Thế Giới Game Thủ

The Gamer

Tác giả : Sung San Young

Thể loại : Action - Hành Động, Comedy - Hài Hước, School Life - Học Đường, Shounen, Supernatural - Siêu Nhiên, Thiếu Nhi

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 14/10/2020 09:32

Tình trạng : 349 / 351 Chapter

Lượt xem: 16180

Điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới của bạn đột nhiên biến thành một trò chơi? Nếu bạn có thể lên cấp và nâng cao số liệu thống kê của bạn? Một cuộc phiêu lưu của một trò-chơi-cuộc-sống
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 349 17/10/2020 00:40
Chapter 348 06/10/2020 20:41
Chapter 347 06/10/2020 18:41
Chapter 346 06/10/2020 16:41
Chapter 345 20/09/2020 14:41
Chapter 344 18/09/2020 14:41
Chapter 343 18/09/2020 12:41
Chapter 342 18/09/2020 10:41
Chapter 341 28/08/2020 18:12
Chapter 340 28/08/2020 16:12
Chapter 339 16/08/2020 00:10
Chapter 338 15/08/2020 22:10
Chapter 337 15/08/2020 20:10
Chapter 336 15/08/2020 18:10
Chapter 335 15/08/2020 16:10
Chapter 334 15/08/2020 14:10
Chapter 333 16/07/2020 20:14
Chapter 332 12/07/2020 18:11
Chapter 331 02/07/2020 18:12
Chapter 330 24/06/2020 20:10
Chapter 329 16/06/2020 03:10
Chapter 328 02/06/2020 20:10
Chapter 327 19/05/2020 11:10
Chapter 326 11/05/2020 11:10
Chapter 325 20/04/2020 00:10
Chapter 324 09/04/2020 00:10
Chapter 323 01/04/2020 00:10
Chapter 322 20/03/2020 18:11
Chapter 321 16/03/2020 20:11
Chapter 320 08/03/2020 20:10
Chapter 319 04/03/2020 18:10
Chapter 318 03/03/2020 20:10
Chapter 317 03/03/2020 00:10
Chapter 316 29/02/2020 00:10
Chapter 315 21/02/2020 18:10
Chapter 314 19/02/2020 20:10
Chapter 313 12/02/2020 00:10
Chapter 312 08/02/2020 18:10
Chapter 311 08/02/2020 16:10
Chapter 310 27/01/2020 00:10
Chapter 309 17/01/2020 12:01
Chapter 308 17/01/2020 10:01
Chapter 307 12/11/2019 00:00
Chapter 306 12/05/2019 00:00
Chapter 305 17/01/2020 04:01
Chapter 304 17/01/2020 02:01
Chapter 303 17/01/2020 00:01
Chapter 302 11/02/2019 00:00
Chapter 301 16/01/2020 20:01
Chapter 300 16/01/2020 18:01
Chapter 299 16/01/2020 16:01
Chapter 298 10/08/2019 00:00
Chapter 297 16/01/2020 12:01
Chapter 296 16/01/2020 10:01
Chapter 295 16/01/2020 08:01
Chapter 294 09/10/2019 00:00
Chapter 293 09/02/2019 00:00
Chapter 292 16/01/2020 02:01
Chapter 291 16/01/2020 00:01
Chapter 290 15/01/2020 22:01
Chapter 289 15/01/2020 20:01
Chapter 288 15/01/2020 18:01
Chapter 287 15/01/2020 16:01
Chapter 286 15/01/2020 14:01
Chapter 285 08/08/2019 00:00
Chapter 284 08/03/2019 00:00
Chapter 283 15/01/2020 08:01
Chapter 282 15/01/2020 06:01
Chapter 281 07/07/2019 00:00
Chapter 280 15/01/2020 02:01
Chapter 279 15/01/2020 00:01
Chapter 278 14/01/2020 22:01
Chapter 277 06/05/2019 00:00
Chapter 276 06/05/2019 00:00
Chapter 275 14/01/2020 16:01
Chapter 274 05/11/2019 00:00
Chapter 273 05/04/2019 00:00
Chapter 272 14/01/2020 10:01
Chapter 271 14/01/2020 08:01
Chapter 270 14/01/2020 06:01
Chapter 269 04/06/2019 00:00
Chapter 268 04/01/2019 00:00
Chapter 267 14/01/2020 00:01
Chapter 266 13/01/2020 22:01
Chapter 265 03/10/2019 00:00
Chapter 264 03/02/2019 00:00
Chapter 263 13/01/2020 16:01
Chapter 262 13/01/2020 14:01
Chapter 261 02/08/2019 00:00
Chapter 260 02/01/2019 00:00
Chapter 259 13/01/2020 08:01
Chapter 258 13/01/2020 06:01
Chapter 257 01/11/2019 00:00
Chapter 256 01/04/2019 00:00
Chapter 255 13/01/2020 00:01
Chapter 254 12/01/2020 22:01
Chapter 253 12/01/2020 20:01
Chapter 252 12/08/2018 00:00
Chapter 251 12/01/2018 00:00
Chapter 250 12/01/2020 14:01
Chapter 249 12/01/2020 12:01
Chapter 248 11/11/2018 00:00
Chapter 247 11/05/2018 00:00
Chapter 246 12/01/2020 06:01
Chapter 245 12/01/2020 04:01
Chapter 244 12/01/2020 02:01
Chapter 243 10/07/2018 00:00
Chapter 242 11/01/2020 22:01
Chapter 241 11/01/2020 20:01
Chapter 240 11/01/2020 18:01
Chapter 239 09/11/2018 00:00
Chapter 238 09/01/2018 00:00
Chapter 237 11/01/2020 12:01
Chapter 236 11/01/2020 10:01
Chapter 235 08/10/2018 00:00
Chapter 234 08/04/2018 00:00
Chapter 233 11/01/2020 04:01
Chapter 232 11/01/2020 02:01
Chapter 231 11/01/2020 00:01
Chapter 230 07/07/2018 00:00
Chapter 229 10/01/2020 20:01
Chapter 228 10/01/2020 18:01
Chapter 227 10/01/2020 16:01
Chapter 226 06/09/2018 00:00
Chapter 225 06/02/2018 00:00
Chapter 224 10/01/2020 10:01
Chapter 223 10/01/2020 08:01
Chapter 222 05/12/2018 00:00
Chapter 221 05/04/2018 00:00
Chapter 220 05/01/2018 00:00
Chapter 219 10/01/2020 00:01
Chapter 218 09/01/2020 22:01
Chapter 217 04/07/2018 00:00
Chapter 216 09/01/2020 18:01
Chapter 215 09/01/2020 16:01
Chapter 214 09/01/2020 14:01
Chapter 213 03/10/2018 00:00
Chapter 212 03/03/2018 00:00
Chapter 211 09/01/2020 08:01
Chapter 210 09/01/2020 06:01
Chapter 209 02/06/2018 00:00
Chapter 208 02/04/2018 00:00
Chapter 207 09/01/2020 00:01
Chapter 206 08/01/2020 22:01
Chapter 205 08/01/2020 20:01
Chapter 204 01/05/2018 00:00
Chapter 203 08/01/2020 16:01
Chapter 202 08/01/2020 14:01
Chapter 201 08/01/2020 12:01
Chapter 200 12/09/2017 00:00
Chapter 199 12/01/2017 00:00
Chapter 198 08/01/2020 06:01
Chapter 197 08/01/2020 04:01
Chapter 196 11/10/2017 00:00
Chapter 195 08/01/2020 00:01
Chapter 194 10/08/2017 00:00
Chapter 193 07/01/2020 20:01
Chapter 192 07/01/2020 18:01
Chapter 191 07/01/2020 16:01
Chapter 190 09/02/2017 00:00
Chapter 189 07/01/2020 12:01
Chapter 188 07/01/2020 10:01
Chapter 187 07/01/2020 08:01
Chapter 186 08/07/2017 00:00
Chapter 185 07/01/2020 04:01
Chapter 184 07/01/2020 02:01
Chapter 183 07/01/2020 00:01
Chapter 182 07/10/2017 00:00
Chapter 181 07/02/2017 00:00
Chapter 180 06/01/2020 18:01
Chapter 179 06/01/2020 16:01
Chapter 178 06/11/2017 00:00
Chapter 177 06/09/2017 00:00
Chapter 176 06/01/2020 10:01
Chapter 175 05/10/2017 00:00
Chapter 174 05/10/2017 00:00
Chapter 173 05/12/2017 00:00
Chapter 172 06/01/2020 02:01
Chapter 171 06/01/2020 00:01
Chapter 170 05/01/2020 22:01
Chapter 169 04/11/2017 00:00
Chapter 168 04/06/2017 00:00
Chapter 167 05/01/2020 16:01
Chapter 166 05/01/2020 14:01
Chapter 165 05/01/2020 12:01
Chapter 164 03/10/2017 00:00
Chapter 163 03/03/2017 00:00
Chapter 162 05/01/2020 06:01
Chapter 161 05/01/2020 04:01
Chapter 160 02/10/2017 00:00
Chapter 159 02/03/2017 00:00
Chapter 158 04/01/2020 22:01
Chapter 157 04/01/2020 20:01
Chapter 156 04/01/2020 18:01
Chapter 155 01/06/2017 00:00
Chapter 154 04/01/2020 14:01
Chapter 153 04/01/2020 12:01
Chapter 152 04/01/2020 10:01
Chapter 151 12/09/2016 00:00
Chapter 150 12/02/2016 00:00
Chapter 149 04/01/2020 04:01
Chapter 148 04/01/2020 02:01
Chapter 147 11/12/2016 00:00
Chapter 146 11/04/2016 00:00
Chapter 145 03/01/2020 20:01
Chapter 144 03/01/2020 18:01
Chapter 143 03/01/2020 16:01
Chapter 142 10/07/2016 00:00
Chapter 141 03/01/2020 12:01
Chapter 140 03/01/2020 10:01
Chapter 139 03/01/2020 08:01
Chapter 138 09/09/2016 00:00
Chapter 137 09/02/2016 00:00
Chapter 136 03/01/2020 02:01
Chapter 135 03/01/2020 00:01
Chapter 134 07/10/2016 00:00
Chapter 133 07/09/2016 00:00
Chapter 132 07/08/2016 00:00
Chapter 131 07/01/2016 00:00
Chapter 130 02/01/2020 14:01
Chapter 129 02/01/2020 12:01
Chapter 128 06/10/2016 00:00
Chapter 127 06/03/2016 00:00
Chapter 126 02/01/2020 06:01
Chapter 125 02/01/2020 04:01
Chapter 124 02/01/2020 02:01
Chapter 123 03/10/2016 00:00
Chapter 122 03/04/2016 00:00
Chapter 121 01/01/2020 20:01
Chapter 120 01/01/2020 18:01
Chapter 119 02/11/2016 00:00
Chapter 118 02/08/2016 00:00
Chapter 117 01/01/2020 12:01
Chapter 116 01/01/2020 10:01
Chapter 115 01/01/2020 08:01
Chapter 114 01/07/2016 00:00
Chapter 113 01/01/2020 04:01
Chapter 112 01/01/2020 02:01
Chapter 111 12/11/2015 00:00
Chapter 110 12/04/2015 00:00
Chapter 109 31/12/2019 20:01
Chapter 108 31/12/2019 18:01
Chapter 107 11/12/2015 00:00
Chapter 106 11/05/2015 00:00
Chapter 105 31/12/2019 12:01
Chapter 104 31/12/2019 10:01
Chapter 103 31/12/2019 08:01
Chapter 102 10/08/2015 00:00
Chapter 101 10/01/2015 00:00
Chapter 100 31/12/2019 02:01
Chapter 99 31/12/2019 00:01
Chapter 98 09/11/2015 00:00
Chapter 97 09/04/2015 00:00
Chapter 96 30/12/2019 18:01
Chapter 95 30/12/2019 16:01
Chapter 94 30/12/2019 14:01
Chapter 93 08/06/2015 00:00
Chapter 92 30/12/2019 10:01
Chapter 91 30/12/2019 08:01
Chapter 90 30/12/2019 06:01
Chapter 89 07/10/2015 00:00
Chapter 88 07/03/2015 00:00
Chapter 87 30/12/2019 00:01
Chapter 86.5 29/12/2019 22:01
Chapter 86 05/08/2015 00:00
Chapter 85 05/01/2015 00:00
Chapter 84 29/12/2019 16:01
Chapter 83 29/12/2019 14:01
Chapter 82 04/10/2015 00:00
Chapter 81 04/03/2015 00:00
Chapter 80 29/12/2019 08:01
Chapter 79 29/12/2019 06:01
Chapter 78 29/12/2019 04:01
Chapter 77 29/12/2019 02:01
Chapter 76 29/12/2019 00:01
Chapter 75 28/12/2019 22:01
Chapter 74 28/12/2019 20:01
Chapter 73 28/12/2019 18:01
Chapter 72 28/12/2019 16:01
Chapter 71 28/12/2019 14:01
Chapter 70 28/12/2019 12:01
Chapter 69 28/12/2019 10:01
Chapter 68 28/12/2019 08:01
Chapter 67 28/12/2019 06:01
Chapter 66 28/12/2019 04:01
Chapter 65 28/12/2019 02:01
Chapter 64 28/12/2019 00:01
Chapter 63 27/12/2019 22:01
Chapter 62 27/12/2019 20:01
Chapter 61 27/12/2019 18:01
Chapter 60 27/12/2019 16:01
Chapter 59 27/12/2019 14:01
Chapter 58 27/12/2019 12:01
Chapter 57 27/12/2019 10:01
Chapter 56 27/12/2019 08:01
Chapter 55 27/12/2019 06:01
Chapter 54 27/12/2019 04:01
Chapter 53 27/12/2019 02:01
Chapter 52 27/12/2019 00:01
Chapter 51 26/12/2019 22:01
Chapter 50 26/12/2019 20:01
Chapter 49 26/12/2019 18:01
Chapter 48 26/12/2019 16:01
Chapter 47 26/12/2019 14:01
Chapter 46 26/12/2019 12:01
Chapter 45 26/12/2019 10:01
Chapter 44 26/12/2019 08:01
Chapter 43 26/12/2019 06:01
Chapter 42 26/12/2019 04:01
Chapter 41 26/12/2019 02:01
Chapter 40 26/12/2019 00:01
Chapter 39 25/12/2019 22:01
Chapter 38 25/12/2019 20:01
Chapter 37 25/12/2019 18:01
Chapter 36 25/12/2019 16:01
Chapter 35 25/12/2019 14:01
Chapter 34 25/12/2019 12:01
Chapter 33 25/12/2019 10:01
Chapter 32 25/12/2019 08:01
Chapter 31 25/12/2019 06:01
Chapter 30 25/12/2019 04:01
Chapter 29 25/12/2019 02:01
Chapter 28 25/12/2019 00:01
Chapter 27 24/12/2019 22:01
Chapter 26 24/12/2019 20:01
Chapter 25 24/12/2019 18:01
Chapter 24 24/12/2019 16:01
Chapter 23 24/12/2019 14:01
Chapter 22 24/12/2019 12:01
Chapter 21 24/12/2019 10:01
Chapter 20 24/12/2019 08:01
Chapter 19 24/12/2019 06:01
Chapter 18 24/12/2019 04:01
Chapter 17 24/12/2019 02:01
Chapter 16 24/12/2019 00:01
Chapter 15 23/12/2019 22:01
Chapter 14 23/12/2019 20:01
Chapter 13 23/12/2019 18:01
Chapter 12 23/12/2019 16:01
Chapter 11 23/12/2019 14:01
Chapter 10 23/12/2019 12:01
Chapter 9 23/12/2019 10:01
Chapter 8 23/12/2019 08:01
Chapter 7 23/12/2019 06:01
Chapter 6 23/12/2019 04:01
Chapter 5 23/12/2019 02:01
Chapter 4 23/12/2019 00:01
Chapter 3 22/12/2019 22:01
Chapter 2 22/12/2019 20:01
Chapter 1 22/12/2019 18:01

comment

Có thể bạn thích xem

Khám Phá Thế Giới Game - Kham Pha The Gioi Game

Cập nhật lúc : 16/10/2020 09:33

Tình trạng : 78 / 80 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Comedy - Hài Hước, Fantasy - Giả Tưởng, Harem, Seinen, Supernatural - Siêu Nhiên

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Thế Giới Ngọc Rồng - Kẻ Thù Cuối Cùng - Dragon Ball Le; Dragon Ball: The Last Enemy; 7 ( Bảy ) Viên Ngọc Rồng

Cập nhật lúc : 22/11/2019 08:16

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Comedy - Hài Hước, Doujinshi

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Game Thủ Truyền Kỳ - Game Thu Truyen Ky

Cập nhật lúc : 22/07/2018 00:19

Tình trạng : 5 / 7 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Sports - Thể Thao

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Game Thủ Diệt Tà Khí - Game Thu Diet Ta Khi

Cập nhật lúc : 16/01/2020 06:28

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Shounen, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đi Chơi Cùng Nữ Game Thủ - Real Mo Tamaniwa Wo Tsuku; Hèn Hò Cùng Cô Gái Game Thủ

Cập nhật lúc : 30/08/2020 15:41

Tình trạng : 32 / 34 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Slice of Life - Đời Thường

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Game Thủ Có Bàn Tay Vàng Mạnh Nhất - Game Thu Co Ban Tay Vang Manh Nhat

Cập nhật lúc : 10/06/2020 04:10

Tình trạng : 4 / 6 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Survival Game: The Antidote - Survival Game: The Antidote

Cập nhật lúc : 24/04/2019 02:37

Tình trạng : 20 / 22 Chapter

Thể loại: Fantasy - Giả Tưởng, Horror - Kinh Dị, Shounen, Việt Nam

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

The Game Of Points - Infinite Game; Trò Chơi Điểm Số.

Cập nhật lúc : 31/01/2019 20:37

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Comedy - Hài Hước, Mystery, Sci-fi

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 28/10/2020 21:41

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.308

Đọc truyện

Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối - Hoang Đe Be Ha Đich Thien Gioi Bao Boi

Cập nhật lúc : 29/10/2020 01:10

Tình trạng : 122 / 124 Chapter

Thể loại: Manhua, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy! - Trong Sinh Hao Mon: Anh Hai Đung Chay!

Cập nhật lúc : 28/10/2020 23:41

Tình trạng : 903 / 903 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn - Thieu Soai ! Vo Ngai Lai Bo Tron

Cập nhật lúc : 28/10/2020 21:31

Tình trạng : 282 / 284 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Smut, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.190

Đọc truyện

Đại Chúa Tể - Đai Chua Te

Cập nhật lúc : 28/10/2020 21:40

Tình trạng : 1563 / 1563 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi - Song Tu Đao Lu Cua Toi

Cập nhật lúc : 28/10/2020 21:34

Tình trạng : 655 / 657 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện