Thần Y Đích Nữ

Than Y Đich Nu

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Manhua, Mystery, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 25/08/2021 21:32

Tình trạng : 295 / 297 Chapter

Lượt xem: 16181

Một nữ quân y đặc cấp trong bộ đội lục chiến, thánh thủ trung tây y, tinh thông võ thuật, tiễn thuật vì một tai nạn trên không mà xuyên không về lịch sử. Mang trên mình mối thù, nàng sẽ làm gì đây?
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 295 29/08/2021 18:43
Chapter 294 24/08/2021 11:40
Chapter 293 20/08/2021 11:42
Chapter 292 15/08/2021 11:41
Chapter 291 15/05/2020 14:10
Chapter 290 12/05/2020 11:10
Chapter 289 11/05/2020 08:10
Chapter 288 07/05/2020 00:10
Chapter 287 02/05/2020 00:10
Chapter 286 28/04/2020 20:10
Chapter 285 25/04/2020 14:10
Chapter 284 22/04/2020 20:10
Chapter 283 19/04/2020 20:10
Chapter 282 15/04/2020 14:11
Chapter 281 11/04/2020 20:10
Chapter 280 10/04/2020 00:10
Chapter 279 03/04/2020 20:11
Chapter 278 01/04/2020 18:11
Chapter 277 28/03/2020 11:10
Chapter 276 25/03/2020 20:10
Chapter 275 20/03/2020 20:10
Chapter 274 18/03/2020 20:11
Chapter 273 14/03/2020 20:10
Chapter 272 10/03/2020 18:11
Chapter 271 06/03/2020 20:10
Chapter 270 04/03/2020 11:10
Chapter 269 29/02/2020 20:10
Chapter 268 25/02/2020 18:10
Chapter 267 21/02/2020 18:10
Chapter 266 19/02/2020 18:10
Chapter 265 16/02/2020 00:10
Chapter 264 12/02/2020 20:10
Chapter 263 09/02/2020 18:10
Chapter 262 07/02/2020 20:10
Chapter 261 07/02/2020 18:10
Chapter 260 31/01/2020 08:10
Chapter 259 31/01/2020 00:10
Chapter 258 29/01/2020 08:10
Chapter 257 29/01/2020 06:10
Chapter 256 22/01/2020 11:10
Chapter 255 20/01/2020 00:10
Chapter 254 17/01/2020 12:38
Chapter 253 17/01/2020 10:38
Chapter 252 17/01/2020 08:38
Chapter 251 17/01/2020 06:38
Chapter 250 17/01/2020 04:38
Chapter 249 17/01/2020 02:38
Chapter 248 17/01/2020 00:38
Chapter 247 16/01/2020 22:38
Chapter 246 16/01/2020 20:38
Chapter 245 16/01/2020 18:38
Chapter 244 12/10/2019 00:00
Chapter 243 12/07/2019 00:00
Chapter 242 12/03/2019 00:00
Chapter 241 16/01/2020 10:38
Chapter 240 16/01/2020 08:38
Chapter 239 16/01/2020 06:38
Chapter 238 16/01/2020 04:38
Chapter 237 16/01/2020 02:38
Chapter 236 11/12/2019 00:00
Chapter 235 11/08/2019 00:00
Chapter 234 11/05/2019 00:00
Chapter 233 11/02/2019 00:00
Chapter 232 15/01/2020 16:38
Chapter 231 15/01/2020 14:38
Chapter 230 15/01/2020 12:38
Chapter 229 15/01/2020 10:38
Chapter 228 15/01/2020 08:38
Chapter 227 10/11/2019 00:00
Chapter 226 10/08/2019 00:00
Chapter 225 10/04/2019 00:00
Chapter 224 10/01/2019 00:00
Chapter 223 14/01/2020 22:38
Chapter 222 14/01/2020 20:38
Chapter 221 14/01/2020 18:38
Chapter 220 14/01/2020 16:38
Chapter 219 14/01/2020 14:38
Chapter 218 09/10/2019 00:00
Chapter 217 09/06/2019 00:00
Chapter 216 09/03/2019 00:00
Chapter 215 14/01/2020 06:38
Chapter 214 14/01/2020 04:38
Chapter 213 14/01/2020 02:38
Chapter 212 14/01/2020 00:38
Chapter 211 13/01/2020 22:38
Chapter 210 13/01/2020 20:38
Chapter 209 08/10/2019 00:00
Chapter 208 08/06/2019 00:00
Chapter 207 08/02/2019 00:00
Chapter 206 13/01/2020 12:38
Chapter 205 13/01/2020 10:38
Chapter 204 13/01/2020 08:38
Chapter 203 13/01/2020 06:38
Chapter 202 13/01/2020 04:38
Chapter 201 13/01/2020 02:38
Chapter 200 07/09/2019 00:00
Chapter 199 07/06/2019 00:00
Chapter 198 07/04/2019 00:00
Chapter 197 12/01/2020 18:38
Chapter 196 12/01/2020 16:38
Chapter 195 12/01/2020 14:38
Chapter 194 12/01/2020 12:38
Chapter 193 12/01/2020 10:38
Chapter 192 12/01/2020 08:38
Chapter 191 06/10/2019 00:00
Chapter 190 06/07/2019 00:00
Chapter 189 06/06/2019 00:00
Chapter 188 06/03/2019 00:00
Chapter 187 06/02/2019 00:00
Chapter 186 11/01/2020 20:38
Chapter 185 11/01/2020 18:38
Chapter 184 11/01/2020 16:38
Chapter 183 11/01/2020 14:38
Chapter 182 11/01/2020 12:38
Chapter 181 11/01/2020 10:38
Chapter 180 11/01/2020 08:38
Chapter 179 11/01/2020 06:38
Chapter 178 05/07/2019 00:00
Chapter 177 11/01/2020 02:38
Chapter 176 11/01/2020 00:38
Chapter 175 10/01/2020 22:38
Chapter 174 10/01/2020 20:38
Chapter 173 10/01/2020 18:38
Chapter 172 04/12/2019 00:00
Chapter 171 04/09/2019 00:00
Chapter 170 04/08/2019 00:00
Chapter 169 10/01/2020 10:38
Chapter 168 10/01/2020 08:38
Chapter 167 10/01/2020 06:38
Chapter 166 10/01/2020 04:38
Chapter 165 10/01/2020 02:38
Chapter 164 10/01/2020 00:38
Chapter 163 03/12/2019 00:00
Chapter 162 03/04/2019 00:00
Chapter 161 09/01/2020 18:38
Chapter 160 09/01/2020 16:38
Chapter 159 09/01/2020 14:38
Chapter 158 09/01/2020 12:38
Chapter 157 02/09/2019 00:00
Chapter 156 02/05/2019 00:00
Chapter 155 02/04/2019 00:00
Chapter 154 09/01/2020 04:38
Chapter 153 09/01/2020 02:38
Chapter 152 09/01/2020 00:38
Chapter 151 08/01/2020 22:38
Chapter 150 08/01/2020 20:38
Chapter 149 01/11/2019 00:00
Chapter 148 01/08/2019 00:00
Chapter 147 01/04/2019 00:00
Chapter 146 01/01/2019 00:00
Chapter 145 08/01/2020 10:38
Chapter 144 08/01/2020 08:38
Chapter 143 08/01/2020 06:38
Chapter 142 08/01/2020 04:38
Chapter 141 08/01/2020 02:38
Chapter 140 12/11/2018 00:00
Chapter 139 12/07/2018 00:00
Chapter 138 12/04/2018 00:00
Chapter 137 07/01/2020 18:38
Chapter 136 07/01/2020 16:38
Chapter 135 07/01/2020 14:38
Chapter 134 07/01/2020 12:38
Chapter 133 07/01/2020 10:38
Chapter 132 07/01/2020 08:38
Chapter 131 11/09/2018 00:00
Chapter 130 11/06/2018 00:00
Chapter 129 11/02/2018 00:00
Chapter 128 07/01/2020 00:38
Chapter 127 06/01/2020 22:38
Chapter 126 06/01/2020 20:38
Chapter 125 06/01/2020 18:38
Chapter 124 06/01/2020 16:38
Chapter 123 06/01/2020 14:38
Chapter 122 10/09/2018 00:00
Chapter 121 10/05/2018 00:00
Chapter 120 10/02/2018 00:00
Chapter 119 06/01/2020 06:38
Chapter 118 06/01/2020 04:38
Chapter 117 06/01/2020 02:38
Chapter 116 06/01/2020 00:38
Chapter 115 05/01/2020 22:38
Chapter 114 09/11/2018 00:00
Chapter 113 09/08/2018 00:00
Chapter 112 09/04/2018 00:00
Chapter 111 09/01/2018 00:00
Chapter 110 05/01/2020 12:38
Chapter 109 05/01/2020 10:38
Chapter 108 05/01/2020 08:38
Chapter 107 05/01/2020 06:38
Chapter 106 05/01/2020 04:38
Chapter 105 08/10/2018 00:00
Chapter 104 08/07/2018 00:00
Chapter 103 08/04/2018 00:00
Chapter 102 04/01/2020 20:38
Chapter 101 04/01/2020 18:38
Chapter 100 04/01/2020 16:38
Chapter 99 07/10/2018 00:00
Chapter 98 07/03/2018 00:00
Chapter 97 04/01/2020 10:38
Chapter 96 04/01/2020 08:38
Chapter 95 06/12/2018 00:00
Chapter 94 06/05/2018 00:00
Chapter 93 04/01/2020 02:38
Chapter 92 04/01/2020 00:38
Chapter 91 03/01/2020 22:38
Chapter 90 05/09/2018 00:00
Chapter 89 05/02/2018 00:00
Chapter 88 03/01/2020 16:38
Chapter 87 03/01/2020 14:38
Chapter 86 04/11/2018 00:00
Chapter 85 04/03/2018 00:00
Chapter 84 03/01/2020 08:38
Chapter 83 03/01/2020 06:38
Chapter 82 03/01/2020 04:38
Chapter 81 03/07/2018 00:00
Chapter 80 03/01/2020 00:38
Chapter 79 02/01/2020 22:38
Chapter 78 02/01/2020 20:38
Chapter 77 02/06/2018 00:00
Chapter 76 02/01/2020 16:38
Chapter 75 02/01/2020 14:38
Chapter 74 02/01/2020 12:38
Chapter 73 01/09/2018 00:00
Chapter 72 01/02/2018 00:00
Chapter 71 02/01/2020 06:38
Chapter 70 02/01/2020 04:38
Chapter 69 12/12/2017 00:00
Chapter 68 12/05/2017 00:00
Chapter 67 01/01/2020 22:38
Chapter 66 01/01/2020 20:38
Chapter 65 01/01/2020 18:38
Chapter 64 11/08/2017 00:00
Chapter 63 01/01/2020 14:38
Chapter 62 01/01/2020 12:38
Chapter 61 01/01/2020 10:38
Chapter 60 10/03/2017 00:00
Chapter 59 01/01/2020 06:38
Chapter 58 01/01/2020 04:38
Chapter 57 09/12/2017 00:00
Chapter 56 09/06/2017 00:00
Chapter 55 31/12/2019 22:38
Chapter 54 31/12/2019 20:38
Chapter 53 31/12/2019 18:38
Chapter 52 08/08/2017 00:00
Chapter 51 31/12/2019 14:38
Chapter 50 31/12/2019 12:38
Chapter 49 07/12/2017 00:00
Chapter 48 31/12/2019 08:38
Chapter 47 06/08/2017 00:00
Chapter 46 31/12/2019 04:38
Chapter 45 31/12/2019 02:38
Chapter 44 31/12/2019 00:38
Chapter 43 30/12/2019 22:38
Chapter 42 05/02/2017 00:00
Chapter 41 30/12/2019 18:38
Chapter 40 30/12/2019 16:38
Chapter 39 30/12/2019 14:38
Chapter 38 04/05/2017 00:00
Chapter 37 30/12/2019 10:38
Chapter 36 30/12/2019 08:38
Chapter 35 30/12/2019 06:38
Chapter 34 30/12/2019 04:38
Chapter 33 30/12/2019 02:38
Chapter 32 30/12/2019 00:38
Chapter 31 11/08/2016 00:00
Chapter 30 11/02/2016 00:00
Chapter 29 29/12/2019 18:38
Chapter 28 29/12/2019 16:38
Chapter 27 10/12/2016 00:00
Chapter 26 29/12/2019 12:38
Chapter 25 29/12/2019 10:38
Chapter 24 07/12/2016 00:00
Chapter 23 29/12/2019 06:38
Chapter 22 29/12/2019 04:38
Chapter 21 29/12/2019 02:38
Chapter 20 06/11/2016 00:00
Chapter 19 06/10/2016 00:00
Chapter 18 06/09/2016 00:00
Chapter 17 06/08/2016 00:00
Chapter 16 06/07/2016 00:00
Chapter 15 06/06/2016 00:00
Chapter 14 06/05/2016 00:00
Chapter 13 06/04/2016 00:00
Chapter 12 06/03/2016 00:00
Chapter 11 06/02/2016 00:00
Chapter 10 06/01/2016 00:00
Chapter 9 06/01/2016 00:00
Chapter 8 28/12/2019 00:38
Chapter 7 27/12/2019 22:38
Chapter 6 27/12/2019 20:38
Chapter 5 27/12/2019 18:38
Chapter 4 27/12/2019 16:38
Chapter 3 27/12/2019 14:38
Chapter 2 27/12/2019 12:38
Chapter 1 27/12/2019 10:38

comment

Có thể bạn thích xem

Thần Y Đích Nữ - Than Y Đich Nu

Cập nhật lúc : 06/11/2019 15:12

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ - Trung Sinh Ta Lam Y Pham Đich Nu

Cập nhật lúc : 19/08/2020 22:12

Tình trạng : 74 / 76 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ - Than Uy Lam The: Thien Ha Đich Chi Nu

Cập nhật lúc : 25/07/2019 13:11

Tình trạng : 32 / 34 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than - Nu Phap Y Cua Tong Tai Mat Than

Cập nhật lúc : 18/05/2022 23:29

Tình trạng : 401 / 403 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.185

Đọc truyện

Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế) - Truyen Nhan Cua Than Y (Than Y Tai The)

Cập nhật lúc : 25/06/2021 03:01

Tình trạng : 951 / 953 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Dị Năng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.188

Đọc truyện

Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương - Than Y Đang Yeu Cua Lanh Huyet Nu Vuong

Cập nhật lúc : 23/12/2019 11:16

Tình trạng : 93 / 93 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi - Than Y Khi Nu: Quy Đe Ngu Thu Cuong Phi

Cập nhật lúc : 06/05/2019 21:04

Tình trạng : 1126 / 1128 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê - Đoc Y Than Nu: Phuc Hac Lanh Đe Cuong Sung The

Cập nhật lúc : 11/01/2020 07:59

Tình trạng : 732 / 732 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo - Đich Nu Co Thai: Phu Than Phuc Hac, Thien Tai Bao Bao

Cập nhật lúc : 17/03/2019 01:33

Tình trạng : 119 / 121 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Ngự Y Dữ Thần Y - Ngu Y Du Than Y

Cập nhật lúc : 21/11/2017 16:52

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đích Nữ Là Nữ Phụ - Đich Nu La Nu Phu

Cập nhật lúc : 27/10/2017 07:34

Tình trạng : 31 / 33 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Tôn Chi Y Nữ Sủng Phu - Nu Ton Chi Y Nu Sung Phu

Cập nhật lúc : 21/10/2021 16:58

Tình trạng : 32 / 34 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 05/07/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.596

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 05/07/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.416

Đọc truyện

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 06/07/2022 08:29

Tình trạng : 3100 / 3102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.191

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 05/07/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.329

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 05/07/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng - Toi Cuong Than Thoai Đe Hoang

Cập nhật lúc : 05/07/2022 21:40

Tình trạng : 2383 / 2383 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.207

Đọc truyện