Số 13 Phố Mink

So 13 Pho Mink

Tác giả : Thuần Khiết Tích Tiểu Long

Thể loại : Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh, Phương Tây

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 16/05/2023 05:28

Tình trạng : 232 / 234 Chapter

Lượt xem: 16179

Tác giả: Thuần Khiết Tích Tiểu Long Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn Giới thiệu: Trọng sinh vào thế giới mới, tưởng rằng nơi này chỉ là một thế giới bình thường, nhưng hóa ra đây lại là nơi có sự tồn tại của Thần. Thần là sự tồn tại mà người người tín ngưỡng, nhưng Thần có thật sự xứng đáng với niềm tin của tín đồ? Karen vốn là người theo chủ nghĩa duy tâm, hắn không tin vào "Thần", hắn chỉ tin vào chân lý, và Karen đã lựa chọn đi trên con đường để chứng mình rằng, Thần không phải là sự tồn tại chí cao vô thượng, Thần là vị trí có thể thay thế được.
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 232 : 232: Sự Hào Phóng Của Trật Tự Chi Thần 2 16/05/2023 09:28
Chapter 231 : 231: Sự Hào Phóng Của Trật Tự Chi Thần 1 16/05/2023 07:28
Chapter 230 : 230: Còn Một Ngày 3 16/05/2023 05:28
Chapter 229 : 229: Còn Một Ngày 2 16/05/2023 03:28
Chapter 228 : 228: Còn Một Ngày 1 16/05/2023 01:28
Chapter 227 : 227: Thần Cách Của Ông Nội 3 15/05/2023 23:28
Chapter 226 : 226: Thần Cách Của Ông Nội 2 15/05/2023 21:28
Chapter 225 : 225: Thần Cách Của Ông Nội 1 15/05/2023 19:28
Chapter 224 : 224: Tà Thần Đại Nhân An Bài! 3 15/05/2023 17:28
Chapter 223 : 223: Tà Thần Đại Nhân An Bài! 2 15/05/2023 15:28
Chapter 222 : 222: Tà Thần Đại Nhân An Bài! 1 15/05/2023 13:28
Chapter 221 : 221: Tà Thần Lễ Vật 4 15/05/2023 11:28
Chapter 220 : 220: Tà Thần Lễ Vật 3 15/05/2023 09:28
Chapter 219 : 219: Tà Thần Lễ Vật 2 15/05/2023 07:28
Chapter 218 : 218: Tà Thần Lễ Vật 1 15/05/2023 05:28
Chapter 217 : 217: Chạy Đêm 3 15/05/2023 03:28
Chapter 216 : 216: Chạy Đêm 2 15/05/2023 01:28
Chapter 215 : 215: Chạy Đêm 1 14/05/2023 23:28
Chapter 214 : 214: Bảo Vệ 3 14/05/2023 21:28
Chapter 213 : 213: Bảo Vệ 2 14/05/2023 19:28
Chapter 212 : 212: Bảo Vệ 1 14/05/2023 17:28
Chapter 211 : 211: Đi Gặp Thượng Đế 3 14/05/2023 15:28
Chapter 210 : 210: Đi Gặp Thượng Đế 2 14/05/2023 13:28
Chapter 209 : 209: Đi Gặp Thượng Đế 1 14/05/2023 11:28
Chapter 208 : 208: Đánh Thức Cường Giả 4 14/05/2023 09:28
Chapter 207 : 207: Đánh Thức Cường Giả 3 14/05/2023 07:28
Chapter 206 : 206: Đánh Thức Cường Giả 2 14/05/2023 05:28
Chapter 205 : 205: Đánh Thức Cường Giả 1 14/05/2023 03:28
Chapter 204 : 204: Thêm Tiền 4 14/05/2023 01:28
Chapter 203 : 203: Thêm Tiền 3 13/05/2023 23:28
Chapter 202 : 202: Thêm Tiền 2 13/05/2023 21:28
Chapter 201 : 201: Thêm Tiền 1 13/05/2023 19:28
Chapter 200 : 200: Cấm Địa Của Thần 3 13/05/2023 17:28
Chapter 199 : 199: Cấm Địa Của Thần 2 13/05/2023 15:28
Chapter 198 : 198: Cấm Địa Của Thần 1 13/05/2023 13:28
Chapter 197 : 197: Năng Lực Của Tà Thần 3 13/05/2023 11:28
Chapter 196 : 196: Năng Lực Của Tà Thần 2 13/05/2023 09:28
Chapter 195 : 195: Năng Lực Của Tà Thần 1 13/05/2023 07:28
Chapter 194 : 194: Cảm Giác Có Lực 3 13/05/2023 05:28
Chapter 193 : 193: Cảm Giác Có Lực 2 13/05/2023 03:28
Chapter 192 : 192: Cảm Giác Có Lực 1 13/05/2023 01:28
Chapter 191 : 191: Tức Giận! 4 12/05/2023 23:28
Chapter 190 : 190: Tức Giận! 3 12/05/2023 21:28
Chapter 189 : 189: Tức Giận! 2 12/05/2023 19:28
Chapter 188 : 188: Tức Giận! 1 12/05/2023 17:28
Chapter 187 : 187: Rạp Xiếc 3 12/05/2023 15:28
Chapter 186 : 186: Rạp Xiếc 2 12/05/2023 13:28
Chapter 185 : 185: Rạp Xiếc 1 12/05/2023 11:28
Chapter 184 : 184: Rasma 3 12/05/2023 09:28
Chapter 183 : 183: Rasma 2 12/05/2023 07:28
Chapter 182 : 182: Rasma 1 12/05/2023 05:28
Chapter 181 : 181: Chim Ưng 3 12/05/2023 03:28
Chapter 180 : 180: Chim Ưng 2 12/05/2023 01:28
Chapter 179 : 179: Chim Ưng 1 11/05/2023 23:28
Chapter 178 : 178: Xin Chào 3 11/05/2023 21:28
Chapter 177 : 177: Xin Chào 2 11/05/2023 19:28
Chapter 176 : 176: Xin Chào 1 11/05/2023 17:28
Chapter 175 : 175: Lễ Nghĩa 3 11/05/2023 15:28
Chapter 174 : 174: Lễ Nghĩa 2 11/05/2023 13:28
Chapter 173 : 173: Lễ Nghĩa 1 11/05/2023 11:28
Chapter 172 : 172: Viết Một Cái Tên 3 11/05/2023 09:28
Chapter 171 : 171: Viết Một Cái Tên 2 11/05/2023 07:28
Chapter 170 : 170: Viết Một Cái Tên 1 11/05/2023 05:28
Chapter 169 : 169: A Thân Ái Tất Nhiên Rồi! 2 11/05/2023 03:28
Chapter 168 : 168: A Thân Ái Tất Nhiên Rồi! 1 11/05/2023 01:28
Chapter 167 : 167: Vĩ Đại Tà Thần Đại Nhân 4 10/05/2023 23:28
Chapter 166 : 166: Vĩ Đại Tà Thần Đại Nhân 3 10/05/2023 21:28
Chapter 165 : 165: Vĩ Đại Tà Thần Đại Nhân 2 10/05/2023 19:28
Chapter 164 : 164: Vĩ Đại Tà Thần Đại Nhân 1 10/05/2023 17:28
Chapter 163 : 163: Hoàng Hôn Của Thượng Đế 4 10/05/2023 15:28
Chapter 162 : 162: Hoàng Hôn Của Thượng Đế 3 10/05/2023 13:28
Chapter 161 : 161: Hoàng Hôn Của Thượng Đế 2 10/05/2023 11:28
Chapter 160 : 160: Hoàng Hôn Của Thượng Đế 1 10/05/2023 09:28
Chapter 159 : 159: Tháo Mặt Nạ Ra 3 10/05/2023 07:28
Chapter 158 : 158: Tháo Mặt Nạ Ra 2 10/05/2023 05:28
Chapter 157 : 157: Tháo Mặt Nạ Ra 1 10/05/2023 03:28
Chapter 156 : 156: Ông Nội Hiến Tế 3 10/05/2023 01:28
Chapter 155 : 155: Ông Nội Hiến Tế 2 09/05/2023 23:28
Chapter 154 : 154: Ông Nội Hiến Tế 1 09/05/2023 21:28
Chapter 153 : 153: Mật Báo 4 09/05/2023 19:28
Chapter 152 : 152: Mật Báo 3 09/05/2023 17:28
Chapter 151 : 151: Mật Báo 2 09/05/2023 15:28
Chapter 150 : 150: Mật Báo 1 09/05/2023 13:28
Chapter 149 : Tổ Tiên 3 16/03/2023 13:28
Chapter 148 : Tổ Tiên 2 16/03/2023 11:28
Chapter 147 : Tổ Tiên 1 16/03/2023 09:28
Chapter 146 : Xem Mắt 3 16/03/2023 07:28
Chapter 145 : Xem Mắt 2 16/03/2023 05:28
Chapter 144 : Xem Mắt 1 16/03/2023 03:28
Chapter 143 : Bước Cuối Cùng 3 16/03/2023 01:28
Chapter 142 : Bước Cuối Cùng 2 15/03/2023 23:28
Chapter 141 : Bước Cuối Cùng 1 15/03/2023 21:28
Chapter 140 : Chuẩn Bị Thức Ăn 3 15/03/2023 19:28
Chapter 139 : Chuẩn Bị Thức Ăn 2 15/03/2023 17:28
Chapter 138 : Chuẩn Bị Thức Ăn 1 15/03/2023 15:28
Chapter 137 : Chúng Ta Tới Đây 3 15/03/2023 13:28
Chapter 136 : Chúng Ta Tới Đây 2 15/03/2023 11:28
Chapter 135 : Chúng Ta Tới Đây 1 15/03/2023 09:28
Chapter 134 : Khi Tà Thần Gõ Cửa 4 15/03/2023 07:28
Chapter 133 : Khi Tà Thần Gõ Cửa 3 15/03/2023 05:28
Chapter 132 : Khi Tà Thần Gõ Cửa 2 15/03/2023 03:28
Chapter 131 : Khi Tà Thần Gõ Cửa 1 15/03/2023 01:28
Chapter 130 : Đến Phiên Ta 5 14/03/2023 23:28
Chapter 129 : Đến Phiên Ta 4 14/03/2023 21:28
Chapter 128 : Đến Phiên Ta 3 14/03/2023 19:28
Chapter 127 : Đến Phiên Ta 2 14/03/2023 17:28
Chapter 126 : Đến Phiên Ta 1 14/03/2023 15:28
Chapter 125 : Nắm Đấm 2 14/03/2023 13:28
Chapter 124 : Nắm Đấm 1 14/03/2023 11:28
Chapter 123 : Bọn Họ, Xem Là Cái Thá Gì 5 14/03/2023 09:28
Chapter 122 : Bọn Họ, Xem Là Cái Thá Gì 4 14/03/2023 07:28
Chapter 121 : Bọn Họ, Xem Là Cái Thá Gì 3 14/03/2023 05:28
Chapter 120 : Bọn Họ, Xem Là Cái Thá Gì 2 14/03/2023 03:28
Chapter 119 : Bọn Họ, Xem Là Cái Thá Gì 1 14/03/2023 01:28
Chapter 118 : Đơn Hàng Đến Từ Khu Mỏ Phía Đông 5 13/03/2023 23:28
Chapter 117 : Đơn Hàng Đến Từ Khu Mỏ Phía Đông 4 13/03/2023 21:28
Chapter 116 : Đơn Hàng Đến Từ Khu Mỏ Phía Đông 3 13/03/2023 19:28
Chapter 115 : Đơn Hàng Đến Từ Khu Mỏ Phía Đông 2 13/03/2023 17:28
Chapter 114 : Đơn Hàng Đến Từ Khu Mỏ Phía Đông 1 13/03/2023 15:28
Chapter 113 : Bữa Tối “Ấm Áp” 4 13/03/2023 13:28
Chapter 112 : Bữa Tối “Ấm Áp” 3 13/03/2023 11:28
Chapter 111 : Bữa Tối “Ấm Áp” 2 13/03/2023 09:28
Chapter 110 : Bữa Tối “Ấm Áp” 1 13/03/2023 07:28
Chapter 109 : Vì Cá Khô 3 13/03/2023 05:28
Chapter 108 : Vì Cá Khô 2 13/03/2023 03:28
Chapter 107 : Vì Cá Khô 1 13/03/2023 01:28
Chapter 106 : Nhân Viên Mới 3 12/03/2023 23:28
Chapter 105 : Nhân Viên Mới 2 12/03/2023 21:28
Chapter 104 : Nhân Viên Mới 1 12/03/2023 19:28
Chapter 103 : Bàn Ăn Tội Ác 3 12/03/2023 17:28
Chapter 102 : Bàn Ăn Tội Ác 2 12/03/2023 15:28
Chapter 101 : Bàn Ăn Tội Ác 1 12/03/2023 13:28
Chapter 100 : 100: Đèn Tắt 3 12/03/2023 11:28
Chapter 99 : 99: Đèn Tắt 2 12/03/2023 09:28
Chapter 98 : 98: Đèn Tắt 1 12/03/2023 07:28
Chapter 97 : 97: Giảm Giá 4 12/03/2023 05:28
Chapter 96 : 96: Giảm Giá 3 12/03/2023 03:28
Chapter 95 : 95: Giảm Giá 2 12/03/2023 01:28
Chapter 94 : 94: Giảm Giá 1 11/03/2023 23:28
Chapter 93 : 93: Chúng Ta Là Gia Đình 3 11/03/2023 21:28
Chapter 92 : 92: Chúng Ta Là Gia Đình 2 11/03/2023 19:28
Chapter 91 : 91: Chúng Ta Là Gia Đình 1 11/03/2023 17:28
Chapter 90 : 90: Nói Cho Ngươi Biết Bí Mật 3 11/03/2023 15:28
Chapter 89 : 89: Nói Cho Ngươi Biết Bí Mật 2 11/03/2023 13:28
Chapter 88 : 88: Nói Cho Ngươi Biết Bí Mật 1 11/03/2023 11:28
Chapter 87 : 87: Vạn Ác Chi Nguyên 3 11/03/2023 09:28
Chapter 86 : 86: Vạn Ác Chi Nguyên 2 11/03/2023 07:28
Chapter 85 : 85: Vạn Ác Chi Nguyên 1 11/03/2023 05:28
Chapter 84 : 84: Ta Triệu Hoán Ngươi 4 11/03/2023 03:28
Chapter 83 : 83: Ta Triệu Hoán Ngươi 3 11/03/2023 01:28
Chapter 82 : 82: Ta Triệu Hoán Ngươi 2 10/03/2023 23:28
Chapter 81 : 81: Ta Triệu Hoán Ngươi 1 10/03/2023 21:28
Chapter 80 : 80: Ngươi Đã Ăn Cắp Tiền Của Ta Sao 3 10/03/2023 19:28
Chapter 79 : 79: Ngươi Đã Ăn Cắp Tiền Của Ta Sao 2 10/03/2023 17:28
Chapter 78 : 78: Ngươi Đã Ăn Cắp Tiền Của Ta Sao 1 10/03/2023 15:28
Chapter 77 : 77: Tiếng Gọi Trong Nhà Xác 4 10/03/2023 13:28
Chapter 76 : 76: Tiếng Gọi Trong Nhà Xác 3 10/03/2023 11:28
Chapter 75 : 75: Tiếng Gọi Trong Nhà Xác 2 10/03/2023 09:28
Chapter 74 : 74: Tiếng Gọi Trong Nhà Xác 1 10/03/2023 07:28
Chapter 73 : 73: Không Có Tư Cách 3 10/03/2023 05:28
Chapter 72 : 72: Không Có Tư Cách 2 10/03/2023 03:28
Chapter 71 : 71: Không Có Tư Cách 1 10/03/2023 01:28
Chapter 70 : 70: Sai Lầm Của Ta Để Ta Kết Thúc 3 09/03/2023 23:28
Chapter 69 : 69: Sai Lầm Của Ta Để Ta Kết Thúc 2 09/03/2023 21:28
Chapter 68 : 68: Sai Lầm Của Ta Để Ta Kết Thúc 1 09/03/2023 19:28
Chapter 67 : 67: Cười 2 09/03/2023 17:28
Chapter 66 : 66: Cười 1 09/03/2023 15:28
Chapter 65 : 65: Sự Tồn Tại Vĩ Đại 4 09/03/2023 13:28
Chapter 64 : 64: Sự Tồn Tại Vĩ Đại 3 09/03/2023 11:28
Chapter 63 : 63: Sự Tồn Tại Vĩ Đại 2 09/03/2023 09:28
Chapter 62 : 62: Sự Tồn Tại Vĩ Đại 1 09/03/2023 07:28
Chapter 61 : 61: Thời Khắc Săn Giết 3 09/03/2023 05:28
Chapter 60 : 60: Thời Khắc Săn Giết 2 09/03/2023 03:28
Chapter 59 : 59: Thời Khắc Săn Giết 1 09/03/2023 01:28
Chapter 58 : 58: Kẻ Giết Người 4 08/03/2023 23:28
Chapter 57 : 57: Kẻ Giết Người 3 08/03/2023 21:28
Chapter 56 : 56: Kẻ Giết Người 2 08/03/2023 19:28
Chapter 55 : 55: Kẻ Giết Người 1 08/03/2023 17:28
Chapter 54 : 54: Thân Ái 3 08/03/2023 15:28
Chapter 53 : 53: Thân Ái 2 08/03/2023 13:28
Chapter 52 : 52: Thân Ái 1 08/03/2023 11:28
Chapter 51 : 51: Tự Mình Đến Thăm 3 08/03/2023 09:28
Chapter 50 : 50: Tự Mình Đến Thăm 2 08/03/2023 07:28
Chapter 49 : 49: Tự Mình Đến Thăm 1 08/03/2023 05:28
Chapter 48 : 48: Người Vợ Đã Chết 4 08/03/2023 03:28
Chapter 47 : 47: Người Vợ Đã Chết 3 08/03/2023 01:28
Chapter 46 : 46: Người Vợ Đã Chết 2 07/03/2023 23:28
Chapter 45 : 45: Người Vợ Đã Chết 1 07/03/2023 21:28
Chapter 44 : 44: Lại Một Tác Phẩm Khác 2 07/03/2023 19:28
Chapter 43 : 43: Lại Một Tác Phẩm Khác 1 07/03/2023 17:28
Chapter 42 : 42: Mây Đen 3 07/03/2023 15:28
Chapter 41 : 41: Mây Đen 2 07/03/2023 13:28
Chapter 40 : 40: Mây Đen 1 07/03/2023 11:28
Chapter 39 : 39: Tâm Lý Tội Phạm 3 07/03/2023 09:28
Chapter 38 : 38: Tâm Lý Tội Phạm 2 07/03/2023 07:28
Chapter 37 : 37: Tâm Lý Tội Phạm 1 07/03/2023 05:28
Chapter 36 : 36: Nghệ Thuật Của Ma Quỷ 3 07/03/2023 03:28
Chapter 35 : 35: Nghệ Thuật Của Ma Quỷ 2 07/03/2023 01:28
Chapter 34 : 34: Nghệ Thuật Của Ma Quỷ 1 06/03/2023 23:28
Chapter 33 : 33: Dị Ma 3 06/03/2023 21:28
Chapter 32 : 32: Dị Ma 2 06/03/2023 19:28
Chapter 31 : 31: Dị Ma 1 06/03/2023 17:28
Chapter 30 : 30: Bút Ký Màu Đen 3 06/03/2023 15:28
Chapter 29 : 29: Bút Ký Màu Đen 2 06/03/2023 13:28
Chapter 28 : 28: Bút Ký Màu Đen 1 06/03/2023 11:28
Chapter 27 : 27: Có Một Đầu Quái Vật 5 06/03/2023 09:28
Chapter 26 : 26: Có Một Đầu Quái Vật 4 06/03/2023 07:28
Chapter 25 : 25: Có Một Đầu Quái Vật 3 06/03/2023 05:28
Chapter 24 : 24: Có Một Đầu Quái Vật 2 06/03/2023 03:28
Chapter 23 : 23: Có Một Đầu Quái Vật 1 06/03/2023 01:28
Chapter 22 : 22: Giáng Lâm 4 05/03/2023 23:28
Chapter 21 : 21: Giáng Lâm 3 05/03/2023 21:28
Chapter 20 : 20: Giáng Lâm 2 05/03/2023 19:28
Chapter 19 : 19: Giáng Lâm 1 05/03/2023 17:28
Chapter 18 : 18: Dị Thường 2 05/03/2023 15:28
Chapter 17 : 17: Dị Thường 1 05/03/2023 13:28
Chapter 16 : 16: Tiếng Khóc Trong Tầng Hầm 05/03/2023 11:28
Chapter 15 : 15: Tiếng Khóc Trong Tầng Hầm 05/03/2023 09:28
Chapter 14 : 14: Tiếng Khóc Trong Tầng Hầm 05/03/2023 07:28
Chapter 13 : 13: Là Muốn Giết Ta Sao 05/03/2023 05:28
Chapter 12 : 12: Là Muốn Giết Ta Sao 05/03/2023 03:28
Chapter 11 : 11: Khủng Hoảng Thân Phận 05/03/2023 01:28
Chapter 10 : 10: Khủng Hoảng Thân Phận 04/03/2023 23:28
Chapter 9 : 9: Khủng Hoảng Thân Phận 04/03/2023 21:28
Chapter 8 : 8: Ngồi Dậy 04/03/2023 19:28
Chapter 7 : 7: Ngồi Dậy 04/03/2023 17:28
Chapter 6 : 6: Công Ty Dịch Vụ Tang Lễ 04/03/2023 15:28
Chapter 5 : 5: Công Ty Dịch Vụ Tang Lễ 04/03/2023 13:28
Chapter 4 : 4: Công Ty Dịch Vụ Tang Lễ 04/03/2023 11:28
Chapter 3 : 3: Gầm Giường 04/03/2023 09:28
Chapter 2 : 2: Gầm Giường 04/03/2023 07:28
Chapter 1 : 1: Gầm Giường 04/03/2023 05:28

comment

Có thể bạn thích xem

Đại Ma Vương Và Huyết Quỷ Mang Số 13 - Đai Ma Vuong Va Huyet Quy Mang So 13

Cập nhật lúc : 11/04/2019 17:00

Tình trạng : 43 / 45 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vương Phi 13 Tuổi - Vuong Phi 13 Tuoi

Cập nhật lúc : 28/09/2018 17:22

Tình trạng : 766 / 766 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

13 Lý Do Tại Sao - 13 Ly Do Tai Sao

Cập nhật lúc : 15/02/2018 04:22

Tình trạng : 12 / 12 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 - Bi Ẩn Tong Đo Thu 13

Cập nhật lúc : 22/08/2018 17:25

Tình trạng : 94 / 94 Chapter

Thể loại: Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

[Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11] Sói Bắc Yến - [Hoang Phi So Đac Cong So 11] Soi Bac Yen

Cập nhật lúc : 05/05/2019 04:35

Tình trạng : 183 / 185 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11 - Hoang Phi So Đac Cong So 11

Cập nhật lúc : 07/02/2019 18:34

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vô Sở Bất Năng Sự Vụ Sở - Vo So Bat Nang Su Vu So

Cập nhật lúc : 14/02/2020 10:12

Tình trạng : 81 / 81 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi - Vuong Phi 18 Tuoi Mang Tam Hon 13 Tuoi

Cập nhật lúc : 14/05/2018 18:26

Tình trạng : 59 / 59 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Teen, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Sở Sở Ở Thanh Triều - So So Ở Thanh Trieu

Cập nhật lúc : 09/06/2018 01:56

Tình trạng : 87 / 87 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Họa Phố - Hoa Pho

Cập nhật lúc : 15/09/2020 18:30

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Diệp Gia Dược Phổ - Diep Gia Duoc Pho

Cập nhật lúc : 17/10/2019 06:44

Tình trạng : 9 / 9 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bách Yêu Phổ 3 - Bach Yeu Pho 3

Cập nhật lúc : 21/12/2022 04:59

Tình trạng : 57 / 57 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Đan Đại Chí Tôn - Đan Đai Chi Ton

Cập nhật lúc : 07/06/2023 09:58

Tình trạng : 630 / 632 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Nuôi Sói Trong Nhà Chạy Mau! Nam Chính Hắc Hóa Rồi! - Nuoi Soi Trong Nha Chay Mau! Nam Chinh Hac Hoa Roi!

Cập nhật lúc : 07/06/2023 08:28

Tình trạng : 203 / 205 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.193

Đọc truyện

Tiểu Khả Ái Anh Đầu Hàng - Tieu Kha Ái Anh Đau Hang

Cập nhật lúc : 07/06/2023 06:58

Tình trạng : 96 / 96 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tỉnh Mộng - Tinh Mong

Cập nhật lúc : 07/06/2023 06:58

Tình trạng : 75 / 75 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Horror - Kinh Dị, Nữ Cường

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hoa Hồng Và Hoa Nhài - Hoa Hong Va Hoa Nhai

Cập nhật lúc : 07/06/2023 05:28

Tình trạng : 6 / 6 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đoản Văn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên - Toi Ở Thanh Pho Bat Đau Tu Tien

Cập nhật lúc : 06/06/2023 22:29

Tình trạng : 1890 / 1892 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.286

Đọc truyện