Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Song Tu Đao Lu Cua Toi

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Comedy - Hài Hước, Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 13/09/2021 19:35

Tình trạng : 655 / 657 Chapter

Lượt xem: 16181

Tu tiên giới hiện đại, ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé, người người đều cảm thấy bất an. Mã Anh Hùng - Một nhân viên trị an trong lúc vô tình cứu được 1 cô gái tu tiên, đánh bậy đánh bạ mà bước lên con đường tu hành...
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 655 03/09/2020 12:11
Chapter 568 : - Nhỏ máu nhận chủ 02/09/2020 15:11
Chapter 567 : - Khôi lỗi sói non 31/08/2020 15:11
Chapter 566 : - Thần khôi thiên tôn 26/08/2020 15:11
Chapter 565 : - Ban Cơ thành 23/08/2020 18:11
Chapter 564 : - Thông gia 19/08/2020 15:13
Chapter 563 : - Trùng kích không minh 16/08/2020 15:11
Chapter 562 16/08/2020 13:11
Chapter 561 16/08/2020 11:11
Chapter 560 16/08/2020 09:11
Chapter 559 16/08/2020 07:11
Chapter 558 16/08/2020 05:11
Chapter 557 16/08/2020 03:11
Chapter 556 16/08/2020 01:11
Chapter 555 19/07/2020 16:11
Chapter 554 19/07/2020 14:11
Chapter 553 19/07/2020 12:11
Chapter 552 19/07/2020 10:11
Chapter 551 19/07/2020 08:11
Chapter 550 19/07/2020 06:11
Chapter 549 19/07/2020 04:11
Chapter 548 19/07/2020 02:11
Chapter 547 19/07/2020 00:11
Chapter 546 18/07/2020 22:11
Chapter 545 18/07/2020 20:11
Chapter 544 18/07/2020 18:11
Chapter 543 06/07/2020 17:29
Chapter 542 06/05/2020 21:26
Chapter 541 06/01/2020 14:21
Chapter 540 06/01/2020 14:21
Chapter 539 18/07/2020 08:11
Chapter 538 18/07/2020 06:11
Chapter 537 18/07/2020 04:11
Chapter 536 18/07/2020 02:11
Chapter 535 05/11/2020 09:46
Chapter 534 05/11/2020 09:46
Chapter 533 05/06/2020 15:55
Chapter 532 17/07/2020 18:11
Chapter 531 17/07/2020 16:11
Chapter 530 17/07/2020 14:11
Chapter 529 17/07/2020 12:11
Chapter 528 17/07/2020 10:11
Chapter 527 17/07/2020 08:11
Chapter 526 17/07/2020 06:11
Chapter 525 04/07/2020 21:39
Chapter 524 04/04/2020 09:03
Chapter 523 17/07/2020 00:11
Chapter 522 16/07/2020 22:11
Chapter 521 24/03/2020 09:10
Chapter 520 20/03/2020 06:10
Chapter 519 20/03/2020 04:10
Chapter 518 16/03/2020 09:10
Chapter 517 16/03/2020 07:10
Chapter 516 16/03/2020 05:10
Chapter 515 04/03/2020 18:10
Chapter 514 28/02/2020 13:10
Chapter 513 28/02/2020 11:10
Chapter 512 22/02/2020 08:10
Chapter 511 22/02/2020 06:10
Chapter 510 22/02/2020 04:10
Chapter 509 22/02/2020 02:10
Chapter 508 22/02/2020 00:10
Chapter 507 21/02/2020 22:10
Chapter 506 21/02/2020 20:10
Chapter 505 21/02/2020 18:10
Chapter 504 21/02/2020 16:10
Chapter 503 21/02/2020 14:10
Chapter 502 21/02/2020 12:10
Chapter 501 21/02/2020 10:10
Chapter 499 21/02/2020 08:10
Chapter 498 21/02/2020 06:10
Chapter 497 21/02/2020 04:10
Chapter 496 21/03/2020 18:10
Chapter 492 15/02/2020 18:10
Chapter 495 22/03/2020 09:10
Chapter 491 15/02/2020 16:10
Chapter 494 22/03/2020 10:11
Chapter 490 31/01/2020 11:10
Chapter 493 25/03/2020 00:11
Chapter 489 22/01/2020 18:10
Chapter 492 14/05/2021 13:41
Chapter 488 17/01/2020 12:29
Chapter 491 02/11/2020 00:00
Chapter 487 17/01/2020 10:29
Chapter 490 19/05/2021 10:41
Chapter 486 17/01/2020 08:29
Chapter 489 24/05/2021 03:40
Chapter 485 17/01/2020 06:29
Chapter 488 24/05/2021 04:41
Chapter 484 12/12/2019 00:00
Chapter 487 01/08/2020 00:00
Chapter 483 17/01/2020 02:29
Chapter 486 31/05/2021 08:41
Chapter 482 17/01/2020 00:29
Chapter 485 31/05/2021 08:42
Chapter 481 11/03/2019 00:00
Chapter 484 12/12/2019 00:00
Chapter 480 11/01/2019 00:00
Chapter 483 31/05/2021 11:42
Chapter 479 16/01/2020 18:29
Chapter 482 31/05/2021 11:42
Chapter 478 16/01/2020 16:29
Chapter 477 16/01/2020 14:29
Chapter 481 11/03/2019 00:00
Chapter 476 16/01/2020 12:29
Chapter 480 11/01/2019 00:00
Chapter 479 12/06/2021 12:40
Chapter 475 16/01/2020 10:29
Chapter 478 12/06/2021 14:42
Chapter 474 10/09/2019 00:00
Chapter 477 26/07/2021 13:41
Chapter 473 10/05/2019 00:00
Chapter 476 26/07/2021 14:42
Chapter 472 10/01/2019 00:00
Chapter 475 06/08/2021 12:42
Chapter 471 16/01/2020 02:29
Chapter 470 16/01/2020 00:29
Chapter 474 10/09/2019 00:00
Chapter 469 15/01/2020 22:29
Chapter 473 10/05/2019 00:00
Chapter 468 15/01/2020 20:29
Chapter 472 10/01/2019 00:00
Chapter 471 26/08/2021 02:40
Chapter 467 09/08/2019 00:00
Chapter 470 26/08/2021 05:41
Chapter 466 09/03/2019 00:00
Chapter 469 31/08/2021 16:41
Chapter 465 15/01/2020 14:29
Chapter 468 31/08/2021 16:42
Chapter 464 15/01/2020 12:29
Chapter 463 15/01/2020 10:29
Chapter 462 15/01/2020 08:29
Chapter 461 15/01/2020 06:29
Chapter 460 15/01/2020 04:29
Chapter 459 15/01/2020 02:29
Chapter 458 15/01/2020 00:29
Chapter 457 14/01/2020 22:29
Chapter 456 14/01/2020 20:29
Chapter 455 14/01/2020 18:29
Chapter 454 14/01/2020 16:29
Chapter 453 14/01/2020 14:29
Chapter 452 14/01/2020 12:29
Chapter 451 08/10/2019 00:00
Chapter 450 08/03/2019 00:00
Chapter 449 14/01/2020 06:29
Chapter 448 14/01/2020 04:29
Chapter 447 14/01/2020 02:29
Chapter 446 14/01/2020 00:29
Chapter 445 07/10/2019 00:00
Chapter 444 07/08/2019 00:00
Chapter 443 13/01/2020 18:29
Chapter 442 13/01/2020 16:29
Chapter 441 13/01/2020 14:29
Chapter 440 13/01/2020 12:29
Chapter 439 13/01/2020 10:29
Chapter 438 06/10/2019 00:00
Chapter 437 06/08/2019 00:00
Chapter 436 06/04/2019 00:00
Chapter 435 06/02/2019 00:00
Chapter 434 05/07/2019 00:00
Chapter 433.5 24/04/2021 14:40
Chapter 433 05/03/2019 00:00
Chapter 432 12/01/2020 20:29
Chapter 431 12/01/2020 18:29
Chapter 430 12/01/2020 16:29
Chapter 429 12/01/2020 14:29
Chapter 428 12/01/2020 12:29
Chapter 427 12/01/2020 10:29
Chapter 426 04/11/2019 00:00
Chapter 425 04/04/2019 00:00
Chapter 424 04/02/2019 00:00
Chapter 423 12/01/2020 02:29
Chapter 422 12/01/2020 00:29
Chapter 421 11/01/2020 22:29
Chapter 420 11/01/2020 20:29
Chapter 419 03/12/2019 00:00
Chapter 418 03/10/2019 00:00
Chapter 417 03/04/2019 00:00
Chapter 416 03/02/2019 00:00
Chapter 415 11/01/2020 10:29
Chapter 414 11/01/2020 08:29
Chapter 413 02/05/2019 00:00
Chapter 412 02/03/2019 00:00
Chapter 411 11/01/2020 02:29
Chapter 410 11/01/2020 00:29
Chapter 409 10/01/2020 22:29
Chapter 408 10/01/2020 20:29
Chapter 407 10/01/2020 18:29
Chapter 406 01/12/2019 00:00
Chapter 405 01/06/2019 00:00
Chapter 404 01/03/2019 00:00
Chapter 403 01/01/2019 00:00
Chapter 402 10/01/2020 08:29
Chapter 401 10/01/2020 06:29
Chapter 400 10/01/2020 04:29
Chapter 399 10/01/2020 02:29
Chapter 398 10/01/2020 00:29
Chapter 397 12/07/2018 00:00
Chapter 396 12/06/2018 00:00
Chapter 395 12/01/2018 00:00
Chapter 394 09/01/2020 16:29
Chapter 393 09/01/2020 14:29
Chapter 392 09/01/2020 12:29
Chapter 391 09/01/2020 10:29
Chapter 390 09/01/2020 08:29
Chapter 389 11/09/2018 00:00
Chapter 388 11/08/2018 00:00
Chapter 387 11/02/2018 00:00
Chapter 386 11/01/2018 00:00
Chapter 385 08/01/2020 22:29
Chapter 384 08/01/2020 20:29
Chapter 383 08/01/2020 18:29
Chapter 382 08/01/2020 16:29
Chapter 381 10/12/2018 00:00
Chapter 380 10/11/2018 00:00
Chapter 379 10/10/2018 00:00
Chapter 378 10/09/2018 00:00
Chapter 377 08/01/2020 06:29
Chapter 376 08/01/2020 04:29
Chapter 375 08/01/2020 02:29
Chapter 374 08/01/2020 00:29
Chapter 373 07/01/2020 22:29
Chapter 372 09/12/2018 00:00
Chapter 371 09/11/2018 00:00
Chapter 370 09/06/2018 00:00
Chapter 369 07/01/2020 14:29
Chapter 368 07/01/2020 12:29
Chapter 367 07/01/2020 10:29
Chapter 366 07/01/2020 08:29
Chapter 364 07/01/2020 06:29
Chapter 363 08/09/2018 00:00
Chapter 362 08/06/2018 00:00
Chapter 361 08/05/2018 00:00
Chapter 360 08/02/2018 00:00
Chapter 359 06/01/2020 20:29
Chapter 358 06/01/2020 18:29
Chapter 357 06/01/2020 16:29
Chapter 356 06/01/2020 14:29
Chapter 355 06/01/2020 12:29
Chapter 354 07/08/2018 00:00
Chapter 353 07/04/2018 00:00
Chapter 352 06/01/2020 06:29
Chapter 351 06/01/2020 04:29
Chapter 350 06/01/2020 02:29
Chapter 349 06/01/2020 00:29
Chapter 348 05/01/2020 22:29
Chapter 347 06/10/2018 00:00
Chapter 346 06/08/2018 00:00
Chapter 345 06/07/2018 00:00
Chapter 344 06/06/2018 00:00
Chapter 343 06/05/2018 00:00
Chapter 342 06/04/2018 00:00
Chapter 341 06/02/2018 00:00
Chapter 340 06/01/2018 00:00
Chapter 339 05/01/2020 04:29
Chapter 338 05/01/2020 02:29
Chapter 337 05/01/2020 00:29
Chapter 336 04/01/2020 22:29
Chapter 335 04/01/2020 20:29
Chapter 334 04/01/2020 18:29
Chapter 333 04/01/2020 16:29
Chapter 332 04/01/2020 14:29
Chapter 331 05/11/2018 00:00
Chapter 330 05/04/2018 00:00
Chapter 329 05/02/2018 00:00
Chapter 328 04/01/2020 06:29
Chapter 327 04/01/2020 04:29
Chapter 326 04/12/2018 00:00
Chapter 325 04/10/2018 00:00
Chapter 324 04/03/2018 00:00
Chapter 323 03/01/2020 20:29
Chapter 322 03/01/2020 18:29
Chapter 321 03/01/2020 16:29
Chapter 320 03/05/2018 00:00
Chapter 319 03/04/2018 00:00
Chapter 318 03/01/2020 10:29
Chapter 317 03/01/2020 08:29
Chapter 316 03/01/2020 06:29
Chapter 315 02/09/2018 00:00
Chapter 314 02/03/2018 00:00
Chapter 313 02/02/2018 00:00
Chapter 312 02/01/2020 22:29
Chapter 311 02/01/2020 20:29
Chapter 310 02/01/2020 18:29
Chapter 309 02/01/2020 16:29
Chapter 308 02/01/2020 14:29
Chapter 307 01/11/2018 00:00
Chapter 306 01/10/2018 00:00
Chapter 305 01/05/2018 00:00
Chapter 304 01/03/2018 00:00
Chapter 303 02/01/2020 04:29
Chapter 302 02/01/2020 02:29
Chapter 301 02/01/2020 00:29
Chapter 300 01/01/2020 22:29
Chapter 299 01/01/2020 20:29
Chapter 298 12/10/2017 00:00
Chapter 297 12/03/2017 00:00
Chapter 296 12/01/2017 00:00
Chapter 295 01/01/2020 12:29
Chapter 294 01/01/2020 10:29
Chapter 293 01/01/2020 08:29
Chapter 292 01/01/2020 06:29
Chapter 291 11/09/2017 00:00
Chapter 290 11/01/2017 00:00
Chapter 289 01/01/2020 00:29
Chapter 288 31/12/2019 22:29
Chapter 287 31/12/2019 20:29
Chapter 286 10/09/2017 00:00
Chapter 285 10/06/2017 00:00
Chapter 284 31/12/2019 14:29
Chapter 283 31/12/2019 12:29
Chapter 282 31/12/2019 10:29
Chapter 281 31/12/2019 08:29
Chapter 280 31/12/2019 06:29
Chapter 279 31/12/2019 04:29
Chapter 278 31/12/2019 02:29
Chapter 277 09/09/2017 00:00
Chapter 276 09/05/2017 00:00
Chapter 275 09/01/2017 00:00
Chapter 274 30/12/2019 18:29
Chapter 273 30/12/2019 16:29
Chapter 272 30/12/2019 14:29
Chapter 271 08/11/2017 00:00
Chapter 270 08/10/2017 00:00
Chapter 269 08/03/2017 00:00
Chapter 268 08/02/2017 00:00
Chapter 267 30/12/2019 04:29
Chapter 266 30/12/2019 02:29
Chapter 265 30/12/2019 00:29
Chapter 264 29/12/2019 22:29
Chapter 263 07/12/2017 00:00
Chapter 262 07/10/2017 00:00
Chapter 261 07/06/2017 00:00
Chapter 260 07/04/2017 00:00
Chapter 259 29/12/2019 12:29
Chapter 258 29/12/2019 10:29
Chapter 257 29/12/2019 08:29
Chapter 256 29/12/2019 06:29
Chapter 255 29/12/2019 04:29
Chapter 254 29/12/2019 02:29
Chapter 253 06/10/2017 00:00
Chapter 252 06/03/2017 00:00
Chapter 251 06/02/2017 00:00
Chapter 250 28/12/2019 18:29
Chapter 249 28/12/2019 16:29
Chapter 248 28/12/2019 14:29
Chapter 247 28/12/2019 12:29
Chapter 246 28/12/2019 10:29
Chapter 245 28/12/2019 08:29
Chapter 244 05/08/2017 00:00
Chapter 243 05/07/2017 00:00
Chapter 242 05/05/2017 00:00
Chapter 241 28/12/2019 00:29
Chapter 240 27/12/2019 22:29
Chapter 239 27/12/2019 20:29
Chapter 238 27/12/2019 18:29
Chapter 237 27/12/2019 16:29
Chapter 236 27/12/2019 14:29
Chapter 235 04/08/2017 00:00
Chapter 234 04/05/2017 00:00
Chapter 233 04/03/2017 00:00
Chapter 232 27/12/2019 06:29
Chapter 231 27/12/2019 04:29
Chapter 230 27/12/2019 02:29
Chapter 229 27/12/2019 00:29
Chapter 228 26/12/2019 22:29
Chapter 227 03/11/2017 00:00
Chapter 226 03/08/2017 00:00
Chapter 225 03/02/2017 00:00
Chapter 224 03/01/2017 00:00
Chapter 223 26/12/2019 12:29
Chapter 222 26/12/2019 10:29
Chapter 221 26/12/2019 08:29
Chapter 220 26/12/2019 06:29
Chapter 219 02/12/2017 00:00
Chapter 218 02/07/2017 00:00
Chapter 217 02/06/2017 00:00
Chapter 216 25/12/2019 22:29
Chapter 215 25/12/2019 20:29
Chapter 214 25/12/2019 18:29
Chapter 213 25/12/2019 16:29
Chapter 212 01/07/2017 00:00
Chapter 211 01/03/2017 00:00
Chapter 210 25/12/2019 10:29
Chapter 209 25/12/2019 08:29
Chapter 208 25/12/2019 06:29
Chapter 207 25/12/2019 04:29
Chapter 206 25/12/2019 02:29
Chapter 205 25/12/2019 00:29
Chapter 204 12/10/2016 00:00
Chapter 203 12/05/2016 00:00
Chapter 202 12/01/2016 00:00
Chapter 201 24/12/2019 16:29
Chapter 200 24/12/2019 14:29
Chapter 199 24/12/2019 12:29
Chapter 198 24/12/2019 10:29
Chapter 197 24/12/2019 08:29
Chapter 196 11/11/2016 00:00
Chapter 195 11/05/2016 00:00
Chapter 194 11/02/2016 00:00
Chapter 193 24/12/2019 00:29
Chapter 192 23/12/2019 22:29
Chapter 191 23/12/2019 20:29
Chapter 190 23/12/2019 18:29
Chapter 189 23/12/2019 16:29
Chapter 188 10/08/2016 00:00
Chapter 187 10/05/2016 00:00
Chapter 186 10/01/2016 00:00
Chapter 185 23/12/2019 08:29
Chapter 184 23/12/2019 06:29
Chapter 183 23/12/2019 04:29
Chapter 182 23/12/2019 02:29
Chapter 181 23/12/2019 00:29
Chapter 180 09/10/2016 00:00
Chapter 179 09/07/2016 00:00
Chapter 178 09/06/2016 00:00
Chapter 177 09/01/2016 00:00
Chapter 176 22/12/2019 14:29
Chapter 175 22/12/2019 12:29
Chapter 174 22/12/2019 10:29
Chapter 173 22/12/2019 08:29
Chapter 172 22/12/2019 06:29
Chapter 171 08/10/2016 00:00
Chapter 170 08/07/2016 00:00
Chapter 169 08/04/2016 00:00
Chapter 168 21/12/2019 22:29
Chapter 167 21/12/2019 20:29
Chapter 166 21/12/2019 18:29
Chapter 165 21/12/2019 16:29
Chapter 164 21/12/2019 14:29
Chapter 163 21/12/2019 12:29
Chapter 162 07/12/2016 00:00
Chapter 161 07/10/2016 00:00
Chapter 160 07/02/2016 00:00
Chapter 159 21/12/2019 04:29
Chapter 158 21/12/2019 02:29
Chapter 157 21/12/2019 00:29
Chapter 156 20/12/2019 22:29
Chapter 155 06/11/2016 00:00
Chapter 154 06/10/2016 00:00
Chapter 153 06/08/2016 00:00
Chapter 152 06/02/2016 00:00
Chapter 151 20/12/2019 12:29
Chapter 150 20/12/2019 10:29
Chapter 149 20/12/2019 08:29
Chapter 148 20/12/2019 06:29
Chapter 147 20/12/2019 04:29
Chapter 147 : Chap 146 20/12/2019 02:29
Chapter 145 05/11/2016 00:00
Chapter 144 05/07/2016 00:00
Chapter 143 05/03/2016 00:00
Chapter 142 05/01/2016 00:00
Chapter 141 19/12/2019 16:29
Chapter 140 19/12/2019 14:29
Chapter 139 19/12/2019 12:29
Chapter 138 19/12/2019 10:29
Chapter 137 19/12/2019 08:29
Chapter 136 19/12/2019 06:29
Chapter 135 19/12/2019 04:29
Chapter 134 19/12/2019 02:29
Chapter 133 19/12/2019 00:29
Chapter 132 18/12/2019 22:29
Chapter 131 18/12/2019 20:29
Chapter 130 18/12/2019 18:29
Chapter 129 18/12/2019 16:29
Chapter 128 18/12/2019 14:29
Chapter 127 18/12/2019 12:29
Chapter 126 18/12/2019 10:29
Chapter 125 18/12/2019 08:29
Chapter 124 18/12/2019 06:29
Chapter 123 04/12/2016 00:00
Chapter 122 04/11/2016 00:00
Chapter 121 18/12/2019 00:29
Chapter 120 04/10/2016 00:00
Chapter 119 04/10/2016 00:00
Chapter 118 04/09/2016 00:00
Chapter 117 04/08/2016 00:00
Chapter 116 04/07/2016 00:00
Chapter 115.1 03/12/2019 00:00
Chapter 116 : Chap 115+116 17/12/2019 10:29
Chapter 114 04/06/2016 00:00
Chapter 113 04/05/2016 00:00
Chapter 112 04/04/2016 00:00
Chapter 111 04/04/2016 00:00
Chapter 110 04/02/2016 00:00
Chapter 109 04/02/2016 00:00
Chapter 108 04/01/2016 00:00
Chapter 107 16/12/2019 18:29
Chapter 106 16/12/2019 16:29
Chapter 105 16/12/2019 14:29
Chapter 104 16/12/2019 12:29
Chapter 103 16/12/2019 10:29
Chapter 102 16/12/2019 08:29
Chapter 101 16/12/2019 06:29
Chapter 100 16/12/2019 04:29
Chapter 99 16/12/2019 02:29
Chapter 98 16/12/2019 00:29
Chapter 97 15/12/2019 22:29
Chapter 96 15/12/2019 20:29
Chapter 95 15/12/2019 18:29
Chapter 94 15/12/2019 16:29
Chapter 93 15/12/2019 14:29
Chapter 92 15/12/2019 12:29
Chapter 91 15/12/2019 10:29
Chapter 90 15/12/2019 08:29
Chapter 89 15/12/2019 06:29
Chapter 88 15/12/2019 04:29
Chapter 87 15/12/2019 02:29
Chapter 86 15/12/2019 00:29
Chapter 85 14/12/2019 22:29
Chapter 84 14/12/2019 20:29
Chapter 83 14/12/2019 18:29
Chapter 82 14/12/2019 16:29
Chapter 81 14/12/2019 14:29
Chapter 80 14/12/2019 12:29
Chapter 79 14/12/2019 10:29
Chapter 78 14/12/2019 08:29
Chapter 77 14/12/2019 06:29
Chapter 76 14/12/2019 04:29
Chapter 75 14/12/2019 02:29
Chapter 74 14/12/2019 00:29
Chapter 73 03/12/2016 00:00
Chapter 72 03/12/2016 00:00
Chapter 71 03/12/2016 00:00
Chapter 70 03/11/2016 00:00
Chapter 69 03/11/2016 00:00
Chapter 68 03/11/2016 00:00
Chapter 67 03/10/2016 00:00
Chapter 66 03/10/2016 00:00
Chapter 65 03/10/2016 00:00
Chapter 64 03/04/2016 00:00
Chapter 63 03/03/2016 00:00
Chapter 62 13/12/2019 00:29
Chapter 61 12/12/2019 22:29
Chapter 60 12/12/2019 20:29
Chapter 59 12/12/2019 18:29
Chapter 58 12/12/2019 16:29
Chapter 57 12/12/2019 14:29
Chapter 56 12/12/2019 12:29
Chapter 55 12/12/2019 10:29
Chapter 54 12/12/2019 08:29
Chapter 53 12/12/2019 06:29
Chapter 52 12/12/2019 04:29
Chapter 51 12/12/2019 02:29
Chapter 50 12/12/2019 00:29
Chapter 49 11/12/2019 22:29
Chapter 48 11/12/2019 20:29
Chapter 47 11/12/2019 18:29
Chapter 46 11/12/2019 16:29
Chapter 45 11/12/2019 14:29
Chapter 44 : - Lẫm 11/12/2019 12:29
Chapter 43 11/12/2019 10:29
Chapter 42 11/12/2019 08:29
Chapter 41 11/12/2019 06:29
Chapter 40 11/12/2019 04:29
Chapter 39 11/12/2019 02:29
Chapter 38 02/08/2016 00:00
Chapter 37 02/08/2016 00:00
Chapter 36 02/05/2016 00:00
Chapter 35 02/04/2016 00:00
Chapter 34 02/04/2016 00:00
Chapter 33 02/04/2016 00:00
Chapter 32 02/04/2016 00:00
Chapter 31 02/04/2016 00:00
Chapter 30 02/03/2016 00:00
Chapter 29 02/03/2016 00:00
Chapter 28 02/03/2016 00:00
Chapter 27 02/03/2016 00:00
Chapter 26 02/03/2016 00:00
Chapter 25 02/02/2016 00:00
Chapter 24 02/01/2016 00:00
Chapter 23 02/01/2016 00:00
Chapter 22 09/12/2019 16:29
Chapter 21 09/12/2019 14:29
Chapter 20 09/12/2019 12:29
Chapter 19 09/12/2019 10:29
Chapter 18 09/12/2019 08:29
Chapter 17 09/12/2019 06:29
Chapter 16 09/12/2019 04:29
Chapter 15 09/12/2019 02:29
Chapter 14 09/12/2019 00:29
Chapter 13 08/12/2019 22:29
Chapter 12 08/12/2019 20:29
Chapter 11 08/12/2019 18:29
Chapter 10 08/12/2019 16:29
Chapter 9 08/12/2019 14:29
Chapter 8 08/12/2019 12:29
Chapter 7 08/12/2019 10:29
Chapter 6 08/12/2019 08:29
Chapter 5 08/12/2019 06:29
Chapter 4 08/12/2019 04:29
Chapter 3 08/12/2019 02:29
Chapter 2 08/12/2019 00:29
Chapter 1 07/12/2019 22:29

comment

Có thể bạn thích xem

Hai Đồ Đệ Tranh Nhau Làm Đạo Lữ Của Ta - Hai Đo Đe Tranh Nhau Lam Đao Lu Cua Ta

Cập nhật lúc : 12/09/2021 12:30

Tình trạng : 30 / 32 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Nữ Cường, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! - Đao Lu Noi Han Muon Thoai Hon!

Cập nhật lúc : 07/09/2020 13:41

Tình trạng : 85 / 85 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Điền Văn, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc - Truoc Khi Trong Sinh Đao Lu Khong Uong Thuoc

Cập nhật lúc : 01/05/2019 23:11

Tình trạng : 25 / 25 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đam Mỹ, Điền Văn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cuộc Sống Tu Tiên Của Nữ Phụ - Cuoc Song Tu Tien Cua Nu Phu

Cập nhật lúc : 18/04/2022 13:58

Tình trạng : 31 / 33 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cuộc Sống Bi Thảm Của Kim Tuấn Tú - Cuoc Song Bi Tham Cua Kim Tuan Tu

Cập nhật lúc : 09/04/2019 05:56

Tình trạng : 12 / 12 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sống Lại Làm Biên Đạo Chủ Chốt - Song Lai Lam Bien Đao Chu Chot

Cập nhật lúc : 12/09/2019 13:00

Tình trạng : 36 / 38 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Mệnh Của Tôi - Weibo Cua Toi Co The Đoan Menh Cua Toi

Cập nhật lúc : 13/04/2021 05:27

Tình trạng : 53 / 55 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Comedy - Hài Hước, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Song Tu - Song Tu

Cập nhật lúc : 16/08/2019 08:33

Tình trạng : 38 / 38 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Sắc, Adult - Người lớn, Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hơp Thể Song Tu - Hop The Song Tu

Cập nhật lúc : 15/05/2018 10:12

Tình trạng : 456 / 458 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Sắc, Adult - Người lớn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Sống Lại Thành Mục Niệm Từ - Song Lai Thanh Muc Niem Tu

Cập nhật lúc : 15/09/2018 11:39

Tình trạng : 73 / 73 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tú Xuân Đao - Tu Xuan Đao

Cập nhật lúc : 10/09/2019 20:33

Tình trạng : 3 / 3 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Song Sinh Linh Châu Yến Tử Đăng - Song Sinh Linh Chau Yen Tu Đang

Cập nhật lúc : 24/10/2019 15:41

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 29/06/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.595

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 29/06/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.412

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 29/06/2022 15:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.442

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 29/06/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.325

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 29/06/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 29/06/2022 13:42

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.346

Đọc truyện