Sơn Hữu Mộc Hề

Son Huu Moc He

Tác giả : Phi Thiên Dạ Tường

Thể loại : Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 21/01/2023 18:28

Tình trạng : 141 / 143 Chapter

Lượt xem: 16180

Bạn đang đọc truyện Sơn Hữu Mộc Hề của tác giả Phi Thiên Dạ Tường. Trên núi có cây, cây trong ấy Lòng ta có người, người nào hay. - ----- Một truyền kỳ thời xưa, khi mà tranh đấu khắp nơi, thiên hạ loạn lạc, bá tánh lầm than. Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Một câu tóm tắt: Tâm duyệt quân hề quân bất tri.
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 141 : 141: Thần Tấn Đình 21/01/2023 19:28
Chapter 140 : 140: Võ Lăng Hầu 21/01/2023 17:28
Chapter 139 : 139: Chỗ Dung Thân 21/01/2023 15:28
Chapter 138 : 138: Sấm Sét Kinh Hoàng 21/01/2023 13:28
Chapter 137 : 137: Giáo Phường Tư 21/01/2023 11:28
Chapter 136 : 136: Chuyện Phong Trần 21/01/2023 09:28
Chapter 135 : 135: Gánh Hát Đào Nguyên 21/01/2023 07:28
Chapter 134 : 134: Người Đánh Xe Ngựa 21/01/2023 05:28
Chapter 133 : 133: Cây Xuân Cổ Thụ 21/01/2023 03:28
Chapter 132 : 132: Bút Lông Cừu 21/01/2023 01:28
Chapter 131 : 131: Cung Chu Tước 20/01/2023 23:28
Chapter 130 : 130: Người Đàn Bà Giặc Áo 20/01/2023 21:28
Chapter 129 : 129: Thái Tử An 20/01/2023 19:28
Chapter 128 : 128: Phố Dần Đinh 05/01/2023 13:28
Chapter 127 : 127: Thuật Trường Sinh 05/01/2023 11:28
Chapter 126 : 126: Tiệc Lưu Ly 05/01/2023 09:28
Chapter 125 : 125: Thành Giang Châu 05/01/2023 07:28
Chapter 124 : 124: Chìm Thuyền 05/01/2023 05:28
Chapter 123 : 123: Đỉnh Núi Tuyết 05/01/2023 03:28
Chapter 122 : 122: Lên Đường Đi Làm Con Tin 05/01/2023 01:28
Chapter 121 : 121: Khúc Tiễn Biệt 04/01/2023 23:28
Chapter 120 : 120: Hội Cuồng Hoan 04/01/2023 21:28
Chapter 119 : 119: Tua Tơ Hồng 04/01/2023 19:28
Chapter 118 : 118: Kế Liên Hôn 04/01/2023 17:28
Chapter 117 : 117: Cái Gai Trong Thịt 04/01/2023 15:28
Chapter 116 : 116: Gia Cố Tường Thành 04/01/2023 13:28
Chapter 115 : 115: Huyết Nguyệt Môn 04/01/2023 11:28
Chapter 114 : 114: Đào Hoa Điện 04/01/2023 09:28
Chapter 113 : 113: Than Trong Lòng 04/01/2023 07:28
Chapter 112 : 112: Toái Ngọc Tâm Quyết 04/01/2023 05:28
Chapter 111 : 111: Mặt Nạ Bạc 04/01/2023 03:28
Chapter 110 : 110: Chuông Ung Miếu 04/01/2023 01:28
Chapter 109 : 109: Ba Lá Cờ Hồ 03/01/2023 23:28
Chapter 108 : 108: Tình Thỉ Độc 03/01/2023 21:28
Chapter 107 : 107: Huyết Thề 03/01/2023 19:28
Chapter 106 : 106: Thuật Binh Gia 03/01/2023 17:28
Chapter 105 : 105: Ngũ Mã Phanh Thây 03/01/2023 15:28
Chapter 104 : 104: Thuyền Chở Binh 03/01/2023 13:28
Chapter 103 : 103: Đèn Bên Bờ Cát 03/01/2023 11:28
Chapter 102 : 102: Lệnh Bình Bang 03/01/2023 09:28
Chapter 101 : 101: Sáo Vân Tiêu 03/01/2023 07:28
Chapter 100 : 100: Mồi Dụ Địch 03/01/2023 05:28
Chapter 99 : 99: Đề Cương Biến Pháp 03/01/2023 03:28
Chapter 98 : 98: Sợ Dây Trói Buộc 03/01/2023 01:28
Chapter 97 : 97: Sách Du Hành 02/01/2023 23:28
Chapter 96 : 96: Phụng Kiếm Các 02/01/2023 21:28
Chapter 95 : 95: Người Trong Thiên Hạ 02/01/2023 19:28
Chapter 94 : 94: Ba Lớp Mặt Nạ 02/01/2023 17:28
Chapter 93 : 93: Canh Dê Đông 02/01/2023 15:28
Chapter 92 : 92: Binh Vệ Gia 02/01/2023 13:28
Chapter 91 : 91: Duyên Đồng Minh 02/01/2023 11:28
Chapter 90 : 90: Người Bán Hàng 02/01/2023 09:28
Chapter 89 : 89: Lệnh Cấm Rượu 02/01/2023 07:28
Chapter 88 : 88: Đấu Vật 02/01/2023 05:28
Chapter 87 : 87: Gia Chủ Tằng Gia 02/01/2023 03:28
Chapter 86 : 86: Cái Đinh Trong Mắt 02/01/2023 01:28
Chapter 85 : 85: Than Rời Tay 01/01/2023 23:28
Chapter 84 : 84: Ca Dao Lâm Hồ 01/01/2023 21:28
Chapter 83 : 83: Thôn Vô Danh 01/01/2023 19:28
Chapter 82 : 82: Hỏa Luyện Ngục 01/01/2023 17:28
Chapter 81 : 81: Người Phong Nhung 01/01/2023 15:28
Chapter 80 : 80: Bùa Đòi Mạng 01/01/2023 13:28
Chapter 79 : 79: Ấn Kim Tỷ 01/01/2023 11:28
Chapter 78 : 78: Khách Ngoại Lai 01/01/2023 09:28
Chapter 77 : 77: Đào Đất Việt 01/01/2023 07:28
Chapter 76 : 76: Luật Nước Ung 01/01/2023 05:28
Chapter 75 : 75: Nhạn Bay Về Bắc 01/01/2023 03:28
Chapter 73 -74: Đàn Đêm Trăng 01/01/2023 01:28
Chapter 72 : 72: Mưa Tên 31/12/2022 23:28
Chapter 71 : 71: Đi Hành Cung 31/12/2022 21:28
Chapter 70 : 70: Mai Hoa Tiêu 31/12/2022 19:28
Chapter 69 : 69: Tế Đông Chí 31/12/2022 17:28
Chapter 68 : 68: Phụ Tử Oán 31/12/2022 15:28
Chapter 67 : 67: Lễ Gặp Mặt 31/12/2022 13:28
Chapter 66 : 66: Công Tâm Kế 31/12/2022 11:28
Chapter 65 : 65: Trà Đãi Khách 31/12/2022 09:28
Chapter 64 : 64: Quân Thiên Tử 31/12/2022 07:28
Chapter 63 : 63: Hội Họp Dịch Quán 31/12/2022 05:28
Chapter 62 : 62: Khách Không Mời 31/12/2022 03:28
Chapter 61 : 61: Cung Đinh Khâu 31/12/2022 01:28
Chapter 60 : 60: Bia Mộ Trong Vườn Mai 30/12/2022 23:28
Chapter 59 : 59: Tuyết Chung Sơn 30/12/2022 21:28
Chapter 58 : 58: Phủ Tướng Quân 30/12/2022 19:28
Chapter 57 : 57: Kiếm Liệt Quang 30/12/2022 17:28
Chapter 56 : 56: Sương Công Chúa 30/12/2022 15:28
Chapter 55 : 55: Áo Gấm Tứ Xuyên 30/12/2022 13:28
Chapter 54 : 54: Tin Cầu Cứu 30/12/2022 11:28
Chapter 53 : 53: Lệnh Chiêu Mộ Binh 28/10/2022 09:28
Chapter 52 : 52: Sổ Sách Báo Cáo Công Tác 28/10/2022 07:28
Chapter 51 : 51: Hoa Hạ Kiếm 28/10/2022 05:28
Chapter 50 : 50: Lời Nói Lúc Giận Dỗi 28/10/2022 03:28
Chapter 49 : 49: Đường Trốn Về Nam 28/10/2022 01:28
Chapter 48 : 48: Tù Nhân 27/10/2022 23:28
Chapter 46 -47: 46: Độc Khoét Xương - 47: Thuốc cứu mạng. 27/10/2022 21:28
Chapter 45 : 45: Con Cố Nhân 27/10/2022 19:28
Chapter 44 : 44: Đề Nghị Hòa Đàm 27/10/2022 17:28
Chapter 43 : Ván cờ. 24/10/2022 09:31
Chapter 42 : Thuốc làm mù mắt. 24/10/2022 07:31
Chapter 41 : Họ Công Tôn. 24/10/2022 05:31
Chapter 40 : Nơi chôn thi cốt. 24/10/2022 03:31
Chapter 39 : Ba người nói. 24/10/2022 01:31
Chapter 38 : Nhiễu Chỉ Nhu. 23/10/2022 23:31
Chapter 37 : Huyền Vũ đường. 23/10/2022 21:31
Chapter 36 : Quân Nam chinh. 23/10/2022 19:31
Chapter 35 : Hải Đông Thanh. 23/10/2022 17:31
Chapter 34 : Đường vào hồng trần. 23/10/2022 15:31
Chapter 33 : Mặt nạ da người. 23/10/2022 13:31
Chapter 32 : Tử Kiêm Diệp. 23/10/2022 11:31
Chapter 31 : Đạo vào đời. 23/10/2022 09:31
Chapter 30 : Nguyện cầu sinh. 23/10/2022 07:31
Chapter 29 : Thành Lạc Nhạn. 23/10/2022 05:31
Chapter 28 : Chủy thủ chiếu nguyêt. 23/10/2022 03:31
Chapter 27 : Nô ɭệ nuôi ngựa. 23/10/2022 01:31
Chapter 26 : Thôn Phong Lâm. 22/10/2022 23:31
Chapter 25 : Tay nhiễm độc. 22/10/2022 21:31
Chapter 24 : Quỷ tiên sinh. 22/10/2022 19:31
Chapter 23 : Thấu cốt đinh. 22/10/2022 17:31
Chapter 21 -22 22/10/2022 15:31
Chapter 20 : Rượu Đồ Tô. 22/10/2022 13:31
Chapter 19 : Lòng người khó lường. 22/10/2022 11:31
Chapter 18 : Quan Thái Sử. 22/10/2022 09:31
Chapter 17 : Cảnh tượng trong kho binh khí. 22/10/2022 07:31
Chapter 16 : Hai mảnh tinh ngọc. 22/10/2022 05:31
Chapter 15 : Tiệc thiên tử. 22/10/2022 03:31
Chapter 14 : Ước hẹn ba năm. 22/10/2022 01:31
Chapter 13 : 13: Tâm Quyết Hắc Kiếm 08/10/2022 09:28
Chapter 12 : 12: Thiên Nguyệt Kiếm 08/10/2022 07:28
Chapter 11 : 11: Vết Sẹo Bỏng 08/10/2022 05:28
Chapter 10 : 10: Trộm Tới Nhà 08/10/2022 03:28
Chapter 9 : 9: Đàn Nhiễm Máu 08/10/2022 01:28
Chapter 8 : 8: Bách Gia Thư 07/10/2022 23:28
Chapter 7 : 7: Tường Xuân 07/10/2022 21:28
Chapter 6 : 6: Ngọc Dưới Gối 07/10/2022 19:28
Chapter 5 : 5: Roi Dạy Con 07/10/2022 17:28
Chapter 4 : 4: Đứa Con Hoang 07/10/2022 15:28
Chapter 3 : 3: Khách Tới Cửa 07/10/2022 13:28
Chapter 2 : 2: Sứ Tam Quốc 07/10/2022 11:28
Chapter 1 : 1: Điện Trên Núi 07/10/2022 09:28

comment

Có thể bạn thích xem

Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long - Son Huu Mo He Mo Huu Long

Cập nhật lúc : 11/05/2019 05:31

Tình trạng : 16 / 16 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước, Điền Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cưới Ma – Mộc Hề Nương - Cuoi Ma – Moc He Nuong

Cập nhật lúc : 29/07/2019 07:57

Tình trạng : 6 / 6 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trêu Chọc - Mộc Hề Nương - Treu Choc - Moc He Nuong

Cập nhật lúc : 21/07/2021 08:00

Tình trạng : 24 / 24 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Giang Sơn Hữu Hỉ - Giang Son Huu Hi

Cập nhật lúc : 05/03/2022 14:00

Tình trạng : 259 / 261 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Historical - Lịch Sử, Cung Đấu, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kim Phong Ngọc Lộ - Mộc Hề Nương - Kim Phong Ngoc Lo - Moc He Nuong

Cập nhật lúc : 22/11/2019 18:44

Tình trạng : 16 / 16 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phụ Ái Như Sơn, Huynh Hữu Đệ Công - Phu Ái Nhu Son, Huynh Huu Đe Cong

Cập nhật lúc : 19/09/2019 13:11

Tình trạng : 21 / 21 Chapter

Thể loại: Sắc, Adult - Người lớn, Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mạt Thế Chi Mộc Hệ Chi Phối Giả - Mat The Chi Moc He Chi Phoi Gia

Cập nhật lúc : 27/04/2022 03:30

Tình trạng : 4 / 6 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ, Mạt Thế

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

[Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Nha Hoàn - [He Liet Son Đai Vuong] Áp Trai Tieu Nha Hoan

Cập nhật lúc : 22/09/2019 10:44

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

[Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Phu Nhân - [He Liet Son Đai Vuong] Áp Trai Tieu Phu Nhan

Cập nhật lúc : 08/09/2019 00:14

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

[Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Tình Nhân - [He Liet Son Đai Vuong] Áp Trai Tieu Tinh Nhan

Cập nhật lúc : 24/08/2019 13:44

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

[Linh Huyễn Quốc Gia Hệ Liệt ] - Bộ 9 - Nan Đắc Hữu Tình Nhân - [Linh Huyen Quoc Gia He Liet ] - Bo 9 - Nan Đac Huu Tinh Nhan

Cập nhật lúc : 17/07/2019 12:30

Tình trạng : 6 / 6 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Gia Hữu Trư Yêu - [Thap Nhi Yeu Tinh He Liet] Gia Huu Tru Yeu

Cập nhật lúc : 15/09/2018 08:01

Tình trạng : 31 / 31 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Mục Thần Ký - Muc Than Ky

Cập nhật lúc : 03/02/2023 12:33

Tình trạng : 1170 / 1172 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Nghich Tap, Sung Nhanh Con Kip

Cập nhật lúc : 31/01/2023 06:59

Tình trạng : 2642 / 2644 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.284

Đọc truyện

Chàng Rể Quyền Thế - Chang Re Quyen The

Cập nhật lúc : 31/01/2023 01:04

Tình trạng : 6931 / 6933 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.285

Đọc truyện

Vật Phát Sáng - Vat Phat Sang

Cập nhật lúc : 05/02/2023 19:59

Tình trạng : 31 / 33 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phục Ưng - Phuc Ưng

Cập nhật lúc : 05/02/2023 18:29

Tình trạng : 80 / 82 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngôi Sao Một Inch - Ngoi Sao Mot Inch

Cập nhật lúc : 05/02/2023 16:59

Tình trạng : 22 / 24 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện