Rể Quý Trời Cho

Re Quy Troi Cho

Tác giả : Quỷ Thượng Nhân

Thể loại : Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 16/05/2021 04:02

Tình trạng : 291 / 293 Chapter

Lượt xem: 16232

Truyện Rể Quý Trời Cho của tác giả Quỷ Thượng Nhân với nội dung truyện xoay quanh nhân vật chính – Lâm Thanh Diện: Khi đó mẹ Lâm Thanh Diện vì muốn nắm quyền nhà họ Lâm mà không tiếc để anh gánh tội danh phản bội, anh phải rời khỏi gia tộc, làm con rể phế vật bị người người chê cười ở Giang Thành. Cho đến khi vợ bị ức hiếp, anh mới không thể tiếp tục điệu thấp nữa, lộ thân phận, vả mặt bọn người.
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 291 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (41) 16 giờ trước
Chapter 290 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (40) 18 giờ trước
Chapter 289 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (39) 20 giờ trước
Chapter 288 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (38) 22 giờ trước
Chapter 287 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (37) 24 giờ trước
Chapter 286 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (36) 15/05/2021 23:32
Chapter 285 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (35) 15/05/2021 21:32
Chapter 284 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (34) 15/05/2021 19:32
Chapter 283 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (33) 14/05/2021 07:30
Chapter 282 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (32) 14/05/2021 05:30
Chapter 281 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (31) 14/05/2021 03:30
Chapter 280 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (30) 13/05/2021 07:29
Chapter 279 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (29) 13/05/2021 05:29
Chapter 278 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (28) 12/05/2021 07:36
Chapter 277 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (27) 12/05/2021 05:36
Chapter 276 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (26) 11/05/2021 11:33
Chapter 275 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (25) 11/05/2021 09:33
Chapter 274 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (24) 11/05/2021 07:33
Chapter 273 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (23) 10/05/2021 07:30
Chapter 272 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (22) 10/05/2021 05:30
Chapter 271 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (21) 09/05/2021 07:31
Chapter 270 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (20) 08/05/2021 07:33
Chapter 269 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (19) 08/05/2021 05:33
Chapter 268 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (18) 08/05/2021 03:33
Chapter 267 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (17) 07/05/2021 07:30
Chapter 266 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (16) 07/05/2021 05:30
Chapter 265 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (15) 07/05/2021 03:30
Chapter 264 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (14) 05/05/2021 07:35
Chapter 263 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (13) 03/05/2021 21:28
Chapter 262 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (12) 03/05/2021 19:28
Chapter 261 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (11) 03/05/2021 17:28
Chapter 260 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (10) 01/05/2021 11:33
Chapter 259 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (9) 30/04/2021 11:36
Chapter 258 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (8) 30/04/2021 09:36
Chapter 257 : Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (7) 30/04/2021 07:36
Chapter 256 : Anh trai tổng thống siêu ngọt ngào (6) 29/04/2021 07:30
Chapter 255 : Anh trai tổng thống siêu ngọt ngào (5) 29/04/2021 05:30
Chapter 254 : Anh trai tổng thống siêu ngọt ngào (4) 29/04/2021 03:30
Chapter 253 : Anh trai tổng thống siêu ngọt ngào (3) 29/04/2021 01:30
Chapter 252 -2: Anh trai tổng thống siêu ngọt ngào (2) 27/04/2021 07:31
Chapter 252 : Thế giới 7 - anh trai tổng thống siêu ngọt ngào 26/04/2021 09:29
Chapter 251 : Hoàn thế giới 6 26/04/2021 07:29
Chapter 250 : Đồ đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (38) 11/05/2021 13:30
Chapter 249 : Đồ đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (37) 26/04/2021 05:29
Chapter 248 : Đồ đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (36) 26/04/2021 03:29
Chapter 247 : Đồ đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (35) 26/04/2021 01:29
Chapter 246 : Đồ đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (34) 25/04/2021 09:32
Chapter 245 : Đồ Đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (33) 25/04/2021 07:32
Chapter 244 : Đồ Đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (32) 25/04/2021 05:32
Chapter 243 : Đồ Đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (31) 25/04/2021 03:32
Chapter 242 : Đồ Đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (30) 25/04/2021 01:32
Chapter 241 : Đồ đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (29) 24/04/2021 23:32
Chapter 240 : Đồ đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (28) 24/04/2021 21:32
Chapter 239 : Đồ đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (27) 22/04/2021 13:33
Chapter 238 : Đồ đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (26) 22/04/2021 11:33
Chapter 237 : Đồ Đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (25) 22/04/2021 09:33
Chapter 236 : Đồ Đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (24) 22/04/2021 07:33
Chapter 235 : Đồ Đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (23) 22/04/2021 05:33
Chapter 234 : Đồ đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (22) 22/04/2021 03:33
Chapter 233 : Đồ Đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (21) 22/04/2021 01:33
Chapter 232 : Đồ Đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (20) 20/04/2021 13:35
Chapter 231 : Đồ Đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (19) 20/04/2021 11:35
Chapter 230 : Đồ đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (18) 20/04/2021 09:35
Chapter 229 : Đồ đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (17) 12/04/2021 23:28
Chapter 228 : Đồ đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (16) 12/04/2021 21:28
Chapter 227 : Đồ đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (15) 12/04/2021 19:28
Chapter 226 : Đồ Đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (14) 12/04/2021 17:28
Chapter 225 : Đồ Đệ của ta vừa bám người, vừa hung dữ (13) 12/04/2021 15:28
Chapter 224 : Đồ đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (12) 12/04/2021 13:28
Chapter 223 : Đồ đệ của ta vừa dính người vừa hung dữ (11) 15/03/2021 19:28
Chapter 222 : Đồ đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (10) 11/03/2021 13:28
Chapter 221 : Đồ đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (9) 11/03/2021 11:28
Chapter 220 : Đồ đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (8) 11/03/2021 09:28
Chapter 219 : Đồ Đệ của ta vừa dính người vừa hung dữ (7) 02/03/2021 19:28
Chapter 218 : Đồ Đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (6) 02/03/2021 17:28
Chapter 217 : Đồ Đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (5) 02/03/2021 15:28
Chapter 216 : Đồ Đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (4) 27/02/2021 23:29
Chapter 215 : Đồ Đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (3) 27/02/2021 21:29
Chapter 214 : Đồ Đệ của ta hắn vừa dính người lại còn hung dữ (2) 26/02/2021 13:28
Chapter 213 : THẾ GIỚI 6 - Đồ đệ của ta hắn vừa dính người lại còn hung dữ (1) 03/02/2021 02:29
Chapter 212 : Hoàn thế giới 5 31/01/2021 13:30
Chapter 211 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (42) 31/01/2021 11:30
Chapter 210 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (41) 31/01/2021 09:30
Chapter 209 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (40) 30/01/2021 23:29
Chapter 208 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (39) 30/01/2021 21:29
Chapter 207 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (38) 30/01/2021 19:29
Chapter 206 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (37) 30/01/2021 17:29
Chapter 205 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (36) 30/01/2021 15:29
Chapter 204 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (35) 30/01/2021 13:29
Chapter 203 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (34) 30/01/2021 11:29
Chapter 202 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (33) 30/01/2021 09:29
Chapter 201 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (32) 30/01/2021 07:29
Chapter 200 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (31) 30/01/2021 05:29
Chapter 199 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (30) 30/01/2021 03:29
Chapter 198 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (29) 30/01/2021 01:29
Chapter 197 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (28) 29/01/2021 23:29
Chapter 196 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (27) 29/01/2021 21:29
Chapter 195 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (26) 29/01/2021 19:29
Chapter 194 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (25) 29/01/2021 17:29
Chapter 193 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (24) 29/01/2021 15:29
Chapter 192 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (23) 29/01/2021 13:29
Chapter 191 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (22) 29/01/2021 11:29
Chapter 190 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (21) 29/01/2021 09:29
Chapter 189 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (20) 29/01/2021 07:29
Chapter 188 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (19) 29/01/2021 05:29
Chapter 187 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (18) 29/01/2021 03:29
Chapter 186 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (17) 29/01/2021 01:29
Chapter 185 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (16) 28/01/2021 23:29
Chapter 184 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (15) 28/01/2021 21:29
Chapter 183 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (14) 28/01/2021 19:29
Chapter 182 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (13) 28/01/2021 17:29
Chapter 181 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (12) 28/01/2021 15:29
Chapter 180 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (11) 28/01/2021 13:29
Chapter 179 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (10) 28/01/2021 11:29
Chapter 178 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (9) 28/01/2021 09:29
Chapter 177 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (8) 28/01/2021 07:29
Chapter 176 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (7) 28/01/2021 05:29
Chapter 175 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (6) 28/01/2021 03:29
Chapter 174 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (5) 28/01/2021 01:29
Chapter 173 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (4) 27/01/2021 23:29
Chapter 172 : Bút kỹ dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (3) 27/01/2021 21:29
Chapter 171 : Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (2) 27/01/2021 19:29
Chapter 170 : THẾ GIỚI 5 - Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (1) 27/01/2021 17:29
Chapter 169 : Hoàn thế giới 4 27/01/2021 15:29
Chapter 168 : Võng du tiểu khả ái (52) 27/01/2021 13:29
Chapter 167 : Võng du tiểu khả ái (51) 27/01/2021 11:29
Chapter 166 : Võng du tiểu khả ái (50) 27/01/2021 09:29
Chapter 165 : Võng du tiểu khả ái (49) 27/01/2021 07:29
Chapter 164 : Võng du tiểu khả ái (48) 27/01/2021 05:29
Chapter 163 : Võng du tiểu khả ái (47) 27/01/2021 03:29
Chapter 162 : Võng du tiểu khả ái (46) 27/01/2021 01:29
Chapter 161 : Võng du tiểu khả ái (45) 26/01/2021 23:29
Chapter 160 : Võng du tiểu khả ái (44) 26/01/2021 21:29
Chapter 159 : Võng du tiểu khả ái (43) 26/01/2021 19:29
Chapter 158 : Võng du tiểu khả ái (42) 26/01/2021 17:29
Chapter 157 : Võng du tiểu khả ái (41) 26/01/2021 15:29
Chapter 156 : Võng du tiểu khả ái (40) 26/01/2021 13:29
Chapter 155 : Võng du tiểu khả ái (39) 26/01/2021 11:29
Chapter 154 : Võng du tiểu khả ái (38) 26/01/2021 09:29
Chapter 153 : Võng du tiểu khả ái (37) 26/01/2021 07:29
Chapter 152 : Võng du tiểu khả ái (36) 26/01/2021 05:29
Chapter 151 : Võng du tiểu khả ái (35) 26/01/2021 03:29
Chapter 150 : Võng du tiểu khả ái (34) 26/01/2021 01:29
Chapter 149 : Võng du tiểu khả ái (33) 25/01/2021 23:29
Chapter 148 : Võng du tiểu khả ái (32) 25/01/2021 21:29
Chapter 147 : Võng du tiểu khả ái (31) 25/01/2021 19:29
Chapter 146 : Võng du tiểu khả ái (30) 25/01/2021 17:29
Chapter 145 : Võng du tiểu khả ái (29) 25/01/2021 15:29
Chapter 144 : Võng du tiểu khả ái (28) 25/01/2021 13:29
Chapter 143 : Võng du tiểu khả ái (27) 25/01/2021 11:29
Chapter 142 : Võng du tiểu khả ái (26) 25/01/2021 09:29
Chapter 141 : Võng du tiểu khả ái (25) 25/01/2021 07:29
Chapter 140 : Võng du tiểu khả ái (24) 25/01/2021 05:29
Chapter 139 : Võng du tiểu khả ái (23) 25/01/2021 03:29
Chapter 138 : Võng du tiểu khả ái (22) 25/01/2021 01:29
Chapter 137 : Võng du tiểu khả ái (21) 24/01/2021 23:29
Chapter 136 : Võng du tiểu khả ái (20) 24/01/2021 21:29
Chapter 135 : Võng du tiểu khả ái (19) 24/01/2021 19:29
Chapter 134 : Võng du tiểu khả ái (18) 24/01/2021 17:29
Chapter 133 : Võng du tiểu khả ái (17) 24/01/2021 15:29
Chapter 132 : Võng du tiểu khả ái (16) 24/01/2021 13:29
Chapter 131 : Võng du tiểu khả ái (15) 24/01/2021 11:29
Chapter 130 : Võng du tiểu khả ái (14) 24/01/2021 09:29
Chapter 129 : Võng du tiểu khả ái (13) 24/01/2021 07:29
Chapter 128 : Võng du tiểu khả ái (12) 24/01/2021 05:29
Chapter 127 : Võng du tiểu khả ái (11) 24/01/2021 03:29
Chapter 126 : Võng du tiểu khả ái (10) 24/01/2021 01:29
Chapter 125 : Võng du tiểu khả ái (9) 23/01/2021 23:29
Chapter 124 : Võng du tiểu khả ái (8) 23/01/2021 21:29
Chapter 123 : Võng du tiểu khả ái (7) 23/01/2021 19:29
Chapter 122 : Võng du tiểu khả ái (6) 23/01/2021 17:29
Chapter 121 : Võng du tiểu khả ái (5) 23/01/2021 15:29
Chapter 120 : Võng du tiểu khả ái (4) 23/01/2021 13:29
Chapter 119 : Võng du tiểu khả ái (3) 23/01/2021 11:29
Chapter 118 : Võng du tiểu khả ái (2) 23/01/2021 09:29
Chapter 117 : THẾ GIỚI 4 - Võng du tiểu khả ái (1) 23/01/2021 07:29
Chapter 116 -2: Phiên ngoại: Sau khi kết hôn 23/01/2021 05:29
Chapter 116 : Hoàn thế giới 3 23/01/2021 03:29
Chapter 115 : Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (33) 23/01/2021 01:29
Chapter 114 : Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (32) 22/01/2021 23:29
Chapter 113 : Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (31) 22/01/2021 21:29
Chapter 112 : Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (30) 22/01/2021 19:29
Chapter 111 : Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (28) 22/01/2021 17:29
Chapter 110 : Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (27) 22/01/2021 15:29
Chapter 109 : Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (26) 22/01/2021 13:29
Chapter 108 : Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (25) 22/01/2021 11:29
Chapter 107 : Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (24) 22/01/2021 09:29
Chapter 106 : Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (22) 22/01/2021 07:29
Chapter 105 : Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (21) 22/01/2021 05:29
Chapter 104 : Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (20) 22/01/2021 03:29
Chapter 103 : Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (19) 22/01/2021 01:29
Chapter 102 : Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (18) 21/01/2021 23:29
Chapter 101 : Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (17) 21/01/2021 21:29
Chapter 100 : Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (16) 21/01/2021 19:29
Chapter 99 : Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (15) 21/01/2021 17:29
Chapter 98 : Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (14) 21/01/2021 15:29
Chapter 97 : Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (13) 21/01/2021 13:29
Chapter 96 : Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (12) 21/01/2021 11:29
Chapter 95 : Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (11) 21/01/2021 09:29
Chapter 94 : Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (10) 21/01/2021 07:29
Chapter 93 : Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (9) 21/01/2021 05:29
Chapter 92 : Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (8) 21/01/2021 03:29
Chapter 91 : Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (7) 21/01/2021 01:29
Chapter 90 : Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (6) 20/01/2021 23:29
Chapter 89 : Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (5) 20/01/2021 21:29
Chapter 88 : Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (4) 20/01/2021 19:29
Chapter 87 : Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (3) 20/01/2021 17:29
Chapter 86 : Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (2) 20/01/2021 15:29
Chapter 85 : THẾ GIỚI 3 - Tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều (1) 20/01/2021 13:29
Chapter 84 : Phiên ngoại về Phù Sơ 20/01/2021 11:29
Chapter 83 : Hoàn thế giới 2 20/01/2021 09:29
Chapter 82 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《36》 20/01/2021 07:29
Chapter 81 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《35》 20/01/2021 05:29
Chapter 80 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《34》 20/01/2021 03:29
Chapter 79 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《33》 20/01/2021 01:29
Chapter 78 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《32》 19/01/2021 23:29
Chapter 77 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《31》 19/01/2021 21:29
Chapter 76 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《30》 19/01/2021 19:29
Chapter 75 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《29》 19/01/2021 17:29
Chapter 74 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《28》 19/01/2021 15:29
Chapter 73 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《27》 19/01/2021 13:29
Chapter 72 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《26》 19/01/2021 11:29
Chapter 71 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《25》 19/01/2021 09:29
Chapter 70 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《24》 19/01/2021 07:29
Chapter 69 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《23》 19/01/2021 05:29
Chapter 68 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《22》 19/01/2021 03:29
Chapter 67 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《21》 19/01/2021 01:29
Chapter 66 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《20》 18/01/2021 23:29
Chapter 65 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《19》 18/01/2021 21:29
Chapter 64 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《18》 18/01/2021 19:29
Chapter 63 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《17》 18/01/2021 17:29
Chapter 62 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《16》 18/01/2021 15:29
Chapter 61 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《15》 18/01/2021 13:29
Chapter 60 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《14》 18/01/2021 11:29
Chapter 59 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《13》 18/01/2021 09:29
Chapter 58 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《12》 18/01/2021 07:29
Chapter 57 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《11》 18/01/2021 05:29
Chapter 56 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《10》 18/01/2021 03:29
Chapter 55 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《9》 18/01/2021 01:29
Chapter 54 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《8》 17/01/2021 23:29
Chapter 53 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《7》 17/01/2021 21:29
Chapter 52 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《6》 17/01/2021 19:29
Chapter 51 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《5》 17/01/2021 17:29
Chapter 50 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《4》 17/01/2021 15:29
Chapter 49 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《3》 17/01/2021 13:29
Chapter 48 : Hoàng thúc muốn ôm một cái《2》 17/01/2021 11:29
Chapter 47 : THẾ GIỚI 2 - Hoàng thúc muốn ôm một cái《1》 17/01/2021 09:29
Chapter 46 : Hoàn thế giới 1 17/01/2021 07:29
Chapter 45 : Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (45) 17/01/2021 05:29
Chapter 44 : Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (44) 17/01/2021 03:29
Chapter 43 : Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (43) 17/01/2021 01:29
Chapter 42 : Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (42) 16/01/2021 23:29
Chapter 41 : Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (41) 16/01/2021 21:29
Chapter 40 : Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (40) 16/01/2021 19:29
Chapter 39 : Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (39) 16/01/2021 17:29
Chapter 38 : Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (38) 16/01/2021 15:29
Chapter 37 : Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (37) 16/01/2021 13:29
Chapter 36 : Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (36) 16/01/2021 11:29
Chapter 35 : Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (35) 16/01/2021 09:29
Chapter 34 : Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (34) 16/01/2021 07:29
Chapter 33 : Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (33) 16/01/2021 05:29
Chapter 32 : Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (32) 16/01/2021 03:29
Chapter 31 : Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (31) 16/01/2021 01:29
Chapter 30 : Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (30) 15/01/2021 23:29
Chapter 29 : Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (29) 15/01/2021 21:29
Chapter 28 : Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (28) 15/01/2021 19:29
Chapter 27 : Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (27) 15/01/2021 17:29
Chapter 26 : Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (26) 15/01/2021 15:29
Chapter 25 : Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (25) 15/01/2021 13:29
Chapter 24 : Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (24) 15/01/2021 11:29
Chapter 23 : Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (23) 15/01/2021 09:29
Chapter 22 : Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (22) 15/01/2021 07:29
Chapter 21 : Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (21) 15/01/2021 05:29
Chapter 20 : Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (20) 15/01/2021 03:29
Chapter 19 : Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (19) 15/01/2021 01:29
Chapter 18 : Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (18) 14/01/2021 23:29
Chapter 17 : Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (17) 14/01/2021 21:29
Chapter 16 : Tiểu ca ca nhà bên, có chút ngoan (16) 14/01/2021 19:29
Chapter 15 : Tiểu ca ca nhà bên có chút ngoan (15) 14/01/2021 17:29
Chapter 14 : Tiểu ca ca nhà bên có chút ngoan (14) 14/01/2021 15:29
Chapter 13 : Tiểu ca ca nhà bên có chút ngoan (13) 14/01/2021 13:29
Chapter 12 : Tiểu ca ca nhà bên có chút ngoan (12) 14/01/2021 11:29
Chapter 11 : Tiểu ca ca nhà bên có chút ngoan (11) 14/01/2021 09:29
Chapter 10 : Tiểu ca ca nhà bên có chút ngoan (10) 14/01/2021 07:29
Chapter 9 : Tiểu ca ca nhà bên có chút ngoan (9) 14/01/2021 05:29
Chapter 8 : Tiểu ca ca nhà bên có chút ngoan (8) 14/01/2021 03:29
Chapter 7 : Tiểu ca ca nhà bên có chút ngoan (7) 14/01/2021 01:29
Chapter 6 : Tiểu ca ca nhà bên có chút ngoan (6) 13/01/2021 23:29
Chapter 5 : Tiểu ca ca nhà bên có chút ngoan (5) 13/01/2021 21:29
Chapter 4 : Tiểu ca ca nhà bên có chút ngoan (4) 13/01/2021 19:29
Chapter 3 : Tiểu ca ca nhà bên có chút ngoan (3) 13/01/2021 17:29
Chapter 2 : Tiểu ca ca nhà bên có chút ngoan (2) 13/01/2021 15:29
Chapter 1 : THẾ GIỚI 1 - Tiểu ca ca nhà bên có chút ngoan (1) 13/01/2021 13:29

comment

Có thể bạn thích xem

Lối Rẽ Nào Cho Tôi - Loi Re Nao Cho Toi

Cập nhật lúc : 05/01/2020 00:11

Tình trạng : 27 / 29 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Gả Cho Chàng Rể Rùa Vàng - Ga Cho Chang Re Rua Vang

Cập nhật lúc : 13/10/2019 00:25

Tình trạng : 5 / 7 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đỉnh Cấp Rể Quý - Đinh Cap Re Quy

Cập nhật lúc : 17/04/2021 05:32

Tình trạng : 93 / 95 Chapter

Thể loại: Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tỷ Phú Trời Cho - Ty Phu Troi Cho

Cập nhật lúc : 02/05/2021 02:04

Tình trạng : 30 / 32 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cho Ai Sánh Cùng Trời Đất - Cho Ai Sanh Cung Troi Đat

Cập nhật lúc : 30/03/2019 23:11

Tình trạng : 8 / 8 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Một Chỗ Đứng Dưới Ánh Mặt Trời - Mot Cho Đung Duoi Ánh Mat Troi

Cập nhật lúc : 29/09/2019 15:55

Tình trạng : 25 / 25 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Gian Thần! Quỳ Xuống Cho Trẫm - Gian Than! Quy Xuong Cho Tram

Cập nhật lúc : 31/03/2019 00:14

Tình trạng : 89 / 89 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Con Rể - Con Re

Cập nhật lúc : 19/09/2020 18:29

Tình trạng : 110 / 110 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Rể Cuồng - Re Cuong

Cập nhật lúc : 09/05/2021 08:28

Tình trạng : 36 / 38 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Chàng Rể Hồ Tiên - Chang Re Ho Tien

Cập nhật lúc : 01/12/2019 20:09

Tình trạng : 21 / 21 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ở Rể Phật Môn - Ở Re Phat Mon

Cập nhật lúc : 29/08/2018 01:00

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngã Rẽ Tác Ái - Nga Re Tac Ái

Cập nhật lúc : 14/03/2018 21:23

Tình trạng : 6 / 8 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Rể Quý Trời Cho - Re Quy Troi Cho

Cập nhật lúc : 16/05/2021 04:02

Tình trạng : 291 / 293 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.232

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 15/05/2021 19:41

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.375

Đọc truyện

Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt - Co Dau Bi Chiem Đoat

Cập nhật lúc : 16/05/2021 02:33

Tình trạng : 622 / 624 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.192

Đọc truyện

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu - Co Vo Than Bi Muon Chay Đau

Cập nhật lúc : 16/05/2021 01:04

Tình trạng : 1169 / 1171 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.190

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 15/05/2021 21:41

Tình trạng : 4760 / 4760 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.195

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 15/05/2021 13:42

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.293

Đọc truyện