Tam Nguyên Chấn Thế

Tam Nguyen Chan The

Tác giả : Alfinio Flores

Thể loại : Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 26/10/2022 21:59

Tình trạng : 117 / 119 Chapter

Lượt xem: 16179

Tác giả: Alfinio Flores Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn Giới thiệu: Sau khi tổ đội được dẫn dắt bởi Lugia vào thời đại thượng cổ phong ấn thành công Ác Linh Diệt Vong Salletia, hoà bình thế giới được hình thành và các lục địa đều được những sự bảo hộ riêng biệt từ những thực thể tối cao. Sự phân tầng các lục địa bắt đầu xuất hiện: Lục địa Eilrine, Nhân giới, Đảo trời Tengokan,... Thượng nhân tối cao Atthy đã tìm đến nhân loại và hướng dẫn cho họ hình thức tu luyện để có thể thông qua năng lượng tự nhiên giúp bản thân trở nên cường đại hơn
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 117 : 117: Thị Uy 27/10/2022 09:29
Chapter 115 -116: 115: Ghé Thăm Minh Sơn Môn - 116: Tiên Huyệt Tông 27/10/2022 07:29
Chapter 112 -114 27/10/2022 05:29
Chapter 111 : 111: Hỗn Độn 27/10/2022 03:29
Chapter 110 : 110: Hoàng Nghi Khiêu Chiến! 27/10/2022 01:29
Chapter 109 : 109: Tiếp Nhận Truyền Thừa 26/10/2022 23:29
Chapter 108 : 108: Tức Giận 26/10/2022 21:29
Chapter 107 : 107: Chủ Nghĩa Anh Hùng 26/10/2022 19:29
Chapter 106 : 106: Chủ Nghĩa Anh Hùng Hoàng Nghi 26/10/2022 17:29
Chapter 105 : 105: Chủ Nghĩa Anh Hùng - Hoàng Nghi 26/10/2022 15:29
Chapter 104 : 104: Thành Đô 26/10/2022 13:29
Chapter 103 : 103: Đường Đền Thành Đô- Kết 26/10/2022 11:29
Chapter 102 : 102: Đường Đến Thành Đô - Khởi 26/10/2022 09:29
Chapter 101 : 101: Đường Đến Thành Đô - Khởi 26/10/2022 07:29
Chapter 100 : 100: Trả Thù Tôn Gia - Kết 26/10/2022 05:29
Chapter 99 : 99: Trả Thù Tôn Gia - Kết 25/05/2022 09:29
Chapter 98 : 98: Trả Thù Tôn Gia - Hậu 25/05/2022 07:29
Chapter 97 : 97: Trả Thù Tôn Gia - Hậu 25/05/2022 05:29
Chapter 96 : 96: Trả Thù Tôn Gia - Hậu 25/05/2022 03:29
Chapter 95 : 95: Trả Thù Tôn Gia - Hậu 25/05/2022 01:29
Chapter 94 : 94: Trả Thù Tôn Gia - Trung 24/05/2022 23:29
Chapter 93 : 93: Trả Thù Tôn Gia - Trung 24/05/2022 21:29
Chapter 92 : 92: Trả Thù Tôn Gia - Trung 24/05/2022 19:29
Chapter 91 : 91: Trả Thù Tôn Gia - Trung 24/05/2022 17:29
Chapter 90 : 90: Trả Thù Tôn Gia - Trung 24/05/2022 15:29
Chapter 89 : 89: Trả Thù Tôn Gia - Khởi 24/05/2022 13:29
Chapter 88 : 88: Trả Thù Tôn Gia - Khởi 24/05/2022 11:29
Chapter 87 : 87: Rừng Tĩnh Lặng - Kết 24/05/2022 09:29
Chapter 86 : 86: Rừng Tĩnh Lặng - Trung 24/05/2022 07:29
Chapter 85 : 85: Rừng Tĩnh Lặng - Trung 24/05/2022 05:29
Chapter 84 : 84: Rừng Tĩnh Lặng - Trung 24/05/2022 03:29
Chapter 83 : 83: Rừng Tĩnh Lặng - Trung 24/05/2022 01:29
Chapter 82 : 82: Rừng Tĩnh Lặng - Khởi 23/05/2022 23:29
Chapter 81 : 81: Rừng Tĩnh Lặng - Khởi 23/05/2022 21:29
Chapter 80 : 80: Gặp Lại Tử Nghiên 23/05/2022 19:29
Chapter 79 : 79: Gặp Lại Tử Nghiên 23/05/2022 17:29
Chapter 78 : 78: Eilrine 23/05/2022 15:29
Chapter 77 : 77: Hành Trình - Kết 23/05/2022 13:29
Chapter 76 : 76: Hành Trình - Trung 23/05/2022 11:29
Chapter 75 : 75: Hành Trình - Trung 23/05/2022 09:29
Chapter 74 : 74: Hành Trình - Trung 23/05/2022 07:29
Chapter 73 : 73: Hành Trình - Khởi 23/05/2022 05:29
Chapter 72 : 72: Hành Trình - Khởi 23/05/2022 03:29
Chapter 71 : 71: Hành Trình - Khởi 23/05/2022 01:29
Chapter 70 : 70: Hành Trình - Khởi 22/05/2022 23:29
Chapter 69 : 69: Tước Đoạt Hệ Thống 22/05/2022 21:29
Chapter 68 : 68: Hỗn Độn Chân Tâm 22/05/2022 19:29
Chapter 67 : 67: Hỗn Độn Chân Tâm 22/05/2022 17:29
Chapter 66 : 66: Serbia 22/05/2022 15:29
Chapter 65 : 65: Đặc Ân 22/05/2022 13:29
Chapter 64 : 64: Nhiệm Vụ Phụ 22/05/2022 11:29
Chapter 63 : 63: Tôn Gia 22/05/2022 09:29
Chapter 62 : 62: Nhất Thượng Long 22/05/2022 07:29
Chapter 61 : 61: Nhất Thượng Long 22/05/2022 05:29
Chapter 60 : 60: Nhất Thượng Long 22/05/2022 03:29
Chapter 59 : 59: Nhất Thượng Long 22/05/2022 01:29
Chapter 58 : 58: Trở Về 21/05/2022 23:29
Chapter 57 : 57: Trở Về 21/05/2022 21:29
Chapter 56 : 56: Trở Về 21/05/2022 19:29
Chapter 55 : 55: Lâm Uyển Nhi 21/05/2022 17:29
Chapter 54 : 54: Diệu Tiên Gương Mặt 21/05/2022 15:29
Chapter 53 : 53: Lâm Gia 21/05/2022 13:29
Chapter 52 : 52: Lâm Gia 21/05/2022 11:29
Chapter 51 : 51: Kiếm Thiên Quỷ Trận 21/05/2022 09:29
Chapter 50 : 50: Cao Cấp 8 Ma Thú 21/05/2022 07:29
Chapter 49 : 49: Cao Cấp 8 Ma Thú 21/05/2022 05:29
Chapter 48 : 48: Cao Cấp 8 Ma Thú 21/05/2022 03:29
Chapter 47 : 47: Làng Chài Ven Biển 06/03/2022 13:29
Chapter 46 : 46: Vô Diện 06/03/2022 11:29
Chapter 45 : 45: Vô Diện 06/03/2022 09:29
Chapter 44 : 44: Duyệt Pháp Tiên Giới 06/03/2022 07:29
Chapter 43 : 43: Duyệt Pháp Tiên Giới 06/03/2022 05:29
Chapter 42 : 42: Hệ Thống 06/03/2022 03:29
Chapter 41 : 41: Hệ Thống 06/03/2022 01:29
Chapter 40 : 40: Bốn Năm Khổ Tu 05/03/2022 23:29
Chapter 39 : 39: Bốn Năm Khổ Tu 05/03/2022 21:29
Chapter 38 : 38: Bốn Năm Khổ Tu 05/03/2022 19:29
Chapter 37 : 37: Minh Sơn Môn 05/03/2022 17:29
Chapter 36 : 36: Giải Thoát 05/03/2022 15:29
Chapter 35 : 35: Giải Cứu 05/03/2022 13:29
Chapter 34 : 34: Cỏ Bốn Lá 05/03/2022 11:29
Chapter 33 : 33: Eilrine Tomori 05/03/2022 09:29
Chapter 32 : 32: Eilrine Tomori 05/03/2022 07:29
Chapter 31 : 31: Eilrine Tomori 05/03/2022 05:29
Chapter 30 : 30: Cỏ Bốn Lá 05/03/2022 03:29
Chapter 29 : 29: Iso Latti Ora 05/03/2022 01:29
Chapter 28 : 28: Eilrine Tomori 04/03/2022 23:29
Chapter 27 : 27: Căn Nguyên Thứ Hai 04/03/2022 21:29
Chapter 26 : 26: Căn Nguyên Thứ Hai 04/03/2022 19:29
Chapter 25 : 25: Vương Tử Nghiên 04/03/2022 17:29
Chapter 24 : 24: Hàn Tư Không 04/03/2022 15:29
Chapter 23 : 23: Hàn Tư Không 04/03/2022 13:29
Chapter 22 : 22: Hàn Tư Không 04/03/2022 11:29
Chapter 21 : 21: Hàn Tư Không 04/03/2022 09:29
Chapter 20 : 20: Hàn Tư Không 04/03/2022 07:29
Chapter 19 : 19: Hàn Tư Không 04/03/2022 05:29
Chapter 18 : 18: Daint 04/03/2022 03:29
Chapter 17 : 17: Vương Mộ 04/03/2022 01:29
Chapter 16 : 16: Vương Mộ 03/03/2022 23:29
Chapter 15 : 15: Vương Mộ 03/03/2022 21:29
Chapter 14 : 14: Vương Mộ 03/03/2022 19:29
Chapter 13 : 13: Vương Mộ 03/03/2022 17:29
Chapter 12 : 12: Miqdeni 03/03/2022 15:29
Chapter 11 : 11: Miqdeni 03/03/2022 13:29
Chapter 10 : 10: Miqdeni 03/03/2022 11:29
Chapter 9 : 9: Miqdeni 03/03/2022 09:29
Chapter 8 : 8: Miqdeni 03/03/2022 07:29
Chapter 7 : 7: Miqdeni 03/03/2022 05:29
Chapter 6 : 6: Khu Vườn Hoa Không Nở 03/03/2022 03:29
Chapter 5 : 5: Khu Vườn Hoa Không Nở 03/03/2022 01:29
Chapter 4 : 4: Khu Vườn Hoa Không Nỡ 02/03/2022 23:29
Chapter 3 : 3: Khu Vườn Hoa Không Nở 02/03/2022 21:29
Chapter 2 : 2: Khu Vườn Hoa Không Nở 02/03/2022 19:29
Chapter 1 : 1: Khu Vườn Hoa Không Nở 02/03/2022 17:29

comment

Có thể bạn thích xem

Ta Chăn Nuôi Ở Thời Đại Nguyên Thủy - Ta Chan Nuoi Ở Thoi Đai Nguyen Thuy

Cập nhật lúc : 22/07/2022 04:59

Tình trạng : 49 / 51 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Historical - Lịch Sử, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nguyên Liệu Nấu Ăn Của Ta Trải Khắp Tu Chân Giới - Nguyen Lieu Nau Ăn Cua Ta Trai Khap Tu Chan Gioi

Cập nhật lúc : 28/02/2022 09:28

Tình trạng : 5 / 7 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

[Trấn Hồn - Nguy Lan] Chân Tâm - [Tran Hon - Nguy Lan] Chan Tam

Cập nhật lúc : 29/06/2019 04:12

Tình trạng : 12 / 14 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Tấm Chăn Của Tôi Bị Bệnh Rồi - Tam Chan Cua Toi Bi Benh Roi

Cập nhật lúc : 31/12/2017 02:45

Tình trạng : 3 / 3 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư (Quyển Hạ) - Tam Sinh Tam The - Cham Thuong Thu (Quyen Ha)

Cập nhật lúc : 29/10/2019 04:00

Tình trạng : 20 / 20 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa - Tam Sinh Tam The - Thap Ly Đao Hoa

Cập nhật lúc : 22/11/2019 08:22

Tình trạng : 30 / 30 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

[Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa] Thiên Kiếp - [Tam Sinh Tam The Thap Ly Đao Hoa] Thien Kiep

Cập nhật lúc : 20/10/2019 10:14

Tình trạng : 6 / 8 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tam Sinh Tam Thế Chiết Cẩm Thư - Tam Sinh Tam The Chiet Cam Thu

Cập nhật lúc : 08/04/2020 21:46

Tình trạng : 9 / 11 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thề Nguyền - The Nguyen

Cập nhật lúc : 28/09/2018 00:40

Tình trạng : 93 / 93 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư (Quyển Thượng) - Tam Sinh Tam The - Cham Thuong Thu (Quyen Thuong)

Cập nhật lúc : 21/09/2019 02:30

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/09/2023 07:00

Tình trạng : 4598 / 4600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.297

Đọc truyện

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần - Nguoi Chong Vo Dung Cua Nu Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 1100 / 1102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Cực Phẩm Đại Thiếu - Cuc Pham Đai Thieu

Cập nhật lúc : 01/10/2023 12:29

Tình trạng : 743 / 745 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế - Vo Cu Toi Khong Muon Lam Nguoi Thay The

Cập nhật lúc : 01/10/2023 10:59

Tình trạng : 250 / 252 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bạch Tổng Lạnh Lùng Lần Đầu Yêu! - Bach Tong Lanh Lung Lan Đau Yeu!

Cập nhật lúc : 01/10/2023 09:29

Tình trạng : 105 / 107 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tâm Thượng Chi Dao - Tam Thuong Chi Dao

Cập nhật lúc : 01/10/2023 07:59

Tình trạng : 6 / 6 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Đoản Văn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện