Ta Thu Các Tiểu Lão Đại Làm Đồ Đệ

Ta Thu Cac Tieu Lao Đai Lam Đo Đe

Tác giả : Phù Đảo

Thể loại : Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 04/11/2022 08:28

Tình trạng : 181 / 181 Chapter

Lượt xem: 16184

Văn án: Ngu Sở là “Xuyên thư luân hồi giả”, đến khi về hưu bởi vì hệ thống bị lỗi nên xuyên vào nữ phụ ác độc trong truyện viết về thế giới Tu Chân. Bị xuyên vào khi chưởng môn muốn trục xuất nàng ra khỏi môn phái. Dựa theo sự phát triển của cốt truyện, nàng sẽ đau khổ cầu xin được ở lại, sau này mất đi lòng tự trọng mà quấn lấy các lão đại bên người nữ chính. Cuối cùng không những bị mọi người xem thường mà còn trở thành trò cười của toàn bộ giới Tu Chân, vì thế mà tự sát
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 181 : Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (cuối) 04/11/2022 09:28
Chapter 180 : Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (5) 04/11/2022 07:28
Chapter 179 : Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (4) 04/11/2022 05:28
Chapter 178 : Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (3) 04/11/2022 03:28
Chapter 177 : Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (2) 04/11/2022 01:28
Chapter 176 : Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (1) 03/11/2022 23:28
Chapter 175 : Ngoại truyện 2: Nếu như tam giới có diễn đàn 03/11/2022 21:28
Chapter 174 : Ngoại truyện: Bộ sưu tập nhỏ các mẩu tin theo dõi hàng ngày 03/11/2022 19:28
Chapter 173 : Kết thúc chính văn 03/11/2022 17:28
Chapter 172 03/11/2022 15:28
Chapter 171 03/11/2022 13:28
Chapter 170 03/11/2022 11:28
Chapter 169 03/11/2022 09:28
Chapter 168 03/11/2022 07:28
Chapter 167 03/11/2022 05:28
Chapter 166 03/11/2022 03:28
Chapter 165 03/11/2022 01:28
Chapter 164 02/11/2022 23:28
Chapter 163 02/11/2022 21:28
Chapter 162 02/11/2022 19:28
Chapter 161 02/11/2022 17:28
Chapter 160 02/11/2022 15:28
Chapter 159 02/11/2022 13:28
Chapter 158 02/11/2022 11:28
Chapter 157 02/11/2022 09:28
Chapter 156 02/11/2022 07:28
Chapter 155 02/11/2022 05:28
Chapter 154 02/11/2022 03:28
Chapter 153 02/11/2022 01:28
Chapter 152 01/11/2022 23:28
Chapter 151 01/11/2022 21:28
Chapter 150 01/11/2022 19:28
Chapter 149 01/11/2022 17:28
Chapter 148 01/11/2022 15:28
Chapter 147 01/11/2022 13:28
Chapter 146 01/11/2022 11:28
Chapter 145 01/11/2022 09:28
Chapter 144 01/11/2022 07:28
Chapter 143 01/11/2022 05:28
Chapter 142 : 142 01/11/2022 03:28
Chapter 141 : 141 01/11/2022 01:28
Chapter 140 : 140 31/10/2022 23:28
Chapter 139 : 139 31/10/2022 21:28
Chapter 138 : 138 31/10/2022 19:28
Chapter 137 : 137 31/10/2022 17:28
Chapter 136 : 136 31/10/2022 15:28
Chapter 135 : 135 31/10/2022 13:28
Chapter 134 : 134 31/10/2022 11:28
Chapter 133 : 133 31/10/2022 09:28
Chapter 132 : 132 31/10/2022 07:28
Chapter 131 : 131 31/10/2022 05:28
Chapter 130 : 130 31/10/2022 03:28
Chapter 129 : 129 31/10/2022 01:28
Chapter 128 : 128 30/10/2022 23:28
Chapter 127 : 127 30/10/2022 21:28
Chapter 126 : 126 30/10/2022 19:28
Chapter 125 : 125 30/10/2022 17:28
Chapter 124 : 124 30/10/2022 15:28
Chapter 123 : 123 30/10/2022 13:28
Chapter 122 : 122 30/10/2022 11:28
Chapter 121 : 121 30/10/2022 09:28
Chapter 120 : 120 30/10/2022 07:28
Chapter 119 : 119 30/10/2022 05:28
Chapter 118 : 118 30/10/2022 03:28
Chapter 117 : 117 30/10/2022 01:28
Chapter 116 : 116 29/10/2022 23:28
Chapter 115 : 115 29/10/2022 21:28
Chapter 114 : 114 29/10/2022 19:28
Chapter 113 : 113 29/10/2022 17:28
Chapter 112 : 112 29/10/2022 15:28
Chapter 111 : 111 29/10/2022 13:28
Chapter 110 : 110 29/10/2022 11:28
Chapter 109 : 109 29/10/2022 09:28
Chapter 108 : 108 29/10/2022 07:28
Chapter 107 : 107 29/10/2022 05:28
Chapter 106 : 106 29/10/2022 03:28
Chapter 105 : 105 29/10/2022 01:28
Chapter 104 : 104 28/10/2022 23:28
Chapter 103 : 103 28/10/2022 21:28
Chapter 102 : 102 28/10/2022 19:28
Chapter 101 : 101 28/10/2022 17:28
Chapter 100 : 100 28/10/2022 15:28
Chapter 99 : 99 28/10/2022 13:28
Chapter 98 : 98 28/10/2022 11:28
Chapter 97 : 97 28/10/2022 09:28
Chapter 96 : 96 28/10/2022 07:28
Chapter 95 : 95 28/10/2022 05:28
Chapter 94 : 94 28/10/2022 03:28
Chapter 93 : 93 28/10/2022 01:28
Chapter 92 : 92 27/10/2022 23:28
Chapter 91 : 91 27/10/2022 21:28
Chapter 90 : 90 27/10/2022 19:28
Chapter 89 : 89 27/10/2022 17:28
Chapter 88 : 88 27/10/2022 15:28
Chapter 87 : 87 27/10/2022 13:28
Chapter 86 : 86 27/10/2022 11:28
Chapter 85 : 85 27/10/2022 09:28
Chapter 84 : 84 27/10/2022 07:28
Chapter 83 : 83 27/10/2022 05:28
Chapter 82 : 82 27/10/2022 03:28
Chapter 81 : 81 27/10/2022 01:28
Chapter 80 : 80 26/10/2022 23:28
Chapter 79 : 79 26/10/2022 21:28
Chapter 78 : 78 26/10/2022 19:28
Chapter 77 : 77 26/10/2022 17:28
Chapter 76 : 76 26/10/2022 15:28
Chapter 75 : 75 26/10/2022 13:28
Chapter 74 : 74 26/10/2022 11:28
Chapter 73 : 73 26/10/2022 09:28
Chapter 72 : 72 26/10/2022 07:28
Chapter 71 : 71 26/10/2022 05:28
Chapter 70 : 70 26/10/2022 03:28
Chapter 69 : 69 26/10/2022 01:28
Chapter 68 : 68 25/10/2022 23:28
Chapter 67 : 67 25/10/2022 21:28
Chapter 66 : 66 25/10/2022 19:28
Chapter 65 : 65 25/10/2022 17:28
Chapter 64 : 64 25/10/2022 15:28
Chapter 63 : 63 25/10/2022 13:28
Chapter 62 : 62 25/10/2022 11:28
Chapter 61 : 61 25/10/2022 09:28
Chapter 60 : 60 25/10/2022 07:28
Chapter 59 : 59 25/10/2022 05:28
Chapter 58 : 58 25/10/2022 03:28
Chapter 57 : 57 25/10/2022 01:28
Chapter 56 : 56 24/10/2022 23:28
Chapter 55 : 55 24/10/2022 21:28
Chapter 54 : 54 24/10/2022 19:28
Chapter 53 : 53 24/10/2022 17:28
Chapter 52 : 52 24/10/2022 15:28
Chapter 51 : 51 24/10/2022 13:28
Chapter 50 : 50 24/10/2022 11:28
Chapter 49 : 49 24/10/2022 09:28
Chapter 48 : 48 24/10/2022 07:28
Chapter 47 : 47 24/10/2022 05:28
Chapter 46 : 46 24/10/2022 03:28
Chapter 45 : 45 24/10/2022 01:28
Chapter 44 : 44 23/10/2022 23:28
Chapter 43 : 43 23/10/2022 21:28
Chapter 42 : 42 23/10/2022 19:28
Chapter 41 : 41 23/10/2022 17:28
Chapter 40 : 40 23/10/2022 15:28
Chapter 39 : 39 23/10/2022 13:28
Chapter 38 : 38 23/10/2022 11:28
Chapter 37 : 37 23/10/2022 09:28
Chapter 36 : 36 23/10/2022 07:28
Chapter 35 : 35 23/10/2022 05:28
Chapter 34 : 34 23/10/2022 03:28
Chapter 33 : 33 23/10/2022 01:28
Chapter 32 : 32 22/10/2022 23:28
Chapter 31 : 31 22/10/2022 21:28
Chapter 30 : 30 22/10/2022 19:28
Chapter 29 : 29 22/10/2022 17:28
Chapter 28 : 28 22/10/2022 15:28
Chapter 27 : 27 22/10/2022 13:28
Chapter 26 : 26 22/10/2022 11:28
Chapter 25 : 25 22/10/2022 09:28
Chapter 24 : 24: Cùng Nhau Nói Chuyện Nào 22/10/2022 07:28
Chapter 23 : 23: Kẻ Thức Thời 22/10/2022 05:28
Chapter 22 : 22: Chào Từ Biệt 22/10/2022 03:28
Chapter 21 : 21: Ý Nghĩa 22/10/2022 01:28
Chapter 20 : 20: Rời Khỏi Sơn Trang 21/10/2022 23:28
Chapter 19 : 19: Ta Tin Tưởng Ngài 21/10/2022 21:28
Chapter 18 : 18: Vô Cùng Đáng Thương 21/10/2022 19:28
Chapter 17 : 17: Không Quen Nhìn 21/10/2022 17:28
Chapter 16 : 16: Tiệc Tối 21/10/2022 15:28
Chapter 15 : 15: Ngự Kiếm Phi Hành 21/10/2022 13:28
Chapter 14 : 14: Đúc Kiếm Sơn Trang 21/10/2022 11:28
Chapter 13 : 13: Tiến Về Phương Bắc 21/10/2022 09:28
Chapter 12 : 12: Cộng Tình 21/10/2022 07:28
Chapter 11 : 11: Người Nhà Họ Ngu 21/10/2022 05:28
Chapter 10 : 10: Tinh Thần Cung 21/10/2022 03:28
Chapter 9 : 9: Chính Thức Bái Sư 21/10/2022 01:28
Chapter 8 : 8: Ngày Đầu Tiên 20/10/2022 23:28
Chapter 7 : 7: Các Môn Phái 20/10/2022 21:28
Chapter 6 : 6: Đặt Tên 20/10/2022 19:28
Chapter 5 : 5: Thủy Táng 20/10/2022 17:28
Chapter 4 : 4: Khí Tiết 20/10/2022 15:28
Chapter 3 : 3: Cậu Bé Ăn Mày 20/10/2022 13:28
Chapter 2 : 2: Thanh Thành 20/10/2022 11:28
Chapter 1 : 1: Trục Xuất Sư Môn 20/10/2022 09:28

comment

Có thể bạn thích xem

Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack - Cac Su Đe Cung La Đai Lao Vay Ta Chi Co The Bat Hack

Cập nhật lúc : 01/09/2023 06:31

Tình trạng : 125 / 127 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Các Đại Lão Đều Sủng Ta - Cac Đai Lao Đeu Sung Ta

Cập nhật lúc : 22/04/2023 04:59

Tình trạng : 250 / 252 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Cường, Comedy - Hài Hước, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Các Đại Lão Đều Vì Ta Mà Tranh Sủng - Cac Đai Lao Đeu Vi Ta Ma Tranh Sung

Cập nhật lúc : 20/01/2022 07:58

Tình trạng : 8 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hai Đồ Đệ Tranh Nhau Làm Đạo Lữ Của Ta - Hai Đo Đe Tranh Nhau Lam Đao Lu Cua Ta

Cập nhật lúc : 12/09/2021 12:30

Tình trạng : 30 / 32 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Nữ Cường, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Bé Con Xuyên Thành Sủng Muội Của Các Lão Đại - Be Con Xuyen Thanh Sung Muoi Cua Cac Lao Đai

Cập nhật lúc : 20/09/2022 17:00

Tình trạng : 70 / 72 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Be Xong Thành Ánh Trăng Sáng Của Các Lão Đại - Be Xong Thanh Ánh Trang Sang Cua Cac Lao Đai

Cập nhật lúc : 14/07/2022 06:28

Tình trạng : 19 / 21 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng - Quy Đe Cuong The: Đai Tieu Thu Ăn Choi Trac Tang

Cập nhật lúc : 17/08/2022 09:41

Tình trạng : 2176 / 2176 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.299

Đọc truyện

Làm Cách Nào Thu Được Một Tiểu Đệ Trung Thành Và Tận Tâm - Lam Cach Nao Thu Đuoc Mot Tieu Đe Trung Thanh Va Tan Tam

Cập nhật lúc : 03/07/2020 13:11

Tình trạng : 14 / 14 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Sủng, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư - Ta Đe Cuong Phi: Phe Tai Nghich Thien Tam Tieu Thu

Cập nhật lúc : 28/10/2019 22:33

Tình trạng : 300 / 302 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.198

Đọc truyện

Xuyên Qua Các Thế Giới Làm Tiểu Khả Ái - Xuyen Qua Cac The Gioi Lam Tieu Kha Ái

Cập nhật lúc : 30/05/2022 03:58

Tình trạng : 10 / 12 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Để Ta Mang Các Vị Vùng Lên - Đe Ta Mang Cac Vi Vung Len

Cập nhật lúc : 24/10/2023 17:01

Tình trạng : 57 / 59 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Thần Y Trở Lại - Than Y Tro Lai

Cập nhật lúc : 05/12/2023 11:00

Tình trạng : 2910 / 2912 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.630

Đọc truyện

Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! - Vo Nho, Cuoi Cung Em Đa Lon!

Cập nhật lúc : 05/12/2023 15:32

Tình trạng : 2570 / 2572 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.351

Đọc truyện

Vô Địch Kiếm Vực - Vo Đich Kiem Vuc

Cập nhật lúc : 05/12/2023 19:59

Tình trạng : 1699 / 1701 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chân Long Chí Tôn Đô Thị - Chan Long Chi Ton Đo Thi

Cập nhật lúc : 05/12/2023 18:30

Tình trạng : 1706 / 1708 Chapter

Thể loại: Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình - Tong Tai Khong Nhan Ra Vo Minh

Cập nhật lúc : 05/12/2023 17:01

Tình trạng : 696 / 698 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Giả Vờ Ngoan Ngoãn - Gia Vo Ngoan Ngoan

Cập nhật lúc : 05/12/2023 14:02

Tình trạng : 35 / 37 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện