Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Tai Sinh Lan Nua Đe Yeu Anh

Tác giả : Tiểu Nãi

Thể loại : Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 25/11/2023 16:58

Tình trạng : 494 / 496 Chapter

Lượt xem: 16182

Tác giả: Tiểu Nãi Thể loại: Tình Yêu, Ngôn Tình, Ngọt Trích đoạn 1: Cô đau đớn mím chặt môi, không ngờ cho dù là ở trên giường, Bắc Khởi Hiên cũng lạnh nhạt với cô như vậy, đến một chút dịu dàng cũng keo kiệt không cho cô. Phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Cô có thể tưởng tượng ra, người đàn ông cách cô một bức tường kia, đang nóng lòng muốn xóa sạch hương vị của cô trên người anh, cô cảm thấy chua xót trong lòng
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 494 25/11/2023 19:28
Chapter 493 25/11/2023 17:28
Chapter 492 25/11/2023 15:28
Chapter 491 25/11/2023 13:28
Chapter 490 25/11/2023 11:28
Chapter 489 25/11/2023 09:28
Chapter 488 25/11/2023 07:28
Chapter 487 25/11/2023 05:28
Chapter 486 25/11/2023 03:28
Chapter 485 25/11/2023 01:28
Chapter 484 24/11/2023 23:28
Chapter 483 24/11/2023 21:28
Chapter 482 24/11/2023 19:28
Chapter 481 24/11/2023 17:28
Chapter 480 24/11/2023 15:28
Chapter 479 24/11/2023 13:28
Chapter 478 24/11/2023 11:28
Chapter 477 24/11/2023 09:28
Chapter 476 17/11/2023 09:28
Chapter 475 17/11/2023 07:28
Chapter 474 17/11/2023 05:28
Chapter 473 17/11/2023 03:28
Chapter 472 17/11/2023 01:28
Chapter 471 16/11/2023 23:28
Chapter 470 16/11/2023 21:28
Chapter 469 16/11/2023 19:28
Chapter 468 16/11/2023 17:28
Chapter 467 16/11/2023 15:28
Chapter 466 16/11/2023 13:28
Chapter 465 16/11/2023 11:28
Chapter 464 10/11/2023 19:28
Chapter 463 10/11/2023 17:28
Chapter 462 10/11/2023 15:28
Chapter 461 10/11/2023 13:28
Chapter 460 10/11/2023 11:28
Chapter 459 10/11/2023 09:28
Chapter 458 10/11/2023 07:28
Chapter 457 10/11/2023 05:28
Chapter 456 10/11/2023 03:28
Chapter 455 10/11/2023 01:28
Chapter 454 09/11/2023 23:28
Chapter 453 09/11/2023 21:28
Chapter 452 09/11/2023 19:28
Chapter 451 09/11/2023 17:28
Chapter 450 09/11/2023 15:28
Chapter 449 09/11/2023 13:28
Chapter 447 09/11/2023 11:28
Chapter 448 09/11/2023 09:28
Chapter 446 09/11/2023 07:28
Chapter 445 09/11/2023 05:28
Chapter 444 31/10/2023 19:28
Chapter 443 31/10/2023 17:28
Chapter 442 31/10/2023 15:28
Chapter 441 31/10/2023 13:28
Chapter 440 31/10/2023 11:28
Chapter 439 31/10/2023 09:28
Chapter 438 31/10/2023 07:28
Chapter 437 31/10/2023 05:28
Chapter 436 31/10/2023 03:28
Chapter 435 31/10/2023 01:28
Chapter 434 30/10/2023 23:28
Chapter 433 30/10/2023 21:28
Chapter 432 30/10/2023 19:28
Chapter 431 30/10/2023 17:28
Chapter 430 30/10/2023 15:28
Chapter 429 30/10/2023 13:28
Chapter 428 30/10/2023 11:28
Chapter 426 23/10/2023 23:32
Chapter 425 23/10/2023 21:32
Chapter 424 23/10/2023 19:32
Chapter 423 23/10/2023 17:32
Chapter 422 23/10/2023 15:32
Chapter 421 23/10/2023 13:32
Chapter 420 23/10/2023 11:32
Chapter 419 23/10/2023 09:32
Chapter 418 23/10/2023 07:32
Chapter 417 23/10/2023 05:32
Chapter 416 17/10/2023 23:29
Chapter 415 17/10/2023 21:29
Chapter 414 17/10/2023 19:29
Chapter 413 17/10/2023 17:29
Chapter 412 17/10/2023 15:29
Chapter 411 17/10/2023 13:29
Chapter 410 17/10/2023 11:29
Chapter 409 17/10/2023 09:29
Chapter 407 17/10/2023 07:29
Chapter 406 13/10/2023 19:32
Chapter 405 13/10/2023 17:32
Chapter 404 13/10/2023 15:32
Chapter 403 13/10/2023 13:32
Chapter 402 13/10/2023 11:32
Chapter 401 13/10/2023 09:32
Chapter 400 13/10/2023 07:32
Chapter 399 13/10/2023 05:32
Chapter 398 13/10/2023 03:32
Chapter 397 13/10/2023 01:32
Chapter 396 12/10/2023 23:32
Chapter 394 06/10/2023 19:28
Chapter 393 06/10/2023 17:28
Chapter 392 06/10/2023 15:28
Chapter 391 06/10/2023 13:28
Chapter 390 06/10/2023 11:28
Chapter 389 06/10/2023 09:28
Chapter 388 06/10/2023 07:28
Chapter 387 06/10/2023 05:28
Chapter 386 06/10/2023 03:28
Chapter 385 06/10/2023 01:28
Chapter 384 05/10/2023 23:28
Chapter 383 05/10/2023 21:28
Chapter 382 05/10/2023 19:28
Chapter 381 05/10/2023 17:28
Chapter 380 05/10/2023 15:28
Chapter 379 05/10/2023 13:28
Chapter 378 29/09/2023 19:28
Chapter 377 29/09/2023 17:28
Chapter 376 29/09/2023 15:28
Chapter 375 29/09/2023 13:28
Chapter 374 29/09/2023 11:28
Chapter 373 29/09/2023 09:28
Chapter 372 29/09/2023 07:28
Chapter 371 29/09/2023 05:28
Chapter 370 29/09/2023 03:28
Chapter 369 29/09/2023 01:28
Chapter 368 28/09/2023 23:28
Chapter 367 28/09/2023 21:28
Chapter 366 28/09/2023 19:28
Chapter 365 28/09/2023 17:28
Chapter 364 22/09/2023 19:29
Chapter 363 22/09/2023 17:29
Chapter 362 22/09/2023 15:29
Chapter 361 22/09/2023 13:29
Chapter 360 22/09/2023 11:29
Chapter 359 22/09/2023 09:29
Chapter 358 22/09/2023 07:29
Chapter 357 22/09/2023 05:29
Chapter 356 22/09/2023 03:29
Chapter 355 22/09/2023 01:29
Chapter 354 21/09/2023 23:29
Chapter 353 21/09/2023 21:29
Chapter 352 21/09/2023 19:29
Chapter 351 21/09/2023 17:29
Chapter 350 14/09/2023 19:34
Chapter 349 14/09/2023 17:34
Chapter 348 14/09/2023 15:34
Chapter 347 14/09/2023 13:34
Chapter 346 14/09/2023 11:34
Chapter 345 14/09/2023 09:34
Chapter 344 14/09/2023 07:34
Chapter 343 14/09/2023 05:34
Chapter 342 14/09/2023 03:34
Chapter 341 14/09/2023 01:34
Chapter 340 13/09/2023 23:34
Chapter 339 13/09/2023 21:34
Chapter 338 13/09/2023 19:34
Chapter 337 13/09/2023 17:34
Chapter 336 13/09/2023 15:34
Chapter 335 13/09/2023 13:34
Chapter 334 13/09/2023 11:34
Chapter 333 13/09/2023 09:34
Chapter 332 13/09/2023 07:34
Chapter 331 13/09/2023 05:34
Chapter 330 04/09/2023 19:30
Chapter 329 04/09/2023 17:30
Chapter 328 04/09/2023 15:30
Chapter 327 04/09/2023 13:30
Chapter 326 04/09/2023 11:30
Chapter 325 04/09/2023 09:30
Chapter 324 04/09/2023 07:30
Chapter 323 04/09/2023 05:30
Chapter 322 04/09/2023 03:30
Chapter 321 04/09/2023 01:30
Chapter 320 03/09/2023 23:30
Chapter 319 03/09/2023 21:30
Chapter 318 03/09/2023 19:30
Chapter 317 03/09/2023 17:30
Chapter 316 03/09/2023 15:30
Chapter 315 03/09/2023 13:30
Chapter 314 03/09/2023 11:30
Chapter 313 03/09/2023 09:30
Chapter 312 03/09/2023 07:30
Chapter 311 03/09/2023 05:30
Chapter 310 25/08/2023 19:28
Chapter 309 25/08/2023 17:28
Chapter 308 25/08/2023 15:28
Chapter 307 25/08/2023 13:28
Chapter 306 25/08/2023 11:28
Chapter 305 25/08/2023 09:28
Chapter 304 25/08/2023 07:28
Chapter 303 25/08/2023 05:28
Chapter 302 25/08/2023 03:28
Chapter 301 25/08/2023 01:28
Chapter 300 24/08/2023 23:28
Chapter 299 24/08/2023 21:28
Chapter 298 24/08/2023 19:28
Chapter 297 24/08/2023 17:28
Chapter 296 24/08/2023 15:28
Chapter 295 24/08/2023 13:28
Chapter 294 17/08/2023 19:29
Chapter 293 17/08/2023 17:29
Chapter 292 17/08/2023 15:29
Chapter 291 17/08/2023 13:29
Chapter 290 17/08/2023 11:29
Chapter 289 17/08/2023 09:29
Chapter 288 17/08/2023 07:29
Chapter 287 17/08/2023 05:29
Chapter 286 13/08/2023 19:29
Chapter 285 13/08/2023 17:29
Chapter 284 13/08/2023 15:29
Chapter 283 13/08/2023 13:29
Chapter 282 13/08/2023 11:29
Chapter 281 13/08/2023 09:29
Chapter 280 13/08/2023 07:29
Chapter 279 13/08/2023 05:29
Chapter 278 13/08/2023 03:29
Chapter 277 13/08/2023 01:29
Chapter 276 12/08/2023 23:29
Chapter 275 12/08/2023 21:29
Chapter 274 12/08/2023 19:29
Chapter 273 12/08/2023 17:29
Chapter 272 06/08/2023 19:30
Chapter 271 06/08/2023 17:30
Chapter 270 06/08/2023 15:30
Chapter 269 06/08/2023 13:30
Chapter 268 06/08/2023 11:30
Chapter 267 06/08/2023 09:30
Chapter 266 06/08/2023 07:30
Chapter 265 06/08/2023 05:30
Chapter 264 06/08/2023 03:30
Chapter 263 06/08/2023 01:30
Chapter 262 01/08/2023 19:30
Chapter 261 01/08/2023 17:30
Chapter 260 01/08/2023 15:30
Chapter 259 01/08/2023 13:30
Chapter 258 01/08/2023 11:30
Chapter 257 01/08/2023 09:30
Chapter 256 01/08/2023 07:30
Chapter 255 01/08/2023 05:30
Chapter 254 01/08/2023 03:30
Chapter 253 01/08/2023 01:30
Chapter 252 28/07/2023 19:29
Chapter 251 28/07/2023 17:29
Chapter 250 28/07/2023 15:29
Chapter 249 28/07/2023 13:29
Chapter 248 28/07/2023 11:29
Chapter 247 28/07/2023 09:29
Chapter 246 28/07/2023 07:29
Chapter 245 28/07/2023 05:29
Chapter 244 28/07/2023 03:29
Chapter 243 28/07/2023 01:29
Chapter 242 27/07/2023 23:29
Chapter 241 27/07/2023 21:29
Chapter 239 -240 27/07/2023 19:29
Chapter 238 27/07/2023 17:29
Chapter 237 27/07/2023 15:29
Chapter 236 20/07/2023 19:29
Chapter 235 20/07/2023 17:29
Chapter 234 20/07/2023 15:29
Chapter 233 20/07/2023 13:29
Chapter 232 20/07/2023 11:29
Chapter 231 20/07/2023 09:29
Chapter 230 20/07/2023 07:29
Chapter 229 20/07/2023 05:29
Chapter 228 20/07/2023 03:29
Chapter 227 20/07/2023 01:29
Chapter 226 19/07/2023 23:29
Chapter 225 19/07/2023 21:29
Chapter 224 19/07/2023 19:29
Chapter 223 19/07/2023 17:29
Chapter 222 19/07/2023 15:29
Chapter 221 19/07/2023 13:29
Chapter 220 19/07/2023 11:29
Chapter 219 19/07/2023 09:29
Chapter 218 19/07/2023 07:29
Chapter 217 19/07/2023 05:29
Chapter 216 19/07/2023 03:29
Chapter 215 19/07/2023 01:29
Chapter 214 18/07/2023 23:29
Chapter 213 18/07/2023 21:29
Chapter 212 18/07/2023 19:29
Chapter 211 18/07/2023 17:29
Chapter 210 18/07/2023 15:29
Chapter 209 18/07/2023 13:29
Chapter 208 18/07/2023 11:29
Chapter 207 18/07/2023 09:29
Chapter 206 18/07/2023 07:29
Chapter 205 18/07/2023 05:29
Chapter 204 30/06/2023 23:35
Chapter 203 30/06/2023 21:35
Chapter 202 30/06/2023 19:35
Chapter 201 30/06/2023 17:35
Chapter 200 30/06/2023 15:35
Chapter 199 30/06/2023 13:35
Chapter 198 30/06/2023 11:35
Chapter 197 30/06/2023 09:35
Chapter 196 27/06/2023 19:28
Chapter 195 27/06/2023 17:28
Chapter 194 27/06/2023 15:28
Chapter 193 27/06/2023 13:28
Chapter 192 27/06/2023 11:28
Chapter 191 27/06/2023 09:28
Chapter 190 27/06/2023 07:28
Chapter 189 27/06/2023 05:28
Chapter 188 27/06/2023 03:28
Chapter 187 27/06/2023 01:28
Chapter 186 26/06/2023 23:28
Chapter 185 26/06/2023 21:28
Chapter 184 26/06/2023 19:28
Chapter 183 26/06/2023 17:28
Chapter 182 26/06/2023 15:28
Chapter 181 26/06/2023 13:28
Chapter 180 26/06/2023 11:28
Chapter 179 26/06/2023 09:28
Chapter 178 26/06/2023 07:28
Chapter 177 26/06/2023 05:28
Chapter 176 17/06/2023 19:28
Chapter 175 17/06/2023 17:28
Chapter 174 17/06/2023 15:28
Chapter 173 17/06/2023 13:28
Chapter 172 17/06/2023 11:28
Chapter 171 17/06/2023 09:28
Chapter 170 17/06/2023 07:28
Chapter 169 17/06/2023 05:28
Chapter 168 17/06/2023 03:28
Chapter 167 17/06/2023 01:28
Chapter 166 16/06/2023 23:28
Chapter 165 16/06/2023 21:28
Chapter 164 16/06/2023 19:28
Chapter 163 16/06/2023 17:28
Chapter 162 16/06/2023 15:28
Chapter 161 16/06/2023 13:28
Chapter 160 08/06/2023 09:28
Chapter 159 08/06/2023 07:28
Chapter 158 08/06/2023 05:28
Chapter 157 08/06/2023 03:28
Chapter 156 08/06/2023 01:28
Chapter 155 07/06/2023 23:28
Chapter 154 07/06/2023 21:28
Chapter 153 07/06/2023 19:28
Chapter 152 07/06/2023 17:28
Chapter 151 07/06/2023 15:28
Chapter 150 07/06/2023 13:28
Chapter 149 07/06/2023 11:28
Chapter 148 07/06/2023 09:28
Chapter 147 07/06/2023 07:28
Chapter 146 07/06/2023 05:28
Chapter 145 07/06/2023 03:28
Chapter 144 07/06/2023 01:28
Chapter 143 06/06/2023 23:28
Chapter 142 06/06/2023 21:28
Chapter 141 06/06/2023 19:28
Chapter 140 30/05/2023 13:28
Chapter 139 30/05/2023 11:28
Chapter 138 30/05/2023 09:28
Chapter 137 30/05/2023 07:28
Chapter 136 30/05/2023 05:28
Chapter 135 30/05/2023 03:28
Chapter 134 30/05/2023 01:28
Chapter 133 29/05/2023 23:28
Chapter 132 29/05/2023 21:28
Chapter 131 29/05/2023 19:28
Chapter 130 29/05/2023 17:28
Chapter 129 29/05/2023 15:28
Chapter 128 29/05/2023 13:28
Chapter 127 29/05/2023 11:28
Chapter 126 29/05/2023 09:28
Chapter 125 29/05/2023 07:28
Chapter 124 29/05/2023 05:28
Chapter 123 29/05/2023 03:28
Chapter 122 29/05/2023 01:28
Chapter 121 28/05/2023 23:28
Chapter 120 28/05/2023 21:28
Chapter 119 28/05/2023 19:28
Chapter 118 28/05/2023 17:28
Chapter 117 28/05/2023 15:28
Chapter 116 28/05/2023 13:28
Chapter 115 28/05/2023 11:28
Chapter 114 28/05/2023 09:28
Chapter 113 28/05/2023 07:28
Chapter 112 15/05/2023 19:28
Chapter 111 15/05/2023 17:28
Chapter 110 15/05/2023 15:28
Chapter 109 15/05/2023 13:28
Chapter 108 15/05/2023 11:28
Chapter 107 15/05/2023 09:28
Chapter 106 15/05/2023 07:28
Chapter 105 15/05/2023 05:28
Chapter 104 15/05/2023 03:28
Chapter 103 15/05/2023 01:28
Chapter 102 14/05/2023 23:28
Chapter 101 14/05/2023 21:28
Chapter 100 14/05/2023 19:28
Chapter 99 14/05/2023 17:28
Chapter 98 14/05/2023 15:28
Chapter 97 14/05/2023 13:28
Chapter 96 14/05/2023 11:28
Chapter 95 14/05/2023 09:28
Chapter 94 14/05/2023 07:28
Chapter 93 14/05/2023 05:28
Chapter 92 14/05/2023 03:28
Chapter 91 14/05/2023 01:28
Chapter 90 04/05/2023 09:29
Chapter 89 04/05/2023 07:29
Chapter 88 04/05/2023 05:29
Chapter 87 04/05/2023 03:29
Chapter 86 04/05/2023 01:29
Chapter 85 03/05/2023 23:29
Chapter 84 03/05/2023 21:29
Chapter 83 03/05/2023 19:29
Chapter 82 03/05/2023 17:29
Chapter 81 03/05/2023 15:29
Chapter 80 03/05/2023 13:29
Chapter 79 03/05/2023 11:29
Chapter 77 -78 03/05/2023 09:29
Chapter 76 03/05/2023 07:29
Chapter 75 03/05/2023 05:29
Chapter 74 03/05/2023 03:29
Chapter 73 03/05/2023 01:29
Chapter 72 02/05/2023 23:29
Chapter 71 02/05/2023 21:29
Chapter 70 02/05/2023 19:29
Chapter 69 02/05/2023 17:29
Chapter 68 02/05/2023 15:29
Chapter 67 02/05/2023 13:29
Chapter 66 02/05/2023 11:29
Chapter 65 02/05/2023 09:29
Chapter 64 02/05/2023 07:29
Chapter 63 02/05/2023 05:29
Chapter 62 02/05/2023 03:29
Chapter 61 02/05/2023 01:29
Chapter 60 01/05/2023 23:29
Chapter 59 01/05/2023 21:29
Chapter 58 18/04/2023 19:41
Chapter 57 18/04/2023 17:41
Chapter 56 18/04/2023 15:41
Chapter 55 18/04/2023 13:41
Chapter 54 18/04/2023 11:41
Chapter 53 18/04/2023 09:41
Chapter 52 18/04/2023 07:41
Chapter 51 18/04/2023 05:41
Chapter 50 18/04/2023 03:41
Chapter 49 18/04/2023 01:41
Chapter 48 17/04/2023 23:41
Chapter 47 17/04/2023 21:41
Chapter 46 17/04/2023 19:41
Chapter 45 17/04/2023 17:41
Chapter 44 17/04/2023 15:41
Chapter 43 17/04/2023 13:41
Chapter 42 17/04/2023 11:41
Chapter 41 17/04/2023 09:41
Chapter 40 17/04/2023 07:41
Chapter 39 17/04/2023 05:41
Chapter 38 17/04/2023 03:41
Chapter 37 17/04/2023 01:41
Chapter 36 16/04/2023 23:41
Chapter 35 16/04/2023 21:41
Chapter 34 16/04/2023 19:41
Chapter 33 16/04/2023 17:41
Chapter 32 16/04/2023 15:41
Chapter 31 16/04/2023 13:41
Chapter 30 16/04/2023 11:41
Chapter 29 16/04/2023 09:41
Chapter 28 16/04/2023 07:41
Chapter 27 16/04/2023 05:41
Chapter 26 16/04/2023 03:41
Chapter 25 16/04/2023 01:41
Chapter 24 15/04/2023 23:41
Chapter 23 15/04/2023 21:41
Chapter 22 15/04/2023 19:41
Chapter 21 15/04/2023 17:41
Chapter 20 15/04/2023 15:41
Chapter 19 15/04/2023 13:41
Chapter 18 15/04/2023 11:41
Chapter 17 15/04/2023 09:41
Chapter 16 15/04/2023 07:41
Chapter 15 15/04/2023 05:41
Chapter 14 15/04/2023 03:41
Chapter 13 15/04/2023 01:41
Chapter 12 14/04/2023 23:41
Chapter 11 14/04/2023 21:41
Chapter 10 14/04/2023 19:41
Chapter 9 14/04/2023 17:41
Chapter 8 14/04/2023 15:41
Chapter 7 14/04/2023 13:41
Chapter 6 14/04/2023 11:41
Chapter 5 14/04/2023 09:41
Chapter 4 14/04/2023 07:41
Chapter 3 14/04/2023 05:41
Chapter 2 14/04/2023 03:41
Chapter 1 14/04/2023 01:41

comment

Có thể bạn thích xem

Trọng Sinh Để Yêu Lần Nữa (Quyển 1) - Trong Sinh Đe Yeu Lan Nua (Quyen 1)

Cập nhật lúc : 11/09/2021 09:58

Tình trạng : 89 / 91 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Trọng Sinh Để Yêu Lần Nữa (Quyển 2) - Trong Sinh Đe Yeu Lan Nua (Quyen 2)

Cập nhật lúc : 12/09/2021 05:28

Tình trạng : 121 / 121 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tinh Nhi, Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa - Tinh Nhi, Hay Đe Anh Yeu Em Lan Nua

Cập nhật lúc : 07/10/2021 00:32

Tình trạng : 92 / 92 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Sẽ Để Anh Đi Bên Em Lần Nữa - Se Đe Anh Đi Ben Em Lan Nua

Cập nhật lúc : 10/06/2019 05:22

Tình trạng : 6 / 8 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trùng Sinh Lần Nữa Vẫn Yêu Chàng - Trung Sinh Lan Nua Van Yeu Chang

Cập nhật lúc : 12/10/2021 16:59

Tình trạng : 58 / 60 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Yêu Anh Lần Nữa Nhé! - Yeu Anh Lan Nua Nhe!

Cập nhật lúc : 20/08/2019 09:04

Tình trạng : 31 / 33 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Yêu Anh Thêm Lần Nữa - Yeu Anh Them Lan Nua

Cập nhật lúc : 02/01/2020 12:30

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Teen, Ngược, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh? - Yeu Em Lan Nua, Đuoc Khong Anh?

Cập nhật lúc : 12/06/2017 16:32

Tình trạng : 9 / 9 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xin Hãy Yêu Anh Một Lần Nữa - Xin Hay Yeu Anh Mot Lan Nua

Cập nhật lúc : 03/07/2019 22:12

Tình trạng : 25 / 25 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cho Anh Được Yêu Em Lần Nữa - Cho Anh Đuoc Yeu Em Lan Nua

Cập nhật lúc : 07/09/2023 17:58

Tình trạng : 46 / 48 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa - Song Lai Tai Hon Lan Nua

Cập nhật lúc : 27/10/2019 10:11

Tình trạng : 199 / 199 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh - Tai Sinh Đe Theo Đuoi Anh

Cập nhật lúc : 14/04/2018 06:10

Tình trạng : 48 / 48 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Cô Ấy Quá Ngọt Ngào - Co Ấy Qua Ngot Ngao

Cập nhật lúc : 28/11/2023 17:09

Tình trạng : 111 / 111 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 04/12/2023 17:03

Tình trạng : 2617 / 2619 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.414

Đọc truyện

Thần Chủ Ở Rể - Than Chu Ở Re

Cập nhật lúc : 04/12/2023 19:58

Tình trạng : 1124 / 1126 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.192

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 04/12/2023 18:31

Tình trạng : 4209 / 4211 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Thần Vương Lệnh - Than Vuong Lenh

Cập nhật lúc : 04/12/2023 15:34

Tình trạng : 790 / 792 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Nữ Vương Đồng Nát Ở Tinh Tế - Nu Vuong Đong Nat Ở Tinh Te

Cập nhật lúc : 04/12/2023 14:04

Tình trạng : 203 / 205 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Xuyên Không, Nữ Cường, Comedy - Hài Hước

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện