Sủng Ái Manh Thê Trùng Sinh

Sung Ái Manh The Trung Sinh

Tác giả : Mộ Hi

Thể loại : Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 06/10/2022 15:59

Tình trạng : 108 / 108 Chapter

Lượt xem: 16181

Tác giả: Mộ Hi Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị Giới thiệu: Mang thai bốn tháng, cô bị chồng cùng em gái liên thủ đưa lên giường người khác, vì bảo vệ trong sạch thà chết không cuối cùng nhảy lầu, đi đời nhà ma. Ông trời đều vì cô tức giận bất bình, cho cô cơ hội trùng sinh, cho cô cơ hội trả thù nam nhân cặn bã, từ đây từng bước thăng quang, ở trong vòng giải trí vui vẻ thủy khởi
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 108 : 108: Gần Nhau Cả Đời Bốn 07/10/2022 09:29
Chapter 107 : 107: Gần Nhau Cả Đời Ba 07/10/2022 07:29
Chapter 106 : 106: Gần Nhau Cả Đời Hai 07/10/2022 05:29
Chapter 105 : 105: Gần Nhau Cả Đời Một Cặn Bã Cực Xui 07/10/2022 03:29
Chapter 104 : 104: Âm Mưu Mờ Ám! Tám 07/10/2022 01:29
Chapter 103 : 103: M Mưu Mờ Ám! Bảy 06/10/2022 23:29
Chapter 102 : 102: Âm Mưu Mờ Ám! Sáu 06/10/2022 21:29
Chapter 101 : 101: Âm Mưu Mờ Ám! Năm 06/10/2022 19:29
Chapter 100 : 100: Âm Mưu Mờ Ám! Bốn 06/10/2022 17:29
Chapter 99 : 99: Âm Mưu Mờ Ám! Ba 06/10/2022 15:29
Chapter 98 : 98: Âm Mưu Mờ Ám! Hai 06/10/2022 13:29
Chapter 97 : 97: Âm Mưu Mờ Ám! Một 06/10/2022 11:29
Chapter 96 : 96: Đại Khoái Nhân Tâm Mười Một Ngược Cặn Bã 06/10/2022 09:29
Chapter 95 : 95: Đại Khoái Nhân Tâm! Mười Ngược Cặn Bã 06/10/2022 07:29
Chapter 94 : 94: Đại Khoái Nhân Tâm! Chín 06/10/2022 05:29
Chapter 93 : 93: Đại Khoái Nhân Tâm! Tám 06/10/2022 03:29
Chapter 92 : 92: Đại Khoái Nhân Tâm! Bảy 06/10/2022 01:29
Chapter 91 : 91: Đại Khoái Nhân Tâm! Sáu 05/10/2022 23:29
Chapter 90 : 90: Đại Khoái Nhân Tâm Năm 05/10/2022 21:29
Chapter 89 : 89: Đại Khoái Nhân Tâm Bốn 05/10/2022 19:29
Chapter 88 : 88: Đại Khoái Nhân Tâm Ba 05/10/2022 17:29
Chapter 87 : 87: Đại Khoái Nhân Tâm Hai 05/10/2022 15:29
Chapter 86 : 86: Đại Khoái Nhân Tâm Một 05/10/2022 13:29
Chapter 85 : 85: Vui Vẻ Thủy Khởi Mười Sáu 05/10/2022 11:29
Chapter 84 : 84: Vui Vẻ Thủy Khởi Mười Lăm 05/10/2022 09:29
Chapter 83 : 83: Vui Vẻ Thủy Khởi Mười Bốn 05/10/2022 07:29
Chapter 82 : 82: Vui Vẻ Thủy Khởi Mười Ba Diễn Tình Cảm 05/10/2022 05:29
Chapter 81 : 81: Vui Vẻ Thủy Khởi Mười Hai 05/10/2022 03:29
Chapter 80 : 80: Vui Vẻ Thủy Khởi Mười Một 05/10/2022 01:29
Chapter 79 : 79: Vui Vẻ Thủy Khởi Mười 04/10/2022 23:29
Chapter 78 : 78: Vui Vẻ Thủy Khởi Chín 04/10/2022 21:29
Chapter 77 : 77: Vui Vẻ Thủy Khởi Tám 29/09/2022 19:29
Chapter 76 : 76: Vui Vẻ Thủy Khởi Bảy Ngược Diệp Vũ 29/09/2022 17:29
Chapter 75 : 75: Vui Vẻ Thủy Khởi Sáu Tiểu Kịch Trường 29/09/2022 15:29
Chapter 74 : 74: Vui Vẻ Thủy Khởi Năm 29/09/2022 13:29
Chapter 73 : 73: Vui Vẻ Thủy Khởi Bốn 29/09/2022 11:29
Chapter 72 : 72: Vui Vẻ Thủy Khởi Ba 29/09/2022 09:29
Chapter 71 : 71: Vui Vẻ Thủy Khởi Hai 29/09/2022 07:29
Chapter 70 : 70: Vui Vẻ Thủy Khởi Một 29/09/2022 05:29
Chapter 69 : 69: Tình Thâm Năm 29/09/2022 03:29
Chapter 68 : 68: Tình Thâm Bốn 29/09/2022 01:29
Chapter 67 : 67: Tình Thâm Ba 28/09/2022 23:29
Chapter 66 : 66: Tình Thâm Hai 28/09/2022 21:29
Chapter 65 : 65: Tình Thâm Một 28/09/2022 19:29
Chapter 64 : 64: Gông Cùm Xiềng Xích Năm 28/09/2022 17:29
Chapter 63 : 63: Gông Cùm Xiềng Xích Bốn 28/09/2022 15:29
Chapter 62 : 62: Gông Cùm Xiềng Xích Ba 28/09/2022 13:29
Chapter 61 : 61: Gông Cùm Xiềng Xích Hai 28/09/2022 11:29
Chapter 60 : 60: Gông Cùm Xiềng Xích Một 28/09/2022 09:29
Chapter 59 : 59: Yêu Nhau Năm 28/09/2022 07:29
Chapter 58 : 58: Yêu Nhau Bốn 28/09/2022 05:29
Chapter 57 : 57: Yêu Nhau Ba 28/09/2022 03:29
Chapter 56 : 56: Yêu Nhau Hai 28/09/2022 01:29
Chapter 55 : 55: Yêu Nhau Một 27/09/2022 23:29
Chapter 54 : 54: Hiểu Nhau Bốn 27/09/2022 21:29
Chapter 53 : 53: Hiểu Nhau Ba 27/09/2022 19:29
Chapter 52 : 52: Hiểu Nhau Hai 27/09/2022 17:29
Chapter 51 : 51: Hiểu Nhau Một 27/09/2022 15:29
Chapter 50 : 50: Kết Hôn Ba 27/09/2022 13:29
Chapter 49 : 49: Kết Hôn Hai 27/09/2022 11:29
Chapter 48 : 48: Kết Hôn Một 27/09/2022 09:29
Chapter 47 : 47: Thủ Hộ Bốn 27/09/2022 07:29
Chapter 46 : 46: Thủ Hộ Ba 27/09/2022 05:29
Chapter 45 : 45: Thủ Hộ Hai 27/09/2022 03:29
Chapter 44 : 44: Thủ Hộ Một 27/09/2022 01:29
Chapter 43 : 43: Tin Tưởng Hai 26/09/2022 23:29
Chapter 42 : 42: Tín Nhiệm Một 26/09/2022 21:29
Chapter 41 : 41: Âm Mưu Hai 26/09/2022 19:29
Chapter 40 : 40: Âm Mưu Một 26/09/2022 17:29
Chapter 39 : 39: Cầu Hôn Hai 26/09/2022 15:29
Chapter 38 : 38: Cầu Hôn Một 26/09/2022 13:29
Chapter 37 : 37: Mê Tình Hai 26/09/2022 11:29
Chapter 36 : 36: Mê Tình Một 26/09/2022 09:29
Chapter 35 : 35: Chân Tướng Hai 26/09/2022 07:29
Chapter 34 : 34: Chân Tướng Một 26/09/2022 05:29
Chapter 33 : 33: Ngược Cặn Bã Bốn 26/09/2022 03:29
Chapter 32 : 32: Ngược Cặn Bã Ba 26/09/2022 01:29
Chapter 31 : 31: Ngược Cặn Bã Hai 25/09/2022 23:29
Chapter 30 : 30: Ngược Cặn Bã Một 25/09/2022 21:29
Chapter 29 : 29: Thử Kính Hai 25/09/2022 19:29
Chapter 28 : 28: Thử Kính Một 25/09/2022 17:29
Chapter 27 : 27: Ký Ước 25/09/2022 15:29
Chapter 26 : 26: Bày Tỏ Tình Yêu Bốn 25/09/2022 13:29
Chapter 25 : 25: Bày Tỏ Tình Yêu Ba 25/09/2022 11:29
Chapter 24 : 24: Bày Tỏ Tình Yêu Hai 25/09/2022 09:29
Chapter 23 : 23: Bày Tỏ Tình Yêu Một 25/09/2022 07:29
Chapter 22 : 22: Về Nhà 25/09/2022 05:29
Chapter 21 : 21: Tranh Chấp 25/09/2022 03:29
Chapter 20 : 20: Hôn Môi 25/09/2022 01:29
Chapter 19 : 19: Báo Thù Bốn 24/09/2022 23:29
Chapter 18 : 18: Báo Thù Ba 24/09/2022 21:29
Chapter 17 : 17: Báo Thù Hai 24/09/2022 19:29
Chapter 16 : 16: Báo Thù Một 24/09/2022 17:29
Chapter 15 : 15: Gặp Nhau Hai 24/09/2022 15:29
Chapter 14 : 14: Gặp Nhau Một 24/09/2022 13:29
Chapter 13 : 13: Phỏng Vấn Hai 24/09/2022 11:29
Chapter 12 : 12: Phỏng Vấn Một 24/09/2022 09:29
Chapter 11 : 11: Liên Thủ Hai 24/09/2022 07:29
Chapter 10 : 10: Liên Thủ Một 24/09/2022 05:29
Chapter 9 : 9: Tranh Chấp Hai 24/09/2022 03:29
Chapter 8 : 8: Tranh Chấp Một 24/09/2022 01:29
Chapter 7 : 7: Yến Hội Ba 23/09/2022 23:29
Chapter 6 : 6: Yến Hội Hai 23/09/2022 21:29
Chapter 5 : 5: Yến Hội Một 23/09/2022 19:29
Chapter 4 : 4: Tranh Chấp 23/09/2022 17:29
Chapter 3 : 3: Mới Gặp 23/09/2022 15:29
Chapter 2 : 2: Trở Về 23/09/2022 13:29
Chapter 1 : 1: Trùng Sinh 23/09/2022 11:29

comment

Có thể bạn thích xem

Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu - Trung Sinh Lam Quy The: Su Sung Ái Cua Đe Thieu

Cập nhật lúc : 24/08/2019 17:45

Tình trạng : 96 / 98 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Nữ Cường, Comedy - Hài Hước, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Mạnh Long Sủng Ái Thê - Lão Đại Xin Kiềm Chế - Manh Long Sung Ái The - Lao Đai Xin Kiem Che

Cập nhật lúc : 04/01/2020 22:44

Tình trạng : 47 / 47 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Mạt Thế Trùng Sinh Nhất Ái Tâm - Mat The Trung Sinh Nhat Ái Tam

Cập nhật lúc : 06/12/2019 14:11

Tình trạng : 7 / 9 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Dị Năng, Mạt Thế

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng - Trung Sinh Mat The Đoc Sung

Cập nhật lúc : 02/10/2018 21:30

Tình trạng : 39 / 41 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Mạt Thế

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu - Sung Ái Cua Ba Thieu: Bat Giu Cap Song Sinh Yeu Dau Cua Manh Mau

Cập nhật lúc : 26/12/2019 02:31

Tình trạng : 987 / 989 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh - Thuc Cot Sung Ái: Boss Qua Hung Manh

Cập nhật lúc : 24/06/2019 14:34

Tình trạng : 280 / 282 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Trùng Sinh Chi Sủng - Trung Sinh Chi Sung

Cập nhật lúc : 09/01/2019 11:22

Tình trạng : 29 / 31 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Dị Năng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trùng Sinh Sủng Phi - Trung Sinh Sung Phi

Cập nhật lúc : 14/08/2019 16:00

Tình trạng : 4 / 6 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trùng Sinh Lại Làm Sủng Phi - Trung Sinh Lai Lam Sung Phi

Cập nhật lúc : 02/04/2019 17:31

Tình trạng : 70 / 70 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi - Trung Sinh Cuc Sung Minh Vuong Phi

Cập nhật lúc : 12/11/2020 04:59

Tình trạng : 124 / 126 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/09/2023 07:00

Tình trạng : 4598 / 4600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.297

Đọc truyện

Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn - Chang Re Vo Dung La Tien Ton

Cập nhật lúc : 30/09/2023 18:29

Tình trạng : 1042 / 1044 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.388

Đọc truyện

Ú Oà! Bạn Trai Trên Mạng Của Tôi Là Trùm Trường - Ú Oa! Ban Trai Tren Mang Cua Toi La Trum Truong

Cập nhật lúc : 30/09/2023 22:28

Tình trạng : 81 / 83 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Teen

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thiên Tinh Giới!!! Xuyên Đến Rồi - Thien Tinh Gioi!!! Xuyen Đen Roi

Cập nhật lúc : 30/09/2023 20:58

Tình trạng : 281 / 283 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chân Long Chí Tôn Đô Thị - Chan Long Chi Ton Đo Thi

Cập nhật lúc : 30/09/2023 19:59

Tình trạng : 1508 / 1510 Chapter

Thể loại: Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời - Nghe Bao Boss Han Nghien Vo Len Troi

Cập nhật lúc : 30/09/2023 17:00

Tình trạng : 1310 / 1312 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.239

Đọc truyện