Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ

Ta Dua Vao My Nhan Đe Ổn Đinh Thien Ha

Tác giả : Vọng Tam Sơn

Thể loại : Đam Mỹ, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 13/10/2022 05:01

Tình trạng : 180 / 180 Chapter

Lượt xem: 16186

Bạn đang đọc truyện Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ của tác giả Vọng Tam Sơn. Xuyên thành một vị hoàng đế, Cố Nguyên Bạch cũng không mấy vui vẻ. Chỉ vì trong tiểu thuyết đam mỹ này, hoàng đế ốm yếu này chỉ là làm nền, mọi thứ đều quay xung quanh tuyến tình cảm của Nhiếp Chính Vương và đệ nhất mỹ nhân. Cố Nguyên Bạch - một người ngông cuồng, dã tâm hừng hực: Nực cười Đường đường là hoàng đế, lại không làm ra một phen sự nghiệp, không nắm quyền thiên hạ, không khai hoang mở rộng bờ cõi lưu danh sử sách, thế sao được?
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 180 : Phiên ngoại 16: Một hồi cổ mộng (2) 13/10/2022 13:31
Chapter 179 : Phiên ngoại 15: Một hồi cổ mộng (1) 13/10/2022 11:31
Chapter 178 : Phiên ngoại 14: Hiện đại (9) 13/10/2022 09:31
Chapter 177 : Phiên ngoại 13: Hiện đại (8) 13/10/2022 07:31
Chapter 176 : Phiên ngoại 12: Hiện đại (7) 13/10/2022 05:31
Chapter 175 : Phiên ngoại 11: Hiện đại (6) 13/10/2022 03:31
Chapter 174 : Phiên ngoại 10: Hiện đại (5) 13/10/2022 01:31
Chapter 173 : Phiên ngoại 9: Hiện đại (4) 12/10/2022 23:31
Chapter 172 : Phiên ngoại 8: Hiện đại (3) 12/10/2022 21:31
Chapter 171 : Phiên ngoại 7: Hiện đại (2) 12/10/2022 19:31
Chapter 170 : Phiên ngoại 6: Hiện đại (1) 12/10/2022 17:31
Chapter 169 : Phiên ngoại 5: Diễn đàn đời sau 12/10/2022 15:31
Chapter 168 : Phiên ngoại 4: Cố Nhiên - Tóc mai điểm bạc 12/10/2022 13:31
Chapter 167 : Phiên ngoại 3: Đêm nay đêm nào 12/10/2022 11:31
Chapter 166 : Phiên ngoại 2: Không có ngươi thì không sống nổi 12/10/2022 09:31
Chapter 165 : Phiên ngoại 1: Thu hoạch lớn 12/10/2022 07:31
Chapter 164 : Chính văn kết thúc 12/10/2022 05:31
Chapter 163 12/10/2022 03:31
Chapter 162 12/10/2022 01:31
Chapter 161 11/10/2022 23:31
Chapter 160 11/10/2022 21:31
Chapter 159 11/10/2022 19:31
Chapter 158 11/10/2022 17:31
Chapter 157 11/10/2022 15:31
Chapter 156 11/10/2022 13:31
Chapter 155 11/10/2022 11:31
Chapter 154 11/10/2022 09:31
Chapter 153 11/10/2022 07:31
Chapter 152 11/10/2022 05:31
Chapter 151 11/10/2022 03:31
Chapter 150 11/10/2022 01:31
Chapter 149 10/10/2022 23:31
Chapter 148 10/10/2022 21:31
Chapter 147 10/10/2022 19:31
Chapter 146 10/10/2022 17:31
Chapter 145 10/10/2022 15:31
Chapter 144 10/10/2022 13:31
Chapter 143 10/10/2022 11:31
Chapter 142 10/10/2022 09:31
Chapter 141 10/10/2022 07:31
Chapter 140 10/10/2022 05:31
Chapter 139 10/10/2022 03:31
Chapter 138 10/10/2022 01:31
Chapter 137 09/10/2022 23:31
Chapter 136 09/10/2022 21:31
Chapter 135 : 135 28/04/2022 09:32
Chapter 134 : 134 28/04/2022 07:32
Chapter 133 : 133 28/04/2022 05:32
Chapter 132 : 132 28/04/2022 03:32
Chapter 131 : 131 28/04/2022 01:32
Chapter 130 : 130 27/04/2022 23:32
Chapter 129 : 129 27/04/2022 21:32
Chapter 128 : 128 27/04/2022 19:32
Chapter 127 : 127 27/04/2022 17:32
Chapter 126 : 126 27/04/2022 15:32
Chapter 125 : 125 27/04/2022 13:32
Chapter 124 : 124 27/04/2022 11:32
Chapter 123 : 123 27/04/2022 09:32
Chapter 122 : 122 27/04/2022 07:32
Chapter 120 : 120 27/04/2022 05:32
Chapter 118 : 118 27/04/2022 03:32
Chapter 117 : 117 27/04/2022 01:32
Chapter 115 : 115 26/04/2022 23:32
Chapter 114 : 114 26/04/2022 21:32
Chapter 113 : 113 26/04/2022 19:32
Chapter 112 : 112 26/04/2022 17:32
Chapter 111 : 111 26/04/2022 15:32
Chapter 110 : 110 26/04/2022 13:32
Chapter 109 : 109 26/04/2022 11:32
Chapter 108 : 108 26/04/2022 09:32
Chapter 106 : 106 26/04/2022 07:32
Chapter 105 : 105 26/04/2022 05:32
Chapter 104 : 104 26/04/2022 03:32
Chapter 103 : 103 26/04/2022 01:32
Chapter 102 : 102 25/04/2022 23:32
Chapter 101 : 101 25/04/2022 21:32
Chapter 100 : 100 25/04/2022 19:32
Chapter 99 : 99 25/04/2022 17:32
Chapter 98 : 98 25/04/2022 15:32
Chapter 97 : 97 25/04/2022 13:32
Chapter 96 : 96 25/04/2022 11:32
Chapter 95 : 95 16/01/2022 23:35
Chapter 94 : 94 16/01/2022 21:35
Chapter 93 : 93 16/01/2022 19:35
Chapter 92 : 92 16/01/2022 17:35
Chapter 91 : 91 16/01/2022 15:35
Chapter 90 : 90 16/01/2022 13:35
Chapter 89 : 89 16/01/2022 11:35
Chapter 88 : 88 16/01/2022 09:35
Chapter 87 : 87 16/01/2022 07:35
Chapter 86 : 86 16/01/2022 05:35
Chapter 85 : 85 28/12/2021 09:30
Chapter 84 : 84 28/12/2021 07:30
Chapter 83 : 83 28/12/2021 05:30
Chapter 82 : 82 28/12/2021 03:30
Chapter 81 : 81 28/12/2021 01:30
Chapter 80 : 80 27/12/2021 23:30
Chapter 79 : 79 27/12/2021 21:30
Chapter 78 : 78 27/12/2021 19:30
Chapter 77 : 77 27/12/2021 17:30
Chapter 76 : 76 27/12/2021 15:30
Chapter 75 : 75 14/12/2021 13:34
Chapter 74 : 74 14/12/2021 11:34
Chapter 73 : 73 14/12/2021 09:34
Chapter 72 : 72 14/12/2021 07:34
Chapter 71 : 71 14/12/2021 05:34
Chapter 70 : 70 14/12/2021 03:34
Chapter 69 : 69 14/12/2021 01:34
Chapter 68 : 68 13/12/2021 23:34
Chapter 67 : 67 13/12/2021 21:34
Chapter 66 : 66 13/12/2021 19:34
Chapter 65 : 65 23/11/2021 23:38
Chapter 64 : 64 23/11/2021 21:38
Chapter 63 : 63 23/11/2021 19:38
Chapter 62 : 62 23/11/2021 17:38
Chapter 61 : 61 23/11/2021 15:38
Chapter 60 : 60 23/11/2021 13:38
Chapter 59 : 59 23/11/2021 11:38
Chapter 58 : 58 23/11/2021 09:38
Chapter 57 : 57 23/11/2021 07:38
Chapter 56 : 56 23/11/2021 05:38
Chapter 55 : 55 23/11/2021 03:38
Chapter 54 : 54 23/11/2021 01:38
Chapter 53 : 53 22/11/2021 23:38
Chapter 52 : 52 22/11/2021 21:38
Chapter 51 : 51 22/11/2021 19:38
Chapter 50 : 50 22/11/2021 17:38
Chapter 49 : 49 22/11/2021 15:38
Chapter 48 : 48 22/11/2021 13:38
Chapter 47 : 47 22/11/2021 11:38
Chapter 46 : 46 22/11/2021 09:38
Chapter 45 : 45 22/11/2021 07:38
Chapter 44 : 44 22/11/2021 05:38
Chapter 43 : 43 22/11/2021 03:38
Chapter 42 : 42 22/11/2021 01:38
Chapter 41 : 41 21/11/2021 23:38
Chapter 40 : 40 21/11/2021 21:38
Chapter 39 : 39 21/11/2021 19:38
Chapter 38 : 38 21/11/2021 17:38
Chapter 37 : 37 21/11/2021 15:38
Chapter 36 : 36 21/11/2021 13:38
Chapter 35 : 35 21/11/2021 11:38
Chapter 34 : 34 21/11/2021 09:38
Chapter 33 : 33 21/11/2021 07:38
Chapter 32 : 32 21/11/2021 05:38
Chapter 31 : 31 21/11/2021 03:38
Chapter 30 01/10/2021 02:31
Chapter 29 01/10/2021 00:31
Chapter 28 30/09/2021 22:31
Chapter 27 30/09/2021 20:31
Chapter 26 30/09/2021 18:31
Chapter 25 30/09/2021 16:31
Chapter 24 30/09/2021 14:31
Chapter 23 30/09/2021 12:31
Chapter 22 30/09/2021 10:31
Chapter 21 30/09/2021 08:31
Chapter 20 07/09/2021 19:28
Chapter 19 07/09/2021 17:28
Chapter 18 07/09/2021 15:28
Chapter 17 07/09/2021 13:28
Chapter 16 07/09/2021 11:28
Chapter 15 07/09/2021 09:28
Chapter 14 07/09/2021 07:28
Chapter 13 07/09/2021 05:28
Chapter 12 07/09/2021 03:28
Chapter 11 07/09/2021 01:28
Chapter 10 06/09/2021 23:28
Chapter 9 06/09/2021 21:28
Chapter 8 06/09/2021 19:28
Chapter 7 06/09/2021 17:28
Chapter 6 06/09/2021 15:28
Chapter 5 06/09/2021 13:28
Chapter 4 06/09/2021 11:28
Chapter 3 06/09/2021 09:28
Chapter 2 06/09/2021 07:28
Chapter 1 06/09/2021 05:28

comment

Có thể bạn thích xem

Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp - Ta Dua Vao Ban Manh Đe Thang Cap

Cập nhật lúc : 20/01/2023 23:58

Tình trạng : 187 / 187 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Dị Năng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

[Mỹ Nhân Hệ Liệt Quyển I] Ta Xuyên Thành Mỹ Nhân Đệ Nhất! - [My Nhan He Liet Quyen I] Ta Xuyen Thanh My Nhan Đe Nhat!

Cập nhật lúc : 15/09/2021 06:58

Tình trạng : 89 / 91 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thiên Hạ Đệ Nhất Đinh - Thien Ha Đe Nhat Đinh

Cập nhật lúc : 31/12/2017 22:00

Tình trạng : 41 / 43 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tôi Dựa Vào A Phiêu Để Làm Giàu - Toi Dua Vao A Phieu Đe Lam Giau

Cập nhật lúc : 19/08/2022 05:28

Tình trạng : 25 / 27 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Horror - Kinh Dị, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mạt Thế Tôi Dựa Vào Bạn Trai Để Làm Giàu - Mat The Toi Dua Vao Ban Trai Đe Lam Giau

Cập nhật lúc : 02/02/2022 18:01

Tình trạng : 56 / 58 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân - Thien Ha Đe Nhat Mi Nhan

Cập nhật lúc : 08/05/2017 10:14

Tình trạng : 68 / 68 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tôi Dựa Vào Nụ Hôn Để Xóa Trò Chơi Sinh Tồn - Toi Dua Vao Nu Hon Đe Xoa Tro Choi Sinh Ton

Cập nhật lúc : 13/08/2023 09:58

Tình trạng : 346 / 346 Chapter

Thể loại: Võng Du, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Dị Năng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ta Dựa Vào Vị Hôn Phu Nằm Thắng - Ta Dua Vao Vi Hon Phu Nam Thang

Cập nhật lúc : 07/10/2021 15:59

Tình trạng : 45 / 47 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Mạt Thế

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Làm Ơn Tránh Xa Ta Ra Đi! Để Ta Yên - Lam Ơn Tranh Xa Ta Ra Đi! Đe Ta Yen

Cập nhật lúc : 23/02/2022 14:00

Tình trạng : 40 / 42 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Comedy - Hài Hước, Ngược, Nữ Phụ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ - Bao Quan Ôn Nhu - Thien Ha Lam Sinh Le

Cập nhật lúc : 20/10/2019 15:01

Tình trạng : 290 / 290 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Khanh Mỵ Thiên Hạ - Khanh My Thien Ha

Cập nhật lúc : 17/11/2019 16:30

Tình trạng : 113 / 113 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 01/10/2023 23:58

Tình trạng : 1047 / 1049 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/09/2023 07:00

Tình trạng : 4598 / 4600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.298

Đọc truyện

Họa Quốc - Thức Yến - Hoa Quoc - Thuc Yen

Cập nhật lúc : 01/10/2023 22:28

Tình trạng : 98 / 100 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 12:29

Tình trạng : 1710 / 1712 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.353

Đọc truyện

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần - Nguoi Chong Vo Dung Cua Nu Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 1100 / 1102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Nợ Em Một Tình Yêu Trọn Vẹn - No Em Mot Tinh Yeu Tron Ven

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 111 / 111 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 01/10/2023 23:58

Tình trạng : 1047 / 1049 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện