Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Re Ngoan Xuong Nui, Tu Thanh Chinh Qua

Tác giả : Lý Dục Thần

Thể loại : Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đô Thị, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 29/09/2023 00:33

Tình trạng : 230 / 232 Chapter

Lượt xem: 16179

Thành phố Hoà, khu biệt thự sơn trang Bắc Khê. Mấy chục ngôi biệt thự sang trọng thấp thoáng giữa non nước hữu tình. Nhưng Lý Dục Thần đứng ngoài cửa sơn trang lại tạo thành sự đối lập rõ ràng với nơi này. Anh mặc áo gai vải thô, dưới chân mang giày vải màu xám, tóc dài búi lên cố định bằng một cây trâm gỗ, rất rõ ràng là một đạo sĩ nghèo. Bảo vệ của sơn trang cảnh giác nhìn anh như đang đề phòng cướp. Lý Dục Thần đến đây để từ hôn. Hôn ước do ông nội của anh và ông cụ nhà họ Lâm quyết định vào mười tám năm trước, anh không rõ nguyên nhân cụ thể, khi đó anh mới hai tuổi, còn cô cả nhà họ Lâm kia thì vẫn chưa ra đời
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 230 29/09/2023 13:33
Chapter 229 29/09/2023 11:33
Chapter 228 29/09/2023 09:33
Chapter 227 29/09/2023 07:33
Chapter 226 29/09/2023 05:33
Chapter 225 29/09/2023 03:33
Chapter 224 29/09/2023 01:33
Chapter 223 28/09/2023 23:33
Chapter 222 28/09/2023 21:33
Chapter 221 28/09/2023 19:33
Chapter 220 28/09/2023 17:33
Chapter 219 28/09/2023 15:33
Chapter 218 28/09/2023 13:33
Chapter 217 28/09/2023 11:33
Chapter 216 28/09/2023 09:33
Chapter 215 28/09/2023 07:33
Chapter 214 28/09/2023 05:33
Chapter 213 28/09/2023 03:33
Chapter 212 28/09/2023 01:33
Chapter 211 27/09/2023 23:33
Chapter 210 27/09/2023 09:29
Chapter 209 27/09/2023 07:29
Chapter 208 27/09/2023 05:29
Chapter 207 27/09/2023 03:29
Chapter 206 27/09/2023 01:29
Chapter 205 26/09/2023 23:29
Chapter 204 26/09/2023 21:29
Chapter 203 26/09/2023 19:29
Chapter 202 26/09/2023 17:29
Chapter 201 26/09/2023 15:29
Chapter 200 26/09/2023 13:29
Chapter 199 26/09/2023 11:29
Chapter 198 26/09/2023 09:29
Chapter 197 26/09/2023 07:29
Chapter 196 26/09/2023 05:29
Chapter 195 26/09/2023 03:29
Chapter 194 26/09/2023 01:29
Chapter 193 25/09/2023 23:29
Chapter 192 25/09/2023 21:29
Chapter 191 25/09/2023 19:29
Chapter 190 26/09/2023 09:29
Chapter 189 26/09/2023 07:29
Chapter 188 26/09/2023 05:29
Chapter 187 26/09/2023 03:29
Chapter 186 26/09/2023 01:29
Chapter 185 25/09/2023 23:29
Chapter 184 25/09/2023 21:29
Chapter 183 25/09/2023 19:29
Chapter 182 25/09/2023 17:29
Chapter 181 25/09/2023 15:29
Chapter 180 25/09/2023 13:29
Chapter 179 25/09/2023 11:29
Chapter 178 25/09/2023 09:29
Chapter 177 25/09/2023 07:29
Chapter 176 25/09/2023 05:29
Chapter 175 25/09/2023 03:29
Chapter 174 25/09/2023 01:29
Chapter 173 24/09/2023 23:29
Chapter 172 24/09/2023 21:29
Chapter 171 24/09/2023 19:29
Chapter 170 24/09/2023 17:29
Chapter 169 24/09/2023 15:29
Chapter 168 24/09/2023 13:29
Chapter 167 24/09/2023 11:29
Chapter 166 24/09/2023 09:29
Chapter 165 24/09/2023 07:29
Chapter 164 24/09/2023 05:29
Chapter 163 24/09/2023 03:29
Chapter 162 24/09/2023 01:29
Chapter 161 23/09/2023 23:29
Chapter 160 22/09/2023 19:32
Chapter 159 22/09/2023 17:32
Chapter 158 22/09/2023 15:32
Chapter 157 22/09/2023 13:32
Chapter 156 22/09/2023 11:32
Chapter 155 22/09/2023 09:32
Chapter 154 22/09/2023 07:32
Chapter 153 22/09/2023 05:32
Chapter 152 22/09/2023 03:32
Chapter 151 22/09/2023 01:32
Chapter 150 21/09/2023 23:28
Chapter 149 21/09/2023 21:28
Chapter 148 21/09/2023 19:28
Chapter 147 21/09/2023 17:28
Chapter 146 21/09/2023 15:28
Chapter 145 21/09/2023 13:28
Chapter 144 21/09/2023 11:28
Chapter 143 21/09/2023 09:28
Chapter 142 21/09/2023 07:28
Chapter 141 21/09/2023 05:28
Chapter 140 20/09/2023 09:30
Chapter 139 20/09/2023 07:30
Chapter 138 20/09/2023 05:30
Chapter 137 20/09/2023 03:30
Chapter 136 20/09/2023 01:30
Chapter 135 19/09/2023 23:30
Chapter 134 19/09/2023 21:30
Chapter 133 19/09/2023 19:30
Chapter 132 19/09/2023 17:30
Chapter 131 19/09/2023 15:30
Chapter 130 19/09/2023 13:30
Chapter 129 19/09/2023 11:30
Chapter 128 19/09/2023 09:30
Chapter 127 19/09/2023 07:30
Chapter 126 19/09/2023 05:30
Chapter 125 19/09/2023 03:30
Chapter 124 19/09/2023 01:30
Chapter 123 18/09/2023 23:30
Chapter 122 18/09/2023 21:30
Chapter 121 18/09/2023 19:30
Chapter 120 18/09/2023 09:28
Chapter 119 18/09/2023 07:28
Chapter 118 18/09/2023 05:28
Chapter 117 18/09/2023 03:28
Chapter 116 18/09/2023 01:28
Chapter 115 17/09/2023 23:28
Chapter 114 17/09/2023 21:28
Chapter 113 17/09/2023 19:28
Chapter 112 17/09/2023 17:28
Chapter 111 17/09/2023 15:28
Chapter 110 17/09/2023 13:28
Chapter 109 17/09/2023 11:28
Chapter 108 17/09/2023 09:28
Chapter 107 17/09/2023 07:28
Chapter 106 17/09/2023 05:28
Chapter 105 17/09/2023 03:28
Chapter 104 17/09/2023 01:28
Chapter 103 16/09/2023 23:28
Chapter 102 16/09/2023 21:28
Chapter 101 16/09/2023 19:28
Chapter 100 16/09/2023 17:28
Chapter 99 16/09/2023 15:28
Chapter 98 16/09/2023 13:28
Chapter 97 16/09/2023 11:28
Chapter 96 16/09/2023 09:28
Chapter 95 16/09/2023 07:28
Chapter 94 16/09/2023 05:28
Chapter 93 16/09/2023 03:28
Chapter 92 16/09/2023 01:28
Chapter 91 15/09/2023 23:28
Chapter 90 15/09/2023 21:28
Chapter 89 15/09/2023 19:28
Chapter 88 15/09/2023 17:28
Chapter 87 15/09/2023 15:28
Chapter 86 15/09/2023 13:28
Chapter 85 15/09/2023 11:28
Chapter 84 15/09/2023 09:28
Chapter 83 15/09/2023 07:28
Chapter 82 15/09/2023 05:28
Chapter 81 15/09/2023 03:28
Chapter 80 15/09/2023 01:28
Chapter 79 14/09/2023 23:28
Chapter 78 14/09/2023 21:28
Chapter 77 14/09/2023 19:28
Chapter 76 14/09/2023 17:28
Chapter 75 14/09/2023 15:28
Chapter 74 14/09/2023 13:28
Chapter 73 14/09/2023 11:28
Chapter 72 14/09/2023 09:28
Chapter 71 14/09/2023 07:28
Chapter 70 14/09/2023 05:28
Chapter 69 14/09/2023 03:28
Chapter 68 14/09/2023 01:28
Chapter 67 13/09/2023 23:28
Chapter 66 13/09/2023 21:28
Chapter 65 13/09/2023 19:28
Chapter 64 13/09/2023 17:28
Chapter 63 13/09/2023 15:28
Chapter 62 13/09/2023 13:28
Chapter 61 13/09/2023 11:28
Chapter 60 13/09/2023 09:28
Chapter 59 13/09/2023 07:28
Chapter 58 13/09/2023 05:28
Chapter 57 13/09/2023 03:28
Chapter 56 13/09/2023 01:28
Chapter 55 12/09/2023 23:28
Chapter 54 12/09/2023 21:28
Chapter 53 12/09/2023 19:28
Chapter 52 12/09/2023 17:28
Chapter 51 12/09/2023 15:28
Chapter 50 12/09/2023 13:28
Chapter 49 12/09/2023 11:28
Chapter 48 12/09/2023 09:28
Chapter 47 12/09/2023 07:28
Chapter 46 12/09/2023 05:28
Chapter 45 12/09/2023 03:28
Chapter 44 12/09/2023 01:28
Chapter 43 11/09/2023 23:28
Chapter 42 11/09/2023 21:28
Chapter 41 11/09/2023 19:28
Chapter 40 11/09/2023 17:28
Chapter 39 11/09/2023 15:28
Chapter 38 11/09/2023 13:28
Chapter 37 11/09/2023 11:28
Chapter 36 11/09/2023 09:28
Chapter 35 11/09/2023 07:28
Chapter 34 11/09/2023 05:28
Chapter 33 11/09/2023 03:28
Chapter 32 11/09/2023 01:28
Chapter 31 10/09/2023 23:28
Chapter 30 10/09/2023 21:28
Chapter 29 10/09/2023 19:28
Chapter 28 10/09/2023 17:28
Chapter 27 10/09/2023 15:28
Chapter 26 10/09/2023 13:28
Chapter 25 10/09/2023 11:28
Chapter 24 10/09/2023 09:28
Chapter 23 10/09/2023 07:28
Chapter 22 10/09/2023 05:28
Chapter 21 10/09/2023 03:28
Chapter 20 10/09/2023 01:28
Chapter 19 09/09/2023 23:28
Chapter 18 09/09/2023 21:28
Chapter 17 09/09/2023 19:28
Chapter 16 09/09/2023 17:28
Chapter 15 09/09/2023 15:28
Chapter 14 09/09/2023 13:28
Chapter 13 09/09/2023 11:28
Chapter 12 09/09/2023 09:28
Chapter 11 09/09/2023 07:28
Chapter 10 09/09/2023 05:28
Chapter 9 09/09/2023 03:28
Chapter 8 09/09/2023 01:28
Chapter 7 08/09/2023 23:28
Chapter 6 08/09/2023 21:28
Chapter 5 08/09/2023 19:28
Chapter 4 08/09/2023 17:28
Chapter 3 08/09/2023 15:28
Chapter 2 08/09/2023 13:28
Chapter 1 08/09/2023 11:28

comment

Có thể bạn thích xem

Tướng Công Còn Không Ngoan Ngoãn Nằm Xuống Cho Ta - Tuong Cong Con Khong Ngoan Ngoan Nam Xuong Cho Ta

Cập nhật lúc : 19/06/2022 07:59

Tình trạng : 87 / 87 Chapter

Thể loại: Bách Hợp, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đồ Cổ Xuống Núi - Đo Co Xuong Nui

Cập nhật lúc : 19/06/2020 09:43

Tình trạng : 127 / 127 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ma Sư Xuống Núi - Ma Su Xuong Nui

Cập nhật lúc : 29/05/2021 13:57

Tình trạng : 100 / 102 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ - Đo Đe Xuong Nui Vo Đich Thien Ha

Cập nhật lúc : 29/09/2023 10:58

Tình trạng : 805 / 807 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Sủng Em Tận Xương - Tử Thanh Du - Sung Em Tan Xuong - Tu Thanh Du

Cập nhật lúc : 05/12/2022 13:02

Tình trạng : 55 / 57 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Gia Đấu

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Sâu Trong Núi Tiên Có Ma Tu - Sau Trong Nui Tien Co Ma Tu

Cập nhật lúc : 12/11/2021 10:58

Tình trạng : 26 / 28 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nam Chính Đã Yêu Thầm Nữ Chính Từ Lâu - Nam Chinh Đa Yeu Tham Nu Chinh Tu Lau

Cập nhật lúc : 29/07/2023 06:28

Tình trạng : 16 / 16 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phóng Thanh Ca Xướng - Phong Thanh Ca Xuong

Cập nhật lúc : 07/12/2019 21:55

Tình trạng : 17 / 17 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm - Nu Nhan, Ngoan Ngoan Ve Nha Voi Tram

Cập nhật lúc : 21/08/2019 09:46

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Việt Chi Ngoan Ngoãn Tiểu Phu Lang - Xuyen Viet Chi Ngoan Ngoan Tieu Phu Lang

Cập nhật lúc : 18/12/2019 02:55

Tình trạng : 56 / 56 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Dị Năng, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Cô Gái Ngoan Ngoãn Yêu Anh Đi - Co Gai Ngoan Ngoan Yeu Anh Đi

Cập nhật lúc : 09/12/2018 08:00

Tình trạng : 16 / 16 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Sắc, Adult - Người lớn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/09/2023 07:00

Tình trạng : 4598 / 4600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.297

Đọc truyện

Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn - Chang Re Vo Dung La Tien Ton

Cập nhật lúc : 30/09/2023 18:29

Tình trạng : 1042 / 1044 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.388

Đọc truyện

Ú Oà! Bạn Trai Trên Mạng Của Tôi Là Trùm Trường - Ú Oa! Ban Trai Tren Mang Cua Toi La Trum Truong

Cập nhật lúc : 30/09/2023 22:28

Tình trạng : 81 / 83 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Teen

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thiên Tinh Giới!!! Xuyên Đến Rồi - Thien Tinh Gioi!!! Xuyen Đen Roi

Cập nhật lúc : 30/09/2023 20:58

Tình trạng : 281 / 283 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chân Long Chí Tôn Đô Thị - Chan Long Chi Ton Đo Thi

Cập nhật lúc : 30/09/2023 19:59

Tình trạng : 1508 / 1510 Chapter

Thể loại: Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời - Nghe Bao Boss Han Nghien Vo Len Troi

Cập nhật lúc : 30/09/2023 17:00

Tình trạng : 1310 / 1312 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.239

Đọc truyện