Seinen

Kijin Gentoushou - Kijin Gentōshō

5 / 7

Re Cervin - Re Cervin; Re: Cervin

16 / 18

Re Cervin - Re Cervin; Re: Cervin

Tranh 16.179 27/11/2022

Wendy - Peter Pan

6 / 8

Wendy - Peter Pan

Tranh 16.180 26/11/2022

Dasei 67 Percent - Dasei 67 Percent

6 / 8

Tình Mẹ Bao La - Mother Parasite

18 / 20

Blue Giant - Blue Giant

10 / 12

Blue Giant - Blue Giant

Tranh 16.179 09/11/2022

Dansou No Partner - Dansou No Partner

2 / 4

Tôi Vẫn Còn Sống... - Mada Ikiteru

5 / 7

Cơ Giới Thiếu Nữ - Shoujo Juuki

6 / 8

Gokusotsu Kraken - Gokusotsu Kraken

2 / 4

Tiến Tới Cái Chết - Shi Ni Aruki

2 / 4

Aekanaru - Aekanaru

18 / 20

Aekanaru - Aekanaru

Tranh 16.179 13/09/2022