Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Chuyến Đi Tìm Quá Khứ

Tác giả : Vlvbear

Thể loại : Comedy - Hài Hước, Manhwa, Romance - Lãng Mạn, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 15/05/2020 05:31

Tình trạng : 213 / 215 Chapter

Lượt xem: 16181

Chuyện nói về tiểu chủ nhân Công Diệp Ẩn vì hoàn thành nhiệm vụ ủy thác mà xuyên duyệt qua các thời đại, những câu chuyện phát sinh sau khi tương ngộ với rất nhiều nhân vật trứ danh trên lịch sử...
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 213.3 17/05/2020 13:10
Chapter 213.1 03/05/2020 16:10
Chapter 213.1 03/05/2020 18:10
Chapter 212.3 26/04/2020 16:10
Chapter 212.2 19/04/2020 13:10
Chapter 212.1 12/04/2020 20:10
Chapter 211.3 05/04/2020 13:10
Chapter 211.2 29/03/2020 20:10
Chapter 211.1 22/03/2020 13:10
Chapter 210.3 15/03/2020 13:10
Chapter 210.2 08/03/2020 13:10
Chapter 210.1 01/03/2020 13:10
Chapter 209.3 23/02/2020 20:10
Chapter 209.2 17/02/2020 02:10
Chapter 209.1 09/02/2020 10:10
Chapter 208.3 02/02/2020 14:10
Chapter 208.1 26/01/2020 11:10
Chapter 208.1 26/01/2020 09:10
Chapter 207.3 19/01/2020 08:10
Chapter 207.2 17/01/2020 11:55
Chapter 207.1 17/01/2020 09:55
Chapter 206.3 17/01/2020 07:55
Chapter 206.2 17/01/2020 05:55
Chapter 206.1 17/01/2020 03:55
Chapter 205.2 17/01/2020 01:55
Chapter 205.1 12/08/2019 00:00
Chapter 204.1 12/01/2019 00:00
Chapter 203.3 16/01/2020 19:55
Chapter 203.2 16/01/2020 17:55
Chapter 203.1 11/10/2019 00:00
Chapter 202.3 11/03/2019 00:00
Chapter 202.2 16/01/2020 11:55
Chapter 202.1 16/01/2020 09:55
Chapter 201.3 16/01/2020 07:55
Chapter 201.2 10/06/2019 00:00
Chapter 201.1 10/03/2019 00:00
Chapter 200 16/01/2020 01:55
Chapter 199.3 15/01/2020 23:55
Chapter 199.2 15/01/2020 21:55
Chapter 199.1 09/08/2019 00:00
Chapter 198.1 09/02/2019 00:00
Chapter 197.3 15/01/2020 15:55
Chapter 197.2 15/01/2020 13:55
Chapter 197.1 15/01/2020 11:55
Chapter 196.3 15/01/2020 09:55
Chapter 196.2 08/11/2019 00:00
Chapter 196.1 08/09/2019 00:00
Chapter 195.2 08/04/2019 00:00
Chapter 195.1 08/01/2019 00:00
Chapter 194.3 14/01/2020 23:55
Chapter 194.2 14/01/2020 21:55
Chapter 194.1 14/01/2020 19:55
Chapter 193.3 14/01/2020 17:55
Chapter 193.2 14/01/2020 15:55
Chapter 193.1 07/11/2019 00:00
Chapter 192.2 07/07/2019 00:00
Chapter 192.1 07/05/2019 00:00
Chapter 191.3 14/01/2020 07:55
Chapter 191.2 14/01/2020 05:55
Chapter 191.1 14/01/2020 03:55
Chapter 190.2 06/02/2019 00:00
Chapter 190.1 06/03/2019 00:00
Chapter 189.2 13/01/2020 21:55
Chapter 189.1 13/01/2020 19:55
Chapter 188.3 05/12/2019 00:00
Chapter 188.2 05/06/2019 00:00
Chapter 188.1 13/01/2020 13:55
Chapter 187.3 13/01/2020 11:55
Chapter 187.2 13/01/2020 09:55
Chapter 187.1 13/01/2020 07:55
Chapter 186.3 04/07/2019 00:00
Chapter 186.2 13/01/2020 03:55
Chapter 186.1 13/01/2020 01:55
Chapter 185.3 12/01/2020 23:55
Chapter 185.2 12/01/2020 21:55
Chapter 185.1 12/01/2020 19:55
Chapter 184.3 03/10/2019 00:00
Chapter 184.2 03/07/2019 00:00
Chapter 184.1 03/03/2019 00:00
Chapter 183.2 12/01/2020 11:55
Chapter 183.1 12/01/2020 09:55
Chapter 182.4 12/01/2020 07:55
Chapter 182.3 02/03/2019 00:00
Chapter 182.2 12/01/2020 03:55
Chapter 182.1 12/01/2020 01:55
Chapter 181.3 11/01/2020 23:55
Chapter 181.2 11/01/2020 21:55
Chapter 181.1 11/01/2020 19:55
Chapter 180.2 11/01/2020 17:55
Chapter 180.1 11/01/2020 15:55
Chapter 179.2 12/09/2018 00:00
Chapter 179.1 12/02/2018 00:00
Chapter 178.2 11/01/2020 09:55
Chapter 178.1 11/01/2020 07:55
Chapter 177.2 11/11/2018 00:00
Chapter 177.1 11/04/2018 00:00
Chapter 176.5 11/01/2020 01:55
Chapter 176.2 10/01/2020 23:55
Chapter 176.1 10/01/2020 21:55
Chapter 175.2 10/06/2018 00:00
Chapter 175.1 10/01/2020 17:55
Chapter 174.2 10/01/2020 15:55
Chapter 174.2 09/10/2018 00:00
Chapter 173.5 09/02/2018 00:00
Chapter 173.5 10/01/2020 09:55
Chapter 172.5 10/01/2020 07:55
Chapter 172.5 08/11/2018 00:00
Chapter 171.5 08/04/2018 00:00
Chapter 171.5 10/01/2020 01:55
Chapter 170.5 09/01/2020 23:55
Chapter 170.5 09/01/2020 21:55
Chapter 169.5 07/08/2018 00:00
Chapter 169.5 07/01/2018 00:00
Chapter 168.5 06/09/2018 00:00
Chapter 168.5 06/05/2018 00:00
Chapter 167.5 09/01/2020 11:55
Chapter 167.5 09/01/2020 09:55
Chapter 166.5 09/01/2020 07:55
Chapter 166.5 05/08/2018 00:00
Chapter 165 09/01/2020 03:55
Chapter 164 04/03/2018 00:00
Chapter 163 08/01/2020 23:55
Chapter 162 03/11/2018 00:00
Chapter 161.5 03/07/2018 00:00
Chapter 161.5 03/01/2018 00:00
Chapter 160 08/01/2020 15:55
Chapter 159 08/01/2020 13:55
Chapter 158 08/01/2020 11:55
Chapter 157 08/01/2020 09:55
Chapter 156 08/01/2020 07:55
Chapter 155 08/01/2020 05:55
Chapter 154 11/03/2017 00:00
Chapter 153 08/01/2020 01:55
Chapter 152 07/01/2020 23:55
Chapter 151 09/05/2017 00:00
Chapter 150 07/01/2020 19:55
Chapter 149 08/04/2017 00:00
Chapter 148 07/01/2020 15:55
Chapter 147 07/04/2017 00:00
Chapter 146 07/01/2020 11:55
Chapter 145 07/01/2020 09:55
Chapter 144 07/01/2020 07:55
Chapter 143 05/06/2017 00:00
Chapter 142 04/07/2017 00:00
Chapter 141 04/06/2017 00:00
Chapter 140 06/01/2020 23:55
Chapter 139 03/05/2017 00:00
Chapter 138 06/01/2020 19:55
Chapter 137.5 06/01/2020 17:55
Chapter 137.5 06/01/2020 15:55
Chapter 136.5 01/08/2017 00:00
Chapter 136.5 01/06/2017 00:00
Chapter 135.5 06/01/2020 09:55
Chapter 135.5 06/01/2020 07:55
Chapter 134 06/01/2020 05:55
Chapter 133.5 12/04/2016 00:00
Chapter 133.5 12/01/2016 00:00
Chapter 132.5 05/01/2020 23:55
Chapter 132.5 05/01/2020 21:55
Chapter 131.5 11/04/2016 00:00
Chapter 131.5 11/03/2016 00:00
Chapter 130 05/01/2020 15:55
Chapter 129 10/10/2016 00:00
Chapter 128 05/01/2020 11:55
Chapter 127 09/08/2016 00:00
Chapter 126 09/05/2016 00:00
Chapter 125 05/01/2020 05:55
Chapter 124 05/01/2020 03:55
Chapter 123 08/05/2016 00:00
Chapter 122 04/01/2020 23:55
Chapter 121 04/01/2020 21:55
Chapter 120 07/04/2016 00:00
Chapter 119 04/01/2020 17:55
Chapter 118 06/05/2016 00:00
Chapter 117 04/01/2020 13:55
Chapter 116 04/01/2020 11:55
Chapter 115 05/05/2016 00:00
Chapter 114 04/01/2020 07:55
Chapter 113 04/01/2020 05:55
Chapter 112 04/04/2016 00:00
Chapter 111 04/01/2020 01:55
Chapter 110 03/01/2020 23:55
Chapter 109 03/05/2016 00:00
Chapter 108 03/01/2020 19:55
Chapter 107 03/01/2020 17:55
Chapter 106 03/01/2020 15:55
Chapter 105 03/01/2020 13:55
Chapter 104 01/02/2016 00:00
Chapter 103 03/01/2020 09:55
Chapter 102.1 10/03/2019 00:00
Chapter 102 12/11/2015 00:00
Chapter 101 12/03/2015 00:00
Chapter 100 03/01/2020 01:55
Chapter 99 11/12/2015 00:00
Chapter 98 11/03/2015 00:00
Chapter 97 02/01/2020 19:55
Chapter 96 02/01/2020 17:55
Chapter 95 02/01/2020 15:55
Chapter 94 02/01/2020 13:55
Chapter 93 02/01/2020 11:55
Chapter 92 09/01/2015 00:00
Chapter 91 09/01/2015 00:00
Chapter 90 02/01/2020 05:55
Chapter 89 02/01/2020 03:55
Chapter 88 02/01/2020 01:55
Chapter 87 08/03/2015 00:00
Chapter 86 08/03/2015 00:00
Chapter 85 01/01/2020 19:55
Chapter 84 01/01/2020 17:55
Chapter 83 01/01/2020 15:55
Chapter 82 07/04/2015 00:00
Chapter 81 07/04/2015 00:00
Chapter 80 01/01/2020 09:55
Chapter 79 06/09/2015 00:00
Chapter 78 01/01/2020 05:55
Chapter 77 06/03/2015 00:00
Chapter 76 06/03/2015 00:00
Chapter 75 31/12/2019 23:55
Chapter 74 05/05/2015 00:00
Chapter 73 31/12/2019 19:55
Chapter 72 31/12/2019 17:55
Chapter 71 31/12/2019 15:55
Chapter 70 04/04/2015 00:00
Chapter 69 31/12/2019 11:55
Chapter 68 31/12/2019 09:55
Chapter 67 31/12/2019 07:55
Chapter 66 31/12/2019 05:55
Chapter 65 31/12/2019 03:55
Chapter 64 31/12/2019 01:55
Chapter 63 30/12/2019 23:55
Chapter 62 30/12/2019 21:55
Chapter 61 30/12/2019 19:55
Chapter 60 30/12/2019 17:55
Chapter 59 30/12/2019 15:55
Chapter 58 30/12/2019 13:55
Chapter 57 30/12/2019 11:55
Chapter 56 30/12/2019 09:55
Chapter 55 30/12/2019 07:55
Chapter 54 30/12/2019 05:55
Chapter 53 30/12/2019 03:55
Chapter 52 30/12/2019 01:55
Chapter 51 29/12/2019 23:55
Chapter 50 29/12/2019 21:55
Chapter 49 29/12/2019 19:55
Chapter 48 29/12/2019 17:55
Chapter 47 29/12/2019 15:55
Chapter 46 29/12/2019 13:55
Chapter 45 29/12/2019 11:55
Chapter 44 29/12/2019 09:55
Chapter 43 29/12/2019 07:55
Chapter 42 29/12/2019 05:55
Chapter 41 29/12/2019 03:55
Chapter 40 29/12/2019 01:55
Chapter 39 28/12/2019 23:55
Chapter 38 28/12/2019 21:55
Chapter 37 28/12/2019 19:55
Chapter 36 28/12/2019 17:55
Chapter 35 28/12/2019 15:55
Chapter 34 28/12/2019 13:55
Chapter 33 28/12/2019 11:55
Chapter 32 28/12/2019 09:55
Chapter 31 28/12/2019 07:55
Chapter 30 28/12/2019 05:55
Chapter 29 28/12/2019 03:55
Chapter 28 28/12/2019 01:55
Chapter 27 27/12/2019 23:55
Chapter 26 27/12/2019 21:55
Chapter 25 27/12/2019 19:55
Chapter 24 27/12/2019 17:55
Chapter 23 27/12/2019 15:55
Chapter 22 27/12/2019 13:55
Chapter 21 27/12/2019 11:55
Chapter 20 27/12/2019 09:55
Chapter 19 27/12/2019 07:55
Chapter 18 27/12/2019 05:55
Chapter 17 27/12/2019 03:55
Chapter 16 27/12/2019 01:55
Chapter 15 26/12/2019 23:55
Chapter 14 26/12/2019 21:55
Chapter 13 26/12/2019 19:55
Chapter 12 26/12/2019 17:55
Chapter 11 26/12/2019 15:55
Chapter 10 26/12/2019 13:55
Chapter 9 26/12/2019 11:55
Chapter 8 26/12/2019 09:55
Chapter 7 26/12/2019 07:55
Chapter 6 26/12/2019 05:55
Chapter 5 26/12/2019 03:55
Chapter 4 26/12/2019 01:55
Chapter 3 25/12/2019 23:55
Chapter 2 25/12/2019 21:55
Chapter 1 25/12/2019 19:55

comment

Có thể bạn thích xem

[Vong Tiện] Idol Tiện Kỳ Ảo Chi Lữ - [Vong Tien] Idol Tien Ky Ảo Chi Lu

Cập nhật lúc : 19/05/2022 03:58

Tình trạng : 29 / 31 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân - Di The Chi Tien Nam Nhan

Cập nhật lúc : 07/04/2019 17:34

Tình trạng : 94 / 94 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tận Thế Chi Trọng Sinh Tu Tiên - Tan The Chi Trong Sinh Tu Tien

Cập nhật lúc : 15/06/2019 12:27

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Mạt Thế

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

[Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế] Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay - [Đong Nhan Tam Sinh Tam The] Tinh Yeu Đen Luc Nao Khong Hay

Cập nhật lúc : 14/10/2019 14:23

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

[Kiếm Tam][Sách Tàng] Mê Tiên Dẫn - [Kiem Tam][Sach Tang] Me Tien Dan

Cập nhật lúc : 30/07/2019 00:30

Tình trạng : 20 / 20 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hướng Tới Tâm Nguyện Nhân Sinh Tiến Công Chiếm Đóng - Huong Toi Tam Nguyen Nhan Sinh Tien Cong Chiem Đong

Cập nhật lúc : 10/10/2019 14:04

Tình trạng : 28 / 30 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cả Tiên Giới Đều Nghĩ Ta Có Nỗi Khổ Tâm - Ca Tien Gioi Đeu Nghi Ta Co Noi Kho Tam

Cập nhật lúc : 30/04/2022 03:59

Tình trạng : 37 / 39 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hứa Tiên Chí - Hua Tien Chi

Cập nhật lúc : 04/02/2019 16:00

Tình trạng : 842 / 842 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tiên Nghịch Chi Hậu - Tien Nghich Chi Hau

Cập nhật lúc : 10/07/2019 01:42

Tình trạng : 18 / 20 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ - Tam Quoc Chi Han Mon Thien Ha

Cập nhật lúc : 25/12/2018 15:09

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Quân Sự, Historical - Lịch Sử, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tam Liệt Chi Đế Tôn Huyễn Thiên - Tam Liet Chi Đe Ton Huyen Thien

Cập nhật lúc : 03/06/2022 06:58

Tình trạng : 42 / 44 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Bách Hợp, Xuyên Không, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 25/06/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.595

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 25/06/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.412

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 25/06/2022 15:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.442

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 25/06/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.325

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 25/06/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 25/06/2022 13:42

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.345

Đọc truyện