Sổ Ước Luân Hồi

So Ưoc Luan Hoi

Tác giả : 10508Vinguoiyeu

Thể loại : Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Dị Năng

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 08/12/2022 04:59

Tình trạng : 315 / 317 Chapter

Lượt xem: 16179

Tác phẩm đầu tay của mình mong các bạn theo dõi và đóng gốp ý kiến.  Note: Mọi em yêu của main tính từ khi được main để ý yêu thương thì chỉ có main được quyền âu yếm nhé các đh. Hiện tại mình chỉ đăng truyện ở ba trang web: thienvadia, truyenyy và mangatool. Các bác gặp ở đâu khác thì là copy hết nhá. Thanks Map 1: Trái đất năm 2006++ Map 2: Toàn bộ vũ trụ. Map 3: Sổ Ước Phần 2 Nếu có:)~ - ---------------------------------------------------------------------------- Linh Tu/Tiên Tu - Hệ Thống Pháp Giới: Lv 1 - 99: Luyện Khí / Lv 100 - 199: Trúc Cơ. / Lv 200 - 299: Kết Đan. / Lv 300 - 399: Ngưng Anh. / Lv 400 - 499: Thăng Anh
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 315 : 315: Sơ Nhập Học Viện 9 08/12/2022 19:29
Chapter 314 : 314: Sơ Nhập Học Viện 8 08/12/2022 17:29
Chapter 313 : 313: Sơ Nhập Học Viện 7 03/12/2022 19:30
Chapter 312 : 312: Sơ Nhập Học Viện 6 03/12/2022 17:30
Chapter 311 : 311: Sơ Nhập Học Viện 5 03/12/2022 15:30
Chapter 310 : 310: Sơ Nhập Học Viện 4 03/12/2022 13:30
Chapter 309 : 309: Sơ Nhập Học Viện 3 03/12/2022 11:30
Chapter 308 : 308: Sơ Nhập Học Viện 2 03/12/2022 09:30
Chapter 307 : 307: Sơ Nhập Học Viện 1 03/12/2022 07:30
Chapter 306 : 306: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi44 03/12/2022 05:30
Chapter 305 : 305: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi43 03/12/2022 03:30
Chapter 304 : 304: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi42 03/12/2022 01:30
Chapter 303 : 303: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi41 02/12/2022 23:30
Chapter 302 : 302: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi40 02/12/2022 21:30
Chapter 301 : 301: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi39 02/12/2022 19:30
Chapter 300 : 300: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi38 02/12/2022 17:30
Chapter 299 : 299: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi37 02/12/2022 15:30
Chapter 298 : 298: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi36 02/12/2022 13:30
Chapter 297 : 297: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi35 02/12/2022 11:30
Chapter 296 : 296: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi34 02/12/2022 09:30
Chapter 295 : 295: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi33 02/12/2022 07:30
Chapter 294 : 294: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi32 02/12/2022 05:30
Chapter 293 : 293: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi31 02/12/2022 03:30
Chapter 292 : 292: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi30 02/12/2022 01:30
Chapter 291 : 291: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi29 01/12/2022 23:30
Chapter 290 : 290: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi28 01/12/2022 21:30
Chapter 289 : 289: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi27 01/12/2022 19:30
Chapter 288 : 288: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi26 01/12/2022 17:30
Chapter 287 : 287: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi25 01/12/2022 15:30
Chapter 286 : 286: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi24 01/12/2022 13:30
Chapter 285 : 285: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi 23 01/12/2022 11:30
Chapter 284 : 284: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi22 01/12/2022 09:30
Chapter 283 : 283: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi21 01/12/2022 07:30
Chapter 282 : 282: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi20 01/12/2022 05:30
Chapter 281 : 281: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi19 01/12/2022 03:30
Chapter 280 : 280: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi1818 01/12/2022 01:30
Chapter 279 : 279: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi1718 30/11/2022 23:30
Chapter 278 : 278: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi16 30/11/2022 21:30
Chapter 277 : 277: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi15 30/11/2022 19:30
Chapter 276 : 276: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi14 30/11/2022 17:30
Chapter 275 : 275: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi13 30/11/2022 15:30
Chapter 274 : 274: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi12 30/11/2022 13:30
Chapter 273 : 273: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi11 30/11/2022 11:30
Chapter 272 : 272: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi1018 24/04/2022 19:32
Chapter 271 : 271: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi918 24/04/2022 17:32
Chapter 270 : 270: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi8 17/04/2022 23:29
Chapter 269 : 269: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi718 10/04/2022 19:28
Chapter 268 : 268: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi618 04/04/2022 19:30
Chapter 267 : 267: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi518 01/04/2022 02:31
Chapter 266 : 266: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi418 29/03/2022 02:30
Chapter 265 : 265: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi3 29/03/2022 00:30
Chapter 264 : 264: Nhiệm Vụ Đầu Tiên Uy Hiếp Trần Trụi Cả Thế Giới218 18/03/2022 19:31
Chapter 263 : 263: Nhiệm Vụ Chính Thức Chân Tâm Khủng Bố Uy Hiếp Trần Trụi118 11/03/2022 13:31
Chapter 262 : 262: Biệt Đội Nhí Nhố - Nhã Hân Tiểu Ly Hắc Vận Hết 06/03/2022 09:31
Chapter 261 : 261: Biệt Đội Nhí Nhố - Nhã Hân Tiểu Ly Hắc Vận 9 03/03/2022 09:29
Chapter 260 : 260: Biệt Đội Nhí Nhố - Nhã Hân Tiểu Ly Hắc Vận 8 27/02/2022 19:29
Chapter 259 : 259: Biệt Đội Nhí Nhố - Nhã Hân Tiểu Ly Hắc Vận 7 27/02/2022 17:29
Chapter 258 : 258: Biệt Đội Nhí Nhố - Nhã Hân Tiểu Ly Hắc Vận 6 24/02/2022 06:32
Chapter 257 : 257: Biệt Đội Nhí Nhố - Nhã Hân Tiểu Ly Hắc Vận 5 24/02/2022 04:32
Chapter 256 : 256: Biệt Đội Nhí Nhố - Nhã Hân Tiểu Ly Hắc Vận 4 20/02/2022 13:29
Chapter 255 : 255: Biệt Đội Nhí Nhố - Nhã Hân Tiểu Ly Hắc Vận 3 14/02/2022 02:29
Chapter 254 : 254: Biệt Đội Nhí Nhố - Nhã Hân Tiểu Ly Hắc Vận 2 14/02/2022 00:29
Chapter 253 : 253: Biệt Đội Nhí Nhố - Nhã Hân Tiểu Ly Hắc Vận 1 13/02/2022 22:29
Chapter 252 : 252: Huấn Đánh Dấu Nghi Phạm Biệt Đội Vang Danh Chân Tâm Nhúng Tay Hết 12/02/2022 19:30
Chapter 251 : 251: Huấn Đánh Dấu Nghi Phạm Biệt Đội Vang Danh Chân Tâm Nhúng Tay 4 09/02/2022 19:31
Chapter 250 : 250: Huấn Đánh Dấu Nghi Phạm Biệt Đội Vang Danh Chân Tâm Nhúng Tay 3 07/02/2022 19:31
Chapter 249 : 249: Huấn Đánh Dấu Nghi Phạm Biệt Đội Vang Danh Chân Tâm Nhúng Tay 2 07/02/2022 17:31
Chapter 248 : 248: Huấn Đánh Dấu Nghi Phạm Biệt Đội Vang Danh Chân Tâm Nhúng Tay 1 07/02/2022 15:31
Chapter 247 : 247: Đặc Thù Tu Luyện Vật Thề Hết 18 07/02/2022 13:31
Chapter 246 : 246: Đặc Thù Tu Luyện Vật Thề 3 07/02/2022 11:31
Chapter 245 : 245: Đặc Thù Tu Luyện Vật Thề 2 07/02/2022 09:31
Chapter 244 : 244: Đặc Thù Tu Luyện Vật Thề 1 07/02/2022 07:31
Chapter 243 : 243: Tọa Độ Trái Đất Lục Hồng Huấn Phân Tích Happy Birthday To Dạ Hết 07/02/2022 05:31
Chapter 242 : 242: Tọa Độ Trái Đất Lục Hồng Huấn Phân Tích Happy Birthday To Dạ 9 07/02/2022 03:31
Chapter 241 : 241: Tọa Độ Trái Đất Lục Hồng Huấn Phân Tích Happy Birthday To Dạ 8 07/02/2022 01:31
Chapter 240 : 240: Tọa Độ Trái Đất Lục Hồng Huấn Phân Tích Happy Birthday To Dạ 7 06/02/2022 23:31
Chapter 239 : 239: Tọa Độ Trái Đất Lục Hồng Huấn Phân Tích Happy Birthday To Dạ 6 06/02/2022 21:31
Chapter 238 : 238: Tọa Độ Trái Đất Lục Hồng Huấn Phân Tích Happy Birthday To Dạ 5 06/02/2022 19:31
Chapter 237 : 237: Tọa Độ Trái Đất Lục Hồng Huấn Phân Tích Happy Birthday To Dạ 4 06/02/2022 17:31
Chapter 236 : 236: Tọa Độ Trái Đất Lục Hồng Huấn Phân Tích Happy Birthday To Dạ 3 06/02/2022 15:31
Chapter 235 : 235: Tọa Độ Trái Đất Lục Hồng Huấn Phân Tích Happy Birthday To Dạ 2 06/02/2022 13:31
Chapter 234 : 234: Tọa Độ Trái Đất Lục Hồng Huấn Phân Tích Happy Birthday To Dạ 1 06/02/2022 11:31
Chapter 233 : 233: Danro Chuyên Cần Tu Luyện 2 06/02/2022 09:31
Chapter 232 : 232: Danro Chuyên Cần Tu Luyện 1 18 06/02/2022 07:31
Chapter 231 : 231: Người Thân Quây Quần 06/02/2022 05:31
Chapter 230 : 230: Âm Mưu Tiêu Diệt Tà - Nhiễm Nam 06/02/2022 03:31
Chapter 229 : 229: Kẻ Sống Truyền Đời Và Giấc Mơ Thế Giới Trong Lòng Bàn Tay Hết18- 06/02/2022 01:31
Chapter 228 : 228: Kẻ Sống Truyền Đời Và Giấc Mơ Thế Giới Trong Lòng Bàn Tay 3 05/02/2022 23:31
Chapter 227 : 227: Kẻ Sống Truyền Đời Và Giấc Mơ Thế Giới Trong Lòng Bàn Tay 2 18- 05/02/2022 21:31
Chapter 226 : 226: Kẻ Sống Truyền Đời Và Giấc Mơ Thế Giới Trong Lòng Bàn Tay 1 18- 05/02/2022 19:31
Chapter 225 : 225: Tà Nam Tàn Độc Nhất Thập Nhất Đa Tin Tức Chấn Động18- 05/02/2022 17:31
Chapter 224 : 224: Tứ Nữ Náo Nhung Phòng 18 05/02/2022 15:31
Chapter 223 : 223: Nhiễm Nam Về Phép 05/02/2022 13:31
Chapter 222 : 222: Tà Nam Đe Dọa 05/02/2022 11:31
Chapter 221 : 221: Nữ Nhân Noooooo Bùm 05/02/2022 09:31
Chapter 220 : 220: Thảm Chiến Đoạt Mạng 05/02/2022 07:31
Chapter 219 : 219: Nổi Giận 1 Vs 7 05/02/2022 05:31
Chapter 218 : 218: Đuổi Theo Hư Ảo Như Thiêu Thân Lao Đầu Vào Lửa 05/02/2022 03:31
Chapter 217 : 217: Đại Chiêu Thể Tu 05/02/2022 01:31
Chapter 216 : 216: Cuộc Chiến Hoang Dại 04/02/2022 23:31
Chapter 215 : 215: Ma Pháp Cương Khí 04/02/2022 21:31
Chapter 214 : 214: Em Khác Anh Ấy Khác Hợp Tác Chống Địch 04/02/2022 19:31
Chapter 213 : 213: Con Bài Cuối Cùng Của Đôi Bên 04/02/2022 17:31
Chapter 212 : 212: Biện Pháp Của Nhị Nữ Uyên Ương Mệnh Lý 18 04/02/2022 15:31
Chapter 211 : 211: Tuyệt Cảnh! 04/02/2022 13:31
Chapter 210 : 210: Kế Hoạch Vs Biến Hóa 04/02/2022 11:31
Chapter 209 : 209: Ăn Đòn No Nê Chân Tâm Tẩy Bài 04/02/2022 09:31
Chapter 208 : 208: Ỷ Đông Hiếp Ít Trận Chiến Của Đàn Ông 04/02/2022 07:31
Chapter 207 : 207: Thác Loạn Sau Chấn Động!!! 18 04/02/2022 05:31
Chapter 206 : 206: Nguy Cấp 04/02/2022 03:31
Chapter 205 : 205: Will You Marry Me Again 18 04/02/2022 01:31
Chapter 204 : 204: Nhiễm Nam Bị Ăn Thịt Thú Vui Của Lục Hồng Huấn 03/02/2022 23:31
Chapter 203 : 203: Châu Chấu Đá Xe 03/02/2022 21:31
Chapter 202 : 202: Tấm Chân Tình Của Chàng Trai Tên Hao! Vây Bắt Nhiễm Nam 03/02/2022 19:31
Chapter 201 : 201: Tác Dụng Của Phan Chí Thâm Và Bạc Xỉu Phát Huy 03/02/2022 17:31
Chapter 200 : Cô có đồng ý không? 21/06/2021 13:28
Chapter 199 : Tĩnh mịch, cô độc, tang thương 21/06/2021 11:28
Chapter 198 : Sự tiếc nuối cả đời này của anh chỉ có mỗi mình em 21/06/2021 09:28
Chapter 197 : Khó có thể giữ được tình yêu tuổi xuân không có sứt mẻ, còn phải quanh quần bên em 21/06/2021 07:28
Chapter 196 : Liều mạng như vột mũi dao tắm trong máu rơi 21/06/2021 05:28
Chapter 195 : Một tờ đăng ký kết hôn 21/06/2021 03:28
Chapter 194 : Anh muốn cùng tôi sống cả đời sao 21/06/2021 01:28
Chapter 193 : Bí mật gây sốc 20/06/2021 23:28
Chapter 192 : Anh Quan từng mất đi rồi sao? 20/06/2021 21:28
Chapter 191 : Phải làm thế nào để yêu anh 20/06/2021 19:28
Chapter 190 : Chúng ta kết hôn thật đi, được không 20/06/2021 17:28
Chapter 189 : Ai quyến rũ ai, chìm vào yêu hận và sa đọa cấm kỵ điên cuồng 20/06/2021 15:28
Chapter 188 : Xin anh, xin anh giúp tôi một lần cuối cùng 20/06/2021 13:28
Chapter 187 : Em còn quay lại không? 20/06/2021 11:28
Chapter 186 : Bà Quan cũng rất thích kinh kịch? 20/06/2021 09:28
Chapter 185 : Tôi sẽ đợi anh ta quay về 20/06/2021 07:28
Chapter 184 : Sự thật vợ chồng 20/06/2021 05:28
Chapter 183 : Có đau hơn anh không? 20/06/2021 03:28
Chapter 182 : Mười ba tỷ rưỡi 20/06/2021 01:28
Chapter 181 : Anh ấy rất nhớ cô 19/06/2021 23:28
Chapter 180 : Hoa mai trắng rơi đầy đầu giống như người già 19/06/2021 21:28
Chapter 179 : Yêu 19/06/2021 19:28
Chapter 178 : Không hối hận 19/06/2021 17:28
Chapter 177 : Cưới tôi 19/06/2021 15:28
Chapter 176 : Dồn ép để tôi mất mặt sao?" 19/06/2021 13:28
Chapter 175 : Tôi chưa từng gặp qua người đàn ông nào khó gần và độc ác như anh 19/06/2021 11:28
Chapter 174 : Trương Thành Nam, anh thật tàn nhẫn 19/06/2021 09:28
Chapter 173 : Thế giới tươi đẹp, chỉ yêu mình em 19/06/2021 07:28
Chapter 172 : Chính là cô 19/06/2021 05:28
Chapter 171 : Trong những năm tháng gió bụi tàn tạ và khô héo ấy, một ngọn đèn đã được thắp sáng 19/06/2021 03:28
Chapter 170 : Không cần lo lắng về mọi thứ 19/06/2021 01:28
Chapter 169 : Đừng có quậy phá nữa 18/06/2021 23:28
Chapter 168 : Tôi thà cho rằng em là người không có tình nghĩa 18/06/2021 21:28
Chapter 167 : Một chữ “Tình" sao lại làm trắc trở như vậy 18/06/2021 19:28
Chapter 166 : Con mồi không phải người khác mà chính là bản thân minh 18/06/2021 17:28
Chapter 165 : Ép buộc mà có được, thì không có ý nghĩa gì 18/06/2021 15:28
Chapter 164 : Mê người 18/06/2021 13:28
Chapter 163 : Khiến em một lòng một da với anh 18/06/2021 11:28
Chapter 162 : Không có người thứ hai 18/06/2021 09:28
Chapter 161 : Chân tình vỡ tan tành 18/06/2021 07:28
Chapter 160 : Trái tim rối bời 18/06/2021 05:28
Chapter 159 : Sự thật và niềm vui 18/06/2021 03:28
Chapter 158 : Anh ấy là một vết sẹo trong lòng tôi 18/06/2021 01:28
Chapter 157 : Giả vờ diễn trò tình cảm chân thành 17/06/2021 23:28
Chapter 156 : Một tấc sắc xuân 17/06/2021 21:28
Chapter 155 : Anh ta không cần tôi nữa rồi 17/06/2021 19:28
Chapter 154 : Anh đã từng yêu em chưa 17/06/2021 17:28
Chapter 153 : Tất cả đều là giả dối 17/06/2021 15:28
Chapter 152 : Tôi không thể giữ cô lại 17/06/2021 13:28
Chapter 151 : Dùng thân thể của cô để đền đáp 17/06/2021 11:28
Chapter 150 : Có tôi ở cùng, em còn sợ sao 17/06/2021 09:28
Chapter 149 : Một nụ hôn không thể mua chuộc được tôi 17/06/2021 07:28
Chapter 148 : Dùng cưa điện một lúc lâu, đại thụ che trời cuối cùng cũng bị cưa đổ 17/06/2021 05:28
Chapter 147 : Anh đã từng yêu phụ nữ chưa? 16/05/2021 09:31
Chapter 146 : Tôi dung túng em như vậy, em còn chụp một cái mũ vô tình cho tôi 16/05/2021 07:31
Chapter 145 : Anh em đã làm rất tốt 16/05/2021 05:31
Chapter 144 : Kỳ tích có một không hai 16/05/2021 03:31
Chapter 143 : Trình Bảo Ái, tôi sẽ tự tay giết chết cô 16/05/2021 01:31
Chapter 142 : Tôi trốn không thoát, cậu cũng đừng hòng! 15/05/2021 23:31
Chapter 141 : Trong anh có tôi, trong tôi có anh, sống chết cũng không rời xa nhau được 15/05/2021 21:31
Chapter 140 : Trùm buôn tiền chất cấm Châu Á 15/05/2021 19:31
Chapter 139 : Anh sẽ cho em hết tất cả 15/05/2021 17:31
Chapter 138 : Tổ Tông hung ác nham hiểm 15/05/2021 15:31
Chapter 137 : Bé Năm, nhớ trở về 15/05/2021 13:31
Chapter 136 : Trình Bảo Ái, nhận đi 15/05/2021 11:31
Chapter 135 : Tình yêu như một con dao hai lưỡi 15/05/2021 09:31
Chapter 134 : Không đi nữa, được không? 15/05/2021 07:31
Chapter 133 : Bé Năm, tôi tin em 15/05/2021 05:31
Chapter 132 : Cầu mà không có được 15/05/2021 03:31
Chapter 131 : Cái ôm 15/05/2021 01:31
Chapter 130 : Có thể giữ mình ở bên cạnh anh ấy không 14/05/2021 23:31
Chapter 129 : Anh muốn gì? 14/05/2021 21:31
Chapter 128 : Đáng giá không 14/05/2021 19:31
Chapter 127 : Tôi thích cô ấy, nói điều kiện đi 14/05/2021 17:31
Chapter 126 : Anh đến 14/05/2021 15:31
Chapter 125 : Làm loạn Tổ Tông 14/05/2021 13:31
Chapter 124 : Anh sẽ lấy em 14/05/2021 11:31
Chapter 123 : Thích không 14/05/2021 09:31
Chapter 122 : Anh Quan - Người khiến tôi nhớ thương 14/05/2021 07:31
Chapter 121 : Thật sự từng yêu anh 14/05/2021 05:31
Chapter 120 : Tiểu Ngũ, em chưa bao giờ tin tôi 14/05/2021 03:31
Chapter 119 : Không phải của tôi 14/05/2021 01:31
Chapter 118 : Tôi sẽ không để em xảy ra chuyện gì 13/05/2021 23:31
Chapter 117 : Đợi anh, anh nhất định sẽ tìm được em 13/05/2021 21:31
Chapter 116 : Gặp hỗn loạn đấu súng 13/05/2021 19:31
Chapter 115 : Liệu có nên cố giữ lấy trái tim này hay không 13/05/2021 17:31
Chapter 114 : Trình Bảo Ái, em đang trốn cái gì? 13/05/2021 15:31
Chapter 113 : Anh ấy sẽ cưới tôi sao? 13/05/2021 13:31
Chapter 112 : Bí mật mà cô chưa bao giờ nghĩ tới 13/05/2021 11:31
Chapter 111 : Quá mê người 13/05/2021 09:31
Chapter 110 : Sợ rằng anh không nỡ cho tôi 13/05/2021 07:31
Chapter 109 : Ông chủ Trương không có tư cách 13/05/2021 05:31
Chapter 108 : Đứa bé không thể giữ lại 13/05/2021 03:31
Chapter 107 : Chờ cô rất lâu 13/05/2021 01:31
Chapter 106 : Tôi thiếu anh, không cần sao? 12/05/2021 23:31
Chapter 105 : Bị phơi bày 12/05/2021 21:31
Chapter 104 : Tôi không thể chịu được lời chúc mừng này 12/05/2021 19:31
Chapter 103 : Tiểu Ngũ, tôi rất vui 12/05/2021 17:31
Chapter 102 : Niềm vui mới 12/05/2021 15:31
Chapter 101 : Ai sẽ ra tay? 12/05/2021 13:31
Chapter 100 : Em có muốn hay không? 12/05/2021 11:31
Chapter 99 : Em sợ cái gì 12/05/2021 09:31
Chapter 98 : Mang thai 12/05/2021 07:31
Chapter 97 : Người phụ nữ mà tôi muốn 12/05/2021 05:31
Chapter 96 : Lấy gì để tiếp đãi tôi 12/05/2021 03:31
Chapter 95 : Ông chủ Trương, anh thật thối 12/05/2021 01:31
Chapter 94 : Cô vui vẻ là tốt rồi 11/05/2021 23:31
Chapter 93 : Tôi cảm động 11/05/2021 21:31
Chapter 92 : Anh ta không cần cô thì hãy đến tìm tôi [phần tiếp] 11/05/2021 19:31
Chapter 91 : Ông chủ Trương không cử động (còn nữa) 11/05/2021 17:31
Chapter 90 : Rất khó để không yêu anh ấy (Nối dài) 11/05/2021 15:31
Chapter 89 : Một lần cuối với anh 11/05/2021 13:31
Chapter 88 : Chấn động lòng người 11/05/2021 11:31
Chapter 87 : Mong chờ nó “đâm hoa kết quả" 11/05/2021 09:31
Chapter 86 : Cô muốn gì, tôi sẽ cho cô 11/05/2021 07:31
Chapter 85 : Con mồi của anh 11/05/2021 05:31
Chapter 84 : Mấy phần là thật, mấy phần là giả 11/05/2021 03:31
Chapter 83 : Anh chỉ thích em như thế này 11/05/2021 01:31
Chapter 82 : Tiểu Ngũ, tha thứ cho tôi 10/05/2021 23:31
Chapter 81 : Rung động lòng người 10/05/2021 21:31
Chapter 80 : Anh đang động đến người phụ nữ của tôi 10/05/2021 19:31
Chapter 79 : Hương thơm của em có thể giải rượu không? 10/05/2021 17:31
Chapter 78 : Không muốn tôi 10/05/2021 15:31
Chapter 77 : Có hối hận hay không 10/05/2021 13:31
Chapter 76 : Tiểu Ngũ, em thật tàn nhẫn với tôi 10/05/2021 11:31
Chapter 75 : Em mắc sai lầm, tôi không thể chịu được bạn 10/05/2021 09:31
Chapter 74 : Tốt hơn là nên như thế này mãi mãi 10/05/2021 07:31
Chapter 73 : Rốt cuộc là có lương tâm không? 10/05/2021 05:31
Chapter 72 : Nói cho tôi biết, cô có thích nó không 10/05/2021 03:31
Chapter 71 : Tôi phải có cô ấy 10/05/2021 01:31
Chapter 70 : Tình cảm mãnh liệt 09/05/2021 23:31
Chapter 69 : Chỉ là tình cảm bồng bột 09/05/2021 21:31
Chapter 68 : Ông chủ Trương không cưỡng lại được sự dụ dỗ của tôi 09/05/2021 19:31
Chapter 67 : Tôi không thể chỉ thích một mình em 09/05/2021 17:31
Chapter 66 : Em nỡ để tôi chết sao? 09/05/2021 15:31
Chapter 65 : Bán đấu giá nhẫn ngọc trai 09/05/2021 13:31
Chapter 64 : Dùng nó yêu em 09/05/2021 11:31
Chapter 63 : Anh hùng khó qua ải mỹ nhân 09/05/2021 09:31
Chapter 62 : Anh ta biết hết, nhưng vẫn làm ngơ 09/05/2021 07:31
Chapter 61 : Một tuồng kịch chân tình giả ý 09/05/2021 05:31
Chapter 60 : Trái tim che đậy không nóng 09/05/2021 03:31
Chapter 59 : Một màn trăng gió hoang đường 09/05/2021 01:31
Chapter 58 : Trình Bảo Ái, rốt cuộc em muốn cái gì? 08/05/2021 23:31
Chapter 57 : Người anh muốn bảo vệ nhất chính là em 08/05/2021 21:31
Chapter 56 : Trong bóng tối, đóa hoa tình dục càng nở rộ 08/05/2021 19:31
Chapter 55 : Cô Trình lấy đâu ra lá gan đụng người của tôi? 08/05/2021 17:31
Chapter 54 : Mang Thai 08/05/2021 15:31
Chapter 53 : Anh lừa tôi 08/05/2021 13:31
Chapter 52 : Ái tình và trụy lạc 08/05/2021 11:31
Chapter 51 : Trương Thành Nam, anh thật tàn nhẫn 08/05/2021 09:31
Chapter 50 : Ai bảo tôi mê đắm cô Trình như vậy chứ 08/05/2021 07:31
Chapter 49 : Giai thoại về trái đào 08/05/2021 05:31
Chapter 48 : Để tôi ôm một lát 08/05/2021 03:31
Chapter 47 : Đúng là cô gái của anh! 08/05/2021 01:31
Chapter 46 : Tình cũ tình mới cùng nhau hầu hạ 07/05/2021 23:31
Chapter 45 : Anh ta muốn tâm của tôi càng rộng hon 07/05/2021 21:31
Chapter 44 : Không muốn tôi sao 07/05/2021 19:31
Chapter 43 : Cô gái trẻ muốn tranh giành sự cưng chiều 07/05/2021 17:31
Chapter 42 : Lần Sung Sướng Cuối Cùng Trong Đời Của Đa Diên 07/04/2021 23:30
Chapter 41 : Diện Mạo Thật Sự Của Đa Diên 07/04/2021 21:30
Chapter 40 : Cả Là Một Tích Tắc 07/04/2021 19:30
Chapter 39 : Đánh Tay Đôi? Đội 10 Tham Chiến. 07/04/2021 17:30
Chapter 38 : Bao Vây, Đa Diên Nghịch Chuyển Tình Thế 07/04/2021 15:30
Chapter 37 : Không Lường Trước Được 07/04/2021 13:30
Chapter 36 : Meow Meow Trình Diễn 07/04/2021 11:30
Chapter 35 : Nhiễm Nam Nhận Tin Dữ 07/04/2021 09:30
Chapter 34 : Nhiễm Nam Ngoại Tình, Hồn Lực Thăng Cấp 07/04/2021 07:30
Chapter 33 : Chân Tâm Đê Tiện 07/04/2021 05:30
Chapter 32 : Diễm Phúc Của Chân Tâm 07/04/2021 03:30
Chapter 31 : Cứu Viện 07/04/2021 01:30
Chapter 30 : Lấy Thương Đổi Lấy Cơ Hội 06/04/2021 23:30
Chapter 29 : Nỗi Hận Của Nhiễm Nam 06/04/2021 21:30
Chapter 28 : Hỗn Nguyên Hấp Sinh Đại Pháp (Edited 1) 06/04/2021 19:30
Chapter 27 : Công Ty Vệ Sĩ Đầu Gấu 06/04/2021 17:30
Chapter 26 : Lục Hồng Huấn Gia Nhập 06/04/2021 15:30
Chapter 25 : Chân Tâm Hèn Mọn 06/04/2021 13:30
Chapter 24 : Nhiễm Nam Nổi Giận, Một VS Hai. 06/04/2021 11:30
Chapter 23 : Tức Chết Đi Thôi, Huỳnh Ni Gặp Nguy Hiểm 06/04/2021 09:30
Chapter 22 : Cuộc Hẹn Lãng Mạng, Yên Bình Trước Cuộc Chiến 06/04/2021 07:30
Chapter 21 : Thần Trang 06/04/2021 05:30
Chapter 20 : Ôn Lại Kiến Thức, Kỹ Thuật Hòa Nhịp Hơi Thở 06/04/2021 03:30
Chapter 19 : Đội 10, Biệt Đội Hổ Đen - Hắc Hổ (Edited 1) 06/04/2021 01:30
Chapter 18 : Cuồng Hóa 05/04/2021 23:30
Chapter 17 : Ác Chiến 05/04/2021 21:30
Chapter 16 : Hạ Lệnh Sát Nhiễm Nam 05/04/2021 19:30
Chapter 15 : Thủ Đoạn Cũ Rích Của Chân Tâm, Thống Kê Lần Một 05/04/2021 17:30
Chapter 14 : Thành Viên Mới 05/04/2021 15:30
Chapter 13 : Lần Đầu, Quái Vật Hút Dương Khí (Edited 1) 05/04/2021 13:30
Chapter 12 : Yên Bình 05/04/2021 11:30
Chapter 11 : Thủ Đoạn, Triệu Hoán Chỉ Định 05/04/2021 09:30
Chapter 10 : Đột Nhập Quân Doanh 05/04/2021 07:30
Chapter 9 : Pháp Môn Tu Luyện 05/04/2021 05:30
Chapter 8 : Quái Vật Đầu Loa, Lựa Chọn Ích Kỷ (Edited 1) 05/04/2021 03:30
Chapter 7 : Hồn Ước (edited lần 1) 05/04/2021 01:30
Chapter 6 : Tái Chiến 04/04/2021 23:30
Chapter 5 : Thần Khí 04/04/2021 21:30
Chapter 4 : Điều Ước Mới, Nguy Hiểm Đến 04/04/2021 19:30
Chapter 3 : Võ Sư Lợi Hại Nhất Quả Đất 04/04/2021 17:30
Chapter 2 : Truyện Cổ Tích (Hiệu Đính 1) 04/04/2021 15:30
Chapter 1 : Khởi Đầu 04/04/2021 13:30

comment

Có thể bạn thích xem

Quả Cam Luân Hồi - Qua Cam Luan Hoi

Cập nhật lúc : 06/06/2018 10:00

Tình trạng : 23 / 23 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Luân Hồi Có Hạn - Luan Hoi Co Han

Cập nhật lúc : 06/07/2019 06:44

Tình trạng : 4 / 4 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Mạt Thế

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mạt Thế Luân Hồi - Mat The Luan Hoi

Cập nhật lúc : 08/08/2019 02:23

Tình trạng : 29 / 31 Chapter

Thể loại: Khoa Huyễn, Horror - Kinh Dị, Xuyên Không, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Nữ Cường, Mạt Thế

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trò Chơi Luân Hồi - Tro Choi Luan Hoi

Cập nhật lúc : 27/07/2019 08:04

Tình trạng : 197 / 199 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Luân Hồi Tôn Giả - Luan Hoi Ton Gia

Cập nhật lúc : 04/01/2020 12:25

Tình trạng : 26 / 28 Chapter

Thể loại: Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Luân Hồi Nhạc Viên - Luan Hoi Nhac Vien

Cập nhật lúc : 08/07/2021 05:31

Tình trạng : 2902 / 2904 Chapter

Thể loại: Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Vô Thượng Luân Hồi - Vo Thuong Luan Hoi

Cập nhật lúc : 14/02/2023 06:59

Tình trạng : 1600 / 1602 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.202

Đọc truyện

Luân Hồi Thương Đế - Luan Hoi Thuong Đe

Cập nhật lúc : 11/10/2023 09:28

Tình trạng : 326 / 328 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Đông Phương, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngàn Năm Luân Hồi - Ngan Nam Luan Hoi

Cập nhật lúc : 06/08/2023 21:58

Tình trạng : 78 / 80 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Luân Hồi Chuyển Phận - Luan Hoi Chuyen Phan

Cập nhật lúc : 23/11/2023 04:58

Tình trạng : 170 / 172 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Dị Năng, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Luân Hồi Đại Đế Truyện - Luan Hoi Đai Đe Truyen

Cập nhật lúc : 07/04/2021 08:59

Tình trạng : 34 / 36 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.197

Đọc truyện

Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi - Tro Choi Tu Vong Luan Hoi

Cập nhật lúc : 09/09/2019 08:23

Tình trạng : 382 / 384 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.194

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Thần Y Trở Lại - Than Y Tro Lai

Cập nhật lúc : 05/12/2023 11:00

Tình trạng : 2910 / 2912 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.630

Đọc truyện

Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! - Vo Nho, Cuoi Cung Em Đa Lon!

Cập nhật lúc : 05/12/2023 15:32

Tình trạng : 2570 / 2572 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.351

Đọc truyện

Vô Địch Kiếm Vực - Vo Đich Kiem Vuc

Cập nhật lúc : 05/12/2023 19:59

Tình trạng : 1699 / 1701 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chân Long Chí Tôn Đô Thị - Chan Long Chi Ton Đo Thi

Cập nhật lúc : 05/12/2023 18:30

Tình trạng : 1706 / 1708 Chapter

Thể loại: Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình - Tong Tai Khong Nhan Ra Vo Minh

Cập nhật lúc : 05/12/2023 17:01

Tình trạng : 696 / 698 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Giả Vờ Ngoan Ngoãn - Gia Vo Ngoan Ngoan

Cập nhật lúc : 05/12/2023 14:02

Tình trạng : 35 / 37 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện