiên Đạo kiếm pháp (1) 21/10/2019 06:34
Chapter 2402 : Kiếm Trì (2) 21/10/2019 04:34
Chapter 2401 : Kiếm Trì (1) 21/10/2019 02:34
Chapter 2400 : Đấu trong lồng (2) 21/10/2019 00:34
Chapter 2399 : Đấu trong lồng (1) 20/10/2019 22:34
Chapter 2398 : Lĩnh vực (2) 20/10/2019 20:34
Chapter 2397 : Lĩnh vực (1) 20/10/2019 18:34
Chapter 2396 : Thanh âm trong sương mù (2) 20/10/2019 16:34
Chapter 2395 : Thanh âm trong sương mù (1) 20/10/2019 14:34
Chapter 2394 : Đánh phường chủ (2) 20/10/2019 12:34
Chapter 2393 : Đánh phường chủ (1) 20/10/2019 10:34
Chapter 2392 : Tiền đặt cược Kkinh người (2) 20/10/2019 08:34
Chapter 2391 : Tiền đặt cược Kkinh người (1) 20/10/2019 06:34
Chapter 2390 : Ta không kiên trì nổi! (2) 20/10/2019 04:34
Chapter 2389 : Ta không kiên trì nổi! (1) 20/10/2019 02:34
Chapter 2388 : Thi đấu lôi đài (hạ) (2) 20/10/2019 00:34
Chapter 2387 : Thi đấu lôi đài (hạ) (1) 19/10/2019 22:34
Chapter 2386 : Thi đấu lôi đài (thượng) (2) 19/10/2019 20:34
Chapter 2385 : Thi đấu lôi đài (thượng) (1) 19/10/2019 18:34
Chapter 2384 : Hồng Dương (2) 19/10/2019 16:34
Chapter 2383 : Hồng Dương (1) 19/10/2019 14:34
Chapter 2382 : Tháp Ngôn Cổ Thư (2) 19/10/2019 12:34
Chapter 2381 : Tháp Ngôn Cổ Thư (1) 19/10/2019 10:34
Chapter 2380 : Hoán đổi Linh Thạch (2) 19/10/2019 08:34
Chapter 2379 : Hoán đổi Linh Thạch (1) 19/10/2019 06:34
Chapter 2378 : Cược mạng (2) 19/10/2019 04:34
Chapter 2377 : Cược mạng (1) 19/10/2019 02:34
Chapter 2376 : Quần ẩu (2) 19/10/2019 00:34
Chapter 2375 : Quần ẩu (1) 18/10/2019 22:34
Chapter 2374 : Mong chỉ giáo (2) 18/10/2019 20:34
Chapter 2373 : Mong chỉ giáo (1) 18/10/2019 18:34
Chapter 2372 : Xoay nôn (2) 18/10/2019 16:34
Chapter 2371 : Xoay nôn (1) 18/10/2019 14:34
Chapter 2370 : Binh khí của ta có chút nặng! (2) 18/10/2019 12:34
Chapter 2369 : Binh khí của ta có chút nặng! (1) 18/10/2019 10:34
Chapter 2368 : Trương sư làm sao yếu như vậy? (2) 18/10/2019 08:34
Chapter 2367 : Trương sư làm sao yếu như vậy? (1) 18/10/2019 06:34
Chapter 2366 : Gắp lửa bỏ tay người (2) 18/10/2019 04:34
Chapter 2365 : Gắp lửa bỏ tay người (1) 18/10/2019 02:34
Chapter 2364 : Tiềm Xung đế quốc (2) 18/10/2019 00:34
Chapter 2363 : Tiềm Xung đế quốc (1) 17/10/2019 22:34
Chapter 2362 : Ta là người Trương gia? (2) 17/10/2019 20:34
Chapter 2361 : Ta là người Trương gia? (1) 17/10/2019 18:34
Chapter 2360 : Trương Huyền truyền thụ cho tuyệt chiêu (hạ) (2) 17/10/2019 16:34
Chapter 2359 : Trương Huyền truyền thụ cho tuyệt chiêu (hạ) (1) 17/10/2019 14:34
Chapter 2358 : Trương Huyền truyền thụ cho tuyệt chiêu (thượng) (2) 17/10/2019 12:34
Chapter 2357 : Trương Huyền truyền thụ cho tuyệt chiêu (thượng) (1) 17/10/2019 10:34
Chapter 2356 : Tự mình khảo hạch (2) 17/10/2019 08:34
Chapter 2355 : Tự mình khảo hạch (1) 17/10/2019 06:34
Chapter 2354 : Hai vị dự thính (2) 17/10/2019 04:34
Chapter 2353 : Hai vị dự thính (1) 17/10/2019 02:34
Chapter 2352 : Tiếp dẫn sứ giả đến (2) 17/10/2019 00:34
Chapter 2351 : Tiếp dẫn sứ giả đến (1) 16/10/2019 22:34
Chapter 2350 : Kỷ Nhược Trần! (2) 16/10/2019 20:34
Chapter 2349 : Kỷ Nhược Trần! (1) 16/10/2019 18:34
Chapter 2348 : Trưởng lão liên minh (2) 16/10/2019 16:34
Chapter 2347 : Trưởng lão liên minh (1) 16/10/2019 14:34
Chapter 2346 : Là Trương sư lên lớp (2) 16/10/2019 12:34
Chapter 2345 : Là Trương sư lên lớp (1) 16/10/2019 10:34
Chapter 2344 : Trương sư vĩ đại! (2) 16/10/2019 08:34
Chapter 2343 : Trương sư vĩ đại! (1) 16/10/2019 06:34
Chapter 2342 : Giả chết cái gì? (2) 16/10/2019 04:34
Chapter 2341 : Giả chết cái gì? (1) 16/10/2019 02:34
Chapter 2340 : Sư Tự Thiên Âm (2) 16/10/2019 00:34
Chapter 2339 : Sư Tự Thiên Âm (1) 15/10/2019 22:34
Chapter 2338 : Thẹn quá thành giận (2) 15/10/2019 20:34
Chapter 2337 : Thẹn quá thành giận (1) 15/10/2019 18:34
Chapter 2336 : Cứu vạn dân tại dầu sôi lửa bỏng (2) 15/10/2019 16:34
Chapter 2335 : Cứu vạn dân tại dầu sôi lửa bỏng (1) 15/10/2019 14:34
Chapter 2334 : Ngươi còn đang bú sữa sao? (2) 15/10/2019 12:34
Chapter 2333 : Ngươi còn đang bú sữa sao? (1) 15/10/2019 10:34
Chapter 2332 : Cắt đi! (2) 15/10/2019 08:34
Chapter 2331 : Cắt đi! (1) 15/10/2019 06:34
Chapter 2330 : Nói hộc máu (2) 15/10/2019 04:34
Chapter 2329 : Nói hộc máu (1) 15/10/2019 02:34
Chapter 2328 : Cướp pháp trường (2) 15/10/2019 00:34
Chapter 2327 : Cướp pháp trường (1) 14/10/2019 22:34
Chapter 2326 : Trước mặt mọi người hành hình (2) 14/10/2019 20:34
Chapter 2325 : Trước mặt mọi người hành hình (1) 14/10/2019 18:34
Chapter 2324 : Về Thanh Nguyên thành (2) 14/10/2019 16:34
Chapter 2323 : Về Thanh Nguyên thành (1) 14/10/2019 14:34
Chapter 2322 : Thành công đoạt xá! (2) 14/10/2019 12:34
Chapter 2321 : Thành công đoạt xá! (1) 14/10/2019 10:34
Chapter 2320 : Sôi trào đi, linh tính! (2) 14/10/2019 08:34
Chapter 2319 : Sôi trào đi, linh tính! (1) 14/10/2019 06:34
Chapter 2318 : Bỏ trốn (2) 14/10/2019 04:34
Chapter 2317 : Bỏ trốn (1) 14/10/2019 02:34
Chapter 2316 : Thiến Hoàng đế (hạ) (2) 14/10/2019 00:34
Chapter 2315 : Thiến Hoàng đế (hạ) (1) 13/10/2019 22:34
Chapter 2314 : Thiến Hoàng đế (thượng) (2) 13/10/2019 20:34
Chapter 2313 : Thiến Hoàng đế (thượng) (1) 13/10/2019 18:34
Chapter 2312 : Lưu Dương nguy cơ (hạ) (2) 13/10/2019 16:34
Chapter 2311 : Lưu Dương nguy cơ (hạ) (1) 13/10/2019 14:34
Chapter 2310 : Lưu Dương nguy cơ (thượng) (2) 13/10/2019 12:34
Chapter 2309 : Lưu Dương nguy cơ (thượng) (1) 13/10/2019 10:34
Chapter 2308 : Hiếm thấy thầy trò (2) 13/10/2019 08:34
Chapter 2307 : Hiếm thấy thầy trò (1) 13/10/2019 06:34
Chapter 2306 : Thả Ngoan Nhân ra (2) 13/10/2019 04:34
Chapter 2305 : Thả Ngoan Nhân ra (1) 13/10/2019 02:34
Chapter 2304 : Thiên Công tỏa (2) 13/10/2019 00:34
Chapter 2303 : Thiên Công tỏa (1) 12/10/2019 22:34
Chapter 2302 : Lão sư yêu ngươi! (2) 12/10/2019 20:34
Chapter 2301 : Lão sư yêu ngươi! (1) 12/10/2019 18:34
Chapter 2300 : Đại não cùng con mắt (2) 12/10/2019 16:34
Chapter 2299 : Đại não cùng con mắt (1) 12/10/2019 14:34
Chapter 2298 : Nghe lời của ta (2) 12/10/2019 12:34
Chapter 2297 : Nghe lời của ta (1) 12/10/2019 10:34
Chapter 2296 : Thanh Điền Hoàng khóc (2) 12/10/2019 08:34
Chapter 2295 : Thanh Điền Hoàng khóc (1) 12/10/2019 06:34
Chapter 2294 : Phân Thân bí pháp (2) 12/10/2019 04:34
Chapter 2293 : Phân Thân bí pháp (1) 12/10/2019 02:34
Chapter 2292 : Phá cúc (2) 12/10/2019 00:34
Chapter 2291 : Phá cúc (1) 11/10/2019 22:34
Chapter 2290 : Xích Thanh Lưỡng Nghi kiếm (2) 11/10/2019 20:34
Chapter 2289 : Xích Thanh Lưỡng Nghi kiếm (1) 11/10/2019 18:34
Chapter 2288 : Vây công (2) 11/10/2019 16:34
Chapter 2287 : Vây công (1) 11/10/2019 14:34
Chapter 2286 : Bị nhốt (2) 11/10/2019 12:34
Chapter 2285 : Bị nhốt (1) 11/10/2019 10:34
Chapter 2284 : Gặp lại Tâm Ma (2) 11/10/2019 08:34
Chapter 2283 : Gặp lại Tâm Ma (1) 11/10/2019 06:34
Chapter 2282 : Quỷ quật xuất hiện (2) 11/10/2019 04:34
Chapter 2281 : Quỷ quật xuất hiện (1) 11/10/2019 02:34
Chapter 2280 : Xuất Khiếu kiếp (2) 11/10/2019 00:34
Chapter 2279 : Xuất Khiếu kiếp (1) 10/10/2019 22:34
Chapter 2278 : Quý Thiên Hùng (2) 10/10/2019 20:34
Chapter 2277 : Quý Thiên Hùng (1) 10/10/2019 18:34
Chapter 2276 : Đi đầm lầy Tề Bắc (2) 10/10/2019 16:34
Chapter 2275 : Đi đầm lầy Tề Bắc (1) 10/10/2019 14:34
Chapter 2274 : Ngọc Phi Nhi kiên trì cùng kiêu ngạo (2) 10/10/2019 12:34
Chapter 2273 : Ngọc Phi Nhi kiên trì cùng kiêu ngạo (1) 10/10/2019 10:34
Chapter 2272 : Xuất Khiếu kiếp (2) 10/10/2019 08:34
Chapter 2271 : Xuất Khiếu kiếp (1) 10/10/2019 06:34
Chapter 2270 : Sở Tường luyện khí! (2) 10/10/2019 04:34
Chapter 2269 : Sở Tường luyện khí! (1) 10/10/2019 02:34
Chapter 2268 : Lâm Kiệt đại sư! (2) 10/10/2019 00:34
Chapter 2267 : Lâm Kiệt đại sư! (1) 09/10/2019 22:34
Chapter 2266 : Luyện Khí sư công hội! (2) 09/10/2019 20:34
Chapter 2265 : Luyện Khí sư công hội! (1) 09/10/2019 18:34
Chapter 2264 : Danh Sư đường gặp chuyện không may! (2) 09/10/2019 16:34
Chapter 2263 : Danh Sư đường gặp chuyện không may! (1) 09/10/2019 14:34
Chapter 2262 : Thánh Vực tam trọng đỉnh phong! (2) 09/10/2019 12:34
Chapter 2261 : Thánh Vực tam trọng đỉnh phong! (1) 09/10/2019 10:34
Chapter 2260 : Vi sư thay ngươi làm chủ! (2) 09/10/2019 08:34
Chapter 2259 : Vi sư thay ngươi làm chủ! (1) 09/10/2019 06:34
Chapter 2258 : Linh nguyên đan! (2) 09/10/2019 04:34
Chapter 2257 : Linh nguyên đan! (1) 09/10/2019 02:34
Chapter 2256 : Chiến Tử lệnh! (2) 09/10/2019 00:34
Chapter 2255 : Chiến Tử lệnh! (1) 08/10/2019 22:34
Chapter 2254 : Huyền Huyền hội, Lạc Thất Thất! (2) 08/10/2019 20:34
Chapter 2253 : Huyền Huyền hội, Lạc Thất Thất! (1) 08/10/2019 18:34
Chapter 2252 : Ba! Ba! Ba! (2) 08/10/2019 16:34
Chapter 2251 : Ba! Ba! Ba! (1) 08/10/2019 14:34
Chapter 2250 : Chiến Sư đường bắt đầu trao đổi! (2) 08/10/2019 12:34
Chapter 2249 : Chiến Sư đường bắt đầu trao đổi! (1) 08/10/2019 10:34
Chapter 2248 : Truyền Thế Thiên Phù! (2) 08/10/2019 08:34
Chapter 2247 : Truyền Thế Thiên Phù! (1) 08/10/2019 06:34
Chapter 2246 : Một con mắt! (2) 08/10/2019 04:34
Chapter 2245 : Một con mắt! (1) 08/10/2019 02:34
Chapter 2244 : Ngươi là đang tìm ta sao? (2) 08/10/2019 00:34
Chapter 2243 : Ngươi là đang tìm ta sao? (1) 07/10/2019 22:34
Chapter 2242 : Chung một chỗ lẫn nhau tổn thương! (2) 07/10/2019 20:34
Chapter 2241 : Chung một chỗ lẫn nhau tổn thương! (1) 07/10/2019 18:34
Chapter 2240 : Ta là Thanh Điền Hoàng! (2) 07/10/2019 16:34
Chapter 2239 : Ta là Thanh Điền Hoàng! (1) 07/10/2019 14:34
Chapter 2238 : Mặt nạ đồng xanh yêu cầu! (2) 07/10/2019 12:34
Chapter 2237 : Mặt nạ đồng xanh yêu cầu! (1) 07/10/2019 10:34
Chapter 2236 : Có người nghĩ tới ta rồi hả! (2) 07/10/2019 08:34
Chapter 2235 : Có người nghĩ tới ta rồi hả! (1) 07/10/2019 06:34
Chapter 2234 : Điền Thanh đã chết! (2) 07/10/2019 04:34
Chapter 2233 : Điền Thanh đã chết! (1) 07/10/2019 02:34
Chapter 2232 : Bắt! (2) 07/10/2019 00:34
Chapter 2231 : Bắt! (1) 06/10/2019 22:34
Chapter 2230 : Danh Sư thất tinh! (2) 06/10/2019 20:34
Chapter 2229 : Danh Sư thất tinh! (1) 06/10/2019 18:34
Chapter 2228 : Xông đường thành công! (2) 06/10/2019 16:34
Chapter 2227 : Xông đường thành công! (1) 06/10/2019 14:34
Chapter 2226 : Cẩu Đường Chủ nhận thua! (2) 06/10/2019 12:34
Chapter 2225 : Cẩu Đường Chủ nhận thua! (1) 06/10/2019 10:34
Chapter 2224 : Không dạy! (2) 06/10/2019 08:34
Chapter 2223 : Không dạy! (1) 06/10/2019 06:34
Chapter 2222 : Chưởng pháp từ trên trời rơi xuống! (2) 06/10/2019 04:34
Chapter 2221 : Chưởng pháp từ trên trời rơi xuống! (1) 06/10/2019 02:34
Chapter 2220 : Có tin hay không ta sẽ quất ngươi! (2) 06/10/2019 00:34
Chapter 2219 : Có tin hay không ta sẽ quất ngươi! (1) 05/10/2019 22:34
Chapter 2218 : Trương Huyền VS Thương Cửu Tiêu! (2) 05/10/2019 20:34
Chapter 2217 : Trương Huyền VS Thương Cửu Tiêu! (1) 05/10/2019 18:34
Chapter 2216 : Hắn gọi Trương Huyền! (2) 05/10/2019 16:34
Chapter 2215 : Hắn gọi Trương Huyền! (1) 05/10/2019 14:34
Chapter 2214 : Trương Huyền ta, xông đường! (2) 05/10/2019 12:34
Chapter 2213 : Trương Huyền ta, xông đường! (1) 05/10/2019 10:34
Chapter 2212 : Hiếm thấy phương pháp huấn luyện (2) 05/10/2019 08:34
Chapter 2211 : Hiếm thấy phương pháp huấn luyện (1) 05/10/2019 06:34
Chapter 2210 : Nhập Vi (2) 05/10/2019 04:34
Chapter 2209 : Nhập Vi (1) 05/10/2019 02:34
Chapter 2208 : Cùng lên đi (2) 05/10/2019 00:34
Chapter 2207 : Cùng lên đi (1) 04/10/2019 22:34
Chapter 2206 : Diễn Không Thiên Thư (2) 04/10/2019 20:34
Chapter 2205 : Diễn Không Thiên Thư (1) 04/10/2019 18:34
Chapter 2204 : Lại vào Khâu Ngô Cung (2) 04/10/2019 16:34
Chapter 2203 : Lại vào Khâu Ngô Cung (1) 04/10/2019 14:34
Chapter 2202 : Hôn ước từ nhỏ (2) 04/10/2019 12:34
Chapter 2201 : Hôn ước từ nhỏ (1) 04/10/2019 10:34
Chapter 2200 : Người Lạc gia tới (hạ) (2) 04/10/2019 08:34
Chapter 2199 : Người Lạc gia tới (hạ) (1) 04/10/2019 06:34
Chapter 2198 : Lạc gia người tới (2) 04/10/2019 04:34
Chapter 2197 : Lạc gia người tới (1) 04/10/2019 02:34
Chapter 2196 : Mỹ nhân đi tắm (2) 04/10/2019 00:34
Chapter 2195 : Mỹ nhân đi tắm (1) 03/10/2019 22:34
Chapter 2194 : Khổng Sư hư tượng (2) 03/10/2019 20:34
Chapter 2193 : Khổng Sư hư tượng (1) 03/10/2019 18:34
Chapter 2192 : Còn không qua đây mài mực (2) 03/10/2019 16:34
Chapter 2191 : Còn không qua đây mài mực (1) 03/10/2019 14:34
Chapter 2190 : Trương Cửu Tiêu đầu đầy sầu riêng (2) 03/10/2019 12:34
Chapter 2189 : Trương Cửu Tiêu đầu đầy sầu riêng (1) 03/10/2019 10:34
Chapter 2188 : Kiêu ngạo Trương Cửu Tiêu (2) 03/10/2019 08:34
Chapter 2187 : Kiêu ngạo Trương Cửu Tiêu (1) 03/10/2019 06:34
Chapter 2186 : Giống như thực giống như huyễn (2) 03/10/2019 04:34
Chapter 2185 : Giống như thực giống như huyễn (1) 03/10/2019 02:34
Chapter 2184 : Tần quản sự giải độc phương pháp (2) 03/10/2019 00:34
Chapter 2183 : Tần quản sự giải độc phương pháp (1) 02/10/2019 22:34
Chapter 2182 : Trung Thanh Vương trúng độc (2) 02/10/2019 20:34
Chapter 2181 : Trung Thanh Vương trúng độc (1) 02/10/2019 18:34
Chapter 2180 : Trần Triết chết (2) 02/10/2019 16:34
Chapter 2179 : Trần Triết chết (1) 02/10/2019 14:34
Chapter 2178 : Nộp tiền bảo lãnh (2) 02/10/2019 12:34
Chapter 2177 : Nộp tiền bảo lãnh (1) 02/10/2019 10:34
Chapter 2176 : Cố gắng lên! (2) 02/10/2019 08:34
Chapter 2175 : Cố gắng lên! (1) 02/10/2019 06:34
Chapter 2174 : Luyện Tâm Kiều (2) 02/10/2019 04:34
Chapter 2173 : Luyện Tâm Kiều (1) 02/10/2019 02:34
Chapter 2172 : Tin tức của Lạc Nhược Hi (2) 02/10/2019 00:34
Chapter 2171 : Tin tức của Lạc Nhược Hi (1) 01/10/2019 22:34
Chapter 2170 : Trương Cửu Tiêu (2) 01/10/2019 20:34
Chapter 2169 : Trương Cửu Tiêu (1) 01/10/2019 18:34
Chapter 2168 : Ta thích ngươi (2) 01/10/2019 16:34
Chapter 2167 : Ta thích ngươi (1) 01/10/2019 14:34
Chapter 2166 : Ngô sư phân tích (2) 01/10/2019 12:34
Chapter 2165 : Ngô sư phân tích (1) 01/10/2019 10:34
Chapter 2164 : Thấy lại Hứa trưởng lão (2) 01/10/2019 08:34
Chapter 2163 : Thấy lại Hứa trưởng lão (1) 01/10/2019 06:34
Chapter 2162 : Khó lòng giãi bày (2) 01/10/2019 04:34
Chapter 2161 : Khó lòng giãi bày (1) 01/10/2019 02:34
Chapter 2160 : Thật lớn vũng hố! (2) 01/10/2019 00:34
Chapter 2159 : Thật lớn vũng hố! (1) 30/09/2019 22:34
Chapter 2158 : Kim Nguyên Đỉnh đại chiến Phó đường chủ (2) 30/09/2019 20:34
Chapter 2157 : Kim Nguyên Đỉnh đại chiến Phó đường chủ (1) 30/09/2019 18:34
Chapter 2156 : Đánh Phó đường chủ (2) 30/09/2019 16:34
Chapter 2155 : Đánh Phó đường chủ (1) 30/09/2019 14:34
Chapter 2154 : Đại náo Vương Phủ (2) 30/09/2019 12:34
Chapter 2153 : Đại náo Vương Phủ (1) 30/09/2019 10:34
Chapter 2152 : Điền Thanh (2) 30/09/2019 08:34
Chapter 2151 : Điền Thanh (1) 30/09/2019 06:34
Chapter 2150 : Trung Thanh Vương (2) 30/09/2019 04:34
Chapter 2149 : Trung Thanh Vương (1) 30/09/2019 02:34
Chapter 2148 : Viên Nghệ Sư (2) 30/09/2019 00:34
Chapter 2147 : Viên Nghệ Sư (1) 29/09/2019 22:34
Chapter 2146 : Tôn Cường tin tức (2) 29/09/2019 20:34
Chapter 2145 : Tôn Cường tin tức (1) 29/09/2019 18:34
Chapter 2144 : Sư tỷ của Vệ Nhiễm Tuyết (2) 29/09/2019 16:34
Chapter 2143 : Sư tỷ của Vệ Nhiễm Tuyết (1) 29/09/2019 14:34
Chapter 2142 : Ta nguyện vì ngươi mà múa! (2) 29/09/2019 12:34
Chapter 2141 : Ta nguyện vì ngươi mà múa! (1) 29/09/2019 10:34
Chapter 2140 : Trương Huyền đi dạo kỹ viện (hạ) (2) 29/09/2019 08:34
Chapter 2139 : Trương Huyền đi dạo kỹ viện (hạ) (1) 29/09/2019 06:34
Chapter 2138 : Trương Huyền đi dạo kỹ viện (thượng) (2) 29/09/2019 04:34
Chapter 2137 : Trương Huyền đi dạo kỹ viện (thượng) (1) 29/09/2019 02:34
Chapter 2136 : Lần thứ tư Thiên Nhận Danh Sư (2) 29/09/2019 00:34
Chapter 2135 : Lần thứ tư Thiên Nhận Danh Sư (1) 28/09/2019 22:34
Chapter 2134 : Vương Dĩnh rời đi (2) 28/09/2019 20:34
Chapter 2133 : Vương Dĩnh rời đi (1) 28/09/2019 18:34
Chapter 2132 : Trương Huyền cấp ba (2) 28/09/2019 16:34
Chapter 2131 : Trương Huyền cấp ba (1) 28/09/2019 14:34
Chapter 2130 : Người của Tổng bộ Khải Linh Sư tới (2) 28/09/2019 12:34
Chapter 2129 : Người của Tổng bộ Khải Linh Sư tới (1) 28/09/2019 10:34
Chapter 2128 : Ta là đại phiền toái? (2) 28/09/2019 08:34
Chapter 2127 : Ta là đại phiền toái? (1) 28/09/2019 06:34
Chapter 2126 : Ngươi bảo ta đánh ai? (2) 28/09/2019 04:34
Chapter 2125 : Ngươi bảo ta đánh ai? (1) 28/09/2019 02:34
Chapter 2124 : Nó động thủ trước (2) 28/09/2019 00:34
Chapter 2123 : Nó động thủ trước (1) 27/09/2019 22:34
Chapter 2122 : Ba ngày sau (2) 27/09/2019 20:34
Chapter 2121 : Ba ngày sau (1) 27/09/2019 18:34
Chapter 2120 : Thần Thức Cảnh! (2) 27/09/2019 16:34
Chapter 2119 : Thần Thức Cảnh! (1) 27/09/2019 14:34
Chapter 2118 : Đánh hắn răng rơi đầy đất! (2) 27/09/2019 12:34
Chapter 2117 : Đánh hắn răng rơi đầy đất! (1) 27/09/2019 10:34
Chapter 2116 : Thánh Vực nhị trọng thiên đạo công pháp (2) 27/09/2019 08:34
Chapter 2115 : Thánh Vực nhị trọng thiên đạo công pháp (1) 27/09/2019 06:34
Chapter 2114 : Phong điện chủ bi thảm (2) 27/09/2019 04:34
Chapter 2113 : Phong điện chủ bi thảm (1) 27/09/2019 02:34
Chapter 2112 : Mười một cái hô hấp (2) 27/09/2019 00:34
Chapter 2111 : Mười một cái hô hấp (1) 26/09/2019 22:34
Chapter 2110 : Đại Tinh La Chỉ Lực (2) 26/09/2019 20:34
Chapter 2109 : Đại Tinh La Chỉ Lực (1) 26/09/2019 18:34
Chapter 2108 : Đa tạ lão sư chỉ điểm (2) 26/09/2019 16:34
Chapter 2107 : Đa tạ lão sư chỉ điểm (1) 26/09/2019 14:34
Chapter 2106 : Quá dài (2) 26/09/2019 12:34
Chapter 2105 : Quá dài (1) 26/09/2019 10:34
Chapter 2104 : Một trăm phân (2) 26/09/2019 08:34
Chapter 2103 : Một trăm phân (1) 26/09/2019 06:34
Chapter 2102 : Nội Tức thông đạo (2) 26/09/2019 04:34
Chapter 2101 : Nội Tức thông đạo (1) 26/09/2019 02:34
Chapter 2100 : Tề lão (2) 26/09/2019 00:34
Chapter 2099 : Tề lão (1) 25/09/2019 22:34
Chapter 2098 : Hình Đường chủ hoài nghi (2) 25/09/2019 20:34
Chapter 2097 : Hình Đường chủ hoài nghi (1) 25/09/2019 18:34
Chapter 2096 : Trương Huyền truyền công (2) 25/09/2019 16:34
Chapter 2095 : Trương Huyền truyền công (1) 25/09/2019 14:34
Chapter 2094 : Trương Huyền nghiền ép tam sư (2) 25/09/2019 12:34
Chapter 2093 : Trương Huyền nghiền ép tam sư (1) 25/09/2019 10:34
Chapter 2092 : Nguy hiểm! Nguy hiểm! (2) 25/09/2019 08:34
Chapter 2091 : Nguy hiểm! Nguy hiểm! (1) 25/09/2019 06:34
Chapter 2090 : Sửa chữa công pháp (2) 25/09/2019 04:34
Chapter 2089 : Sửa chữa công pháp (1) 25/09/2019 02:34
Chapter 2088 : Thu phục Tâm Ma (2) 25/09/2019 00:34
Chapter 2087 : Thu phục Tâm Ma (1) 24/09/2019 22:34
Chapter 2086 : Tàng Hư báo thù (2) 24/09/2019 20:34
Chapter 2085 : Tàng Hư báo thù (1) 24/09/2019 18:34
Chapter 2084 : Màu sắc thật đậm (2) 24/09/2019 16:34
Chapter 2083 : Màu sắc thật đậm (1) 24/09/2019 14:34
Chapter 2082 : Hình Đường chủ được ăn (2) 24/09/2019 12:34
Chapter 2081 : Hình Đường chủ được ăn (1) 24/09/2019 10:34
Chapter 2080 : Một vết nứt thật lớn (2) 24/09/2019 08:34
Chapter 2079 : Một vết nứt thật lớn (1) 24/09/2019 06:34
Chapter 2078 : Không chịu thua kém! (2) 24/09/2019 04:34
Chapter 2077 : Không chịu thua kém! (1) 24/09/2019 02:34
Chapter 2076 : Đại phiền toái (2) 24/09/2019 00:34
Chapter 2075 : Đại phiền toái (1) 23/09/2019 22:34
Chapter 2074 : Đánh Công Hội (2) 23/09/2019 20:34
Chapter 2073 : Đánh Công Hội (1) 23/09/2019 18:34
Chapter 2072 : Tàng Hư (2) 23/09/2019 16:34
Chapter 2071 : Tàng Hư (1) 23/09/2019 14:34
Chapter 2070 : Hình Đường chủ hỏng mất (2) 23/09/2019 12:34
Chapter 2069 : Hình Đường chủ hỏng mất (1) 23/09/2019 10:34
Chapter 2068 : Đại khái hai canh giờ (2) 23/09/2019 08:34
Chapter 2067 : Đại khái hai canh giờ (1) 23/09/2019 06:34
Chapter 2066 : Điện chủ cũng phản bội (2) 23/09/2019 04:34
Chapter 2065 : Điện chủ cũng phản bội (1) 23/09/2019 02:34
Chapter 2064 : Huyền Huyền Hội chúng ta hợp nhất rồi! (2) 23/09/2019 00:34
Chapter 2063 : Huyền Huyền Hội chúng ta hợp nhất rồi! (1) 22/09/2019 22:34
Chapter 2062 : Huyền Huyền Hội các ngươi còn thiếu người không? (hạ) (2) 22/09/2019 20:34
Chapter 2061 : Huyền Huyền Hội các ngươi còn thiếu người không? (hạ) (1) 22/09/2019 18:34
Chapter 2060 : Huyền Huyền Hội các ngươi còn thiếu người không? (thượng) (2) 22/09/2019 16:34
Chapter 2059 : Huyền Huyền Hội các ngươi còn thiếu người không? (thượng) (1) 22/09/2019 14:34
Chapter 2058 : Ta là thật muốn điệu thấp! (2) 22/09/2019 12:34
Chapter 2057 : Ta là thật muốn điệu thấp! (1) 22/09/2019 10:34
Chapter 2056 : Công Hội sống (2) 22/09/2019 08:34
Chapter 2055 : Công Hội sống (1) 22/09/2019 06:34
Chapter 2054 : Khảo hạch Khải Linh Sư (2) 22/09/2019 04:34
Chapter 2053 : Khảo hạch Khải Linh Sư (1) 22/09/2019 02:34
Chapter 2052 : Ta ghét nhất có người trang bức với ta (2) 22/09/2019 00:34
Chapter 2051 : Ta ghét nhất có người trang bức với ta (1) 21/09/2019 22:34
Chapter 2050 : Hứa phó hội trưởng (2) 21/09/2019 20:34
Chapter 2049 : Hứa phó hội trưởng (1) 21/09/2019 18:34
Chapter 2048 : Khải Linh Sư (2) 21/09/2019 16:34
Chapter 2047 : Khải Linh Sư (1) 21/09/2019 14:34
Chapter 2046 : Tổ Sư tha mạng (hạ) (2) 21/09/2019 12:34
Chapter 2045 : Tổ Sư tha mạng (hạ) (1) 21/09/2019 10:34
Chapter 2044 : Tổ Sư tha mạng (thượng) (2) 21/09/2019 08:34
Chapter 2043 : Tổ Sư tha mạng (thượng) (1) 21/09/2019 06:34
Chapter 2042 : Tổ Sư tới (2) 21/09/2019 04:34
Chapter 2041 : Tổ Sư tới (1) 21/09/2019 02:34
Chapter 2040 : Truyền Thế Độc Điển (2) 21/09/2019 00:34
Chapter 2039 : Truyền Thế Độc Điển (1) 20/09/2019 22:34
Chapter 2038 : Tổng bộ Độc Điện (2) 20/09/2019 20:34
Chapter 2037 : Tổng bộ Độc Điện (1) 20/09/2019 18:34
Chapter 2036 : Một chiêu cũng tiếp không được (2) 20/09/2019 16:34
Chapter 2035 : Một chiêu cũng tiếp không được (1) 20/09/2019 14:34
Chapter 2034 : Lạc Nhược Hi thân phận (2) 20/09/2019 12:34
Chapter 2033 : Lạc Nhược Hi thân phận (1) 20/09/2019 10:34
Chapter 2032 : Khổng Sư khuyên (2) 20/09/2019 08:34
Chapter 2031 : Khổng Sư khuyên (1) 20/09/2019 06:34
Chapter 2030 : Ngươi là Khổng Sư? (2) 20/09/2019 04:34
Chapter 2029 : Ngươi là Khổng Sư? (1) 20/09/2019 02:34
Chapter 2028 : Lạc Nhược Hi thực lực (2) 20/09/2019 00:34
Chapter 2027 : Lạc Nhược Hi thực lực (1) 19/09/2019 22:34
Chapter 2026 : Ta là lão sư rất tốt (2) 19/09/2019 20:34
Chapter 2025 : Ta là lão sư rất tốt (1) 19/09/2019 18:34
Chapter 2024 : Phong Thánh kiếp (2) 19/09/2019 16:34
Chapter 2023 : Phong Thánh kiếp (1) 19/09/2019 14:34
Chapter 2022 : Ngươi ngăn cản ta xem (2) 19/09/2019 12:34
Chapter 2021 : Ngươi ngăn cản ta xem (1) 19/09/2019 10:34
Chapter 2020 : Trao đổi (2) 19/09/2019 08:34
Chapter 2019 : Trao đổi (1) 19/09/2019 06:34
Chapter 2018 : Ta muốn Phong Thánh! (2) 19/09/2019 04:34
Chapter 2017 : Ta muốn Phong Thánh! (1) 19/09/2019 02:34
Chapter 2016 : Đây là vật gì? (2) 19/09/2019 00:34
Chapter 2015 : Đây là vật gì? (1) 18/09/2019 22:34
Chapter 2014 : Trang bức gặp sét đánh (2) 18/09/2019 20:34
Chapter 2013 : Trang bức gặp sét đánh (1) 18/09/2019 18:34
Chapter 2012 : Hi (*) (2) 18/09/2019 16:34
Chapter 2011 : Hi (*) (1) 18/09/2019 14:34
Chapter 2010 : Hắn giết chết chín (2) 18/09/2019 12:34
Chapter 2009 : Hắn giết chết chín (1) 18/09/2019 10:34
Chapter 2008 : Phong Thánh, ta có thể thử xem (2) 18/09/2019 08:34
Chapter 2007 : Phong Thánh, ta có thể thử xem (1) 18/09/2019 06:34
Chapter 2006 : Không ra được (2) 18/09/2019 04:34
Chapter 2005 : Không ra được (1) 18/09/2019 02:34
Chapter 2004 : Gặp lại Thiên Diệp Vương (2) 18/09/2019 00:34
Chapter 2003 : Gặp lại Thiên Diệp Vương (1) 17/09/2019 22:34
Chapter 2002 : Cổ Thánh bị đả kích biến mất (2) 17/09/2019 20:34
Chapter 2001 : Cổ Thánh bị đả kích biến mất (1) 17/09/2019 18:34
Chapter 2000 : Đối chưởng (2) 17/09/2019 16:34
Chapter 1999 : Đối chưởng (1) 17/09/2019 14:34
Chapter 1998 : Đại Bi Thiên Ma Chưởng (2) 17/09/2019 12:34
Chapter 1997 : Đại Bi Thiên Ma Chưởng (1) 17/09/2019 10:34
Chapter 1996 : Các ngươi tin sao? (2) 17/09/2019 08:34
Chapter 1995 : Các ngươi tin sao? (1) 17/09/2019 06:34
Chapter 1994 : Cổ Thánh hiện thân (2) 17/09/2019 04:34
Chapter 1993 : Cổ Thánh hiện thân (1) 17/09/2019 02:34
Chapter 1992 : Chỗ sâu trong di tích (2) 17/09/2019 00:34
Chapter 1991 : Chỗ sâu trong di tích (1) 16/09/2019 22:34
Chapter 1990 : Địa đồ Dung hợp (2) 16/09/2019 20:34
Chapter 1989 : Địa đồ Dung hợp (1) 16/09/2019 18:34
Chapter 1988 : Hồng Diệp Vương thổ huyết (2) 16/09/2019 16:34
Chapter 1987 : Hồng Diệp Vương thổ huyết (1) 16/09/2019 14:34
Chapter 1986 : Ngươi là người tốt! (2) 16/09/2019 12:34
Chapter 1985 : Ngươi là người tốt! (1) 16/09/2019 10:34
Chapter 1984 : Trương Huyền thổ lộ (2) 16/09/2019 08:34
Chapter 1983 : Trương Huyền thổ lộ (1) 16/09/2019 06:34
Chapter 1982 : Là hắn (2) 16/09/2019 04:34
Chapter 1981 : Là hắn (1) 16/09/2019 02:34
Chapter 1980 : Thiên Diệp Vương hiện (2) 16/09/2019 00:34
Chapter 1979 : Thiên Diệp Vương hiện (1) 15/09/2019 22:34
Chapter 1978 : Giang Nguyên (2) 15/09/2019 20:34
Chapter 1977 : Giang Nguyên (1) 15/09/2019 18:34
Chapter 1976 : Ngươi là Thiên Diệp Vương (hạ) (2) 15/09/2019 16:34
Chapter 1975 : Ngươi là Thiên Diệp Vương (hạ) (1) 15/09/2019 14:34
Chapter 1974 : Ngươi là Thiên Diệp Vương (thượng) (2) 15/09/2019 12:34
Chapter 1973 : Ngươi là Thiên Diệp Vương (thượng) (1) 15/09/2019 10:34
Chapter 1972 : Huyễn Sát Trận (2) 15/09/2019 08:34
Chapter 1971 : Huyễn Sát Trận (1) 15/09/2019 06:34
Chapter 1970 : Cạm bẫy (2) 15/09/2019 04:34
Chapter 1969 : Cạm bẫy (1) 15/09/2019 02:34
Chapter 1968 : Lạc Nhược Hi đề nghị (2) 15/09/2019 00:34
Chapter 1967 : Lạc Nhược Hi đề nghị (1) 14/09/2019 22:34
Chapter 1966 : Hắc Yên Trần Sa (2) 14/09/2019 20:34
Chapter 1965 : Hắc Yên Trần Sa (1) 14/09/2019 18:34
Chapter 1964 : Chém giết Ngọc Diệp Vương (2) 14/09/2019 16:34
Chapter 1963 : Chém giết Ngọc Diệp Vương (1) 14/09/2019 14:34
Chapter 1962 : Tiếp tục lừa dối (2) 14/09/2019 12:34
Chapter 1961 : Tiếp tục lừa dối (1) 14/09/2019 10:34
Chapter 1960 : Tự giết lẫn nhau (2) 14/09/2019 08:34
Chapter 1959 : Tự giết lẫn nhau (1) 14/09/2019 06:34
Chapter 1958 : Ngọc Diệp Vương (2) 14/09/2019 04:34
Chapter 1957 : Ngọc Diệp Vương (1) 14/09/2019 02:34
Chapter 1956 : Uống máu ăn thề (2) 14/09/2019 00:34
Chapter 1955 : Uống máu ăn thề (1) 13/09/2019 22:34
Chapter 1954 : Hắn là Thiên Nhận Danh Sư! (2) 13/09/2019 20:34
Chapter 1953 : Hắn là Thiên Nhận Danh Sư! (1) 13/09/2019 18:34
Chapter 1952 : Thạch Diệp Vương đáng sợ (2) 13/09/2019 16:34
Chapter 1951 : Thạch Diệp Vương đáng sợ (1) 13/09/2019 14:34
Chapter 1950 : Lôi Nguyên Châu (2) 13/09/2019 12:34
Chapter 1949 : Lôi Nguyên Châu (1) 13/09/2019 10:34
Chapter 1948 : Lôi Đình Tôi Hồn (2) 13/09/2019 08:34
Chapter 1947 : Lôi Đình Tôi Hồn (1) 13/09/2019 06:34
Chapter 1946 : Khâu Ngô Cổ Thánh (2) 13/09/2019 04:34
Chapter 1945 : Khâu Ngô Cổ Thánh (1) 13/09/2019 02:34
Chapter 1944 : Lôi Đình chi hải (2) 13/09/2019 00:34
Chapter 1943 : Lôi Đình chi hải (1) 12/09/2019 22:34
Chapter 1942 : Bái ta làm thầy, ta liền truyền cho ngươi! (2) 12/09/2019 20:34
Chapter 1941 : Bái ta làm thầy, ta liền truyền cho ngươi! (1) 12/09/2019 18:34
Chapter 1940 : Tuyệt học (2) 12/09/2019 16:34
Chapter 1939 : Tuyệt học (1) 12/09/2019 14:34
Chapter 1938 : Hành Giả Vô Cương (hạ) (2) 12/09/2019 12:34
Chapter 1937 : Hành Giả Vô Cương (hạ) (1) 12/09/2019 10:34
Chapter 1936 : Hành Giả Vô Cương (thượng) (2) 12/09/2019 08:34
Chapter 1935 : Hành Giả Vô Cương (thượng) (1) 12/09/2019 06:34
Chapter 1934 : Thật lớn a! (2) 12/09/2019 04:34
Chapter 1933 : Thật lớn a! (1) 12/09/2019 02:34
Chapter 1932 : Vừa đi tiểu phá phong ấn! (2) 12/09/2019 00:34
Chapter 1931 : Vừa đi tiểu phá phong ấn! (1) 11/09/2019 22:34
Chapter 1930 : Ngũ Diệu Kim Thân đệ ngũ trọng (2) 11/09/2019 20:34
Chapter 1929 : Ngũ Diệu Kim Thân đệ ngũ trọng (1) 11/09/2019 18:34
Chapter 1928 : Ngũ Dương Nhận Mộc (2) 11/09/2019 16:34
Chapter 1927 : Ngũ Dương Nhận Mộc (1) 11/09/2019 14:34
Chapter 1926 : Bị ta đập chết (2) 11/09/2019 12:34
Chapter 1925 : Bị ta đập chết (1) 11/09/2019 10:34
Chapter 1924 : Di tích xuất hiện (2) 11/09/2019 08:34
Chapter 1923 : Di tích xuất hiện (1) 11/09/2019 06:34
Chapter 1922 : Nghịch Chuyển Hồi Thiên Trận (2) 11/09/2019 04:34
Chapter 1921 : Nghịch Chuyển Hồi Thiên Trận (1) 11/09/2019 02:34
Chapter 1920 : Tiến nhập dung nham (2) 11/09/2019 00:34
Chapter 1919 : Tiến nhập dung nham (1) 10/09/2019 22:34
Chapter 1918 : Dung nham đáng sợ (hạ) (2) 10/09/2019 20:34
Chapter 1917 : Dung nham đáng sợ (hạ) (1) 10/09/2019 18:34
Chapter 1916 : Dung nham đáng sợ (thượng) (2) 10/09/2019 16:34
Chapter 1915 : Dung nham đáng sợ (thượng) (1) 10/09/2019 14:34
Chapter 1914 : Di tích mở ra (2) 10/09/2019 12:34
Chapter 1913 : Di tích mở ra (1) 10/09/2019 10:34
Chapter 1912 : Vừa rồi hạ thủ lưu tình! (2) 10/09/2019 08:34
Chapter 1911 : Vừa rồi hạ thủ lưu tình! (1) 10/09/2019 06:34
Chapter 1910 : Rèn luyện Kim Nguyên đỉnh (2) 10/09/2019 04:34
Chapter 1909 : Rèn luyện Kim Nguyên đỉnh (1) 10/09/2019 02:34
Chapter 1908 : Danh Sư, không dung ức hiếp! (2) 10/09/2019 00:34
Chapter 1907 : Danh Sư, không dung ức hiếp! (1) 09/09/2019 22:34
Chapter 1906 : Ngươi là Trương viện trưởng? (2) 09/09/2019 20:34
Chapter 1905 : Ngươi là Trương viện trưởng? (1) 09/09/2019 18:34
Chapter 1904 : Ngoặt (2) 09/09/2019 16:34
Chapter 1903 : Ngoặt (1) 09/09/2019 14:34
Chapter 1902 : Tìm phiền toái (2) 09/09/2019 12:34
Chapter 1901 : Tìm phiền toái (1) 09/09/2019 10:34
Chapter 1900 : Tôn Tấn hèn hạ (2) 09/09/2019 08:34
Chapter 1899 : Tôn Tấn hèn hạ (1) 09/09/2019 06:34
Chapter 1898 : Tử La Kim (2) 09/09/2019 04:34
Chapter 1897 : Tử La Kim (1) 09/09/2019 02:34
Chapter 1896 : Dắt tay (2) 09/09/2019 00:34
Chapter 1895 : Dắt tay (1) 08/09/2019 22:34
Chapter 1894 : Chớ khẩn trương, chọc vào thoáng một phát là tốt rồi! (2) 08/09/2019 20:34
Chapter 1893 : Chớ khẩn trương, chọc vào thoáng một phát là tốt rồi! (1) 08/09/2019 18:34
Chapter 1892 : Trương Huyền phá phong ấn (hạ) (2) 08/09/2019 16:34
Chapter 1891 : Trương Huyền phá phong ấn (hạ) (1) 08/09/2019 14:34
Chapter 1890 : Trương Huyền phá phong ấn (thượng) (2) 08/09/2019 12:34
Chapter 1889 : Trương Huyền phá phong ấn (thượng) (1) 08/09/2019 10:34
Chapter 1888 : Ta có thể thử xem (2) 08/09/2019 08:34
Chapter 1887 : Ta có thể thử xem (1) 08/09/2019 06:34
Chapter 1886 : Hỏa Nguyên Thành (2) 08/09/2019 04:34
Chapter 1885 : Hỏa Nguyên Thành (1) 08/09/2019 02:34
Chapter 1884 : Lạc Nhược Hi thỉnh cầu (2) 08/09/2019 00:34
Chapter 1883 : Lạc Nhược Hi thỉnh cầu (1) 07/09/2019 22:34
Chapter 1882 : Hồ Vân Sinh khủng hoảng (2) 07/09/2019 20:34
Chapter 1881 : Hồ Vân Sinh khủng hoảng (1) 07/09/2019 18:34
Chapter 1880 : Thổ Diệp Vương (2) 07/09/2019 16:34
Chapter 1879 : Thổ Diệp Vương (1) 07/09/2019 14:34
Chapter 1878 : Điện chủ chết (2) 07/09/2019 12:34
Chapter 1877 : Điện chủ chết (1) 07/09/2019 10:34
Chapter 1876 : An bài Ngụy Như Yên (2) 07/09/2019 08:34
Chapter 1875 : An bài Ngụy Như Yên (1) 07/09/2019 06:34
Chapter 1874 : Ngụy Như Yên phương pháp trị liệu (2) 07/09/2019 04:34
Chapter 1873 : Ngụy Như Yên phương pháp trị liệu (1) 07/09/2019 02:34
Chapter 1872 : Lừa dối Bạch độc sư (2) 07/09/2019 00:34
Chapter 1871 : Lừa dối Bạch độc sư (1) 06/09/2019 22:34
Chapter 1870 : Bạch độc sư tới chơi (2) 06/09/2019 20:34
Chapter 1869 : Bạch độc sư tới chơi (1) 06/09/2019 18:34
Chapter 1868 : Người Độc Điện Tổng bộ tới (2) 06/09/2019 16:34
Chapter 1867 : Người Độc Điện Tổng bộ tới (1) 06/09/2019 14:34
Chapter 1866 : Bái kiến tổ tiên (2) 06/09/2019 12:34
Chapter 1865 : Bái kiến tổ tiên (1) 06/09/2019 10:34
Chapter 1864 : Ta là các ngươi Tổ Sư khai phái (2) 06/09/2019 08:34
Chapter 1863 : Ta là các ngươi Tổ Sư khai phái (1) 06/09/2019 06:34
Chapter 1862 : Không đội trời chung (2) 06/09/2019 04:34
Chapter 1861 : Không đội trời chung (1) 06/09/2019 02:34
Chapter 1860 : Ồn ào quá (2) 06/09/2019 00:34
Chapter 1859 : Ồn ào quá (1) 05/09/2019 22:34
Chapter 1858 : Mệnh căn của ta (2) 05/09/2019 20:34
Chapter 1857 : Mệnh căn của ta (1) 05/09/2019 18:34
Chapter 1856 : Trương Huyền vô địch (hạ) (2) 05/09/2019 16:34
Chapter 1855 : Trương Huyền vô địch (hạ) (1) 05/09/2019 14:34
Chapter 1854 : Trương Huyền vô địch (thượng) (2) 05/09/2019 12:34
Chapter 1853 : Trương Huyền vô địch (thượng) (1) 05/09/2019 10:34
Chapter 1852 : Lặng lẽ lẻn vào (hạ) (2) 05/09/2019 08:34
Chapter 1851 : Lặng lẽ lẻn vào (hạ) (1) 05/09/2019 06:34
Chapter 1850 : Lặng lẽ lẻn vào (thượng) (2) 05/09/2019 04:34
Chapter 1849 : Lặng lẽ lẻn vào (thượng) (1) 05/09/2019 02:34
Chapter 1848 : Hồng Viễn Độc Điện (2) 05/09/2019 00:34
Chapter 1847 : Hồng Viễn Độc Điện (1) 04/09/2019 22:34
Chapter 1846 : Khảo hạch Độc Sư phương pháp (2) 04/09/2019 20:34
Chapter 1845 : Khảo hạch Độc Sư phương pháp (1) 04/09/2019 18:34
Chapter 1844 : Đi Độc Điện (2) 04/09/2019 16:34
Chapter 1843 : Đi Độc Điện (1) 04/09/2019 14:34
Chapter 1842 : Tử Diệp Vương thần phục (2) 04/09/2019 12:34
Chapter 1841 : Tử Diệp Vương thần phục (1) 04/09/2019 10:34
Chapter 1840 : Tử Diệp Vương phát điên (2) 04/09/2019 08:34
Chapter 1839 : Tử Diệp Vương phát điên (1) 04/09/2019 06:34
Chapter 1838 : Mùi vị không tệ (2) 04/09/2019 04:34
Chapter 1837 : Mùi vị không tệ (1) 04/09/2019 02:34
Chapter 1836 : Tỷ thí dùng độc (2) 04/09/2019 00:34
Chapter 1835 : Tỷ thí dùng độc (1) 03/09/2019 22:34
Chapter 1834 : Bản Mệnh độc trùng (2) 03/09/2019 20:34
Chapter 1833 : Bản Mệnh độc trùng (1) 03/09/2019 18:34
Chapter 1832 : Phủ Thành chủ (2) 03/09/2019 16:34
Chapter 1831 : Phủ Thành chủ (1) 03/09/2019 14:34
Chapter 1830 : Thủy Diệp Vương (2) 03/09/2019 12:34
Chapter 1829 : Thủy Diệp Vương (1) 03/09/2019 10:34
Chapter 1828 : Khi sư diệt tổ (2) 03/09/2019 08:34
Chapter 1827 : Khi sư diệt tổ (1) 03/09/2019 06:34
Chapter 1826 : Thành chủ (2) 03/09/2019 04:34
Chapter 1825 : Thành chủ (1) 03/09/2019 02:34
Chapter 1824 : Giải độc (2) 03/09/2019 00:34
Chapter 1823 : Giải độc (1) 02/09/2019 22:34
Chapter 1822 : Thanh Tiên Độc (2) 02/09/2019 20:34
Chapter 1821 : Thanh Tiên Độc (1) 02/09/2019 18:34
Chapter 1820 : Quái Tẩu Ông (2) 02/09/2019 16:34
Chapter 1819 : Quái Tẩu Ông (1) 02/09/2019 14:34
Chapter 1818 : Địa Tàng Hoa (2) 02/09/2019 12:34
Chapter 1817 : Địa Tàng Hoa (1) 02/09/2019 10:34
Chapter 1816 : Nạp liệu (2) 02/09/2019 08:34
Chapter 1815 : Nạp liệu (1) 02/09/2019 06:34
Chapter 1814 : Tĩnh Viễn Thành (2) 02/09/2019 04:34
Chapter 1813 : Tĩnh Viễn Thành (1) 02/09/2019 02:34
Chapter 1812 : Người Chiến Sư Đường chạy (2) 02/09/2019 00:34
Chapter 1811 : Người Chiến Sư Đường chạy (1) 01/09/2019 22:34
Chapter 1810 : Đi vào Huyền Huyền Hội (2) 01/09/2019 20:34
Chapter 1809 : Đi vào Huyền Huyền Hội (1) 01/09/2019 18:34
Chapter 1808 : Trương Huyền muốn trao đổi (2) 01/09/2019 16:34
Chapter 1807 : Trương Huyền muốn trao đổi (1) 01/09/2019 14:34
Chapter 1806 : Ngô sư xấu hổ (2) 01/09/2019 12:34
Chapter 1805 : Ngô sư xấu hổ (1) 01/09/2019 10:34
Chapter 1804 : Một ngón tay đánh bại Trác sư (2) 01/09/2019 08:34
Chapter 1803 : Một ngón tay đánh bại Trác sư (1) 01/09/2019 06:34
Chapter 1802 : Bối phận (2) 01/09/2019 04:34
Chapter 1801 : Bối phận (1) 01/09/2019 02:34
Chapter 1800 : Xử quyết Vưu Hư (2) 01/09/2019 00:34
Chapter 1799 : Xử quyết Vưu Hư (1) 31/08/2019 22:34
Chapter 1798 : Mộc sư đã trở về (2) 31/08/2019 20:34
Chapter 1797 : Mộc sư đã trở về (1) 31/08/2019 18:34
Chapter 1796 : Trở lại mặt đất (2) 31/08/2019 16:34
Chapter 1795 : Trở lại mặt đất (1) 31/08/2019 14:34
Chapter 1794 : Các học sinh của Trương lão sư (hạ) (2) 31/08/2019 12:34
Chapter 1793 : Các học sinh của Trương lão sư (hạ) (1) 31/08/2019 10:34
Chapter 1792 : Các học sinh của Trương lão sư (trung) (2) 31/08/2019 08:34
Chapter 1791 : Các học sinh của Trương lão sư (trung) (1) 31/08/2019 06:34
Chapter 1790 : Các học sinh của Trương lão sư (thượng) (2) 31/08/2019 04:34
Chapter 1789 : Các học sinh của Trương lão sư (thượng) (1) 31/08/2019 02:34
Chapter 1788 : Long Môn Trận (2) 31/08/2019 00:34
Chapter 1787 : Long Môn Trận (1) 30/08/2019 22:34
Chapter 1786 : Chiến Tử (2) 30/08/2019 20:34
Chapter 1785 : Chiến Tử (1) 30/08/2019 18:34
Chapter 1784 : Chúng ta là Huyền Huyền Hội (2) 30/08/2019 16:34
Chapter 1783 : Chúng ta là Huyền Huyền Hội (1) 30/08/2019 14:34
Chapter 1782 : Chiến Sư Đường tới đợt thứ hai! (2) 30/08/2019 12:34
Chapter 1781 : Chiến Sư Đường tới đợt thứ hai! (1) 30/08/2019 10:34
Chapter 1780 : Đám người Lục Phong khiếp sợ (2) 30/08/2019 08:34
Chapter 1779 : Đám người Lục Phong khiếp sợ (1) 30/08/2019 06:34
Chapter 1778 : Toàn bộ chém giết (2) 30/08/2019 04:34
Chapter 1777 : Toàn bộ chém giết (1) 30/08/2019 02:34
Chapter 1776 : Ám hiệu (2) 30/08/2019 00:34
Chapter 1775 : Ám hiệu (1) 29/08/2019 22:34
Chapter 1774 : Thất tinh trận bàn (2) 29/08/2019 20:34
Chapter 1773 : Thất tinh trận bàn (1) 29/08/2019 18:34
Chapter 1772 : Đột phá, Tòng Thánh! (2) 29/08/2019 16:34
Chapter 1771 : Đột phá, Tòng Thánh! (1) 29/08/2019 14:34
Chapter 1770 : Kim Diệp Vương sắp tức khóc (2) 29/08/2019 12:34
Chapter 1769 : Kim Diệp Vương sắp tức khóc (1) 29/08/2019 10:34
Chapter 1768 : Giúp đỡ Khôi Lỗi tăng lên thực lực (2) 29/08/2019 08:34
Chapter 1767 : Giúp đỡ Khôi Lỗi tăng lên thực lực (1) 29/08/2019 06:34
Chapter 1766 : Tin tưởng Trương Huyền (2) 29/08/2019 04:34
Chapter 1765 : Tin tưởng Trương Huyền (1) 29/08/2019 02:34
Chapter 1764 : Thật giả Kim Diệp Vương (hạ) (2) 29/08/2019 00:34
Chapter 1763 : Thật giả Kim Diệp Vương (hạ) (1) 28/08/2019 22:34
Chapter 1762 : Thật giả Kim Diệp Vương (trung) (2) 28/08/2019 20:34
Chapter 1761 : Thật giả Kim Diệp Vương (trung) (1) 28/08/2019 18:34
Chapter 1760 : Thật giả Kim Diệp Vương (thượng) (2) 28/08/2019 16:34
Chapter 1759 : Thật giả Kim Diệp Vương (thượng) (1) 28/08/2019 14:34
Chapter 1758 : Không biết lòng người tốt (2) 28/08/2019 12:34
Chapter 1757 : Không biết lòng người tốt (1) 28/08/2019 10:34
Chapter 1756 : Người nào gọi ta? (2) 28/08/2019 08:34
Chapter 1755 : Người nào gọi ta? (1) 28/08/2019 06:34
Chapter 1754 : Chủ nhân, ta rất cứng đấy! (2) 28/08/2019 04:34
Chapter 1753 : Chủ nhân, ta rất cứng đấy! (1) 28/08/2019 02:34
Chapter 1752 : Thân phận của ta không cần nhiều lời rồi a! (2) 28/08/2019 00:34
Chapter 1751 : Thân phận của ta không cần nhiều lời rồi a! (1) 27/08/2019 22:34
Chapter 1750 : Lần đầu vào địa quật (2) 27/08/2019 20:34
Chapter 1749 : Lần đầu vào địa quật (1) 27/08/2019 18:34
Chapter 1748 : Lăng Bia biến cố (2) 27/08/2019 16:34
Chapter 1747 : Lăng Bia biến cố (1) 27/08/2019 14:34
Chapter 1746 : Tin tức Tiên Thiên Thai Độc? (2) 27/08/2019 12:34
Chapter 1745 : Tin tức Tiên Thiên Thai Độc? (1) 27/08/2019 10:34
Chapter 1744 : Người Chiến Sư Đường run rẩy (2) 27/08/2019 08:34
Chapter 1743 : Người Chiến Sư Đường run rẩy (1) 27/08/2019 06:34
Chapter 1742 : Toàn bộ thông qua (2) 27/08/2019 04:34
Chapter 1741 : Toàn bộ thông qua (1) 27/08/2019 02:34
Chapter 1740 : Giảng bài chấm dứt (2) 27/08/2019 00:34
Chapter 1739 : Giảng bài chấm dứt (1) 26/08/2019 22:34
Chapter 1738 : Trịnh Dương vô địch (hạ) (2) 26/08/2019 20:34
Chapter 1737 : Trịnh Dương vô địch (hạ) (1) 26/08/2019 18:34
Chapter 1736 : Trịnh Dương vô địch (trung) (2) 26/08/2019 16:34
Chapter 1735 : Trịnh Dương vô địch (trung) (1) 26/08/2019 14:34
Chapter 1734 : Trịnh Dương vô địch (thượng) (2) 26/08/2019 12:34
Chapter 1733 : Trịnh Dương vô địch (thượng) (1) 26/08/2019 10:34