Thần Đạo Đan Tôn

Than Đao Đan Ton

Tác giả : Cô Đơn Địa Phi

Thể loại : Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 28/06/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Lượt xem: 16229

Lăng Hàn - Một Đan Đế đại danh đỉnh định mang trong thân mình tuyệt thế công pháp vì truy cầu bước cuối, xé bỏ tấm màn thành thần nhưng thất bại đã phải bỏ mình. Thế nhưng ông trời dường như không muốn tuyệt dường người, Lăng Hàn đã được trọng sinh vào một thiếu niên cùng tên và điều may mắn nhất là "Bất Diệt Thiên Kinh" ấn ký vẫn còn nằm nguyên trong tâm thức hắn
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 5357 : Đại Kết Cục 07/07/2021 13:32
Chapter 5356 : Kết Thúc 07/07/2021 11:32
Chapter 5355 : Tử Chiến Đến Cùng 07/07/2021 09:32
Chapter 5354 : Người Thứ Nhất Chân Chính 07/07/2021 07:32
Chapter 5353 : Tinh Nguyệt Nữ Đế 07/07/2021 05:32
Chapter 5352 : Lại Diệt Một Người 07/07/2021 03:32
Chapter 5351 : Truyền Thuyết Lại Xuất Hiện 07/07/2021 01:32
Chapter 5350 : Huyền Linh Đại Đế Xuất Quan 06/07/2021 23:32
Chapter 5349 : Chém Giết 06/07/2021 21:32
Chapter 5348 : Thiên Địa Của Ta 06/07/2021 19:32
Chapter 5347 : Chiến Vô Lượng 06/07/2021 17:32
Chapter 5346 : Chứng Đạo Lần Nữa 06/07/2021 15:32
Chapter 5345 : Diệt Lão Thần Thú 06/07/2021 13:32
Chapter 5344 : Chói Mắt 06/07/2021 11:32
Chapter 5343 : Cuộc Chiến Cấp Thứ Nhất 06/07/2021 09:32
Chapter 5342 : Một Trò Chơi 06/07/2021 07:32
Chapter 5341 : Lại Hôn Lễ 06/07/2021 05:32
Chapter 5340 : Mời 06/07/2021 03:32
Chapter 5339 : Xâm Phạm 06/07/2021 01:32
Chapter 5338 : Sáng Tạo Đại Đế 05/07/2021 23:32
Chapter 5337 : Lão Tổ Tông 05/07/2021 21:32
Chapter 5336 : Bình Định Lặp Lại Trật Tự 05/07/2021 19:32
Chapter 5335 : Thế Gian Biến Hóa 05/07/2021 17:32
Chapter 5334 : Viên Mãn Vô Khuyết 05/07/2021 15:32
Chapter 5333 : Lĩnh Ngộ Yếu Tố Tử Vong 05/07/2021 13:32
Chapter 5332 : Tạm Bình Ổn 05/07/2021 11:32
Chapter 5331 : Chân Tướng Điệp Kỷ 05/07/2021 09:32
Chapter 5330 : Đại Đế Vô Địch 05/07/2021 07:32
Chapter 5329 : Cấp Thứ Nhất? 05/07/2021 05:32
Chapter 5328 : Tử Vong Động Mở Ra 05/07/2021 03:32
Chapter 5327 : Cấp Thứ Hai! 05/07/2021 01:32
Chapter 5326 : Phấn Đấu Quên Mình 04/07/2021 23:32
Chapter 5325 : Tử Vong Kiếm 04/07/2021 21:32
Chapter 5324 : Vây Đánh 04/07/2021 19:32
Chapter 5323 : Chặn Đường Cướp Của 04/07/2021 17:32
Chapter 5322 : Hi Vọng 04/07/2021 15:32
Chapter 5321 : Trở Tay 04/07/2021 13:32
Chapter 5320 : Thần Thông 04/07/2021 11:32
Chapter 5319 : Diệt Tuyệt Địa Chi Chủ 04/07/2021 09:32
Chapter 5318 : Hai Bên Bất Đắc Dĩ 04/07/2021 07:32
Chapter 5317 : Thôn Thiên Thú 04/07/2021 05:32
Chapter 5316 : Giết Đế 04/07/2021 03:32
Chapter 5315 : Cấp Thứ Ba! 04/07/2021 01:32
Chapter 5314 : Yếu Tố Va Chạm 03/07/2021 23:32
Chapter 5313 : Khốn Cảnh 03/07/2021 21:32
Chapter 5312 : Tin Tức Xấu 03/07/2021 19:32
Chapter 5311 : Chiến Trường Cuối Cùng 03/07/2021 17:32
Chapter 5310 : Bồi Dưỡng Chuẩn Đế 03/07/2021 15:32
Chapter 5309 : Bắt Đầu Sụp Đổ 03/07/2021 13:32
Chapter 5308 : Hàn Thiên Đế 03/07/2021 11:32
Chapter 5307 : Đại Đế Chiến 03/07/2021 09:32
Chapter 5306 : Tìm Đường Chết 03/07/2021 07:32
Chapter 5305 : Xuất Thủ! 03/07/2021 05:32
Chapter 5304 : Ngươi Làm Ta Thất Vọng 03/07/2021 03:32
Chapter 5303 : Tuyệt Địa Chi Chủ Yêu Cầu 03/07/2021 01:32
Chapter 5302 : Chuẩn Đế Chiến 02/07/2021 23:32
Chapter 5301 : Uy Vũ Vẫn Còn 02/07/2021 21:32
Chapter 5300 : Thói Đời Nóng Lạnh 02/07/2021 19:32
Chapter 5299 : Tân Đế 02/07/2021 17:32
Chapter 5298 : Toàn Diệt 02/07/2021 15:32
Chapter 5297 : Đế Vẫn Như Mưa 02/07/2021 13:32
Chapter 5296 : Lão Thần Thú 02/07/2021 11:32
Chapter 5295 : Lăng Hàn Đại Đế 02/07/2021 09:32
Chapter 5294 : Chứng Đạo 02/07/2021 07:32
Chapter 5293 : Chuẩn Đế Viên Mãn 02/07/2021 05:32
Chapter 5292 : Âm Phủ Lĩnh Hội 02/07/2021 03:32
Chapter 5291 : Phân Thân Ngàn Vạn 02/07/2021 01:32
Chapter 5290 : Vạn Ảnh Thánh Hoàng 01/07/2021 23:32
Chapter 5289 : Chủ Động Xuất Kích 01/07/2021 21:32
Chapter 5288 : Bắt Tay Giảng Hòa 01/07/2021 19:32
Chapter 5287 : Chuẩn Đế Phác Kinh Thiên 01/07/2021 17:32
Chapter 5286 : Ai Là Nông Dân 01/07/2021 15:32
Chapter 5285 : Huyền Linh Tinh 01/07/2021 13:32
Chapter 5284 : Lắp Kín Thông Đạo Hai Giới 01/07/2021 11:32
Chapter 5283 : Giết Đế Chân Chính 01/07/2021 09:32
Chapter 5282 : Siêu Đế Binh 01/07/2021 07:32
Chapter 5281 : Cấp Thứ Sáu! 01/07/2021 05:32
Chapter 5280 : Chuẩn Đế Lục Tinh 01/07/2021 03:32
Chapter 5279 : Thông Duyệt Đế Kinh 01/07/2021 01:32
Chapter 5278 : Tái Nhập Đế Đảo 30/06/2021 23:32
Chapter 5277 : Giáp Công 30/06/2021 21:32
Chapter 5276 : Giao Phó Sinh Mệnh 30/06/2021 19:32
Chapter 5275 : Giao Dịch 30/06/2021 17:32
Chapter 5274 : Thuyết Phục 30/06/2021 15:32
Chapter 5273 : Thảo Luận 30/06/2021 13:32
Chapter 5272 : Đại Đế Chạy Trốn 30/06/2021 11:32
Chapter 5271 : Đại Đế Trạng Thái Mạnh Nhất 30/06/2021 09:32
Chapter 5270 : Ngươi Thành Tựu Đại Đế Rồi? 30/06/2021 07:32
Chapter 5269 : Chuẩn Đế Tôi Tớ 30/06/2021 05:32
Chapter 5268 : Nhị Tổ Vô Địch 30/06/2021 03:32
Chapter 5267 : Trứng Nát 30/06/2021 01:32
Chapter 5266 : Là Đệ Nhất Vạn Cổ 29/06/2021 23:32
Chapter 5265 : Trang Bức 29/06/2021 21:32
Chapter 5264 : Đến Gặp Thường gia 29/06/2021 19:32
Chapter 5263 : Làm Cho Người Ta Tuyệt Vọng 29/06/2021 17:32
Chapter 5262 : Bị Hù Dọa 29/06/2021 15:32
Chapter 5261 : Giết Ra 29/06/2021 13:32
Chapter 5260 : Trở Về 29/06/2021 11:32
Chapter 5259 : Bốn Yếu Tố 29/06/2021 09:32
Chapter 5258 : Nguyên Nhân 29/06/2021 07:32
Chapter 5257 : Đấu Chiến Thánh Hoàng 29/06/2021 05:32
Chapter 5256 : Diễn Hóa Yếu Tố 29/06/2021 03:32
Chapter 5255 : Lại Gặp Đế Thi 29/06/2021 01:32
Chapter 5254 : Chân Hoàng thành 28/06/2021 23:32
Chapter 5253 : Đến Gặp 28/06/2021 21:32
Chapter 5252 : Chiến Đại Đế 28/06/2021 19:32
Chapter 5251 : Chuẩn Đế! 28/06/2021 17:32
Chapter 5250 : Bị Phát Hiện 28/06/2021 15:32
Chapter 5249 : Thánh Nhân Viên Mãn 28/06/2021 13:32
Chapter 5248 : Thành Công Sắp Đến 28/06/2021 11:32
Chapter 5247 : Bức Lui Đại Đế 28/06/2021 09:32
Chapter 5246 : Toàn Diệt 28/06/2021 07:32
Chapter 5245 : Tử Vong Hàn Thủy 28/06/2021 05:32
Chapter 5244 : Tuyết Liên phong 28/06/2021 03:32
Chapter 5243 : Phục Sinh Thạch Đầu Nhân 28/06/2021 01:32
Chapter 5242 : Thoát Thân 27/06/2021 23:32
Chapter 5241 : Đại Đế Đuổi Theo 27/06/2021 21:32
Chapter 5240 : Chạy 27/06/2021 19:32
Chapter 5239 : Trao đổi 27/06/2021 17:32
Chapter 5238 : Thành Quỳ Ngưu 27/06/2021 15:32
Chapter 5237 : Cự Quy 27/06/2021 13:32
Chapter 5236 : Hóa Thù Thành Bạn 27/06/2021 11:32
Chapter 5235 : Chuẩn Đế Thạch Nhân 27/06/2021 09:32
Chapter 5234 : Núi Đá 27/06/2021 07:32
Chapter 5233 : Khoáng Thạch Tinh Khiết Cao Độ 27/06/2021 05:32
Chapter 5232 : Mạnh Mẽ Xông Tới 27/06/2021 03:32
Chapter 5231 : Đại Hôn Lần Nữa 27/06/2021 01:32
Chapter 5230 : Giết Ra Khỏi Trùng Vây 26/06/2021 23:32
Chapter 5229 : Phản Bội 26/06/2021 21:32
Chapter 5228 : Có Kinh Hỉ Hay Không? 26/06/2021 19:32
Chapter 5227 : Làm Ra Vẻ 26/06/2021 17:32
Chapter 5226 : Chuẩn Đế Liều Mạng 26/06/2021 15:32
Chapter 5225 : Một Quyền Đổ Máu 26/06/2021 13:32
Chapter 5224 : Chuẩn Đế Thích Cương 26/06/2021 11:32
Chapter 5223 : Đế Trận Thủng 26/06/2021 09:32
Chapter 5222 : Cầu Cứu 26/06/2021 07:32
Chapter 5221 : Giết Đế 26/06/2021 05:32
Chapter 5220 : Chiến Chuẩn Đế 26/06/2021 03:32
Chapter 5219 : Đại Đế Đuổi Theo 26/06/2021 01:32
Chapter 5218 : Có Thể Địch Lại Chuẩn Đế! 25/06/2021 23:32
Chapter 5217 : Thủy Nguyên Trì 25/06/2021 21:32
Chapter 5216 : Lá Tử Bố 25/06/2021 19:32
Chapter 5215 : Phong Thủy Luân Chuyển 25/06/2021 17:32
Chapter 5214 : Hồ Ma Tinh 25/06/2021 15:32
Chapter 5213 : Ngươi Nhận Lầm Người 25/06/2021 13:32
Chapter 5212 : Cửu Vương Giống Nhau 25/06/2021 11:32
Chapter 5211 : : Cửu Môn Đồ Lại Xuất Hiện 25/06/2021 09:32
Chapter 5210 : Ngang Hàng Chuẩn Đế 25/06/2021 07:32
Chapter 5209 : Hắc Quang Trong Kiếm 25/06/2021 05:32
Chapter 5208 : Như Cắt Rơm Rạ 25/06/2021 03:32
Chapter 5207 : Liên Danh Khiêu Chiến 25/06/2021 01:32
Chapter 5206 : Hiểu lầm 24/06/2021 23:32
Chapter 5205 : Đổ Ước 24/06/2021 21:32
Chapter 5204 : Cố Sự 24/06/2021 19:32
Chapter 5203 : Kéo Thù Hận 24/06/2021 17:32
Chapter 5202 : Giết Thú 24/06/2021 15:32
Chapter 5201 : Giẫm Chết 24/06/2021 13:32
Chapter 5200 : Xấu Hổ 24/06/2021 11:32
Chapter 5199 : Chín Thành Tranh Bá 24/06/2021 09:32
Chapter 5194 -5198 24/06/2021 07:32
Chapter 5193 : Thao Túng Thời Gian 24/06/2021 05:32
Chapter 5192 : Thiếu Niên 24/06/2021 03:32
Chapter 5191 : Thẩm Vấn 24/06/2021 01:32
Chapter 5190 : Khu Mỏ Quặng 23/06/2021 23:32
Chapter 5189 : Vào Thành 23/06/2021 21:32
Chapter 5188 : Đào Vong 23/06/2021 19:32
Chapter 5187 : Âm Phủ Xuất Kích 23/06/2021 17:32
Chapter 5186 : Đại Đế Nhiều Lần Hiện Thân 23/06/2021 15:32
Chapter 5185 : Đại Đế Chiến 23/06/2021 13:32
Chapter 5184 : Âm Phủ Giết Tới 23/06/2021 11:32
Chapter 5183 : Thi Thể Thần Thú Đâu? 23/06/2021 09:32
Chapter 5182 : Gặp Lại Đồng Minh 23/06/2021 07:32
Chapter 5181 : Phục Sinh Tinh Cầu 23/06/2021 05:32
Chapter 5180 : Giết Lục Tầm 23/06/2021 03:32
Chapter 5179 : Thần Thú Mộ Địa 23/06/2021 01:32
Chapter 5178 : Chuẩn Đế Nhắn Lại 22/06/2021 23:32
Chapter 5177 : Đại Đế Sa Đọa 22/06/2021 21:32
Chapter 5176 : Cung Điện Đại Đế Trong Âm Phủ 22/06/2021 19:32
Chapter 5175 : Vơ Vét 22/06/2021 17:32
Chapter 5174 : Đệ Nhất Tiện Thánh 22/06/2021 15:32
Chapter 5173 : Quét Ngang 22/06/2021 13:32
Chapter 5172 : Lại Đến Chiến Thần cung 22/06/2021 11:32
Chapter 5171 : Nguy Cơ Lớn Nhất? 22/06/2021 09:32
Chapter 5170 : Đánh nát 22/06/2021 07:32
Chapter 5169 : Lăng Hàn Phát Uy 22/06/2021 05:32
Chapter 5168 : Thể Phách Kinh Khủng 22/06/2021 03:32
Chapter 5167 : Chiến Giáp Phát Uy 22/06/2021 01:32
Chapter 5166 : Âm Thánh Thành Chuỗi 21/06/2021 23:32
Chapter 5165 : Hung Danh Hiển Hách 21/06/2021 21:32
Chapter 5164 : Trở Về 21/06/2021 19:32
Chapter 5163 : Chân Long Đại Đế? 21/06/2021 17:32
Chapter 5162 : Xâm Nhập 21/06/2021 15:32
Chapter 5161 : Đệ Nhất Thần thú 21/06/2021 13:32
Chapter 5160 : Đại Đạo Quang 21/06/2021 11:32
Chapter 5159 : Thủy Nguyên Chiến Giáp 21/06/2021 09:32
Chapter 5158 : Khách Đến Thăm 21/06/2021 07:32
Chapter 5157 : Bão Cát 21/06/2021 05:32
Chapter 5156 : Thủy Nguyên Đại Dược 21/06/2021 03:32
Chapter 5155 : Phát Hiện 21/06/2021 01:32
Chapter 5154 : Vực Sâu Nguyên Thủy 20/06/2021 23:32
Chapter 5153 : Đa Gia Phật Triệu Hoán 20/06/2021 21:32
Chapter 5152 : Khí Lực Va Chạm Với Đại Đế 20/06/2021 19:32
Chapter 5151 : Đại Đế Xuất Thủ 20/06/2021 17:32
Chapter 5150 : Tử Chiến Đến Cùng 20/06/2021 15:32
Chapter 5149 : Địch Đến 20/06/2021 13:32
Chapter 5148 : Mưa Gió Nổi Lên 20/06/2021 11:32
Chapter 5147 : Uy Hiếp 20/06/2021 09:32
Chapter 5146 : Lại Tới! 20/06/2021 07:32
Chapter 5145 : Trấn Bách Lý 20/06/2021 05:32
Chapter 5144 : Buông Tay Đánh Cược Một Lần 20/06/2021 03:32
Chapter 5143 : Đại Quân Áp Cảnh 20/06/2021 01:32
Chapter 5142 : Đối Kháng 19/06/2021 23:32
Chapter 5141 : Khô Lâu Thánh Binh Đánh Tới 19/06/2021 21:32
Chapter 5140 : Đại Thế 19/06/2021 19:32
Chapter 5139 : Thánh Nhân, Lăng Hàn! 19/06/2021 17:32
Chapter 5138 : Đế Binh Xuất Hiện 19/06/2021 15:32
Chapter 5137 : Đá Nát 19/06/2021 13:32
Chapter 5136 : Thánh Nhân Mạnh Nhất 19/06/2021 11:32
Chapter 5135 : Đốt Cháy Thánh hỏa 19/06/2021 09:32
Chapter 5134 : Chiến Thánh Nhân Cửu Tinh 19/06/2021 07:32
Chapter 5133 : Ra Tay Đánh Nhau 19/06/2021 05:32
Chapter 5132 : Để Lộ Thân Phận 19/06/2021 03:32
Chapter 5131 : Chúng Sinh Trì! 19/06/2021 01:32
Chapter 5130 : Ba Lựa Chọn 18/06/2021 23:32
Chapter 5129 : Hóa Thân Chiến 18/06/2021 21:32
Chapter 5128 : Chiếu Rọi Bản Thân 18/06/2021 19:32
Chapter 5127 : Không Được Chọn? 18/06/2021 17:32
Chapter 5126 : Tranh Tài Cuối Cùng 18/06/2021 15:32
Chapter 5125 : Tìm Kiếm 18/06/2021 13:32
Chapter 5124 : Tiến Vào Tịnh Địa 18/06/2021 11:32
Chapter 5123 : Quan Tâm 18/06/2021 09:32
Chapter 5122 : Quát Tháo 18/06/2021 07:32
Chapter 5121 : Nữ Tử Áo Trắng 18/06/2021 05:32
Chapter 5120 : Ngự Hải Vương Tử? 18/06/2021 03:32
Chapter 5119 : Khóc Chết 18/06/2021 01:32
Chapter 5118 : Không Hối Hận? 17/06/2021 23:32
Chapter 5117 : Mạc Thái Bình 17/06/2021 21:32
Chapter 5116 : Giả Và Thật 17/06/2021 19:32
Chapter 5115 : Thể Chất Đặc Thù 17/06/2021 17:32
Chapter 5114 : Lục Đỉnh 17/06/2021 15:32
Chapter 5113 : Chờ Ta Ba Ngày 17/06/2021 13:32
Chapter 5112 : Bức Cung 17/06/2021 11:32
Chapter 5111 : Gợn Sóng 17/06/2021 09:32
Chapter 5110 : Từng Bước Tiếp Cận 17/06/2021 07:32
Chapter 5109 : Giải Quyết 17/06/2021 05:32
Chapter 5108 : Tranh Tài Bắt Đầu 17/06/2021 03:32
Chapter 5107 : Ta Lại Đột Phá 17/06/2021 01:32
Chapter 5106 : Lại Thăng Một Cấp 16/06/2021 23:32
Chapter 5105 : Ngẫu Nhiên Gặp Tiên Dược 16/06/2021 21:32
Chapter 5104 : Thay Đổi Chủ Ý 16/06/2021 19:32
Chapter 5103 : Ta Muốn Đi Ngủ 16/06/2021 17:32
Chapter 5102 : Thực Linh Thể 16/06/2021 15:32
Chapter 5101 : Thành Phúc Long 16/06/2021 13:32
Chapter 5100 : Nịnh Bợ 16/06/2021 11:32
Chapter 5099 : Kiểm Tra 16/06/2021 09:32
Chapter 5098 : Phật Thổ 16/06/2021 07:32
Chapter 5097 : Khẩu Vị Lớn 16/06/2021 05:32
Chapter 5096 : Tứ Cực Đỉnh Phong 16/06/2021 03:32
Chapter 5095 : Ghen Ghét 16/06/2021 01:32
Chapter 5094 : Mai Phục 15/06/2021 23:32
Chapter 5093 : Dương Gian Sụp Đổ 15/06/2021 21:32
Chapter 5092 : Phản Bội 15/06/2021 19:32
Chapter 5091 : Chân Tướng! 15/06/2021 17:32
Chapter 5090 : Hải Hoàng 15/06/2021 15:32
Chapter 5089 : Yêu Cầu 15/06/2021 13:32
Chapter 5088 : Biển Cả Trong Tinh Không 15/06/2021 11:32
Chapter 5087 : Đến Đây! 15/06/2021 09:32
Chapter 5086 : Hạt Giống Thánh Hỏa 15/06/2021 07:32
Chapter 5085 : Xua Đuổi 15/06/2021 05:32
Chapter 5084 : Cửa Đá 15/06/2021 03:32
Chapter 5083 : Đế Binh Xuất Hiện 15/06/2021 01:32
Chapter 5082 : Bại Thiên Kiếp 14/06/2021 23:32
Chapter 5081 : Bốn Vị Đại Đế 14/06/2021 21:32
Chapter 5080 : Ký Hiệu Thứ Mười 14/06/2021 19:32
Chapter 5079 : Thêm Con Đường Phía Trước 14/06/2021 17:32
Chapter 5078 : Bách Lý Hào Kiệt 14/06/2021 15:32
Chapter 5077 : Đọ sức đại cơ duyên 14/06/2021 13:32
Chapter 5076 : Liễu Tâm Hà 14/06/2021 11:32
Chapter 5075 : Phục kích 14/06/2021 09:32
Chapter 5074 : Nữ Đế 14/06/2021 07:32
Chapter 5073 : Mười hai tuyệt địa 14/06/2021 05:32
Chapter 5072 : Liễu Tâm Hà 14/06/2021 03:32
Chapter 5071 : Chuẩn Đế Cát Thiên Thu 14/06/2021 01:32
Chapter 5070 : Ngày Thánh vẫn 13/06/2021 23:32
Chapter 5069 : Giết sạch sành sanh 13/06/2021 21:32
Chapter 5068 : Đánh nát các ngươi 13/06/2021 19:32
Chapter 5067 : Một đấu mười 13/06/2021 17:32
Chapter 5066 : Giao ra Đế kinh và Đế binh 13/06/2021 15:32
Chapter 5065 : Tuổi thơ của Đại Đế 13/06/2021 13:32
Chapter 5064 : Đế tượng 13/06/2021 11:32
Chapter 5063 : Đốt cây 13/06/2021 09:32
Chapter 5062 : Thánh Hỏa trùng 13/06/2021 07:32
Chapter 5061 : Đế tàng? 13/06/2021 05:32
Chapter 5060 : Kinh biến 13/06/2021 03:32
Chapter 5059 : Thánh Sư 13/06/2021 01:32
Chapter 5058 : Binh lâm thành hạ 12/06/2021 23:32
Chapter 5057 : Phản khiêu chiến 12/06/2021 21:32
Chapter 5056 : Đánh bạc tinh vực 12/06/2021 19:32
Chapter 5055 : Lăng Hàn giả 12/06/2021 17:32
Chapter 5054 : Giả danh lừa bịp 12/06/2021 15:32
Chapter 5053 : Thành Tổ Vương 12/06/2021 13:32
Chapter 5052 : Bày trận 12/06/2021 11:32
Chapter 5051 : Hư Không Đế tộc 12/06/2021 09:32
Chapter 5050 : Thánh Nhân ám sát 12/06/2021 07:32
Chapter 5049 : Đi tới biên giới vũ trụ 12/06/2021 05:32
Chapter 5048 : Cửu Dương Thánh Địa trọng lập 12/06/2021 03:32
Chapter 5047 : Cướp cô dâu mà đi 12/06/2021 01:32
Chapter 5046 : Tứ Cực chống trời 11/06/2021 23:32
Chapter 5045 : Bách Lý Thiên Bại 11/06/2021 21:32
Chapter 5044 : Chiến Bán Thánh 11/06/2021 19:32
Chapter 5043 : Lăng Hàn Thành Tôn! 11/06/2021 17:32
Chapter 5042 : Ta Tới 11/06/2021 15:32
Chapter 5041 : Ta Phản Đối 11/06/2021 13:32
Chapter 5040 : Hôn Lễ Bắt Đầu 11/06/2021 11:32
Chapter 5039 : Cuối Cùng Cũng Thành Tôn Giả 11/06/2021 09:32
Chapter 5038 : Xung Kích Tứ Cực cảnh 11/06/2021 07:32
Chapter 5037 : Gặp Lại Đế Vô Cực 11/06/2021 05:32
Chapter 5036 : Chuẩn Bị Cuối Cùng 11/06/2021 03:32
Chapter 5035 : Dư Uy 11/06/2021 01:32
Chapter 5034 : Đồng Minh 10/06/2021 23:32
Chapter 5033 : Con Ruột Của Ma Đế 10/06/2021 21:32
Chapter 5032 : Người Hắc Quỳ Tộc 10/06/2021 19:32
Chapter 5031 : Tháp Sập 10/06/2021 17:32
Chapter 5030 : Tháp Sập 10/06/2021 15:32
Chapter 5029 : Thi Tháp 10/06/2021 13:32
Chapter 5028 : Giảo Sát 10/06/2021 11:32
Chapter 5027 : Nữ Sát Thủ 10/06/2021 09:32
Chapter 5026 : Hạt Giống Quy Tắc 10/06/2021 07:32
Chapter 5025 : Thánh Thú 10/06/2021 05:32
Chapter 5024 : Tận Diệt 10/06/2021 03:32
Chapter 5023 : Biển Trùng 10/06/2021 01:32
Chapter 5022 : Huyết Trùng 09/06/2021 23:32
Chapter 5021 : Thánh Dược Và Tay Gãy 09/06/2021 21:32
Chapter 5020 : Hiển Lộ Uy Phong 09/06/2021 19:32
Chapter 5019 : Chiến Các Đế Tử 09/06/2021 17:32
Chapter 5018 : Thực Lực! 09/06/2021 15:32
Chapter 5017 : Sai Khiến 09/06/2021 13:32
Chapter 5016 : Tinh Cầu Vỡ Vụn 09/06/2021 11:32
Chapter 5015 : Thánh Nhân Mộ Địa 09/06/2021 09:32
Chapter 5014 : Thánh Hỏa 09/06/2021 07:32
Chapter 5013 : Thập Ngũ Tinh! 09/06/2021 05:32
Chapter 5012 : Hôn Kỳ 09/06/2021 03:32
Chapter 5011 : Cỏ Dại 09/06/2021 01:32
Chapter 5010 : Càn Quét 08/06/2021 23:32
Chapter 5009 : Chia Ra Hành Động 08/06/2021 21:32
Chapter 5008 : Vào Trận Pháp 08/06/2021 19:32
Chapter 5007 : Bão Hà Tinh 08/06/2021 17:32
Chapter 5006 : Khô Lâu Thánh Binh 08/06/2021 15:32
Chapter 5005 : Nhục Mỹ Tiên Chi 08/06/2021 13:32
Chapter 5004 : Ta Có Thú Sủng 08/06/2021 11:32
Chapter 5003 : Thánh Khí Xuất Hiện 08/06/2021 09:32
Chapter 5002 : Khiêu Chiến Đỉnh Phong 08/06/2021 07:32
Chapter 5001 : Càng Đánh Càng Mạnh 08/06/2021 05:32
Chapter 5000 : Chiến Lực Bộc Phát Hoàn Toàn 08/06/2021 03:32
Chapter 4999 : Chặn Đánh 08/06/2021 01:32
Chapter 4998 : Vô Sỉ 07/06/2021 23:32
Chapter 4997 : Khó Giải 07/06/2021 21:32
Chapter 4996 : Chỉ Là Giáo Chủ 07/06/2021 19:32
Chapter 4995 : Đánh Bay 07/06/2021 17:32
Chapter 4994 : Lăng Hàn Ra Sân 07/06/2021 15:32
Chapter 4993 : Thịnh Yến Bắt Đầu 07/06/2021 13:32
Chapter 4992 : Mạnh Đến Nghịch Thiên 07/06/2021 11:32
Chapter 4991 : Luận Bàn 07/06/2021 09:32
Chapter 4990 : Thập Tinh! 07/06/2021 07:32
Chapter 4989 : Linh Cảm 07/06/2021 05:32
Chapter 4988 : Bị Nhốt 07/06/2021 03:32
Chapter 4987 : Giáo Chủ Cửu Tinh 07/06/2021 01:32
Chapter 4986 : Thánh Cốt 06/06/2021 23:32
Chapter 4985 : Giết Ngược 06/06/2021 21:32
Chapter 4984 : Tên Bay Không Có Mắt 06/06/2021 19:32
Chapter 4983 : Phát Điên 06/06/2021 17:32
Chapter 4982 : Bảo Vệ 06/06/2021 15:32
Chapter 4981 : Đánh Ngã Toàn Bộ 06/06/2021 13:32
Chapter 4980 : Đánh Chết Hắn 06/06/2021 11:32
Chapter 4979 : Hối Đoái Phong Ba 06/06/2021 09:32
Chapter 4978 : Cướp Bóc 06/06/2021 07:32
Chapter 4977 : Giáo Chủ Thất Tinh 06/06/2021 05:32
Chapter 4976 : Xâm Nhập 06/06/2021 03:32
Chapter 4975 : Chiến Trường 06/06/2021 01:32
Chapter 4974 : Lại Đến Sơn Hải Thiên 05/06/2021 23:32
Chapter 4973 : Âm Hồn Xâm Lấn Lần Thứ Hai 05/06/2021 21:32
Chapter 4972 : Lại Gặp Thánh Nhân Thi Hải 05/06/2021 19:32
Chapter 4971 : Thánh Thi Hiện 05/06/2021 17:32
Chapter 4970 : Bảy Ngôi Sao 05/06/2021 15:32
Chapter 4969 : Động Thủ 05/06/2021 13:32
Chapter 4968 : Đế Vô Cực 05/06/2021 11:32
Chapter 4967 : Cút Ra Ngoài 05/06/2021 09:32
Chapter 4966 : Tìm Tới Lão Hắc 05/06/2021 07:32
Chapter 4965 : Thu Phục 05/06/2021 05:32
Chapter 4964 : Đào Ba Thước Đất 05/06/2021 03:32
Chapter 4963 : Cầu Cứu 05/06/2021 01:32
Chapter 4962 : Áp Chế Thánh Nhân 04/06/2021 23:32
Chapter 4961 : Oanh Sát Ngũ Nguyệt 04/06/2021 21:32
Chapter 4960 : Thân Phận Lộ Ra Ánh Sáng 04/06/2021 19:32
Chapter 4959 : Đạo Quả Thần Thông 04/06/2021 17:32
Chapter 4958 : Một Quyền Đánh Bay 04/06/2021 15:32
Chapter 4957 : Ngũ Nguyệt Phách Lối 04/06/2021 13:32
Chapter 4956 : Kiếm Gãy 04/06/2021 11:32
Chapter 4955 : Kiếm Lớn 04/06/2021 09:32
Chapter 4954 : Đổi Tiên Khí 04/06/2021 07:32
Chapter 4953 : Ngũ Nguyệt 04/06/2021 05:32
Chapter 4952 : Á Hòa Tinh 04/06/2021 03:32
Chapter 4951 : Đế Tử Thất Bại 04/06/2021 01:32
Chapter 4950 : Giả Mạo Danh Tiếng Người Chết 03/06/2021 23:32
Chapter 4949 : Người Bách Lý Gia Tới 03/06/2021 21:32
Chapter 4948 : Lại Phát Hiện Tiên Thiên Linh Bảo 03/06/2021 19:32
Chapter 4947 : Đế Tộc Tham Dự 03/06/2021 17:32
Chapter 4946 : Lão Tôn Giả Xuất Hiện 03/06/2021 15:32
Chapter 4945 : Trận Pháp Giết Tôn Giả 03/06/2021 13:32
Chapter 4944 : Đây Mới Gọi Là Sát Khí 03/06/2021 11:32
Chapter 4943 : Phản Quân? 03/06/2021 09:32
Chapter 4942 : Gọi Ta Là Anh Hùng 03/06/2021 07:32
Chapter 4941 : Ức Hiếp Nữ Nhi Của Ta? 03/06/2021 05:32
Chapter 4940 : Trời Mưa Đánh Hài Tử 03/06/2021 03:32
Chapter 4939 : Ngân Nguyệt Học Viện 03/06/2021 01:32
Chapter 4938 : Trần Phong Viêm Buồn Bực 02/06/2021 23:32
Chapter 4937 : Lừa Dối 02/06/2021 21:32
Chapter 4936 : Năng Lượng Hủy Diệt Đầy Đủ 02/06/2021 19:32
Chapter 4935 : Triệu Hoán 02/06/2021 17:32
Chapter 4934 : Thiên Đế Mộ 02/06/2021 15:32
Chapter 4933 : Con Đường Quy Tắc 02/06/2021 13:32
Chapter 4932 : Hạt Tử Nhân 02/06/2021 11:32
Chapter 4931 : Chào cảm ơn thế hệ hoàng kim 02/06/2021 09:32
Chapter 4930 : Hầu Ca Đẹp Trai Nhất 02/06/2021 07:32
Chapter 4929 : Uy Hiếp 02/06/2021 05:32
Chapter 4928 : Tức Giận 02/06/2021 03:32
Chapter 4927 : Mượn Gió Bẻ Măng 02/06/2021 01:32
Chapter 4926 : Tổ Kiến 01/06/2021 23:32
Chapter 4925 : Huyền La Điện 01/06/2021 21:32
Chapter 4924 : Quy Tắc Thất Tinh! 01/06/2021 19:32
Chapter 4923 : Thạch Quy 01/06/2021 17:32
Chapter 4922 : Bí Mật Của Quy Tắc 01/06/2021 15:32
Chapter 4921 : Đế Nguyên 01/06/2021 13:32
Chapter 4920 : Thu Đan Phương 01/06/2021 11:32
Chapter 4919 : Đế Nguyên 01/06/2021 09:32
Chapter 4918 : Động Phủ Của Đan Thánh 01/06/2021 07:32
Chapter 4917 : Giáo Chủ Nhị Tinh 01/06/2021 05:32
Chapter 4916 : Bảy Đại Chúa Tể 01/06/2021 03:32
Chapter 4915 : Thiên Kiêu Mạnh Nhất Loạn Chiến 01/06/2021 01:32
Chapter 4914 : Kim Bằng Điện 31/05/2021 23:32
Chapter 4913 : Chém Lâm Hiên 31/05/2021 21:32
Chapter 4912 : Gãy Chi Trọng Sinh 31/05/2021 19:32
Chapter 4911 : Cùng Đường Mạt Lộ 31/05/2021 17:32
Chapter 4910 : Trọng Thương 31/05/2021 15:32
Chapter 4909 : Uy Lực Khủng Bố 31/05/2021 13:32
Chapter 4908 : Năng Lượng Ngọc Thạch 31/05/2021 11:32
Chapter 4907 : Phá Thiên 31/05/2021 09:32
Chapter 4906 : Mai Táng Năm Tháng 31/05/2021 07:32
Chapter 4905 : Lục Cảm Biến Mất 31/05/2021 05:32
Chapter 4904 : Tề tựu Đông Đủ 31/05/2021 03:32
Chapter 4903 : Thần thoại Bị Phá Vỡ 31/05/2021 01:32
Chapter 4902 : Hầu Tử Khí Phách 30/05/2021 23:32
Chapter 4901 : Hầu Ca Xuất Hiện 30/05/2021 21:32
Chapter 4900 : Đuổi Giết Giáo Chủ Bát Tinh 30/05/2021 19:32
Chapter 4899 : Thác Nước 30/05/2021 17:32
Chapter 4898 : Rốt Cuộc Cũng Trở Thành Giáo Chủ 30/05/2021 15:32
Chapter 4897 : Lấy Được Hàn Cực Châu 30/05/2021 13:32
Chapter 4896 : Lấy Ít Địch Nhiều 30/05/2021 11:32
Chapter 4895 : Bắt Kẻ Gian Dâm? 30/05/2021 09:32
Chapter 4894 : Có Hố 30/05/2021 07:32
Chapter 4893 : Cứu Người 30/05/2021 05:32
Chapter 4892 : Giặt Cướp Lộ Ra Ánh Sáng 30/05/2021 03:32
Chapter 4891 : Vương Tử Địa Minh Quốc 30/05/2021 01:32
Chapter 4890 : Hải Ngạc Trương Lão Đại 29/05/2021 23:32
Chapter 4889 : Công Chúa Mất Tích 29/05/2021 21:32
Chapter 4888 : Thành Thị Dưới Đáy Biển 29/05/2021 19:32
Chapter 4887 : Vị Diện Sinh Biến 29/05/2021 17:32
Chapter 4886 : Huyền Thiên Đạo Liên 29/05/2021 15:32
Chapter 4885 : Hóa Cự Nhân 29/05/2021 13:32
Chapter 4884 : Sống? 29/05/2021 11:32
Chapter 4883 : Rừng Đá 29/05/2021 09:32
Chapter 4882 : Không Địch Lại 29/05/2021 07:32
Chapter 4881 : Một Quyền Giết Đế Tử 29/05/2021 05:32
Chapter 4880 : Miểu Sát 29/05/2021 03:32
Chapter 4879 : Đứng Ra 29/05/2021 01:32
Chapter 4878 : Bắc Hưng Thành 28/05/2021 23:32
Chapter 4877 : Cửa Mở 28/05/2021 21:32
Chapter 4876 : Đại Đế Hiện 28/05/2021 19:32
Chapter 4875 : Cửa Đá Xuất Hiện 28/05/2021 17:32
Chapter 4874 : Cái Quỷ Gì? 28/05/2021 15:32
Chapter 4873 : Con Mụ Điên 28/05/2021 13:32
Chapter 4872 : Nghiền Ép 28/05/2021 11:32
Chapter 4871 : Mạnh Bao Nhiêu? 28/05/2021 09:32
Chapter 4870 : Hoàn Toàn Dung Hợp 28/05/2021 07:32
Chapter 4869 : Còn Thiếu Một Chút 28/05/2021 05:32
Chapter 4868 : Hổ Xuống Đồng Bằng 28/05/2021 03:32
Chapter 4867 : Thua Thiệt 28/05/2021 01:32
Chapter 4866 : Con Đường Biến Thể 27/05/2021 23:32
Chapter 4865 : Thập Biến 27/05/2021 21:32
Chapter 4864 : Lại Tới 27/05/2021 19:32
Chapter 4863 : Sát Kiếp 27/05/2021 17:32
Chapter 4862 : Chém Giết 27/05/2021 15:32
Chapter 4861 : Phù Binh Xuất Hiện 27/05/2021 13:32
Chapter 4860 : Viêm Diễm Long Tiên 27/05/2021 11:32
Chapter 4859 : Người Ác Độc 27/05/2021 09:32
Chapter 4858 : Sửu Nhân Tác Quái 27/05/2021 07:32
Chapter 4857 : Chém Hết 27/05/2021 05:32
Chapter 4856 : Đâm Lao Phải Theo Lao 27/05/2021 03:32
Chapter 4855 : Hiểu Lầm 27/05/2021 01:32
Chapter 4854 : Cửu Biến 26/05/2021 23:32
Chapter 4853 : Năng Lực Vượt Cấp 26/05/2021 21:32
Chapter 4852 : Quái Thành 26/05/2021 19:32
Chapter 4851 : Tiên Quả Tới Tay 26/05/2021 17:32
Chapter 4850 : Xung Đột 26/05/2021 15:32
Chapter 4849 : Mê Huyễn Sâm Lâm 26/05/2021 13:32
Chapter 4848 : Chờ Đợi 26/05/2021 11:32
Chapter 4847 : Kẻ Tìm Đường Chết 26/05/2021 09:32
Chapter 4846 : Kém Hơn Một Chút 26/05/2021 07:32
Chapter 4845 : Hạp Cốc Đao Phủ 26/05/2021 05:32
Chapter 4844 : Linh Hồn Hoàn Mỹ 26/05/2021 03:32
Chapter 4843 : Bỉ Ngạn 26/05/2021 01:32
Chapter 4842 : Kết Thù 25/05/2021 23:32
Chapter 4841 : Phong Diệu Lăng 25/05/2021 21:32
Chapter 4840 : Đế Giáp 25/05/2021 19:32
Chapter 4839 : Vãng Sinh Lộ 25/05/2021 17:32
Chapter 4838 : Đạp Đế Lộ 25/05/2021 15:32
Chapter 4837 : Một Cánh Cửa Khác 25/05/2021 13:32
Chapter 4836 : Bị Cản Trở 25/05/2021 11:32
Chapter 4835 : Lại Tới Một Người 25/05/2021 09:32
Chapter 4834 : Đồng Nguyệt Tinh 25/05/2021 07:32
Chapter 4833 : Đế Lộ Mở Ra 25/05/2021 05:32
Chapter 4832 : Thời Kỳ Đế Tử Khóc Lóc 25/05/2021 03:32
Chapter 4831 : Ngông Cuồng Ẩn Giấu Dưới Ôn Hòa 25/05/2021 01:32
Chapter 4830 : Dương Dịch Hoàn 24/05/2021 23:32
Chapter 4829 : Người Ma Vụ Tới 24/05/2021 21:32
Chapter 4828 : Chiến Lợi Phẩm 24/05/2021 19:32
Chapter 4827 : Thân Phận Lộ Ra Ánh Sáng 24/05/2021 17:32
Chapter 4826 : Luận Bàn 24/05/2021 15:32
Chapter 4825 : Chuyện Quỷ Dị Xuất Hiện 24/05/2021 13:32
Chapter 4824 : Liên Thủ Xông Vào 24/05/2021 11:32
Chapter 4823 : Thánh Nhân Ăn Thiệt Thòi 24/05/2021 09:32
Chapter 4822 : Thánh Dược 24/05/2021 07:32
Chapter 4821 : Ma Vụ Tinh 24/05/2021 05:32
Chapter 4820 : Người Lang Tộc Tới 24/05/2021 03:32
Chapter 4819 : Hóa Linh Cảnh Đệ Nhất 24/05/2021 01:32
Chapter 4818 : Lưu Đầy Vĩnh Viễn 23/05/2021 23:32
Chapter 4817 : Buông Tay Đánh Một Trận 23/05/2021 21:32
Chapter 4816 : Thất Bại Trong Gang Tấc 23/05/2021 19:32
Chapter 4815 : Chân Hoàng Tàn Hồn 23/05/2021 17:32
Chapter 4814 : Ta Trở Về 23/05/2021 15:32
Chapter 4813 : Cửa Điện Mở Ra 23/05/2021 13:32
Chapter 4812 : Chân Hoàng Điện 23/05/2021 11:32
Chapter 4811 : Diệu Dụng Của Hạt Châu 23/05/2021 09:32
Chapter 4810 : Nghịch Chuyển 23/05/2021 07:32
Chapter 4809 : Hạt Châu Kỳ Quái 23/05/2021 05:32
Chapter 4808 : Giết Chim 23/05/2021 03:32
Chapter 4807 : Bắt Cóc Tống Tiền 23/05/2021 01:32
Chapter 4806 : Ăn Thiệt Thòi Lớn 22/05/2021 23:32
Chapter 4805 : Oanh Sát 22/05/2021 21:32
Chapter 4804 : Trở Mặt 22/05/2021 19:32
Chapter 4803 : Lại Làm Giao Dịch 22/05/2021 17:32
Chapter 4802 : Chiến Nạp Lan Hỏa Thụ 22/05/2021 15:32
Chapter 4801 : Tu Vi Tăng Mạnh 22/05/2021 13:32
Chapter 4800 : Giao Dịch 22/05/2021 11:32
Chapter 4799 : Cưỡng Ép 22/05/2021 09:32
Chapter 4798 : Át Chủ Bài 22/05/2021 07:32
Chapter 4797 : Hỏa Phu Tộc 22/05/2021 05:32
Chapter 4796 : Lại Đánh Cược 22/05/2021 03:32
Chapter 4795 : Cửu Đằng Hỏa Nguyên Quả 22/05/2021 01:32
Chapter 4794 : Chắc Thắng 21/05/2021 23:32
Chapter 4793 : Biểu Ca 21/05/2021 21:32
Chapter 4792 : Tòa Thần Điện Thứ Hai 21/05/2021 19:32
Chapter 4791 : Trêu Đùa 21/05/2021 17:32
Chapter 4790 : Thánh Cầm Cửu Tinh 21/05/2021 15:32
Chapter 4789 : Mở Cửa Điện 21/05/2021 13:32
Chapter 4788 : Trộm Mật 21/05/2021 11:32
Chapter 4787 : Bầy Ong 21/05/2021 09:32
Chapter 4786 : Tổ Chân Hoàng 21/05/2021 07:32
Chapter 4785 : Đế Tử Như Chó 21/05/2021 05:32
Chapter 4784 : Lại Đánh Mặt 21/05/2021 03:32
Chapter 4783 : Ai Trào Phúng Ai 21/05/2021 01:32
Chapter 4782 : Lăng Hàn Xuất Thủ 20/05/2021 23:32
Chapter 4781 : Bắt Chẹt 20/05/2021 21:32
Chapter 4780 : Thủy Nhất Cường Đại 20/05/2021 19:32
Chapter 4779 : Người Mới Siêu Cấp 20/05/2021 17:32
Chapter 4778 : Chèn Ép 20/05/2021 15:32
Chapter 4777 : Mọi Người Chờ Đợi 20/05/2021 13:32
Chapter 4776 : Chiến Lực Kinh Người 20/05/2021 11:32
Chapter 4775 : Đột Phá Hóa Linh 20/05/2021 09:32
Chapter 4774 : Đánh Mặt Đối Phương 20/05/2021 07:32
Chapter 4773 : Khinh Người Quá Đáng 20/05/2021 05:32
Chapter 4772 : Đốn Ngộ 20/05/2021 03:32
Chapter 4771 : Tạm Bình Họa Loạn 20/05/2021 01:32
Chapter 4770 : Đời Thứ Hai 19/05/2021 23:32
Chapter 4769 : Biển Máu Sính Uy 19/05/2021 21:32
Chapter 4768 : Biển Máu Sính Uy 19/05/2021 19:32
Chapter 4767 : Âm Hà Lại Xuất Hiện 19/05/2021 17:32
Chapter 4766 : Chữa Trị Bản Nguyên 19/05/2021 15:32
Chapter 4765 : Đi Tiền Tuyến 19/05/2021 13:32
Chapter 4764 : Mở Rộng Cửa Lòng 19/05/2021 11:32
Chapter 4763 : Thất Thủ 19/05/2021 09:32
Chapter 4762 : Hậu Đại Chu Tước? 19/05/2021 07:32
Chapter 4761 : Người và tang vật 19/05/2021 05:32
Chapter 4760 : Thần điểu? 19/05/2021 03:32
Chapter 4759 : Ăn trộm 19/05/2021 01:32
Chapter 4758 : Thích khách lại tới 18/05/2021 23:32
Chapter 4757 : Bách Lý Lạc Dương 18/05/2021 21:32
Chapter 4756 : Quyết tâm 18/05/2021 19:32
Chapter 4755 : Đao sáu màu 18/05/2021 17:32
Chapter 4754 : Chiến đứng đầu 18/05/2021 15:32
Chapter 4753 : Giao đấu bắt đầu 18/05/2021 13:32
Chapter 4752 : Đinh thụ tới 18/05/2021 11:32
Chapter 4751 : Căm phẫn rời đi 18/05/2021 09:32
Chapter 4750 : Bình thường như thế? 18/05/2021 07:32
Chapter 4749 : Người chen ngang 18/05/2021 05:32
Chapter 4748 : Học viện tổ vương 18/05/2021 03:32
Chapter 4747 : Thiên hạ đại biến 18/05/2021 01:32
Chapter 4746 : Sự kiện quỷ dị 17/05/2021 23:32
Chapter 4745 : Tôn giả truy kích 17/05/2021 21:32
Chapter 4744 : Diệt sát 17/05/2021 19:32
Chapter 4743 : Xưa nay chưa từng có, chân ngã đệ thập hình! 17/05/2021 17:32
Chapter 4742 : Ta nói kết thúc mới là kết thúc 17/05/2021 15:32
Chapter 4741 : Ngụy đệ cửu hình đấu đệ cửu hình 17/05/2021 13:32
Chapter 4740 : Đệ bát hình 17/05/2021 11:32
Chapter 4739 : Nhìn thấu 17/05/2021 09:32
Chapter 4738 : Đến chậm một bước 17/05/2021 07:32
Chapter 4737 : Đột nhiên tăng mạnh 17/05/2021 05:32
Chapter 4736 : Thu hoạch cực lớn 17/05/2021 03:32
Chapter 4735 : Tiền của phi nghĩa 17/05/2021 01:32
Chapter 4734 : Kết thúc qua loa 16/05/2021 23:32
Chapter 4733 : Tìm giúp đỡ 16/05/2021 21:32
Chapter 4732 : Suy đoán 16/05/2021 19:32
Chapter 4731 : Manh mối 16/05/2021 17:32
Chapter 4730 : Chém giết lâm vân 16/05/2021 15:32
Chapter 4729 : Đe dọa vô hiệu 16/05/2021 13:32
Chapter 4728 : Chiến lâm vân 16/05/2021 11:32
Chapter 4727 : Công dụng thật của kèn lệnh? 16/05/2021 09:32
Chapter 4726 : Tổ Ngõa An 16/05/2021 07:32
Chapter 4725 : Có ta không có hắn 16/05/2021 05:32
Chapter 4724 : Đập chân của mình 16/05/2021 03:32
Chapter 4723 : Bàn lộng thị phi 16/05/2021 01:32
Chapter 4722 : Thu hoạch nguyên đạo thạch 15/05/2021 23:32
Chapter 4721 : Muốn làm gì thì làm 15/05/2021 21:32
Chapter 4720 : Khai chiến 15/05/2021 19:32
Chapter 4719 : Tìm hiểu tình huống 15/05/2021 17:32
Chapter 4718 : Lão giả quỷ dị 15/05/2021 15:32
Chapter 4717 : Thạch ốc trong rừng 15/05/2021 13:32
Chapter 4716 : Bóng đen 15/05/2021 11:32
Chapter 4715 : Đầm lầy cự hạt 15/05/2021 09:32
Chapter 4714 : Tiến vào lỗ đen 15/05/2021 07:32
Chapter 4713 : Ám vân địa ngục 15/05/2021 05:32
Chapter 4712 : Kèn lệnh cứu giá 15/05/2021 03:32
Chapter 4711 : Có hố 15/05/2021 01:32
Chapter 4710 : Một tiếng sói tru 14/05/2021 23:32
Chapter 4709 : Kèn lệnh 14/05/2021 21:32
Chapter 4708 : Địa vị của sắc trư 14/05/2021 19:32
Chapter 4707 : Chiến đấu cùng cảnh giới 14/05/2021 17:32
Chapter 4706 : Bá khí quát lui 14/05/2021 15:32
Chapter 4705 : Thuyết khách 14/05/2021 13:32
Chapter 4704 : Đe dọa mạnh mẽ 14/05/2021 11:32
Chapter 4703 : Thường gia xuất thủ 14/05/2021 09:32
Chapter 4702 : Thánh nhân! 14/05/2021 07:32
Chapter 4701 : Cát thiên thu hiện 14/05/2021 05:32
Chapter 4700 : Chờ một cái kỳ tích 14/05/2021 03:32
Chapter 4699 : Cục diện 14/05/2021 01:32
Chapter 4698 : Lại giết một đế tử 13/05/2021 23:32
Chapter 4697 : Thế hệ bạch ngân liên thủ 13/05/2021 21:32
Chapter 4696 : Giúp đỡ 13/05/2021 19:32
Chapter 4695 : Mạnh yếu thay đổi 13/05/2021 17:32
Chapter 4694 : Bách hoa cốc 13/05/2021 15:32
Chapter 4693 : Chân ngã đệ tam hình! 13/05/2021 13:32
Chapter 4692 : Cát thiên thu 13/05/2021 11:32
Chapter 4691 : Tiên thiên thạch linh 13/05/2021 09:32
Chapter 4690 : Tuyệt sát lần nữa 13/05/2021 07:32
Chapter 4689 : Ngươi không nhận ra bằng hữu cũ hay sao? 13/05/2021 05:32
Chapter 4688 : Phục kích ngược lại 13/05/2021 03:32
Chapter 4687 : Thế hệ bạch ngân 13/05/2021 01:32
Chapter 4686 : Đánh nổ 12/05/2021 23:32
Chapter 4685 : Gặp Nhau 12/05/2021 21:32
Chapter 4684 : Một chiêu miểu sát 12/05/2021 19:32
Chapter 4683 : Hi vọng 12/05/2021 17:32
Chapter 4682 : Phó cảnh nguyên 12/05/2021 15:32
Chapter 4681 : Mỹ nữ phát uy 12/05/2021 13:32
Chapter 4680 : Ra trận 12/05/2021 11:32
Chapter 4679 : Tìm đội ngũ 12/05/2021 09:32
Chapter 4678 : Thiên không đảo 12/05/2021 07:32
Chapter 4677 : Phật đà xuất thủ 12/05/2021 05:32
Chapter 4676 : Trở mặt 12/05/2021 03:32
Chapter 4675 : Thích diệt 12/05/2021 01:32
Chapter 4674 : Lão hắc bị thương 11/05/2021 23:32
Chapter 4673 : Bức bách 11/05/2021 21:32
Chapter 4672 : Giội nước bẩn 11/05/2021 19:32
Chapter 4671 : Trao đổi 11/05/2021 17:32
Chapter 4670 : Da thần thú 11/05/2021 15:32
Chapter 4669 : Hai yêu nghiệt 11/05/2021 13:32
Chapter 4668 : Đinh Thụ phát uy 11/05/2021 11:32
Chapter 4667 : Đế tộc mời 11/05/2021 09:32
Chapter 4666 : Trùng tư bốn cảnh 11/05/2021 07:32
Chapter 4665 : Đế kinh xuất hiện 11/05/2021 05:32
Chapter 4664 : Liên Hoa Đài, Vô Tu Sơn 11/05/2021 03:32
Chapter 4663 : Phương pháp 11/05/2021 01:32
Chapter 4662 : Thất tình 10/05/2021 23:32
Chapter 4661 : Đế Tử Hiên 10/05/2021 21:32
Chapter 4660 : Nhớ nhung 10/05/2021 19:32
Chapter 4659 : Áp chế thánh nhân 10/05/2021 17:32
Chapter 4658 : Bảy thánh tới 10/05/2021 15:32
Chapter 4657 : Chư Đông Khôi 10/05/2021 13:32
Chapter 4656 : Nội thế giới 10/05/2021 11:32
Chapter 4655 : Kinh động tinh không 10/05/2021 09:32
Chapter 4654 : Thái Viêm Tinh Vực 10/05/2021 07:32
Chapter 4653 : Vô Tu Sơn Xuất Hiện 10/05/2021 05:32
Chapter 4652 : Mai rùa sinh ra dị biến 10/05/2021 03:32
Chapter 4651 : Đắc thủ đế thuật 10/05/2021 01:32
Chapter 4650 : Người cùng đường 09/05/2021 23:32
Chapter 4649 : Khiếp sợ 09/05/2021 21:32
Chapter 4648 : Đối thủ mạnh nhất 09/05/2021 19:32
Chapter 4647 : Xảy ra chuyện ngoài ý muốn 09/05/2021 17:32
Chapter 4646 : Phật Tử Bắc Thiên Vực 09/05/2021 15:32
Chapter 4645 : Bài vị chiến 09/05/2021 13:32
Chapter 4644 : Quyết chiến khác thường 09/05/2021 11:32
Chapter 4643 : Lão nhị 09/05/2021 09:32
Chapter 4642 : Chặn ngang một cước 09/05/2021 07:32
Chapter 4641 : Đào thải 09/05/2021 05:32
Chapter 4640 : Vô Cấu Tinh 09/05/2021 03:32
Chapter 4639 : Trà sữa tam huynh đệ 09/05/2021 01:32
Chapter 4638 : Hưởng ứng lệnh triệu tập phật tử 08/05/2021 23:32
Chapter 4637 : Tiều phu 08/05/2021 21:32
Chapter 4636 : Tạm lui 08/05/2021 19:32
Chapter 4635 : Âm phủ phản công 08/05/2021 17:32
Chapter 4634 : Âm thánh 08/05/2021 15:32
Chapter 4633 : Ném tất cả ra ngoài 08/05/2021 13:32
Chapter 4632 : Bức bách 08/05/2021 11:32
Chapter 4631 : Đại âm hồn chân chính 08/05/2021 09:32
Chapter 4630 : Trấn áp 08/05/2021 07:32
Chapter 4629 : Đột phá chân ngã 08/05/2021 05:32
Chapter 4628 : Tích lũy cuối cùng 08/05/2021 03:32
Chapter 4627 : Lại tới âm phủ 08/05/2021 01:32
Chapter 4626 : Kỳ hoa 07/05/2021 23:32
Chapter 4625 : Đạo tắc không có tác dụng 07/05/2021 21:32
Chapter 4624 : Lạnh giá 07/05/2021 19:32
Chapter 4623 : Phong ấn mở ra 07/05/2021 17:32
Chapter 4622 : Dọn dẹp 07/05/2021 15:32
Chapter 4621 : Đệ Nhất Cao Thủ Dịch Thiên Hồng 07/05/2021 13:32
Chapter 4620 : Lưu manh (2) 07/05/2021 11:32
Chapter 4619 : Lưu manh 07/05/2021 09:32
Chapter 4618 : Uống trà luận đạo 07/05/2021 07:32
Chapter 4617 : Tiệc tối 07/05/2021 05:32
Chapter 4616 : Đế tử bị thua 07/05/2021 03:32
Chapter 4615 : Xung đột 07/05/2021 01:32
Chapter 4614 : Hàng gia 06/05/2021 23:32
Chapter 4613 : Đùa giỡn 06/05/2021 21:32
Chapter 4612 : Quy tắc cố hóa 06/05/2021 19:32
Chapter 4611 : Sơn hải thiên 06/05/2021 17:32
Chapter 4610 : Bàn luận chân ngã cảnh làm cách nào giết lăng hàn 06/05/2021 15:32
Chapter 4609 : Xấu mặt 06/05/2021 13:32
Chapter 4608 : Ta muốn quyết đấu với ngươi 06/05/2021 11:32
Chapter 4607 : Đuổi theo 06/05/2021 09:32
Chapter 4606 : Một góc linh đồ 06/05/2021 07:32
Chapter 4605 : Địa mạch ẩn giấu 06/05/2021 05:32
Chapter 4604 : Còn có ta 06/05/2021 03:32
Chapter 4603 : Cướp dâu 06/05/2021 01:32
Chapter 4602 : Tống Hữu Đạo 05/05/2021 23:32
Chapter 4601 : Phí Nguyệt Đan 05/05/2021 21:32
Chapter 4600 : Giam cầm vĩnh viễn 05/05/2021 19:32
Chapter 4599 : Vượt qua tứ thập trọng thiên 05/05/2021 17:32
Chapter 4598 : Sát thủ đế nữ 05/05/2021 15:32
Chapter 4597 : Tiểu thanh long phát uy 05/05/2021 13:32
Chapter 4596 : Hai tên khác người 05/05/2021 11:32
Chapter 4595 : Lang Sơn 05/05/2021 09:32
Chapter 4594 : Khiêu chiến 05/05/2021 07:32
Chapter 4593 : Muốn 05/05/2021 05:32
Chapter 4592 : Tu luyện đế thuật 05/05/2021 03:32
Chapter 4591 : Tiểu thanh long 05/05/2021 01:32
Chapter 4590 : Thiên long đế quyết 04/05/2021 23:32
Chapter 4589 : Ủy thác 04/05/2021 21:32
Chapter 4588 : Trứng rồng? 04/05/2021 19:32
Chapter 4587 : Vào động quật 04/05/2021 17:32
Chapter 4586 : Đủ năm người 04/05/2021 15:32
Chapter 4585 : Thế hệ hoàng kim 04/05/2021 13:32
Chapter 4584 : Đại đế sát trận 04/05/2021 11:32
Chapter 4583 : Tư thế vô địch 04/05/2021 09:32
Chapter 4582 : Sinh đan đại viên mãn 04/05/2021 07:32
Chapter 4581 : Người thắng làm vua 04/05/2021 05:32
Chapter 4580 : Như vào chỗ không người 04/05/2021 03:32
Chapter 4579 : Long tinh 04/05/2021 01:32
Chapter 4578 : Đủ 03/05/2021 23:32
Chapter 4577 : Ôn nhu hương 03/05/2021 21:32
Chapter 4576 : Sao rơi 03/05/2021 19:32
Chapter 4575 : Hàn Băng Lục Tiên Chỉ 03/05/2021 17:32
Chapter 4574 : Ngắm sao 03/05/2021 15:32
Chapter 4573 : Hàn Băng Linh Đồ 03/05/2021 13:32
Chapter 4572 : Đảo đánh bạc 03/05/2021 11:32
Chapter 4571 : Huyền Nguyệt Linh Đồ 03/05/2021 09:32
Chapter 4570 : Độc quả 03/05/2021 07:32
Chapter 4569 : Đảo thứ ba 03/05/2021 05:32
Chapter 4568 : Đa trọng thức hải 03/05/2021 03:32
Chapter 4567 : Khiêu chiến mới 03/05/2021 01:32
Chapter 4566 : Vượt qua cửu tinh 02/05/2021 23:32
Chapter 4565 : Tái Chiến Lâm Lãng 02/05/2021 21:32
Chapter 4564 : Mười thắng 02/05/2021 19:32
Chapter 4563 : Đa Đầu Tộc 02/05/2021 17:32
Chapter 4562 : Hải thú 02/05/2021 15:32
Chapter 4561 : Giải Thi Đấu Nguyên Long Tượng 02/05/2021 13:32
Chapter 4560 : Thắng liên tiếp 02/05/2021 11:32
Chapter 4559 : Ăn bánh bao 02/05/2021 09:32
Chapter 4558 : Cự Nhân Đảo 02/05/2021 07:32
Chapter 4557 : Ra biển 02/05/2021 05:32
Chapter 4556 : Tạo thành đội ngũ 02/05/2021 03:32
Chapter 4555 : Tìm kiếm đội viên 02/05/2021 01:32
Chapter 4554 : Một quyền tiêu diệt 01/05/2021 23:32
Chapter 4553 : Nhận sai 01/05/2021 21:32
Chapter 4552 : Chân long uyên mở ra 01/05/2021 19:32
Chapter 4551 : Đế tử, bách lý 01/05/2021 17:32
Chapter 4550 : Tỷ phu đến 01/05/2021 15:32
Chapter 4549 : Lưu Phương Không May 01/05/2021 13:32
Chapter 4548 : Huyễn Vũ 01/05/2021 11:32
Chapter 4547 : Thích biểu hiện 01/05/2021 09:32
Chapter 4546 : Tượng đất 01/05/2021 07:32
Chapter 4545 : Lừa người 01/05/2021 05:32
Chapter 4544 : Đấu giá 01/05/2021 03:32
Chapter 4543 : Chân Long Uyên 01/05/2021 01:32
Chapter 4542 : Chém giết 30/04/2021 23:32
Chapter 4541 : Lùi bước 30/04/2021 21:32
Chapter 4540 : Chấn động tinh không 30/04/2021 19:32
Chapter 4539 : Vô sỉ cũng nên có mức độ 30/04/2021 17:32
Chapter 4538 : Người không ngờ tới 30/04/2021 15:32
Chapter 4537 : Thi thể thánh nhân tấn công 30/04/2021 13:32
Chapter 4536 : Chia năm xẻ bảy 30/04/2021 11:32
Chapter 4535 : Mỹ nhân tóc đỏ 30/04/2021 09:32
Chapter 4534 : Đảo lớn 30/04/2021 07:32
Chapter 4533 : Lỗ thủng 30/04/2021 05:32
Chapter 4532 : Sóng máu 30/04/2021 03:32
Chapter 4531 : Hoa sen máu 30/04/2021 01:32
Chapter 4530 : Thi thể trôi trên biển 29/04/2021 23:32
Chapter 4529 : Chỗ dựa 29/04/2021 21:32
Chapter 4528 : Giết phật tử 29/04/2021 19:32
Chapter 4527 : Hành hạ 29/04/2021 17:32
Chapter 4526 : Cút ra đây nhận lấy cái chết 29/04/2021 15:32
Chapter 4525 : Sinh Đan Hậu Kỳ! 29/04/2021 13:32
Chapter 4524 : Giết ngược 29/04/2021 11:32
Chapter 4523 : Chơi trốn tìm 29/04/2021 09:32
Chapter 4522 : Biển ăn mòn 29/04/2021 07:32
Chapter 4521 : Núi màu trắng 29/04/2021 05:32
Chapter 4520 : Sính lễ 29/04/2021 03:32
Chapter 4519 : Đạo thạch đế cấp 29/04/2021 01:32
Chapter 4518 : Cung điện màu máu 28/04/2021 23:32
Chapter 4517 : Đế binh phát uy 28/04/2021 21:32
Chapter 4516 : Thánh nhân tới 28/04/2021 19:32
Chapter 4515 : Cánh cửa cực lớn 28/04/2021 17:32
Chapter 4514 : Lại gặp âm hồn 28/04/2021 15:32
Chapter 4513 : Thiết Giáp Nhân 28/04/2021 13:32
Chapter 4512 : Giếng cổ 28/04/2021 11:32
Chapter 4511 : Kim thân la hán 28/04/2021 09:32
Chapter 4510 : Chiến phật tử 28/04/2021 07:32
Chapter 4509 : Đều là rác rưởi 28/04/2021 05:32
Chapter 4508 : Độc Đấu Tây Thiên Vực 28/04/2021 03:32
Chapter 4507 : Trào phúng trước mặt 28/04/2021 01:32
Chapter 4506 : Thoát khốn 27/04/2021 23:32
Chapter 4505 : Dọn dẹp dễ dàng 27/04/2021 21:32
Chapter 4504 : Phá hư quy củ 27/04/2021 19:32
Chapter 4503 : Quỷ Ảnh Bộ 27/04/2021 17:32
Chapter 4502 : Chiến Thần Tam Thức 27/04/2021 15:32
Chapter 4501 : Huyết tháp 27/04/2021 13:32
Chapter 4500 : Thắng 27/04/2021 11:32
Chapter 4499 : Muốn chết 27/04/2021 09:32
Chapter 4498 : Sàng chọn đợt thứ hai 27/04/2021 07:32
Chapter 4497 : Vòng thứ nhất 27/04/2021 05:32
Chapter 4496 : Chiến Thần Cung 27/04/2021 03:32
Chapter 4495 : Ám sát lại tới 27/04/2021 01:32
Chapter 4494 : Ngăn cản ba chiêu 26/04/2021 23:32
Chapter 4493 : Không biết xấu hổ 26/04/2021 21:32
Chapter 4492 : Hứa Lạc 26/04/2021 19:32
Chapter 4491 : Xếp hàng khiêu chiến 26/04/2021 17:32
Chapter 4490 : Tôn giả áp bức 26/04/2021 15:32
Chapter 4489 : Thập Tu Thuật 26/04/2021 13:32
Chapter 4488 : Phiên bản thứ ba 26/04/2021 11:32
Chapter 4487 : Khai thiên 26/04/2021 09:32
Chapter 4486 : Trận pháp ảnh hưởng 26/04/2021 07:32
Chapter 4485 : Một phiên bản khác 26/04/2021 05:32
Chapter 4484 : Địa Long 26/04/2021 03:32
Chapter 4483 : Thi Nguyên 26/04/2021 01:32
Chapter 4482 : Trận doanh yêu tộc 25/04/2021 23:32
Chapter 4481 : Giết Phó Hỏa Dương 25/04/2021 21:32
Chapter 4480 : Đinh gia gia nhà ngươi đây 25/04/2021 19:32
Chapter 4479 : Thừa dịp loạn xuất thủ 25/04/2021 17:32
Chapter 4478 : Đại hắc cẩu hợp đỉnh 25/04/2021 15:32
Chapter 4477 : Truyền thuyết khai thiên 25/04/2021 13:32
Chapter 4476 : Thân phận bại lộ 25/04/2021 11:32
Chapter 4475 : Liệt Phong Quốc 25/04/2021 09:32
Chapter 4474 : Lòng tham 25/04/2021 07:32
Chapter 4473 : Tiến vào 25/04/2021 05:32
Chapter 4472 : Động phủ 25/04/2021 03:32
Chapter 4471 : Núi Tử Minh 25/04/2021 01:32
Chapter 4470 : Tinh bộ 24/04/2021 23:32
Chapter 4469 : Trận đạo tông sư 24/04/2021 21:32
Chapter 4468 : Chiến Thần Cung 24/04/2021 19:32
Chapter 4467 : Ám sát 24/04/2021 17:32
Chapter 4466 : Giải quyết 24/04/2021 15:32
Chapter 4465 : Một kích toàn diệt 24/04/2021 13:32
Chapter 4464 : Đều đã tới 24/04/2021 11:32
Chapter 4463 : Về Nguyệt Hoa Tinh 24/04/2021 09:32
Chapter 4462 : Chiêu rể hiền 24/04/2021 07:32
Chapter 4461 : Đăc thủ bảo thuật 24/04/2021 05:32
Chapter 4460 : Quan sát mẫu thụ 24/04/2021 03:32
Chapter 4459 : Đại yêu nghiệt 24/04/2021 01:32
Chapter 4458 : Chiến Phó Hỏa Dương 23/04/2021 23:32
Chapter 4457 : Kinh diễm 23/04/2021 21:32
Chapter 4456 : Thông Linh Đạo quả 23/04/2021 19:32
Chapter 4455 : Chuẩn tám sao 23/04/2021 17:32
Chapter 4454 : Huyền Thiên Thạch 23/04/2021 15:32
Chapter 4453 : Khuyên lui 23/04/2021 13:32
Chapter 4452 : Đục nước béo cò 23/04/2021 11:32
Chapter 4451 : Chờ cơ hội 23/04/2021 09:32
Chapter 4450 : Thiên Hoa Bảo Thuật 23/04/2021 07:32
Chapter 4449 : Công chúa điện hạ 23/04/2021 05:32
Chapter 4448 : Chiến Phật Tử 23/04/2021 03:32
Chapter 4447 : Cướp mỏ 23/04/2021 01:32
Chapter 4446 : Quặng mỏ 22/04/2021 23:32
Chapter 4445 : Cứu giúp 22/04/2021 21:32
Chapter 4444 : Vương ân 22/04/2021 19:32
Chapter 4443 : Ích kỷ 22/04/2021 17:32
Chapter 4442 : U linh hồn tinh 22/04/2021 15:32
Chapter 4441 : Âm hồn có linh trí 22/04/2021 13:32
Chapter 4440 : Trưởng thành nhanh 22/04/2021 11:32
Chapter 4439 : Hồn thuật 22/04/2021 09:32
Chapter 4438 : Tăng linh hồn 22/04/2021 07:32
Chapter 4437 : Tiến Vào Âm Phủ 22/04/2021 05:32
Chapter 4436 : Tiên Thiên Linh Bảo 22/04/2021 03:32
Chapter 4435 : Vận khí 22/04/2021 01:32
Chapter 4434 : Không dám phát tác 21/04/2021 23:32
Chapter 4433 : Đông Lâm Đế Tộc Mời 21/04/2021 21:32
Chapter 4432 : Giết từng người 21/04/2021 19:32
Chapter 4431 : Tự chui đầu vào lưới hay đóng cửa đánh chó 21/04/2021 17:32
Chapter 4430 : Báo thù 21/04/2021 15:32
Chapter 4429 : Hỗn Độn Tiên Đan 21/04/2021 13:32
Chapter 4428 : Xung Kích Sinh Đan 21/04/2021 11:32
Chapter 4427 : Bại Chu Vận 21/04/2021 09:32
Chapter 4426 : Chém một người, chạy 21/04/2021 07:32
Chapter 4425 : Chó săn 21/04/2021 05:32
Chapter 4424 : Bị treo thưởng 21/04/2021 03:32
Chapter 4423 : Phách lối không cố kỵ 21/04/2021 01:32
Chapter 4422 : Phó hỏa dương 20/04/2021 23:32
Chapter 4421 : Hung thủ 20/04/2021 21:32
Chapter 4420 : Lăng Hàn phá trận 20/04/2021 19:32
Chapter 4419 : Bị nhốt 20/04/2021 17:32
Chapter 4418 : Cạm bẫy 20/04/2021 15:32
Chapter 4417 : Phong Lâm Thạch 20/04/2021 13:32
Chapter 4416 : Song sát 20/04/2021 11:32
Chapter 4415 : Bỉ ổi đại hắc cẩu 20/04/2021 09:32
Chapter 4414 : Khinh bỉ 20/04/2021 07:32
Chapter 4413 : Da mặt dày 20/04/2021 05:32
Chapter 4412 : Đồ Thần thuật 20/04/2021 03:32
Chapter 4411 : Xấu hổ rời đi 20/04/2021 01:32
Chapter 4410 : Đánh đế tử 19/04/2021 23:32
Chapter 4409 : Đế tử lại như thế nào? 19/04/2021 21:32
Chapter 4408 : Đế tử 19/04/2021 19:32
Chapter 4407 : Thất bại thảm hại 19/04/2021 17:32
Chapter 4406 : Lại tới khiêu chiến 19/04/2021 15:32
Chapter 4405 : Độ hóa 19/04/2021 13:32
Chapter 4404 : Lại đánh bại lục kỳ 19/04/2021 11:32
Chapter 4403 : Thực lực của sắc trư 19/04/2021 09:32
Chapter 4402 : Hợp đỉnh trong truyền thuyết 19/04/2021 07:32
Chapter 4401 : Uy thế vô địch 19/04/2021 05:32
Chapter 4400 : Mười chiêu 19/04/2021 03:32
Chapter 4399 : Lăng Hàn Xuất Thủ 19/04/2021 01:32
Chapter 4398 : Người Tây Thiên Vực Tới 18/04/2021 23:32
Chapter 4397 : Bao che khuyết điểm 18/04/2021 21:32
Chapter 4396 : Rời đi 18/04/2021 19:32
Chapter 4395 : Oanh bại 18/04/2021 17:32
Chapter 4394 : Át chủ bài va chạm 18/04/2021 15:32
Chapter 4393 : Dùng toàn lực 18/04/2021 13:32
Chapter 4392 : Ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây 18/04/2021 11:32
Chapter 4391 : Lại diệt một người 18/04/2021 09:32
Chapter 4390 : Chém giết Sinh Đan Hậu Kỳ 18/04/2021 07:32
Chapter 4389 : Thập đỉnh hợp nhất 18/04/2021 05:32
Chapter 4388 : Đỉnh nát 18/04/2021 03:32
Chapter 4387 : Tiên hà thứ mười 18/04/2021 01:32
Chapter 4386 : Hèn nhát 17/04/2021 23:32
Chapter 4385 : Truy sát 17/04/2021 21:32
Chapter 4384 : Phùng gia xuất thủ 17/04/2021 19:32
Chapter 4383 : Đổng gia bị diệt 17/04/2021 17:32
Chapter 4382 : Tiết lộ thân phận 17/04/2021 15:32
Chapter 4381 : Bại Sinh Đan 17/04/2021 13:32
Chapter 4380 : Phùng gia 17/04/2021 11:32
Chapter 4379 : Thập đỉnh! 17/04/2021 09:32
Chapter 4378 : Tru tà thần lôi 17/04/2021 07:32
Chapter 4377 : Trương Hữu Huyền 17/04/2021 05:32
Chapter 4376 : Lại lấy được một đạo tiên hà 17/04/2021 03:32
Chapter 4375 : Bút ký 17/04/2021 01:32
Chapter 4374 : Cổ cung 16/04/2021 23:32
Chapter 4373 : Huyền quy điện 16/04/2021 21:32
Chapter 4372 : Xử lý 16/04/2021 19:32
Chapter 4371 : Chiến Đổng Vĩnh Ninh 16/04/2021 17:32
Chapter 4370 : Lấy đồ Trong túi 16/04/2021 15:32
Chapter 4369 : Cửu đỉnh 16/04/2021 13:32
Chapter 4368 : Thong dong rời đi 16/04/2021 11:32
Chapter 4367 : Đại dược chân ngã cảnh 16/04/2021 09:32
Chapter 4366 : Đạo thứ sáu 16/04/2021 07:32
Chapter 4365 : Thua chạy 16/04/2021 05:32
Chapter 4364 : Bị thương 16/04/2021 03:32
Chapter 4363 : Anh hùng 16/04/2021 01:32
Chapter 4362 : Vạn Thú Lĩnh 15/04/2021 23:32
Chapter 4361 : Ba Đạo Đạo Tiên Hà 15/04/2021 21:32
Chapter 4360 : Chuẩn Đế Đa Gia 15/04/2021 19:32
Chapter 4359 : Da người 15/04/2021 17:32
Chapter 4358 : Quan tài 15/04/2021 15:32
Chapter 4357 : Thánh vẫn 15/04/2021 13:32
Chapter 4356 : Nghiệp hỏa 15/04/2021 11:32
Chapter 4355 : Chiến Phong Kế Hành 15/04/2021 09:32
Chapter 4354 : Đế Vương Trong Tiên Đỉnh 15/04/2021 07:32
Chapter 4353 : Cắt ngang 15/04/2021 05:32
Chapter 4352 : Thánh Thuật 15/04/2021 03:32
Chapter 4351 : Huyễn Cảnh Hắc Mang 15/04/2021 01:32
Chapter 4350 : Chân thật và ảo cảnh 14/04/2021 23:32
Chapter 4349 : Bí thuật phật tộc 14/04/2021 21:32
Chapter 4348 : Siêu độ vong hồn 14/04/2021 19:32
Chapter 4347 : Phong Kế Hành 14/04/2021 17:32
Chapter 4346 : Chém giết 14/04/2021 15:32
Chapter 4345 : Trận chiến cuối cùng 14/04/2021 13:32
Chapter 4344 : Gặp lại Hồng Thiên Bộ 14/04/2021 11:32
Chapter 4343 : Phật Tổ A Hàm 14/04/2021 09:32
Chapter 4342 : Ý chí tà ác 14/04/2021 07:32
Chapter 4341 : Thánh Nhân Thi Dầu? 14/04/2021 05:32
Chapter 4340 : Ngọn đèn 14/04/2021 03:32
Chapter 4339 : Hàng Long Phục Hổ 14/04/2021 01:32
Chapter 4338 : Thong dong rời đi 13/04/2021 23:32
Chapter 4337 : Tiểu nhân vật phản kích 13/04/2021 21:32
Chapter 4336 : Hắc Thiên Miếu 13/04/2021 19:32
Chapter 4335 : Ngả bài 13/04/2021 17:32
Chapter 4334 : Một kích mà thôi 13/04/2021 15:32
Chapter 4333 : Đột phá 13/04/2021 13:32
Chapter 4332 : Phong thần thối 13/04/2021 11:32
Chapter 4331 : Vật chất thần tính 13/04/2021 09:32
Chapter 4330 : Thắng thảm 13/04/2021 07:32
Chapter 4329 : Một tiễn miểu sát 13/04/2021 05:32
Chapter 4328 : Liệp Thiên Nỏ 13/04/2021 03:32
Chapter 4327 : Đảo khách thành chủ 13/04/2021 01:32
Chapter 4326 : Dẫn kiến 12/04/2021 23:32
Chapter 4325 : Chu Gia Thiết Yến 12/04/2021 21:32
Chapter 4324 : Lôi Thần 12/04/2021 19:32
Chapter 4323 : Luyện hóa tia sáng lôi đình 12/04/2021 17:32
Chapter 4322 : Tiên hà? 12/04/2021 15:32
Chapter 4321 : Lôi Đình Đại Tế Tự 12/04/2021 13:32
Chapter 4320 : Giải thể 12/04/2021 11:32
Chapter 4319 : Đánh ngã 12/04/2021 09:32
Chapter 4318 : Hợp kích băng hổ 12/04/2021 07:32
Chapter 4317 : Tái chiến lục kỳ 12/04/2021 05:32
Chapter 4316 : Băng cốc, băng hổ 12/04/2021 03:32
Chapter 4315 : Lục đỉnh 12/04/2021 01:32
Chapter 4314 : Nhận chủ 11/04/2021 23:32
Chapter 4313 : Sa nữ 11/04/2021 21:32
Chapter 4312 : Hung thủ thần bí 11/04/2021 19:32
Chapter 4311 : Mở rộng đội ngũ 11/04/2021 17:32
Chapter 4310 : Giải vây 11/04/2021 15:32
Chapter 4309 : Đánh yểm trợ 11/04/2021 13:32
Chapter 4308 : Sa mạc vô tận 11/04/2021 11:32
Chapter 4307 : Khó lòng phòng bị 11/04/2021 09:32
Chapter 4306 : Khoác lác 11/04/2021 07:32
Chapter 4305 : Hoang nguyên 11/04/2021 05:32
Chapter 4304 : Bạch Liên Thánh Địa 11/04/2021 03:32
Chapter 4303 : Thăng long thịnh hội 11/04/2021 01:32
Chapter 4302 : Liệt diễm đồ Sát 10/04/2021 23:32
Chapter 4301 : Đếm tới mười 10/04/2021 21:32
Chapter 4300 : Bị vây 10/04/2021 19:32
Chapter 4299 : Nón xanh 10/04/2021 17:32
Chapter 4298 : Chiến Lục Kỳ 10/04/2021 15:32
Chapter 4297 : Nắm tay 10/04/2021 13:32
Chapter 4296 : Diệt Sát Sinh Đan 10/04/2021 11:32
Chapter 4295 : Phản kích 10/04/2021 09:32
Chapter 4294 : Động Phủ Của Hóa Linh Chân Quân 10/04/2021 07:32
Chapter 4293 : Thưởng thức 10/04/2021 05:32
Chapter 4292 : Liễu lão quái 10/04/2021 03:32
Chapter 4291 : Chủ nhân nhà ta triệu kiến 10/04/2021 01:32
Chapter 4290 : Ác khách 09/04/2021 23:32
Chapter 4289 : Thiêu đốt đế huyết 09/04/2021 21:32
Chapter 4288 : Chiến lâm thất 09/04/2021 19:32
Chapter 4287 : Đạo tử hậu tuyển giả 09/04/2021 17:32
Chapter 4286 : Đánh giết chính diện 09/04/2021 15:32
Chapter 4285 : Quỳ xuống 09/04/2021 13:32
Chapter 4284 : Ngũ đỉnh 09/04/2021 11:32
Chapter 4283 : Sinh tử đấu 09/04/2021 09:32
Chapter 4282 : Giáo chủ xuất thủ 09/04/2021 07:32
Chapter 4281 : Trận vây khốn sinh đan 09/04/2021 05:32
Chapter 4280 : Chọc giận 09/04/2021 03:32
Chapter 4279 : Phản kích 09/04/2021 01:32
Chapter 4278 : Diễn hồn thuật 08/04/2021 23:32
Chapter 4277 : Huyệt cư nhân 08/04/2021 21:32
Chapter 4276 : Giếng cạn không đáy 08/04/2021 19:32
Chapter 4275 : Vùng đất truyền thuyết 08/04/2021 17:32
Chapter 4274 : Huyễn vân miêu 08/04/2021 15:32
Chapter 4273 : Cầu đan 08/04/2021 13:32
Chapter 4272 : Tam tương bảo bình trận 08/04/2021 11:32
Chapter 4271 : Hãm hại chính mình 08/04/2021 09:32
Chapter 4270 : Đỉnh tâm đan 08/04/2021 07:32
Chapter 4269 : Đồ Thần thuật 08/04/2021 05:32
Chapter 4268 : Tốt nhất đừng chọc ta 08/04/2021 03:32
Chapter 4267 : Long tiên thảo, linh thạch nhũ 08/04/2021 01:32
Chapter 4266 : Chạy trốn 07/04/2021 23:32
Chapter 4265 : Thú triều 07/04/2021 21:32
Chapter 4264 : Yêu hạch 07/04/2021 19:32
Chapter 4263 : Con ếch lục đỉnh 07/04/2021 17:32
Chapter 4262 : Khuyên can 07/04/2021 15:32
Chapter 4261 : Tứ đỉnh! 07/04/2021 13:32
Chapter 4260 : Tranh chức đội trưởng 07/04/2021 11:32
Chapter 4259 : Thiên tài, mỹ nữ tụ tập 07/04/2021 09:32
Chapter 4258 : Bố trí lôi đài 07/04/2021 07:32
Chapter 4257 : Hào Quang Bổ Thân 07/04/2021 05:32
Chapter 4256 : Âm hồn 07/04/2021 03:32
Chapter 4255 : Thanh Hà Bí Cảnh 07/04/2021 01:32
Chapter 4254 : Tiểu nhân tham lam 06/04/2021 23:32
Chapter 4253 : Cửu Dương Thánh Nhân 06/04/2021 21:32
Chapter 4252 : Thanh Long Hoàng Triều Hủy Diệt 06/04/2021 19:32
Chapter 4251 : Giết Tôn 06/04/2021 17:32
Chapter 4250 : Giết thì giết 06/04/2021 15:32
Chapter 4249 : Ngươi là nô, ta là chủ 06/04/2021 13:32
Chapter 4248 : Sát cục? 06/04/2021 11:32
Chapter 4247 : To gan lớn mật 06/04/2021 09:32
Chapter 4246 : Toàn quân bị diệt 06/04/2021 07:32
Chapter 4245 : Xuất chinh 06/04/2021 05:32
Chapter 4244 : Công văn 06/04/2021 03:32
Chapter 4243 : Tính nợ cũ 06/04/2021 01:32
Chapter 4242 : Trở lại hạt nhân phủ 05/04/2021 23:32
Chapter 4241 : Về nhà 05/04/2021 21:32
Chapter 4240 : Xử lý toàn bộ 05/04/2021 19:32
Chapter 4239 : Đánh không vỡ 05/04/2021 17:32
Chapter 4238 : Đột phá chú đỉnh 05/04/2021 15:32
Chapter 4237 : Thoát thân 05/04/2021 13:32
Chapter 4236 : Vây công 05/04/2021 11:32
Chapter 4235 : Đan lô cực giai 05/04/2021 09:32
Chapter 4234 : Truyền Thừa! 05/04/2021 07:32
Chapter 4233 : Địa Vị Của Kim gia 05/04/2021 05:32
Chapter 4232 : Thư Khố 05/04/2021 03:32
Chapter 4231 : Ưu Thế Thời Gian 05/04/2021 01:32
Chapter 4230 : Phá Trận 04/04/2021 23:32
Chapter 4229 : Đúng Dịp 04/04/2021 21:32
Chapter 4228 : Kim Dạ Tuyết 04/04/2021 19:32
Chapter 4227 : Tàng Bảo Đồ 04/04/2021 17:32
Chapter 4226 : Uy Hiếp Không Biết Tên 04/04/2021 15:32
Chapter 4225 : Hút Chết Chính Mình 04/04/2021 13:32
Chapter 4224 : Hung Phạm 04/04/2021 11:32
Chapter 4223 : Cạm Bẫy 04/04/2021 09:32
Chapter 4222 : Lại Có Vụ Án Mới 04/04/2021 07:32
Chapter 4221 : Dừng Lại 04/04/2021 05:32
Chapter 4220 : Tìm Ra Hung Thủ 04/04/2021 03:32
Chapter 4219 : Tra Án 04/04/2021 01:32
Chapter 4218 : Xích Đô Úy 03/04/2021 23:32
Chapter 4217 : Đột Phá? Vẫn Đánh 03/04/2021 21:32
Chapter 4216 : Thu Bảo 03/04/2021 19:32
Chapter 4215 : Ngày Quyết Chiến 03/04/2021 17:32
Chapter 4214 : Đối Thủ Ngươi Sắp Gặp Được 03/04/2021 15:32
Chapter 4213 : Cự Đầu Thứ Tư 03/04/2021 13:32
Chapter 4212 : Chiến Chú Đỉnh 03/04/2021 11:32
Chapter 4211 : Đột phá Trúc Cực Cơ 03/04/2021 09:32
Chapter 4210 : Sinh Biến 03/04/2021 07:32
Chapter 4209 : Đường Nghiêm Nổi Giận 03/04/2021 05:32
Chapter 4208 : Ngươi Dám Trốn Thử Xem 03/04/2021 03:32
Chapter 4207 : Đường Nghiêm Tới 03/04/2021 01:32
Chapter 4206 : Trả Thù 02/04/2021 23:32
Chapter 4205 : Bàng Gia Báo Chuông Tang 02/04/2021 21:32
Chapter 4204 : Bị Phát Hiện 02/04/2021 19:32
Chapter 4203 : Người Người Ân Cần 02/04/2021 17:32
Chapter 4202 : Kỳ Lân Tử Đường gia 02/04/2021 15:32
Chapter 4201 : Một Ngày Tự Do 02/04/2021 13:32
Chapter 4200 : Phá Giáp 02/04/2021 11:32
Chapter 4199 : Giải Thi Đấu Đoạt Màu 02/04/2021 09:32
Chapter 4198 : Bán Ta Mười Viên 02/04/2021 07:32
Chapter 4197 : Thế Lực Nhỏ Trong Hạt Nhân Phủ 02/04/2021 05:32
Chapter 4196 : Luyện Chế Hóa Cơ đan 02/04/2021 03:32
Chapter 4195 : Giáp Nguyên Phủ 02/04/2021 01:32
Chapter 4194 : Tự Tiến Cử 01/04/2021 23:32
Chapter 4193 : Đánh Sứ Giả 01/04/2021 21:32
Chapter 4192 : Người Thanh Long Hoàng Triều Tới 01/04/2021 19:32
Chapter 4191 : Ngang Tay? 01/04/2021 17:32
Chapter 4190 : Trận Chiến Mở Màn Với Thủy Nhất 01/04/2021 15:32
Chapter 4189 : Thời Gian Thất 01/04/2021 13:32
Chapter 4188 : Hầu Ca Thoát Khốn 01/04/2021 11:32
Chapter 4187 : Chuẩn Bị Phá Phong Ấn 01/04/2021 09:32
Chapter 4186 : Mời Chào 01/04/2021 07:32
Chapter 4185 : Đệ Nhất Vạn Cổ! 01/04/2021 05:32
Chapter 4184 : Thứ Hai 01/04/2021 03:32
Chapter 4183 : Lên Bảng 01/04/2021 01:32
Chapter 4182 : Hóa Cơ Đan 31/03/2021 23:32
Chapter 4181 : Bị Người Khác Khinh Bỉ 31/03/2021 21:32
Chapter 4180 : Khởi Đầu Tốt 31/03/2021 19:32
Chapter 4179 : Khai Chiến 31/03/2021 17:32
Chapter 4178 : Tinh Không Đệ Nhất Nhân 31/03/2021 15:32
Chapter 4177 : Chém Đầu 31/03/2021 13:32
Chapter 4176 : Lật Bàn 31/03/2021 11:32
Chapter 4175 : Áp Chế Toàn Bộ 31/03/2021 09:32
Chapter 4174 : Đại Tế Tự Có Chuyện Xưa 31/03/2021 07:32
Chapter 4173 : Được Chân Truyền 31/03/2021 05:32
Chapter 4172 : Lang Tộc Đại Tế Tự 31/03/2021 03:32
Chapter 4171 : Một Trăm Đạo Thạch, Cảm Ơn 31/03/2021 01:32
Chapter 4170 : Đầm Lầy 30/03/2021 23:32
Chapter 4169 : Ân Tình Của Ta Không Chỉ Một Trăm Đạo Thạch 30/03/2021 21:32
Chapter 4168 : Bổ Sung Đầy Đủ 30/03/2021 19:32
Chapter 4167 : Tiên Cơ Thứ Hai 30/03/2021 17:32
Chapter 4166 : Đột Phá 30/03/2021 15:32
Chapter 4165 : Giải Quyết 30/03/2021 13:32
Chapter 4164 : Gặp Lại Hậu Khánh Bạch 30/03/2021 11:32
Chapter 4163 : Xác Minh Suy Đoán 30/03/2021 09:32
Chapter 4162 : Chiến Lực Vô Song 30/03/2021 07:32
Chapter 4161 : Vận Dụng Tất Cả Át Chủ Bài 30/03/2021 05:32
Chapter 4160 : Vô Sỉ 30/03/2021 03:32
Chapter 4159 : Trận Pháp Đấu Khô Lâu Binh 30/03/2021 01:32
Chapter 4158 : Khí Trung Chi Đế 29/03/2021 23:32
Chapter 4157 : Bài Danh Trước Hai Mươi Chín Vạn 29/03/2021 21:32
Chapter 4156 : Huyết Chiến Thi Hài 29/03/2021 19:32
Chapter 4155 : Giết Một Người Răn Trăm Người 29/03/2021 17:32
Chapter 4154 : Cổ Chiến Trường 29/03/2021 15:32
Chapter 4153 : Thu Tiểu Đệ 29/03/2021 13:32
Chapter 4152 : Yểm Nguyệt Bí Cảnh Mở Ra 29/03/2021 11:32
Chapter 4151 : Siêu Cấp Thiên Tài 29/03/2021 09:32
Chapter 4150 : Kết Nối Tinh Tế 29/03/2021 07:32
Chapter 4149 : Luyện Chế Thanh Mộc Bổ Linh Đan 29/03/2021 05:32
Chapter 4148 : Sát Phạt Quyết Đoán 29/03/2021 03:32
Chapter 4147 : Dời Bước Thành Trận 29/03/2021 01:32
Chapter 4146 : Hậu Khánh Bạch 28/03/2021 23:32
Chapter 4145 : Phiên Chợ Cỡ Nhỏ 28/03/2021 21:32
Chapter 4144 : Thánh Nhân Truyền Thừa 28/03/2021 19:32
Chapter 4143 : Thiên Hải Tinh Huy Hoàng 28/03/2021 17:32
Chapter 4142 : Trở Về 28/03/2021 15:32
Chapter 4141 : Hỏa Thiêu Thánh Địa 28/03/2021 13:32
Chapter 4140 : Mục Đích Của Thánh Địa 28/03/2021 11:32
Chapter 4139 : Mười Hai Nhân Tuyển 28/03/2021 09:32
Chapter 4138 : Cướp Đoạt Thần Quang 28/03/2021 07:32
Chapter 4137 : Quái Thụ 28/03/2021 05:32
Chapter 4136 : Luyện Thi Thành Dầu 28/03/2021 03:32
Chapter 4135 : Quỷ Minh Đăng 28/03/2021 01:32
Chapter 4134 : Miệng Tiện 27/03/2021 23:32
Chapter 4133 : Oanh Sát Ngưu Kiếm Hoa 27/03/2021 21:32
Chapter 4132 : Tình Cờ Gặp Được 27/03/2021 19:32
Chapter 4131 : Con Trai 27/03/2021 17:32
Chapter 4130 : Toàn Diệt 27/03/2021 15:32
Chapter 4129 : Ngân Long Ngư 27/03/2021 13:32
Chapter 4128 : Ngộ Trận 27/03/2021 11:32
Chapter 4127 : Chiến Trúc Cực Cơ 27/03/2021 09:32
Chapter 4126 : Ngay Cả Ta Cũng Cướp? 27/03/2021 07:32
Chapter 4125 : Thật Đúng Dịp 27/03/2021 05:32
Chapter 4124 : Cực Kỳ Xấu Bụng 27/03/2021 03:32
Chapter 4123 : Khó Thoát Khỏi Cái Chết 27/03/2021 01:32
Chapter 4122 : Gặp Lại Thất Hoàng Tử 26/03/2021 23:32
Chapter 4121 : Băng Cốc 26/03/2021 21:32
Chapter 4120 : Tỷ Thí Sau Cùng 26/03/2021 19:32
Chapter 4119 : Thánh Địa 26/03/2021 17:32
Chapter 4118 : Hỏa Thiêu Tôn Giả 26/03/2021 15:32
Chapter 4117 : Luyện Khí 26/03/2021 13:32
Chapter 4116 : Gặp Phải Cường Giả 26/03/2021 11:32
Chapter 4115 : Hẻm Núi Hỏa Diễm 26/03/2021 09:32
Chapter 4114 : Không Cẩn Thận Làm Thịt Đối Thủ 26/03/2021 07:32
Chapter 4113 : Thế Giới Mạnh Được Yếu Thua 26/03/2021 05:32
Chapter 4112 : Còn dám tới? 26/03/2021 03:32
Chapter 4111 : Xoay Người 26/03/2021 01:32
Chapter 4110 : Không Nên Hối Hận! 25/03/2021 23:32
Chapter 4109 : Thiên Vị 25/03/2021 21:32
Chapter 4108 : Thi Đan Đồ 25/03/2021 19:32
Chapter 4107 : Tiên Đạo Cơ Thạch Áp Chế 25/03/2021 17:32
Chapter 4106 : Ác Ma Ăn Thịt Người 25/03/2021 15:32
Chapter 4105 : Đại Nhật Liên Hoa Quyết 25/03/2021 13:32
Chapter 4104 : Sập Tháp 25/03/2021 11:32
Chapter 4103 : Huyền Nguyệt Tinh 25/03/2021 09:32
Chapter 4102 : Đánh Các Hoàng Tử 25/03/2021 07:32
Chapter 4101 : Giết Vào Phủ Hoàng Tử 25/03/2021 05:32
Chapter 4100 : Con Rùa Đấu Đậu Xanh 25/03/2021 03:32
Chapter 4099 : Chúng Thiên Tôn Xuất Thế 25/03/2021 01:32
Chapter 4098 : Xây Tiên Cơ 24/03/2021 23:32
Chapter 4097 : Phá Vỡ 24/03/2021 21:32
Chapter 4096 : Xông Tiên Môn 24/03/2021 19:32
Chapter 4095 : Tẩy Trần Trì 24/03/2021 17:32
Chapter 4094 : Đánh Bại Lăng Hàn Là Có Danh Ngạch 24/03/2021 15:32
Chapter 4093 : Có Biện Pháp Khác 24/03/2021 13:32
Chapter 4092 : Sứ Giả Thánh Địa 24/03/2021 11:32
Chapter 4091 : Một Quyền Mà Thôi 24/03/2021 09:32
Chapter 4090 : Chín Trận Chín Thắng 24/03/2021 07:32
Chapter 4089 : Hoàng Tử Đều Bại 24/03/2021 05:32
Chapter 4088 : Bức Hôn 24/03/2021 03:32
Chapter 4087 : Yến Hội Hoàng Gia 24/03/2021 01:32
Chapter 4086 : Hoán Tử Phù 23/03/2021 23:32
Chapter 4085 : Nghiền Ép 23/03/2021 21:32
Chapter 4084 : Bí Cảnh Của Lăng Hàn 23/03/2021 19:32
Chapter 4083 : Phật Tộc Diệu Pháp 23/03/2021 17:32
Chapter 4082 : Làm Loạn 23/03/2021 15:32
Chapter 4081 : So Đấu Ý Chí 23/03/2021 13:32
Chapter 4080 : Truy Sát Liên Tục 23/03/2021 11:32
Chapter 4079 : Chạy 23/03/2021 09:32
Chapter 4078 : Chiến Hà Tam 23/03/2021 07:32
Chapter 4077 : Cổn Thạch Hoang Nguyên 23/03/2021 05:32
Chapter 4076 : Lá Rơi Truyền Pháp 23/03/2021 03:32
Chapter 4075 : Lục Tự Minh Vương Chú 23/03/2021 01:32
Chapter 4074 : Liên Thể Trận 22/03/2021 23:32
Chapter 4073 : Phát Hiện 22/03/2021 21:32
Chapter 4072 : Truyền Thuyết Thần Miếu 22/03/2021 19:32
Chapter 4071 : Tình Tay Ba 22/03/2021 17:32
Chapter 4070 : Giao Dịch 22/03/2021 15:32
Chapter 4069 : Cây Hòe Già Ngàn Năm 22/03/2021 13:32
Chapter 4068 : Quả Nổ Tung 22/03/2021 11:32
Chapter 4067 : Cướp Đoạt 22/03/2021 09:32
Chapter 4066 : Kế Hoạch Hại Người 22/03/2021 07:32
Chapter 4065 : Mẫu Kim 22/03/2021 05:32
Chapter 4064 : Đế Cung 22/03/2021 03:32
Chapter 4063 : Quỷ Vật 22/03/2021 01:32
Chapter 4062 : Nửa Bước Khó Vào 21/03/2021 23:32
Chapter 4061 : Cung Điện Dưới Đáy Hồ 21/03/2021 21:32
Chapter 4060 : Sát Chiêu 21/03/2021 19:32
Chapter 4059 : Thanh Danh Lan Xa 21/03/2021 17:32
Chapter 4058 : Bại Thiên Kiêu 21/03/2021 15:32
Chapter 4057 : Cải Tiến 21/03/2021 13:32
Chapter 4056 : Ngươi Không Xứng Xem Cuộc Chiến 21/03/2021 11:32
Chapter 4055 : Hàn Thủy Hồ 21/03/2021 09:32
Chapter 4054 : Lại Nện Trúng 21/03/2021 07:32
Chapter 4053 : Trực Tiếp Làm Thịt 21/03/2021 05:32
Chapter 4052 : Thiên Tài Lôi Gia 21/03/2021 03:32
Chapter 4051 : Ai Làm Ra Vẻ Hơn 21/03/2021 01:32
Chapter 4050 : Thiếu Niên Cầm Kiếm 20/03/2021 23:32
Chapter 4049 : Bàng Thụ 20/03/2021 21:32
Chapter 4048 : Hỏa Diễm Vương 20/03/2021 19:32
Chapter 4047 : Năng Lượng Hủy Diệt Kinh Khủng 20/03/2021 17:32
Chapter 4046 : Cực Diễm Cốc 20/03/2021 15:32
Chapter 4045 : Nện Trúng Người 20/03/2021 13:32
Chapter 4044 : Đi Đến Nguyệt Hoa Tinh 20/03/2021 11:32
Chapter 4043 : Ngũ Hành Tạo Hóa Đan 20/03/2021 09:32
Chapter 4042 : Chống Đỡ Đế Đô 20/03/2021 07:32
Chapter 4041 : Lừa Bịp 20/03/2021 05:32
Chapter 4040 : Nhi Đồng Có Vấn Đề 20/03/2021 03:32
Chapter 4039 : Trên Trời Rơi Xuống... Tiểu La Lỵ 20/03/2021 01:32
Chapter 4038 : Năng Lượng Hủy Diệt 19/03/2021 23:32
Chapter 4037 : Linh Tuyền, Trận Pháp 19/03/2021 21:32
Chapter 4036 : Dùng Tiên Quả 19/03/2021 19:32
Chapter 4035 : Thắng 19/03/2021 17:32
Chapter 4034 : Bệnh Nhân 19/03/2021 15:32
Chapter 4033 : Thắng Liên Tục 19/03/2021 13:32
Chapter 4032 : Đuổi Đi 19/03/2021 11:32
Chapter 4031 : Là Ngươi! 19/03/2021 09:32
Chapter 4030 : Thật Là Khéo 19/03/2021 07:32
Chapter 4029 : Kim Điêu Thập Bát Trảo 19/03/2021 05:32
Chapter 4028 : Diễn Kỹ Phá Trần 19/03/2021 03:32
Chapter 4027 : Một Bộ Tiên Thuật 19/03/2021 01:32
Chapter 4026 : Lại Lầm 18/03/2021 23:32
Chapter 4025 : Ngươi Giả Heo Ăn Thịt Hổ? 18/03/2021 21:32
Chapter 4024 : Huynh Đệ Họ Lưu 18/03/2021 19:32
Chapter 4023 : Tranh Tài 18/03/2021 17:32
Chapter 4022 : Tìm Hiểu 18/03/2021 15:32
Chapter 4021 : Đột Phá Khai Khiếu 18/03/2021 13:32
Chapter 4020 : Bói Toán Đại Sư 18/03/2021 11:32
Chapter 4019 : Khổ Chủ 18/03/2021 09:32
Chapter 4018 : Hồng Thiên Bộ Mưu Phản 18/03/2021 07:32
Chapter 4017 : Hóa Giải 18/03/2021 05:32
Chapter 4016 : Hoàng Tử Vây Công 18/03/2021 03:32
Chapter 4015 : Tiên Dược Nhất Tinh 18/03/2021 01:32
Chapter 4014 : Đánh Chết 17/03/2021 23:32
Chapter 4013 : Thất Sát tông 17/03/2021 21:32
Chapter 4012 : Bắt Ngươi Khai Đao 17/03/2021 19:32
Chapter 4011 : Ba Điều Kiện 17/03/2021 17:32
Chapter 4010 : Lồng Giam Mở Hoàn Toàn 17/03/2021 15:32
Chapter 4009 : Khách Tới Từ Tinh Không 17/03/2021 13:32
Chapter 4008 : Thiên Thạch 17/03/2021 11:32
Chapter 4007 : Quan Sát Ngộ Đạo 17/03/2021 09:32
Chapter 4006 : Chân Huyết Hải 17/03/2021 07:32
Chapter 4005 : Phương Pháp Bài Trừ 17/03/2021 05:32
Chapter 4004 : Chọn Một Tượng Đá 17/03/2021 03:32
Chapter 4003 : Một Vấn Đề 17/03/2021 01:32
Chapter 4002 : Lấy Một Địch Trăm 16/03/2021 23:32
Chapter 4001 : Ruộng Rau 16/03/2021 21:32
Chapter 4000 : Xử Lý Toàn Bộ 16/03/2021 19:32
Chapter 3999 : Quỳ Xuống 16/03/2021 17:32
Chapter 3998 : Bắt Đầu Phản Kích 16/03/2021 15:32
Chapter 3997 : Thổi Hơi Thành Kiếm 16/03/2021 13:32
Chapter 3996 : Thất Văn 16/03/2021 11:32
Chapter 3995 : Tu Vi Tăng Mạnh 16/03/2021 09:32
Chapter 3994 : Ruộng Hoa 16/03/2021 07:32
Chapter 3993 : Lấy Băng Nguyên Thạch 16/03/2021 05:32
Chapter 3992 : Bẫy Liên Hoàn 16/03/2021 03:32
Chapter 3991 : Va Chạm Khí Lực 16/03/2021 01:32
Chapter 3990 : Kéo Thù Hận 15/03/2021 23:32
Chapter 3989 : Tiết Lộ Chân Tướng 15/03/2021 21:32
Chapter 3988 : Trộm Bảo 15/03/2021 19:32
Chapter 3987 : Hang Rắn 15/03/2021 17:32
Chapter 3986 : Trưng Dụng 15/03/2021 15:32
Chapter 3985 : Sinh Vật Trong Hồ 15/03/2021 13:32
Chapter 3984 : Đổi Đá 15/03/2021 11:32
Chapter 3983 : Vượt Qua 15/03/2021 09:32
Chapter 3982 : Tập Sát 15/03/2021 07:32
Chapter 3981 : Tìm Nơi Trút Giận 15/03/2021 05:32
Chapter 3980 : Mộc Phạt, Đá Lăn 15/03/2021 03:32
Chapter 3979 : Chân Núi 15/03/2021 01:32
Chapter 3978 : Phục Kích 14/03/2021 23:32
Chapter 3977 : Lên Đảo 14/03/2021 21:32
Chapter 3976 : Nhân Ngư 14/03/2021 19:32
Chapter 3975 : Truyền Thuyết Trên Biển 14/03/2021 17:32
Chapter 3974 : Sương Mù 14/03/2021 15:32
Chapter 3973 : Tranh Thuyền 14/03/2021 13:32
Chapter 3972 : Hồng Thiên Bộ Truy Sát 14/03/2021 11:32
Chapter 3971 : Tiên Đạo Cơ 14/03/2021 09:32
Chapter 3970 : Hải Tộc 14/03/2021 07:32
Chapter 3969 : Tranh Giành Vị Trí Đệ Nhất Thiên Kiêu 14/03/2021 05:32
Chapter 3968 : Đập Phá Quán 14/03/2021 03:32
Chapter 3967 : Thói Đời Nóng Lạnh 14/03/2021 01:32
Chapter 3966 : Cố Ý Lừa Gạt 13/03/2021 23:32
Chapter 3965 : Không Đánh Tự Lui 13/03/2021 21:32
Chapter 3964 : Mưa Máu Quỷ Dị 13/03/2021 19:32
Chapter 3963 : Uy Thế Của Sinh Đan Cảnh 13/03/2021 17:32
Chapter 3962 : Một Đêm Biến Hóa 13/03/2021 15:32
Chapter 3961 : Gõ Ám Côn 13/03/2021 13:32
Chapter 3960 : Da Hư Không Thú 13/03/2021 11:32
Chapter 3959 : Trận Pháp Bảo Điển 13/03/2021 09:32
Chapter 3958 : Lại Triệu Kiến 13/03/2021 07:32
Chapter 3957 : Chuyện Xưa Hai Ngàn Năm Trước 13/03/2021 05:32
Chapter 3956 : Muốn Giết Huynh Đệ Lão Tôn? 13/03/2021 03:32
Chapter 3955 : Cường Giả Chú Đỉnh 13/03/2021 01:32
Chapter 3954 : Đánh Nát Tiên Đạo Cơ Thạch 12/03/2021 23:32
Chapter 3953 : Cự Tượng Phát Uy 12/03/2021 21:32
Chapter 3952 : Công Tôn Lương 12/03/2021 19:32
Chapter 3951 : Bắt Trộm 12/03/2021 17:32
Chapter 3950 : Giam Lỏng 12/03/2021 15:32
Chapter 3949 : Đến Thăm Thái Hoa Tông 12/03/2021 13:32
Chapter 3948 : Không Nể Mặt Mũi 12/03/2021 11:32
Chapter 3947 : Tam Hoàng Tử Tới Chơi 12/03/2021 09:32
Chapter 3946 : Xung Kích Nhị Văn 12/03/2021 07:32
Chapter 3945 : Khai Trương Đại Cát 12/03/2021 05:32
Chapter 3944 : Ngoại Vụ Phủ 12/03/2021 03:32
Chapter 3943 : Trận Linh Lại Xuất Hiện 12/03/2021 01:32
Chapter 3942 : Viện Binh Xuất Thủ 11/03/2021 23:32
Chapter 3941 : Minh Văn Của Lăng Hàn 11/03/2021 21:32
Chapter 3940 : Tái Chiến Bạch Hoành Tài 11/03/2021 19:32
Chapter 3939 : Minh Văn Đầu Tiên 11/03/2021 17:32
Chapter 3938 : Bị Để Mắt Tới 11/03/2021 15:32
Chapter 3937 : Người Hiềm Nghi 11/03/2021 13:32
Chapter 3936 : Liên Tục Đắc Thủ 11/03/2021 11:32
Chapter 3935 : Cướp sinh ý (Hạ) 11/03/2021 09:32
Chapter 3934 : Cướp sinh ý (Thượng) 11/03/2021 07:32
Chapter 3933 : Mưa gió nổi lên 11/03/2021 05:32
Chapter 3932 : Bậc thang thứ năm trong Tiên Đồ 11/03/2021 03:32
Chapter 3931 : Bênh vực kẻ yếu 11/03/2021 01:32
Chapter 3930 : Thất Oa bị đoạt mất (Hạ) 10/03/2021 23:32
Chapter 3929 : Thất Oa bị đoạt mất (Thượng) 10/03/2021 21:32
Chapter 3928 : Chiến Khai Khiếu 10/03/2021 19:32
Chapter 3927 : Chiến Thần tam thức 10/03/2021 17:32
Chapter 3926 : Lấy một địch tám 10/03/2021 15:32
Chapter 3925 : Đuổi kịp (2) 10/03/2021 13:32
Chapter 3924 : Đuổi kịp (1) 10/03/2021 11:32
Chapter 3923 : Thất cốt! 10/03/2021 09:32
Chapter 3922 : Bí quá hoá liều 10/03/2021 07:32
Chapter 3921 : Độ phù hợp (2) 10/03/2021 05:32
Chapter 3920 : Độ phù hợp (1) 10/03/2021 03:32
Chapter 3919 : Trạm cuối cùng 10/03/2021 01:32
Chapter 3918 : Chín người ứng cử 09/03/2021 23:32
Chapter 3917 : Vượt lên trước một bước 09/03/2021 21:32
Chapter 3916 : Thiên Hận thể (2) 09/03/2021 19:32
Chapter 3915 : Thiên Hận thể (1) 09/03/2021 17:32
Chapter 3914 : Đánh cược bảo thuật 09/03/2021 15:32
Chapter 3913 : Vương tọa 09/03/2021 13:32
Chapter 3912 : Đánh cờ (3) 09/03/2021 11:32
Chapter 3911 : Đánh cờ (2) 09/03/2021 09:32
Chapter 3910 : Đánh cờ (1) 09/03/2021 07:32
Chapter 3909 : Thế cục 09/03/2021 05:32
Chapter 3908 : Tứ cốt 09/03/2021 03:32
Chapter 3907 : Ai hố ai (2) 09/03/2021 01:32
Chapter 3906 : Ai hố ai (1) 08/03/2021 23:32
Chapter 3905 : Bích hoạ bí 08/03/2021 21:32
Chapter 3904 : Bụi xương 08/03/2021 19:32
Chapter 3903 : Kịch chiến Đồng Miêu 08/03/2021 17:32
Chapter 3902 : Tượng đá trấn áp (2) 08/03/2021 15:32
Chapter 3901 : Tượng đá trấn áp (1) 08/03/2021 13:32
Chapter 3900 : Người chết... Phục sinh? 08/03/2021 11:32
Chapter 3899 : Đại Tri Chu 08/03/2021 09:32
Chapter 3898 : Thi địa 08/03/2021 07:32
Chapter 3897 : Tên điên, cuồng nhân, mỹ nữ (Thượng) (2) 08/03/2021 05:32
Chapter 3896 : Tên điên, cuồng nhân, mỹ nữ (Thượng) (1) 08/03/2021 03:32
Chapter 3895 : Băng Giao trì 08/03/2021 01:32
Chapter 3894 : Tam cốt 07/03/2021 23:32
Chapter 3893 : Hoàn toàn nghiền ép 07/03/2021 21:32
Chapter 3892 : Kim Quân Thánh (2) 07/03/2021 19:32
Chapter 3891 : Kim Quân Thánh (1) 07/03/2021 17:32
Chapter 3890 : Lưu Long 07/03/2021 15:32
Chapter 3889 : Ta mang ngươi tới 07/03/2021 13:32
Chapter 3888 : Giết sạch sành sanh 07/03/2021 11:32
Chapter 3887 : Lục gia đánh tới (2) 07/03/2021 09:32
Chapter 3886 : Lục gia đánh tới (1) 07/03/2021 07:32
Chapter 3885 : Tạo dựng Tuyệt Đối Công Bằng cỡ lớn 07/03/2021 05:32
Chapter 3884 : Đổ thừa không đi 07/03/2021 03:32
Chapter 3883 : Tị nạn 07/03/2021 01:32
Chapter 3882 : Lưỡng bại câu thương (2) 06/03/2021 23:32
Chapter 3881 : Lưỡng bại câu thương (1) 06/03/2021 21:32
Chapter 3880 : Chiến Hồng Thiên Bộ 06/03/2021 19:32
Chapter 3879 : Ngươi không xứng để đặt song song với ta 06/03/2021 17:32
Chapter 3878 : Hồng Thiên Bộ đến (2) 06/03/2021 15:32
Chapter 3877 : Hồng Thiên Bộ đến (1) 06/03/2021 13:32
Chapter 3876 : Nửa cái chữ cổ 06/03/2021 11:32
Chapter 3875 : Hoàng tử xuất thủ 06/03/2021 09:32
Chapter 3874 : Hồng Thiên Lượng lại bại 06/03/2021 07:32
Chapter 3873 : Trúc ba cơ sở (2) 06/03/2021 05:32
Chapter 3872 : Trúc ba cơ sở (1) 06/03/2021 03:32
Chapter 3871 : Lời đồn đại nổi lên bốn phía 06/03/2021 01:32
Chapter 3870 : Nhị cốt! 05/03/2021 23:32
Chapter 3869 : Trận linh Thanh Long trận (2) 05/03/2021 21:32
Chapter 3868 : Trận linh Thanh Long trận (1) 05/03/2021 19:32
Chapter 3867 : Cường giả tiên đồ Hiện 05/03/2021 17:32
Chapter 3866 : Một kích bạo nát 05/03/2021 15:32
Chapter 3865 : Liền hành hạ 05/03/2021 13:32
Chapter 3864 : Thôi Trường Vận khiêu chiến (2) 05/03/2021 11:32
Chapter 3863 : Thôi Trường Vận khiêu chiến (1) 05/03/2021 09:32
Chapter 3862 : Thế gian biến đổi lớn 05/03/2021 07:32
Chapter 3861 : Hung nhân xuất thế 05/03/2021 05:32
Chapter 3860 : Cầu gãy (2) 05/03/2021 03:32
Chapter 3859 : Cầu gãy (1) 05/03/2021 01:32
Chapter 3858 : Kiêng kị lẫn nhau 04/03/2021 23:32
Chapter 3857 : Tinh thần lực quyết đấu 04/03/2021 21:32
Chapter 3856 : Chân tướng hậu trường 04/03/2021 19:32
Chapter 3855 : Thiếu chút đã làm hỏng đại sự của ta (2) 04/03/2021 17:32
Chapter 3854 : Thiếu chút đã làm hỏng đại sự của ta (1) 04/03/2021 15:32
Chapter 3853 : Xử lý toàn bộ 04/03/2021 13:32
Chapter 3852 : Đập chết 04/03/2021 11:32
Chapter 3851 : Điện tế tự 04/03/2021 09:32
Chapter 3850 : Lại một một gia tộc ẩn thế (2) 04/03/2021 07:32
Chapter 3849 : Lại một một gia tộc ẩn thế (1) 04/03/2021 05:32
Chapter 3848 : Pháp khí cấp nhị tinh 04/03/2021 03:32
Chapter 3847 : Cầu gỗ 04/03/2021 01:32
Chapter 3846 : Vũ khí tinh thần lực 03/03/2021 23:32
Chapter 3845 : Buông vật trong tay (2) 03/03/2021 21:32
Chapter 3844 : Buông vật trong tay (1) 03/03/2021 19:32
Chapter 3843 : Thiên Văn Ngọc 03/03/2021 17:32
Chapter 3842 : Lần thứ hai thiên địa bắt đầu biến hóa kịch liệt 03/03/2021 15:32
Chapter 3841 : Uy hiếp ngược lại 03/03/2021 13:32
Chapter 3840 : Uy hiếp lại tăng thêm 03/03/2021 11:32
Chapter 3839 : Kế ly gián (2) 03/03/2021 09:32
Chapter 3838 : Kế ly gián (1) 03/03/2021 07:32
Chapter 3837 : Tàn ngược 03/03/2021 05:32
Chapter 3836 : Ứng chiến 03/03/2021 03:32
Chapter 3835 : Tuyệt đối công bằng 03/03/2021 01:32
Chapter 3834 : Chiến thư (2) 02/03/2021 23:32
Chapter 3833 : Chiến thư (1) 02/03/2021 21:32
Chapter 3832 : Bại lộ 02/03/2021 19:32
Chapter 3831 : Bạch hổ viễn cổ đấu với yêu hầu 02/03/2021 17:32
Chapter 3830 : Hóa ra ngươi là Cực Cốt Cảnh 02/03/2021 15:32
Chapter 3829 : Không chấp nhận uy hiếp (2) 02/03/2021 13:32
Chapter 3828 : Không chấp nhận uy hiếp (1) 02/03/2021 11:32
Chapter 3827 : Phong Vân Phiêu 02/03/2021 09:32
Chapter 3826 : Chiến đấu cùng Báo Thái Công 02/03/2021 07:32
Chapter 3825 : Một hạt ngọc 02/03/2021 05:32
Chapter 3824 : Không có tiền cược không đánh (2) 02/03/2021 03:32
Chapter 3823 : Không có tiền cược không đánh (1) 02/03/2021 01:32
Chapter 3822 : Yêu cầu quá đáng 01/03/2021 23:32
Chapter 3821 : Đột phá Cực Cốt 01/03/2021 21:32
Chapter 3820 : Đoàn thiên tài của yêu tộc 01/03/2021 19:32
Chapter 3819 : Đề nghị mê người (2) 01/03/2021 17:32
Chapter 3818 : Đề nghị mê người (1) 01/03/2021 15:32
Chapter 3817 : Dâng thư hàng 01/03/2021 13:32
Chapter 3816 : Huyết Xích La 01/03/2021 11:32
Chapter 3815 : Bản chất kiêu hùng 01/03/2021 09:32
Chapter 3814 : Quyết định (2) 01/03/2021 07:32
Chapter 3813 : Quyết định (1) 01/03/2021 05:32
Chapter 3812 : Thực lực của yêu tộc 01/03/2021 03:32
Chapter 3811 : Yêu tộc đả thương 01/03/2021 01:32
Chapter 3810 : Áp giải 28/02/2021 23:32
Chapter 3809 : Kim Tam Ngân đến thăm 28/02/2021 21:32
Chapter 3808 : Yêu tộc lại gây phiền phức (2) 28/02/2021 19:32
Chapter 3807 : Yêu tộc lại gây phiền phức (1) 28/02/2021 17:32
Chapter 3806 : Lăng Hàn phản kích 28/02/2021 15:32
Chapter 3805 : Nổi giận 28/02/2021 13:32
Chapter 3804 : Hai vị đại sư xuất động 28/02/2021 11:32
Chapter 3803 : Đánh vào thiên lao (2) 28/02/2021 09:32
Chapter 3802 : Đánh vào thiên lao (1) 28/02/2021 07:32
Chapter 3801 : Đối thoại 28/02/2021 05:32
Chapter 3800 : Hồng thái sư triệu kiến 28/02/2021 03:32
Chapter 3799 : Lão thái giám 28/02/2021 01:32
Chapter 3798 : Huyết khí ngưng đế (2) 27/02/2021 23:32
Chapter 3797 : Huyết khí ngưng đế (1) 27/02/2021 21:32
Chapter 3796 : Cách thức lừa gạt chống lại mười giây 27/02/2021 19:32
Chapter 3795 : Ăn liền hai trận 27/02/2021 17:32
Chapter 3794 : Có tiền đặt cược là được 27/02/2021 15:32
Chapter 3793 : Lại bị đánh bại (2) 27/02/2021 13:32
Chapter 3792 : Lại bị đánh bại (1) 27/02/2021 11:32
Chapter 3791 : Miêu công tử lại tới 27/02/2021 09:32
Chapter 3790 : Kinh động khắp nơi 27/02/2021 07:32
Chapter 3789 : Lục biến 27/02/2021 05:32
Chapter 3788 : Bị đánh tới quay vòng vòng (2) 27/02/2021 03:32
Chapter 3787 : Bị đánh tới quay vòng vòng (1) 27/02/2021 01:32
Chapter 3786 : Miêu công tử 26/02/2021 23:32
Chapter 3785 : Yêu tộc ngắm bắn người 26/02/2021 21:32
Chapter 3784 : Hoàn thiện trận pháp 26/02/2021 19:32
Chapter 3783 : Tiểu nữ hài tử cùng bạo phát (2) 26/02/2021 17:32
Chapter 3782 : Tiểu nữ hài tử cùng bạo phát (1) 26/02/2021 15:32
Chapter 3781 : Thất Oa tham ngủ 26/02/2021 13:32
Chapter 3780 : Oa oa rơi xuống đất 26/02/2021 11:32
Chapter 3779 : Nhìn thấu vô căn cứ 26/02/2021 09:32
Chapter 3778 : Nữ hài tử phát uy (2) 26/02/2021 07:32
Chapter 3777 : Nữ hài tử phát uy (1) 26/02/2021 05:32
Chapter 3776 : Đại Oa 26/02/2021 03:32
Chapter 3775 : Lại là hồ Lô 26/02/2021 01:32
Chapter 3774 : Giết thì đã có sao? 25/02/2021 23:32
Chapter 3773 : Đánh bại ngũ cốt (2) 25/02/2021 21:32
Chapter 3772 : Đánh bại ngũ cốt (1) 25/02/2021 19:32
Chapter 3771 : Ra tay tức vô tình 25/02/2021 17:32
Chapter 3770 : Tiến vào vườn thuốc 25/02/2021 15:32
Chapter 3769 : Một góc kẽ hở 25/02/2021 13:32
Chapter 3768 : Giết chết 25/02/2021 11:32
Chapter 3767 : Còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi cái gì không? (2) 25/02/2021 09:32
Chapter 3766 : Còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi cái gì không? (1) 25/02/2021 07:32
Chapter 3765 : Hồng Thái Sâm 25/02/2021 05:32
Chapter 3764 : Di tích cổ Hằng Nguyệt 25/02/2021 03:32
Chapter 3763 : Áp lực cực lớn, động lực mười phần 25/02/2021 01:32
Chapter 3762 : Thất hoàng tử ra mặt (2) 24/02/2021 23:32
Chapter 3761 : Thất hoàng tử ra mặt (1) 24/02/2021 21:32
Chapter 3760 : Hồng Thiên Bộ đánh với Hầu Thiên Hóa 24/02/2021 19:32
Chapter 3759 : Chuyên gia ra tay 24/02/2021 17:32
Chapter 3758 : Hoàng tử yêu tộc ước chiến 24/02/2021 15:32
Chapter 3757 : Yêu nghiệt ép trời Hồng Thiên Bộ 24/02/2021 13:32
Chapter 3756 : Đứng ra (2) 24/02/2021 11:32
Chapter 3755 : Đứng ra (1) 24/02/2021 09:32
Chapter 3754 : Người chim 24/02/2021 07:32
Chapter 3753 : Thiên phú thần thông 24/02/2021 05:32
Chapter 3752 : Xà nữ 24/02/2021 03:32
Chapter 3751 : Yêu tộc (2) 24/02/2021 01:32
Chapter 3750 : Yêu tộc (1) 23/02/2021 23:32
Chapter 3749 : Hồng Thiên Lượng bại 23/02/2021 21:32
Chapter 3748 : Quát tháo 23/02/2021 19:32
Chapter 3747 : Đấu trường dưới lòng đất 23/02/2021 17:32
Chapter 3746 : Việt triều (2) 23/02/2021 15:32
Chapter 3745 : Việt triều (1) 23/02/2021 13:32
Chapter 3744 : Tam biến đỉnh phong 23/02/2021 11:32
Chapter 3743 : Vạn Độc Nguyên 23/02/2021 09:32
Chapter 3742 : Nơi độc chướng 23/02/2021 07:32
Chapter 3741 : Bất hạnh của Nghiêm Tuấn bắt đầu 23/02/2021 05:32
Chapter 3740 : Giải quyết từng bước một (2) 23/02/2021 03:32
Chapter 3739 : Giải quyết từng bước một (1) 23/02/2021 01:32
Chapter 3738 : Dùng trí 22/02/2021 23:32
Chapter 3737 : Lời khuyên 22/02/2021 21:32
Chapter 3736 : Trợ quyền 22/02/2021 19:32
Chapter 3735 : Thủ hạ Hồng Thiên Bộ (2) 22/02/2021 17:32
Chapter 3734 : Thủ hạ Hồng Thiên Bộ (1) 22/02/2021 15:32
Chapter 3733 : Thông điệp 22/02/2021 13:32
Chapter 3732 : Linh đồ 22/02/2021 11:32
Chapter 3731 : Năng lượng cao tầng lần 22/02/2021 09:32
Chapter 3730 : Không chịu nổi một đòn (2) 22/02/2021 07:32
Chapter 3729 : Không chịu nổi một đòn (1) 22/02/2021 05:32
Chapter 3728 : Yêu chuột tỏ rõ uy phong 22/02/2021 03:32
Chapter 3727 : Lại chém một thú 22/02/2021 01:32
Chapter 3726 : Nhị biến 21/02/2021 23:32
Chapter 3725 : Năng lượng thần bí (2) 21/02/2021 21:32
Chapter 3724 : Năng lượng thần bí (1) 21/02/2021 19:32
Chapter 3723 : Chỉ đùa với ngươi 21/02/2021 17:32
Chapter 3722 : Đốn ngã 21/02/2021 15:32
Chapter 3721 : Hoàng tước ở phía sau 21/02/2021 13:32
Chapter 3720 : Cuồng phong điểm tích phân 21/02/2021 11:32
Chapter 3719 : Trận chiến mở màn Cực Cốt (2) 21/02/2021 09:32
Chapter 3718 : Trận chiến mở màn Cực Cốt (1) 21/02/2021 07:32
Chapter 3717 : Cuộc săn bắn bắt đầu 21/02/2021 05:32
Chapter 3716 : Thánh Hoàng đến 21/02/2021 03:32
Chapter 3715 : Bốn vị hoàng tử 21/02/2021 01:32
Chapter 3714 : Đòn sát thủ (2) 20/02/2021 23:32
Chapter 3713 : Đòn sát thủ (1) 20/02/2021 21:32
Chapter 3712 : Niệm lực kỳ diệu 20/02/2021 19:32
Chapter 3711 : Hai đại hội trưởng sốt ruột mặt đỏ 20/02/2021 17:32
Chapter 3710 : Phá rối 20/02/2021 15:32
Chapter 3709 : Vòng tròn (2) 20/02/2021 13:32
Chapter 3708 : Vòng tròn (1) 20/02/2021 11:32
Chapter 3707 : Giả heo ăn hổ 20/02/2021 09:32
Chapter 3706 : Khổ Cốt Bì 20/02/2021 07:32
Chapter 3705 : Trận thi đấu săn bắn lớn 20/02/2021 05:32
Chapter 3704 : Lại chứng thực 20/02/2021 03:32
Chapter 3703 : Hóa giải (2) 20/02/2021 01:32
Chapter 3702 : Hóa giải (1) 19/02/2021 23:32
Chapter 3701 : Thiếu nữ kỳ quái 19/02/2021 21:32
Chapter 3700 : Hai trận sư trung cấp 19/02/2021 19:32
Chapter 3699 : Bạo lực phá trận 19/02/2021 17:32
Chapter 3698 : Trận trong trận (2) 19/02/2021 15:32
Chapter 3697 : Trận trong trận (1) 19/02/2021 13:32
Chapter 3696 : Đánh cũng đánh uổng công 19/02/2021 11:32
Chapter 3695 : Đánh bay 19/02/2021 09:32
Chapter 3694 : Tai nạn và rắc rối lại xảy ra 19/02/2021 07:32
Chapter 3693 : Báo cáo lên trên (2) 19/02/2021 05:32
Chapter 3692 : Báo cáo lên trên (1) 19/02/2021 03:32
Chapter 3691 : Yêu chuột 19/02/2021 01:32
Chapter 3690 : Trận văn trên vách núi 18/02/2021 23:32
Chapter 3689 : Con ong chúa 18/02/2021 21:32
Chapter 3688 : Một mình thâm nhập (2) 18/02/2021 19:32
Chapter 3687 : Một mình thâm nhập (1) 18/02/2021 17:32
Chapter 3686 : Lấy mật 18/02/2021 15:32
Chapter 3685 : Nhân viên tập trung 18/02/2021 13:32
Chapter 3684 : Bánh ít đi, bánh quy lại 18/02/2021 11:32
Chapter 3683 : Cải tiến Hồi Khí Đan (2) 18/02/2021 09:32
Chapter 3682 : Cải tiến Hồi Khí Đan (1) 18/02/2021 07:32
Chapter 3681 : Hoàn cảnh thiên địa 18/02/2021 05:32
Chapter 3680 : Ngưu Hoa Thanh thỉnh cầu 18/02/2021 03:32
Chapter 3679 : Các phương chiêu mộ 18/02/2021 01:32
Chapter 3678 : Xứng danh (2) 17/02/2021 23:32
Chapter 3677 : Xứng danh (1) 17/02/2021 21:32
Chapter 3676 : Lần này lại đào cái hố gì 17/02/2021 19:32
Chapter 3675 : Nâng cao cực lớn 17/02/2021 17:32
Chapter 3674 : Hoán Huyết Cảnh 17/02/2021 15:32
Chapter 3673 : Một chiêu đánh ngã (2) 17/02/2021 13:32
Chapter 3672 : Một chiêu đánh ngã (1) 17/02/2021 11:32
Chapter 3671 : Ước chiến 17/02/2021 09:32
Chapter 3670 : Chạy trối chết 17/02/2021 07:32
Chapter 3669 : Siêu cấp vô sỉ 17/02/2021 05:32
Chapter 3668 : Hồng Thiên Bộ thứ hai? (2) 17/02/2021 03:32
Chapter 3667 : Hồng Thiên Bộ thứ hai? (1) 17/02/2021 01:32
Chapter 3666 : Lĩnh ngộ mới 16/02/2021 23:32
Chapter 3665 : Thua người, thua cả tâm 16/02/2021 21:32
Chapter 3664 : Tái chiến Thác Bạt Thiên Hoang 16/02/2021 19:32
Chapter 3663 : Ta muốn nghe thiếu gia (2) 16/02/2021 17:32
Chapter 3662 : Ta muốn nghe thiếu gia (1) 16/02/2021 15:32
Chapter 3661 : Hồ Dương 16/02/2021 13:32
Chapter 3660 : Gặp lại 16/02/2021 11:32
Chapter 3659 : Nuôi binh thụ 16/02/2021 09:32
Chapter 3658 : Lá cây (2) 16/02/2021 07:32
Chapter 3657 : Lá cây (1) 16/02/2021 05:32
Chapter 3656 : Chó lớn 16/02/2021 03:32
Chapter 3655 : Cấm địa 16/02/2021 01:32
Chapter 3654 : Yêu nghiệt ép trời 15/02/2021 23:32
Chapter 3653 : Cực hạn thứ hai (2) 15/02/2021 21:32
Chapter 3652 : Cực hạn thứ hai (1) 15/02/2021 19:32
Chapter 3651 : Chiến đấu với Hồng Thiên Lượng 15/02/2021 17:32
Chapter 3650 : Oán giận 15/02/2021 15:32
Chapter 3649 : Hồ Lô kỳ diệu 15/02/2021 13:32
Chapter 3648 : Hoàng tước ở phía sau (2) 15/02/2021 11:32
Chapter 3647 : Hoàng tước ở phía sau (1) 15/02/2021 09:32
Chapter 3646 : Pháp khí không gian! 15/02/2021 07:32
Chapter 3645 : Hồ Lô màu xanh 15/02/2021 05:32
Chapter 3644 : Chính trực 15/02/2021 03:32
Chapter 3643 : Thiếu niên lông dài (2) 15/02/2021 01:32
Chapter 3642 : Thiếu niên lông dài (1) 14/02/2021 23:32
Chapter 3641 : Sàng lọc bắt đầu 14/02/2021 21:32
Chapter 3640 : Học viện Đế Đô 14/02/2021 19:32
Chapter 3639 : Đến Đế Đô (2) 14/02/2021 17:32
Chapter 3638 : Đến Đế Đô (1) 14/02/2021 15:32
Chapter 3637 : Cổ Hạng Minh 14/02/2021 13:32
Chapter 3636 : Cát Ninh Thành 14/02/2021 11:32
Chapter 3635 : Chém Hồ Xán 14/02/2021 09:32
Chapter 3634 : Nước bọt của heo (2) 14/02/2021 07:32
Chapter 3633 : Nước bọt của heo (1) 14/02/2021 05:32
Chapter 3632 : Oan gia ngõ hẹp 14/02/2021 03:32
Chapter 3631 : Chạy trốn 14/02/2021 01:32
Chapter 3630 : Cầm Vương 13/02/2021 23:32
Chapter 3629 : Huyết chiến (2) 13/02/2021 21:32
Chapter 3628 : Huyết chiến (1) 13/02/2021 19:32
Chapter 3627 : Voi khổng lồ 13/02/2021 17:32
Chapter 3626 : Thú triều 13/02/2021 15:32
Chapter 3625 : Phi Toa Bộ 13/02/2021 13:32
Chapter 3624 : Mục quản gia (2) 13/02/2021 11:32
Chapter 3623 : Mục quản gia (1) 13/02/2021 09:32
Chapter 3622 : Ai địa vị cao hơn? 13/02/2021 07:32
Chapter 3621 : Đảo thủ thành công 13/02/2021 05:32
Chapter 3620 : Lăng Hàn cũng có pháp khí 13/02/2021 03:32
Chapter 3619 : Pháp khí 13/02/2021 01:32
Chapter 3618 : Cường giả phân ra (2) 12/02/2021 23:32
Chapter 3617 : Cường giả phân ra (1) 12/02/2021 21:32
Chapter 3616 : Vẫn một quyền 12/02/2021 19:32
Chapter 3615 : Giải cứu 12/02/2021 17:32
Chapter 3614 : Đại náo Hồ Gia 12/02/2021 15:32
Chapter 3613 : Hoán Tuyết mất tích (2) 12/02/2021 13:32
Chapter 3612 : Hoán Tuyết mất tích (1) 12/02/2021 11:32
Chapter 3611 : Được bảo 12/02/2021 09:32
Chapter 3610 : Di tích cổ đổ nát 12/02/2021 07:32
Chapter 3609 : Con heo cổ quái 12/02/2021 05:32
Chapter 3608 : Tìm được Cửu Viêm Thảo (2) 12/02/2021 03:32
Chapter 3607 : Tìm được Cửu Viêm Thảo (1) 12/02/2021 01:32
Chapter 3606 : Con heo nhỏ màu hồng 11/02/2021 23:32
Chapter 3605 : Ra tay giúp đỡ 11/02/2021 21:32
Chapter 3604 : Cực hạn của thông mạch 11/02/2021 19:32
Chapter 3603 : Chiêu an 11/02/2021 17:32
Chapter 3602 : Bất ngờ thăng cấp 11/02/2021 15:32
Chapter 3601 : Chuyên gia tìm đường chết 11/02/2021 13:32
Chapter 3600 : Chung Dương Tất khiêu khích 11/02/2021 11:32
Chapter 3599 : Lại tiến thêm một bước 11/02/2021 09:32
Chapter 3598 : Đan sư trung cấp trẻ tuổi nhất 11/02/2021 07:32
Chapter 3597 : Chứng thực đan sư 11/02/2021 05:32
Chapter 3596 : Sát thủ xui xẻo 11/02/2021 03:32
Chapter 3595 : Đánh nát 11/02/2021 01:32
Chapter 3594 : Đùa chết đầy tớ 10/02/2021 23:32
Chapter 3593 : Hái trái 10/02/2021 21:32
Chapter 3592 : Bảo thụ ngay trước mắt 10/02/2021 19:32
Chapter 3591 : Đường Hải bị hại 10/02/2021 17:32
Chapter 3590 : Chuẩn bị trùng kích Hoán Huyết cảnh 10/02/2021 15:32
Chapter 3589 : Kế hoạch đồ Thành 10/02/2021 13:32
Chapter 3588 : Thủy tinh màu đỏ 10/02/2021 11:32
Chapter 3587 : Tàn sát lẫn nhau 10/02/2021 09:32
Chapter 3586 : Nổi điên 10/02/2021 07:32
Chapter 3585 : Ba người kỳ quái (2) 10/02/2021 05:32
Chapter 3584 : Ba người kỳ quái (1) 10/02/2021 03:32
Chapter 3583 : Truy tìm tung tích 10/02/2021 01:32
Chapter 3582 : Nhiệm vụ thứ nhất 09/02/2021 23:32
Chapter 3581 : Khai thông bên trong thế giới 09/02/2021 21:32
Chapter 3580 : Thắng! 09/02/2021 19:32
Chapter 3579 : Khí lạnh 09/02/2021 17:32
Chapter 3578 : Hai tên quái vật 09/02/2021 15:32
Chapter 3577 : Nhường nhau mười chiêu 09/02/2021 13:32
Chapter 3576 : Nhân tuyển chung kết 09/02/2021 11:32
Chapter 3575 : Vững vàng lấy á quân 09/02/2021 09:32
Chapter 3574 : Có một điều cầu xin 09/02/2021 07:32
Chapter 3573 : Thuốc giả? 09/02/2021 05:32
Chapter 3572 : Ăn cái ghế 09/02/2021 03:32
Chapter 3571 : Chọc ổ kiến lửa 09/02/2021 01:32
Chapter 3570 : Nói lỡ miệng 08/02/2021 23:32
Chapter 3569 : Đào hố, đánh người 08/02/2021 21:32
Chapter 3568 : Thịnh hội 08/02/2021 19:32
Chapter 3567 : Rút lui 08/02/2021 17:32
Chapter 3566 : Chiến với sát thủ của Địa Ngục 08/02/2021 15:32
Chapter 3565 : Tặng đan phương 08/02/2021 13:32
Chapter 3564 : Trú Nhan đan 08/02/2021 11:32
Chapter 3563 : Hoán Huyết ngũ biến 08/02/2021 09:32
Chapter 3562 : Kỳ kinh bát mạch 08/02/2021 07:32
Chapter 3561 : Quỳ yên 08/02/2021 05:32
Chapter 3560 : Trận pháp nhà giàu mới nổi 08/02/2021 03:32
Chapter 3559 : Méc 08/02/2021 01:32
Chapter 3558 : Đấu giá 07/02/2021 23:32
Chapter 3557 : Hổ ca 07/02/2021 21:32
Chapter 3556 : Chen xe 07/02/2021 19:32
Chapter 3555 : Mạc Quốc Hào kinh ngạc đến ngây người 07/02/2021 17:32
Chapter 3554 : Tham Mạch đan 07/02/2021 15:32
Chapter 3553 : Bàn ổn thỏa 07/02/2021 13:32
Chapter 3552 : Trước từ chối sau quỳ 07/02/2021 11:32
Chapter 3551 : Bí Lực Hoàn phiên bản sửa đổi 07/02/2021 09:32
Chapter 3550 : Sát thủ, bị giết 07/02/2021 07:32
Chapter 3549 : Đánh cược luyện đan 07/02/2021 05:32
Chapter 3548 : Mời sát thủ 07/02/2021 03:32
Chapter 3547 : Thiên tài 07/02/2021 01:32
Chapter 3546 : Lật ngược tình thế 06/02/2021 23:32
Chapter 3545 : Ngăn trước cửa 06/02/2021 21:32
Chapter 3544 : Chạy chân 06/02/2021 19:32
Chapter 3543 : Lòng ghen tỵ 06/02/2021 17:32
Chapter 3542 : Xử phạt 06/02/2021 15:32
Chapter 3541 : Bao che khuyết điểm 06/02/2021 13:32
Chapter 3540 : Khiêu chiến Vân Mặc kỳ 06/02/2021 11:32
Chapter 3539 : Vân Mặc kỳ khiêu khích 06/02/2021 09:32
Chapter 3538 : Ra oai phủ đầu 06/02/2021 07:32
Chapter 3537 : Có tiệm trận pháp 06/02/2021 05:32
Chapter 3536 : Tu ra niệm lực 06/02/2021 03:32
Chapter 3535 : Thần Ý Bàn 06/02/2021 01:32
Chapter 3534 : Thập tam trọng lực 05/02/2021 23:32
Chapter 3533 : Thập mạch 05/02/2021 21:32
Chapter 3532 : Cơ sở trận đạo 05/02/2021 19:32
Chapter 3531 : Huyền Bắc quốc 05/02/2021 17:32
Chapter 3530 : Thưởng thức 05/02/2021 15:32
Chapter 3529 : Trong mạnh có đứng đầu kẻ mạnh 05/02/2021 13:32
Chapter 3528 : Hết sức ủng hộ 05/02/2021 11:32
Chapter 3527 : Thực lực tuyệt đối 05/02/2021 09:32
Chapter 3526 : Không hạm hiện 05/02/2021 07:32
Chapter 3525 : Oanh sát cự mãng 05/02/2021 05:32
Chapter 3524 : Tứ trọng lực 05/02/2021 03:32
Chapter 3523 : Vương Giả trẻ tuổi 05/02/2021 01:32
Chapter 3522 : Thế lực mười phương 04/02/2021 23:32
Chapter 3521 : Phục Lăng quả 04/02/2021 21:32
Chapter 3520 : Cầu hôn 04/02/2021 19:32
Chapter 3519 : Các trưởng lão giật mình 04/02/2021 17:32
Chapter 3518 : Hang ổ 04/02/2021 15:32
Chapter 3517 : Tu vi bay vùn vụt 04/02/2021 13:32
Chapter 3516 : Thất mạch 04/02/2021 11:32
Chapter 3515 : Có động thiên khác 04/02/2021 09:32
Chapter 3514 : Phù binh phát uy 04/02/2021 07:32
Chapter 3513 : Ngụy quân tử 04/02/2021 05:32
Chapter 3512 : Quái vật 04/02/2021 03:32
Chapter 3511 : Truy sát 04/02/2021 01:32
Chapter 3510 : Điều tra khoáng động 03/02/2021 23:32
Chapter 3509 : Nhiệm vụ 03/02/2021 21:32
Chapter 3508 : Đạo tử 03/02/2021 19:32
Chapter 3507 : Cướp báu vật 03/02/2021 17:32
Chapter 3506 : Chiến với Lý Trường Đan 03/02/2021 15:32
Chapter 3505 : Bị nhục nhã ngược 03/02/2021 13:32
Chapter 3504 : Gió thổi mông lạnh 03/02/2021 11:32
Chapter 3503 : Tìm trận cơ 03/02/2021 09:32
Chapter 3502 : Tuyển chọn tự do 03/02/2021 07:32
Chapter 3501 : Ép cung 03/02/2021 05:32
Chapter 3500 : Đúc lại kinh mạch 03/02/2021 03:32
Chapter 3499 : Xoay chuyển 03/02/2021 01:32
Chapter 3498 : Vu oan 02/02/2021 23:32
Chapter 3497 : Mất trộm 02/02/2021 21:32
Chapter 3496 : Thị nữ nhỏ phát uy 02/02/2021 19:32
Chapter 3495 : Xin lỗi 02/02/2021 17:32
Chapter 3494 : Dự tiệc 02/02/2021 15:32
Chapter 3493 : Đổi trái cây 02/02/2021 13:32
Chapter 3492 : Kích động 02/02/2021 11:32
Chapter 3491 : Phục kích 02/02/2021 09:32
Chapter 3490 : Công pháp 02/02/2021 07:32
Chapter 3489 : Lão Tôn 02/02/2021 05:32
Chapter 3488 : Con khỉ 02/02/2021 03:32
Chapter 3487 : Chiến với sói 02/02/2021 01:32
Chapter 3486 : Nhị mạch 01/02/2021 23:32
Chapter 3485 : Tôn Kiếm Phương ngơ ngẩn 01/02/2021 21:32
Chapter 3484 : Quy định chợ đen 01/02/2021 19:32
Chapter 3483 : Cạnh tranh 01/02/2021 17:32
Chapter 3482 : Dẫn Mạch đan 01/02/2021 15:32
Chapter 3481 : Thắng lớn 01/02/2021 13:32
Chapter 3480 : Thuộc tính may mắn 01/02/2021 11:32
Chapter 3479 : Ra ngoài chơi 01/02/2021 09:32
Chapter 3478 : Dẫn Mạch quả 01/02/2021 07:32
Chapter 3477 : Thiên tài! 01/02/2021 05:32
Chapter 3476 : Luyện quyền 01/02/2021 03:32
Chapter 3475 : Tình huống đại khái 01/02/2021 01:32
Chapter 3474 : Tông chủ triệu kiến 31/01/2021 23:32
Chapter 3473 : Thế giới mới 31/01/2021 21:32
Chapter 3472 : Bình định thiên hạ 31/01/2021 19:32
Chapter 3471 : Liều lần cuối cùng 31/01/2021 17:32
Chapter 3470 : Một thể 31/01/2021 15:32
Chapter 3469 : Giết Thiên Tôn như làm thịt gà 31/01/2021 13:32
Chapter 3468 : Có hối hận hay không? 31/01/2021 11:32
Chapter 3467 : Thân phận thật sự 31/01/2021 09:32
Chapter 3466 : Trở mặt 31/01/2021 07:32
Chapter 3465 : Phân chia 31/01/2021 05:32
Chapter 3464 : Cuồng Loạn tự bạo 31/01/2021 03:32
Chapter 3463 : Tình thế liên tục biến đổi 31/01/2021 01:32
Chapter 3462 : Thành và bại đều vì Diệt Tuyệt 30/01/2021 23:32
Chapter 3461 : Cắn nuốt thiên hạ 30/01/2021 21:32
Chapter 3460 : Thất Bộ 30/01/2021 19:32
Chapter 3459 : Tịch Diệt 30/01/2021 17:32
Chapter 3458 : Đại quyết chiến bắt đầu 30/01/2021 15:32
Chapter 3457 : Ký hiệu Thiên Tôn đầy đủ 30/01/2021 13:32
Chapter 3456 : Thế giới chi bí 30/01/2021 11:32
Chapter 3455 : Bàn bạc 30/01/2021 09:32
Chapter 3454 : Đường lui 30/01/2021 07:32
Chapter 3453 : Hai hung hợp tác 30/01/2021 05:32
Chapter 3452 : Biến đổi lớn động trời 30/01/2021 03:32
Chapter 3451 : Cứng rắn đấu với Cuồng Loạn 30/01/2021 01:32
Chapter 3450 : Diễn sinh linh khí 29/01/2021 23:32
Chapter 3449 : Con riêng? 29/01/2021 21:32
Chapter 3448 : Giết tới 29/01/2021 19:32
Chapter 3447 : Một đấm tan vỡ 29/01/2021 17:32
Chapter 3446 : Tính sổ 29/01/2021 15:32
Chapter 3445 : Lý gia thành thân 29/01/2021 13:32
Chapter 3444 : Ngươi muốn hại chết a? 29/01/2021 11:32
Chapter 3443 : Vô cùng trùng hợp 29/01/2021 09:32
Chapter 3442 : Ghét bỏ 29/01/2021 07:32
Chapter 3441 : Treo giải thưởng 29/01/2021 05:32
Chapter 3440 : Lại có phát hiện 29/01/2021 03:32
Chapter 3439 : Mê trong mê 29/01/2021 01:32
Chapter 3438 : Thì ra là ngươi 28/01/2021 23:32
Chapter 3437 : Ai ra tay 28/01/2021 21:32
Chapter 3436 : Tìm được đường sống 28/01/2021 19:32
Chapter 3435 : Ếch ngồi đáy giếng 28/01/2021 17:32
Chapter 3434 : Dụ nói ra 28/01/2021 15:32
Chapter 3433 : Vào thế giới Cuồng Loạn 28/01/2021 13:32
Chapter 3432 : Diễn kịch 28/01/2021 11:32
Chapter 3431 : Dụ nói ra 28/01/2021 09:32
Chapter 3430 : Trấn áp năm Chí Tôn 28/01/2021 07:32
Chapter 3429 : Tin tưởng 28/01/2021 05:32
Chapter 3428 : Lại được mật mã sinh mệnh 28/01/2021 03:32
Chapter 3427 : Trấn áp Phá Nhạc 28/01/2021 01:32
Chapter 3426 : Lục Bộ 27/01/2021 23:32
Chapter 3425 : Lần lượt chà đạp 27/01/2021 21:32
Chapter 3424 : Người đến đông đủ, bắt đầu đánh 27/01/2021 19:32
Chapter 3423 : Gỡ chiêu bài 27/01/2021 17:32
Chapter 3422 : Ta muốn giết người, ngươi không ngăn cản được 27/01/2021 15:32
Chapter 3421 : Biết vị đại nhân này là ai không 27/01/2021 13:32
Chapter 3420 : Lại đến Xung Viêm đạo tràng 27/01/2021 11:32
Chapter 3419 : Đánh sướng 27/01/2021 09:32
Chapter 3418 : Đây là nguyên nhân? 27/01/2021 07:32
Chapter 3417 : Phá Nhạc đến 27/01/2021 05:32
Chapter 3416 : Mời rời đi 27/01/2021 03:32
Chapter 3415 : Quỳ xuống 27/01/2021 01:32