Ta Ở Hiện Đại Làm Đại Boss

Ta Ở Hien Đai Lam Đai Boss

Tác giả : Thear Dose

Thể loại : Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không, Teen

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 26/05/2023 08:28

Tình trạng : 502 / 504 Chapter

Lượt xem: 16179

Bạn đang đọc truyện Ta Ở Hiện Đại Làm Đại Boss của tác giả Thear Dose. Ở đế quốc cô là một nữ tướng quân oai hùng, nhưng đột nhiên lại xuyên đến thế giới hiện đại khác. Tại thế giới này, cô gặp lại người quen, chính là quân sư của mình ở đế quốc, nhưng hiện tại đã thành bạn trai cô. Mà người anh trai hiện tại của cô, ở thế giới trước vậy mà không phải nhân loại???
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 502 : 502 26/05/2023 09:28
Chapter 501 : 501 26/05/2023 07:28
Chapter 500 : 500 26/05/2023 05:28
Chapter 499 : 499 26/05/2023 03:28
Chapter 498 : 498 26/05/2023 01:28
Chapter 497 : 497: 496 25/05/2023 23:28
Chapter 496 : 496: 495 25/05/2023 21:28
Chapter 495 : 495: 494 25/05/2023 19:28
Chapter 494 : 494: 493 25/05/2023 17:28
Chapter 493 : 493: 492 25/05/2023 15:28
Chapter 492 : 492: 491 25/05/2023 13:28
Chapter 491 : 491: 490 25/05/2023 11:28
Chapter 490 : 490: 489 25/05/2023 09:28
Chapter 489 : 489: 488 25/05/2023 07:28
Chapter 488 : 488: 487 25/05/2023 05:28
Chapter 487 : 487: 486 25/05/2023 03:28
Chapter 486 : 486: 485 25/05/2023 01:28
Chapter 485 : 485: 484 24/05/2023 23:28
Chapter 484 : 484: 483 24/05/2023 21:28
Chapter 483 : 483: 482 24/05/2023 19:28
Chapter 482 : 482: 481 24/05/2023 17:28
Chapter 481 : 481: 480 24/05/2023 15:28
Chapter 480 : 480: 479 24/05/2023 13:28
Chapter 479 : 479: 478 24/05/2023 11:28
Chapter 478 : 478: 477 24/05/2023 09:28
Chapter 477 : 477: 476 24/05/2023 07:28
Chapter 476 : 476: 475 24/05/2023 05:28
Chapter 475 : 475: 474 24/05/2023 03:28
Chapter 474 : 474: 473 24/05/2023 01:28
Chapter 473 : 473: 472 23/05/2023 23:28
Chapter 472 : 472: 471 23/05/2023 21:28
Chapter 471 : 471: 470 23/05/2023 19:28
Chapter 470 : 470: 469 23/05/2023 17:28
Chapter 469 : 469: 468 23/05/2023 15:28
Chapter 468 : 468: 467 23/05/2023 13:28
Chapter 467 : 467: 466 23/05/2023 11:28
Chapter 466 : 466: 465 23/05/2023 09:28
Chapter 465 : 465: 464 23/05/2023 07:28
Chapter 464 : 464: 463 23/05/2023 05:28
Chapter 463 : 463: 462-2 23/05/2023 03:28
Chapter 462 : 462 23/05/2023 01:28
Chapter 461 : 461 22/05/2023 23:28
Chapter 460 : 460 22/05/2023 21:28
Chapter 459 : 459 22/05/2023 19:28
Chapter 458 : 458 22/05/2023 17:28
Chapter 457 : 457 22/05/2023 15:28
Chapter 456 : 456 22/05/2023 13:28
Chapter 455 : 455 22/05/2023 11:28
Chapter 454 : 454 22/05/2023 09:28
Chapter 453 : 453 22/05/2023 07:28
Chapter 452 : 452 22/05/2023 05:28
Chapter 451 : 451 22/05/2023 03:28
Chapter 450 : 450 22/05/2023 01:28
Chapter 449 : 449 21/05/2023 23:28
Chapter 448 : 448 21/05/2023 21:28
Chapter 447 : 447 21/05/2023 19:28
Chapter 446 : 446 21/05/2023 17:28
Chapter 445 : 445 21/05/2023 15:28
Chapter 444 : 444 21/05/2023 13:28
Chapter 443 : 443 21/05/2023 11:28
Chapter 442 : 442 21/05/2023 09:28
Chapter 441 : 441 21/05/2023 07:28
Chapter 440 : 440 11/05/2023 19:28
Chapter 439 : 439 11/05/2023 17:28
Chapter 438 : 438 11/05/2023 15:28
Chapter 437 : 437 11/05/2023 13:28
Chapter 436 : 436 11/05/2023 11:28
Chapter 435 : 435 11/05/2023 09:28
Chapter 434 : 434 11/05/2023 07:28
Chapter 433 : 433 11/05/2023 05:28
Chapter 432 : 432 11/05/2023 03:28
Chapter 431 : 431 11/05/2023 01:28
Chapter 430 : 430 10/05/2023 23:28
Chapter 429 : 429 10/05/2023 21:28
Chapter 428 : 428 10/05/2023 19:28
Chapter 427 : 427 10/05/2023 17:28
Chapter 426 : 426 10/05/2023 15:28
Chapter 425 : 425 10/05/2023 13:28
Chapter 424 : 424 07/05/2023 19:28
Chapter 423 : 423 07/05/2023 17:28
Chapter 422 : 422 07/05/2023 15:28
Chapter 421 : 421 07/05/2023 13:28
Chapter 420 : 420 07/05/2023 11:28
Chapter 419 : 419 07/05/2023 09:28
Chapter 418 : 418 07/05/2023 07:28
Chapter 417 : 417 07/05/2023 05:28
Chapter 416 : 416 07/05/2023 03:28
Chapter 415 : 415 07/05/2023 01:28
Chapter 414 : 414 06/05/2023 23:28
Chapter 413 : 413 06/05/2023 21:28
Chapter 412 : 412 06/05/2023 19:28
Chapter 411 : 411 06/05/2023 17:28
Chapter 410 : 410 06/05/2023 15:28
Chapter 409 : 409 06/05/2023 13:28
Chapter 408 : 408 06/05/2023 11:28
Chapter 407 : 407 06/05/2023 09:28
Chapter 406 : 406 06/05/2023 07:28
Chapter 405 : 405 06/05/2023 05:28
Chapter 404 : 404 06/05/2023 03:28
Chapter 403 : 403 06/05/2023 01:28
Chapter 402 : 402 05/05/2023 23:28
Chapter 401 : 401 05/05/2023 21:28
Chapter 400 : 400 05/05/2023 19:28
Chapter 399 : 399 05/05/2023 17:28
Chapter 398 : 398 05/05/2023 15:28
Chapter 397 : 397 05/05/2023 13:28
Chapter 396 : 396 05/05/2023 11:28
Chapter 395 : 395 05/05/2023 09:28
Chapter 394 : 394 05/05/2023 07:28
Chapter 393 : 393 05/05/2023 05:28
Chapter 392 : 392 05/05/2023 03:28
Chapter 391 : 391 05/05/2023 01:28
Chapter 390 : 390 04/05/2023 23:28
Chapter 389 : 389 04/05/2023 21:28
Chapter 388 : 388 04/05/2023 19:28
Chapter 387 : 387 04/05/2023 17:28
Chapter 386 : 386 04/05/2023 15:28
Chapter 385 : 385 04/05/2023 13:28
Chapter 384 : 384 04/05/2023 11:28
Chapter 383 : 383 04/05/2023 09:28
Chapter 382 : 382 04/05/2023 07:28
Chapter 381 : 381 04/05/2023 05:28
Chapter 380 : 380 04/05/2023 03:28
Chapter 379 : 379 04/05/2023 01:28
Chapter 378 : 378 03/05/2023 23:28
Chapter 377 : 377 03/05/2023 21:28
Chapter 376 : 376 03/05/2023 19:28
Chapter 375 : 375 25/04/2023 09:28
Chapter 374 : 374 25/04/2023 07:28
Chapter 373 : 373 25/04/2023 05:28
Chapter 372 : 372 25/04/2023 03:28
Chapter 371 : 371 25/04/2023 01:28
Chapter 370 : 370 24/04/2023 23:28
Chapter 369 : 369 24/04/2023 21:28
Chapter 368 : 368 24/04/2023 19:28
Chapter 367 : 367 24/04/2023 17:28
Chapter 366 : 366 24/04/2023 15:28
Chapter 365 : 365 24/04/2023 13:28
Chapter 364 : 364 24/04/2023 11:28
Chapter 363 : 363 24/04/2023 09:28
Chapter 362 : 362 24/04/2023 07:28
Chapter 361 : 361 24/04/2023 05:28
Chapter 360 : 360 24/04/2023 03:28
Chapter 359 : 359 24/04/2023 01:28
Chapter 358 : 358 23/04/2023 23:28
Chapter 357 : 357 23/04/2023 21:28
Chapter 356 : 356 23/04/2023 19:28
Chapter 355 : 355 23/04/2023 17:28
Chapter 354 : 354 21/04/2023 19:28
Chapter 353 : 353 21/04/2023 17:28
Chapter 352 : 352 21/04/2023 15:28
Chapter 351 : 351 21/04/2023 13:28
Chapter 350 : 350 21/04/2023 11:28
Chapter 349 : 349 21/04/2023 09:28
Chapter 348 : 348 21/04/2023 07:28
Chapter 347 : 347 21/04/2023 05:28
Chapter 346 : 346 21/04/2023 03:28
Chapter 345 : 345 21/04/2023 01:28
Chapter 344 : 344 20/04/2023 23:28
Chapter 343 : 343 20/04/2023 21:28
Chapter 342 : 342 20/04/2023 19:28
Chapter 341 : 341 20/04/2023 17:28
Chapter 340 : 340: 440 20/04/2023 15:28
Chapter 339 : 339 20/04/2023 13:28
Chapter 338 : 338 20/04/2023 11:28
Chapter 337 : 337 20/04/2023 09:28
Chapter 336 : 336 20/04/2023 07:28
Chapter 335 : 335 20/04/2023 05:28
Chapter 334 : 334 20/04/2023 03:28
Chapter 333 : 333 14/04/2023 19:28
Chapter 332 : 332 14/04/2023 17:28
Chapter 331 : 331 14/04/2023 15:28
Chapter 330 : 330 14/04/2023 13:28
Chapter 329 : 329 14/04/2023 11:28
Chapter 328 : 328 14/04/2023 09:28
Chapter 327 : 327 14/04/2023 07:28
Chapter 326 : 326 14/04/2023 05:28
Chapter 325 : 325 14/04/2023 03:28
Chapter 324 : 324 14/04/2023 01:28
Chapter 323 : 323 13/04/2023 23:28
Chapter 322 : 322 13/04/2023 21:28
Chapter 321 : 321 13/04/2023 19:28
Chapter 320 : 320 13/04/2023 17:28
Chapter 319 : 319 13/04/2023 15:28
Chapter 318 : 318 13/04/2023 13:28
Chapter 317 : 317 13/04/2023 11:28
Chapter 316 : 316 13/04/2023 09:28
Chapter 315 : 315 13/04/2023 07:28
Chapter 314 : 314 13/04/2023 05:28
Chapter 313 : 313 13/04/2023 03:28
Chapter 312 : 312 13/04/2023 01:28
Chapter 311 : 311 12/04/2023 23:28
Chapter 310 : 310 12/04/2023 21:28
Chapter 309 : 309 12/04/2023 19:28
Chapter 308 : 308 12/04/2023 17:28
Chapter 307 : 307 12/04/2023 15:28
Chapter 306 : 306 12/04/2023 13:28
Chapter 305 : 305 12/04/2023 11:28
Chapter 304 : 304 12/04/2023 09:28
Chapter 303 : 303 12/04/2023 07:28
Chapter 302 : 302 12/04/2023 05:28
Chapter 301 : 301 12/04/2023 03:28
Chapter 300 : 300 12/04/2023 01:28
Chapter 299 : 299 11/04/2023 23:28
Chapter 298 : 298 11/04/2023 21:28
Chapter 297 : 297 11/04/2023 19:28
Chapter 296 : 296 11/04/2023 17:28
Chapter 295 : 295 11/04/2023 15:28
Chapter 294 : 294 11/04/2023 13:28
Chapter 293 : 293 11/04/2023 11:28
Chapter 292 : 292 11/04/2023 09:28
Chapter 291 : 291 04/04/2023 09:28
Chapter 290 : 290 04/04/2023 07:28
Chapter 289 : 289 04/04/2023 05:28
Chapter 288 : 288 04/04/2023 03:28
Chapter 287 : 287 04/04/2023 01:28
Chapter 286 : 286 03/04/2023 23:28
Chapter 285 : 285 03/04/2023 21:28
Chapter 284 : 284 03/04/2023 19:28
Chapter 283 : 283 03/04/2023 17:28
Chapter 282 : 282 03/04/2023 15:28
Chapter 281 : 281 03/04/2023 13:28
Chapter 280 : 280 03/04/2023 11:28
Chapter 279 : 279 03/04/2023 09:28
Chapter 278 : 278 03/04/2023 07:28
Chapter 277 : 277 03/04/2023 05:28
Chapter 276 : 276 03/04/2023 03:28
Chapter 275 03/04/2023 01:28
Chapter 274 02/04/2023 23:28
Chapter 273 02/04/2023 21:28
Chapter 272 02/04/2023 19:28
Chapter 271 02/04/2023 17:28
Chapter 270 02/04/2023 15:28
Chapter 269 02/04/2023 13:28
Chapter 268 02/04/2023 11:28
Chapter 267 02/04/2023 09:28
Chapter 266 02/04/2023 07:28
Chapter 265 02/04/2023 05:28
Chapter 264 02/04/2023 03:28
Chapter 263 02/04/2023 01:28
Chapter 262 01/04/2023 23:28
Chapter 261 01/04/2023 21:28
Chapter 260 01/04/2023 19:28
Chapter 259 01/04/2023 17:28
Chapter 258 01/04/2023 15:28
Chapter 257 01/04/2023 13:28
Chapter 256 01/04/2023 11:28
Chapter 255 01/04/2023 09:28
Chapter 254 01/04/2023 07:28
Chapter 253 01/04/2023 05:28
Chapter 252 01/04/2023 03:28
Chapter 251 01/04/2023 01:28
Chapter 250 31/03/2023 23:28
Chapter 249 31/03/2023 21:28
Chapter 248 31/03/2023 19:28
Chapter 247 31/03/2023 17:28
Chapter 245 -246 31/03/2023 15:28
Chapter 244 31/03/2023 13:28
Chapter 243 31/03/2023 11:28
Chapter 242 31/03/2023 09:28
Chapter 241 31/03/2023 07:28
Chapter 240 31/03/2023 05:28
Chapter 239 31/03/2023 03:28
Chapter 238 31/03/2023 01:28
Chapter 237 30/03/2023 23:28
Chapter 236 30/03/2023 21:28
Chapter 235 21/03/2023 09:28
Chapter 234 21/03/2023 07:28
Chapter 233 21/03/2023 05:28
Chapter 232 21/03/2023 03:28
Chapter 231 21/03/2023 01:28
Chapter 230 20/03/2023 23:28
Chapter 229 20/03/2023 21:28
Chapter 228 20/03/2023 19:28
Chapter 227 20/03/2023 17:28
Chapter 226 21/03/2023 06:28
Chapter 225 21/03/2023 04:28
Chapter 224 21/03/2023 02:28
Chapter 223 21/03/2023 00:28
Chapter 222 20/03/2023 22:28
Chapter 221 20/03/2023 20:28
Chapter 220 20/03/2023 18:28
Chapter 219 20/03/2023 16:28
Chapter 218 20/03/2023 14:28
Chapter 217 20/03/2023 12:28
Chapter 216 20/03/2023 10:28
Chapter 215 20/03/2023 08:28
Chapter 214 20/03/2023 06:28
Chapter 213 20/03/2023 04:28
Chapter 212 20/03/2023 02:28
Chapter 211 20/03/2023 00:28
Chapter 210 19/03/2023 22:28
Chapter 209 19/03/2023 20:28
Chapter 208 19/03/2023 18:28
Chapter 207 19/03/2023 16:28
Chapter 206 19/03/2023 14:28
Chapter 205 19/03/2023 12:28
Chapter 204 19/03/2023 10:28
Chapter 203 19/03/2023 08:28
Chapter 201 -202 13/03/2023 09:30
Chapter 200 : 200 13/03/2023 07:30
Chapter 199 : 199 13/03/2023 05:30
Chapter 197 -198 13/03/2023 03:30
Chapter 196 : 196 13/03/2023 01:30
Chapter 195 : 195 12/03/2023 23:30
Chapter 194 : 194 12/03/2023 21:30
Chapter 193 : 193 12/03/2023 19:30
Chapter 192 : 192 12/03/2023 17:30
Chapter 191 : 191 12/03/2023 15:30
Chapter 190 : 190 12/03/2023 13:30
Chapter 189 : 189 12/03/2023 11:30
Chapter 188 : 188 12/03/2023 09:30
Chapter 187 : 187 12/03/2023 07:30
Chapter 186 : 186 12/03/2023 05:30
Chapter 185 : 185 12/03/2023 03:30
Chapter 184 : 184 08/03/2023 19:29
Chapter 183 : 183 08/03/2023 17:29
Chapter 181 -182 08/03/2023 15:29
Chapter 180 : 180 08/03/2023 13:29
Chapter 179 : 179 08/03/2023 11:29
Chapter 178 : 178 08/03/2023 09:29
Chapter 176 -177 08/03/2023 07:29
Chapter 175 : 175 08/03/2023 05:29
Chapter 174 : 174 08/03/2023 03:29
Chapter 173 : 173 08/03/2023 01:29
Chapter 172 : 172 07/03/2023 23:29
Chapter 171 : 171 07/03/2023 21:29
Chapter 170 : 170 04/03/2023 13:28
Chapter 169 : 169 04/03/2023 11:28
Chapter 168 : 168 04/03/2023 09:28
Chapter 167 : 167 04/03/2023 07:28
Chapter 166 : 166 04/03/2023 05:28
Chapter 165 : 165 03/03/2023 09:30
Chapter 164 : 164 03/03/2023 07:30
Chapter 163 : 163 03/03/2023 05:30
Chapter 162 : 162 03/03/2023 03:30
Chapter 161 : 161 03/03/2023 01:30
Chapter 160 : 160 02/03/2023 23:30
Chapter 159 : 159 02/03/2023 21:30
Chapter 158 : 158 02/03/2023 19:30
Chapter 157 : 157 02/03/2023 17:30
Chapter 156 : 156 02/03/2023 15:30
Chapter 155 : 155 28/02/2023 23:28
Chapter 154 : 154 28/02/2023 21:28
Chapter 153 : 153 28/02/2023 19:28
Chapter 152 : 152 28/02/2023 17:28
Chapter 151 : 151 28/02/2023 15:28
Chapter 150 : 150 28/02/2023 13:28
Chapter 149 : 149 28/02/2023 11:28
Chapter 148 : 148 28/02/2023 09:28
Chapter 147 : 147 28/02/2023 07:28
Chapter 146 : 146 28/02/2023 05:28
Chapter 145 : 145 28/02/2023 03:28
Chapter 144 : 144 28/02/2023 01:28
Chapter 143 : 143 27/02/2023 23:28
Chapter 142 : 142 27/02/2023 21:28
Chapter 141 : 141 27/02/2023 19:28
Chapter 140 : 140 27/02/2023 17:28
Chapter 139 : 139 27/02/2023 15:28
Chapter 138 : 138 27/02/2023 13:28
Chapter 137 : 137 27/02/2023 11:28
Chapter 135 -136 27/02/2023 09:28
Chapter 134 : 134 27/02/2023 07:28
Chapter 133 : 133 27/02/2023 05:28
Chapter 132 : 132 27/02/2023 03:28
Chapter 131 : 131 27/02/2023 01:28
Chapter 130 : 130 26/02/2023 23:28
Chapter 129 : 129 26/02/2023 21:28
Chapter 128 : 128 26/02/2023 19:28
Chapter 126 -127 26/02/2023 17:28
Chapter 125 : 125 21/02/2023 09:28
Chapter 124 : 124 21/02/2023 07:28
Chapter 122 -123 21/02/2023 05:28
Chapter 121 : 121 21/02/2023 03:28
Chapter 120 : 120 21/02/2023 01:28
Chapter 119 : 119 20/02/2023 23:28
Chapter 118 : 118 20/02/2023 21:28
Chapter 117 : 117 20/02/2023 19:28
Chapter 116 : 116 20/02/2023 17:28
Chapter 115 : 115 20/02/2023 15:28
Chapter 114 : 114 20/02/2023 13:28
Chapter 113 : 113 20/02/2023 11:28
Chapter 112 : 112 20/02/2023 09:28
Chapter 111 : 111 20/02/2023 07:28
Chapter 110 : 110 20/02/2023 05:28
Chapter 109 : 109 20/02/2023 03:28
Chapter 108 : 108 20/02/2023 01:28
Chapter 107 : 107 19/02/2023 23:28
Chapter 106 : 106 19/02/2023 21:28
Chapter 105 : 105 19/02/2023 19:28
Chapter 104 : 104 19/02/2023 17:28
Chapter 103 : 103 19/02/2023 15:28
Chapter 102 : 102 19/02/2023 13:28
Chapter 101 : 101: Lợn Rừng 19/02/2023 11:28
Chapter 100 : 100: Suy Nghĩ Trước Khi Làm 19/02/2023 09:28
Chapter 99 : 99: Rắn 19/02/2023 07:28
Chapter 98 : 98: Lên Núi Săn 19/02/2023 05:28
Chapter 97 : 97: Doạ Chết 19/02/2023 03:28
Chapter 96 : 96: Người Đầu Tiên Cãi Nhau Với Chó 19/02/2023 01:28
Chapter 95 : 95: Gọi Lão Sư 18/02/2023 23:28
Chapter 94 : 94: Chờ Ngươi Gật Đầu 18/02/2023 21:28
Chapter 93 : 93 18/02/2023 19:28
Chapter 92 : 92: Nam Nữ Đều Gọi Chồng 18/02/2023 17:28
Chapter 91 : 91: Dạ Vương 18/02/2023 15:28
Chapter 90 : 90: Hiểu Chuyện! 18/02/2023 13:28
Chapter 89 : 89: Chờ Cơ Hội Ra Tay 18/02/2023 11:28
Chapter 88 : 88: A Uyển Ngươi Phải Cẩn Thận 18/02/2023 09:28
Chapter 87 : 87: Black Label Simmons 18/02/2023 07:28
Chapter 86 : 86: Ở Nhà Tôi 18/02/2023 05:28
Chapter 85 : 85: Trèo Qua 18/02/2023 03:28
Chapter 84 : 84: Mua Nhầm 18/02/2023 01:28
Chapter 83 : 83: Bắt Chước 17/02/2023 23:28
Chapter 82 : 82: Thần Hài Lên Sân Khấu Nhận Giải 17/02/2023 21:28
Chapter 81 : 81: Vòng Chịu Lực 17/02/2023 19:28
Chapter 80 : 80: Lớp A Điên Rồi!! 17/02/2023 17:28
Chapter 79 : 79: Mau Dùng Côn Nhị Khúc 17/02/2023 15:28
Chapter 78 : 78: Ca Ca Không Tốt Thì Phải Làm Sao 17/02/2023 13:28
Chapter 77 : 77: Sự Đấu Tranh Nội Tâm Cuối Cùng 17/02/2023 11:28
Chapter 76 : 76: Trưởng Nhóm Gạch! 17/02/2023 09:28
Chapter 75 : 75: Roaring Lion King 17/02/2023 07:28
Chapter 74 : 74: Gầm 17/02/2023 05:28
Chapter 73 : 73: Em Đã Sẵn Sàng Chưa 17/02/2023 03:28
Chapter 72 : 72: Anh Trai Cáu Kỉnh Chửi Thề Trên Mạng! 17/02/2023 01:28
Chapter 71 : 71: Chết Hay Chưa 16/02/2023 23:28
Chapter 70 : 70: Ta Sao Phải Sợ 16/02/2023 21:28
Chapter 69 : 69: Đầu Đất 16/02/2023 19:28
Chapter 68 : 68: Tôi Có Thể Lén Hôn Cô Ấy Không 16/02/2023 17:28
Chapter 67 : 67: Chiến Mã Hý Vang 16/02/2023 15:28
Chapter 66 : 66: Quay Mv 16/02/2023 13:28
Chapter 65 : 65: Áp Mặt Vào Cửa Kính 16/02/2023 11:28
Chapter 64 : 64: Nấc 16/02/2023 09:28
Chapter 63 : 63: Mở Sâm Panh Ăn Mừng 16/02/2023 07:28
Chapter 62 : 62: Phong Cách Làm Việc Của Cục Gạch Cần Thay Đổi 16/02/2023 05:28
Chapter 61 : 61: Hoang Tưởng 16/02/2023 03:28
Chapter 60 : 60: Quý Tộc Thời Trung Cổ 16/02/2023 01:28
Chapter 59 : 59: Huấn Luyện Say Xỉn 15/02/2023 23:28
Chapter 58 : 58: Khi Nào Trả Tiền 15/02/2023 21:28
Chapter 57 : 57: Sức Mạnh Giảm Còn 20 15/02/2023 19:28
Chapter 56 : 56: Đón Ta 15/02/2023 17:28
Chapter 55 : 55: City Magic Bình An 15/02/2023 15:28
Chapter 54 : 54: Hiện Trường Chống Tội Phạm 15/02/2023 13:28
Chapter 53 : 53: Nam Tương Uyển Đừng Nói 15/02/2023 11:28
Chapter 52 : 52: Đừng Quấy Rầy Tôi Học 15/02/2023 09:28
Chapter 51 : 51: Con Mẹ Nó Tổ Trình Bị Điên À 15/02/2023 07:28
Chapter 50 : 50: Cãi Nhau 15/02/2023 05:28
Chapter 49 : 49: Không Hiểu! 15/02/2023 03:28
Chapter 48 : 48: Xem Kịch 15/02/2023 01:28
Chapter 47 : 47 14/02/2023 23:28
Chapter 46 : 46: Chó Ta Yêu Ngươi 14/02/2023 21:28
Chapter 45 : 45: Chó Là Chó 14/02/2023 19:28
Chapter 44 : 44 14/02/2023 17:28
Chapter 43 : 43: Xứng Đáng Là Cố Vấn 14/02/2023 15:28
Chapter 42 : 42: Phương Pháp Giảng Dạy 14/02/2023 13:28
Chapter 41 : 41: Biên Tri Minh Bọn Họ Không Cần! 14/02/2023 11:28
Chapter 40 : 40: Huynh Đệ Vẫn Là Ngươi Hiểu Ta 14/02/2023 09:28
Chapter 39 : 39: Quân Sự Hoá 14/02/2023 07:28
Chapter 38 : 38: Bạo Đi! Vua Của Tôi 14/02/2023 05:28
Chapter 37 : 37 14/02/2023 03:28
Chapter 36 : 36: Bao Nhiêu 14/02/2023 01:28
Chapter 35 : 35 13/02/2023 23:28
Chapter 34 : 34 13/02/2023 21:28
Chapter 33 : 33: Tắt Mic Đi 13/02/2023 19:28
Chapter 32 : 32 13/02/2023 17:28
Chapter 31 : 31: Làm Chính Mình 13/02/2023 15:28
Chapter 30 : 30: Đóng Cửa Trang Điểm Đi! 13/02/2023 13:28
Chapter 29 : 29 13/02/2023 11:28
Chapter 28 : 28 13/02/2023 09:28
Chapter 27 : 27: Đọc Không Hiểu 13/02/2023 07:28
Chapter 26 : 26 13/02/2023 05:28
Chapter 25 : 25: Đưa Ta 13/02/2023 03:28
Chapter 24 : 24: Lại Bắt Đầu! 13/02/2023 01:28
Chapter 23 : 23: Diệt Trừ Lục Trà 12/02/2023 23:28
Chapter 22 : 22: Ta Sẽ Không Kí! 12/02/2023 21:28
Chapter 21 : 21: Quỳ Xuống Gọi Cha! 12/02/2023 19:28
Chapter 20 : 20: Kiện Tội Phỉ Báng 12/02/2023 17:28
Chapter 19 : 19: Vô Kỉ Luật! 12/02/2023 15:28
Chapter 18 : 18 12/02/2023 13:28
Chapter 17 : 17: Nếu Mặt Bị Thương Thì Sao 12/02/2023 11:28
Chapter 16 : 16: Go Go!! 12/02/2023 09:28
Chapter 15 : 15: Fan Cp Ngu Ngốc 12/02/2023 07:28
Chapter 14 : 14: Khả Năng Cover Hoàn Hảo 12/02/2023 05:28
Chapter 13 : 13: Nói Nhiều Quá 12/02/2023 03:28
Chapter 12 : 12: Nam Ca Sẽ Biểu Diễn Võ Công Cho Xem 12/02/2023 01:28
Chapter 11 : 11: Fandom Cục Gạch! 11/02/2023 23:28
Chapter 10 : 10: Con Gái Giống Mẹ 11/02/2023 21:28
Chapter 9 : 9: Bài Hát Mới Không Có Mv 11/02/2023 19:28
Chapter 8 : 8: Đừng Tự Tạo Drama Được Chứ 11/02/2023 17:28
Chapter 7 : 7: Battle 11/02/2023 15:28
Chapter 6 : 6: Bẻ Gạch Bằng Tay Không!!! 11/02/2023 13:28
Chapter 5 : 5: Ngươi Tới Làm Thần Tượng Không Phải Đi Huấn Luyện Quân Sự 11/02/2023 11:28
Chapter 4 : 4: Bắt Đầu Thực Tập Sinh 11/02/2023 09:28
Chapter 3 : 3 11/02/2023 07:28
Chapter 2 : 2 11/02/2023 05:28
Chapter 1 : 1 11/02/2023 03:28

comment

Có thể bạn thích xem

Đại Lão Yêu Tộc Ở Hiện Đại - Đai Lao Yeu Toc Ở Hien Đai

Cập nhật lúc : 11/01/2023 06:58

Tình trạng : 70 / 70 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật - Ta Ở Đai Ly Tu Lam Sung Vat

Cập nhật lúc : 01/01/2020 23:15

Tình trạng : 370 / 372 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lam Nhi Xuyên Tới Thời Hiện Đại - Lam Nhi Xuyen Toi Thoi Hien Đai

Cập nhật lúc : 22/09/2022 06:28

Tình trạng : 72 / 72 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Đại Boss - Bắt Em Về Làm Vợ! - Đai Boss - Bat Em Ve Lam Vo!

Cập nhật lúc : 18/05/2019 06:01

Tình trạng : 31 / 33 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Teen, Ngược, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Làm Bà Xã Của Boss Đại Nhân - Lam Ba Xa Cua Boss Đai Nhan

Cập nhật lúc : 04/07/2019 22:42

Tình trạng : 85 / 87 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Đại Boss Mafia Muốn Tôi Làm Thế Thân - Đai Boss Mafia Muon Toi Lam The Than

Cập nhật lúc : 13/02/2023 02:04

Tình trạng : 48 / 50 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi - Boss Đai Nhan Ta Thua Roi

Cập nhật lúc : 12/09/2019 06:19

Tình trạng : 72 / 72 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thái Hậu Xuyên! Thế Giới Hiện Đại, Ta Tới Đây! - Thai Hau Xuyen! The Gioi Hien Đai, Ta Toi Đay!

Cập nhật lúc : 28/11/2021 12:32

Tình trạng : 59 / 59 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không, Cung Đấu, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ở Trong Game Chạy Trốn Làm Lão Đại - Ở Trong Game Chay Tron Lam Lao Đai

Cập nhật lúc : 01/01/2022 21:59

Tình trạng : 60 / 62 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Ta Ở Đại Đường Mở Tửu Lâu - Ta Ở Đai Đuong Mo Tuu Lau

Cập nhật lúc : 05/10/2019 19:26

Tình trạng : 58 / 60 Chapter

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ta Ở Hậu Cung Đương Đại Lão - Ta Ở Hau Cung Đuong Đai Lao

Cập nhật lúc : 12/10/2021 15:29

Tình trạng : 44 / 46 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Chó Hoang Và Xương - Cho Hoang Va Xuong

Cập nhật lúc : 01/06/2023 08:28

Tình trạng : 63 / 63 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Khôn Ninh - Khon Ninh

Cập nhật lúc : 01/06/2023 06:58

Tình trạng : 234 / 236 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phá Quân Mệnh - Pha Quan Menh

Cập nhật lúc : 31/05/2023 23:58

Tình trạng : 750 / 752 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Duyên Số Gặp Ma - Duyen So Gap Ma

Cập nhật lúc : 31/05/2023 20:58

Tình trạng : 142 / 144 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Horror - Kinh Dị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Muôn Hoa Trên Gấm - Muon Hoa Tren Gam

Cập nhật lúc : 31/05/2023 19:58

Tình trạng : 135 / 137 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện