Rich Player - Người Chơi Khắc Kim

Rich Player - Nguoi Choi Khac Kim

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Manhua, Mystery, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 16/09/2020 21:11

Tình trạng : 188 / 190 Chapter

Lượt xem: 16179

Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 188 17/09/2020 08:41
Chapter 187 17/09/2020 06:41
Chapter 186 17/09/2020 04:41
Chapter 185 17/09/2020 02:41
Chapter 184 07/09/2020 05:40
Chapter 183 07/09/2020 03:40
Chapter 182 31/08/2020 18:11
Chapter 181 31/08/2020 16:11
Chapter 180 31/08/2020 14:11
Chapter 179 31/08/2020 12:11
Chapter 178 31/08/2020 10:11
Chapter 177 31/08/2020 08:11
Chapter 176 31/08/2020 06:11
Chapter 175 31/08/2020 04:11
Chapter 174 31/08/2020 02:11
Chapter 173 31/08/2020 00:11
Chapter 172 30/08/2020 22:11
Chapter 171 30/08/2020 20:11
Chapter 170 14/07/2020 14:10
Chapter 169 14/07/2020 12:10
Chapter 168 14/07/2020 10:10
Chapter 167 14/07/2020 08:10
Chapter 166 02/07/2020 20:12
Chapter 165 02/07/2020 18:12
Chapter 164 02/07/2020 16:12
Chapter 163 02/07/2020 14:12
Chapter 162 02/07/2020 12:12
Chapter 161 02/07/2020 10:12
Chapter 160 02/07/2020 08:12
Chapter 159 02/07/2020 06:12
Chapter 158 02/07/2020 04:12
Chapter 157 02/07/2020 02:12
Chapter 156 02/07/2020 00:12
Chapter 155 01/07/2020 22:12
Chapter 154 01/07/2020 20:12
Chapter 153 01/07/2020 18:12
Chapter 152 01/07/2020 16:12
Chapter 151 01/07/2020 14:12
Chapter 150 01/07/2020 12:12
Chapter 149 01/07/2020 10:12
Chapter 148 01/07/2020 08:12
Chapter 147 01/07/2020 06:12
Chapter 146 01/07/2020 04:12
Chapter 145 01/07/2020 02:12
Chapter 144 01/07/2020 00:12
Chapter 143 30/06/2020 22:12
Chapter 142 30/06/2020 20:12
Chapter 141 30/06/2020 18:12
Chapter 140 30/06/2020 16:12
Chapter 139 30/06/2020 14:12
Chapter 138 30/06/2020 12:12
Chapter 137 30/06/2020 10:12
Chapter 136 30/06/2020 08:12
Chapter 135 30/06/2020 06:12
Chapter 134 30/06/2020 04:12
Chapter 133 30/06/2020 02:12
Chapter 132 30/06/2020 00:12
Chapter 131 29/06/2020 22:12
Chapter 130 29/06/2020 20:12
Chapter 129 29/06/2020 18:12
Chapter 128 29/06/2020 16:12
Chapter 127 29/06/2020 14:12
Chapter 126 29/06/2020 12:12
Chapter 125 29/06/2020 10:12
Chapter 124 29/06/2020 08:12
Chapter 123 29/06/2020 06:12
Chapter 122 29/06/2020 04:12
Chapter 121 29/06/2020 02:12
Chapter 120 29/06/2020 00:12
Chapter 119 28/06/2020 22:12
Chapter 118 28/06/2020 20:12
Chapter 117 28/06/2020 18:12
Chapter 116 28/06/2020 16:12
Chapter 115 28/06/2020 14:12
Chapter 114 28/06/2020 12:12
Chapter 113 28/06/2020 10:12
Chapter 112 28/06/2020 08:12
Chapter 111 28/06/2020 06:12
Chapter 110 28/06/2020 04:12
Chapter 109 28/06/2020 02:12
Chapter 108 28/06/2020 00:12
Chapter 107 27/06/2020 22:12
Chapter 106 27/06/2020 20:12
Chapter 105 27/06/2020 18:12
Chapter 104 27/06/2020 16:12
Chapter 103 27/06/2020 14:12
Chapter 102 27/06/2020 12:12
Chapter 101 27/06/2020 10:12
Chapter 100 27/06/2020 08:12
Chapter 99 27/06/2020 06:12
Chapter 98 27/06/2020 04:12
Chapter 97 27/06/2020 02:12
Chapter 96 27/06/2020 00:12
Chapter 95 04/04/2020 20:10
Chapter 94 04/04/2020 18:10
Chapter 93 21/03/2020 11:11
Chapter 92 05/03/2020 20:10
Chapter 91 07/02/2020 20:10
Chapter 90 27/01/2020 18:10
Chapter 89 17/01/2020 12:38
Chapter 88 17/01/2020 10:38
Chapter 87 17/01/2020 08:38
Chapter 86 17/01/2020 06:38
Chapter 85 12/08/2019 00:00
Chapter 84 12/06/2019 00:00
Chapter 83 17/01/2020 00:38
Chapter 82 16/01/2020 22:38
Chapter 81 16/01/2020 20:38
Chapter 80 16/01/2020 18:38
Chapter 79 11/06/2019 00:00
Chapter 78 11/02/2019 00:00
Chapter 77 10/06/2019 00:00
Chapter 76 10/04/2019 00:00
Chapter 75 10/02/2019 00:00
Chapter 74 16/01/2020 06:38
Chapter 73 16/01/2020 04:38
Chapter 72 16/01/2020 02:38
Chapter 71 16/01/2020 00:38
Chapter 70 09/12/2019 00:00
Chapter 69 09/12/2019 00:00
Chapter 68 15/01/2020 18:38
Chapter 67 15/01/2020 16:38
Chapter 66 15/01/2020 14:38
Chapter 65 15/01/2020 12:38
Chapter 64 15/01/2020 10:38
Chapter 63 15/01/2020 08:38
Chapter 62 15/01/2020 06:38
Chapter 61 15/01/2020 04:38
Chapter 60 15/01/2020 02:38
Chapter 59 15/01/2020 00:38
Chapter 58 14/01/2020 22:38
Chapter 57 14/01/2020 20:38
Chapter 56 14/01/2020 18:38
Chapter 55 14/01/2020 16:38
Chapter 54 14/01/2020 14:38
Chapter 53 14/01/2020 12:38
Chapter 52 14/01/2020 10:38
Chapter 51 14/01/2020 08:38
Chapter 50 14/01/2020 06:38
Chapter 49 14/01/2020 04:38
Chapter 48 14/01/2020 02:38
Chapter 47 14/01/2020 00:38
Chapter 46 13/01/2020 22:38
Chapter 45 13/01/2020 20:38
Chapter 44 13/01/2020 18:38
Chapter 43 13/01/2020 16:38
Chapter 42 13/01/2020 14:38
Chapter 41 13/01/2020 12:38
Chapter 40 07/10/2019 00:00
Chapter 39 07/08/2019 00:00
Chapter 38 07/05/2019 00:00
Chapter 37 07/04/2019 00:00
Chapter 36 07/02/2019 00:00
Chapter 35 13/01/2020 00:38
Chapter 34 12/01/2020 22:38
Chapter 33 12/01/2020 20:38
Chapter 32 12/01/2020 18:38
Chapter 31 12/01/2020 16:38
Chapter 30 12/01/2020 14:38
Chapter 29 12/01/2020 12:38
Chapter 28 12/01/2020 10:38
Chapter 27 12/01/2020 08:38
Chapter 26 06/12/2019 00:00
Chapter 25 06/10/2019 00:00
Chapter 24 06/08/2019 00:00
Chapter 23 06/06/2019 00:00
Chapter 22 06/04/2019 00:00
Chapter 21 06/02/2019 00:00
Chapter 20 11/01/2020 18:38
Chapter 19 11/01/2020 16:38
Chapter 18 11/01/2020 14:38
Chapter 17 11/01/2020 12:38
Chapter 16 11/01/2020 10:38
Chapter 15 11/01/2020 08:38
Chapter 14 11/01/2020 06:38
Chapter 13 11/01/2020 04:38
Chapter 12 11/01/2020 02:38
Chapter 11 05/12/2019 00:00
Chapter 10 10/01/2020 22:38
Chapter 9 10/01/2020 20:38
Chapter 8 10/01/2020 18:38
Chapter 7 10/01/2020 16:38
Chapter 6 10/01/2020 14:38
Chapter 5 10/01/2020 12:38
Chapter 4 10/01/2020 10:38
Chapter 3 10/01/2020 08:38
Chapter 2 10/01/2020 06:38
Chapter 1 10/01/2020 04:38

comment

Có thể bạn thích xem

Khắc Kim Đại Lão - Khac Kim Đai Lao

Cập nhật lúc : 17/09/2020 02:42

Tình trạng : 139 / 141 Chapter

Thể loại: Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Drama, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Mystery, School Life - Học Đường, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Khắc Kim Phong Thần - Khac Kim Phong Than

Cập nhật lúc : 29/05/2020 09:31

Tình trạng : 92 / 94 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Khắc Kim Chi Vương - Khac Kim Chi Vuong

Cập nhật lúc : 25/08/2020 19:11

Tình trạng : 89 / 91 Chapter

Thể loại: Manhua, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vô Hạn Khắc Kim Chi Thần - Vo Han Khac Kim Chi Than

Cập nhật lúc : 28/08/2020 02:43

Tình trạng : 31 / 33 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trò Chơi Săn Tình - Tổng Tài Khó Kìm Lòng - Tro Choi San Tinh - Tong Tai Kho Kim Long

Cập nhật lúc : 06/07/2019 10:29

Tình trạng : 22 / 24 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Người Chơi Lỗi - Bug Player

Cập nhật lúc : 17/09/2020 22:42

Tình trạng : 33 / 35 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Comedy - Hài Hước, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Người Chơi Trùng Sinh - Nguoi Choi Trung Sinh

Cập nhật lúc : 16/09/2019 00:20

Tình trạng : 10 / 12 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Comedy - Hài Hước, Drama, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Player - Player

Cập nhật lúc : 25/08/2020 04:11

Tình trạng : 8 / 10 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Drama, Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Mystery, Romance - Lãng Mạn, Supernatural - Siêu Nhiên, Tragedy

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trở Lại Thành Người Chơi - Tro Lai Thanh Nguoi Choi

Cập nhật lúc : 20/09/2020 17:40

Tình trạng : 7 / 9 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhwa, Shounen, Màu, Webtoon

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sự Trở Lại Của Người Chơi Mạnh Nhất - Su Tro Lai Cua Nguoi Choi Manh Nhat

Cập nhật lúc : 21/09/2019 09:32

Tình trạng : 4 / 6 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Fantasy - Giả Tưởng, Manhwa, Màu, Webtoon

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.183

Đọc truyện

Tôi Là Người Chơi Leo Tháp Một Mình - Toi La Nguoi Choi Leo Thap Mot Minh

Cập nhật lúc : 12/09/2020 09:11

Tình trạng : 10 / 12 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Fantasy - Giả Tưởng, Manhwa, Màu, Webtoon

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.181

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 23/09/2020 21:40

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.390

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 23/09/2020 19:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.279

Đọc truyện

Tự Cẩm - Tu Cam

Cập nhật lúc : 23/09/2020 23:41

Tình trạng : 815 / 817 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Vũ Động Càn Khôn - Vu Đong Can Khon

Cập nhật lúc : 23/09/2020 21:42

Tình trạng : 1309 / 1309 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Ngay Nao Thieu Soai Cung Ghen

Cập nhật lúc : 23/09/2020 21:35

Tình trạng : 148 / 150 Chapter

Thể loại: Manhua, Ngôn Tình, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.181

Đọc truyện

Vĩnh Hằng Chí Tôn - Vinh Hang Chi Ton

Cập nhật lúc : 23/09/2020 21:32

Tình trạng : 246 / 248 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Manga, Mystery, Shounen, Supernatural - Siêu Nhiên

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện