Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ

Ta Khong Phai La Đai Su Bat Quy

Tác giả : Duy Khách

Thể loại : Horror - Kinh Dị, Trọng Sinh, Comedy - Hài Hước

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 25/09/2022 19:58

Tình trạng : 233 / 233 Chapter

Lượt xem: 16182

Đây là một bộ truyện khôi hài về chuyện bắt quỷ. Là một cô hồn dã quỷ có đạo hạnh ngàn năm, trong một lần đói bụng ăn quàng một con lệ quỷ nên cô bị trời phạt, vài đạo sấm sét đánh xuống tưởng đã hồn bay phách tán, nhưng không ngờ sau khi tỉnh lại, cô lại thấy hồn mình nhập vào thân xác của một cô gái bị ngã trên núi. Cô lên đường tìm về mộ của mình bởi vì mộ của cô chôn cất rất nhiều khó báu, nhưng cô đã hỏi rất nhiều người và nhiều quỷ rồi nhưng không ai biết Mạc Sơn nằm ở đâu cả. Vì đã làm người rồi nên muốn tìm mộ cô cần phải có tiền thì may đâu mới tìm được, nhưng hiện nay cô là người nghèo kiết xác..
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 233 : Phiên ngoại 25/09/2022 19:28
Chapter 232 25/09/2022 17:28
Chapter 231 25/09/2022 15:28
Chapter 230 25/09/2022 13:28
Chapter 229 25/09/2022 11:28
Chapter 228 25/09/2022 09:28
Chapter 227 25/09/2022 07:28
Chapter 226 25/09/2022 05:28
Chapter 225 25/09/2022 03:28
Chapter 224 25/09/2022 01:28
Chapter 223 24/09/2022 23:28
Chapter 222 24/09/2022 21:28
Chapter 221 24/09/2022 19:28
Chapter 220 24/09/2022 17:28
Chapter 219 24/09/2022 15:28
Chapter 218 24/09/2022 13:28
Chapter 217 24/09/2022 11:28
Chapter 216 24/09/2022 09:28
Chapter 215 24/09/2022 07:28
Chapter 214 24/09/2022 05:28
Chapter 213 24/09/2022 03:28
Chapter 212 24/09/2022 01:28
Chapter 211 23/09/2022 23:28
Chapter 210 23/09/2022 21:28
Chapter 209 23/09/2022 19:28
Chapter 208 23/09/2022 17:28
Chapter 207 23/09/2022 15:28
Chapter 206 23/09/2022 13:28
Chapter 205 23/09/2022 11:28
Chapter 204 23/09/2022 09:28
Chapter 203 23/09/2022 07:28
Chapter 202 23/09/2022 05:28
Chapter 201 23/09/2022 03:28
Chapter 200 23/09/2022 01:28
Chapter 199 22/09/2022 23:28
Chapter 198 22/09/2022 21:28
Chapter 197 22/09/2022 19:28
Chapter 196 22/09/2022 17:28
Chapter 195 22/09/2022 15:28
Chapter 194 22/09/2022 13:28
Chapter 193 22/09/2022 11:28
Chapter 192 22/09/2022 09:28
Chapter 191 22/09/2022 07:28
Chapter 190 22/09/2022 05:28
Chapter 189 22/09/2022 03:28
Chapter 188 22/09/2022 01:28
Chapter 187 21/09/2022 23:28
Chapter 186 21/09/2022 21:28
Chapter 185 21/09/2022 19:28
Chapter 184 21/09/2022 17:28
Chapter 183 21/09/2022 15:28
Chapter 182 21/09/2022 13:28
Chapter 181 21/09/2022 11:28
Chapter 180 21/09/2022 09:28
Chapter 179 21/09/2022 07:28
Chapter 178 21/09/2022 05:28
Chapter 177 21/09/2022 03:28
Chapter 176 21/09/2022 01:28
Chapter 175 20/09/2022 23:28
Chapter 174 20/09/2022 21:28
Chapter 173 20/09/2022 19:28
Chapter 172 20/09/2022 17:28
Chapter 171 20/09/2022 15:28
Chapter 170 20/09/2022 13:28
Chapter 169 20/09/2022 11:28
Chapter 168 20/09/2022 09:28
Chapter 167 20/09/2022 07:28
Chapter 166 20/09/2022 05:28
Chapter 165 20/09/2022 03:28
Chapter 164 20/09/2022 01:28
Chapter 163 19/09/2022 23:28
Chapter 162 19/09/2022 21:28
Chapter 161 19/09/2022 19:28
Chapter 160 19/09/2022 17:28
Chapter 159 19/09/2022 15:28
Chapter 158 19/09/2022 13:28
Chapter 157 19/09/2022 11:28
Chapter 156 19/09/2022 09:28
Chapter 155 19/09/2022 07:28
Chapter 154 19/09/2022 05:28
Chapter 153 19/09/2022 03:28
Chapter 152 19/09/2022 01:28
Chapter 151 18/09/2022 23:28
Chapter 150 18/09/2022 21:28
Chapter 149 18/09/2022 19:28
Chapter 148 18/09/2022 17:28
Chapter 147 18/09/2022 15:28
Chapter 146 18/09/2022 13:28
Chapter 145 18/09/2022 11:28
Chapter 144 18/09/2022 09:28
Chapter 143 18/09/2022 07:28
Chapter 142 18/09/2022 05:28
Chapter 141 18/09/2022 03:28
Chapter 140 18/09/2022 01:28
Chapter 139 17/09/2022 23:28
Chapter 138 17/09/2022 21:28
Chapter 137 17/09/2022 19:28
Chapter 136 17/09/2022 17:28
Chapter 135 17/09/2022 15:28
Chapter 134 17/09/2022 13:28
Chapter 133 17/09/2022 11:28
Chapter 132 17/09/2022 09:28
Chapter 131 17/09/2022 07:28
Chapter 130 17/09/2022 05:28
Chapter 129 17/09/2022 03:28
Chapter 128 17/09/2022 01:28
Chapter 127 16/09/2022 23:28
Chapter 126 16/09/2022 21:28
Chapter 125 16/09/2022 19:28
Chapter 124 16/09/2022 17:28
Chapter 123 16/09/2022 15:28
Chapter 122 16/09/2022 13:28
Chapter 121 16/09/2022 11:28
Chapter 120 16/09/2022 09:28
Chapter 119 16/09/2022 07:28
Chapter 118 16/09/2022 05:28
Chapter 117 16/09/2022 03:28
Chapter 116 16/09/2022 01:28
Chapter 115 15/09/2022 23:28
Chapter 114 15/09/2022 21:28
Chapter 113 15/09/2022 19:28
Chapter 112 15/09/2022 17:28
Chapter 111 15/09/2022 15:28
Chapter 110 15/09/2022 13:28
Chapter 109 15/09/2022 11:28
Chapter 108 15/09/2022 09:28
Chapter 107 15/09/2022 07:28
Chapter 106 15/09/2022 05:28
Chapter 105 15/09/2022 03:28
Chapter 104 15/09/2022 01:28
Chapter 103 14/09/2022 23:28
Chapter 102 14/09/2022 21:28
Chapter 101 14/09/2022 19:28
Chapter 100 14/09/2022 17:28
Chapter 99 14/09/2022 15:28
Chapter 98 14/09/2022 13:28
Chapter 97 14/09/2022 11:28
Chapter 96 14/09/2022 09:28
Chapter 95 14/09/2022 07:28
Chapter 94 14/09/2022 05:28
Chapter 93 14/09/2022 03:28
Chapter 92 14/09/2022 01:28
Chapter 91 13/09/2022 23:28
Chapter 90 13/09/2022 21:28
Chapter 89 13/09/2022 19:28
Chapter 88 13/09/2022 17:28
Chapter 87 13/09/2022 15:28
Chapter 86 13/09/2022 13:28
Chapter 85 13/09/2022 11:28
Chapter 84 13/09/2022 09:28
Chapter 83 13/09/2022 07:28
Chapter 82 13/09/2022 05:28
Chapter 81 13/09/2022 03:28
Chapter 80 13/09/2022 01:28
Chapter 79 12/09/2022 23:28
Chapter 78 12/09/2022 21:28
Chapter 77 12/09/2022 19:28
Chapter 76 12/09/2022 17:28
Chapter 75 12/09/2022 15:28
Chapter 74 12/09/2022 13:28
Chapter 73 12/09/2022 11:28
Chapter 72 12/09/2022 09:28
Chapter 71 12/09/2022 07:28
Chapter 70 12/09/2022 05:28
Chapter 69 12/09/2022 03:28
Chapter 68 12/09/2022 01:28
Chapter 67 11/09/2022 23:28
Chapter 66 11/09/2022 21:28
Chapter 65 11/09/2022 19:28
Chapter 64 11/09/2022 17:28
Chapter 63 11/09/2022 15:28
Chapter 62 11/09/2022 13:28
Chapter 61 11/09/2022 11:28
Chapter 60 11/09/2022 09:28
Chapter 59 11/09/2022 07:28
Chapter 58 11/09/2022 05:28
Chapter 57 11/09/2022 03:28
Chapter 56 11/09/2022 01:28
Chapter 55 10/09/2022 23:28
Chapter 54 10/09/2022 21:28
Chapter 53 10/09/2022 19:28
Chapter 52 10/09/2022 17:28
Chapter 51 10/09/2022 15:28
Chapter 50 10/09/2022 13:28
Chapter 49 10/09/2022 11:28
Chapter 48 10/09/2022 09:28
Chapter 47 10/09/2022 07:28
Chapter 46 10/09/2022 05:28
Chapter 45 10/09/2022 03:28
Chapter 44 10/09/2022 01:28
Chapter 43 09/09/2022 23:28
Chapter 42 09/09/2022 21:28
Chapter 41 09/09/2022 19:28
Chapter 40 09/09/2022 17:28
Chapter 39 09/09/2022 15:28
Chapter 38 09/09/2022 13:28
Chapter 37 09/09/2022 11:28
Chapter 36 09/09/2022 09:28
Chapter 35 09/09/2022 07:28
Chapter 34 09/09/2022 05:28
Chapter 33 09/09/2022 03:28
Chapter 32 09/09/2022 01:28
Chapter 31 08/09/2022 23:28
Chapter 30 08/09/2022 21:28
Chapter 29 08/09/2022 19:28
Chapter 28 08/09/2022 17:28
Chapter 27 08/09/2022 15:28
Chapter 26 08/09/2022 13:28
Chapter 25 08/09/2022 11:28
Chapter 24 08/09/2022 09:28
Chapter 23 08/09/2022 07:28
Chapter 22 08/09/2022 05:28
Chapter 21 08/09/2022 03:28
Chapter 20 08/09/2022 01:28
Chapter 19 07/09/2022 23:28
Chapter 18 07/09/2022 21:28
Chapter 17 07/09/2022 19:28
Chapter 16 07/09/2022 17:28
Chapter 15 07/09/2022 15:28
Chapter 14 07/09/2022 13:28
Chapter 13 07/09/2022 11:28
Chapter 12 07/09/2022 09:28
Chapter 11 07/09/2022 07:28
Chapter 10 07/09/2022 05:28
Chapter 9 07/09/2022 03:28
Chapter 8 07/09/2022 01:28
Chapter 7 06/09/2022 23:28
Chapter 6 06/09/2022 21:28
Chapter 5 06/09/2022 19:28
Chapter 4 06/09/2022 17:28
Chapter 3 06/09/2022 15:28
Chapter 2 06/09/2022 13:28
Chapter 1 : Cô gái tóc dài 06/09/2022 11:28

comment

Có thể bạn thích xem

Là Thiên Sư Không Phải Đạo Sĩ - La Thien Su Khong Phai Đao Si

Cập nhật lúc : 20/07/2022 09:28

Tình trạng : 45 / 47 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Ta Là Mèo, Không Phải Hổ! - Ta La Meo, Khong Phai Ho!

Cập nhật lúc : 04/05/2019 14:25

Tình trạng : 26 / 26 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ta Là Mèo Con Không Phải Hổ - Ta La Meo Con Khong Phai Ho

Cập nhật lúc : 29/03/2019 10:13

Tình trạng : 26 / 26 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước, Điền Văn, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đạo Hữu, Tại Hạ Thật Sự Không Phải Là Tra Công! - Đao Huu, Tai Ha That Su Khong Phai La Tra Cong!

Cập nhật lúc : 16/09/2021 04:00

Tình trạng : 7 / 9 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Không Có Gì Lạ Đại Sư Huynh - Khong Co Gi La Đai Su Huynh

Cập nhật lúc : 02/10/2020 08:27

Tình trạng : 36 / 38 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ta Không Nói Lời Nào Không Có Nghĩa Là Ta Không Biết - Ta Khong Noi Loi Nao Khong Co Nghia La Ta Khong Biet

Cập nhật lúc : 27/11/2019 00:30

Tình trạng : 50 / 50 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.211

Đọc truyện

Ta Trở Thành Phú Nhị Đại Phản Phái - Ta Tro Thanh Phu Nhi Đai Phan Phai

Cập nhật lúc : 14/01/2022 09:28

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ta Không Phải Nữ Nhân - Ta Khong Phai Nu Nhan

Cập nhật lúc : 30/09/2018 06:34

Tình trạng : 114 / 114 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ta Không Phải Đường Tăng - Ta Khong Phai Đuong Tang

Cập nhật lúc : 01/04/2022 07:58

Tình trạng : 15 / 15 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí - Ta Khong Phai Vit Con Xau Xi

Cập nhật lúc : 02/01/2017 18:57

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tại Hạ Không Phải Là Nữ - Tai Ha Khong Phai La Nu

Cập nhật lúc : 13/12/2020 06:57

Tình trạng : 1703 / 1705 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Tôi Không Phải Là Nữ Chính - Toi Khong Phai La Nu Chinh

Cập nhật lúc : 12/05/2022 17:58

Tình trạng : 18 / 18 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/09/2023 07:00

Tình trạng : 4598 / 4600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.297

Đọc truyện

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần - Nguoi Chong Vo Dung Cua Nu Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 1100 / 1102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Cực Phẩm Đại Thiếu - Cuc Pham Đai Thieu

Cập nhật lúc : 01/10/2023 12:29

Tình trạng : 743 / 745 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế - Vo Cu Toi Khong Muon Lam Nguoi Thay The

Cập nhật lúc : 01/10/2023 10:59

Tình trạng : 250 / 252 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bạch Tổng Lạnh Lùng Lần Đầu Yêu! - Bach Tong Lanh Lung Lan Đau Yeu!

Cập nhật lúc : 01/10/2023 09:29

Tình trạng : 105 / 107 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tâm Thượng Chi Dao - Tam Thuong Chi Dao

Cập nhật lúc : 01/10/2023 07:59

Tình trạng : 6 / 6 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Đoản Văn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện