Ta Có Hào Quang Của Nữ Chính

Ta Co Hao Quang Cua Nu Chinh

Tác giả : Duy Khách 99

Thể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 22/08/2021 05:02

Tình trạng : 95 / 97 Chapter

Lượt xem: 16179

Bìa: Cre: Zu (Team U&V) Văn án một: Hệ thống Chủ Thần không biết là trượt tay hay thật sự nhìn trúng tài năng tiềm tàng của Giang Niệm mà chọn cô làm nhiệm vụ nữ chủ. Cô phải nghĩ cách để cứu vớt hào quang của nữ chính, tìm về hào quang đó và giúp cho thế giới nguyên bản không bị sụp đổ. Giang Niệm là người phù hợp để làm nhiệm vụ này, cô cần cù, chăm chỉ lại cố gắng, nhưng mỗi cái nhiệm vụ đến cuối cùng sẽ xuất hiện một số vấn đề nho nhỏ. Vô luận cô cố gắng thế nào thì hào quang nữ chính của cô sẽ luôn dừng lại tại 60 điểm liền bất động rồi?  ..... Chả lẽ muốn cô lấy năm triệu của mẹ nam chính vung đến sao?  ....
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 95 : Nữ phụ phản công thời tận thế (13) 23/08/2021 13:32
Chapter 94 : Nữ phụ phản công thời tận thế (12) 23/08/2021 11:32
Chapter 93 : Nữ phụ phản công thời tận thế (11) 23/08/2021 09:32
Chapter 92 : Nữ phụ phản công thời tận thế (10) 23/08/2021 07:32
Chapter 91 : Nữ phụ phản công thời tận thế (9) 07/12/2020 06:28
Chapter 90 : Nữ phụ phản công thời tận thế (8) 03/12/2020 09:27
Chapter 89 : Nữ phụ phản công thời tận thế (7) 13/10/2020 02:27
Chapter 88 : Nữ phụ phản công thời tận thế (6) 19/09/2020 06:28
Chapter 87 : Nữ phụ phản công thời tận thế (5) 19/08/2020 06:11
Chapter 86 : Nữ phụ phản công thời tận thế (4) 19/08/2020 04:11
Chapter 85 : Nữ phụ phản công thời tận thế (3) 19/08/2020 02:11
Chapter 84 : Nữ phụ phản công thời tận thế (2) 21/07/2020 02:12
Chapter 83 : Nữ phụ phản công thời tận thế (1) 12/07/2020 06:12
Chapter 82 : Khuynh Thành Tuyệt Luyến (xong) 17/06/2020 06:12
Chapter 81 : Khuynh Thành Tuyệt Luyến (22) 04/05/2020 02:11
Chapter 80 : Khuynh Thành Tuyệt Luyến (21) 19/04/2020 23:12
Chapter 79 : Khuynh Thành Tuyệt Luyến (20) 01/04/2020 23:11
Chapter 78 : Khuynh thành tuyệt luyến (19) 19/03/2020 23:11
Chapter 77 : Khuynh Thành Tuyệt Luyến (18) 02/03/2020 02:11
Chapter 76 : Khuynh Thành Tuyệt Luyến (17) 02/03/2020 00:11
Chapter 75 : Khuynh Thành Tuyệt Luyến (16) 01/03/2020 22:11
Chapter 74 : Khuynh Thành Tuyệt Luyến (15) 21/02/2020 02:11
Chapter 73 : Khuynh thành tuyệt luyến (14) 16/02/2020 13:11
Chapter 72 : Khuynh thành tuyệt luyến (13) 12/02/2020 23:12
Chapter 71 : Khuynh Thành Tuyệt Luyến (12) 01/02/2020 23:11
Chapter 70 : Khuynh Thành Tuyệt Luyến (11) 26/01/2020 02:11
Chapter 69 : Khuynh Thành Tuyệt Luyến (10) 26/01/2020 00:11
Chapter 68 : Khuynh thành tuyệt luyến (9) 25/01/2020 22:11
Chapter 67 : Khuynh thành tuyệt luyến (8) 25/01/2020 20:11
Chapter 66 : Khuynh thành tuyệt luyến (7) 25/01/2020 18:11
Chapter 65 : Khuynh thành tuyệt luyến (6) 25/01/2020 16:11
Chapter 64 : Khuynh thành tuyệt luyến (5) 25/01/2020 14:11
Chapter 63 : Khuynh thành tuyệt luyến (4) 25/01/2020 12:11
Chapter 62 : Khuynh thành tuyệt luyến (3) 25/01/2020 10:11
Chapter 61 : Khuynh thành tuyệt luyến (2) 25/01/2020 08:11
Chapter 60 : Khuynh thế tuyệt luyến (1) 25/01/2020 06:11
Chapter 59 : Đại minh tinh tiểu tình nhân (xong) 25/01/2020 04:11
Chapter 58 : Đại Minh Tinh Tiểu Tình Nhân (21) 25/01/2020 02:11
Chapter 57 : Đại minh tinh tiểu tình nhân (20) 25/01/2020 00:11
Chapter 56 : Đại minh tinh tiểu tình nhân (19) 24/01/2020 22:11
Chapter 55 : Đại minh tinh tiểu tình nhân (18) 24/01/2020 20:11
Chapter 54 : Đại minh tinh tiểu tình nhân (17) 24/01/2020 18:11
Chapter 53 : Đại minh tinh tiểu tình nhân (16) 24/01/2020 16:11
Chapter 52 : Đại minh tinh tiểu tình nhân (15) 24/01/2020 14:11
Chapter 51 : Đại minh tinh tiểu tình nhân (14) 24/01/2020 12:11
Chapter 50 : Đại minh tinh tiểu tình nhân (13) 24/01/2020 10:11
Chapter 49 : Đại minh tinh tiểu tình nhân (12) 24/01/2020 08:11
Chapter 48 : Đại minh tinh tiểu tình nhân (11) 24/01/2020 06:11
Chapter 47 : Đại minh tinh tiểu tình nhân (10) 24/01/2020 04:11
Chapter 46 : Đại minh tinh tiểu tình nhân (9) 24/01/2020 02:11
Chapter 45 : Đại Minh Tinh Tiểu Tình Nhân (8) 24/01/2020 00:11
Chapter 44 : Đại Minh Tinh Tiểu Tình Nhân (7) 23/01/2020 22:11
Chapter 43 : Đại Minh Tinh Tiểu Tình Nhân (6) 23/01/2020 20:11
Chapter 42 : Đại Minh Tinh Tiểu Tình Nhân (5) 23/01/2020 18:11
Chapter 41 : Đại Minh Tinh Tiểu Tình Nhân (4) 23/01/2020 16:11
Chapter 40 : Đại Minh Tinh Tiểu Tình Nhân (3) 23/01/2020 14:11
Chapter 39 : Đại Minh Tinh Tiểu Tình Nhân (2) 23/01/2020 12:11
Chapter 38 : Đại Minh Tinh Tiểu Tình Nhân (1) 23/01/2020 10:11
Chapter 37 : Kiều Thê Mang Bầu Chạy (xong) 23/01/2020 08:11
Chapter 36 : Kiều Thê Mang Bầu Chạy (17) 23/01/2020 06:11
Chapter 35 : Kiều Thê Mang Bầu Chạy (16) 23/01/2020 04:11
Chapter 34 : Kiều Thê Mang Bầu Chạy (15) 23/01/2020 02:11
Chapter 33 : Kiều Thê Mang Bầu Chạy (14) 23/01/2020 00:11
Chapter 32 : Kiều Thê Mang Bầu Chạy (13) 22/01/2020 22:11
Chapter 31 : Kiều Thê Mang Bầu Chạy (12) 22/01/2020 20:11
Chapter 30 : Kiều Thê Mang Bầu Chạy (11) 22/01/2020 18:11
Chapter 29 : Kiều Thê Mang Bầu Chạy (10) 22/01/2020 16:11
Chapter 28 : Kiều Thê Mang Bầu Chạy (9) 22/01/2020 14:11
Chapter 27 : Kiều Thê Mang Bầu Chạy (8) 22/01/2020 12:11
Chapter 26 : Kiều Thê Mang Bầu Chạy (7) 22/01/2020 10:11
Chapter 25 : Kiều Thê Mang Bầu Chạy (6) 22/01/2020 08:11
Chapter 24 : Kiều Thê Mang Bầu Chạy (5) 22/01/2020 06:11
Chapter 23 : Kiều Thê Mang Bầu Chạy (4) 22/01/2020 04:11
Chapter 22 : Kiều Thê Mang Bầu Chạy (3) 22/01/2020 02:11
Chapter 21 : Kiều Thê Mang Bầu Chạy (2) 22/01/2020 00:11
Chapter 20 : Kiều Thê Mang Bầu Chạy (1) 21/01/2020 22:11
Chapter 19 : Cho Ngươi Năm Triệu (xong) 21/01/2020 20:11
Chapter 18 : Cho Ngươi Năm Triệu (18) 21/01/2020 18:11
Chapter 17 : Cho Ngươi Năm Triệu (17) 21/01/2020 16:11
Chapter 16 : Cho Ngươi Năm Triệu (16) 21/01/2020 14:11
Chapter 15 : Cho Ngươi Năm Triệu (15) 21/01/2020 12:11
Chapter 14 : Cho Ngươi Năm Triệu (14) 21/01/2020 10:11
Chapter 13 : Cho Ngươi Năm Triệu (13) 21/01/2020 08:11
Chapter 12 : Cho Ngươi Năm Triệu (12) 21/01/2020 06:11
Chapter 11 : Cho Ngươi Năm Triệu (11) 21/01/2020 04:11
Chapter 10 : Cho Ngươi Năm Triệu (10) 21/01/2020 02:11
Chapter 9 : Cho Ngươi Năm Triệu (9) 21/01/2020 00:11
Chapter 8 : Cho Ngươi Năm Triệu (8) 20/01/2020 22:11
Chapter 7 : Cho Ngươi Năm Triệu (7) 20/01/2020 20:11
Chapter 6 : Cho Ngươi Năm Triệu (6) 20/01/2020 18:11
Chapter 5 : Cho Ngươi Năm Triệu (5) 20/01/2020 16:11
Chapter 4 : Cho Ngươi Năm Triệu (4) 20/01/2020 14:11
Chapter 3 : Cho Ngươi Năm Triệu (3) 20/01/2020 12:11
Chapter 2 : Cho Ngươi Năm Triệu (2) 20/01/2020 10:11
Chapter 1 : Cho Ngươi Năm Triệu (1) 20/01/2020 08:11

comment

Có thể bạn thích xem

Hành Trình Đoạt Lại Hào Quang Nữ Chính - Hanh Trinh Đoat Lai Hao Quang Nu Chinh

Cập nhật lúc : 22/01/2022 00:30

Tình trạng : 45 / 47 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Chính, Nam Chủ Là Của Ta - Nu Chinh, Nam Chu La Cua Ta

Cập nhật lúc : 08/12/2018 15:23

Tình trạng : 32 / 34 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Nam Chủ Chết Tiệt Tha Cho Ta Đi Nữ Chính Kia Cơ Mà - Nam Chu Chet Tiet Tha Cho Ta Đi Nu Chinh Kia Co Ma

Cập nhật lúc : 27/09/2018 14:42

Tình trạng : 69 / 71 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Teen, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Không! Nam Chính, Nữ Chính Tránh Xa Ta Ra Chút - Xuyen Khong! Nam Chinh, Nu Chinh Tranh Xa Ta Ra Chut

Cập nhật lúc : 12/08/2019 09:11

Tình trạng : 24 / 26 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Teen, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Vòng Hào Quang Chói Mắt Của Người Qua Đường - Vong Hao Quang Choi Mat Cua Nguoi Qua Đuong

Cập nhật lúc : 22/11/2020 06:57

Tình trạng : 24 / 26 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ở Hào Môn Sủng Văn Làm Nữ Chính - Ở Hao Mon Sung Van Lam Nu Chinh

Cập nhật lúc : 22/01/2022 15:32

Tình trạng : 44 / 46 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính - Xuyen Thanh Bach Nguyet Quang Cua Nam Chinh

Cập nhật lúc : 05/03/2022 08:10

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hành Trình Chinh Phục Hủ Nữ Của Nam Chính - Hanh Trinh Chinh Phuc Hu Nu Cua Nam Chinh

Cập nhật lúc : 04/11/2018 09:25

Tình trạng : 3 / 5 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Nữ Phụ Phản Công!! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta! - Nu Phu Phan Cong!! Nu Chinh Đung Khinh Thuong Ta!

Cập nhật lúc : 29/09/2018 00:15

Tình trạng : 95 / 95 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Ta Nữ Chính Biết Ngươi Nữ Phụ - Ta Nu Chinh Biet Nguoi Nu Phu

Cập nhật lúc : 12/11/2019 20:22

Tình trạng : 17 / 19 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ta Là Một Nữ Phụ Tốt Đẹp, Nữ Chính Đừng Đến Gần! - Ta La Mot Nu Phu Tot Đep, Nu Chinh Đung Đen Gan!

Cập nhật lúc : 15/02/2019 05:34

Tình trạng : 19 / 21 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh: Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính - Xuyen Nhanh: Tro Thanh Bach Nguyet Quang Cua Nam Chinh

Cập nhật lúc : 08/03/2020 09:42

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 30/06/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.595

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 30/06/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.412

Đọc truyện

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Nghich Tap, Sung Nhanh Con Kip

Cập nhật lúc : 01/07/2022 03:59

Tình trạng : 1677 / 1679 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.245

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 30/06/2022 15:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.442

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 30/06/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.325

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 30/06/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện