Ta Có Dược A!

Ta Co Duoc A!

Tác giả : Y Lạc Thành Hỏa

Thể loại : Sắc, Adult - Người lớn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 23/03/2021 09:57

Tình trạng : 320 / 322 Chapter

Lượt xem: 16185

Editor: Tracy (Vi Tiểu Bảo)  Cp chính: Cố Tá x Công Nghi Thiên Hành  Cp phụ: Ngạo kiều sư huynh x Phong lưu thái tử, cùng các cp qua đường khác  Truyện tác giả không viết văn án để tạo sự lôi cuốn cho người đọc. Trích đoạn: Cố Tá: Ngươi có bệnh a? Công Nghi Thiên Hành: Ngươi có dược sao? Cố Tá: Ngươi có bệnh a! Công Nghi Thiên Hành: Ta nói có bệnh ngươi có thể trị sao? Cố Tá: Ta nói có dược ngươi muốn hay không a! Công Nghi Thiên Hành: Ngươi có bao nhiêu ta muốn bấy nhiêu. Cố Tá: Ngươi muốn bao nhiêu ta có bấy nhiêu. Công Nghi Thiên Hành: Vậy đều lấy đến đây đi. Cố Tá:.....
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 320 : Thiên Kiêu đến 23/03/2021 11:27
Chapter 319 : Tứ công tử 21/03/2021 15:28
Chapter 318 : Hồ Gia nội tình 21/03/2021 13:28
Chapter 317 : Tiến vào cấm địa 18/02/2021 21:28
Chapter 316 : Tam phương 18/02/2021 19:28
Chapter 315 : Đột phá 18/02/2021 17:28
Chapter 314 : Tam tộc 18/02/2021 15:28
Chapter 313 : Thái Cổ vạn tộc 18/02/2021 13:28
Chapter 312 : Thảo đài ban tử 18/02/2021 11:28
Chapter 311 : Hóa Huyết điện chủ 18/02/2021 09:28
Chapter 310 : Đấu đan kết thúc 18/02/2021 07:28
Chapter 309 : Vô Hà Đan 18/02/2021 05:28
Chapter 308 : Ngụy trang tinh thần lực 01/01/2021 01:27
Chapter 307 : Chèn ép 23/12/2020 04:27
Chapter 306 : Cát Nguyên Căn 05/12/2020 08:28
Chapter 305 : Bái sư 04/12/2020 08:28
Chapter 304 : Thập Tuyệt điện chủ 04/12/2020 06:28
Chapter 303 : Nhập Thập Tuyệt Tông 18/11/2020 08:28
Chapter 302 : Thập Tuyệt Tông (2) 11/11/2020 21:28
Chapter 301 : Thập Tuyệt Tông 11/11/2020 15:27
Chapter 300 : Đại ca xuất hiện 29/10/2020 08:28
Chapter 299 : Bốn con đường 23/10/2020 06:28
Chapter 298 : Chèn ép 23/10/2020 04:28
Chapter 297 : Vạn Lậu Chi Thể 23/10/2020 02:28
Chapter 296 : Chẩn bệnh 23/10/2020 00:28
Chapter 295 : Ba huynh muội 22/10/2020 22:28
Chapter 294 : Hồ Gia 22/10/2020 20:28
Chapter 293 : Hồ Trường An 22/10/2020 18:28
Chapter 292 : Rời đi 22/10/2020 16:28
Chapter 291 : Kinh biến 22/10/2020 14:28
Chapter 290 : Một hồi loạn tạp 22/10/2020 12:28
Chapter 289 : Chiến 22/10/2020 10:28
Chapter 288 : Tam vương gia 22/10/2020 08:28
Chapter 287 : Bạch sam thiếu nữ 22/10/2020 06:28
Chapter 286 : Quy Trung Thành 22/10/2020 04:28
Chapter 285 : Chu hoàng tử 22/10/2020 02:28
Chapter 284 : Toàn diệt 22/10/2020 00:28
Chapter 283 : Cứu giúp đồng môn 21/10/2020 22:28
Chapter 282 : Lang Nha Bổng 21/10/2020 20:28
Chapter 281 : Tạm thời đừng nhìn 21/10/2020 18:28
Chapter 280 : Thiên Kiêu? 21/10/2020 16:28
Chapter 279 : Đuổi giết 21/10/2020 14:28
Chapter 278 : Chạy thoát 21/10/2020 12:28
Chapter 277 : Dục Trốn 21/10/2020 10:28
Chapter 276 : Tác Khiển 21/10/2020 08:28
Chapter 275 : Bị bắt 21/10/2020 06:28
Chapter 274 : Sấm 21/10/2020 04:28
Chapter 273 : Săn đầu 21/10/2020 02:28
Chapter 272 : Sau lưng có người 21/10/2020 00:28
Chapter 271 : Vương lệnh 20/10/2020 22:28
Chapter 270 : Tống Hòa 20/10/2020 20:28
Chapter 269 : Người đánh lén 20/10/2020 18:28
Chapter 268 : Cổ thành 20/10/2020 16:28
Chapter 267 : Tử vong chi lộ 20/10/2020 14:28
Chapter 266 : Đằng Vân Phi 20/10/2020 12:28
Chapter 265 : Tông chủ ban vật 20/10/2020 10:28
Chapter 264 : Rời đi 20/10/2020 08:28
Chapter 263 : Đại lục bí tân 20/10/2020 06:28
Chapter 262 : Tần Chước Phong 20/10/2020 04:28
Chapter 261 : Tấm bia đá khắc tên 20/10/2020 02:28
Chapter 260 : Tam kỳ 20/10/2020 00:28
Chapter 259 : Gặp người quen 19/10/2020 22:28
Chapter 258 : Chân Khí Trì 19/10/2020 20:28
Chapter 257 : Ban thưởng 19/10/2020 18:28
Chapter 256 : Tông chủ cho mời 19/10/2020 16:28
Chapter 255 : Công năng mới 19/10/2020 14:28
Chapter 254 : Hệ thống thăng cấp 19/10/2020 12:28
Chapter 253 : Sương Vân Điện 19/10/2020 10:28
Chapter 252 : "Trọng thương" 19/10/2020 08:28
Chapter 251 : Liên chiến liên thắng 19/10/2020 06:28
Chapter 250 : Phản khiêu khích 19/10/2020 04:28
Chapter 249 : Hai mũi tên 19/10/2020 02:28
Chapter 248 : Tịch Dương Vân mời 19/10/2020 00:28
Chapter 247 : Tính toán 18/10/2020 22:28
Chapter 246 : Nghênh đón 18/10/2020 20:28
Chapter 245 : Huyết chưởng ấn 18/10/2020 18:28
Chapter 244 : Công Nghi trở về 18/10/2020 16:28
Chapter 243 : Giải hận nho nhỏ 18/10/2020 14:28
Chapter 242 : Vả mặt một tên lại một tên 18/10/2020 12:28
Chapter 241 : Pháp môn mới 18/10/2020 10:28
Chapter 240 : Âm mưu Trùng Vân Tông 18/10/2020 08:28
Chapter 239 : Gian lận 18/10/2020 06:28
Chapter 238 : Đông Nam đàn vực 18/10/2020 04:28
Chapter 237 : Lai lịch kẻ khiêu khích 18/10/2020 02:28
Chapter 236 : Liền bại 18/10/2020 00:28
Chapter 235 : Xung đột 17/10/2020 22:28
Chapter 234 : Sinh sự 17/10/2020 20:28
Chapter 233 : Cốt Châu biến hóa 17/10/2020 18:28
Chapter 232 : Hoang Cơ vào ở 17/10/2020 16:28
Chapter 231 : Cảnh giới tinh thần lực 17/10/2020 14:28
Chapter 230 : Thiên Thú thân thể 17/10/2020 12:28
Chapter 229 : Gặp Hoang Cơ 17/10/2020 10:28
Chapter 228 : Tắm gội 17/10/2020 08:28
Chapter 227 : Chữa bệnh 17/10/2020 06:28
Chapter 226 : Trị liệu Tiêu Thiên Khải 17/10/2020 04:28
Chapter 225 : Cái muội tử kia 17/10/2020 02:28
Chapter 224 : Liên minh 17/10/2020 00:28
Chapter 223 : Quyết chiến 16/10/2020 22:28
Chapter 222 : Chuyển nhà 16/10/2020 20:28
Chapter 221 : Điều dưỡng 16/10/2020 18:28
Chapter 220 : Quỷ Hỏa Âm Viêm 16/10/2020 16:28
Chapter 219 : Dị trạng 16/10/2020 14:28
Chapter 218 : Thật nhiều chỗ tốt 16/10/2020 12:28
Chapter 217 : Hai bên tranh chấp 16/10/2020 10:28
Chapter 216 : Người ngoài ý muốn 16/10/2020 08:28
Chapter 215 : Tiền căn 16/10/2020 06:28
Chapter 214 : Người trong quan 16/10/2020 04:28
Chapter 213 : Mười tám ngôi mộ 16/10/2020 02:28
Chapter 212 : Thi Tuyền Hoa 16/10/2020 00:28
Chapter 211 : Mở ra mộ Nhân Vương 15/10/2020 22:28
Chapter 210 : Đại mộ 15/10/2020 20:28
Chapter 209 : Nguyệt Âm Đan 15/10/2020 18:28
Chapter 208 : Thể chất đặc thù 15/10/2020 16:28
Chapter 207 : Trước đi Tước Ảnh thành 15/10/2020 14:28
Chapter 206 : Công tử có tiền 15/10/2020 12:28
Chapter 205 : Gặp nhau 15/10/2020 10:28
Chapter 204 : Tầm Tung Thử 15/10/2020 08:28
Chapter 203 : Lựa chọn linh dược 15/10/2020 06:28
Chapter 202 : Diệt sạch nạn trộm cướp 15/10/2020 04:28
Chapter 201 : Ám toán phỉ bang 15/10/2020 02:28
Chapter 200 : Linh dược 15/10/2020 00:28
Chapter 199 : Giao dịch 14/10/2020 22:28
Chapter 198 : Mua mua mua 14/10/2020 20:28
Chapter 197 : Vạn Dược Lâu 14/10/2020 18:28
Chapter 196 : Người thắng cuối cùng 14/10/2020 16:28
Chapter 195 : Phân đoạn đầu tiên 14/10/2020 14:28
Chapter 194 : Cực phẩm tiểu lốc xoáy 14/10/2020 12:28
Chapter 193 : Cố Tá đấu đan 14/10/2020 10:28
Chapter 192 : Phệ Linh Đan 14/10/2020 08:28
Chapter 191 : Phương thức đấu đan 13/05/2020 13:11
Chapter 190 : Vòng đào thải 13/05/2020 11:11
Chapter 189 : Huynh muội Lăng thị 11/05/2020 13:11
Chapter 188 : Huynh muội 11/05/2020 11:11
Chapter 187 : Tạm thời đừng nhìn 11/05/2020 09:11
Chapter 186 : Đa tạ 11/05/2020 07:11
Chapter 185 : Cố Tá đấu đan 11/05/2020 05:11
Chapter 184 : Hứa Linh Tụ thua 07/05/2020 13:11
Chapter 183 : Phủ thành chủ đấu đan 07/05/2020 09:11
Chapter 182 : Lai lịch sát thủ 06/05/2020 13:12
Chapter 181 : Trước đi đấu đan hội 05/05/2020 09:11
Chapter 180 : Đấu đan hội 05/05/2020 07:11
Chapter 179 : Mọi người khiếp sợ 03/05/2020 09:11
Chapter 178 : Yêu nghiệt thiên tài 02/05/2020 09:11
Chapter 177 : Lực thích ứng 02/05/2020 07:11
Chapter 176 : Thí Luyện Đường 01/05/2020 09:12
Chapter 175 : Bách Xuyên Minh khiếp sợ 01/05/2020 07:12
Chapter 174 : Đơn đặt hàng lớn 29/04/2020 09:11
Chapter 173 : Đại hộ khách 28/04/2020 13:12
Chapter 172 : Buôn may bán đắc 27/04/2020 09:12
Chapter 171 : Hiệu thuốc khai trương 27/04/2020 07:12
Chapter 170 : Bắt được Tôn Lang 25/04/2020 09:11
Chapter 169 : Ngậm bồ Hòn 24/04/2020 09:12
Chapter 168 : Phá giải âm mưu 23/04/2020 09:12
Chapter 167 : Liên tiếp tao ngộ 22/04/2020 13:12
Chapter 166 : Thu phục 22/04/2020 11:12
Chapter 165 : Nhổ cỏ tận gốc 22/04/2020 09:12
Chapter 164 : Biến cố 19/04/2020 13:13
Chapter 163 : Liên tục thu hoạch 18/04/2020 23:11
Chapter 162 : Đạt được Địa Tâm Hỏa 16/04/2020 13:11
Chapter 161 : Giết hỏa vượn 13/04/2020 23:12
Chapter 160 : Tàng Long Sơn 13/04/2020 21:12
Chapter 159 : Thiên Long Vệ trung thành 11/04/2020 13:17
Chapter 158 : Yến tiệc 10/04/2020 09:13
Chapter 157 : Trở về nhà 09/04/2020 09:16
Chapter 156 : Trở về Thương Vân Quốc 08/04/2020 13:24
Chapter 155 : Khắp nơi phản ứng 07/04/2020 09:12
Chapter 154 : Không cho mặt mũi 06/04/2020 09:11
Chapter 153 : Hoang lang chấn động 05/04/2020 09:11
Chapter 152 : Bốn phía cướp đoạt 04/04/2020 09:12
Chapter 151 : Cứu người thành công 03/04/2020 09:11
Chapter 150 : Đại ca gặp nạn 02/04/2020 09:12
Chapter 149 : Ngoài ý muốn 01/04/2020 13:11
Chapter 148 : Tịch Sương Vân 01/04/2020 11:11
Chapter 147 : Chó săn lật mặt 01/04/2020 09:11
Chapter 146 : Bí dược 29/03/2020 23:12
Chapter 145 : Là ta đường đột 29/03/2020 19:12
Chapter 144 : Tắm gội 29/03/2020 17:12
Chapter 143 : Thành quả 29/03/2020 15:12
Chapter 142 : Làm thực nghiệm 28/03/2020 13:13
Chapter 141 : Lựa chọn cơ thể sống 27/03/2020 23:12
Chapter 140 : Giao dịch 27/03/2020 21:12
Chapter 139 : Người quen 26/03/2020 23:12
Chapter 138 : Hắc Ngục 26/03/2020 21:12
Chapter 137 : Xích Huyết Mễ biến dị 24/03/2020 13:12
Chapter 136 : Bó lớn điểm cống hiến 24/03/2020 11:12
Chapter 135 : Tìm được đại ca 22/03/2020 13:12
Chapter 134 : Dược sư hành tẩu 28/02/2020 02:11
Chapter 133 : Địa hỏa luyện đan 28/02/2020 00:11
Chapter 132 : A Tá kiểm tra đánh giá 24/02/2020 23:11
Chapter 131 : Phát hiện mới 28/01/2020 23:11
Chapter 130 : Cứu ra 28/01/2020 21:11
Chapter 129 : Nội môn 24/01/2020 02:11
Chapter 128 : Bị gây khó dễ 24/01/2020 00:11
Chapter 127 : Các thế lực 23/01/2020 22:11
Chapter 3.126 23/01/2020 20:11
Chapter 125 : Thành tựu Tiên Thiên 23/01/2020 18:11
Chapter 124 : Quỷ Đan 23/01/2020 16:11
Chapter 123 : Lại thu nô lệ 23/01/2020 14:11
Chapter 122 : Tác dụng Tiên Thiên Đan 23/01/2020 12:11
Chapter 121 : Nô lệ 23/01/2020 10:11
Chapter 120 : Một thân mồ Hôi lạnh 23/01/2020 08:11
Chapter 119 : Dị biến 23/01/2020 06:11
Chapter 118 : Ngoài ý muốn 23/01/2020 04:11
Chapter 117 : Hái thành công 23/01/2020 02:11
Chapter 116 : Lưỡng Diện Hoa 23/01/2020 00:11
Chapter 115 : Thương Ngự rời đi 22/01/2020 22:11
Chapter 114 : Thiên Hành ra tay 22/01/2020 20:11
Chapter 113 : Đồng môn tương tàn 22/01/2020 18:11
Chapter 112 : Giải độc 22/01/2020 16:11
Chapter 111 : Trúng độc 22/01/2020 14:11
Chapter 110 : Thần diệu tâm pháp 22/01/2020 12:11
Chapter 109 : Kỳ Môn Đan 22/01/2020 10:11
Chapter 108 : Tiên Thiên Đan 22/01/2020 08:11
Chapter 107 : Chuyện ngoài ý muốn 22/01/2020 06:11
Chapter 106 : Tây Sơn săn quỷ 22/01/2020 04:11
Chapter 105 : Rượu thuốc 22/01/2020 02:11
Chapter 104 : Sau khi say rượu 22/01/2020 00:11
Chapter 103 : Nói sinh ý 21/01/2020 22:11
Chapter 102 : Gian thương tới 21/01/2020 20:11
Chapter 101 : Có người tương mời 21/01/2020 18:11
Chapter 100 : Nội môn đệ tử 21/01/2020 16:11
Chapter 99 : Hai ngày 21/01/2020 14:11
Chapter 98 : A Tá rất lợi hại 21/01/2020 12:11
Chapter 97 : Ra cửa rèn luyện 21/01/2020 10:11
Chapter 96 : Đề cao dược thang 21/01/2020 08:11
Chapter 95 : Thiên phú 21/01/2020 06:11
Chapter 94 : Ban đế sơ thành* 21/01/2020 04:11
Chapter 93 : Nhận lời 21/01/2020 02:11
Chapter 92 : Mời chào 21/01/2020 00:11
Chapter 91 : Đan Nguyên tiểu hội 20/01/2020 22:11
Chapter 90 : Bại gia tử 20/01/2020 20:11
Chapter 89 : Thăng 20/01/2020 18:11
Chapter 3.88 88: : Tông môn 20/01/2020 16:11
Chapter 87 : Tiến vào tông môn 20/01/2020 14:11
Chapter 86 : Phân phối sản nghiệp 20/01/2020 12:11
Chapter 85 : Tình nghĩa tự hiểu 20/01/2020 10:11
Chapter 84 : Nhiệm vụ mới 20/01/2020 08:11
Chapter 83 : Điểm mấu chốt 20/01/2020 06:11
Chapter 82 : Nhiệm vụ mới 20/01/2020 04:11
Chapter 81 : Tương lai tàn khốc 20/01/2020 02:11
Chapter 80 : Lợi ích của mười người đứng đầu 20/01/2020 00:11
Chapter 79 : Kết quả đối chiến 19/01/2020 22:11
Chapter 78 : Ba người đứng đầu 19/01/2020 20:11
Chapter 77 : Vận may kinh thiên 19/01/2020 18:11
Chapter 76 : Ngươi nghĩ muốn nôn 19/01/2020 16:11
Chapter 75 : Trận chiến mở màn 19/01/2020 14:11
Chapter 74 : Đề phòng 19/01/2020 12:11
Chapter 73 : Hách Liên gia ác ý 19/01/2020 10:11
Chapter 72 : Thoát Phàm cảnh hoài nghi 19/01/2020 08:11
Chapter 71 : Cơn lốc Hồi Xuân Đan 19/01/2020 06:11
Chapter 70 : Cối xay lớn 19/01/2020 04:11
Chapter 69 : Khảo nghiệm thảm thiết 19/01/2020 02:11
Chapter 68 : Phân tán nguy hiểm 19/01/2020 00:11
Chapter 67 : Lén lút 18/01/2020 22:11
Chapter 66 : Thoát Phàm Cảnh 18/01/2020 20:11
Chapter 65 : Dao Mẫn công chúa 18/01/2020 18:11
Chapter 64 : Điên cuồng kiếm tiền 18/01/2020 16:11
Chapter 63 : Trăm quốc đại chiến 18/01/2020 14:11
Chapter 62 : Chấn động 18/01/2020 12:11
Chapter 61 : Phát triển đan dược 18/01/2020 10:11
Chapter 60 : Cắt cổ tay 18/01/2020 08:11
Chapter 59 : Kim chủ trở về 18/01/2020 06:11
Chapter 58 : Cố Tá săn thú 18/01/2020 04:11
Chapter 57 : Tranh luận 18/01/2020 02:11
Chapter 56 : Kim chủ đi rồi 18/01/2020 00:11
Chapter 55 : Tẫn phó lưu thủy* 17/01/2020 22:11
Chapter 54 : Khảo nghiệm kết thúc 17/01/2020 20:11
Chapter 53 : Hộc máu 17/01/2020 18:11
Chapter 52 : Đáng giận! Đáng giận! 17/01/2020 16:11
Chapter 51 02/10/2020 19:29
Chapter 2.51 17/01/2020 14:11
Chapter 2.5 17/01/2020 12:11
Chapter 49 : Tham niệm 17/01/2020 10:11
Chapter 2.48 48: : Chấn động gia tộc 17/01/2020 08:11
Chapter 47 : Tiềm long xuất uyên 17/01/2020 06:11
Chapter 46 : Sét đánh giữa trời quang 17/01/2020 04:11
Chapter 45 : Tiến bộ lớn 17/01/2020 02:11
Chapter 44 : Giao dịch đan dược 17/01/2020 00:11
Chapter 43 : Cỗ máy giết chóc 16/01/2020 22:11
Chapter 42 : Đặt đâu thắng đó 16/01/2020 20:11
Chapter 41 : Đặt cược 16/01/2020 18:11
Chapter 40 : Lôi đài sinh tử 16/01/2020 16:11
Chapter 39 : Cá lớn nuốt cá bé 16/01/2020 14:11
Chapter 38 : Săn giết 16/01/2020 12:11
Chapter 37 : Mỹ thực 16/01/2020 10:11
Chapter 36 : Làm chút cống hiến 16/01/2020 08:11
Chapter 35 : Trò hay 16/01/2020 06:11
Chapter 34 : Kim phiếu 16/01/2020 04:11
Chapter 33 : Cố Tá quyết định 16/01/2020 02:11
Chapter 32 : Tin tức tên cặn bã 16/01/2020 00:11
Chapter 31 : Hố nhỏ 15/01/2020 22:11
Chapter 30 : Gặp lại Tề Phong 15/01/2020 20:11
Chapter 29 : Đấu giá hội 15/01/2020 18:11
Chapter 28 : Cửa hàng Thương Long 15/01/2020 16:11
Chapter 27 : Đan dược phân phẩm 15/01/2020 14:11
Chapter 26 : Cốt Châu 15/01/2020 12:11
Chapter 25 : Thẳng thắn cùng suy đoán 15/01/2020 10:11
Chapter 24 : Nhiệm vụ mới 15/01/2020 08:11
Chapter 23 : Thương Long Trì 15/01/2020 06:11
Chapter 22 : Kết quả luận võ 15/01/2020 04:11
Chapter 21 : Thông Thiên Nhãn 15/01/2020 02:11
Chapter 20 : Tứ đại công tử hiện thân 15/01/2020 00:11
Chapter 19 : Cải tiến công pháp 14/01/2020 22:11
Chapter 18 : Khóa chỉ đạo của kim chủ 14/01/2020 20:11
Chapter 17 : A Tá nhìn kĩ 14/01/2020 18:11
Chapter 16 : Thế gia chiến 14/01/2020 16:11
Chapter 15 : Công Nghi gia 14/01/2020 14:11
Chapter 14 : Đi Công Nghi gia 14/01/2020 12:11
Chapter 13 : Cố Tá giá trị 14/01/2020 10:11
Chapter 12 : Đan dược đáng sợ 14/01/2020 08:11
Chapter 11 : Bản lĩnh Cố Tá 14/01/2020 06:11
Chapter 10 : Luyện dược 14/01/2020 04:11
Chapter 9 : Tin tức tốt 14/01/2020 02:11
Chapter 8 : Bệnh chứng 14/01/2020 00:11
Chapter 7 : Công Nghi Thiên Hành 13/01/2020 22:11
Chapter 6 : Uy hiếp kim chủ 13/01/2020 20:11
Chapter 5 : Thương Vân Thành 13/01/2020 18:11
Chapter 4 : Thoát đi Tề gia 13/01/2020 16:11
Chapter 3 : Từ từ đi đến con đường phía trước 13/01/2020 14:11
Chapter 2 : Nhiệm vụ nguy hiểm 13/01/2020 12:11
Chapter 1.1 1: : Hệ thống nhận chủ 13/01/2020 10:11

comment

Có thể bạn thích xem

[Harry Potter Đồng Nhân] Sự Cố Độc Dược - [Harry Potter Đong Nhan] Su Co Đoc Duoc

Cập nhật lúc : 08/08/2019 18:33

Tình trạng : 55 / 55 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ta Nghe Thấy A - Ta Nghe Thay A

Cập nhật lúc : 24/07/2019 18:23

Tình trạng : 5 / 5 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

[Thích Cố] Ta Là Mẹ Ruột Ta Sợ Ai - [Thich Co] Ta La Me Ruot Ta So Ai

Cập nhật lúc : 12/09/2019 13:25

Tình trạng : 17 / 17 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tổng Tài A A A A A - Tong Tai A A A A A

Cập nhật lúc : 12/05/2019 22:23

Tình trạng : 11 / 11 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Từ O Biến A Về Sau Ta Chỉ Muốn Ăn Cơm Mềm - Tu O Bien A Ve Sau Ta Chi Muon Ăn Com Mem

Cập nhật lúc : 21/09/2021 23:58

Tình trạng : 19 / 21 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

A Trạch Cơ Tình Liên Manh - A Trach Co Tinh Lien Manh

Cập nhật lúc : 25/12/2018 15:12

Tình trạng : 14 / 14 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cô À! Đừng Nghĩ Sẽ Chạy Thoát - Co À! Đung Nghi Se Chay Thoat

Cập nhật lúc : 19/06/2019 02:56

Tình trạng : 6 / 8 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Tôi Có Thể Nuốt Đầu Ngài Không Ạ? - Toi Co The Nuot Đau Ngai Khong Ạ?

Cập nhật lúc : 20/12/2019 12:55

Tình trạng : 23 / 23 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một O - Hai A Gap Nhau Ắt Co Mot O

Cập nhật lúc : 01/07/2021 11:08

Tình trạng : 89 / 91 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Các Nam Chủ À Ta Chỉ Là Nữ Phụ Nho Nhỏ - Cac Nam Chu À Ta Chi La Nu Phu Nho Nho

Cập nhật lúc : 08/05/2019 23:22

Tình trạng : 23 / 25 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Teen, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Có Thể Xem Sự Đáng Yêu Là Cơm Ăn À? - Co The Xem Su Đang Yeu La Com Ăn À?

Cập nhật lúc : 28/08/2021 06:58

Tình trạng : 59 / 59 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ta Không Nói Lời Nào Không Có Nghĩa Là Ta Không Biết - Ta Khong Noi Loi Nao Khong Co Nghia La Ta Khong Biet

Cập nhật lúc : 27/11/2019 00:30

Tình trạng : 50 / 50 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.193

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 02/12/2021 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.303

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 02/12/2021 13:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.416

Đọc truyện

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 02/12/2021 13:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.401

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 02/12/2021 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.262

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 02/12/2021 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.203

Đọc truyện

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng - Toi Cuong Than Thoai Đe Hoang

Cập nhật lúc : 02/12/2021 21:40

Tình trạng : 2383 / 2383 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.195

Đọc truyện