Thần Phẩm Đạo Thánh

Than Pham Đao Thanh

Tác giả : Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

Thể loại : Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 26/12/2022 22:01

Tình trạng : 176 / 178 Chapter

Lượt xem: 16179

Tác giả: Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ Thể loại: Tiên Hiệp Giới thiệu: Đây là một bộ tiểu thuyết huyền ảo tích cực hướng lên, thuần khiết hiền lành, tam quan đúng đắn.Trong sách không có Hoàng Kim ốc, còn không có hầu gái tai mèo, không có yêu nữ Ma giới, không có tiên tử hấp dẫn, càng không gọi một câu đã tới. Ừ, thế nên phải viết hẳn một bài thơ mới có thể triệu hoán được..
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 176 : 176: Điểm Danh Khiêu Chiến 27/12/2022 09:31
Chapter 175 : 175: Bỏ Chạy 27/12/2022 07:31
Chapter 174 : 174: Tăng Lên Thánh Phẩm 27/12/2022 05:31
Chapter 173 : 173: Ta Tên Nhất Nhật 27/12/2022 03:31
Chapter 172 : 172: Danh Sách Mười Người 27/12/2022 01:31
Chapter 171 : 171: Nhân Duyên Tiên Cầu Tỏa 26/12/2022 23:31
Chapter 170 : 170: Ngươi Hận Kiếm Của Ta 26/12/2022 21:31
Chapter 169 : 169: Ngươi Chơi Đủ Chưa 26/12/2022 19:31
Chapter 168 : 168: Phù Họa Công Tử 26/12/2022 17:31
Chapter 167 : 167: Quỷ Trong Tranh 26/12/2022 15:31
Chapter 166 : 166: Vô Tình Gặp Trên Đường 26/12/2022 13:31
Chapter 165 : 165: Trường Ly Kiếm 26/12/2022 11:31
Chapter 164 : 164: Quang Tuyền 26/12/2022 09:31
Chapter 163 : 163: Thái Dương Thần Hoàng 26/12/2022 07:31
Chapter 162 : 162: Dạy Dỗ 26/12/2022 05:31
Chapter 161 : 161: Ma Nhân Nhất Nhật 26/12/2022 03:31
Chapter 160 : 160: Tát Vỡ Mặt Bính Hỏa 26/12/2022 01:31
Chapter 159 : 159: Đảo Khách Thành Chủ 25/12/2022 23:31
Chapter 158 : 158: Búng Tay Diệt Âm 25/12/2022 21:31
Chapter 157 : 157: Thất Lãng Nhiếp Hồn Cầm 25/12/2022 19:31
Chapter 156 : 156: Bốn Người Liên Tiếp Bại 25/12/2022 17:31
Chapter 155 : 155: Ta Chỉ Biết Một Chiêu 25/12/2022 15:31
Chapter 154 : 154: Bắc Minh Đệ Tử 25/12/2022 13:31
Chapter 153 : 153: Trở Về 25/12/2022 11:31
Chapter 152 : 152: Muốn Chết 25/12/2022 09:31
Chapter 151 : 151: Từng Quyền Thấu Xương 25/12/2022 07:31
Chapter 150 : 150: Mệnh Ảnh Song Thân 25/12/2022 05:31
Chapter 149 : 149: Thiên Hạ Người Nào Không Biết Quân 25/12/2022 03:31
Chapter 148 : 148: Tín Ngưỡng Của Á Nhân 25/12/2022 01:31
Chapter 147 : 147: Có Khả Năng Thắng 24/12/2022 23:31
Chapter 146 : 146: Làm Nam Nhi Giết Người 24/12/2022 21:31
Chapter 145 : 145: Sát Tâm 24/12/2022 19:31
Chapter 144 : 144: Tên Của Á Nhân 24/12/2022 17:31
Chapter 143 : 143: Ước Hẹn Mười Lăm Năm 24/12/2022 15:31
Chapter 142 : 142: Tức Giận 24/12/2022 13:31
Chapter 141 : 141: Ba Điều Kiện 24/12/2022 11:31
Chapter 140 : 140: Tam Tâm 24/12/2022 09:31
Chapter 139 : 139: Mệnh Ảnh 24/12/2022 07:31
Chapter 138 : 138: Tranh Chấp Ma Vật 24/12/2022 05:31
Chapter 137 : 137: Huyền Giáp Sĩ 24/12/2022 03:31
Chapter 136 : 136: Ác Quỷ Khôi Lỗi 24/12/2022 01:31
Chapter 135 : 135: Ma Viên 23/12/2022 23:31
Chapter 134 : 134: Lời Còn Chưa Dứt 23/12/2022 21:31
Chapter 133 : 133: Cô Dạ Cương 23/12/2022 19:31
Chapter 132 : 132: Một Kiếm Chém Tu La 23/12/2022 17:31
Chapter 131 : 131: Hai Tuyên Ngôn Thắng Lợi 23/12/2022 15:31
Chapter 130 : 130: Lang Nữ Phát Uy 23/12/2022 13:31
Chapter 129 : 129: Thời Gian Gia Tốc 23/12/2022 11:31
Chapter 128 : 128: Phi Lưu Bộc 23/12/2022 09:31
Chapter 127 : 127: Giống Như Hai Người 23/12/2022 07:31
Chapter 126 : 126: Quỷ Kế Của Tử Thức 23/12/2022 05:31
Chapter 125 : 125: Tử Thức 23/12/2022 03:31
Chapter 124 : 124: Tính Toán Của Hắc Tu La 23/12/2022 01:31
Chapter 123 : 123: Quân 22/12/2022 23:31
Chapter 122 : 122: Muốn Giết Cứ Giết 22/12/2022 21:31
Chapter 121 : 121: Thất Bại 22/12/2022 19:31
Chapter 120 : 120: Kiếm Pháp Giỏi Lên 22/12/2022 17:31
Chapter 119 : 119: Chủ Và Người Hầu 22/12/2022 15:31
Chapter 118 : 118: Hồng Lệ Dạy Kiếm Pháp 22/12/2022 13:31
Chapter 117 : 117: Danh Chấn Ma Thành 22/12/2022 11:31
Chapter 116 : 116: Cổ Đế Hôn 22/12/2022 09:31
Chapter 115 : 115: Động Thiên Chân 22/12/2022 07:31
Chapter 114 : 114: Xem Cuộc Chiến 22/12/2022 05:31
Chapter 113 : 113: Không Sắc Chỉ 22/12/2022 03:31
Chapter 112 : 112: Long Môn Bát Kỳ Kiếm 22/12/2022 01:31
Chapter 111 : 111: Ma Đấu Thai 21/12/2022 23:31
Chapter 110 : 110: Ma Nhân Thành 21/12/2022 21:31
Chapter 109 : 109: Lực Lượng Chính Là Tất Cả 21/12/2022 19:31
Chapter 108 : 108: Tích Hoa Nhân 21/12/2022 17:31
Chapter 107 : 107: Lửa Giận 21/12/2022 15:31
Chapter 106 : 106: Na Na 21/12/2022 13:31
Chapter 105 : 105: Á Nhân 21/12/2022 11:31
Chapter 104 : 104: Bảy Mặt Trời 21/12/2022 09:31
Chapter 103 : 103: Trọng Thương 21/12/2022 07:31
Chapter 102 : 102: Ác Chiến 21/12/2022 05:31
Chapter 101 : 101: Không Có Cách Để Kiên Nhẫn Giết Người 21/12/2022 03:31
Chapter 100 : 100: Chờ Cái Gì 21/12/2022 01:31
Chapter 99 : 99: Chờ 20/12/2022 23:31
Chapter 98 : 98: Một Người Sống Cũng Không Còn 20/12/2022 21:31
Chapter 97 : 97: Di Tích Chiến Trường 20/12/2022 19:31
Chapter 96 : 96: Cực Băng Chí Nhân 20/12/2022 17:31
Chapter 95 : 95: Một Bức Họa 20/12/2022 15:31
Chapter 94 : 94: Mười Bốn Quả Cầu Thủy Tinh 20/12/2022 13:31
Chapter 93 : 93: Thánh Đế Cốt 20/12/2022 11:31
Chapter 92 : 92: Nữ Nhân Trong Hòm 20/12/2022 09:31
Chapter 91 : 91: Vượn Cuồng Tin 20/12/2022 07:31
Chapter 90 : 90: Ngô Tử Đạo 20/12/2022 05:31
Chapter 89 : 89: Ngược Sát 20/12/2022 03:31
Chapter 88 : 88: Thánh Thú Đệ Nhất Cấp Văn Sĩ 20/12/2022 01:31
Chapter 87 : 87: Cự Viên Vô Địch 19/12/2022 23:31
Chapter 86 : 86: Hổ Vĩ Hỏa Tứ Dực 19/12/2022 21:31
Chapter 85 : 85: Thánh Thú Tiết 19/12/2022 19:31
Chapter 84 : 84: Nhất Nhật 19/12/2022 17:31
Chapter 83 : 83: Lục Dực Ma Nhãn 19/12/2022 15:31
Chapter 82 : 82: Chí Bảo Trên Đảo Vô Hoa 19/12/2022 13:31
Chapter 81 : 81: Danh Chấn Ba Mươi Sáu Viện 19/12/2022 11:31
Chapter 80 : 80: Để Ta Viết Hết Thơ Trong Lòng Ra Cho Sảng Khoái 19/12/2022 09:31
Chapter 79 : 79: Mai Lan Trúc Cúc 19/12/2022 07:31
Chapter 78 : 78: Điều Kiện 19/12/2022 05:31
Chapter 77 : 77: Ngạo Sương Tùng 19/12/2022 03:31
Chapter 76 : 76: Giải Thánh Vật Lệnh 19/12/2022 01:31
Chapter 75 : 75: Ác Tật Của Liên Ẩn 18/12/2022 23:31
Chapter 74 : 74: Lại Thêm Một Thánh Phẩm 18/12/2022 21:31
Chapter 73 : 73: Nguyệt Luân Chi Nhãn 18/12/2022 19:31
Chapter 72 : 72: Lực Lượng Dị Huyết 18/12/2022 17:31
Chapter 71 : 71: Ma Nhân Kinh Khủng 18/12/2022 15:31
Chapter 70 : 70: Mạnh Mẽ Bắt Lấy 18/12/2022 13:31
Chapter 69 : 69: Dải San Hộ Đại Vũ 18/12/2022 11:31
Chapter 68 : 68: Tặng Quà 18/12/2022 09:31
Chapter 67 : 67: Hồng Lệ 18/12/2022 07:31
Chapter 66 : 66: Thánh Thú Siêu Phàm 18/12/2022 05:31
Chapter 65 : 65: Bố Trí Nhiệm Vụ 18/12/2022 03:31
Chapter 64 : 64: Có Phục Không 18/12/2022 01:31
Chapter 63 : 63: Phế Vậy Vô Dụng 17/12/2022 23:31
Chapter 62 : 62: Ước Hẹn Đại Thí 17/12/2022 21:31
Chapter 61 : 61: Xích Long Cản Đường 17/12/2022 19:31
Chapter 60 : 60: Bái Sư 17/12/2022 17:31
Chapter 59 : 59: Ta Đồng Ý 17/12/2022 15:31
Chapter 58 : 58: Điều Kiện Lầ Không Có Điều Kiện 17/12/2022 13:31
Chapter 57 : 57: Chỉ Lấy Thượng Phẩm 17/12/2022 11:31
Chapter 56 : 56: Chiêu Mộ Đệ Tử 17/12/2022 09:31
Chapter 55 : 55: Từ Đây Nam Ly Không Còn Tuyệt Cú 17/12/2022 07:31
Chapter 54 : 54: Tỷ Thí Câu Đối 17/12/2022 05:31
Chapter 53 : 53: Văn Đạo Đệ Nhất Nam Ly 17/12/2022 03:31
Chapter 52 : 52: Cậy Già Lên Mặt 17/12/2022 01:31
Chapter 51 : 51: Lệnh Chiêu Mộ 16/12/2022 23:31
Chapter 50 : 50: Trở Lại Kính Thai Viện 16/12/2022 21:31
Chapter 49 : 49: Lang Nữ 16/12/2022 19:31
Chapter 48 : 48: Tiên Phong 16/12/2022 17:31
Chapter 47 : 47: Trái Cây Màu Đỏ 16/12/2022 15:31
Chapter 46 : 46: Ba Hộp Ngọc 16/12/2022 13:31
Chapter 45 : 45: Hai Người Đều Có Thể Ném 16/12/2022 11:31
Chapter 44 : 44: Mặc Ngươi Thổi Khăp Đông Tay Nam Bắc 16/12/2022 09:31
Chapter 43 : 43: Văn Sĩ Cấp Một 16/12/2022 07:31
Chapter 42 : 42: Tên Của Ma Đế 16/12/2022 05:31
Chapter 41 : 41: Cổ Ma Đại Điện 16/12/2022 03:31
Chapter 40 : 40: Sau Cửa Đá 16/12/2022 01:31
Chapter 39 : 39: Hoa Phi Hoa 15/12/2022 23:31
Chapter 38 : 38: Thềm Đá Không Có Phần Cuối 15/12/2022 21:31
Chapter 37 : 37: Giấc Mộng Ngàn Năm 15/12/2022 19:31
Chapter 36 : 36: Dồn Vào Tử Địa 15/12/2022 17:31
Chapter 35 : 35: Tuyệt Cảnh 15/12/2022 15:31
Chapter 34 : 34: Không Đi Được 15/12/2022 13:31
Chapter 33 : 33: Một Người Giữa Đường Núi 15/12/2022 11:31
Chapter 32 : 32: Có Thể Ngồi Lên Ngỗng Của Ngươi Được Không 15/12/2022 09:31
Chapter 31 : 31: Bốn Nguy Hiểm Trong Thiên Ma Tràng 15/12/2022 07:31
Chapter 30 : 30: Nhất Niệm Kinh 15/12/2022 05:31
Chapter 29 : 29: Công Pháp Thánh Phẩm 15/12/2022 03:31
Chapter 28 : 28: Giết Ma Thành Đạo 15/12/2022 01:31
Chapter 27 : 27: Trong Sáng Không Một Hạt Bụi 14/12/2022 23:31
Chapter 26 : 26: Nguyện Vọng Của Chí Nhân 14/12/2022 21:31
Chapter 25 : 25: Một Trảm Nghịch Thập Phương 14/12/2022 19:31
Chapter 24 : 24: Sinh Là Người Bạch Gia Chết Là Quỷ Bạch Gia 14/12/2022 17:31
Chapter 23 : 23: Gặp Lại 14/12/2022 15:31
Chapter 22 : 22: Tứ Tượng Đảo 14/12/2022 13:31
Chapter 21 : 21: Tỷ Thí Đạo Thơ 14/12/2022 11:31
Chapter 20 : 20: Không Học Cũng Được 14/12/2022 09:31
Chapter 19 : 19: Nam Ly Thư Viện 14/12/2022 07:31
Chapter 18 : 18: Kẻ Sỉ Nhục Ma Sư Chết 14/12/2022 05:31
Chapter 17 : 17: Bán Duyên Quân 14/12/2022 03:31
Chapter 16 : 16: Tên Của Ma Nhân 14/12/2022 01:31
Chapter 15 : 15: Ma Nhân Hạ Xuống 13/12/2022 23:31
Chapter 14 : 14: Ma Ngấn 13/12/2022 21:31
Chapter 13 : 13: Thuật Khẩu Tru 13/12/2022 19:31
Chapter 12 : 12: Mời 13/12/2022 17:31
Chapter 11 : 11: Bí Pháp Các 13/12/2022 15:31
Chapter 10 : 10: Thánh Thú Lệnh 13/12/2022 13:31
Chapter 9 : 9: Mua Nửa Câu Thơ Của Ngươi 13/12/2022 11:31
Chapter 8 : 8: Đại Tài 13/12/2022 09:31
Chapter 7 : 7: Thánh Nhận Lệnh 13/12/2022 07:31
Chapter 6 : 6: Thập Phương Cổ Đế 13/12/2022 05:31
Chapter 5 : 5: Một Lời Kinh Thiên Nhân 13/12/2022 03:31
Chapter 4 : 4: Đạo Bia Thánh Phẩm 13/12/2022 01:31
Chapter 3 : 3: Thanh Liên Thượng Phẩm 12/12/2022 23:31
Chapter 2 : 2: Chân Mệnh Đạo Ấn 12/12/2022 21:31
Chapter 1 : 1: Thánh Đạo Bi 12/12/2022 19:31

comment

Có thể bạn thích xem

Một Lần Không Cẩn Thận Thành Đạo Tổ - Mot Lan Khong Can Than Thanh Đao To

Cập nhật lúc : 07/11/2023 06:30

Tình trạng : 56 / 58 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tu Tiên Chi Thần Phẩm Chú Kiếm Sư - Tu Tien Chi Than Pham Chu Kiem Su

Cập nhật lúc : 01/02/2022 09:30

Tình trạng : 145 / 147 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phong Linh Trung Đao Thanh - Phong Linh Trung Đao Thanh

Cập nhật lúc : 08/11/2018 01:56

Tình trạng : 25 / 25 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thần Đao Sát Thủ - Than Đao Sat Thu

Cập nhật lúc : 12/08/2019 05:39

Tình trạng : 27 / 27 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đao Kiếm Thần Hoàng - Đao Kiem Than Hoang

Cập nhật lúc : 25/11/2023 06:33

Tình trạng : 1595 / 1595 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Truy Thần Chi Đạo - Truy Than Chi Đao

Cập nhật lúc : 12/10/2019 07:44

Tình trạng : 11 / 13 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hắc Phong Thần Đạo - Hac Phong Than Đao

Cập nhật lúc : 10/01/2020 16:55

Tình trạng : 107 / 109 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 18/08/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.235

Đọc truyện

Cổ Đạo Thần Ký - Co Đao Than Ky

Cập nhật lúc : 31/08/2023 03:28

Tình trạng : 48 / 50 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ - Nhat Ho Thanh Tra Đao Giang Ho

Cập nhật lúc : 01/12/2018 21:15

Tình trạng : 30 / 30 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hắc Thánh Thần Tiêu - Hac Thanh Than Tieu

Cập nhật lúc : 10/03/2017 16:00

Tình trạng : 156 / 156 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Cô Ấy Quá Ngọt Ngào - Co Ấy Qua Ngot Ngao

Cập nhật lúc : 28/11/2023 17:09

Tình trạng : 111 / 111 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 04/12/2023 17:03

Tình trạng : 2617 / 2619 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.414

Đọc truyện

Thần Chủ Ở Rể - Than Chu Ở Re

Cập nhật lúc : 04/12/2023 19:58

Tình trạng : 1124 / 1126 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.192

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 04/12/2023 18:31

Tình trạng : 4209 / 4211 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Thần Vương Lệnh - Than Vuong Lenh

Cập nhật lúc : 04/12/2023 15:34

Tình trạng : 790 / 792 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Nữ Vương Đồng Nát Ở Tinh Tế - Nu Vuong Đong Nat Ở Tinh Te

Cập nhật lúc : 04/12/2023 14:04

Tình trạng : 203 / 205 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Xuyên Không, Nữ Cường, Comedy - Hài Hước

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện