Ta Là Hàn Vũ Thiên

Ta La Han Vu Thien

Tác giả : Thiên Ma

Thể loại : Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 22/10/2023 09:58

Tình trạng : 353 / 355 Chapter

Lượt xem: 16180

Thiếu niên Hàn Vũ Thiên tóc trắng, một mình đứng trêи đỉnh cao của vũ trụ, ba ức vạn năm chưa một ai vượt qua được hắn. Biến cố xảy đến khiến Hàn Vũ Thiên tan nát thể xác thần hồn chạy về tiểu thế giới đoạt xá một đứa trẻ đang còn trong bụng mẹ để trùng sinh. Hàn Vũ Thiên khi trùng sinh đã rơi vào Hàn gia, hắn được nhận mọi loại yêu thương từ cái gia tộc nhỏ này, Hàn Vũ Thiên cứ nghĩ mình sẽ đám chìm trong hạnh phúc này lâu hơn nữa, nhưng hắn còn có việc của riêng mình không thể vì một cái tiểu thế gia mà bỏ đi ức vạn năm tu hành.
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 353 : Hoàng Tuyền Quốc Độ. 22/10/2023 09:28
Chapter 352 : Người Vạn Niên đến. 22/10/2023 07:28
Chapter 351 : Ngọc Thanh Tâm Thánh Tử. 22/10/2023 05:28
Chapter 350 : Đấu giá Độ Lôi Hóa Tông Đan 22/10/2023 03:28
Chapter 349 : Đấu giá hội, Cửu Đại Gia Tộc, Lục Đại Thánh Quốc, Độc Nữ. 22/10/2023 01:28
Chapter 348 : Kim Nguyên Bảo Cát. 21/10/2023 23:28
Chapter 347 : Ba vị thành Thần. 21/10/2023 21:28
Chapter 346 : Thần Cảnh viên mãn. 21/10/2023 19:28
Chapter 345 : Thổ Linh. 21/10/2023 17:28
Chapter 344 : Thổ Hoàng Khí. 21/10/2023 15:28
Chapter 343 : Thần Cảnh Công Tôn Vô Quá. 21/10/2023 13:28
Chapter 342 : Hai Đế Quốc Khởi Chiến. 21/10/2023 11:28
Chapter 341 : Chấp pháp giả 21/10/2023 09:28
Chapter 340 : Hắc Ảnh Thiên Sứ. 21/10/2023 07:28
Chapter 339 : Thái Âm lão nhân. 21/10/2023 05:28
Chapter 338 : Mộng Thiên ý đồ. 21/10/2023 03:28
Chapter 337 : Lôi Kiếp lại đến. 21/10/2023 01:28
Chapter 336 : Mị Dung thành Thần. 20/10/2023 23:28
Chapter 335 : Hủy Thiên Diệt Địa 20/10/2023 21:28
Chapter 334 : Vạn Vật Ngưng Kết. 20/10/2023 19:28
Chapter 333 : tàn niệm Sáng Thế Thần Chủ. 20/10/2023 17:28
Chapter 332 : Bích Ly lão tông chủ xuất trận. 20/10/2023 15:28
Chapter 331 : Địa Ngục Thấu Cốt. 20/10/2023 13:28
Chapter 330 : Ma Thiên Địa Ngục Đạo. 20/10/2023 11:28
Chapter 329 : Bích Ly lão tổ. 20/10/2023 09:28
Chapter 328 : Người trẻ tuổi nhiệt huyết tràn đầy. 20/10/2023 07:28
Chapter 327 : Hồn và thể hợp nhất. 20/10/2023 05:28
Chapter 326 : Cướp đoạt bảo kiếm. 20/10/2023 03:28
Chapter 325 : Hóa Ma Đan. 20/10/2023 01:28
Chapter 324 : Ách Âm Châu. 19/10/2023 23:28
Chapter 323 : Lam Huyền Chí Tổ. 19/10/2023 21:28
Chapter 322 : Thuận Tâm nhất kiếm. 19/10/2023 19:28
Chapter 321 : Hàn Vũ náo động. 19/10/2023 17:28
Chapter 320 : Chức vị trưởng lão ngoại môn. 19/10/2023 15:28
Chapter 319 : Gọi ta là Hàn Vũ. 19/10/2023 13:28
Chapter 318 : Trấn áp Hồng Hoa Y 19/10/2023 11:28
Chapter 317 : Ổ hư không thú. 19/10/2023 09:28
Chapter 316 : Long Huyết Luyện Khí Trận. 19/10/2023 07:28
Chapter 315 : Thành Hồng Hoa Y. 19/10/2023 05:28
Chapter 314 : Thiên. 19/10/2023 03:28
Chapter 313 : Thiếu trang chủ Trang Viên Hồ Điệp 19/10/2023 01:28
Chapter 312 : Trảm Trần Trung Hải. 18/10/2023 23:28
Chapter 311 : Tàng Thiên Thần Tướng. 18/10/2023 21:28
Chapter 310 : Trần Trung Hải. 18/10/2023 19:28
Chapter 309 : Thiên Tông Hàn gia. 18/10/2023 17:28
Chapter 308 : Ngũ Hành Đạo Thiên. 18/10/2023 15:28
Chapter 307 : Huyết Linh Nữ. 18/10/2023 13:28
Chapter 306 : Hồ Lão Ma. 18/10/2023 11:28
Chapter 305 : Trận thắng đầu. 18/10/2023 09:28
Chapter 304 : Đấu trường. 18/10/2023 07:28
Chapter 303 : Hồ gia cộng sinh. 18/10/2023 05:28
Chapter 302 : Cung chủ Nam Thiên Hồng. 18/10/2023 03:28
Chapter 301 : Nam Phong. 18/10/2023 01:28
Chapter 300 : Nam Thiên Cung cầu hòa. 17/10/2023 23:28
Chapter 299 : Hỏa Vân tộc đầu hàng. 17/10/2023 21:28
Chapter 298 : Hỏa Vân Tộc 03/03/2023 06:29
Chapter 297 : Quét Ngang Linh Quy Tộc 03/03/2023 04:29
Chapter 296 : Vạn Niên Xuất Quân 26/12/2022 13:30
Chapter 295 : Hôn Lễ 26/12/2022 11:30
Chapter 293 -294 26/12/2022 09:30
Chapter 292 : Lục Bào Thanh Niên 26/12/2022 07:30
Chapter 291 : Độ Kiếp Thành Tổ 26/12/2022 05:30
Chapter 290 : Hư Không Thú Xuất Hiện 26/12/2022 03:30
Chapter 289 : Yêu Hoàng Tử Vong 26/12/2022 01:30
Chapter 288 : Bất Hủ Thần Tông Lụi Tàn 25/12/2022 23:30
Chapter 287 : Hải Thần Cung 25/12/2022 21:30
Chapter 286 : Tầng 5 Thí Luyện 25/12/2022 19:30
Chapter 285 : Dị Thú Hình Người 25/12/2022 17:30
Chapter 284 : Tìm Hỏa Cực Linh Thảo 25/12/2022 15:30
Chapter 283 : Thủy Long Ma Hải Đào 25/12/2022 13:30
Chapter 282 : Bản Đồ Thái Cổ Yêu Sơn 05/11/2022 09:28
Chapter 281 : Bạch Ly Long 05/11/2022 07:28
Chapter 280 : Hồ Vô Tận 05/11/2022 05:28
Chapter 279 : Tuần Thiên Giả Thí Luyện Lần Hai 05/11/2022 03:28
Chapter 278 : Thị Uy Yêu Tộc 05/11/2022 01:28
Chapter 277 : Linh Tính Mộc Thiên 04/11/2022 23:28
Chapter 276 : Nguyệt Ly Phẫn Nộ 04/11/2022 21:28
Chapter 275 : Mở Thí Luyện Tuần Thiên Giả! 04/11/2022 19:28
Chapter 274 : Tử Yêu Vương 04/11/2022 17:28
Chapter 273 : Vân Du Hầu 04/11/2022 15:28
Chapter 272 : Long Vô Niệm 04/11/2022 13:28
Chapter 271 : Mộc Thiên Thực Vật 04/11/2022 11:28
Chapter 270 : Lệnh Truy Sát 04/11/2022 09:28
Chapter 269 : Chí Tông Nhất Kích 04/11/2022 07:28
Chapter 268 : Giới Hạn Thiên Tông 04/11/2022 05:28
Chapter 267 : Hoàn Thi Long Bùng Nổ 04/11/2022 03:28
Chapter 266 : Liên Minh Tu Sĩ 04/11/2022 01:28
Chapter 265 : Chuẩn Tổ Quách Văn 03/11/2022 23:28
Chapter 263 -264: 263: Chuẩn Đạo Đệ Nhất Bảng - 264: Tìm Tống Long Trúc 03/11/2022 21:28
Chapter 262 : Thần Thủy Linh Cốt 03/11/2022 19:28
Chapter 260 -261: 260: Sáng Thế Thần Kiếm - 261: Kiếm Phá Vạn Niên 03/11/2022 17:28
Chapter 258 -259: 258: Thiên Tông - 259: Thâm Hải Ma Thiên 03/11/2022 15:28
Chapter 257 : Thành Lập Hiệp Hội Tán Sĩ 03/11/2022 13:28
Chapter 256 : Quỷ Thần 03/11/2022 11:28
Chapter 255 : Hàn Long Nguyên Thánh Thức Tỉnh 15/07/2022 13:29
Chapter 254 : Phía Dưới Vạn Niên Thành 15/07/2022 11:29
Chapter 253 : Đông Thăng Thần Hồn 15/07/2022 09:29
Chapter 252 : Hai Kiện Tổ Khí 15/07/2022 07:29
Chapter 251 : Hạo Kiếp Giáng Lâm 15/07/2022 05:29
Chapter 250 : Mạo Hiểm Quyết Đoán Do Dự 15/07/2022 03:29
Chapter 249 : Chu Hải Thanh 15/07/2022 01:29
Chapter 248 : Phá Hủy Thông Đạo 14/07/2022 23:29
Chapter 247 : Cốt Long Ma Viêm 14/07/2022 21:29
Chapter 246 : Câu Hồn Đoạt Phách 14/07/2022 19:29
Chapter 245 : Băng Hoàng Thần Linh 14/07/2022 17:29
Chapter 244 : Sáng Tạo Vĩnh Hằng 14/07/2022 15:29
Chapter 243 : Thất Bảo Thần Hoàng 14/07/2022 13:29
Chapter 242 : Sát! 14/07/2022 11:29
Chapter 241 : Tây Phỉ Chinh Phạt 14/07/2022 09:29
Chapter 240 : Cướp Đấu Giá 14/07/2022 07:29
Chapter 239 : Đấu Giá Vạn Niên Các 14/07/2022 05:29
Chapter 238 : Du Ngoạn Phàm Trần 14/07/2022 03:29
Chapter 237 : Loại Bỏ Chướng Ngại 14/07/2022 01:29
Chapter 236 : Tà Thiềm Cửu Đầu 13/07/2022 23:29
Chapter 235 : Phế Truất 13/07/2022 21:29
Chapter 234 : Thi Khôi 13/07/2022 19:29
Chapter 233 : Cung Chủ 13/07/2022 17:29
Chapter 232 : Tiểu Bảo Xuất Thủ 13/07/2022 15:29
Chapter 231 : Tọa Ma Thu Phục 13/07/2022 13:29
Chapter 230 : Cố Thân Giao Rời Đi 13/07/2022 11:29
Chapter 229 : Hiến Tế Cho Ngự Không Thú 13/07/2022 09:29
Chapter 228 : Đại Lục Thất Yêu Thánh 13/07/2022 07:29
Chapter 226 : Thiên Kiếp Xà Ảnh 13/07/2022 05:29
Chapter 225 : Ma Hải Long Vương 24/04/2022 06:28
Chapter 224 : Ngưu Hoàng Kim Khải Tử Vong 24/04/2022 04:28
Chapter 223 : Ngươi Xưa Trở Về 15/04/2022 09:31
Chapter 222 : Độc Trùng Phệ Viêm 15/04/2022 07:31
Chapter 221 : Tứ Tổ Kỳ Lân 15/04/2022 05:31
Chapter 220 : Kỳ Lân Phủ 30/03/2022 19:28
Chapter 219 : Thần Hoàng Nhân Tộc 30/03/2022 17:28
Chapter 218 : Kế Hoạch Giết Ma Nữ 30/03/2022 15:28
Chapter 217 : Hoang Thú Phẫn Nộ 30/03/2022 13:28
Chapter 216 : Huyết Nha Sư 14/03/2022 19:29
Chapter 215 : Thiên Quyền Thượng Nhị 14/03/2022 17:29
Chapter 214 : Thôn Thiên Thạch Hầu 07/03/2022 13:29
Chapter 213 : Phong Thiên Bằng 07/03/2022 11:29
Chapter 212 : Cao Thủ Phụng Đình 07/03/2022 09:29
Chapter 211 : Tọa Ma Họa Tháp 07/03/2022 07:29
Chapter 210 : Trúc U Sâm Lâm 07/03/2022 05:29
Chapter 209 : Tàn Hồn Thần Linh 22/02/2022 23:28
Chapter 208 : Thi Khôi Nhân Ngư Tộc 20/02/2022 06:28
Chapter 207 : Nam Hải 16/02/2022 13:28
Chapter 206 : Phụng Đình Quốc 16/02/2022 11:28
Chapter 205 : Yêu Tộc Xuất Thế 16/02/2022 09:28
Chapter 204 : Ma Tâm Châu 16/02/2022 07:28
Chapter 203 : Cự Tuyệt Thần Linh 06/02/2022 09:28
Chapter 202 : Kim Thần Tồn Tại 06/02/2022 07:28
Chapter 201 : Bí Cảnh 06/02/2022 05:28
Chapter 200 : Thiên Vực 06/02/2022 03:28
Chapter 199 : Băng Cực Thuần Âm Thể 31/01/2022 09:28
Chapter 198 : Tân Cung Chủ 31/01/2022 07:28
Chapter 197 : 2 Vị Trưởng Lão Thoát Khỏi Cực Hạn 31/01/2022 05:28
Chapter 196 : Khí Thần 22/01/2022 13:34
Chapter 195 19/01/2022 13:31
Chapter 194 : Ngọc Hoàng 19/01/2022 11:31
Chapter 193 : Tiên Thánh Hồn Trận 10/01/2022 13:37
Chapter 192 : Thù Diệt Tộc Nhất Định Phải Báo! 05/01/2022 09:29
Chapter 191 : Tây Hải Long Vương 03/01/2022 09:28
Chapter 190 : Lâm Man Giới 31/12/2021 19:28
Chapter 189 : Thiên Địa Gia Trì 31/12/2021 17:28
Chapter 188 : Chiến! 21/12/2021 09:28
Chapter 187 : Nam Cương Hội Ngộ 19/12/2021 19:33
Chapter 186 : Ma Nhân Liên Thủ Phong Ấn Tiên Quân 16/12/2021 19:28
Chapter 185 : Giao Lão Đột Phá 29/11/2021 19:29
Chapter 184 : Tọa Không Thương 21/11/2021 13:30
Chapter 183 : Cao Tiệm Ly 17/11/2021 19:32
Chapter 182 : Tiến Hóa Huyết Mạch 17/11/2021 17:32
Chapter 181 : Tinh Thần Trận 17/11/2021 15:32
Chapter 180 : Hỏa Long Chiến Pháp 17/11/2021 13:32
Chapter 179 : Tiêu Diệt Tàn Dư 17/11/2021 11:32
Chapter 178 : Mưa 17/11/2021 09:32
Chapter 177 : Truy Sát Tiên Tộc 17/11/2021 07:32
Chapter 176 : Hậu Duệ Tứ Hải Long Vương 17/11/2021 05:32
Chapter 175 : Một Đạo Phân Thân 17/11/2021 03:32
Chapter 174 : Tam Thành Chủ Quy Thuận 17/11/2021 01:32
Chapter 173 : Đại Lễ 16/11/2021 23:32
Chapter 172 : Ma Đế Chân Thân 16/11/2021 21:32
Chapter 171 : Luận Đạo Quá Đà 16/11/2021 19:32
Chapter 170 : Phát Tiết 16/11/2021 17:32
Chapter 169 : Nhân Trư 16/11/2021 15:32
Chapter 168 : Hoàn Thi Khảm Hoàn Thi Hà 16/11/2021 13:32
Chapter 167 : Cùng Chết! 16/11/2021 11:32
Chapter 166 : Kim Tôn Tàn Niệm 16/11/2021 09:32
Chapter 165 : Điện Chủ Tứ Tuần 16/11/2021 07:32
Chapter 164 : Tam Sát Điện 16/11/2021 05:32
Chapter 163 : Vương Thảo Yêu Vong 16/11/2021 03:32
Chapter 162 : Thức Tỉnh Hỏa Tinh Đao 16/11/2021 01:32
Chapter 161 : Thời Gian 10 Ngày Chuẩn Bị 14/10/2021 13:28
Chapter 160 : Khí Tức Va Chạm 13/10/2021 19:29
Chapter 159 : Bố Trí 12/10/2021 19:31
Chapter 158 : Binh Đánh Tướng Chắn 12/10/2021 17:31
Chapter 157 : Tam Ý Hỗn Thiên Quang 08/10/2021 09:30
Chapter 156 : Truyền Tống 05/10/2021 09:29
Chapter 155 : Yêu Phù Quốc 01/10/2021 23:28
Chapter 154 : Trần Uẩn 01/10/2021 21:28
Chapter 153 : Hỏa Tinh Đao 26/09/2021 19:29
Chapter 152 : Một Trận Hòa 24/09/2021 19:31
Chapter 151 : Hoàng Hà Hắc Viêm 21/09/2021 02:30
Chapter 150 : Diệu Thủ Hồi Xuân 17/09/2021 23:31
Chapter 149 : Tây Phỉ Vây Thành 13/09/2021 02:28
Chapter 148 : Thần Phạt 07/09/2021 23:29
Chapter 147 : 12 Vị Thần Sứ 05/09/2021 19:29
Chapter 146 : Di Tích Và Chuông Đồng 03/09/2021 13:29
Chapter 145 : Máu Như Sông Thây Như Núi 29/08/2021 19:28
Chapter 144 : Thần Mạch 28/08/2021 06:29
Chapter 143 : Vong Quỷ Địa Ngục 24/08/2021 19:30
Chapter 142 : Cầu Thân 23/08/2021 09:28
Chapter 141 : Pháp Bảo Có Linh Tính 20/08/2021 19:29
Chapter 140 : Chuẩn Bị Rồi 19/08/2021 09:28
Chapter 139 : Giữ Biên Ải 19/08/2021 07:28
Chapter 138 : Tìm Được Nội Gián 19/08/2021 05:28
Chapter 137 : Chỉ Có Bấy Nhiêu Thực Lực Sao 12/08/2021 13:30
Chapter 136 : Ức Vạn Năm Chán Nản 10/08/2021 13:29
Chapter 135 : Không Gian Loạn Giới 08/08/2021 23:29
Chapter 133 : Cặp Mắt Của Thủ Hộ Giả 07/08/2021 02:29
Chapter 134 : Minh Hoàng Nhân Đế Phục Sinh 07/08/2021 00:29
Chapter 132 : Huyết Thi Kỳ Lân Tộc 06/08/2021 13:28
Chapter 131 : Lấy Bọn Họ Làm Gỗ Đóng Thuyền 04/08/2021 23:29
Chapter 130 : Quái Vật Từ Trên Trời Rơi Xuống 04/08/2021 21:29
Chapter 129 : Tam Tổ Long Tộc 04/08/2021 19:29
Chapter 128 : Thôi Mạt 04/08/2021 17:29
Chapter 127 : Tùy Ta Chém Giết 04/08/2021 15:29
Chapter 126 : Cổ Cầm Ngân Vang 04/08/2021 13:29
Chapter 125 : Sao Ngươi Lại Tới Được Đây 04/08/2021 11:29
Chapter 124 : Hà Vô Thi Lợi Hại! 04/08/2021 09:29
Chapter 123 : Tập hợp. 04/08/2021 07:29
Chapter 122 : Trụ Hư thành. 04/08/2021 05:29
Chapter 121 : Thanh danh lung lay? 04/08/2021 03:29
Chapter 120 : Chiếu lệnh. 04/08/2021 01:29
Chapter 119 : Cơ hội cuối cùng. 03/08/2021 23:29
Chapter 118 : Họ Hà bất bại. 24/07/2021 19:32
Chapter 117 : Hàn Diệp. 24/07/2021 17:32
Chapter 116 : Từ bỏ tôn nghiêm cuối cùng. 24/07/2021 15:32
Chapter 115 : Bình nguyên Trụ Hư. 24/07/2021 13:32
Chapter 114 : Lao xuống Tử Vực. 24/07/2021 11:32
Chapter 113 : Tử Vực. 24/07/2021 09:32
Chapter 112 : Cự Ma Nguyên. 24/07/2021 07:32
Chapter 111 : Tinh Diệu Ma Thiên. 24/07/2021 05:32
Chapter 110 : Diêm Ma Trượng. 24/07/2021 03:32
Chapter 109 : Tiêu Nhiên mất rồi. 24/07/2021 01:32
Chapter 108 : Đày ra biên cương trấn quốc. 23/07/2021 23:32
Chapter 107 : Huyết Quỷ. 23/07/2021 21:32
Chapter 106 : Thái tử và hoàng tử. 23/07/2021 19:32
Chapter 105 : Lão tổ vương gia. 23/07/2021 17:32
Chapter 104 : Cá sẽ chết, nhưng lưới sẽ không rách. 23/07/2021 15:32
Chapter 103 : hỏa thạch và thủy thạch. 23/07/2021 13:32
Chapter 102 : 327 trận thắng tuyệt đối! 23/07/2021 11:32
Chapter 101 : Ai hại nàng ấy? 23/07/2021 09:32
Chapter 100 : Vĩnh viễn cút khỏi Vạn Niên. 23/07/2021 07:32
Chapter 99 : Ma Thần Tam Long Kiếm và Tiên Ma Hợp Nhất! 23/07/2021 05:32
Chapter 98 : Lật ngược thế cờ. 23/07/2021 03:32
Chapter 97 : Ta tới để xem đánh nhau. 23/07/2021 01:32
Chapter 96 : Ma Luân Kiếp lại hiện thế. 22/07/2021 23:32
Chapter 95 : Thập thất hoàng tử. 22/07/2021 21:32
Chapter 94 : Trận Tây Quan. 22/07/2021 19:32
Chapter 93 : Trong tuyệt cảnh đột phá Thánh. 22/07/2021 17:32
Chapter 92 : Một ván cờ. 22/07/2021 15:32
Chapter 91 : Lục Cõi Chi Chiến? 22/07/2021 13:32
Chapter 90 : Thất Kỳ Độ Sinh Trận 22/07/2021 11:32
Chapter 89 : Tượng Linh. 22/07/2021 09:32
Chapter 88 : Chiến Thần. 22/07/2021 07:32
Chapter 87 : Tàn Ảnh. 22/07/2021 05:32
Chapter 86 : Tuyệt Vọng. 22/07/2021 03:32
Chapter 85 : Vạn Niên Quang. 22/07/2021 01:32
Chapter 84 : Gia nhập tiên giới? 21/07/2021 23:32
Chapter 83 : Nó gọi là súng đấy. 21/07/2021 21:32
Chapter 82 : Tiên quân hạ phàm. 21/07/2021 19:32
Chapter 81 : Tiên quân hùng mạnh. 21/07/2021 17:32
Chapter 80 : Tây Quan. 21/07/2021 15:32
Chapter 79 : Đại Sa. 21/07/2021 13:32
Chapter 78 : Nguyên Anh. 21/07/2021 11:32
Chapter 77 : Nữ xác ướp. 21/07/2021 09:32
Chapter 76 : Độ kiếp. 21/07/2021 07:32
Chapter 75 : Nhất Linh Thiên Hỏa. 21/07/2021 05:32
Chapter 74 : Biển dơi. 21/07/2021 03:32
Chapter 73 : Thánh Nhân như rác rưởi. 21/07/2021 01:32
Chapter 72 : Bóng đen từ Âm Sát khí. 20/07/2021 23:32
Chapter 71 : Tàn sát. 20/07/2021 21:32
Chapter 70 : Hàn Ma Viêm, Mạnh Lang tử. 20/07/2021 19:32
Chapter 69 : Động tâm ý. 20/07/2021 17:32
Chapter 68 : Hoàng tử Hồ Vân. 20/07/2021 15:32
Chapter 67 : Đại hội đấu giá còn một ngày. 20/07/2021 13:32
Chapter 66 : Chuẩn bị hộp đựng bảo vật. 20/07/2021 11:32
Chapter 65 : Hai kẻ trùng sinh chạm mặt. 20/07/2021 09:32
Chapter 64 : Ma nữ. 20/07/2021 07:32
Chapter 63 : Ma Luân Kiếp. 20/07/2021 05:32
Chapter 62 : Hoàng tộc tụ hội. 20/07/2021 03:32
Chapter 61 : Ta muốn gia nhập Vạn Niên cung. 20/07/2021 01:32
Chapter 60 : Nữ nhân giao thủ. 19/07/2021 23:32
Chapter 59 : Tam Thiên Trì trận. 19/07/2021 21:32
Chapter 58 : Một long, một phượng. 19/07/2021 19:32
Chapter 57 : Súng. 19/07/2021 17:32
Chapter 56 : Vạn Niên xuất đan dược bán vũ khí. 19/07/2021 15:32
Chapter 55 : Thánh Nhân một đòn diệt sát. 19/07/2021 13:32
Chapter 54 : Một cái chớp mắt liền hóa tai họa. 19/07/2021 11:32
Chapter 53 : Hắc hổ xông vào Nam Quan. 19/07/2021 09:32
Chapter 52 : Binh trận. 19/07/2021 07:32
Chapter 51 : Có một chút quan hệ. 19/07/2021 05:32
Chapter 50 : Một phân thành năm 19/07/2021 03:32
Chapter 49 : Vân Đạo bí cảnh. 19/07/2021 01:32
Chapter 48 : Kiều Nguyệt Nga. 18/07/2021 23:32
Chapter 47 : Thiên ngoại hóa ra là Tiên Đạo. 18/07/2021 21:32
Chapter 46 : Vân Đạo tông. 18/07/2021 19:32
Chapter 45 : Thủy Tổ trục xuất. 18/07/2021 17:32
Chapter 44 : Thiên ngoại? 18/07/2021 15:32
Chapter 43 : Bị cát che phủ. 18/07/2021 13:32
Chapter 42 : Một mũi tên trúng hai con nhạn. 18/07/2021 11:32
Chapter 41 : Tây Nam Quan. 18/07/2021 09:32
Chapter 40 : Chống gậy bước đi. 18/07/2021 07:32
Chapter 39 : Thanh Thản. 18/07/2021 05:32
Chapter 38 : Làm chủ Bát Quan. 18/07/2021 03:32
Chapter 37 : Cung chủ Vạn Niên. 18/07/2021 01:32
Chapter 36 : Vạn Niên cung xuất thủ. 17/07/2021 23:32
Chapter 35 : Trận pháp Liên Ly Diệt Chủng. 17/07/2021 21:32
Chapter 34 : Tiến đánh Bát Quan. 17/07/2021 19:32
Chapter 33 : Chúng ta trúng kế rồi! 17/07/2021 17:32
Chapter 32 : Hàn gia đại chiến. 17/07/2021 15:32
Chapter 31 : Thanh Hoa lâu nhất định phải có. 17/07/2021 13:32
Chapter 30 : Tuyệt Tình Kiếm. 17/07/2021 11:32
Chapter 29 : Hắc hổ. 17/07/2021 09:32
Chapter 28 : Hỷ, Nộ, Ai, Ố. 17/07/2021 07:32
Chapter 27 : Tu sửa Hàn gia. 17/07/2021 05:32
Chapter 26 : Tử Dạ Thạch. 17/07/2021 03:32
Chapter 25 : Giàu to rồi. 17/07/2021 01:32
Chapter 24 : Hoàng Kim Diệu Thụ. 16/07/2021 23:32
Chapter 23 : Đại hội đấu giá Thanh Hoa lâu. 16/07/2021 21:32
Chapter 22 : Chất dịch. 16/07/2021 19:32
Chapter 21 : Âm Sát Thất Hồn không thể loạn. 16/07/2021 17:32
Chapter 20 : Hào môn thế gia tụ hội. 16/07/2021 15:32
Chapter 19 : Thanh Hoa lâu. 16/07/2021 13:32
Chapter 18 : Thiên, Địa, Nhân Tam Sát Kiếm. 16/07/2021 11:32
Chapter 17 : Long Trảo. 16/07/2021 09:32
Chapter 16 : Biến động Lang Lăng. 16/07/2021 07:32
Chapter 15 : Phệ Thiên Thư. 16/07/2021 05:32
Chapter 14 : Lục gia chủ Hàn gia. 16/07/2021 03:32
Chapter 13 : Vô sỉ. 16/07/2021 01:32
Chapter 12 : Rừng Lang Lăng. 15/07/2021 23:32
Chapter 11 : Thỉnh cầu một việc. 15/07/2021 21:32
Chapter 10 : Đan. 15/07/2021 19:32
Chapter 9 : Âm Sát Thất Hồn. 15/07/2021 17:32
Chapter 8 : Ta sẽ dạy hắn viết chữ, đọc sách. 15/07/2021 15:32
Chapter 7 : Nghèo nàn. 15/07/2021 13:32
Chapter 6 : Phong thái của cường giả. 15/07/2021 11:32
Chapter 5 : Phàm Cảnh tầng 1. 15/07/2021 09:32
Chapter 4 : Một khắc đó. 15/07/2021 07:32
Chapter 3 : Bệnh Tử Dịch. 15/07/2021 05:32
Chapter 2 : Tiêu Hạo. 15/07/2021 03:32
Chapter 1 : Hàn gia. 15/07/2021 01:32

comment

Có thể bạn thích xem

Trọng Hồi Mạt Thế Chi Thiên La Kinh Vũ - Trong Hoi Mat The Chi Thien La Kinh Vu

Cập nhật lúc : 23/01/2019 15:56

Tình trạng : 78 / 78 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Mạt Thế

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vũ Pháp Vũ Thiên - Vu Phap Vu Thien

Cập nhật lúc : 27/04/2018 11:57

Tình trạng : 815 / 815 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ta Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Ta La Ác Nhan, Ai La Thien Nhan

Cập nhật lúc : 01/12/2020 09:57

Tình trạng : 270 / 272 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bà Xã Của Ta Là Chư Thiên Nữ Đế - Ba Xa Cua Ta La Chu Thien Nu Đe

Cập nhật lúc : 24/10/2019 21:01

Tình trạng : 3 / 5 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đô Thị, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Đông Phương

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ta Có Ba Trúc Mã Là Long Ngạo Thiên - Ta Co Ba Truc Ma La Long Ngao Thien

Cập nhật lúc : 09/11/2023 05:02

Tình trạng : 29 / 31 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hàn Thiên Ký - Han Thien Ky

Cập nhật lúc : 24/04/2022 05:01

Tình trạng : 165 / 167 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Phụng Vũ Cửu Thiên - Phung Vu Cuu Thien

Cập nhật lúc : 17/12/2018 06:26

Tình trạng : 21 / 21 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Cung Đấu

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhạc Vũ Thiên Hạ - Nhac Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 05/09/2018 11:12

Tình trạng : 6 / 8 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 18/08/2022 17:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.448

Đọc truyện

Vũ Thần Thiên Hạ - Vu Than Thien Ha

Cập nhật lúc : 17/09/2019 07:45

Tình trạng : 20 / 22 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Lâm Vũ Thiên Hạ - Lam Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 11/01/2020 16:02

Tình trạng : 364 / 364 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Nhục Thân Thành Thánh - Nhuc Than Thanh Thanh

Cập nhật lúc : 06/12/2023 23:58

Tình trạng : 168 / 170 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Max Cấp Đại Lão Tại Thế Giới Quỷ Dị - Max Cap Đai Lao Tai The Gioi Quy Di

Cập nhật lúc : 06/12/2023 22:28

Tình trạng : 250 / 252 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Horror - Kinh Dị, Trọng Sinh, Dị Năng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 06/12/2023 20:01

Tình trạng : 4335 / 4337 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Hối Hận Rồi - Sau Khi Trung Sinh Toi Hoi Han Roi

Cập nhật lúc : 06/12/2023 19:31

Tình trạng : 4 / 4 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 06/12/2023 02:32

Tình trạng : 2645 / 2647 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.414

Đọc truyện

Xuyên Thành Nàng Tiên Cá Của Nhà Khoa Học - Xuyen Thanh Nang Tien Ca Cua Nha Khoa Hoc

Cập nhật lúc : 06/12/2023 13:58

Tình trạng : 30 / 32 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện