Rể Quý Trời Cho

Re Quy Troi Cho

Tác giả : Quỷ Thượng Nhân

Thể loại : Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 15/10/2021 19:43

Tình trạng : 1851 / 1853 Chapter

Lượt xem: 16245

Truyện Rể Quý Trời Cho của tác giả Quỷ Thượng Nhân với nội dung truyện xoay quanh nhân vật chính – Lâm Thanh Diện: Khi đó mẹ Lâm Thanh Diện vì muốn nắm quyền nhà họ Lâm mà không tiếc để anh gánh tội danh phản bội, anh phải rời khỏi gia tộc, làm con rể phế vật bị người người chê cười ở Giang Thành. Cho đến khi vợ bị ức hiếp, anh mới không thể tiếp tục điệu thấp nữa, lộ thân phận, vả mặt bọn người.
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 1851 26/08/2021 11:33
Chapter 1850 26/08/2021 08:31
Chapter 1849 26/08/2021 06:31
Chapter 1848 26/08/2021 04:31
Chapter 1847 26/08/2021 02:31
Chapter 1846 26/08/2021 00:31
Chapter 1845 25/08/2021 22:31
Chapter 1844 25/08/2021 20:31
Chapter 1843 25/08/2021 18:31
Chapter 1842 25/08/2021 16:31
Chapter 1841 25/08/2021 14:31
Chapter 1840 25/08/2021 12:31
Chapter 1839 25/08/2021 10:31
Chapter 1838 23/08/2021 11:36
Chapter 1837 23/08/2021 09:36
Chapter 1836 23/08/2021 07:36
Chapter 1835 23/08/2021 05:36
Chapter 1834 22/08/2021 15:39
Chapter 1833 22/08/2021 13:39
Chapter 1832 22/08/2021 11:39
Chapter 1831 22/08/2021 09:39
Chapter 1830 20/08/2021 11:34
Chapter 1829 20/08/2021 09:34
Chapter 1828 20/08/2021 07:34
Chapter 1827 19/08/2021 11:35
Chapter 1826 19/08/2021 09:35
Chapter 1825 19/08/2021 07:35
Chapter 1824 19/08/2021 05:35
Chapter 1823 19/08/2021 03:35
Chapter 1822 19/08/2021 01:35
Chapter 1821 18/08/2021 23:35
Chapter 1820 18/08/2021 11:38
Chapter 1819 18/08/2021 09:38
Chapter 1818 18/08/2021 07:38
Chapter 1817 18/08/2021 05:38
Chapter 1816 18/08/2021 03:38
Chapter 1815 17/08/2021 11:33
Chapter 1814 17/08/2021 09:33
Chapter 1813 17/08/2021 07:33
Chapter 1812 16/08/2021 15:41
Chapter 1811 16/08/2021 13:41
Chapter 1810 16/08/2021 11:41
Chapter 1809 16/08/2021 09:41
Chapter 1808 16/08/2021 07:41
Chapter 1807 15/08/2021 15:29
Chapter 1806 15/08/2021 13:29
Chapter 1805 15/08/2021 11:29
Chapter 1804 15/08/2021 09:29
Chapter 1803 15/08/2021 07:29
Chapter 1802 15/08/2021 05:29
Chapter 1801 15/08/2021 03:29
Chapter 1800 15/08/2021 01:29
Chapter 1799 14/08/2021 23:29
Chapter 1798 14/08/2021 21:29
Chapter 1797 14/08/2021 19:29
Chapter 1796 14/08/2021 17:29
Chapter 1795 14/08/2021 15:29
Chapter 1794 14/08/2021 13:29
Chapter 1793 14/08/2021 11:29
Chapter 1792 14/08/2021 09:29
Chapter 1791 14/08/2021 07:29
Chapter 1790 14/08/2021 05:29
Chapter 1789 14/08/2021 03:29
Chapter 1788 14/08/2021 01:29
Chapter 1787 13/08/2021 23:29
Chapter 1786 13/08/2021 21:29
Chapter 1785 13/08/2021 19:29
Chapter 1784 13/08/2021 17:29
Chapter 1783 13/08/2021 15:29
Chapter 1782 13/08/2021 13:29
Chapter 1781 13/08/2021 11:29
Chapter 1780 13/08/2021 09:29
Chapter 1779 13/08/2021 07:29
Chapter 1778 13/08/2021 05:29
Chapter 1777 13/08/2021 03:29
Chapter 1776 13/08/2021 01:29
Chapter 1775 12/08/2021 23:29
Chapter 1774 12/08/2021 21:29
Chapter 1773 12/08/2021 19:29
Chapter 1772 12/08/2021 17:29
Chapter 1771 12/08/2021 15:29
Chapter 1770 12/08/2021 13:29
Chapter 1769 12/08/2021 11:29
Chapter 1768 12/08/2021 09:29
Chapter 1767 12/08/2021 07:29
Chapter 1766 12/08/2021 05:29
Chapter 1765 12/08/2021 03:29
Chapter 1764 12/08/2021 01:29
Chapter 1763 11/08/2021 23:29
Chapter 1762 06/08/2021 15:38
Chapter 1761 06/08/2021 13:38
Chapter 1760 06/08/2021 11:38
Chapter 1759 06/08/2021 09:38
Chapter 1758 06/08/2021 07:38
Chapter 1757 06/08/2021 05:38
Chapter 1756 06/08/2021 03:38
Chapter 1755 06/08/2021 01:38
Chapter 1754 05/08/2021 23:38
Chapter 1753 05/08/2021 21:38
Chapter 1752 05/08/2021 19:38
Chapter 1751 05/08/2021 17:38
Chapter 1750 05/08/2021 15:38
Chapter 1749 05/08/2021 13:38
Chapter 1748 05/08/2021 11:38
Chapter 1747 05/08/2021 09:38
Chapter 1746 05/08/2021 07:38
Chapter 1745 05/08/2021 05:38
Chapter 1744 05/08/2021 03:38
Chapter 1743 05/08/2021 01:38
Chapter 1742 04/08/2021 23:38
Chapter 1741 04/08/2021 21:38
Chapter 1740 04/08/2021 19:38
Chapter 1739 04/08/2021 17:38
Chapter 1738 04/08/2021 15:38
Chapter 1737 04/08/2021 13:38
Chapter 1736 04/08/2021 11:38
Chapter 1735 04/08/2021 09:38
Chapter 1734 04/08/2021 07:38
Chapter 1733 04/08/2021 05:38
Chapter 1732 04/08/2021 03:38
Chapter 1731 04/08/2021 01:38
Chapter 1730 03/08/2021 23:38
Chapter 1729 31/07/2021 15:40
Chapter 1728 31/07/2021 13:40
Chapter 1727 31/07/2021 11:40
Chapter 1726 31/07/2021 09:40
Chapter 1725 31/07/2021 07:40
Chapter 1724 31/07/2021 05:40
Chapter 1723 31/07/2021 03:40
Chapter 1722 31/07/2021 01:40
Chapter 1721 30/07/2021 23:40
Chapter 1720 30/07/2021 21:40
Chapter 1719 30/07/2021 19:40
Chapter 1718 30/07/2021 17:40
Chapter 1717 30/07/2021 15:40
Chapter 1716 30/07/2021 13:40
Chapter 1715 28/07/2021 15:41
Chapter 1714 28/07/2021 13:41
Chapter 1713 28/07/2021 11:41
Chapter 1712 28/07/2021 09:41
Chapter 1711 28/07/2021 07:41
Chapter 1710 28/07/2021 05:41
Chapter 1709 28/07/2021 03:41
Chapter 1708 28/07/2021 01:41
Chapter 1707 27/07/2021 23:41
Chapter 1706 27/07/2021 21:41
Chapter 1705 27/07/2021 19:41
Chapter 1704 27/07/2021 17:41
Chapter 1703 27/07/2021 15:41
Chapter 1702 27/07/2021 13:41
Chapter 1701 27/07/2021 11:41
Chapter 1700 27/07/2021 09:41
Chapter 1699 27/07/2021 07:41
Chapter 1698 27/07/2021 05:41
Chapter 1697 27/07/2021 03:41
Chapter 1696 27/07/2021 01:41
Chapter 1695 25/07/2021 08:38
Chapter 1694 25/07/2021 06:38
Chapter 1693 25/07/2021 04:38
Chapter 1692 25/07/2021 02:38
Chapter 1691 25/07/2021 00:38
Chapter 1690 24/07/2021 22:38
Chapter 1689 24/07/2021 20:38
Chapter 1688 24/07/2021 18:38
Chapter 1687 24/07/2021 16:38
Chapter 1686 24/07/2021 14:38
Chapter 1685 24/07/2021 12:38
Chapter 1684 24/07/2021 10:38
Chapter 1683 24/07/2021 08:38
Chapter 1682 24/07/2021 06:38
Chapter 1681 24/07/2021 04:38
Chapter 1680 24/07/2021 02:38
Chapter 1679 24/07/2021 00:38
Chapter 1678 23/07/2021 22:38
Chapter 1677 23/07/2021 20:38
Chapter 1676 23/07/2021 18:38
Chapter 1675 23/07/2021 16:38
Chapter 1674 23/07/2021 14:38
Chapter 1673 23/07/2021 12:38
Chapter 1672 23/07/2021 10:38
Chapter 1671 23/07/2021 08:38
Chapter 1670 23/07/2021 06:38
Chapter 1669 23/07/2021 04:38
Chapter 1668 23/07/2021 02:38
Chapter 1667 23/07/2021 00:38
Chapter 1666 22/07/2021 22:38
Chapter 1665 22/07/2021 20:38
Chapter 1664 22/07/2021 18:38
Chapter 1663 22/07/2021 16:38
Chapter 1662 22/07/2021 14:38
Chapter 1661 22/07/2021 12:38
Chapter 1660 22/07/2021 10:38
Chapter 1659 22/07/2021 08:38
Chapter 1658 22/07/2021 06:38
Chapter 1657 22/07/2021 04:38
Chapter 1656 22/07/2021 02:38
Chapter 1655 22/07/2021 00:38
Chapter 1654 21/07/2021 22:38
Chapter 1653 21/07/2021 20:38
Chapter 1652 21/07/2021 18:38
Chapter 1651 21/07/2021 16:38
Chapter 1650 21/07/2021 14:38
Chapter 1649 21/07/2021 12:38
Chapter 1648 21/07/2021 10:38
Chapter 1647 21/07/2021 08:38
Chapter 1646 21/07/2021 06:38
Chapter 1645 21/07/2021 04:38
Chapter 1644 21/07/2021 02:38
Chapter 1643 21/07/2021 00:38
Chapter 1642 20/07/2021 22:38
Chapter 1641 20/07/2021 20:38
Chapter 1640 20/07/2021 18:38
Chapter 1639 20/07/2021 16:38
Chapter 1638 20/07/2021 14:38
Chapter 1637 20/07/2021 12:38
Chapter 1636 20/07/2021 10:38
Chapter 1635 20/07/2021 08:38
Chapter 1634 20/07/2021 06:38
Chapter 1633 20/07/2021 04:38
Chapter 1632 20/07/2021 02:38
Chapter 1631 20/07/2021 00:38
Chapter 1630 19/07/2021 22:38
Chapter 1629 19/07/2021 20:38
Chapter 1628 19/07/2021 18:38
Chapter 1627 19/07/2021 16:38
Chapter 1626 19/07/2021 14:38
Chapter 1625 10/07/2021 15:29
Chapter 1624 10/07/2021 13:29
Chapter 1623 10/07/2021 11:29
Chapter 1622 10/07/2021 09:29
Chapter 1621 10/07/2021 07:29
Chapter 1620 10/07/2021 05:29
Chapter 1619 10/07/2021 03:29
Chapter 1618 10/07/2021 01:29
Chapter 1617 09/07/2021 23:29
Chapter 1616 09/07/2021 21:29
Chapter 1615 09/07/2021 19:29
Chapter 1614 09/07/2021 17:29
Chapter 1613 09/07/2021 15:29
Chapter 1612 09/07/2021 13:29
Chapter 1611 09/07/2021 11:29
Chapter 1610 07/07/2021 21:31
Chapter 1609 07/07/2021 19:31
Chapter 1608 07/07/2021 17:31
Chapter 1607 07/07/2021 15:31
Chapter 1606 07/07/2021 13:31
Chapter 1605 06/07/2021 15:33
Chapter 1604 06/07/2021 13:33
Chapter 1603 06/07/2021 11:33
Chapter 1602 06/07/2021 09:33
Chapter 1601 06/07/2021 07:33
Chapter 1600 06/07/2021 05:33
Chapter 1599 06/07/2021 03:33
Chapter 1598 06/07/2021 01:33
Chapter 1597 05/07/2021 23:33
Chapter 1596 05/07/2021 21:33
Chapter 1595 05/07/2021 01:36
Chapter 1594 04/07/2021 23:36
Chapter 1593 04/07/2021 21:36
Chapter 1592 04/07/2021 19:36
Chapter 1591 04/07/2021 17:36
Chapter 1590 04/07/2021 15:36
Chapter 1589 04/07/2021 13:36
Chapter 1588 04/07/2021 11:36
Chapter 1587 04/07/2021 09:36
Chapter 1586 04/07/2021 07:36
Chapter 1585 02/07/2021 15:37
Chapter 1584 02/07/2021 13:37
Chapter 1583 02/07/2021 11:37
Chapter 1582 02/07/2021 09:37
Chapter 1581 02/07/2021 07:37
Chapter 1580 02/07/2021 05:37
Chapter 1579 02/07/2021 03:37
Chapter 1578 02/07/2021 01:37
Chapter 1577 01/07/2021 23:37
Chapter 1576 01/07/2021 21:37
Chapter 1574 -1575 01/07/2021 19:37
Chapter 1573 01/07/2021 17:37
Chapter 1572 01/07/2021 15:37
Chapter 1571 01/07/2021 13:37
Chapter 1570 01/07/2021 11:37
Chapter 1569 01/07/2021 09:37
Chapter 1568 01/07/2021 07:37
Chapter 1567 01/07/2021 05:37
Chapter 1566 01/07/2021 03:37
Chapter 1565 01/07/2021 01:37
Chapter 1564 30/06/2021 23:37
Chapter 1563 30/06/2021 21:37
Chapter 1562 30/06/2021 19:37
Chapter 1561 30/06/2021 17:37
Chapter 1560 30/06/2021 15:37
Chapter 1559 30/06/2021 13:37
Chapter 1558 30/06/2021 11:37
Chapter 1557 30/06/2021 09:37
Chapter 1556 30/06/2021 07:37
Chapter 1555 30/06/2021 05:37
Chapter 1554 30/06/2021 03:37
Chapter 1553 30/06/2021 01:37
Chapter 1552 29/06/2021 23:37
Chapter 1551 29/06/2021 21:37
Chapter 1550 29/06/2021 19:37
Chapter 1549 29/06/2021 17:37
Chapter 1548 29/06/2021 15:37
Chapter 1547 29/06/2021 13:37
Chapter 1546 29/06/2021 11:37
Chapter 1545 29/06/2021 09:37
Chapter 1544 29/06/2021 07:37
Chapter 1543 29/06/2021 05:37
Chapter 1542 29/06/2021 03:37
Chapter 1541 29/06/2021 01:37
Chapter 1540 23/06/2021 11:34
Chapter 1539 23/06/2021 09:34
Chapter 1538 23/06/2021 07:34
Chapter 1537 23/06/2021 05:34
Chapter 1536 23/06/2021 03:34
Chapter 1535 23/06/2021 01:34
Chapter 1534 22/06/2021 23:34
Chapter 1533 22/06/2021 21:34
Chapter 1532 22/06/2021 19:34
Chapter 1531 22/06/2021 17:34
Chapter 1530 22/06/2021 15:34
Chapter 1529 22/06/2021 13:34
Chapter 1528 22/06/2021 11:34
Chapter 1527 22/06/2021 09:34
Chapter 1526 22/06/2021 07:34
Chapter 1525 22/06/2021 05:34
Chapter 1524 22/06/2021 03:34
Chapter 1523 22/06/2021 01:34
Chapter 1522 21/06/2021 23:34
Chapter 1521 21/06/2021 21:34
Chapter 1520 21/06/2021 19:34
Chapter 1519 21/06/2021 17:34
Chapter 1518 21/06/2021 15:34
Chapter 1517 21/06/2021 13:34
Chapter 1516 21/06/2021 11:34
Chapter 1515 21/06/2021 09:34
Chapter 1514 21/06/2021 07:34
Chapter 1513 21/06/2021 05:34
Chapter 1512 21/06/2021 03:34
Chapter 1511 21/06/2021 01:34
Chapter 1510 20/06/2021 23:34
Chapter 1509 20/06/2021 21:34
Chapter 1508 20/06/2021 19:34
Chapter 1507 20/06/2021 17:34
Chapter 1506 20/06/2021 15:34
Chapter 1505 20/06/2021 13:34
Chapter 1504 20/06/2021 11:34
Chapter 1503 20/06/2021 09:34
Chapter 1502 20/06/2021 07:34
Chapter 1501 20/06/2021 05:34
Chapter 1500 20/06/2021 03:34
Chapter 1499 20/06/2021 01:34
Chapter 1498 19/06/2021 23:34
Chapter 1497 19/06/2021 21:34
Chapter 1496 19/06/2021 19:34
Chapter 1495 19/06/2021 17:34
Chapter 1494 19/06/2021 15:34
Chapter 1493 19/06/2021 13:34
Chapter 1492 19/06/2021 11:34
Chapter 1491 19/06/2021 09:34
Chapter 1490 19/06/2021 07:34
Chapter 1489 19/06/2021 05:34
Chapter 1488 19/06/2021 03:34
Chapter 1487 19/06/2021 01:34
Chapter 1486 18/06/2021 23:34
Chapter 1485 18/06/2021 21:34
Chapter 1484 18/06/2021 19:34
Chapter 1483 18/06/2021 17:34
Chapter 1482 18/06/2021 15:34
Chapter 1481 18/06/2021 13:34
Chapter 1480 18/06/2021 11:34
Chapter 1479 18/06/2021 09:34
Chapter 1478 18/06/2021 07:34
Chapter 1477 18/06/2021 05:34
Chapter 1476 18/06/2021 03:34
Chapter 1475 18/06/2021 01:34
Chapter 1474 17/06/2021 23:34
Chapter 1473 17/06/2021 21:34
Chapter 1472 17/06/2021 19:34
Chapter 1471 17/06/2021 17:34
Chapter 1470 17/06/2021 15:34
Chapter 1469 17/06/2021 13:34
Chapter 1468 17/06/2021 11:34
Chapter 1467 17/06/2021 09:34
Chapter 1466 17/06/2021 07:34
Chapter 1465 17/06/2021 05:34
Chapter 1464 17/06/2021 03:34
Chapter 1463 17/06/2021 01:34
Chapter 1462 16/06/2021 23:34
Chapter 1461 16/06/2021 21:34
Chapter 1460 16/06/2021 19:34
Chapter 1459 16/06/2021 17:34
Chapter 1458 16/06/2021 15:34
Chapter 1457 16/06/2021 13:34
Chapter 1456 16/06/2021 11:34
Chapter 1455 16/06/2021 09:34
Chapter 1454 16/06/2021 07:34
Chapter 1453 16/06/2021 05:34
Chapter 1452 16/06/2021 03:34
Chapter 1451 16/06/2021 01:34
Chapter 1450 15/06/2021 23:34
Chapter 1449 15/06/2021 21:34
Chapter 1448 15/06/2021 19:34
Chapter 1447 15/06/2021 17:34
Chapter 1446 15/06/2021 15:34
Chapter 1445 15/06/2021 13:34
Chapter 1444 15/06/2021 11:34
Chapter 1443 15/06/2021 09:34
Chapter 1442 15/06/2021 07:34
Chapter 1441 15/06/2021 05:34
Chapter 1440 15/06/2021 03:34
Chapter 1439 15/06/2021 01:34
Chapter 1438 14/06/2021 23:34
Chapter 1437 14/06/2021 21:34
Chapter 1436 14/06/2021 19:34
Chapter 1375 14/06/2021 17:34
Chapter 1435 14/06/2021 15:34
Chapter 1434 14/06/2021 13:34
Chapter 1433 14/06/2021 11:34
Chapter 1432 14/06/2021 09:34
Chapter 1431 14/06/2021 07:34
Chapter 1430 14/06/2021 05:34
Chapter 1429 14/06/2021 03:34
Chapter 1428 14/06/2021 01:34
Chapter 1427 13/06/2021 23:34
Chapter 1426 13/06/2021 21:34
Chapter 1425 13/06/2021 19:34
Chapter 1424 13/06/2021 17:34
Chapter 1423 13/06/2021 15:34
Chapter 1422 13/06/2021 13:34
Chapter 1421 13/06/2021 11:34
Chapter 1420 13/06/2021 09:34
Chapter 1419 13/06/2021 07:34
Chapter 1418 13/06/2021 05:34
Chapter 1417 13/06/2021 03:34
Chapter 1416 13/06/2021 01:34
Chapter 1415 12/06/2021 23:34
Chapter 1414 12/06/2021 21:34
Chapter 1413 12/06/2021 19:34
Chapter 1412 12/06/2021 17:34
Chapter 1411 12/06/2021 15:34
Chapter 1410 12/06/2021 13:34
Chapter 1409 12/06/2021 11:34
Chapter 1408 12/06/2021 09:34
Chapter 1407 12/06/2021 07:34
Chapter 1406 12/06/2021 05:34
Chapter 1405 12/06/2021 03:34
Chapter 1404 12/06/2021 01:34
Chapter 1403 11/06/2021 23:34
Chapter 1402 11/06/2021 21:34
Chapter 1401 11/06/2021 19:34
Chapter 1400 11/06/2021 17:34
Chapter 1399 11/06/2021 15:34
Chapter 1398 11/06/2021 13:34
Chapter 1397 11/06/2021 11:34
Chapter 1396 11/06/2021 09:34
Chapter 1395 11/06/2021 07:34
Chapter 1394 11/06/2021 05:34
Chapter 1393 11/06/2021 03:34
Chapter 1392 11/06/2021 01:34
Chapter 1391 10/06/2021 23:34
Chapter 1390 10/06/2021 21:34
Chapter 1389 10/06/2021 19:34
Chapter 1388 10/06/2021 17:34
Chapter 1387 10/06/2021 15:34
Chapter 1386 10/06/2021 13:34
Chapter 1385 10/06/2021 11:34
Chapter 1384 10/06/2021 09:34
Chapter 1383 10/06/2021 07:34
Chapter 1382 10/06/2021 05:34
Chapter 1381 10/06/2021 03:34
Chapter 1380 10/06/2021 01:34
Chapter 1379 09/06/2021 23:34
Chapter 1378 09/06/2021 21:34
Chapter 1377 09/06/2021 19:34
Chapter 1376 09/06/2021 17:34
Chapter 1575 09/06/2021 15:34
Chapter 1374 09/06/2021 13:34
Chapter 1373 09/06/2021 11:34
Chapter 1372 09/06/2021 09:34
Chapter 1371 09/06/2021 07:34
Chapter 1370 09/06/2021 05:34
Chapter 1369 09/06/2021 03:34
Chapter 1368 09/06/2021 01:34
Chapter 1367 08/06/2021 23:34
Chapter 1366 08/06/2021 21:34
Chapter 1365 08/06/2021 19:34
Chapter 1364 08/06/2021 17:34
Chapter 1363 08/06/2021 15:34
Chapter 1362 08/06/2021 13:34
Chapter 1361 08/06/2021 11:34
Chapter 1360 08/06/2021 09:34
Chapter 1359 08/06/2021 07:34
Chapter 1358 08/06/2021 05:34
Chapter 1357 08/06/2021 03:34
Chapter 1356 08/06/2021 01:34
Chapter 1355 07/06/2021 23:34
Chapter 1354 07/06/2021 21:34
Chapter 1353 07/06/2021 19:34
Chapter 1352 07/06/2021 17:34
Chapter 1351 07/06/2021 15:34
Chapter 1350 07/06/2021 13:34
Chapter 1349 07/06/2021 11:34
Chapter 1348 07/06/2021 09:34
Chapter 1347 07/06/2021 07:34
Chapter 1346 07/06/2021 05:34
Chapter 1345 07/06/2021 03:34
Chapter 1344 07/06/2021 01:34
Chapter 1343 06/06/2021 23:34
Chapter 1342 06/06/2021 21:34
Chapter 1341 06/06/2021 19:34
Chapter 1340 06/06/2021 17:34
Chapter 1339 06/06/2021 15:34
Chapter 1338 06/06/2021 13:34
Chapter 1337 06/06/2021 11:34
Chapter 1336 06/06/2021 09:34
Chapter 1335 06/06/2021 07:34
Chapter 1334 06/06/2021 05:34
Chapter 1333 06/06/2021 03:34
Chapter 1332 06/06/2021 01:34
Chapter 1331 05/06/2021 23:34
Chapter 1330 05/06/2021 21:34
Chapter 1329 05/06/2021 19:34
Chapter 1328 05/06/2021 17:34
Chapter 1327 05/06/2021 15:34
Chapter 1326 05/06/2021 13:34
Chapter 1325 05/06/2021 11:34
Chapter 1324 05/06/2021 09:34
Chapter 1323 05/06/2021 07:34
Chapter 1322 05/06/2021 05:34
Chapter 1321 05/06/2021 03:34
Chapter 1320 05/06/2021 01:34
Chapter 1319 04/06/2021 23:34
Chapter 1318 04/06/2021 21:34
Chapter 1317 04/06/2021 19:34
Chapter 1316 04/06/2021 17:34
Chapter 1315 04/06/2021 15:34
Chapter 1314 04/06/2021 13:34
Chapter 1313 04/06/2021 11:34
Chapter 1312 04/06/2021 09:34
Chapter 1311 04/06/2021 07:34
Chapter 1310 04/06/2021 05:34
Chapter 1309 04/06/2021 03:34
Chapter 1308 04/06/2021 01:34
Chapter 1307 03/06/2021 23:34
Chapter 1306 03/06/2021 21:34
Chapter 1305 03/06/2021 19:34
Chapter 1304 03/06/2021 17:34
Chapter 1303 03/06/2021 15:34
Chapter 1302 03/06/2021 13:34
Chapter 1301 03/06/2021 11:34
Chapter 1300 03/06/2021 09:34
Chapter 1299 03/06/2021 07:34
Chapter 1298 03/06/2021 05:34
Chapter 1297 03/06/2021 03:34
Chapter 1296 03/06/2021 01:34
Chapter 1295 02/06/2021 23:34
Chapter 1294 02/06/2021 21:34
Chapter 1293 02/06/2021 19:34
Chapter 1292 02/06/2021 17:34
Chapter 1291 02/06/2021 15:34
Chapter 1290 02/06/2021 13:34
Chapter 1289 02/06/2021 11:34
Chapter 1288 02/06/2021 09:34
Chapter 1287 02/06/2021 07:34
Chapter 1286 02/06/2021 05:34
Chapter 1285 02/06/2021 03:34
Chapter 1284 02/06/2021 01:34
Chapter 1283 01/06/2021 23:34
Chapter 1282 01/06/2021 21:34
Chapter 1281 01/06/2021 19:34
Chapter 1280 01/06/2021 17:34
Chapter 1279 01/06/2021 15:34
Chapter 1278 01/06/2021 13:34
Chapter 1277 01/06/2021 11:34
Chapter 1276 01/06/2021 09:34
Chapter 1275 01/06/2021 07:34
Chapter 1274 01/06/2021 05:34
Chapter 1273 01/06/2021 03:34
Chapter 1272 01/06/2021 01:34
Chapter 1271 31/05/2021 23:34
Chapter 1270 31/05/2021 21:34
Chapter 1269 31/05/2021 19:34
Chapter 1268 31/05/2021 17:34
Chapter 1267 31/05/2021 15:34
Chapter 1266 31/05/2021 13:34
Chapter 1265 31/05/2021 11:34
Chapter 1264 31/05/2021 09:34
Chapter 1263 31/05/2021 07:34
Chapter 1262 31/05/2021 05:34
Chapter 1261 31/05/2021 03:34
Chapter 1260 31/05/2021 01:34
Chapter 1259 30/05/2021 23:34
Chapter 1258 30/05/2021 21:34
Chapter 1257 30/05/2021 19:34
Chapter 1256 30/05/2021 17:34
Chapter 1255 30/05/2021 15:34
Chapter 1254 30/05/2021 13:34
Chapter 1253 30/05/2021 11:34
Chapter 1252 30/05/2021 09:34
Chapter 1251 30/05/2021 07:34
Chapter 1250 30/05/2021 05:34
Chapter 1249 30/05/2021 03:34
Chapter 1248 30/05/2021 01:34
Chapter 1247 29/05/2021 23:34
Chapter 1246 29/05/2021 21:34
Chapter 1245 29/05/2021 19:34
Chapter 1244 29/05/2021 17:34
Chapter 1243 29/05/2021 15:34
Chapter 1242 29/05/2021 13:34
Chapter 1241 29/05/2021 11:34
Chapter 1240 29/05/2021 09:34
Chapter 1239 29/05/2021 07:34
Chapter 1238 29/05/2021 05:34
Chapter 1237 29/05/2021 03:34
Chapter 1236 29/05/2021 01:34
Chapter 1235 28/05/2021 23:34
Chapter 1234 28/05/2021 21:34
Chapter 1233 28/05/2021 19:34
Chapter 1232 28/05/2021 17:34
Chapter 1231 28/05/2021 15:34
Chapter 1230 28/05/2021 13:34
Chapter 1229 28/05/2021 11:34
Chapter 1228 28/05/2021 09:34
Chapter 1227 28/05/2021 07:34
Chapter 1226 28/05/2021 05:34
Chapter 1225 28/05/2021 03:34
Chapter 1224 28/05/2021 01:34
Chapter 1223 27/05/2021 23:34
Chapter 1222 27/05/2021 21:34
Chapter 1221 27/05/2021 19:34
Chapter 1220 27/05/2021 17:34
Chapter 1219 27/05/2021 15:34
Chapter 1218 27/05/2021 13:34
Chapter 1217 27/05/2021 11:34
Chapter 1216 27/05/2021 09:34
Chapter 1215 : Chuyện này để tôi xử lý 27/05/2021 07:34
Chapter 1214 : Rốt cuộc cũng đợi được anh 27/05/2021 05:34
Chapter 1213 : Người quen cũ 27/05/2021 03:34
Chapter 1212 : Đứng số một trong danh sách giàu có 27/05/2021 01:34
Chapter 1211 : Công hội luyện kim 26/05/2021 23:34
Chapter 1210 : Tôi không ăn ảnh 26/05/2021 21:34
Chapter 1209 : Diễn viên lão làng 26/05/2021 19:34
Chapter 1208 : Linh trần tử 26/05/2021 17:34
Chapter 1207 : Trấn nhỏ vắng vẻ 26/05/2021 15:34
Chapter 1206 : Không giết chết 26/05/2021 13:34
Chapter 1205 : Làm phiền con gái ngủ 26/05/2021 11:34
Chapter 1204 : Lâm thanh diện tặng đao 26/05/2021 09:34
Chapter 1203 : Chị em tốt 26/05/2021 07:34
Chapter 1202 : Chế độ một vợ một chồng 26/05/2021 05:34
Chapter 1201 : Lý mộ bạch hào hiệp 26/05/2021 03:34
Chapter 1200 : Tĩnh tâm tĩnh dưỡng 26/05/2021 01:34
Chapter 1199 : Lý mộ bạch ra tay 25/05/2021 23:34
Chapter 1198 : Đan dược thần cấp 25/05/2021 21:34
Chapter 1197 : Thân cảnh đỉnh phong 25/05/2021 19:34
Chapter 1196 : Thần cảnh sơ kỳ 25/05/2021 17:34
Chapter 1195 : Thần hồn dung hợp 25/05/2021 15:34
Chapter 1194 : HAI TÊN Hóa Cảnh ĐỈNH PHONG 25/05/2021 13:34
Chapter 1193 : Tiếp theo là chiêu giết người 25/05/2021 11:34
Chapter 1192 : Sở nguyệt kiêu ngạo 25/05/2021 09:34
Chapter 1191 : Trong lòng anh chỉ có em 25/05/2021 07:34
Chapter 1190 : Chuyển hồn đan 25/05/2021 05:34
Chapter 1189 : Kế hoạch 25/05/2021 03:34
Chapter 1188 : Đứa con được ông trời lựa chọn 25/05/2021 01:34
Chapter 1187 : Từ đâu tới thì cút về đó 24/05/2021 23:34
Chapter 1186 : Quên thu lực rồi 24/05/2021 21:34
Chapter 1185 : Không quá hài lòng 24/05/2021 19:34
Chapter 1184 : Xin lỗi 24/05/2021 17:34
Chapter 1183 : Tôi là lâm thanh diện 24/05/2021 15:34
Chapter 1182 : Tôi chỉ là chỉ huy 24/05/2021 13:34
Chapter 1181 : Có thể cứu 24/05/2021 11:34
Chapter 1180 : Còn quay lại 24/05/2021 09:34
Chapter 1179 : Chế thuốc 24/05/2021 07:34
Chapter 1178 : Lại dạy dỗ 24/05/2021 05:34
Chapter 1177 : Cùng đường bí lối 24/05/2021 03:34
Chapter 1176 : Hãy cứu gia đình chúng tôi 24/05/2021 01:34
Chapter 1175 : Khách không mời mà đến 23/05/2021 23:34
Chapter 1174 : Nhiệm vụ 23/05/2021 21:34
Chapter 1173 : Sếp lớn 23/05/2021 19:34
Chapter 1172 : Ly hôn 23/05/2021 17:34
Chapter 1171 : Của nhà chúng tôi! 23/05/2021 15:34
Chapter 1170 : Gọi giám đốc đến đây! 23/05/2021 13:34
Chapter 1169 : Con tin tưởng anh ấy 23/05/2021 11:34
Chapter 1168 : Tên này ở đây! 23/05/2021 09:34
Chapter 1167 : Cút ra ngoài 23/05/2021 07:34
Chapter 1166 : Dám đuối tôi 23/05/2021 05:34
Chapter 1165 : Vương dã nhạc 23/05/2021 03:34
Chapter 1164 : Tiểu phu trúng độc 23/05/2021 01:34
Chapter 1163 : Nhà họ vương ở tây bắc 22/05/2021 23:34
Chapter 1162 : Ngư long hỗn tập 22/05/2021 21:34
Chapter 1161 : Ông cụ trương 22/05/2021 19:34
Chapter 1160 : Ông là viện trưởng trần 22/05/2021 17:34
Chapter 1159 : Chính là cái thằng nhóc này 22/05/2021 15:34
Chapter 1158 : Ba trăm triệu 22/05/2021 13:34
Chapter 1157 : Cậu dám đánh tôi? 22/05/2021 11:34
Chapter 1156 : Bới móc! 22/05/2021 09:34
Chapter 1155 : Năm mơ đi! 22/05/2021 07:34
Chapter 1154 : Ba tỷ 22/05/2021 05:34
Chapter 1153 : Cỏ dại mà thôi 22/05/2021 03:34
Chapter 1152 : Cỏ tinh khiết? 22/05/2021 01:34
Chapter 1151 : Ghen tị với các người 21/05/2021 23:34
Chapter 1150 : Thưa ngài, tôi đã đỏ xe cho ngài rồi 21/05/2021 21:34
Chapter 1149 : Buổi giao lưu 21/05/2021 19:34
Chapter 1148 : Thế nào lại là lâm thanh diện 21/05/2021 17:34
Chapter 1147 : Hứa bích hoài tỉnh 21/05/2021 15:34
Chapter 1146 : Một cái tát 21/05/2021 13:34
Chapter 1145 : Bảo vệ, bắt lấy anh ta! 21/05/2021 11:34
Chapter 1144 : Ferrari 21/05/2021 09:34
Chapter 1143 : TRƯỞNG QUAN CỦA THẦN LONG VỆt 21/05/2021 07:34
Chapter 1142 : Dược liệu 21/05/2021 05:34
Chapter 1141 : Bí cảnh! 21/05/2021 03:34
Chapter 1140 : Một cái tát miểu sát 21/05/2021 01:34
Chapter 1139 : Anh ta không thể động vào tôi! 20/05/2021 23:34
Chapter 1138 : ĐƠN THUẦN LÀ KHÔNG MUỐN ĐỂ Ý ĐẾN ANH MÀ THÔI “Anh!” 20/05/2021 21:34
Chapter 1137 : Cậu ta mà có thể được gọi là bác sĩ á? 20/05/2021 19:34
Chapter 1136 : Uống rượu 20/05/2021 17:34
Chapter 1135 : Lời mời giả dối 20/05/2021 15:34
Chapter 1134 : Chỉ có thể dùng cách này 20/05/2021 13:34
Chapter 1133 : Biết là một loại tội lỗi 20/05/2021 11:34
Chapter 1132 : Chữa bệnh 20/05/2021 09:34
Chapter 1131 : Đánh cược 20/05/2021 07:34
Chapter 1130 : Thần y 20/05/2021 05:34
Chapter 1129 : Bệnh lạ 20/05/2021 03:34
Chapter 1128 : Quấy rầy 20/05/2021 01:34
Chapter 1127 : Giả quỷ 19/05/2021 23:34
Chapter 1126 : Đến nhà họ lưu 19/05/2021 21:34
Chapter 1125 : Đưa tôi tới nhà cô 19/05/2021 19:34
Chapter 1124 : Không muốn tin 19/05/2021 17:34
Chapter 1123 : Cô trùng 19/05/2021 15:34
Chapter 1122 : Chịu trách nhiệm mà nói với cô 19/05/2021 13:34
Chapter 1121 : Chúng tôi là cao nhân 19/05/2021 11:34
Chapter 1120 : Cô lưu 19/05/2021 09:34
Chapter 1119 : Dẫn tú nương dạo phố 19/05/2021 07:34
Chapter 1118 : Thành phố bạch sơn 19/05/2021 05:34
Chapter 1117 : Phúc lớn mạng lớn 19/05/2021 03:34
Chapter 1116 : Kiếm ý du long 19/05/2021 01:34
Chapter 1115 : Du long thức 18/05/2021 23:34
Chapter 1114 : Đi ra 18/05/2021 21:34
Chapter 1113 : Sát khí đan 18/05/2021 19:34
Chapter 1112 : Tu la thần thể 18/05/2021 17:34
Chapter 1111 : Truyền thừa kết thúc 18/05/2021 15:34
Chapter 1110 : Tiếp nhận truyền thừa 18/05/2021 13:34
Chapter 1109 : Vân sơn và tú nương 18/05/2021 11:34
Chapter 1108 : Hai điều kiện 18/05/2021 09:34
Chapter 1107 : Ma thần tu la 18/05/2021 07:34
Chapter 1106 : Người đàn ông thần bí 18/05/2021 05:34
Chapter 1105 : Cuộc đời hoàn hảo 18/05/2021 03:34
Chapter 1104 : Thử thách cuối cùng 18/05/2021 01:34
Chapter 1103 : Khác thường ắt có quỷ 17/05/2021 23:34
Chapter 1102 : Đại sảnh dục vọng 17/05/2021 21:34
Chapter 1101 : Chấp niệm 17/05/2021 19:34
Chapter 1100 : Con rối 17/05/2021 17:34
Chapter 1099 : Bóng đen 17/05/2021 15:34
Chapter 1098 : Chuẩn bị đi vào đường hầm dưới lòng đất 17/05/2021 13:34
Chapter 1097 : Dò xét 17/05/2021 11:34
Chapter 1096 : Hóa giải sát khí 17/05/2021 09:34
Chapter 1095 : Phiền muộn của lâm trung thiên 17/05/2021 07:34
Chapter 1094 : Trực thăng tới đón 17/05/2021 05:34
Chapter 1093 : Hi vọng 17/05/2021 03:34
Chapter 1092 : Bí cảnh 17/05/2021 01:34
Chapter 1091 : Ông ta đã chết trên tay tôi 16/05/2021 23:34
Chapter 1090 : Trần vô cực 16/05/2021 21:34
Chapter 1089 : Đi xin lỗi cậu ta 16/05/2021 19:34
Chapter 1088 : Vô cực tông 16/05/2021 17:34
Chapter 1087 : Cám ơn đã ngồi cùng tôi 16/05/2021 15:34
Chapter 1086 : Cô gái áo đỏ 16/05/2021 13:34
Chapter 1085 : Đi đường 16/05/2021 11:34
Chapter 1084 : Ánh sáng vàng 16/05/2021 09:34
Chapter 1083 : Trắc Linh Thạch 16/05/2021 07:34
Chapter 1082 : Xuống núi nhận đồ đệ 16/05/2021 05:34
Chapter 1081 : Tâm lý méo mó 16/05/2021 03:34
Chapter 1080 : Lý xà 16/05/2021 01:34
Chapter 1079 : Thần tiên 15/05/2021 23:34
Chapter 1078 : Anh xà 15/05/2021 21:34
Chapter 1077 : Truyền thuyết cao nhân 15/05/2021 19:34
Chapter 1076 : Thay trời hành đạo 15/05/2021 17:34
Chapter 1075 : Chặn đường cướp của 15/05/2021 15:34
Chapter 1074 : Cuộc gọi từ lâm trung thiên 15/05/2021 13:34
Chapter 1073 : Hứa bích hoài hôn mê 15/05/2021 11:34
Chapter 1072 : Tự truyện của tần trường sinh 15/05/2021 09:34
Chapter 1071 : Trảm tiên minh 15/05/2021 07:34
Chapter 1070 : Một lượng lớn đan dược cấp bậc hoàn mỹ 15/05/2021 05:34
Chapter 1069 : Sự sắp đặt của tần trường sinh 15/05/2021 03:34
Chapter 1068 : Mê hoặc 15/05/2021 01:34
Chapter 1067 : Sư phụ đã chết rồi 14/05/2021 23:34
Chapter 1066 : Đoạt xá 14/05/2021 21:34
Chapter 1065 : Chân tướng 14/05/2021 19:34
Chapter 1064 : Thật ra ta chính là tần trường sinh 14/05/2021 17:34
Chapter 1063 : Thi thể 14/05/2021 15:34
Chapter 1062 : Mộ tần vương 14/05/2021 13:34
Chapter 1061 : Thật ra tôi đã có vợ rồi 14/05/2021 11:34
Chapter 1060 : Kiếp nạn của sư phụ 14/05/2021 09:34
Chapter 1059 : Tỉnh ngộ 14/05/2021 07:34
Chapter 1058 : Đây cũng chẳng phải là chuyện gì mất mặt 14/05/2021 05:34
Chapter 1057 : Để nó làm đại sư huynh 14/05/2021 03:34
Chapter 1056 : Hiểu lầm 14/05/2021 01:34
Chapter 1055 : Mưa to 13/05/2021 23:34
Chapter 1054 : Sự đáng sợ của sư phụ 13/05/2021 21:34
Chapter 1053 : Tôi tuyên bố anh ấy là bạn trai tôi 13/05/2021 19:34
Chapter 1052 : Thử thách 13/05/2021 17:34
Chapter 1051 : Người yêu 13/05/2021 15:34
Chapter 1050 : Giang tiểu nhu 13/05/2021 13:34
Chapter 1049 : Đảo nhỏ ở nước ngoài 13/05/2021 11:34
Chapter 1048 : Cho dù là thiên đường hay địa ngục 13/05/2021 09:34
Chapter 1047 : Kết cục 13/05/2021 07:34
Chapter 1046 : Tâm lý con bạc 13/05/2021 05:34
Chapter 1045 : Một ván quyết sinh tử 13/05/2021 03:34
Chapter 1044 : May mắn 13/05/2021 01:34
Chapter 1043 : Thủ đoạn 12/05/2021 23:34
Chapter 1042 : Chịu nhận lỗi 12/05/2021 21:34
Chapter 1041 : Trừng phạt 12/05/2021 19:34
Chapter 1040 : Vậy Cũng Chỉ Có Thể Dùng Nắm Đấm Để Giải Quyết 12/05/2021 17:34
Chapter 1039 : Anh Là Đồ Rác Rưởi 12/05/2021 15:34
Chapter 1038 : Trình Biểu Diễn Bắt Đầu 12/05/2021 13:34
Chapter 1037 : Đuổi Bọn Họ Ra 12/05/2021 11:34
Chapter 1036 : Ngài Lâm Là Khách Lớn Nhất Ở Đây 12/05/2021 09:34
Chapter 1035 : Tập Đoàn Đằng Phi Vì Chúng Tớ Mà Phá Sản 12/05/2021 07:34
Chapter 1034 : Những Chuyện Bi Thảm Của Trinh Tú Tú 12/05/2021 05:34
Chapter 1033 : Xem Ra Các Người Cũng Không Giàu Lắm 12/05/2021 03:34
Chapter 1032 : Stars Concert 12/05/2021 01:34
Chapter 1031 : Làm Sai Thì Phải Chịu Trách Nhiệm 11/05/2021 23:34
Chapter 1030 11/05/2021 21:34
Chapter 1029 11/05/2021 19:34
Chapter 1028 11/05/2021 17:34
Chapter 1027 11/05/2021 15:34
Chapter 1026 : Lẽ Nào Ông Tưởng Chỉ Mình Ông Mới Có Át Chủ Bài À? 11/05/2021 13:34
Chapter 1025 : Đây Là Bẩm Sinh, Không Còn Cách Nào Khác 11/05/2021 11:34
Chapter 1024 : Làm Sao Ông Biết Tôi Không Phải Là Đối Thủ Của Ông 11/05/2021 09:34
Chapter 1023 : Chiến Đấu 11/05/2021 07:34
Chapter 1022 : Thật Ra Ta Chính Là Điện Chủ, Ngươi Tin Không? 11/05/2021 05:34
Chapter 1021 : Bạn Cũ Gặp Lại Nhau 11/05/2021 03:34
Chapter 1020 : Vân Tử Họa 11/05/2021 01:34
Chapter 1019 : Xui Xẻo Sẽ Chỉ Là Bản Thân Anh 10/05/2021 23:34
Chapter 1018 : Anh Ta Tuyệt Đối Không Phải Là Nhân Viên Quét Dọn 10/05/2021 21:34
Chapter 1017 : Suy Nghĩ Thật Kỹ Xem Mình Nên Nói Thế Nào 10/05/2021 19:34
Chapter 1016 : Anh Đã Thành Công Chạm Đến Điểm Mấu Chốt Của Tôi 10/05/2021 17:34
Chapter 1015 : Nhà hàng xuân phong 10/05/2021 15:34
Chapter 1014 : Nhân vật lớn 10/05/2021 13:34
Chapter 1013 : Con đường này cũng là của nhà chúng ta 10/05/2021 11:34
Chapter 1012 : Một bài học 10/05/2021 09:34
Chapter 1011 : Khách sạn intercontinenta 10/05/2021 07:34
Chapter 1010 : Được Tự Do 10/05/2021 05:34
Chapter 1009 : Thoát Khỏi Vách Đá 10/05/2021 03:34
Chapter 1008 : Suy Đoán Của Lâm Thanh Diện 10/05/2021 01:34
Chapter 1007 : Bí Mật Thương Nguyên Giới 09/05/2021 23:34
Chapter 1006 : Lý Mộ Bạch 09/05/2021 21:34
Chapter 1005 : Còn Có Ai Có Ý Kiến Khác Không? 09/05/2021 19:34
Chapter 1004 : Luận Bàn 09/05/2021 17:34
Chapter 1003 : Tôi Có Thể Nhận Lời Khiêu Chiến Của Bất Cứ Một Ai Trong Các Người 09/05/2021 15:34
Chapter 1002 09/05/2021 13:34
Chapter 1001 : Tin Tưởng Khoa Học 09/05/2021 11:34
Chapter 1000 : Tiếp nhận vị trí điện chủ 09/05/2021 09:34
Chapter 999 : Nước sa cúi đầu 09/05/2021 07:34
Chapter 998 : Hạ màn 09/05/2021 05:34
Chapter 997 : Uy lực của trảm tiên kiếm 09/05/2021 03:34
Chapter 996 : Đột phá 09/05/2021 01:34
Chapter 995 : Trận chiến khốc liệt 08/05/2021 23:34
Chapter 994 : Cướp đi sinh mạng 08/05/2021 21:34
Chapter 993 : Sống còn 08/05/2021 19:34
Chapter 992 : Tôi không cho phép ông đụng đến lâm thanh diện 08/05/2021 17:34
Chapter 991 : Người thấn bí hiện thân 08/05/2021 15:34
Chapter 990 : Yến tiệc 08/05/2021 13:34
Chapter 989 : Dây thừng bị đứt 08/05/2021 11:34
Chapter 988 : Đi công viên giải trí 08/05/2021 09:34
Chapter 987 : Cơ ngực anh thật rắn chắc à 08/05/2021 07:34
Chapter 986 : Thay đổi thái độ 08/05/2021 05:34
Chapter 985 : Duyên phận 08/05/2021 03:34
Chapter 984 : Andre phi nhi 08/05/2021 01:34
Chapter 983 : Người nên cút ra ngoài là cô 07/05/2021 23:34
Chapter 982 : Xin lỗi 07/05/2021 21:34
Chapter 981 : Nước c không thể nhục 07/05/2021 19:34
Chapter 980 : Oan gia ngõ hẹp 07/05/2021 17:34
Chapter 979 : Xin lỗi tôi 07/05/2021 15:34
Chapter 978 : Ngôi sao dương tư dĩnh 07/05/2021 13:34
Chapter 977 : Để thằng nhóc này đi với tôi 07/05/2021 11:34
Chapter 976 : Tự do đến đi 07/05/2021 09:34
Chapter 975 : Cự tuyệt 07/05/2021 07:34
Chapter 974 : Dự định bổ nhiệm hắn làm phó thống soái 07/05/2021 05:34
Chapter 973 : Cửu Long cùng lên 07/05/2021 03:34
Chapter 972 : Cửu Long trói sát trận uy lực 07/05/2021 01:34
Chapter 971 : Khổ chiến 06/05/2021 23:34
Chapter 970 : Đối chiến với maksim 06/05/2021 21:34
Chapter 969 : Chỉ có thể chiến! 06/05/2021 19:34
Chapter 968 : Tay không kẹp đạn 06/05/2021 17:34
Chapter 967 : Thử nổ một súng với tôi xem xem 06/05/2021 15:34
Chapter 966 : Kế hoạch thích sát 06/05/2021 13:34
Chapter 965 : Nhận thua tại chỗ 06/05/2021 11:34
Chapter 964 : Sững sờ 06/05/2021 09:34
Chapter 963 : Hai quân so tài 06/05/2021 07:34
Chapter 962 : Có suy nghĩ gì về việc lấy vợ bé 06/05/2021 05:34
Chapter 961 : Lối nghĩ không nên có 06/05/2021 03:34
Chapter 960 : Nhân trung chân long 06/05/2021 01:34
Chapter 959 : Khống hồn ấn 05/05/2021 23:34
Chapter 958 : Tôi chỉ là nửa bước hóa cảnh 05/05/2021 21:34
Chapter 957 : Tôi sẽ không để cho cô có chuyện 05/05/2021 19:34
Chapter 956 : Mạnh trường vân 05/05/2021 17:34
Chapter 955 : Đã vượt qua tông sư cảnh 05/05/2021 15:34
Chapter 954 : Từ bỏ đi 05/05/2021 13:34
Chapter 953 : Có mười anh ta cũng không phải là đối thủ của tôi 05/05/2021 11:34
Chapter 952 : Nếu như ông không tin thì có thể đi điều tra 05/05/2021 09:34
Chapter 951 : Giả làm bạn trai 05/05/2021 07:34
Chapter 950 : Anh là thần tiên sao? 05/05/2021 05:34
Chapter 949 : Huấn luyện ma quỷ 05/05/2021 03:34
Chapter 948 : Anh là thần tiên sao? 05/05/2021 01:34
Chapter 947 : Huấn luyện ma quỷ 04/05/2021 23:34
Chapter 946 : Phương pháp thổ nạp cấp tốc 04/05/2021 21:34
Chapter 945 : Cửa vào 04/05/2021 19:34
Chapter 944 : Chiến đấu 04/05/2021 17:34
Chapter 943 : Cho anh một cơ hội để chiến đấu với tôi 04/05/2021 15:34
Chapter 942 : Bản lĩnh ngất trời 04/05/2021 13:34
Chapter 941 : Xem trò cười 04/05/2021 11:34
Chapter 940 : Tới bắc cảnh rồi 04/05/2021 09:34
Chapter 939 : Ra oai phủ đầu 04/05/2021 07:34
Chapter 938 : Người đến từ bắc cảnh 04/05/2021 05:34
Chapter 937 : Anh ta đã đi rồi 04/05/2021 03:34
Chapter 936 : Ách cổ 04/05/2021 01:34
Chapter 935 : Thiện ác rõ ràng 03/05/2021 23:34
Chapter 934 : Vong ân phụ nghĩa 03/05/2021 21:34
Chapter 933 : Truyền thuyết về kiếm trảm tiên 03/05/2021 19:34
Chapter 932 : Hôm nay sẽ diệt ông 03/05/2021 17:34
Chapter 931 : Đoạt xác 03/05/2021 15:34
Chapter 930 : Thế giới tinh thần 03/05/2021 13:34
Chapter 929 : Huyết ngọc 03/05/2021 11:34
Chapter 928 : Không liên quan gì đến ba anh ta 03/05/2021 09:34
Chapter 927 : Nhất định sẽ cho một câu trả lời 03/05/2021 07:34
Chapter 926 : Anh mà cũng xứng với thân phận tôn quý? 03/05/2021 05:34
Chapter 925 : Lâm thanh diện khiêm tốn 03/05/2021 03:34
Chapter 924 : Đi làm huấn luyện viên 03/05/2021 01:34
Chapter 923 : Trồng cây lấy quả 02/05/2021 23:34
Chapter 922 : Cách tu luyện thần hồn 02/05/2021 21:34
Chapter 921 : Xin giúp đỡ 02/05/2021 19:34
Chapter 920 : Uy thế cùa kiếm trảm tiên 02/05/2021 17:34
Chapter 919 : Hộ quang giáp 02/05/2021 15:34
Chapter 918 : Chiến đấu với chu trọng quang 02/05/2021 13:34
Chapter 917 : Để hai cha con ông gặp nhau dưới suối vàng 02/05/2021 11:34
Chapter 916 : Cửu long trói sát trận 02/05/2021 09:34
Chapter 915 : Hội giao lưu bắt đầu 02/05/2021 07:34
Chapter 914 : Chắc là không có vấn đề gì 02/05/2021 05:34
Chapter 913 : Trảm tiên 02/05/2021 03:34
Chapter 912 : Anh ta tắt thở rồi 02/05/2021 01:34
Chapter 911 : Đấu pháp 01/05/2021 23:34
Chapter 910 : Mê hồn đại pháp 01/05/2021 21:34
Chapter 909 : Mời 01/05/2021 19:34
Chapter 908 : Kiếm ngọc 01/05/2021 17:34
Chapter 907 : Mua rẻ bán đắt 01/05/2021 15:34
Chapter 906 : Mua quần áo 01/05/2021 13:34
Chapter 905 : Hướng về dung thành 01/05/2021 11:34
Chapter 904 : Hành động thực tế 01/05/2021 09:34
Chapter 903 : Trừng mắt nhìn 01/05/2021 07:34
Chapter 902 : Da đầu tê dại 01/05/2021 05:34
Chapter 901 : Đúng là uy phong lẫm liệt 01/05/2021 03:34
Chapter 900 : Trông tôi không đáng tin cậy đến vậy à? 01/05/2021 01:34
Chapter 899 : Việc mà chu tước gặp phải 30/04/2021 23:34
Chapter 898 : Đánh thức thần hồn 30/04/2021 21:34
Chapter 897 : Tác dụng của xích dương linh mộc 30/04/2021 19:34
Chapter 896 : Đại hội giao lưu thuật pháp 30/04/2021 17:34
Chapter 895 : Ứng cử viên cho vị trí điện chủ 30/04/2021 15:34
Chapter 894 : Xác định điện chủ tiếp theo 30/04/2021 13:34
Chapter 893 : Ném vào trong núi cho sói ăn 30/04/2021 11:34
Chapter 892 : Tôi không có thân thích như các người 30/04/2021 09:34
Chapter 891 : Tình thế đảo ngược 30/04/2021 07:34
Chapter 890 : Không có tư cách nói điều kiện với tôi 30/04/2021 05:34
Chapter 889 : Đối chiến với chu thác 30/04/2021 03:34
Chapter 888 : Có anh đây, em sẽ không có chuyện đâu 30/04/2021 01:34
Chapter 887 : Chu thác đến cửa 29/04/2021 23:34
Chapter 886 : Ưu thế trời ban 29/04/2021 21:34
Chapter 885 : Một sợi tàn hồn 29/04/2021 19:34
Chapter 884 : Gặp rắc rối lớn 29/04/2021 17:34
Chapter 883 : Nguy cơ của hứa bích hoài 29/04/2021 15:34
Chapter 882 : Tôi đã kết hôn rồi 29/04/2021 13:34
Chapter 881 : Trâu già gặm cỏ non 29/04/2021 11:34
Chapter 880 : Mùa xuân sắp đến rồi 29/04/2021 09:34
Chapter 879 : Tần trường sinh 29/04/2021 07:34
Chapter 878 : Tôi trước giờ chưa từng nghĩ sẽ chiếm tiện nghi của cô 29/04/2021 05:34
Chapter 877 : Cậu không biết xấu hổ 29/04/2021 03:34
Chapter 876 : Mấy người cầu xin tôi đến 29/04/2021 01:34
Chapter 875 : Chu tước 28/04/2021 23:34
Chapter 874 : Nghe người khác kể chuyện của mình 28/04/2021 21:34
Chapter 873 : Tổng bộ chúng thần điện 28/04/2021 19:34
Chapter 872 : Tôi muốn nhận hai người làm đồ đệ 28/04/2021 17:34
Chapter 871 : Xích nguyên đan 28/04/2021 15:34
Chapter 870 : Xích dương linh mộc 28/04/2021 13:34
Chapter 869 : Cành cây 28/04/2021 11:34
Chapter 868 : Làm một cô gái đoan trang thuần khiết 28/04/2021 09:34
Chapter 867 28/04/2021 07:34
Chapter 866 : Vẫn còn sớm 28/04/2021 05:34
Chapter 865 28/04/2021 03:34
Chapter 864 : Tỷ thí 28/04/2021 01:34
Chapter 863 : Bạn cũ gặp mặt 27/04/2021 23:34
Chapter 862 : Để tôi xem điện thoại anh 27/04/2021 21:34
Chapter 861 : Tôi đã 150 tuổi rồi 27/04/2021 19:34
Chapter 860 : Nguyên nhân 27/04/2021 17:34
Chapter 859 : Điện chủ chúng thần điện 27/04/2021 15:34
Chapter 858 : Tôi muốn bái sư 27/04/2021 13:34
Chapter 857 : Ngưng hồn ngọc tới tay 27/04/2021 11:34
Chapter 856 : Cậu rốt cuộc là quái vật gì vậy 27/04/2021 09:34
Chapter 855 : Tôi còn chiêu lợi hại hơn 27/04/2021 07:34
Chapter 854 : Đối chiến thượng sam thác dã 27/04/2021 05:34
Chapter 853 : Có gì đáng khoe mẽ 27/04/2021 03:34
Chapter 852 : Thực lực của thượng sam thác dã 27/04/2021 01:34
Chapter 851 : Hôn lễ 26/04/2021 23:34
Chapter 850 : Ông cũng xứng sao? 26/04/2021 21:34
Chapter 849 : Cũng bình thường 26/04/2021 19:34
Chapter 848 : Thăng cấp trước 26/04/2021 17:34
Chapter 847 : MANG THAI CON CỦA CẬU TA 26/04/2021 15:34
Chapter 846 : Đều sắp thành người một nhà rồi 26/04/2021 13:34
Chapter 845 : Chấn nhiếp 26/04/2021 11:34
Chapter 844 : Đến nhà lương cung 26/04/2021 09:34
Chapter 843 : Nhiều tiền hơn tôi cũng lấy ra được 26/04/2021 07:34
Chapter 842 : Yêu đao thôn chính 26/04/2021 05:34
Chapter 841 : Cô làm gì đấy? 26/04/2021 03:34
Chapter 840 : Bại tướng dưới tay 26/04/2021 01:34
Chapter 839 : Sững sờ 25/04/2021 23:34
Chapter 838 : Dạy dỗ 25/04/2021 21:34
Chapter 837 : Tôi sợ anh ấy sẽ đánh chết anh 25/04/2021 19:34
Chapter 836 : Nhà họ vương vắng vẻ 25/04/2021 17:34
Chapter 835 : Không tin không thể giải quyết anh 25/04/2021 15:34
Chapter 834 : Anh là tên khốn nạn 25/04/2021 13:34
Chapter 833 : Gặp gỡ 25/04/2021 11:34
Chapter 832 : Chạy trốn 25/04/2021 09:34
Chapter 831 : Quen tay hay việc 25/04/2021 07:34
Chapter 830 : Chị có thể làm bạn gái em không 25/04/2021 05:34
Chapter 829 : Không cản được đường tôi đi 25/04/2021 03:34
Chapter 828 : Hóa cảnh nửa bước 25/04/2021 01:34
Chapter 827 : Còn có thể gặp lại không? 24/04/2021 23:34
Chapter 826 : Phương án dự trù 24/04/2021 21:34
Chapter 825 : Muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu 24/04/2021 19:34
Chapter 824 : Ao nước 24/04/2021 17:34
Chapter 823 : Phương diện đó xảy ra vấn đề 24/04/2021 15:34
Chapter 822 : Dư thừa tinh lực 24/04/2021 13:34
Chapter 821 : Súc sinh 24/04/2021 11:34
Chapter 820 : Ảo ảnh xuất hiện 24/04/2021 09:34
Chapter 819 : Đan dược cấp hoàn mỹ 24/04/2021 07:34
Chapter 818 : Nhìn không quen nhìn loại người cặn bã như thế này! 24/04/2021 05:34
Chapter 817 : Thay trời hành đạo 24/04/2021 03:34
Chapter 816 : Kỳ thiên xích 24/04/2021 01:34
Chapter 815 : Không hề thay đổi chút nào 23/04/2021 23:34
Chapter 814 : Khảo nghiệm thực lực 23/04/2021 21:34
Chapter 813 : Sẽ không khách khí 23/04/2021 19:34
Chapter 812 : Không có giáo dục 23/04/2021 17:34
Chapter 811 : Anh em 23/04/2021 15:34
Chapter 810 : Cô cởi quần áo làm cái gì 23/04/2021 13:34
Chapter 809 : Chân tướng 23/04/2021 11:34
Chapter 808 : Tội ác của gia tộc thượng sam 23/04/2021 09:34
Chapter 807 : Lén lén lút lút 23/04/2021 07:34
Chapter 806 : Thượng sam tinh vũ 23/04/2021 05:34
Chapter 805 : Giao dịch 23/04/2021 03:34
Chapter 804 : Dược thần cốc 23/04/2021 01:34
Chapter 803 : Miếng gỗ 22/04/2021 23:34
Chapter 802 : Sức khỏe hoàn hảo 22/04/2021 21:34
Chapter 801 : Không lẽ hết hạn rồi 22/04/2021 19:34
Chapter 800 : Uy hiếp 22/04/2021 17:34
Chapter 799 : Vú em chuyên nghiệp 22/04/2021 15:34
Chapter 798 : Thỉnh cầu của sư phụ 22/04/2021 13:34
Chapter 797 : Hóa cảnh 22/04/2021 11:34
Chapter 796 : Ân oán 22/04/2021 09:34
Chapter 795 : Hạ màn 22/04/2021 07:34
Chapter 794 : Sư phụ ra mặt 22/04/2021 05:34
Chapter 793 : Vây giết 22/04/2021 03:34
Chapter 792 : Hư ảnh 22/04/2021 01:34
Chapter 791 : Uy lực của bí pháp 21/04/2021 23:34
Chapter 790 : Nếu muốn chiến thì chiến thôi! 21/04/2021 21:34
Chapter 789 : Bốn người cùng lên đi 21/04/2021 19:34
Chapter 788 : Đều là vì muốn tốt cho em 21/04/2021 17:34
Chapter 787 : Thái độ của lâm thanh diện 21/04/2021 15:34
Chapter 786 : Vương hân dao 21/04/2021 13:34
Chapter 785 : Người áo đen 21/04/2021 11:34
Chapter 784 : Thắng liên tiếp 21/04/2021 09:34
Chapter 783 : Nếu bị tôi đá chết thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy 21/04/2021 07:34
Chapter 782 : Nhất định phải diệt trừ 21/04/2021 05:34
Chapter 781 : Khiêu chiến toàn bộ giới võ đạo nước c 21/04/2021 03:34
Chapter 780 : Đại hội võ đạo 21/04/2021 01:34
Chapter 779 : Sáu gia đình võ cổ truyền danh giá 20/04/2021 23:34
Chapter 778 : Bí mật của ngọc bội 20/04/2021 21:34
Chapter 777 : Quỳ xuống xin tha 20/04/2021 19:34
Chapter 776 : Buồn nôn 20/04/2021 17:34
Chapter 775 : Vậy tôi lại chơi với anh 20/04/2021 15:34
Chapter 774 : Tôi muốn mua nhà hàng của các ông 20/04/2021 13:34
Chapter 773 : Đơn giản như ăn uống ngủ nghỉ bình thường 20/04/2021 11:34
Chapter 772 : Mục đích 20/04/2021 09:34
Chapter 771 : Đàn ông không được nói mình không được 20/04/2021 07:34
Chapter 770 : Đánh dẹp 20/04/2021 05:34
Chapter 769 : Bảo bối 20/04/2021 03:34
Chapter 768 : Ông đã thành công chọc giận tôi 20/04/2021 01:34
Chapter 767 : Chỉ sợ không có bản lĩnh này 19/04/2021 23:34
Chapter 766 : Đại sư thiên long 19/04/2021 21:34
Chapter 765 : Miếu nhỏ 19/04/2021 19:34
Chapter 764 : Leo núi 19/04/2021 17:34
Chapter 763 : Tôi hơi dùng thêm chút sức là đủ rồi 19/04/2021 15:34
Chapter 762 : Biểu diễn khí công 19/04/2021 13:34
Chapter 761 : Điện chủ 19/04/2021 11:34
Chapter 760 : Có một số vận mệnh, là tránh cũng không được 19/04/2021 09:34
Chapter 759 : Không thể không chịu trách nhiệm đối với bản thân 19/04/2021 07:34
Chapter 758 : Khai dương hợp khí đan 19/04/2021 05:34
Chapter 757 : Vật kia 19/04/2021 03:34
Chapter 756 : Chỉ có thế 19/04/2021 01:34
Chapter 755 : Vẫn là trả lại cho ông 18/04/2021 23:34
Chapter 754 : Em gái, em đùa với anh à 18/04/2021 21:34
Chapter 753 : Nó không phải việc lớn 18/04/2021 19:34
Chapter 752 : Người đến từ chúng thần điện 18/04/2021 17:34
Chapter 751 : Có tiền thật tốt 18/04/2021 15:34
Chapter 750 : Mời khách 18/04/2021 13:34
Chapter 749 : Tên mập nhanh nhẹn 18/04/2021 11:34
Chapter 748 : Đừng so đo với chó 18/04/2021 09:34
Chapter 747 : Phục vụ không đến nơi đến chốn 18/04/2021 07:34
Chapter 746 : Lửa giận của nhà họ la 18/04/2021 05:34
Chapter 745 : Thiên vương lão tử cũng phải chết 18/04/2021 03:34
Chapter 744 : Nhân trung long phượng 18/04/2021 01:34
Chapter 743 : Đối chiến la liệt 17/04/2021 23:34
Chapter 742 : Bốn người cùng lên đi 17/04/2021 21:34
Chapter 741 : Một tát đánh bay 17/04/2021 19:34
Chapter 740 : Anh đừng trở về 17/04/2021 17:34
Chapter 739 : Nguy cơ của nhà họ lâm 17/04/2021 15:34
Chapter 738 : Không liên quan đến tôi 17/04/2021 13:34
Chapter 737 : Tôi sẽ không ra tay với các người 17/04/2021 11:34
Chapter 736 : Cũng không coi tôi ra gì 17/04/2021 09:34
Chapter 735 : Cô ta chính là một con quái vật xấu xí 17/04/2021 07:34
Chapter 734 : Bốn gia tộc lớn là cái thá gì chứ 17/04/2021 05:34
Chapter 733 : Toàn bộ ẩn sát đều nghe lời cậu 17/04/2021 03:34
Chapter 732 : Lệnh bài ẩn sát 17/04/2021 01:34
Chapter 731 : Nếm thử sự lợi hại của bổn cô nương 16/04/2021 23:34
Chapter 730 : Chuyện này rất dễ giải quyết 16/04/2021 21:34
Chapter 729 : Giang thu nguyệt xấu hổ 16/04/2021 19:34
Chapter 728 : Cái chết của tông sư 16/04/2021 17:34
Chapter 727 : Đột phá 16/04/2021 15:34
Chapter 726 : Đối chiến lôi uyên hành 16/04/2021 13:34
Chapter 725 : Ông chắc chắn có thể giết tôi như vậy sao? 16/04/2021 11:34
Chapter 724 : Cách thoát ra ngoài 16/04/2021 09:34
Chapter 723 : Thực lực của lâm thanh diện 16/04/2021 07:34
Chapter 722 : Yêu nguyệt 16/04/2021 05:34
Chapter 721 : Nhân cách phân liệt 16/04/2021 03:34
Chapter 720 : Dư tam 16/04/2021 01:34
Chapter 719 : Truyền thuyết 15/04/2021 23:34
Chapter 718 : Bí mật 15/04/2021 21:34
Chapter 717 : Thành quả 15/04/2021 19:34
Chapter 716 : Lang nhân bảng 15/04/2021 17:34
Chapter 715 : Huyền công 15/04/2021 15:34
Chapter 714 : Thành quả 15/04/2021 13:34
Chapter 713 : Trồng khoai tây 15/04/2021 11:34
Chapter 712 : Chiếm núi xưng vương 15/04/2021 09:34
Chapter 711 : Vậy tôi sẽ đợi ở nơi này 15/04/2021 07:34
Chapter 710 : Bây giờ chạy còn kịp đó 15/04/2021 05:34
Chapter 709 : Vào ngục giam 15/04/2021 03:34
Chapter 708 : Lựa chọn của lâm thanh diện 15/04/2021 01:34
Chapter 707 : Ngục giam thứ năm 14/04/2021 23:34
Chapter 706 : Chết chóc 14/04/2021 21:34
Chapter 705 : Quy tắc chó má! 14/04/2021 19:34
Chapter 704 : Ngày hôm nay tiêu diệt gia tộc công tôn 14/04/2021 17:34
Chapter 703 : Võ công bí tịch 14/04/2021 15:34
Chapter 702 : Chúng thần điện 14/04/2021 13:34
Chapter 701 : Vương dã 14/04/2021 11:34
Chapter 700 : Anh còn muốn so với tôi sao? 14/04/2021 09:34
Chapter 699 : Nhân vật cực kỳ nguy hiểm 14/04/2021 07:34
Chapter 698 : Cái chết của công tôn thắng 14/04/2021 05:34
Chapter 697 : Hai nội kình đại thành 14/04/2021 03:34
Chapter 696 : Đấu với công tôn thắng 14/04/2021 01:34
Chapter 695 : Anh thật vướng víu 13/04/2021 23:34
Chapter 694 : Thành viên tiểu đội chấp pháp 13/04/2021 21:34
Chapter 693 : Chiêu thức không biết xấu hổ 13/04/2021 19:34
Chapter 692 : Ân huệ của lâm thanh diện 13/04/2021 17:34
Chapter 691 : Biệt hiệu là tử thần 13/04/2021 15:34
Chapter 690 : Thay đổi thái độ 13/04/2021 13:34
Chapter 689 : Người này không đơn giản 13/04/2021 11:34
Chapter 688 : Anh chắc chưa? 13/04/2021 09:34
Chapter 687 : Người chấp pháp 13/04/2021 07:34
Chapter 686 : Giang thu nguyệt 13/04/2021 05:34
Chapter 685 : Người nước ngoài sợ ngây người 13/04/2021 03:34
Chapter 684 : Chết là đáng đời 13/04/2021 01:34
Chapter 683 : Chỉ đến thế thôi 12/04/2021 23:34
Chapter 682 : Có phải vô liêm sỉ quá không? 12/04/2021 21:34
Chapter 681 : Chửi một câu lấy 30 triệu 12/04/2021 19:34
Chapter 680 : Cô chắc chắn muốn chơi 12/04/2021 17:34
Chapter 679 : Đến quán rượu 12/04/2021 15:34
Chapter 678 : Kim lam chi 12/04/2021 13:34
Chapter 677 : Quá khứ của lý tam thốn 12/04/2021 11:34
Chapter 676 : Tôi không bắt nạt anh nữa 12/04/2021 09:34
Chapter 675 : Bà chính là tống huyền khanh 12/04/2021 07:34
Chapter 674 : Tống huyền khanh gặp xui xẻo 12/04/2021 05:34
Chapter 673 : Ăn quỵt 12/04/2021 03:34
Chapter 672 : Anh xem trọng bản thân mình quá rồi 12/04/2021 01:34
Chapter 671 : Người đó là chủ tịch của chúng tôi 11/04/2021 23:34
Chapter 670 : Hội nghị internet 11/04/2021 21:34
Chapter 669 : Bọn họ không xứng 11/04/2021 19:34
Chapter 668 : Sính ngoại 11/04/2021 17:34
Chapter 667 : Em không có khuyết điểm 11/04/2021 15:34
Chapter 666 : Lâm nhất nặc 11/04/2021 13:34
Chapter 665 : Bà không có tư cách đó 11/04/2021 11:34
Chapter 664 : Kết thúc 11/04/2021 09:34
Chapter 663 : Ông ồn ào quá 11/04/2021 07:34
Chapter 662 : Ai dám ra tay với vợ con tôi? 11/04/2021 05:34
Chapter 661 : Bây giờ có thể yên tâm rồi? 11/04/2021 03:34
Chapter 660 : Giết sạch là giải quyết được hết 11/04/2021 01:34
Chapter 659 : Bích hoài, anh về rồi 10/04/2021 23:34
Chapter 658 : Trong thẻ này có gần 270 nghìn tỉ 10/04/2021 21:34
Chapter 657 : Đây không phải lý do các người phản bội nhà họ lâm 10/04/2021 19:34
Chapter 656 : Ai nói với ông là tôi đã chết rồi? 10/04/2021 17:34
Chapter 655 : Tôi trông giống loại người dễ ăn hiếp lắm à? 10/04/2021 15:34
Chapter 654 : Về kinh đô 10/04/2021 13:34
Chapter 653 : Tôi thích anh 10/04/2021 11:34
Chapter 652 : Nứt ra rồi 10/04/2021 09:34
Chapter 651 : Tình hình hiện giờ ở kinh đô 10/04/2021 07:34
Chapter 650 : Có đồ đệ như vậy, đời này không hối tiếc 10/04/2021 05:34
Chapter 649 : Trong núi không có ngày tháng 10/04/2021 03:34
Chapter 648 : Phương pháp hít thở 10/04/2021 01:34
Chapter 647 : Biến thái quá rồi 09/04/2021 23:34
Chapter 646 : Đó là chuyện của hơn ba mươi năm trước 09/04/2021 21:34
Chapter 645 : Anh cũng không phải dùng sức mạnh cơ bắp 09/04/2021 19:34
Chapter 644 : Sư phụ 09/04/2021 17:34
Chapter 643 : Sư phụ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa 09/04/2021 15:34
Chapter 642 : Rời đi 09/04/2021 13:34
Chapter 641 : Thật danh sĩ mới có tài hoa của chính mình 09/04/2021 11:34
Chapter 640 : Tôi chính là ông chủ của nơi này 09/04/2021 09:34
Chapter 639 : Nở mày nở mặt 09/04/2021 07:34
Chapter 638 : Mỗi kiểu lấy một bộ 09/04/2021 05:34
Chapter 637 : Đi dạo trung tâm thương mại 09/04/2021 03:34
Chapter 636 : Em tới chống đỡ thay cho anh 09/04/2021 01:34
Chapter 635 : Trung tâm thương mại này là của cô 08/04/2021 23:34
Chapter 634 : Cậu ta ra giá gấp ba 08/04/2021 21:34
Chapter 633 : Đưa trung tâm thương mại cho chúng tôi 08/04/2021 19:34
Chapter 632 : Đều là lỗi của tôi 08/04/2021 17:34
Chapter 631 : Tiệm cầm đồ 08/04/2021 15:34
Chapter 630 : Đàn ông cặn bã, lêu lêu lêu 08/04/2021 13:34
Chapter 629 : Tác dụng phụ 08/04/2021 11:34
Chapter 628 : Một lời hứa hẹn 08/04/2021 09:34
Chapter 627 : Tôi có thể cứu mạng anh 08/04/2021 07:34
Chapter 626 : Cả đời tôi đã nhận định là anh 08/04/2021 05:34
Chapter 625 : Nạn lớn không chết 08/04/2021 03:34
Chapter 624 : Kiên trì 08/04/2021 01:34
Chapter 623 : Lao xuống vách đá 07/04/2021 23:34
Chapter 622 : Anh chết, tôi phải làm thế nào 07/04/2021 21:34
Chapter 621 : Sự mạnh mẽ của công tôn thắng 07/04/2021 19:34
Chapter 620 : Tôi là công tôn thắng 07/04/2021 17:34
Chapter 619 : Tôi đã cho cậu ta cơ hội rồi 07/04/2021 15:34
Chapter 618 : Đây có phải là cách các ngươi chiêu đãi khách? 07/04/2021 13:34
Chapter 617 : Cô ấy nghĩ về tôi không tốt 07/04/2021 11:34
Chapter 616 : Nhà anh mới nối mạng sao? 07/04/2021 09:34
Chapter 615 : Anh thua rồi 07/04/2021 07:34
Chapter 614 : Còn có thể lên không 07/04/2021 05:34
Chapter 613 : Để lâm thanh diện thách đấu anh ta 07/04/2021 03:34
Chapter 612 : Anh ta chính là một gã tồi tệ 07/04/2021 01:34
Chapter 611 : Tôi đây thích anh 06/04/2021 23:34
Chapter 610 : Giả vờ như không biết 06/04/2021 21:34
Chapter 609 : Chỉ có khách quý của phòng bao cao cấp nhất mới có thể dùng 06/04/2021 19:34
Chapter 608 : Đây là báo ứng của ông 06/04/2021 17:34
Chapter 607 : Ông bị cắt chức 06/04/2021 15:34
Chapter 606 : Thế tôi lại tăng thêm một chút 06/04/2021 13:34
Chapter 605 : Có thể dùng tiền giải quyết thì không thành vấn đề 06/04/2021 11:34
Chapter 604 : Các cậu lên một lượt đi 06/04/2021 09:34
Chapter 603 : Khoảng thời gian trên đảo 06/04/2021 07:34
Chapter 602 : Đảo ánh trăng 06/04/2021 05:34
Chapter 601 : U mê không tỉnh 06/04/2021 03:34
Chapter 600 : 60 tỷ, không phải chỉ là tiền tiêu vặt mấy hôm thôi sao 06/04/2021 01:34
Chapter 599 : Không phiền anh nhọc lòng 05/04/2021 23:34
Chapter 598 : Khách hàng tôn quý nhất 05/04/2021 21:34
Chapter 597 : Người thô tục thiếu hiểu biết 05/04/2021 19:34
Chapter 596 : Cuộc thi bơi 05/04/2021 17:34
Chapter 595 : Thân hình của lâm thanh diện 05/04/2021 15:34
Chapter 594 : Du thuyền xa hoa 05/04/2021 13:34
Chapter 593 : Họ hàng xa 05/04/2021 11:34
Chapter 592 : Một chiêu trí mạng 05/04/2021 09:34
Chapter 591 : Tống huyền khanh mê tín 05/04/2021 07:34
Chapter 590 : Tống huyền khanh, hứa quốc hoa ly hôn 05/04/2021 05:34
Chapter 589 : Tự tạo nghiệp, không thể sống 05/04/2021 03:34
Chapter 588 : Bị dọa đến mức tè ra quần 05/04/2021 01:34
Chapter 587 : Kêu một trăm anh em tới 04/04/2021 23:34
Chapter 586 : Tôi có thể giúp ông thắng lại 04/04/2021 21:34
Chapter 585 : Tính mối thù với tống huyền khanh 04/04/2021 19:34
Chapter 584 : Đây là chuyện nhà tôi 04/04/2021 17:34
Chapter 583 : Sinh con trai 04/04/2021 15:34
Chapter 582 : Trở về hồng thành 04/04/2021 13:34
Chapter 581 : Công tôn thắng 04/04/2021 11:34
Chapter 580 : Gặp được anh là may mắn lớn nhất của cuộc đời em 04/04/2021 09:34
Chapter 579 : Nhà họ tô là của ông 04/04/2021 07:34
Chapter 578 : Nhà họ hàn bị tiêu diệt 04/04/2021 05:34
Chapter 577 : Một đòn dốc toàn lực 04/04/2021 03:34
Chapter 576 : Anh không xứng 04/04/2021 01:34
Chapter 575 : Ảnh chụp 03/04/2021 23:34
Chapter 574 : Coi như cũng biết thân biết phận 03/04/2021 21:34
Chapter 573 : Chân đá chó dữ 03/04/2021 19:34
Chapter 572 : Cái đồ Lòng lang dạ sói 03/04/2021 17:34
Chapter 571 : Hứa bích hoài ghen rồi 03/04/2021 15:34
Chapter 570 : Cô chưa từng nghe thấy chuyện trước kia của tôi à? 03/04/2021 13:34
Chapter 569 : Lâm thanh diện đê tiện 03/04/2021 11:34
Chapter 568 : Không phải là anh ta chứ? 03/04/2021 09:34
Chapter 567 : Chỉ là cách làm không đúng mà thôi 03/04/2021 07:34
Chapter 566 : Tiêu diệt như cũ 03/04/2021 05:34
Chapter 565 : Hạ thuốc 03/04/2021 03:34
Chapter 564 : Không thể với tới 03/04/2021 01:34
Chapter 563 : Ông chủ chân chính 02/04/2021 23:34
Chapter 562 : Phỏng vấn 02/04/2021 21:34
Chapter 561 : Tự cho là đúng 02/04/2021 19:34
Chapter 560 : Gã sai vặt lâm thanh diện 02/04/2021 17:34
Chapter 559 : Ác độc 02/04/2021 15:34
Chapter 558 : Đồng bệnh tương liên 02/04/2021 13:34
Chapter 557 : Uy lực của lâm thanh diện 02/04/2021 11:34
Chapter 556 : Tôi có thể vì anh ấy làm bất cứ chuyện gì 02/04/2021 09:34
Chapter 555 : Chọc phải người không nên chọc 02/04/2021 07:34
Chapter 554 : Thiếu chủ xin tha thứ 02/04/2021 05:34
Chapter 553 : Thư hân uống say 02/04/2021 03:34
Chapter 552 : Thư hân tức giận 02/04/2021 01:34
Chapter 551 : Tri kỉ 01/04/2021 23:34
Chapter 550 : Hiểu lầm 01/04/2021 21:34
Chapter 549 : Để nhà họ tô biến mất khỏi thế giới này 01/04/2021 19:34
Chapter 548 : Lâm thanh diện tôi nói được thì làm được 01/04/2021 17:34
Chapter 547 : Trong tấm thẻ này có ba trăm nghìn tỷ 01/04/2021 15:34
Chapter 546 : Cậu thanh niên này, không đơn giản 01/04/2021 13:34
Chapter 545 : Dạy cô nên nói thế nào 01/04/2021 11:34
Chapter 544 : Lâm thanh diện là người tốt bụng 01/04/2021 09:34
Chapter 543 : Quyên góp 3000 tỷ cho trường học 01/04/2021 07:34
Chapter 542 : Đuổi tôi luôn đi 01/04/2021 05:34
Chapter 541 : Lừa dối 01/04/2021 03:34
Chapter 540 : Chỉ là chuyên một câu nói mà thôi 01/04/2021 01:34
Chapter 539 : Cuối cùng tìm được em 31/03/2021 23:34
Chapter 538 : Bóng người 31/03/2021 21:34
Chapter 537 : Tôi đến dạy học, có cái gì không đúng à? 31/03/2021 19:34
Chapter 536 : Tiết học công khai 31/03/2021 17:34
Chapter 535 : Đừng có quá tự tin 31/03/2021 15:34
Chapter 534 : Nhất định sẽ mang theo nhiều người 31/03/2021 13:34
Chapter 533 : Không có dính dáng gì đến cô hết 31/03/2021 11:34
Chapter 532 : Tôi không có hứng thú 31/03/2021 09:34
Chapter 531 : Sắp xếp 31/03/2021 07:34
Chapter 530 : Có chút tự mình biết mình 31/03/2021 05:34
Chapter 529 : Sẽ bị đánh mà tìm răng trên đất 31/03/2021 03:34
Chapter 528 : Không đi 31/03/2021 01:34
Chapter 527 : Tương đối “an toàn” 30/03/2021 23:34
Chapter 526 : Bọn họ đã ở dưới lầu rồi 30/03/2021 21:34
Chapter 525 : Sử dụng nhân mạch 30/03/2021 19:34
Chapter 524 : Bạch phú mỹ đó là ai 30/03/2021 17:34
Chapter 523 : Ngộ nhỡ nhìn thấy 30/03/2021 15:34
Chapter 522 : Thuê chung 30/03/2021 13:34
Chapter 521 : Giáo sư thỉnh giảng 30/03/2021 11:34
Chapter 520 : Thư hân 30/03/2021 09:34
Chapter 519 : Trai bao 30/03/2021 07:34
Chapter 518 : Tung tích của hứa bích hoài 30/03/2021 05:34
Chapter 517 : Tầm nhìn thiển cận 30/03/2021 03:34
Chapter 516 : Thiện ác hữu báo 30/03/2021 01:34
Chapter 515 : Thiếu chủ 29/03/2021 23:34
Chapter 514 : Không đủ gây sợ 29/03/2021 21:34
Chapter 513 : Có giống với vũ khí giết người không 29/03/2021 19:34
Chapter 512 : Quỳ xuống lạy tôi 29/03/2021 17:34
Chapter 511 : Yêu cầu của chung linh nhi 29/03/2021 15:34
Chapter 510 : Đồng ý với cô 29/03/2021 13:34
Chapter 509 : Lý phù đồ đến 29/03/2021 11:34
Chapter 508 : Tôi sẽ không đi khách sạn với anh 29/03/2021 09:34
Chapter 507 : Hay là quyên góp đi 29/03/2021 07:34
Chapter 506 : Dù sao cũng nên có người quản lý 29/03/2021 05:34
Chapter 505 : Nói đạo lý bằng nắm đấm 29/03/2021 03:34
Chapter 504 : Nhận lỗi 29/03/2021 01:34
Chapter 503 : Thân thế của hứa bích hoài 28/03/2021 23:34
Chapter 502 : Cô không biết tôi là ai? 28/03/2021 21:34
Chapter 501 : Chỉ sợ lại phải ghen rồi 28/03/2021 19:34
Chapter 500 : Không cẩn thận dùng quá sức 28/03/2021 17:34
Chapter 499 : Cạm bẫy nhắm vào công tôn ninh 28/03/2021 15:34
Chapter 498 : Chín mươi ngàn tỷ 28/03/2021 13:34
Chapter 497 : Tôi không dễ trêu như anh nghĩ 28/03/2021 11:34
Chapter 496 : Bữa tiệc 28/03/2021 09:34
Chapter 495 : Đánh lạc tâm tơi bời 28/03/2021 07:34
Chapter 494 : Không ai có thể ngăn cản tôi đánh cô 28/03/2021 05:34
Chapter 493 : Sư phụ tiểu lâm 28/03/2021 03:34
Chapter 492 : Nhận lỗi với người ta đi 28/03/2021 01:34
Chapter 491 : Đáp ứng một yêu cầu vô điều kiện 27/03/2021 23:34
Chapter 490 : Hai thứ đồ Giả 27/03/2021 21:34
Chapter 489 : Thực ra anh ấy ở mức trung bình 27/03/2021 19:34
Chapter 488 : Tôi nói có đúng không? 27/03/2021 17:34
Chapter 487 : Đều là tài sản của nhà họ lâm 27/03/2021 15:34
Chapter 486 : Tôi có thể bảo đảm 27/03/2021 13:34
Chapter 485 : Phản bội 27/03/2021 11:34
Chapter 484 : Tôi sẽ báo thù cho linh nhi 27/03/2021 09:34
Chapter 483 : Khiến cả nhà công tôn cùng chôn theo 27/03/2021 07:34
Chapter 482 : Thứ đàn bà mất não 27/03/2021 05:34
Chapter 481 : Các người quá ngây thơ rồi 27/03/2021 03:34
Chapter 480 : Sẽ chỉ là nhà họ lâm 27/03/2021 01:34
Chapter 479 : Vứt hai người xuống 26/03/2021 23:34
Chapter 478 : Vòng cổ 26/03/2021 21:34
Chapter 477 : Sự bất lực của chung thiên nguyên 26/03/2021 19:34
Chapter 476 : Ba chiêu 26/03/2021 17:34
Chapter 475 : Đợi thêm chút nữa đi 26/03/2021 15:34
Chapter 474 : Một đánh hai 26/03/2021 13:34
Chapter 473 : Các người có di ngôn không? 26/03/2021 11:34
Chapter 472 : Anh nên biết thân biết phận chút 26/03/2021 09:34
Chapter 471 : Kiếp sau đi 26/03/2021 07:34
Chapter 470 : Không có gì là không thể 26/03/2021 05:34
Chapter 469 : Anh ta đã chết rồi 26/03/2021 03:34
Chapter 468 : Gọi hứa trai hiệp ra đây gặp tôi 26/03/2021 01:34
Chapter 467 : Tống huyền khanh bị đánh tơi bời 25/03/2021 23:34
Chapter 466 : Kiểu chết này cũng khá ổn 25/03/2021 21:34
Chapter 465 : Tính tôi không tốt 25/03/2021 19:34
Chapter 464 : Tên con là tô tâm nhu 25/03/2021 17:34
Chapter 463 : Ai cần anh lo 25/03/2021 15:34
Chapter 462 : Tin tốt 25/03/2021 13:34
Chapter 461 : Nhà họ thượng quan bị diệt 25/03/2021 11:34
Chapter 460 : Hôm nay con trai ông phải chết 25/03/2021 09:34
Chapter 459 : Quỳ xuống 25/03/2021 07:34
Chapter 458 : Người này tất sẽ thành tài 25/03/2021 05:34
Chapter 457 : Cực hạn của con người 25/03/2021 03:34
Chapter 456 : Ba trận thắng liên tiếp 25/03/2021 01:34
Chapter 455 : Tôi thích anh ấy 24/03/2021 23:34
Chapter 454 : Tai nạn xe 24/03/2021 21:34
Chapter 453 : Cắt đứt quan hệ mẹ con 24/03/2021 19:34
Chapter 452 : Các người dám cầm nó không? 24/03/2021 17:34
Chapter 451 : Kẻ thù nhà họ lâm 24/03/2021 15:34
Chapter 450 : Cha con gặp nhau 24/03/2021 13:34
Chapter 449 : Tôi chỉ tin vào bản thân mình 24/03/2021 11:34
Chapter 448 : Để cậu ta nếm một bài học 24/03/2021 09:34
Chapter 447 : Anh có tư cách này sao? 24/03/2021 07:34
Chapter 446 : Không cần cũng được 24/03/2021 05:34
Chapter 445 : Truyền thống gia tộc lương cung 24/03/2021 03:34
Chapter 444 : Đồ Thiên tuyệt 24/03/2021 01:34
Chapter 443 : Sư huynh, hi vọng anh vẫn khỏe 23/03/2021 23:34
Chapter 442 : Sao anh lại biết người này 23/03/2021 21:34
Chapter 441 : Anh rất mạnh 23/03/2021 19:34
Chapter 440 : Một cái tát 23/03/2021 17:34
Chapter 439 : Bắt chuyện 23/03/2021 15:34
Chapter 438 : Lợi dụng tống huyền khanh 23/03/2021 13:34
Chapter 437 : Con không phải cảm thấy không xứng với lâm thanh diện hay sao? 23/03/2021 11:34
Chapter 436 : Tôi ngại bẩn 23/03/2021 09:34
Chapter 435 : Chưa bắt đầu thì đã kết thúc 23/03/2021 07:34
Chapter 434 : Tôi đầu hàng 23/03/2021 05:34
Chapter 433 : Người đầu tiên tôi cướp đi mạng sống là anh 23/03/2021 03:34
Chapter 432 : Kỷ lục của anh đã bị phá rồi 23/03/2021 01:34
Chapter 431 : Chạy vù đi 22/03/2021 23:34
Chapter 430 : Thử nghiệm 22/03/2021 21:34
Chapter 429 : Người đến giúp đỡ cô 22/03/2021 19:34
Chapter 428 : Bà ta là chủ mưu, tôi là trợ thủ! 22/03/2021 17:34
Chapter 427 : Lừa bán 22/03/2021 15:34
Chapter 426 : Nhất định có thể bán giá tốt 22/03/2021 13:34
Chapter 425 : Đương thời ít có kẻ địch lại 22/03/2021 11:34
Chapter 424 : Tha hương gặp lại bạn cũ 22/03/2021 09:34
Chapter 423 : Bí mật của lương cung nhạn sương 22/03/2021 07:34
Chapter 422 : Nguyên nhân từ chính cô 22/03/2021 05:34
Chapter 421 : Lương cung nhạn sương 22/03/2021 03:34
Chapter 420 : Phần thưởng dành cho người chiến thắng 22/03/2021 01:34
Chapter 419 : Bội phục bội phục 21/03/2021 23:34
Chapter 418 : Bốn người các anh cứ đứng đấy 21/03/2021 21:34
Chapter 417 : Thi đấu võ đài 21/03/2021 19:34
Chapter 416 : Đặt cược 21/03/2021 17:34
Chapter 415 : Đăng thiên thê 21/03/2021 15:34
Chapter 414 : Bỏ qua cho cậu nhỏ của tôi đi 21/03/2021 13:34
Chapter 413 : Trạm trung chuyển 21/03/2021 11:34
Chapter 412 : Không có nghĩa là tôi không được 21/03/2021 09:34
Chapter 411 : Rời đi 21/03/2021 07:34
Chapter 410 : Nếu có kiếp sau 21/03/2021 05:34
Chapter 409 : Trong mười phút làm cho nhà họ hồ Biến mất 21/03/2021 03:34
Chapter 408 : Chỉ đáng xách giày cho tôi 21/03/2021 01:34
Chapter 407 : Hiểu lầm chung linh nhi 20/03/2021 23:34
Chapter 406 : Cái tát 20/03/2021 21:34
Chapter 405 : Tuyệt đối không lưu tình 20/03/2021 19:34
Chapter 404 : Vẫn không tha cho bà 20/03/2021 17:34
Chapter 403 : Cậu có bạn gái tình đầu không? 20/03/2021 15:34
Chapter 402 : Đừng một cú đá chết tôi 20/03/2021 13:34
Chapter 401 : Một chiêu chí mạng 20/03/2021 11:34
Chapter 400 : Quán bar 20/03/2021 09:34
Chapter 399 : Hợp tác 20/03/2021 07:34
Chapter 398 : Tìm cách để vào quan lĩnh 20/03/2021 05:34
Chapter 397 : Sẽ nói những điều mà anh muốn biết 20/03/2021 03:34
Chapter 396 : Ông không đáng để tôi phải xin lỗi 20/03/2021 01:34
Chapter 395 : Y đức của anh bị chó ăn rồi sao? 19/03/2021 23:34
Chapter 394 : Cải tà quy chánh 19/03/2021 21:34
Chapter 393 : Lạt mềm buộc chặt 19/03/2021 19:34
Chapter 392 : Thuê nhà 19/03/2021 17:34
Chapter 391 : Mượn bằng năng lực, sao phải trả 19/03/2021 15:34
Chapter 390 : Cô xứng với lâm thanh diện ư? 19/03/2021 13:34
Chapter 389 : Mối tình đầu của lâm thanh diện 19/03/2021 11:34
Chapter 388 : Lấy danh nghĩa lục hân dao 19/03/2021 09:34
Chapter 387 : Tôi gọi cậu ấy là cậu chủ 19/03/2021 07:34
Chapter 386 : Còn không mau quỳ xuống 19/03/2021 05:34
Chapter 385 : Dạ tiệc từ thiện 19/03/2021 03:34
Chapter 384 : Bây giờ chúng tôi có thể đi vào được chưa? 19/03/2021 01:34
Chapter 383 : Tôi là người mà cô chọc không nổi 18/03/2021 23:34
Chapter 382 : Lấy danh nghĩa của cô 18/03/2021 21:34
Chapter 381 : Tôi tới gặp cậu chủ 18/03/2021 19:34
Chapter 380 : PHẢI CÓ MỘT CÁCH GIẢI QUYẾT 18/03/2021 17:34
Chapter 379 : Lục hân dao 18/03/2021 15:34
Chapter 378 : Anh cũng có tư cách nói đến pháp luật? 18/03/2021 13:34
Chapter 377 : Đến tô thành 18/03/2021 11:34
Chapter 376 : Kế hoạch huấn luyện 18/03/2021 09:34
Chapter 375 : Chấn động toàn thành phố 18/03/2021 07:34
Chapter 374 : Cô gái ngây thơ 18/03/2021 05:34
Chapter 373 : Vì em, anh sẵn sàng lật đổ cả thế giới! 18/03/2021 03:34
Chapter 372 : Người đến chúc mừng 18/03/2021 01:34
Chapter 371 : Không ai tặng quà 17/03/2021 23:34
Chapter 370 : Hôm nay là hôn lễ của tôi và hứa bích hoài 17/03/2021 21:34
Chapter 369 : Bữa tiệc diễn ra 17/03/2021 19:34
Chapter 368 : Đuổi bà ta ra ngoài 17/03/2021 17:34
Chapter 367 : Bà là bà chủ của cái gì cơ? 17/03/2021 15:34
Chapter 366 : Tôi trả ba mươi tỷ 17/03/2021 13:34
Chapter 365 : Tôi cảm thấy anh ta nói rất đúng 17/03/2021 11:34
Chapter 364 : Thiệp mời tiệc rượu 17/03/2021 09:34
Chapter 363 : Mẹ không có quyền nhúng tay vào 17/03/2021 07:34
Chapter 362 : Lâu đài thủy tinh 17/03/2021 05:34
Chapter 361 : Ghét anh quá vô dụng 17/03/2021 03:34
Chapter 360 : Vĩnh viễn đuổi khỏi nhà của bà 17/03/2021 01:34
Chapter 359 : Cách làm của đại sư 16/03/2021 23:34
Chapter 358 : Thật sự động tâm 16/03/2021 21:34
Chapter 357 : Tên xui xẻo 16/03/2021 19:34
Chapter 356 : Lâm thanh diện nhất định là của tôi 16/03/2021 17:34
Chapter 355 : Vị trí gia chủ nhà họ lâm 16/03/2021 15:34
Chapter 354 : Lại có ai không phục! 16/03/2021 13:34
Chapter 353 : Thay anh chủ trì công đạo 16/03/2021 11:34
Chapter 352 : Tôi phản đối 16/03/2021 09:34
Chapter 351 : Tâm tư của chung linh nhi 16/03/2021 07:34
Chapter 350 : Phải đến nhà tôi ngủ 16/03/2021 05:34
Chapter 349 : Anh ấy là người đàn ông của tôi 16/03/2021 03:34
Chapter 348 : Khách sạn khải hoàn 16/03/2021 01:34
Chapter 347 : Tin tức của quan lĩnh 15/03/2021 23:34
Chapter 346 : Đệ tuyệt đối đừng suy nghĩ không thông 15/03/2021 21:34
Chapter 345 : Sáu người các anh cùng lên đi 15/03/2021 19:34
Chapter 344 : Tìm tới cửa 15/03/2021 17:34
Chapter 343 : Sư huynh, hi vọng anh vấn khỏe 15/03/2021 15:34
Chapter 342 : Cho anh mười lá gan, anh có dám giết tôi không? 15/03/2021 13:34
Chapter 341 : Gọi trương quân hào đến đây 15/03/2021 11:34
Chapter 340 : Bạn hồi nhỏ 15/03/2021 09:34
Chapter 339 : Sự tức giận của khương tuyên vũ 15/03/2021 07:34
Chapter 338 : Nếu cậu không ngại thì gọi anh ấy ra 15/03/2021 05:34
Chapter 337 : Hợp đồng chuyển nhượng 15/03/2021 03:34
Chapter 336 : Đêm xuân đáng giá nghìn vàng 15/03/2021 01:34
Chapter 335 : Tắm chung 14/03/2021 23:34
Chapter 334 : Anh thật sự là ông chủ của chỗ này 14/03/2021 21:34
Chapter 333 : Chị ấy là thành viên không thể thiếu không nhà chúng con 14/03/2021 19:34
Chapter 332 : Để mặc anh bá đạo 14/03/2021 17:34
Chapter 331 : Có một số người trời sinh chính là ma quỷ 14/03/2021 15:34
Chapter 330 : Báo ứng của lạc hân 14/03/2021 13:34
Chapter 329 : Chịu khổ 14/03/2021 11:34
Chapter 328 : Khiến bà ta có đi không có về 14/03/2021 09:34
Chapter 327 : Lệnh bài gia chủ và mật mã tài khoản 14/03/2021 07:34
Chapter 326 : Lạc hân đến vịnh đằng long 14/03/2021 05:34
Chapter 325 : Thiên sát cô tinh 14/03/2021 03:34
Chapter 324 : Người của anh gây ra chuyện rồi 14/03/2021 01:34
Chapter 322 : Oai lực của ông cũng lớn quá nhỉ 18/06/2021 13:34
Chapter 321 : Cậu không sợ tổn thọ ư? 18/06/2021 11:34
Chapter 320 : Vợ của lâm thanh diện không thể chọc 18/06/2021 09:34
Chapter 319 : Quỳ xuống xin lỗi tôi 14/06/2021 13:33
Chapter 318 : Không biết tốt xấu 13/06/2021 13:36
Chapter 317 : Nhận nhiều đau khổ cũng đáng giá 08/06/2021 19:33
Chapter 316 : Năm tỷ sáu trăm sáu mươi triệu tiền mừng 08/06/2021 17:33
Chapter 315 : Tôi có thể mang đến may mắn cho anh 08/06/2021 15:33
Chapter 314 : Giành giật bắt hoa cưới 08/06/2021 13:33
Chapter 313 : Đánh mất cơ hội thì không còn nữa 08/06/2021 11:33
Chapter 312 : Phát cho mỗi người ba trăm triệu tiền thưởng 08/06/2021 09:33
Chapter 311 : Lương tăng gấp ba lần 08/06/2021 07:33
Chapter 310 : Tuyên bố phá sản 08/06/2021 05:33
Chapter 309 : Ông chủ phía sau 08/06/2021 03:33
Chapter 308 : Ngại mình mạng lớn 08/06/2021 01:33
Chapter 307 : Kim văn ngạo tức giận 07/06/2021 23:33
Chapter 306 : Đáp trả 07/06/2021 21:33
Chapter 305 : Sân bay phong ba 07/06/2021 19:33
Chapter 304 : Lên khoang hạng nhất 07/06/2021 17:33
Chapter 303 : Nhà họ tần vẫn chưa đủ tư cách 07/06/2021 15:33
Chapter 302 : Định để gạo nấu thành cơm 07/06/2021 13:33
Chapter 301 : Thắng cuộc thi 07/06/2021 11:33
Chapter 300 : Cược với ông chín trăm tỷ 07/06/2021 09:33
Chapter 299 : Có phải hai người này? 07/06/2021 07:33
Chapter 298 : Tần vô song uống say 07/06/2021 05:33
Chapter 297 : Hứa bích hoài bị bắt 07/06/2021 03:33
Chapter 296 : Âm mưu của lý ngôn võ 07/06/2021 01:33
Chapter 295 : Chiến thắng trong mười lăm phút 06/06/2021 23:33
Chapter 294 : Anh ấy nói tôi là heo thì tôi chính là heo 06/06/2021 21:33
Chapter 293 : Tên nhóc nghèo lâm thanh diện 06/06/2021 19:33
Chapter 292 : Tẩm ngẩm tầm ngâm mà đánh chết voi 06/06/2021 17:33
Chapter 291 : Thế cờ thất tinh tụ hội 06/06/2021 15:33
Chapter 290 : Mị lực của lâm thanh diện 06/06/2021 13:33
Chapter 289 : Tính cách của tần vô song 06/06/2021 11:33
Chapter 288 : Thay quần áo ở phòng lâm thanh diện 06/06/2021 09:33
Chapter 287 : Nhà họ phó là cái quỷ gì chứ! 06/06/2021 07:33
Chapter 286 : Nhấc lên rồi! 06/06/2021 05:33
Chapter 285 : Chăm sóc cho bà trước lúc qua đời! 06/06/2021 03:33
Chapter 284 : Quay đầu bỏ chạy 06/06/2021 01:33
Chapter 283 : Bởi vì anh ta là anh em của tôi 05/06/2021 23:33
Chapter 282 : Cải trắng dâng lên miệng heo 05/06/2021 21:33
Chapter 281 : Đã không còn cơ hội 05/06/2021 19:33
Chapter 280 : Tôi đánh cược chưa bao giờ thua 05/06/2021 17:33
Chapter 279 : Cơn thịnh nộ của trần tài anh 05/06/2021 15:33
Chapter 278 : Ông đây là chu lâm triết 05/06/2021 13:33
Chapter 277 : Tiến về thành phố thanh vân 05/06/2021 11:33
Chapter 276 : Trần tài anh xảy ra chuyện 05/06/2021 09:33
Chapter 275 : Không muốn 05/06/2021 07:33
Chapter 274 : Làm vợ nhỏ của lâm thanh diện 05/06/2021 05:33
Chapter 273 : Thủ hạ bại tướng mà thôi 05/06/2021 03:33
Chapter 272 : Có thể ưu tú hơn lâm thanh diện sao? 05/06/2021 01:33
Chapter 271 : Chuyện này ai kháng cự được 04/06/2021 23:33
Chapter 270 : Ám thị của hứa bích hoài 04/06/2021 21:33
Chapter 269 : Đây là món quà mà con chuẩn bị cho mẹ 04/06/2021 19:33
Chapter 268 : Mười tỷ năm trăm triệu tiền mặt 04/06/2021 17:33
Chapter 267 : Cả gia đình đều vô sỉ 04/06/2021 15:33
Chapter 266 : Kết cục bi thảm của triệu xuân diệu 04/06/2021 13:33
Chapter 265 : Trả lại gấp trăm lần 04/06/2021 11:33
Chapter 264 : Ở bên cạnh em mãi mãi 04/06/2021 09:33
Chapter 263 : Một cuộc điện thoại khiến ông phá sản 04/06/2021 07:33
Chapter 262 : Mụ phù thủy 04/06/2021 05:33
Chapter 261 : Không chừng đã có thai rồi 04/06/2021 03:33
Chapter 260 : Kẻ động vào người phụ nữ của tôi, chết! 04/06/2021 01:33
Chapter 259 : Có xong hay chưa 03/06/2021 23:33
Chapter 258 : Đúng là một người đàn ông tồi 03/06/2021 21:33
Chapter 257 : Hứa bích hoài bị bắt 03/06/2021 19:33
Chapter 256 : Triệu xuân diệu buồn bã 03/06/2021 17:33
Chapter 255 : Lục thiên điệp được cưng chiều mà lo sợ 03/06/2021 15:33
Chapter 254 : Lâm thanh diện đã chết? 03/06/2021 13:33
Chapter 253 : Tùy anh sắp xếp 03/06/2021 11:33
Chapter 252 -2: Anh trai tổng thống siêu ngọt ngào (2) 03/06/2021 09:33
Chapter 252 : Bại lộ thân phận 03/06/2021 07:33
Chapter 251 : Ông trời cũng không cứu được các người 03/06/2021 05:33
Chapter 250 : Ăn gan gấu uống mật báo 03/06/2021 03:33
Chapter 249 : Không cần phải đi 03/06/2021 01:33
Chapter 248 : Sẽ khiến các người hối hận 02/06/2021 23:33
Chapter 247 : Một quyền bất ngờ 02/06/2021 21:33
Chapter 246 : Nhận rõ bản thân 02/06/2021 19:33
Chapter 245 : Tôi cũng gầy rồi 02/06/2021 17:33
Chapter 244 : Thần xe 02/06/2021 15:33
Chapter 243 : Đua xe 02/06/2021 13:33
Chapter 242 : Có dám cược hay không 02/06/2021 11:33
Chapter 241 : Anh không yêu em nữa rồi 02/06/2021 09:33
Chapter 240 : Sao anh cả lại ngã xuống rồi? 02/06/2021 07:33
Chapter 239 : Đánh một trận là biết ngay 02/06/2021 05:33
Chapter 238 : Thạch hạo 02/06/2021 03:33
Chapter 237 : Nhớ anh muốn chết 02/06/2021 01:33
Chapter 236 : Chân tướng 01/06/2021 23:33
Chapter 235 : Bức thư của lâm trung thiên 01/06/2021 21:33
Chapter 234 : Tìm một gia đình đàng hoàng gả vào 01/06/2021 19:33
Chapter 233 : Ông thua rồi 01/06/2021 17:33
Chapter 232 : Dù gì trình độ anh ta cũng thấp 01/06/2021 15:33
Chapter 231 : Dễ dàng đánh thắng anh 01/06/2021 13:33
Chapter 230 : Thiếu nữ đã lớn rồi 01/06/2021 11:33
Chapter 229 : Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi chiêu thức đều vô dụng 01/06/2021 09:33
Chapter 228 : Bà chủ của các người mời tôi trở về 01/06/2021 07:33
Chapter 227 : Lâm thanh diện tôi đã trở về 01/06/2021 05:33
Chapter 226 : Tại sao bọn họ đều ngã xuống 01/06/2021 03:33
Chapter 225 : Một mình tôi là đủ rồi 01/06/2021 01:33
Chapter 224 : Chúng tôi không có quan hệ gì với anh ta 31/05/2021 23:33
Chapter 223 : Không thể không xen vào 31/05/2021 21:33
Chapter 222 : Tôi hát không hay lắm 31/05/2021 19:33
Chapter 221 : Đã đến kinh đô 31/05/2021 17:33
Chapter 220 : Không phải nơi các anh có thể tủy tiện giở thói ngang ngược 31/05/2021 15:33
Chapter 219 : Không cần biết bao nhiêu tiền, chúng tôi đều sẽ đưa 31/05/2021 13:33
Chapter 218 : Ba trăm tỷ, quá nhiều sao? 31/05/2021 11:33
Chapter 217 : Triệu xuân diệu 31/05/2021 09:33
Chapter 216 : Anh là người thừa kế của nhà họ lâm 31/05/2021 07:33
Chapter 215 : Xin lỗi cô ấy 31/05/2021 05:33
Chapter 214 : Vu oan 31/05/2021 03:33
Chapter 213 : Tiếp quản công ty 31/05/2021 01:33
Chapter 212 : Không giữ lại ai 30/05/2021 23:33
Chapter 211 : Người thấp hèn 30/05/2021 21:33
Chapter 210 : Mau dập đầu với người ta đi 30/05/2021 19:33
Chapter 209 : Anh có một cách chọn rất tốt 30/05/2021 17:33
Chapter 208 : Bán cho cậu ấy với giá ba nghìn 30/05/2021 15:33
Chapter 207 : Anh chỉ cần thu mua công ty là được rồi 30/05/2021 13:33
Chapter 206 : Về hồng thành 30/05/2021 11:33
Chapter 205 : Ăn miếng trả miếng 30/05/2021 09:33
Chapter 204 : Ba nghìn tỷ, nhiều lắm sao 30/05/2021 07:33
Chapter 203 : Đế vương lục 30/05/2021 05:33
Chapter 202 : Buồn cười 30/05/2021 03:33
Chapter 201 : Kẻ thua cuộc dưới tay tôi mà thôi 30/05/2021 01:33
Chapter 200 : Tôi sống không tốt cô cũng đừng mong yên ổn 29/05/2021 23:33
Chapter 199 : Tôi tin tưởng anh diện 29/05/2021 21:33
Chapter 198 : Quỳ xuống xin lỗi lâm thanh diện 29/05/2021 19:33
Chapter 197 : Bà là cái thá gì chứ? 29/05/2021 17:33
Chapter 196 : Tống huyền khanh bị đuổi ra khỏi nhà họ tống 29/05/2021 15:33
Chapter 195 : Mừng thọ 29/05/2021 13:33
Chapter 194 : Tôi đã cho anh cơ hội rồi 29/05/2021 11:33
Chapter 193 : Đăng clip 29/05/2021 09:33
Chapter 192 : Không được bất kính với anh lâm! 29/05/2021 07:33
Chapter 191 : Ác nhân tự có ác nhân trị 29/05/2021 05:33
Chapter 190 : Ra ngoài ở 29/05/2021 03:33
Chapter 189 : Đều không phải thứ tốt 29/05/2021 01:33
Chapter 188 : Người mà sói đen không dám động tới 28/05/2021 23:33
Chapter 187 : Cậu ta mua hết cả cửa hàng 28/05/2021 21:33
Chapter 186 : Khuyên cậu chớ mua 28/05/2021 19:33
Chapter 185 : Vậy thì mua hết toàn bộ cửa hàng 28/05/2021 17:33
Chapter 184 : Là lâm thanh diện giải quyết 28/05/2021 15:33
Chapter 183 : Đó là vợ của tôi 28/05/2021 13:33
Chapter 182 : Nhà tôi ở chính là biệt thự 28/05/2021 11:33
Chapter 181 : Motor harley dẹp đường 28/05/2021 09:33
Chapter 180 : Đây thật sự là xe của cậu? 28/05/2021 07:33
Chapter 179 : Đừng nghe họ nói phét 28/05/2021 05:33
Chapter 178 : Ám hiệu 28/05/2021 03:33
Chapter 177 : Không có quyền hạn tra xem 28/05/2021 01:33
Chapter 176 : Kết cục thê thảm của hứa mạn tranh 27/05/2021 23:33
Chapter 175 : Hứa bích uyên tuyệt vọng 27/05/2021 21:33
Chapter 174 : Tai họa của nhà họ hứa 27/05/2021 19:33
Chapter 173 : Cắt đứt quan hệ với nhà họ hứa 27/05/2021 17:33
Chapter 172 : Suy đoán của hứa quốc hoa 27/05/2021 15:33
Chapter 171 : Đều là hàng vỉa hè 27/05/2021 13:33
Chapter 170 : Điểm yếu của lâm thanh diện 27/05/2021 11:33
Chapter 169 : Cô nói ai không biết phải trái? 27/05/2021 09:33
Chapter 168 : Chúc cô may mắn 27/05/2021 07:33
Chapter 167 : Nhà họ lâm muốn tới cầu hôn 27/05/2021 05:33
Chapter 166 : Cháu thật sự làm ông quá thất vọng 27/05/2021 03:33
Chapter 165 : Anh chính là thần tượng của em 27/05/2021 01:33
Chapter 164 : Thắng đến lúc ông phá sản 26/05/2021 23:33
Chapter 163 : Phiền phức của tống uy 26/05/2021 21:33
Chapter 162 : Sinh con trai cho anh? 26/05/2021 19:33
Chapter 161 : Lá thư ba để lại 26/05/2021 17:33
Chapter 160 : Ông trùm đứng sau hậu trường 26/05/2021 15:33
Chapter 159 : Đánh cược 26/05/2021 13:33
Chapter 158 : Sốt ruột chết đi 26/05/2021 11:33
Chapter 157 : Lâm thanh diện được tha thứ 26/05/2021 09:33
Chapter 156 : Dì không có tư cách nói cô ấy như vậy 26/05/2021 07:33
Chapter 155 : Hứa trai hiệp nham hiểm 26/05/2021 05:33
Chapter 154 : Nhất định phải ly dị 26/05/2021 03:33
Chapter 153 : Hiểu lầm lớn rồi 26/05/2021 01:33
Chapter 152 : Tôi xưa nay ghét nhất hai loại người 25/05/2021 23:33
Chapter 151 : Cược nhà máy của anh 25/05/2021 21:33
Chapter 150 : Thi đấu game 25/05/2021 19:33
Chapter 149 : Xin lỗi 25/05/2021 17:33
Chapter 148 : Ngủ riêng 25/05/2021 15:33
Chapter 147 : Vậy thì bảo anh ta xin lỗi 25/05/2021 13:33
Chapter 146 : Chỉ cần khiến cậu rời xa anh ấy 25/05/2021 11:33
Chapter 145 : Sự Thay Đổi Của Hứa Bích Hoài 25/05/2021 09:33
Chapter 144 : Vợ của cậu ghen rồi 25/05/2021 07:33
Chapter 143 : Không biết hối cải 25/05/2021 05:33
Chapter 142 : Tranh trong tranh 25/05/2021 03:33
Chapter 141 : Bức tranh này không có đơn giản như vậy 25/05/2021 01:33
Chapter 140 : Thầy của anh không so được với tôi đâu 24/05/2021 23:33
Chapter 139 : Ông là cái thá gì? 24/05/2021 21:33
Chapter 138 : Bọn họ là lẻn vào đây 24/05/2021 19:33
Chapter 137 : Thẩm định bảo vật 24/05/2021 17:33
Chapter 136 : Ai ngồi ở bên trong xe 24/05/2021 15:33
Chapter 135 : Phụng lệnh đến đón ngài lâm 24/05/2021 13:33
Chapter 134 : Lời mời dự tiệc của nhà họ cổ 24/05/2021 11:33
Chapter 133 : Cô không có chút ý nghĩa nào với tôi 24/05/2021 09:33
Chapter 132 : Quỳ xuống nói xin lỗi! 24/05/2021 07:33
Chapter 131 : Gia chủ nhà họ cổ tới 24/05/2021 05:33
Chapter 130 : Anh không phát hiện là ly đã được đánh tráo à 24/05/2021 03:33
Chapter 129 : Một bạt tay thật mạnh 24/05/2021 01:33
Chapter 128 : Hứa trai hiệp mặt mày tức tối 23/05/2021 23:33
Chapter 127 : Lời mời của cổ diệc thành 23/05/2021 21:33
Chapter 126 : Nếu như anh rời khỏi thì em sẽ như thế nào 23/05/2021 19:33
Chapter 125 : Dì nhỏ của lâm thanh diện 23/05/2021 17:33
Chapter 124 : Lạc tâm 23/05/2021 15:33
Chapter 123 : Tống huyền khanh bị đánh 23/05/2021 13:33
Chapter 122 : Đuổi lâm thanh diện ra 23/05/2021 11:33
Chapter 121 : Sang tên biệt thự cho tôi 23/05/2021 09:33
Chapter 120 : Quỳ xuống xin lỗi 23/05/2021 07:33
Chapter 119 : Hứa bích uyên bị tát vào mặt 23/05/2021 05:33
Chapter 118 : Đỏ mặt bất thường 23/05/2021 03:33
Chapter 117 : Hứa mạn tranh đổ bệnh 23/05/2021 01:33
Chapter 116 -2: Phiên ngoại: Sau khi kết hôn 22/05/2021 23:33
Chapter 116 : Nói cậu ta là tên phế vật cũng không quá đáng 22/05/2021 21:33
Chapter 115 : Tôi nhìn không ra đó 22/05/2021 19:33
Chapter 114 : Vạch mặt 22/05/2021 17:33
Chapter 113 : Có liên quan gì với anh ta? 22/05/2021 15:33
Chapter 112 : Quỳ xuống cho ta! 22/05/2021 13:33
Chapter 111 : Ba người thành hổ 22/05/2021 11:33
Chapter 110 : Sẽ không phải là hư thận chứ? 22/05/2021 09:33
Chapter 109 : Thật sự không dám làm gì Anh ta 22/05/2021 07:33
Chapter 108 : Tôi không định quản 22/05/2021 05:33
Chapter 107 : Làm tổn thương anh em tôi, anh phải trả giá 22/05/2021 03:33
Chapter 106 : Nếu anh đánh bại được tôi, tôi sẽ nói với anh 22/05/2021 01:33
Chapter 105 : Trần tài anh của tôi thật đỉnh 21/05/2021 23:33
Chapter 104 : Để tôi thoả mãn anh 21/05/2021 21:33
Chapter 103 : Mau mau xin lỗi người ta 21/05/2021 19:33
Chapter 102 : Lục thiên điệp hiểu lầm 21/05/2021 17:33
Chapter 101 : Nếu như con nói không thì sao 21/05/2021 15:33
Chapter 100 : Quên mang chìa khoá 21/05/2021 13:33
Chapter 99 : Tôi đã mua biệt thự 21/05/2021 11:33
Chapter 98 : Xếp hàng chào đón 21/05/2021 09:33
Chapter 97 : Chắc sẽ không là nhà trong khe núi đâu nhỉ? 21/05/2021 07:33
Chapter 96 : Blue love 21/05/2021 05:33
Chapter 95 : Thành viên tối cao 21/05/2021 03:33
Chapter 94 : Có lối chính không đi, tại sao phải đi lối nhỏ? 21/05/2021 01:33
Chapter 93 : Đây là xe hơi của tôi 20/05/2021 23:33
Chapter 92 : Cá koi may mắn 20/05/2021 21:33
Chapter 91 : Chẳng có gì đẹp cả 20/05/2021 19:33
Chapter 90 : Anh đã mua đứt 20/05/2021 17:33
Chapter 89 : Tôi muốn mua căn biệt thự này 20/05/2021 15:33
Chapter 88 : Mua nhà 20/05/2021 13:33
Chapter 87 : Tâm tư của lục thiên điệp 20/05/2021 11:33
Chapter 86 : Con đồng ý 20/05/2021 09:33
Chapter 85 : Mua cả cái ngân hàng cũng không thành vấn đề 20/05/2021 07:33
Chapter 84 : Mắt chó coi thường người khác 20/05/2021 05:33
Chapter 83 : Chuyện lớn 20/05/2021 03:33
Chapter 82 : Lấy đồ Thì phải đưa tiền 20/05/2021 01:33
Chapter 81 : Giao cho hứa bích hoài toàn quyền quản lý 19/05/2021 23:33
Chapter 80 : Cô bảy dì tám tới 19/05/2021 21:33
Chapter 79 : Không làm bánh trứng thì đáng tiếc quá 19/05/2021 19:33
Chapter 78 : Chỉ có hứa bích hoài được ký 19/05/2021 17:33
Chapter 77 : Ai dám bảo tôi và cô ấy ly hôn! 19/05/2021 15:33
Chapter 76 : Hướng vấn thiên sẽ tự mình đưa cho tôi 19/05/2021 13:33
Chapter 75 : Anh đã không còn là muốn chết nữa 19/05/2021 11:33
Chapter 74 : Khiến hai bọn họ ly hôn 19/05/2021 09:33
Chapter 73 : Con tin anh ấy 19/05/2021 07:33
Chapter 72 : Quỳ xuống bịch một tiếng 19/05/2021 05:33
Chapter 71 : Vua bài 19/05/2021 03:33
Chapter 70 : Sắp thua phá sản rồi 19/05/2021 01:33
Chapter 69 : Cậu không nên chọc tới anh ấy 18/05/2021 23:33
Chapter 68 : Bẻ gãy cổ mày 18/05/2021 21:33
Chapter 67 : Âm mưu của triệu tam linh và sói đen 18/05/2021 19:33
Chapter 66 : Tôi đã lái xe về rồi 18/05/2021 17:33
Chapter 65 : Để cô ấy làm 18/05/2021 15:33
Chapter 64 : Mua xe 18/05/2021 13:33
Chapter 63 : Lần đầu tiên nắm tay 18/05/2021 11:33
Chapter 62 : Mày đang tìm chết sao? 18/05/2021 09:33
Chapter 61 : Trong mắt anh chỉ có em 18/05/2021 07:33
Chapter 60 : Giọng hát của lâm thanh diện 18/05/2021 05:33
Chapter 59 : Nói thật hay mạo hiểm 18/05/2021 03:33
Chapter 58 : Đổ xúc xắc 18/05/2021 01:33
Chapter 57 : Bữa cơm năm trăm bốn mươi triệu 17/05/2021 23:33
Chapter 56 : Em chia đôi với anh 17/05/2021 21:33
Chapter 55 : Đồng hồ Của anh ta là đồ đi trộm 17/05/2021 19:33
Chapter 54 : Bị anh nói trúng rồi 17/05/2021 17:33
Chapter 53 : Họp lớp 17/05/2021 15:33
Chapter 52 : Con thấy cậu ta giống một tên vô dụng không? 17/05/2021 13:33
Chapter 51 : Có ai ăn hiếp người khác như cậu không? 17/05/2021 11:33
Chapter 50 : Cánh tay này lại là của tôi rồi 17/05/2021 09:33
Chapter 49 : Nhớ cậu muốn chết 17/05/2021 07:33
Chapter 48 : Một chiêu là đủ 17/05/2021 05:33
Chapter 47 : Trần tài anh 17/05/2021 03:33
Chapter 46 : Làm mọi người thay đổi ánh nhìn 17/05/2021 01:33
Chapter 45 : Đồng hồ Trị giá 1 tỷ 140 triệu 16/05/2021 23:33
Chapter 44 : Eq của anh thấp tôi không trách anh 16/05/2021 21:33
Chapter 43 : Triệu tam linh 16/05/2021 19:33
Chapter 42 : Là lâm thanh diện đòi về 16/05/2021 17:33
Chapter 41 : Dọa tè ra quần 16/05/2021 15:33
Chapter 40 : Quyết tâm 16/05/2021 13:33
Chapter 39 : Vu oan 16/05/2021 11:33
Chapter 38 : Giúp em xoa bóp một chút 16/05/2021 09:33
Chapter 37 : Đem bán ti vi rồi 16/05/2021 07:33
Chapter 36 : Mọi người là khách quý của tiệm chúng tôi 16/05/2021 05:33
Chapter 35 : Giúp cậu thanh toán hết hóa đơn rồi 16/05/2021 03:33
Chapter 34 : Phần thưởng một tỷ rưỡi 16/05/2021 01:33
Chapter 33 : Phòng livestream dousha 15/05/2021 23:33
Chapter 32 : Tay nghề xoa bóp của lâm thanh diện 15/05/2021 21:33
Chapter 31 : Truyền nhân cái bang 15/05/2021 19:33
Chapter 30 : Em còn có tôi 15/05/2021 17:33
Chapter 29 : Tôi có chứng cứ 15/05/2021 15:33
Chapter 28 : Để anh ta ngủ trên giường? 15/05/2021 13:33
Chapter 27 : Ngậm cái mồm thối tha của cô vào 15/05/2021 11:33
Chapter 26 : Mua lại cả cái cửa hàng này 15/05/2021 09:33
Chapter 25 : Từ nay hồng thành không còn tồn tại ba thiên vương nữa 15/05/2021 07:33
Chapter 24 : Đương nhiên là xử mày rồi! 15/05/2021 05:33
Chapter 23 : Đủ cho mày chết một trăm lần 15/05/2021 03:33
Chapter 22 : Nắm trong tay thế giới ngầm của hồng thành 15/05/2021 01:33
Chapter 21 : Để hứa bích hoài bồi thường cho anh 14/05/2021 23:33
Chapter 20 : Anh nằm trên đất cứng có ngủ được không? 14/05/2021 21:33
Chapter 19 : Bẻ gãy ngón tay 14/05/2021 19:33
Chapter 18 : Nực cười 14/05/2021 17:33
Chapter 17 : Hóa ra là anh! 14/05/2021 15:33
Chapter 16 : Chủ nhân của biệt thự thiên vân 14/05/2021 13:33
Chapter 15 : Trân trọng kính mời cô hứa bích hoài! 14/05/2021 11:33
Chapter 14 : Lâm thanh diện, một người thâm sâu khó đoán 14/05/2021 09:33
Chapter 13 : Gọi lý huỳnh thái ra đây gặp tôi 14/05/2021 07:33
Chapter 12 : Trái tim thần venus 14/05/2021 05:33
Chapter 11 : Biệt thự thiên vân 14/05/2021 03:33
Chapter 10 : Triển lãm đồ Cổ 14/05/2021 01:33
Chapter 9 : Thực hiện lời hứa 13/05/2021 23:33
Chapter 8 : Khách hàng may mắn 13/05/2021 21:33
Chapter 7 : Hợp tác 13/05/2021 19:33
Chapter 6 : Bàn chuyện hợp tác 13/05/2021 17:33
Chapter 5 : Âm mưu 13/05/2021 15:33
Chapter 4 : Đối xử bình đẳng 13/05/2021 13:33
Chapter 3 : Chủ tịch? 13/05/2021 11:33
Chapter 2 : Người phụ nữ của tôi, không được phép coi thường! 13/05/2021 09:33
Chapter 1 : Đồ Bỏ 13/05/2021 07:33

comment

Có thể bạn thích xem

Rể Quý Rể Hiền - Re Quy Re Hien

Cập nhật lúc : 12/06/2021 06:29

Tình trạng : 60 / 62 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lối Rẽ Nào Cho Tôi - Loi Re Nao Cho Toi

Cập nhật lúc : 05/01/2020 00:11

Tình trạng : 27 / 29 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Gả Cho Chàng Rể Rùa Vàng - Ga Cho Chang Re Rua Vang

Cập nhật lúc : 13/10/2019 00:25

Tình trạng : 5 / 7 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đỉnh Cấp Rể Quý - Đinh Cap Re Quy

Cập nhật lúc : 03/09/2021 03:34

Tình trạng : 791 / 793 Chapter

Thể loại: Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Con Rể Quyền Quý - Con Re Quyen Quy

Cập nhật lúc : 03/09/2021 05:28

Tình trạng : 290 / 292 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Tỷ Phú Trời Cho - Ty Phu Troi Cho

Cập nhật lúc : 02/05/2021 02:04

Tình trạng : 30 / 32 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cho Ai Sánh Cùng Trời Đất - Cho Ai Sanh Cung Troi Đat

Cập nhật lúc : 30/03/2019 23:11

Tình trạng : 8 / 8 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Một Chỗ Đứng Dưới Ánh Mặt Trời - Mot Cho Đung Duoi Ánh Mat Troi

Cập nhật lúc : 29/09/2019 15:55

Tình trạng : 25 / 25 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mệnh Phú Quý Trời Sinh - Menh Phu Quy Troi Sinh

Cập nhật lúc : 12/07/2021 22:28

Tình trạng : 73 / 75 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Năng, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Gian Thần! Quỳ Xuống Cho Trẫm - Gian Than! Quy Xuong Cho Tram

Cập nhật lúc : 31/03/2019 00:14

Tình trạng : 89 / 89 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt (Gả Cho Ác Quỷ) - Cam Noi Chuyen Phong Nguyet (Ga Cho Ác Quy)

Cập nhật lúc : 03/08/2021 20:58

Tình trạng : 88 / 90 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất) - Chang Re Vo Đich (Chang Re Đe Nhat)

Cập nhật lúc : 30/08/2021 18:02

Tình trạng : 882 / 884 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 15/10/2021 23:43

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.281

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 15/10/2021 11:43

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.411

Đọc truyện

Rể Quý Trời Cho - Re Quy Troi Cho

Cập nhật lúc : 15/10/2021 19:43

Tình trạng : 1851 / 1853 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.245

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 15/10/2021 21:43

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.197

Đọc truyện

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng - Toi Cuong Than Thoai Đe Hoang

Cập nhật lúc : 15/10/2021 21:41

Tình trạng : 2383 / 2383 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.190

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 15/10/2021 13:43

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.319

Đọc truyện