Thế Giới Game Thủ

The Gamer

Tác giả : Sung San Young

Thể loại : Action - Hành Động, Comedy - Hài Hước, School Life - Học Đường, Shounen, Supernatural - Siêu Nhiên, Thiếu Nhi

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 22/06/2021 01:32

Tình trạng : 362 / 364 Chapter

Lượt xem: 16183

Điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới của bạn đột nhiên biến thành một trò chơi? Nếu bạn có thể lên cấp và nâng cao số liệu thống kê của bạn? Một cuộc phiêu lưu của một trò-chơi-cuộc-sống
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 362 24/06/2021 00:41
Chapter 361 04/06/2021 05:40
Chapter 360 25/05/2021 11:41
Chapter 359 25/05/2021 09:41
Chapter 358 26/04/2021 11:41
Chapter 357 06/04/2021 11:40
Chapter 356 11/03/2021 18:41
Chapter 355 12/02/2021 18:41
Chapter 354 24/01/2021 08:41
Chapter 353 20/01/2021 08:41
Chapter 352 20/01/2021 06:41
Chapter 351 25/12/2020 00:40
Chapter 350 18/12/2020 20:40
Chapter 349 17/10/2020 00:40
Chapter 348 06/10/2020 20:41
Chapter 347 06/10/2020 18:41
Chapter 346 06/10/2020 16:41
Chapter 345 20/09/2020 14:41
Chapter 344 18/09/2020 14:41
Chapter 343 18/09/2020 12:41
Chapter 342 18/09/2020 10:41
Chapter 341 28/08/2020 18:12
Chapter 340 28/08/2020 16:12
Chapter 339 16/08/2020 00:10
Chapter 338 15/08/2020 22:10
Chapter 337 15/08/2020 20:10
Chapter 336 15/08/2020 18:10
Chapter 335 15/08/2020 16:10
Chapter 334 15/08/2020 14:10
Chapter 333 16/07/2020 20:14
Chapter 332 12/07/2020 18:11
Chapter 331 02/07/2020 18:12
Chapter 330 24/06/2020 20:10
Chapter 329 16/06/2020 03:10
Chapter 328 02/06/2020 20:10
Chapter 327 19/05/2020 11:10
Chapter 326 11/05/2020 11:10
Chapter 325 20/04/2020 00:10
Chapter 324 09/04/2020 00:10
Chapter 323 01/04/2020 00:10
Chapter 322 20/03/2020 18:11
Chapter 321 16/03/2020 20:11
Chapter 320 08/03/2020 20:10
Chapter 319 04/03/2020 18:10
Chapter 318 03/03/2020 20:10
Chapter 317 03/03/2020 00:10
Chapter 316 29/02/2020 00:10
Chapter 315 21/02/2020 18:10
Chapter 314 19/02/2020 20:10
Chapter 313 12/02/2020 00:10
Chapter 312 08/02/2020 18:10
Chapter 311 08/02/2020 16:10
Chapter 310 27/01/2020 00:10
Chapter 309 17/01/2020 12:01
Chapter 308 17/01/2020 10:01
Chapter 307 12/11/2019 00:00
Chapter 306 12/05/2019 00:00
Chapter 305 17/01/2020 04:01
Chapter 304 17/01/2020 02:01
Chapter 303 17/01/2020 00:01
Chapter 302 11/02/2019 00:00
Chapter 301 16/01/2020 20:01
Chapter 300 16/01/2020 18:01
Chapter 299 16/01/2020 16:01
Chapter 298 10/08/2019 00:00
Chapter 297 16/01/2020 12:01
Chapter 296 16/01/2020 10:01
Chapter 295 16/01/2020 08:01
Chapter 294 09/10/2019 00:00
Chapter 293 09/02/2019 00:00
Chapter 292 16/01/2020 02:01
Chapter 291 16/01/2020 00:01
Chapter 290 15/01/2020 22:01
Chapter 289 15/01/2020 20:01
Chapter 288 15/01/2020 18:01
Chapter 287 15/01/2020 16:01
Chapter 286 15/01/2020 14:01
Chapter 285 08/08/2019 00:00
Chapter 284 08/03/2019 00:00
Chapter 283 15/01/2020 08:01
Chapter 282 15/01/2020 06:01
Chapter 281 07/07/2019 00:00
Chapter 280 15/01/2020 02:01
Chapter 279 15/01/2020 00:01
Chapter 278 14/01/2020 22:01
Chapter 277 06/05/2019 00:00
Chapter 276 06/05/2019 00:00
Chapter 275 14/01/2020 16:01
Chapter 274 05/11/2019 00:00
Chapter 273 05/04/2019 00:00
Chapter 272 14/01/2020 10:01
Chapter 271 14/01/2020 08:01
Chapter 270 14/01/2020 06:01
Chapter 269 04/06/2019 00:00
Chapter 268 04/01/2019 00:00
Chapter 267 14/01/2020 00:01
Chapter 266 13/01/2020 22:01
Chapter 265 03/10/2019 00:00
Chapter 264 03/02/2019 00:00
Chapter 263 13/01/2020 16:01
Chapter 262 13/01/2020 14:01
Chapter 261 02/08/2019 00:00
Chapter 260 02/01/2019 00:00
Chapter 259 13/01/2020 08:01
Chapter 258 13/01/2020 06:01
Chapter 257 01/11/2019 00:00
Chapter 256 01/04/2019 00:00
Chapter 255 13/01/2020 00:01
Chapter 254 12/01/2020 22:01
Chapter 253 12/01/2020 20:01
Chapter 252 12/08/2018 00:00
Chapter 251 12/01/2018 00:00
Chapter 250 12/01/2020 14:01
Chapter 249 12/01/2020 12:01
Chapter 248 11/11/2018 00:00
Chapter 247 11/05/2018 00:00
Chapter 246 12/01/2020 06:01
Chapter 245 12/01/2020 04:01
Chapter 244 12/01/2020 02:01
Chapter 243 10/07/2018 00:00
Chapter 242 11/01/2020 22:01
Chapter 241 11/01/2020 20:01
Chapter 240 11/01/2020 18:01
Chapter 239 09/11/2018 00:00
Chapter 238 09/01/2018 00:00
Chapter 237 11/01/2020 12:01
Chapter 236 11/01/2020 10:01
Chapter 235 08/10/2018 00:00
Chapter 234 08/04/2018 00:00
Chapter 233 11/01/2020 04:01
Chapter 232 11/01/2020 02:01
Chapter 231 11/01/2020 00:01
Chapter 230 07/07/2018 00:00
Chapter 229 10/01/2020 20:01
Chapter 228 10/01/2020 18:01
Chapter 227 10/01/2020 16:01
Chapter 226 06/09/2018 00:00
Chapter 225 06/02/2018 00:00
Chapter 224 10/01/2020 10:01
Chapter 223 10/01/2020 08:01
Chapter 222 05/12/2018 00:00
Chapter 221 05/04/2018 00:00
Chapter 220 05/01/2018 00:00
Chapter 219 10/01/2020 00:01
Chapter 218 09/01/2020 22:01
Chapter 217 04/07/2018 00:00
Chapter 216 09/01/2020 18:01
Chapter 215 09/01/2020 16:01
Chapter 214 09/01/2020 14:01
Chapter 213 03/10/2018 00:00
Chapter 212 03/03/2018 00:00
Chapter 211 09/01/2020 08:01
Chapter 210 09/01/2020 06:01
Chapter 209 02/06/2018 00:00
Chapter 208 02/04/2018 00:00
Chapter 207 09/01/2020 00:01
Chapter 206 08/01/2020 22:01
Chapter 205 08/01/2020 20:01
Chapter 204 01/05/2018 00:00
Chapter 203 08/01/2020 16:01
Chapter 202 08/01/2020 14:01
Chapter 201 08/01/2020 12:01
Chapter 200 12/09/2017 00:00
Chapter 199 12/01/2017 00:00
Chapter 198 08/01/2020 06:01
Chapter 197 08/01/2020 04:01
Chapter 196 11/10/2017 00:00
Chapter 195 08/01/2020 00:01
Chapter 194 10/08/2017 00:00
Chapter 193 07/01/2020 20:01
Chapter 192 07/01/2020 18:01
Chapter 191 07/01/2020 16:01
Chapter 190 09/02/2017 00:00
Chapter 189 07/01/2020 12:01
Chapter 188 07/01/2020 10:01
Chapter 187 07/01/2020 08:01
Chapter 186 08/07/2017 00:00
Chapter 185 07/01/2020 04:01
Chapter 184 07/01/2020 02:01
Chapter 183 07/01/2020 00:01
Chapter 182 07/10/2017 00:00
Chapter 181 07/02/2017 00:00
Chapter 180 06/01/2020 18:01
Chapter 179 06/01/2020 16:01
Chapter 178 06/11/2017 00:00
Chapter 177 06/09/2017 00:00
Chapter 176 06/01/2020 10:01
Chapter 175 05/10/2017 00:00
Chapter 174 05/10/2017 00:00
Chapter 173 05/12/2017 00:00
Chapter 172 06/01/2020 02:01
Chapter 171 06/01/2020 00:01
Chapter 170 05/01/2020 22:01
Chapter 169 04/11/2017 00:00
Chapter 168 04/06/2017 00:00
Chapter 167 05/01/2020 16:01
Chapter 166 05/01/2020 14:01
Chapter 165 05/01/2020 12:01
Chapter 164 03/10/2017 00:00
Chapter 163 03/03/2017 00:00
Chapter 162 05/01/2020 06:01
Chapter 161 05/01/2020 04:01
Chapter 160 02/10/2017 00:00
Chapter 159 02/03/2017 00:00
Chapter 158 04/01/2020 22:01
Chapter 157 04/01/2020 20:01
Chapter 156 04/01/2020 18:01
Chapter 155 01/06/2017 00:00
Chapter 154 04/01/2020 14:01
Chapter 153 04/01/2020 12:01
Chapter 152 04/01/2020 10:01
Chapter 151 12/09/2016 00:00
Chapter 150 12/02/2016 00:00
Chapter 149 04/01/2020 04:01
Chapter 148 04/01/2020 02:01
Chapter 147 11/12/2016 00:00
Chapter 146 11/04/2016 00:00
Chapter 145 03/01/2020 20:01
Chapter 144 03/01/2020 18:01
Chapter 143 03/01/2020 16:01
Chapter 142 10/07/2016 00:00
Chapter 141 03/01/2020 12:01
Chapter 140 03/01/2020 10:01
Chapter 139 03/01/2020 08:01
Chapter 138 09/09/2016 00:00
Chapter 137 09/02/2016 00:00
Chapter 136 03/01/2020 02:01
Chapter 135 03/01/2020 00:01
Chapter 134 07/10/2016 00:00
Chapter 133 07/09/2016 00:00
Chapter 132 07/08/2016 00:00
Chapter 131 07/01/2016 00:00
Chapter 130 02/01/2020 14:01
Chapter 129 02/01/2020 12:01
Chapter 128 06/10/2016 00:00
Chapter 127 06/03/2016 00:00
Chapter 126 02/01/2020 06:01
Chapter 125 02/01/2020 04:01
Chapter 124 02/01/2020 02:01
Chapter 123 03/10/2016 00:00
Chapter 122 03/04/2016 00:00
Chapter 121 01/01/2020 20:01
Chapter 120 01/01/2020 18:01
Chapter 119 02/11/2016 00:00
Chapter 118 02/08/2016 00:00
Chapter 117 01/01/2020 12:01
Chapter 116 01/01/2020 10:01
Chapter 115 01/01/2020 08:01
Chapter 114 01/07/2016 00:00
Chapter 113 01/01/2020 04:01
Chapter 112 01/01/2020 02:01
Chapter 111 12/11/2015 00:00
Chapter 110 12/04/2015 00:00
Chapter 109 31/12/2019 20:01
Chapter 108 31/12/2019 18:01
Chapter 107 11/12/2015 00:00
Chapter 106 11/05/2015 00:00
Chapter 105 31/12/2019 12:01
Chapter 104 31/12/2019 10:01
Chapter 103 31/12/2019 08:01
Chapter 102 10/08/2015 00:00
Chapter 101 10/01/2015 00:00
Chapter 100 31/12/2019 02:01
Chapter 99 31/12/2019 00:01
Chapter 98 09/11/2015 00:00
Chapter 97 09/04/2015 00:00
Chapter 96 30/12/2019 18:01
Chapter 95 30/12/2019 16:01
Chapter 94 30/12/2019 14:01
Chapter 93 08/06/2015 00:00
Chapter 92 30/12/2019 10:01
Chapter 91 30/12/2019 08:01
Chapter 90 30/12/2019 06:01
Chapter 89 07/10/2015 00:00
Chapter 88 07/03/2015 00:00
Chapter 87 30/12/2019 00:01
Chapter 86.5 29/12/2019 22:01
Chapter 86 05/08/2015 00:00
Chapter 85 05/01/2015 00:00
Chapter 84 29/12/2019 16:01
Chapter 83 29/12/2019 14:01
Chapter 82 04/10/2015 00:00
Chapter 81 04/03/2015 00:00
Chapter 80 29/12/2019 08:01
Chapter 79 29/12/2019 06:01
Chapter 78 29/12/2019 04:01
Chapter 77 29/12/2019 02:01
Chapter 76 29/12/2019 00:01
Chapter 75 28/12/2019 22:01
Chapter 74 28/12/2019 20:01
Chapter 73 28/12/2019 18:01
Chapter 72 28/12/2019 16:01
Chapter 71 28/12/2019 14:01
Chapter 70 28/12/2019 12:01
Chapter 69 28/12/2019 10:01
Chapter 68 28/12/2019 08:01
Chapter 67 28/12/2019 06:01
Chapter 66 28/12/2019 04:01
Chapter 65 28/12/2019 02:01
Chapter 64 28/12/2019 00:01
Chapter 63 27/12/2019 22:01
Chapter 62 27/12/2019 20:01
Chapter 61 27/12/2019 18:01
Chapter 60 27/12/2019 16:01
Chapter 59 27/12/2019 14:01
Chapter 58 27/12/2019 12:01
Chapter 57 27/12/2019 10:01
Chapter 56 27/12/2019 08:01
Chapter 55 27/12/2019 06:01
Chapter 54 27/12/2019 04:01
Chapter 53 27/12/2019 02:01
Chapter 52 27/12/2019 00:01
Chapter 51 26/12/2019 22:01
Chapter 50 26/12/2019 20:01
Chapter 49 26/12/2019 18:01
Chapter 48 26/12/2019 16:01
Chapter 47 26/12/2019 14:01
Chapter 46 26/12/2019 12:01
Chapter 45 26/12/2019 10:01
Chapter 44 26/12/2019 08:01
Chapter 43 26/12/2019 06:01
Chapter 42 26/12/2019 04:01
Chapter 41 26/12/2019 02:01
Chapter 40 26/12/2019 00:01
Chapter 39 25/12/2019 22:01
Chapter 38 25/12/2019 20:01
Chapter 37 25/12/2019 18:01
Chapter 36 25/12/2019 16:01
Chapter 35 25/12/2019 14:01
Chapter 34 25/12/2019 12:01
Chapter 33 25/12/2019 10:01
Chapter 32 25/12/2019 08:01
Chapter 31 25/12/2019 06:01
Chapter 30 25/12/2019 04:01
Chapter 29 25/12/2019 02:01
Chapter 28 25/12/2019 00:01
Chapter 27 24/12/2019 22:01
Chapter 26 24/12/2019 20:01
Chapter 25 24/12/2019 18:01
Chapter 24 24/12/2019 16:01
Chapter 23 24/12/2019 14:01
Chapter 22 24/12/2019 12:01
Chapter 21 24/12/2019 10:01
Chapter 20 24/12/2019 08:01
Chapter 19 24/12/2019 06:01
Chapter 18 24/12/2019 04:01
Chapter 17 24/12/2019 02:01
Chapter 16 24/12/2019 00:01
Chapter 15 23/12/2019 22:01
Chapter 14 23/12/2019 20:01
Chapter 13 23/12/2019 18:01
Chapter 12 23/12/2019 16:01
Chapter 11 23/12/2019 14:01
Chapter 10 23/12/2019 12:01
Chapter 9 23/12/2019 10:01
Chapter 8 23/12/2019 08:01
Chapter 7 23/12/2019 06:01
Chapter 6 23/12/2019 04:01
Chapter 5 23/12/2019 02:01
Chapter 4 23/12/2019 00:01
Chapter 3 22/12/2019 22:01
Chapter 2 22/12/2019 20:01
Chapter 1 22/12/2019 18:01

comment

Có thể bạn thích xem

[Tokyo Revengers] Thế Giới Ma Thú - [Tokyo Revengers] The Gioi Ma Thu

Cập nhật lúc : 05/01/2022 10:58

Tình trạng : 52 / 54 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thế Giới Nhỏ - The Gioi Nho

Cập nhật lúc : 30/07/2019 20:00

Tình trạng : 38 / 38 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước, Điền Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thế Giới Này Điên Rồi - The Gioi Nay Đien Roi

Cập nhật lúc : 27/02/2019 06:09

Tình trạng : 74 / 74 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Du Hành Sang Các Thế Giới - Du Hanh Sang Cac The Gioi

Cập nhật lúc : 09/04/2021 16:28

Tình trạng : 38 / 40 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Dị Năng, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ác Ý Thế Giới Mary Sue - Ác Ý The Gioi Mary Sue

Cập nhật lúc : 13/08/2021 16:58

Tình trạng : 52 / 54 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tả Thật Thế Giới Phái Mary Sue - Ta That The Gioi Phai Mary Sue

Cập nhật lúc : 13/04/2019 01:13

Tình trạng : 50 / 50 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới - Đuong Tro Ve Tai Di The Gioi

Cập nhật lúc : 18/02/2021 23:57

Tình trạng : 487 / 489 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Sắc, Adult - Người lớn, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.192

Đọc truyện

Thế Giới Đặc Biệt Của Những Siêu Quậy - The Gioi Đac Biet Cua Nhung Sieu Quay

Cập nhật lúc : 26/12/2017 19:04

Tình trạng : 32 / 32 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Cuộc Phiêu Lưu Mới Trong Thế Giới Khác - Cuoc Phieu Luu Moi Trong The Gioi Khac

Cập nhật lúc : 01/11/2021 05:28

Tình trạng : 70 / 72 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Trọng Sinh, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hàng Ngày Làm Npc Ở Thế Giới Xuyên Nhanh - Hang Ngay Lam Npc Ở The Gioi Xuyen Nhanh

Cập nhật lúc : 09/01/2022 10:29

Tình trạng : 185 / 185 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Xuyên Không Sang Thế Giới Khác Cùng Em Gái - Xuyen Khong Sang The Gioi Khac Cung Em Gai

Cập nhật lúc : 02/12/2021 10:58

Tình trạng : 66 / 66 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 25/06/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.595

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 25/06/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.412

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 25/06/2022 15:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.442

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 25/06/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.325

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 25/06/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 25/06/2022 13:42

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.345

Đọc truyện