Thanh Vân Đài

Thanh Van Đai

Tác giả : Trầm Tiêu Chi

Thể loại : Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 01/05/2023 15:30

Tình trạng : 219 / 219 Chapter

Lượt xem: 16181

Giới thiệu “Lúc vùi mình dưới Tiển Khâm Đài, tưởng như máu đã chảy cạn, trong lòng ta chỉ nghĩ có một điều, tốt nhất tiểu cô nương ấy chớ nên đến làm gì. Mà giả như… nàng ấy đến thật, ta đành phải nói với người khác rằng, ta có thấy nàng, và nàng đã chết rồi.” *** Năm Hàm Hòa thứ mười lăm, nước Đại Chu rơi vào cảnh lâm nguy, ngoại quốc xâm lăng, triều đình chia làm hai phe chủ chiến và chủ hòa, tranh chấp không ngừng. Phò mã đương triều thời bấy giờ và hơn một trăm nhân sĩ thỉnh cầu chủ chiến, cùng nhảy sông tự vẫn để tỏ tấm lòng vì nước vì dân, về sau, tướng quân Nhạc Xung dẫn binh xuất chiến, khải hoàn quay về
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 219 : Ngoại truyện 9: Lòng ở tứ bề 02/05/2023 19:30
Chapter 218 : Ngoại truyện 8: Sớm chiều kề bên 02/05/2023 17:30
Chapter 217 : Ngoại truyện 6, 7: Hoa nở thắm tươi (2) 02/05/2023 15:30
Chapter 216 : Ngoại truyện 4, 5: Hoa nở thắm tươi (1) 02/05/2023 13:30
Chapter 215 : Ngoại truyện 1, 2, 3: Chọn đường tương lai, quyết không hối hận 02/05/2023 11:30
Chapter 214 : Kết thúc chính truyện 26/04/2023 09:28
Chapter 213 26/04/2023 07:28
Chapter 212 26/04/2023 05:28
Chapter 211 26/04/2023 03:28
Chapter 210 26/04/2023 01:28
Chapter 209 25/04/2023 23:28
Chapter 208 25/04/2023 21:28
Chapter 207 25/04/2023 19:28
Chapter 206 25/04/2023 17:28
Chapter 205 25/04/2023 15:28
Chapter 204 25/04/2023 13:28
Chapter 203 25/04/2023 11:28
Chapter 202 25/04/2023 09:28
Chapter 201 25/04/2023 07:28
Chapter 200 25/04/2023 05:28
Chapter 199 25/04/2023 03:28
Chapter 198 25/04/2023 01:28
Chapter 197 24/04/2023 23:28
Chapter 196 24/04/2023 21:28
Chapter 195 24/04/2023 19:28
Chapter 194 24/04/2023 17:28
Chapter 193 24/04/2023 15:28
Chapter 192 24/04/2023 13:28
Chapter 191 24/04/2023 11:28
Chapter 190 24/04/2023 09:28
Chapter 189 24/04/2023 07:28
Chapter 188 24/04/2023 05:28
Chapter 187 24/04/2023 03:28
Chapter 186 24/04/2023 01:28
Chapter 185 23/04/2023 23:28
Chapter 184 23/04/2023 21:28
Chapter 183 23/04/2023 19:28
Chapter 182 23/04/2023 17:28
Chapter 181 23/04/2023 15:28
Chapter 180 23/04/2023 13:28
Chapter 179 23/04/2023 11:28
Chapter 178 23/04/2023 09:28
Chapter 177 23/04/2023 07:28
Chapter 176 23/04/2023 05:28
Chapter 175 23/04/2023 03:28
Chapter 174 23/04/2023 01:28
Chapter 173 22/04/2023 23:28
Chapter 172 07/02/2023 23:28
Chapter 171 07/02/2023 21:28
Chapter 170 07/02/2023 19:28
Chapter 169 07/02/2023 17:28
Chapter 168 07/02/2023 15:28
Chapter 167 07/02/2023 13:28
Chapter 166 07/02/2023 11:28
Chapter 165 07/02/2023 09:28
Chapter 164 07/02/2023 07:28
Chapter 163 07/02/2023 05:28
Chapter 162 07/02/2023 03:28
Chapter 161 07/02/2023 01:28
Chapter 160 06/02/2023 23:28
Chapter 159 06/02/2023 21:28
Chapter 158 06/02/2023 19:28
Chapter 157 06/02/2023 17:28
Chapter 156 06/02/2023 15:28
Chapter 155 06/02/2023 13:28
Chapter 154 06/02/2023 11:28
Chapter 153 06/02/2023 09:28
Chapter 152 21/11/2022 13:28
Chapter 151 21/11/2022 11:28
Chapter 150 21/11/2022 09:28
Chapter 149 21/11/2022 07:28
Chapter 148 21/11/2022 05:28
Chapter 147 21/11/2022 03:28
Chapter 146 21/11/2022 01:28
Chapter 145 20/11/2022 23:28
Chapter 144 20/11/2022 21:28
Chapter 143 01/11/2022 09:28
Chapter 142 01/11/2022 07:28
Chapter 141 01/11/2022 05:28
Chapter 140 01/11/2022 03:28
Chapter 139 01/11/2022 01:28
Chapter 138 31/10/2022 23:28
Chapter 137 31/10/2022 21:28
Chapter 136 31/10/2022 19:28
Chapter 135 31/10/2022 17:28
Chapter 134 31/10/2022 15:28
Chapter 133 31/10/2022 13:28
Chapter 132 31/10/2022 11:28
Chapter 131 31/10/2022 09:28
Chapter 130 31/10/2022 07:28
Chapter 129 31/10/2022 05:28
Chapter 128 31/10/2022 03:28
Chapter 127 31/10/2022 01:28
Chapter 126 30/10/2022 23:28
Chapter 125 30/10/2022 21:28
Chapter 124 30/10/2022 19:28
Chapter 123 30/10/2022 17:28
Chapter 122 30/10/2022 15:28
Chapter 121 03/08/2022 19:28
Chapter 120 03/08/2022 17:28
Chapter 119 03/08/2022 15:28
Chapter 118 03/08/2022 13:28
Chapter 117 03/08/2022 11:28
Chapter 116 03/08/2022 09:28
Chapter 115 03/08/2022 07:28
Chapter 114 03/08/2022 05:28
Chapter 113 03/08/2022 03:28
Chapter 112 03/08/2022 01:28
Chapter 111 02/08/2022 23:28
Chapter 110 02/08/2022 21:28
Chapter 109 02/08/2022 19:28
Chapter 108 02/08/2022 17:28
Chapter 107 02/08/2022 15:28
Chapter 106 02/08/2022 13:28
Chapter 105 02/08/2022 11:28
Chapter 104 02/08/2022 09:28
Chapter 103 02/08/2022 07:28
Chapter 102 02/08/2022 05:28
Chapter 101 02/08/2022 03:28
Chapter 100 02/08/2022 13:28
Chapter 99 02/08/2022 11:28
Chapter 98 02/08/2022 09:28
Chapter 97 02/08/2022 07:28
Chapter 96 02/08/2022 05:28
Chapter 95 02/08/2022 03:28
Chapter 94 02/08/2022 01:28
Chapter 93 01/08/2022 23:28
Chapter 92 01/08/2022 21:28
Chapter 91 01/08/2022 19:28
Chapter 90 01/08/2022 17:28
Chapter 89 01/08/2022 15:28
Chapter 88 01/08/2022 13:28
Chapter 87 01/08/2022 11:28
Chapter 86 01/08/2022 09:28
Chapter 85 01/08/2022 07:28
Chapter 84 01/08/2022 05:28
Chapter 83 01/08/2022 03:28
Chapter 82 01/08/2022 01:28
Chapter 81 31/07/2022 23:28
Chapter 80 31/07/2022 21:28
Chapter 79 31/07/2022 19:28
Chapter 78 31/07/2022 17:28
Chapter 77 31/07/2022 15:28
Chapter 76 31/07/2022 13:28
Chapter 75 31/07/2022 11:28
Chapter 74 31/07/2022 09:28
Chapter 73 31/07/2022 07:28
Chapter 72 31/07/2022 05:28
Chapter 71 31/07/2022 03:28
Chapter 70 31/07/2022 01:28
Chapter 69 30/07/2022 23:28
Chapter 68 30/07/2022 21:28
Chapter 67 30/07/2022 19:28
Chapter 66 30/07/2022 17:28
Chapter 65 30/07/2022 15:28
Chapter 64 30/07/2022 13:28
Chapter 63 30/07/2022 11:28
Chapter 62 30/07/2022 09:28
Chapter 61 30/07/2022 07:28
Chapter 60 30/07/2022 05:28
Chapter 59 30/07/2022 03:28
Chapter 58 30/07/2022 01:28
Chapter 57 29/07/2022 23:28
Chapter 56 29/07/2022 21:28
Chapter 55 29/07/2022 19:28
Chapter 54 29/07/2022 17:28
Chapter 53 29/07/2022 15:28
Chapter 52 29/07/2022 13:28
Chapter 51 29/07/2022 11:28
Chapter 50 29/07/2022 09:28
Chapter 49 29/07/2022 07:28
Chapter 48 29/07/2022 05:28
Chapter 47 29/07/2022 03:28
Chapter 46 29/07/2022 01:28
Chapter 45 28/07/2022 23:28
Chapter 44 28/07/2022 21:28
Chapter 43 28/07/2022 19:28
Chapter 42 28/07/2022 17:28
Chapter 41 28/07/2022 15:28
Chapter 40 28/07/2022 13:28
Chapter 39 28/07/2022 11:28
Chapter 38 28/07/2022 09:28
Chapter 37 28/07/2022 07:28
Chapter 36 28/07/2022 05:28
Chapter 35 28/07/2022 03:28
Chapter 34 28/07/2022 01:28
Chapter 33 27/07/2022 23:28
Chapter 32 27/07/2022 21:28
Chapter 31 27/07/2022 19:28
Chapter 30 27/07/2022 17:28
Chapter 29 27/07/2022 15:28
Chapter 28 27/07/2022 13:28
Chapter 27 27/07/2022 11:28
Chapter 26 27/07/2022 09:28
Chapter 25 27/07/2022 07:28
Chapter 24 27/07/2022 05:28
Chapter 23 27/07/2022 03:28
Chapter 22 27/07/2022 01:28
Chapter 21 26/07/2022 23:28
Chapter 20 26/07/2022 21:28
Chapter 19 26/07/2022 19:28
Chapter 18 26/07/2022 17:28
Chapter 17 26/07/2022 15:28
Chapter 16 26/07/2022 13:28
Chapter 15 26/07/2022 11:28
Chapter 14 26/07/2022 09:28
Chapter 13 26/07/2022 07:28
Chapter 12 26/07/2022 05:28
Chapter 11 26/07/2022 03:28
Chapter 10 26/07/2022 01:28
Chapter 9 25/07/2022 23:28
Chapter 8 25/07/2022 21:28
Chapter 7 25/07/2022 19:28
Chapter 6 25/07/2022 17:28
Chapter 5 25/07/2022 15:28
Chapter 4 25/07/2022 13:28
Chapter 3 25/07/2022 11:28
Chapter 2 25/07/2022 09:28
Chapter 1 25/07/2022 07:28

comment

Có thể bạn thích xem

Xuyên Thành Niên Đại Văn Cô Em Chồng - Xuyen Thanh Nien Đai Van Co Em Chong

Cập nhật lúc : 25/02/2023 05:32

Tình trạng : 67 / 69 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Xuyên Thành Bạch Phú Mỹ Trong Niên Đại Văn - Xuyen Thanh Bach Phu My Trong Nien Đai Van

Cập nhật lúc : 07/01/2022 22:28

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không, Dị Năng, Comedy - Hài Hước, Điền Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Thành Nam Phụ Dự Phòng Trong Niên Đại Văn - Xuyen Thanh Nam Phu Du Phong Trong Nien Đai Van

Cập nhật lúc : 16/05/2023 18:29

Tình trạng : 42 / 44 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Điền Văn, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thiên Giáng Đại Vận - Thien Giang Đai Van

Cập nhật lúc : 23/03/2019 11:34

Tình trạng : 222 / 224 Chapter

Thể loại: Quân Sự, Historical - Lịch Sử, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đại Nữ Chủ Sảng Văn - Đai Nu Chu Sang Van

Cập nhật lúc : 26/03/2023 22:32

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Nữ Cường, Cổ Đại, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Juliet Thành Bạch Vân - Juliet Thanh Bach Van

Cập nhật lúc : 10/09/2019 17:26

Tình trạng : 71 / 71 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vân Thiên Khuynh Thành - Van Thien Khuynh Thanh

Cập nhật lúc : 28/06/2020 16:43

Tình trạng : 69 / 71 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Văn Ngọc Thanh Hiên Truyện - Van Ngoc Thanh Hien Truyen

Cập nhật lúc : 27/08/2019 10:33

Tình trạng : 34 / 34 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trúc Mã Ve Vãn Thanh Mai - Truc Ma Ve Van Thanh Mai

Cập nhật lúc : 22/06/2018 14:26

Tình trạng : 50 / 50 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thẳng - Sieu Cap Tra Xanh Ở Nien Đai Van Nam Thang

Cập nhật lúc : 08/03/2023 05:28

Tình trạng : 166 / 166 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Điền Văn Cô Vợ Yêu Kiều Ở Đại Viện Hải Quân - Đien Van Co Vo Yeu Kieu Ở Đai Vien Hai Quan

Cập nhật lúc : 07/12/2022 08:28

Tình trạng : 28 / 30 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Điền Văn, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.205

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tỉnh Mộng - Tinh Mong

Cập nhật lúc : 07/06/2023 06:58

Tình trạng : 75 / 75 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Horror - Kinh Dị, Nữ Cường

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên - Toi Ở Thanh Pho Bat Đau Tu Tien

Cập nhật lúc : 06/06/2023 22:29

Tình trạng : 1890 / 1892 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.286

Đọc truyện

[Phần 2] Tỏa Sáng Cho Chàng - [Phan 2] Toa Sang Cho Chang

Cập nhật lúc : 06/06/2023 20:59

Tình trạng : 5 / 7 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phù Hành Mạt Thế - Phu Hanh Mat The

Cập nhật lúc : 06/06/2023 19:58

Tình trạng : 46 / 48 Chapter

Thể loại: Bách Hợp, Mạt Thế

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhật Ký Ghẹo Nhau Của A A - Nhat Ky Gheo Nhau Cua A A

Cập nhật lúc : 06/06/2023 18:28

Tình trạng : 46 / 48 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hàng Long Quyết - Hang Long Quyet

Cập nhật lúc : 06/06/2023 17:59

Tình trạng : 173 / 175 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Bách Hợp, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện