Rể Hổ Hào Môn

Re Ho Hao Mon

Tác giả : Hạ Thiên

Thể loại : Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 12/03/2023 23:30

Tình trạng : 241 / 243 Chapter

Lượt xem: 16181

Bạn đang đọc truyện Rể Hổ Hào Môn của tác giả Hạ Thiên. Tôi thuộc thế hệ thứ hai của gia đình siêu giàu có, giàu đến mức rắm khi thoát ra cũng là vàng bạc châu báu. Nhà họ Tô lúc nào cũng nghĩ rằng tôi đang đeo bám Tô Tuyết? Được rồi, tôi không đeo bám nữa! Chúng ta chia tay, đường ai nấy đi đi!" Nhưng Tô Tuyết lại phản đối: “Điên khùng!”
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 241 : 241 13/03/2023 06:30
Chapter 240 : 240 13/03/2023 04:30
Chapter 239 : 239 13/03/2023 02:30
Chapter 238 : 238 13/03/2023 00:30
Chapter 237 : 237 12/03/2023 22:30
Chapter 236 : 236 12/03/2023 20:30
Chapter 235 : 235 12/03/2023 18:30
Chapter 234 : 234 12/03/2023 16:30
Chapter 233 : 233 12/03/2023 14:30
Chapter 232 : 232 12/03/2023 12:30
Chapter 231 : 231 12/03/2023 10:30
Chapter 230 : 230 26/02/2023 09:28
Chapter 229 : 229 26/02/2023 07:28
Chapter 228 : 228 26/02/2023 05:28
Chapter 227 : 227 26/02/2023 03:28
Chapter 226 : 226 26/02/2023 01:28
Chapter 225 : 225 25/02/2023 23:28
Chapter 224 : 224 25/02/2023 21:28
Chapter 223 : 223 25/02/2023 19:28
Chapter 222 : 222 25/02/2023 17:28
Chapter 221 : 221 25/02/2023 15:28
Chapter 220 : 220 25/02/2023 13:28
Chapter 219 : 219 25/02/2023 11:28
Chapter 218 : 218 25/02/2023 09:28
Chapter 217 : 217 25/02/2023 07:28
Chapter 216 : 216 25/02/2023 05:28
Chapter 215 : 215 25/02/2023 03:28
Chapter 214 : 214 25/02/2023 01:28
Chapter 213 : 213 24/02/2023 23:28
Chapter 212 : 212 24/02/2023 21:28
Chapter 211 : 211 24/02/2023 19:28
Chapter 210 : 210 24/01/2023 13:28
Chapter 209 : 209 24/01/2023 11:28
Chapter 208 : 208 24/01/2023 09:28
Chapter 207 : 207 24/01/2023 07:28
Chapter 206 : 206 24/01/2023 05:28
Chapter 205 : 205 24/01/2023 03:28
Chapter 204 : 204 24/01/2023 01:28
Chapter 203 : 203 23/01/2023 23:28
Chapter 202 : 202 23/01/2023 21:28
Chapter 201 : 201 23/01/2023 19:28
Chapter 200 : 200 23/01/2023 17:28
Chapter 199 : 199 23/01/2023 15:28
Chapter 198 : 198 23/01/2023 13:28
Chapter 197 : 197 23/01/2023 11:28
Chapter 196 : 196 23/01/2023 09:28
Chapter 195 : 195 23/01/2023 07:28
Chapter 194 : 194 23/01/2023 05:28
Chapter 193 : 193 23/01/2023 03:28
Chapter 192 : 192 23/01/2023 01:28
Chapter 191 : 191 22/01/2023 23:28
Chapter 190 : 190 22/01/2023 21:28
Chapter 189 : 189 22/01/2023 19:28
Chapter 188 : 188 22/01/2023 17:28
Chapter 187 : 187 22/01/2023 15:28
Chapter 186 : 186 22/01/2023 13:28
Chapter 185 : 185 22/01/2023 11:28
Chapter 184 : 184 22/01/2023 09:28
Chapter 183 : 183 22/01/2023 07:28
Chapter 182 : 182 27/12/2022 13:30
Chapter 181 : 181 27/12/2022 11:30
Chapter 180 : 180 27/12/2022 09:30
Chapter 179 : 179 27/12/2022 07:30
Chapter 178 : 178 27/12/2022 05:30
Chapter 177 : 177 27/12/2022 03:30
Chapter 176 : 176 14/12/2022 19:28
Chapter 175 : 175 14/12/2022 17:28
Chapter 174 : 174 14/12/2022 15:28
Chapter 173 : 173 14/12/2022 13:28
Chapter 172 : 172 14/12/2022 11:28
Chapter 171 : 171 14/12/2022 09:28
Chapter 170 : 170 14/12/2022 07:28
Chapter 169 : 169 14/12/2022 05:28
Chapter 168 : 168 14/12/2022 03:28
Chapter 167 : 167 14/12/2022 01:28
Chapter 166 : 166 13/12/2022 23:28
Chapter 165 : 165 13/12/2022 21:28
Chapter 164 : 164 13/12/2022 19:28
Chapter 163 : 163 13/12/2022 17:28
Chapter 162 : 162 13/12/2022 15:28
Chapter 161 : 161 13/12/2022 13:28
Chapter 160 : 160 13/12/2022 11:28
Chapter 159 : 159 13/12/2022 09:28
Chapter 158 : 158 13/12/2022 07:28
Chapter 157 : 157 13/12/2022 05:28
Chapter 156 : 156 13/12/2022 03:28
Chapter 155 : 155 13/12/2022 01:28
Chapter 154 : 154 12/12/2022 23:28
Chapter 153 : 153 12/12/2022 21:28
Chapter 152 : 152 12/12/2022 19:28
Chapter 151 : 151 12/12/2022 17:28
Chapter 150 : 150 12/12/2022 15:28
Chapter 149 : 149 12/12/2022 13:28
Chapter 148 : 148 12/12/2022 11:28
Chapter 147 : 147 12/12/2022 09:28
Chapter 146 : 146 12/12/2022 07:28
Chapter 145 : 145 12/12/2022 05:28
Chapter 144 : 144 12/12/2022 03:28
Chapter 143 : 143 12/12/2022 01:28
Chapter 142 : 142 11/12/2022 23:28
Chapter 141 : 141 11/12/2022 21:28
Chapter 140 : 140 11/12/2022 19:28
Chapter 139 : 139 11/12/2022 17:28
Chapter 138 : 138 11/12/2022 15:28
Chapter 137 : 137 11/12/2022 13:28
Chapter 136 : 136 11/12/2022 11:28
Chapter 135 : 135 11/12/2022 09:28
Chapter 134 : 134 11/12/2022 07:28
Chapter 133 : 133 11/12/2022 05:28
Chapter 132 : 132 11/12/2022 03:28
Chapter 131 : 131 11/12/2022 01:28
Chapter 130 : 130 10/12/2022 23:28
Chapter 129 : 129 10/12/2022 21:28
Chapter 128 : 128 10/12/2022 19:28
Chapter 127 : 127 10/12/2022 17:28
Chapter 126 : 126 10/12/2022 15:28
Chapter 125 : 125 18/10/2022 19:28
Chapter 124 : 124 18/10/2022 17:28
Chapter 123 : 123 18/10/2022 15:28
Chapter 122 : 122 18/10/2022 13:28
Chapter 121 : 121 18/10/2022 11:28
Chapter 120 : 120 18/10/2022 09:28
Chapter 119 : 119 18/10/2022 07:28
Chapter 118 : 118 18/10/2022 05:28
Chapter 117 : 117 18/10/2022 03:28
Chapter 116 : 116 18/10/2022 01:28
Chapter 115 : 115 17/10/2022 23:28
Chapter 114 : 114 17/10/2022 21:28
Chapter 113 : 113 17/10/2022 19:28
Chapter 112 : 112 17/10/2022 17:28
Chapter 111 : 111 17/10/2022 15:28
Chapter 110 : 110 17/10/2022 13:28
Chapter 109 : 109 17/10/2022 11:28
Chapter 108 : 108 17/10/2022 09:28
Chapter 107 : 107 17/10/2022 07:28
Chapter 106 : 106 17/10/2022 05:28
Chapter 105 : 105 17/10/2022 03:28
Chapter 104 : 104 17/10/2022 01:28
Chapter 103 : 103 16/10/2022 23:28
Chapter 102 : 102 16/10/2022 21:28
Chapter 101 : 101 16/10/2022 19:28
Chapter 100 : 100 16/10/2022 17:28
Chapter 99 : 99 16/10/2022 15:28
Chapter 98 : 98 16/10/2022 13:28
Chapter 97 : 97 16/10/2022 11:28
Chapter 96 : 96 16/10/2022 09:28
Chapter 95 : 95 16/10/2022 07:28
Chapter 94 : 94 16/10/2022 05:28
Chapter 93 : 93 08/09/2022 09:29
Chapter 92 : 92 08/09/2022 07:29
Chapter 91 : 91 08/09/2022 05:29
Chapter 90 : 90 08/09/2022 03:29
Chapter 89 : 89 08/09/2022 01:29
Chapter 88 : 88 07/09/2022 23:29
Chapter 87 : 87 07/09/2022 21:29
Chapter 86 : 86 07/09/2022 19:29
Chapter 85 : 85 07/09/2022 17:29
Chapter 84 : 84 07/09/2022 15:29
Chapter 83 : 83 07/09/2022 13:29
Chapter 82 : 82 07/09/2022 11:29
Chapter 81 : 81 07/09/2022 09:29
Chapter 80 : 80 07/09/2022 07:29
Chapter 79 : 79 07/09/2022 05:29
Chapter 78 : 78 07/09/2022 03:29
Chapter 77 : 77 07/09/2022 01:29
Chapter 76 : 76 06/09/2022 23:29
Chapter 75 : 75 06/09/2022 21:29
Chapter 74 : 74 06/09/2022 19:29
Chapter 73 : 73 06/09/2022 17:29
Chapter 72 : 72 06/09/2022 15:29
Chapter 71 : 71 06/09/2022 13:29
Chapter 70 : 70 06/09/2022 11:29
Chapter 69 : 69 06/09/2022 09:29
Chapter 68 : 68 06/09/2022 07:29
Chapter 67 : 67 06/08/2022 23:29
Chapter 66 : 66 06/08/2022 21:29
Chapter 65 : 65 06/08/2022 19:29
Chapter 64 : 64 06/08/2022 17:29
Chapter 63 : 63 06/08/2022 15:29
Chapter 62 : 62 06/08/2022 13:29
Chapter 61 : 61 06/08/2022 11:29
Chapter 60 : 60 06/08/2022 09:29
Chapter 59 : 59 06/08/2022 07:29
Chapter 58 : 58 06/08/2022 05:29
Chapter 57 : 57 06/08/2022 03:29
Chapter 56 : 56 06/08/2022 01:29
Chapter 55 : 55 05/08/2022 23:29
Chapter 54 : 54 05/08/2022 21:29
Chapter 53 : 53 05/08/2022 19:29
Chapter 52 : 52 05/08/2022 17:29
Chapter 51 : 51 05/08/2022 15:29
Chapter 50 : 50: Tình Cảm Này Gọi Là Tình Thân 05/08/2022 13:29
Chapter 49 : 49: Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Sắc Nhất 05/08/2022 11:29
Chapter 48 : 48: Cho Hỏi Họ Tên Của Cô 05/08/2022 09:29
Chapter 47 : 47: Anh Chọc Tôi Tức Muốn Chết 05/08/2022 07:29
Chapter 46 : 46: Hoàng Ny Ny Cô Giỏi Lắm 05/08/2022 05:29
Chapter 45 : 45: Đắc Ý Dễ Xảy Ra Chuyện 05/08/2022 03:29
Chapter 44 : 44: Hoàng Ny Ny Rất May Mắn 05/08/2022 01:29
Chapter 43 : 43: Kỳ Tích Nhất Định Sẽ Tồn Tại 04/08/2022 23:29
Chapter 42 : 42: Ăn Hiếp Cô Rất Vui 04/08/2022 21:29
Chapter 41 : 41: Người Tốt Sống Lâu Vạn Tuổi 04/08/2022 19:29
Chapter 40 : 40: Sao Cứ Thích Đồ Vô Dụng Vậy 04/08/2022 17:29
Chapter 39 : 39: Thật May Được Gặp Lại Cậu 04/08/2022 15:29
Chapter 38 : 38: Rốt Cuộc Là Công Của Ai 04/08/2022 13:29
Chapter 37 : 37: Bất Ngờ 04/08/2022 11:29
Chapter 36 : 36: Không Phải Là Kẻ Rác Rưởi Sao 04/08/2022 09:29
Chapter 35 : 35: Trò Chơi Giữa Người Giàu 04/08/2022 07:29
Chapter 34 : 34: Chúng Ta Cũng Làm Kẻ Tiêu Tiền Như Rác Nào 04/08/2022 05:29
Chapter 33 : 33: Ngày Mai Đưa Hợp Đồng Cho Ông 04/08/2022 03:29
Chapter 32 : 32: Một Chiếc Bánh Nướng Thiu 04/08/2022 01:29
Chapter 31 : 31: Tại Sao Lại Đánh Em Trai Tôi 03/08/2022 23:29
Chapter 30 : 30: Không Cần Anh Tôi Cũng Làm Được 03/08/2022 21:29
Chapter 29 : 29: Chỉ Cần Trời Vẫn Chưa Tối 03/08/2022 19:29
Chapter 28 : 28: Phó Chủ Tịch Chu Thật Sự Rất Năng Suất 03/08/2022 17:29
Chapter 27 : 27: Thăng Quan Tiến Chức Thuận Lợi 03/08/2022 15:29
Chapter 26 : 26: Lời Hứa Nên Được Thực Hiện 03/08/2022 13:29
Chapter 25 : 25: Chuyện Này Dừng Lại Tại Đây! 03/08/2022 11:29
Chapter 24 : 24: Việc Làm Này Của Anh Quá Trớn Rồi Đấy 03/08/2022 09:29
Chapter 23 : 23: Sao Cậu Lại Quỵt Nợ Chứ 03/08/2022 07:29
Chapter 22 : 22: Phế Vật Cũng Có Thuộc Tính Lây Bệnh 03/08/2022 05:29
Chapter 21 : 21: Đã Phải Chịu Tổn Hại Rồi Còn Không Có Trí Nhớ Lâu 03/08/2022 03:29
Chapter 20 : 20: Làm Như Tôi Ham Lắm 03/08/2022 01:29
Chapter 19 : 19: Ngủ Chỗ Này Cũng Được 02/08/2022 23:29
Chapter 18 : 18: Phòng Kinh Doanh Không Nhận Kẻ Vô Dụng 02/08/2022 21:29
Chapter 17 : 17: Kẻ Chuyên Gia Gài Bẫy Cháu Trai 02/08/2022 19:29
Chapter 16 : 16: Đứa Cháu Trai Này Anh Chắc Chắn Sẽ Làm 02/08/2022 17:29
Chapter 15 : 15: Đã Tạo Ra Một Nghiệp Chướng Lớn Rồi 02/08/2022 15:29
Chapter 14 : 14: Không Cần Để Ý Chuyện Này 02/08/2022 13:29
Chapter 13 : 13: Không Ngờ Anh Ta Là Chủ Tịch 02/08/2022 11:29
Chapter 12 : 12: Chủ Tịch Là Anh Em Chí Cốt Của Tôi 02/08/2022 09:29
Chapter 11 : 11: Đồ Vô Dụng Đó Cũng Đến Rồi 02/08/2022 07:29
Chapter 10 : 10: Có Phải Đổi Tên Rồi Không 02/08/2022 05:29
Chapter 9 : 9: Sao Mẹ Lại Như Vậy Chứ 02/08/2022 03:29
Chapter 8 : 8: Chỉ Có Cậu Chịu Khổ 02/08/2022 01:29
Chapter 7 : 7: Một Câu Vô Nghĩa Giảm Một Ngàn Vạn 01/08/2022 23:29
Chapter 6 : 6: Lời Mời Từ Tập Đoàn Đại Minh 01/08/2022 21:29
Chapter 5 : 5: Bây Giờ Tôi Rất Tiện 01/08/2022 19:29
Chapter 4 : 4: Tiền Đâu Ra Nhiều Vậy 01/08/2022 17:29
Chapter 3 : 3: Cuối Cùng Cũng Đã Chịu Đựng Được Đến Lúc Tự Do 01/08/2022 15:29
Chapter 2 : 2: Anh Không Có Tư Cách Đó 01/08/2022 13:29
Chapter 1 : 1: Nỗi Nhục Lớn Nhất Của Tô Tuyết 01/08/2022 11:29

comment

Có thể bạn thích xem

Chàng Ở Rể Hào Môn - Chang Ở Re Hao Mon

Cập nhật lúc : 11/03/2022 13:58

Tình trạng : 49 / 51 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Ở Rể Phật Môn - Ở Re Phat Mon

Cập nhật lúc : 29/08/2018 01:00

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Chàng Rể Hồ Tiên - Chang Re Ho Tien

Cập nhật lúc : 01/12/2019 20:09

Tình trạng : 21 / 21 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Con Rể Giả Heo Ăn Hổ - Con Re Gia Heo Ăn Ho

Cập nhật lúc : 24/01/2021 12:27

Tình trạng : 21 / 23 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Hào Môn Thừa Hoan - Hao Mon Thua Hoan

Cập nhật lúc : 27/07/2019 01:57

Tình trạng : 114 / 116 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Hào Môn Đoạt Tình - Hao Mon Đoat Tinh

Cập nhật lúc : 12/09/2019 02:00

Tình trạng : 106 / 106 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hào Môn Lãnh Thê - Hao Mon Lanh The

Cập nhật lúc : 27/02/2017 05:39

Tình trạng : 63 / 63 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Hào Môn Thế Gia - Hao Mon The Gia

Cập nhật lúc : 18/11/2018 03:44

Tình trạng : 4 / 6 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đám Cưới Hào Môn - Đam Cuoi Hao Mon

Cập nhật lúc : 23/12/2019 13:22

Tình trạng : 589 / 589 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Khế Ước Hào Môn - Khe Ưoc Hao Mon

Cập nhật lúc : 04/01/2021 09:28

Tình trạng : 411 / 413 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Hào Môn Kế Nữ - Hao Mon Ke Nu

Cập nhật lúc : 22/11/2020 08:58

Tình trạng : 20 / 22 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chế Tạo Hào Môn - Che Tao Hao Mon

Cập nhật lúc : 29/03/2023 01:00

Tình trạng : 731 / 731 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/09/2023 07:00

Tình trạng : 4598 / 4600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.298

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 01/10/2023 23:58

Tình trạng : 1047 / 1049 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Họa Quốc - Thức Yến - Hoa Quoc - Thuc Yen

Cập nhật lúc : 01/10/2023 22:28

Tình trạng : 98 / 100 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 12:29

Tình trạng : 1710 / 1712 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.353

Đọc truyện

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần - Nguoi Chong Vo Dung Cua Nu Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 1100 / 1102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Nợ Em Một Tình Yêu Trọn Vẹn - No Em Mot Tinh Yeu Tron Ven

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 111 / 111 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện