Quyền Bá Thiên Hạ

Quyen Ba Thien Ha

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 26/09/2020 07:36

Tình trạng : 337 / 339 Chapter

Lượt xem: 16211

Chân Võ Đại Lục, mỗi người sinh ra đều có có một VÕ HỒN. Lấy đôi tay làm cầu nối thông với võ hồn, sử dụng võ hồn chinh chiến thiên hạ, họ gọi là Võ Quyền Sư. Câu chuyện của chúng ta khởi đầu từ 1 đệ tử của Võ Môn...
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 337 28/09/2020 11:41
Chapter 336 21/09/2020 20:41
Chapter 335 16/09/2020 18:42
Chapter 334 15/09/2020 20:41
Chapter 333 08/09/2020 20:41
Chapter 332 07/09/2020 05:40
Chapter 331 31/08/2020 18:10
Chapter 330 24/08/2020 18:11
Chapter 329 24/08/2020 16:11
Chapter 328 24/08/2020 14:11
Chapter 327 24/08/2020 12:11
Chapter 326 24/08/2020 10:11
Chapter 325 24/08/2020 08:11
Chapter 324 24/08/2020 06:11
Chapter 323 24/08/2020 04:11
Chapter 322 24/08/2020 02:11
Chapter 321 24/08/2020 00:11
Chapter 320 08/07/2020 18:12
Chapter 319 03/07/2020 18:11
Chapter 318 02/07/2020 20:12
Chapter 317 02/07/2020 18:12
Chapter 316 02/07/2020 16:12
Chapter 315 02/07/2020 14:12
Chapter 314 02/07/2020 12:12
Chapter 313 02/07/2020 10:12
Chapter 312 02/07/2020 08:12
Chapter 311 02/07/2020 06:12
Chapter 310 02/07/2020 04:12
Chapter 309 02/07/2020 02:12
Chapter 308 02/07/2020 00:12
Chapter 307 01/07/2020 22:12
Chapter 306 01/07/2020 20:12
Chapter 305 01/07/2020 18:12
Chapter 304 01/07/2020 16:12
Chapter 303 01/07/2020 14:12
Chapter 302 01/07/2020 12:12
Chapter 301 01/07/2020 10:12
Chapter 300 01/07/2020 08:12
Chapter 299 01/07/2020 06:12
Chapter 298 01/07/2020 04:12
Chapter 297 01/07/2020 02:12
Chapter 296 01/07/2020 00:12
Chapter 295 30/06/2020 22:12
Chapter 294 30/06/2020 20:12
Chapter 293 30/06/2020 18:12
Chapter 292 30/06/2020 16:12
Chapter 291 30/06/2020 14:12
Chapter 290 30/06/2020 12:12
Chapter 289 30/06/2020 10:12
Chapter 288 30/06/2020 08:12
Chapter 287 30/06/2020 06:12
Chapter 286 30/06/2020 04:12
Chapter 285 30/06/2020 02:12
Chapter 284 30/06/2020 00:12
Chapter 283 29/06/2020 22:12
Chapter 282 08/06/2020 18:10
Chapter 281 31/05/2020 11:11
Chapter 280 21/05/2020 20:10
Chapter 279 08/05/2020 18:10
Chapter 278 06/05/2020 11:10
Chapter 277 10/04/2020 00:10
Chapter 276 19/03/2020 18:10
Chapter 275 17/03/2020 18:10
Chapter 274 27/02/2020 18:10
Chapter 273 14/02/2020 18:10
Chapter 272 07/02/2020 18:10
Chapter 271 24/01/2020 20:10
Chapter 270 24/01/2020 18:10
Chapter 269 24/01/2020 16:10
Chapter 268 12/08/2019 00:00
Chapter 267 24/01/2020 12:10
Chapter 266 24/01/2020 10:10
Chapter 265 24/01/2020 08:10
Chapter 264 11/01/2019 00:00
Chapter 263 24/01/2020 04:10
Chapter 262 24/01/2020 02:10
Chapter 261 24/01/2020 00:10
Chapter 260 10/12/2019 00:00
Chapter 259 10/09/2019 00:00
Chapter 258 10/04/2019 00:00
Chapter 257 23/01/2020 16:10
Chapter 256 23/01/2020 14:10
Chapter 255 23/01/2020 12:10
Chapter 254 23/01/2020 10:10
Chapter 253 09/09/2019 00:00
Chapter 252 09/07/2019 00:00
Chapter 251 09/05/2019 00:00
Chapter 250 09/03/2019 00:00
Chapter 249 09/01/2019 00:00
Chapter 248 22/01/2020 22:10
Chapter 247 22/01/2020 20:10
Chapter 246 22/01/2020 18:10
Chapter 245 22/01/2020 16:10
Chapter 244 22/01/2020 14:10
Chapter 243 22/01/2020 12:10
Chapter 242 22/01/2020 10:10
Chapter 241 22/01/2020 08:10
Chapter 240 22/01/2020 06:10
Chapter 239 08/06/2019 00:00
Chapter 238 08/04/2019 00:00
Chapter 237 08/02/2019 00:00
Chapter 236 21/01/2020 22:10
Chapter 235 21/01/2020 20:10
Chapter 234 21/01/2020 18:10
Chapter 233 07/05/2019 00:00
Chapter 232 07/03/2019 00:00
Chapter 231 07/01/2019 00:00
Chapter 230 21/01/2020 10:10
Chapter 229 06/12/2019 00:00
Chapter 228 06/10/2019 00:00
Chapter 227 06/08/2019 00:00
Chapter 226 06/06/2019 00:00
Chapter 225 06/04/2019 00:00
Chapter 224 06/02/2019 00:00
Chapter 223 05/02/2019 00:00
Chapter 222 20/01/2020 18:10
Chapter 221 20/01/2020 16:10
Chapter 220 20/01/2020 14:10
Chapter 219 04/07/2019 00:00
Chapter 218 04/05/2019 00:00
Chapter 217 04/03/2019 00:00
Chapter 216 20/01/2020 06:10
Chapter 215 20/01/2020 04:10
Chapter 214 20/01/2020 02:10
Chapter 213 20/01/2020 00:10
Chapter 212 19/01/2020 22:10
Chapter 211 19/01/2020 20:10
Chapter 210 03/12/2019 00:00
Chapter 209 03/10/2019 00:00
Chapter 208 03/08/2019 00:00
Chapter 207 19/01/2020 12:10
Chapter 206 19/01/2020 10:10
Chapter 205 19/01/2020 08:10
Chapter 204 01/08/2019 00:00
Chapter 203 01/06/2019 00:00
Chapter 202 01/04/2019 00:00
Chapter 201 19/01/2020 00:10
Chapter 200 18/01/2020 22:10
Chapter 199 18/01/2020 20:10
Chapter 198 12/07/2018 00:00
Chapter 197 12/06/2018 00:00
Chapter 196 12/05/2018 00:00
Chapter 195 12/04/2018 00:00
Chapter 194 18/01/2020 10:10
Chapter 193 18/01/2020 08:10
Chapter 192 11/06/2018 00:00
Chapter 191 11/02/2018 00:00
Chapter 190 18/01/2020 02:10
Chapter 189 18/01/2020 00:10
Chapter 188 17/01/2020 22:10
Chapter 187 10/09/2018 00:00
Chapter 186 10/07/2018 00:00
Chapter 185 10/02/2018 00:00
Chapter 184 17/01/2020 14:10
Chapter 183 17/01/2020 12:10
Chapter 182 17/01/2020 10:10
Chapter 181 17/01/2020 08:10
Chapter 180 09/12/2018 00:00
Chapter 179 09/06/2018 00:00
Chapter 178 17/01/2020 02:10
Chapter 177 17/01/2020 00:10
Chapter 176 16/01/2020 22:10
Chapter 175 16/01/2020 20:10
Chapter 174 16/01/2020 18:10
Chapter 173 08/09/2018 00:00
Chapter 172 08/05/2018 00:00
Chapter 171 16/01/2020 12:10
Chapter 170 16/01/2020 10:10
Chapter 169 16/01/2020 08:10
Chapter 168 16/01/2020 06:10
Chapter 167 16/01/2020 04:10
Chapter 166 16/01/2020 02:10
Chapter 165 07/10/2018 00:00
Chapter 164 07/07/2018 00:00
Chapter 163 07/04/2018 00:00
Chapter 162 07/02/2018 00:00
Chapter 161 15/01/2020 16:10
Chapter 160 15/01/2020 14:10
Chapter 159 15/01/2020 12:10
Chapter 158 15/01/2020 10:10
Chapter 157 06/12/2018 00:00
Chapter 156 06/04/2018 00:00
Chapter 155 15/01/2020 04:10
Chapter 154 15/01/2020 02:10
Chapter 153 15/01/2020 00:10
Chapter 152 14/01/2020 22:10
Chapter 151 14/01/2020 20:10
Chapter 150 14/01/2020 18:10
Chapter 149 14/01/2020 16:10
Chapter 148.5 14/01/2020 14:10
Chapter 148 05/12/2018 00:00
Chapter 147 05/07/2018 00:00
Chapter 146 05/04/2018 00:00
Chapter 145 14/01/2020 06:10
Chapter 144 14/01/2020 04:10
Chapter 143 14/01/2020 02:10
Chapter 142 04/09/2018 00:00
Chapter 141 04/07/2018 00:00
Chapter 140 04/03/2018 00:00
Chapter 139 13/01/2020 18:10
Chapter 138 13/01/2020 16:10
Chapter 137 13/01/2020 14:10
Chapter 136 13/01/2020 12:10
Chapter 135 13/01/2020 10:10
Chapter 134 13/01/2020 08:10
Chapter 133 13/01/2020 06:10
Chapter 132.5 : Ngoại truyện 14 - Hết ngoại truyện 13/01/2020 04:10
Chapter 132.4 : Ngoại truyện 13 13/01/2020 02:10
Chapter 132.3 : Ngoại truyện 12 03/12/2018 00:00
Chapter 132.2 : Ngoại truyện 11 03/12/2018 00:00
Chapter 132.1 : Ngoại truyện 10 03/12/2018 00:00
Chapter 132 12/01/2020 18:10
Chapter 131.9 : Ngoại truyện 9 03/12/2018 00:00
Chapter 131.8 : Ngoại truyện 8 12/01/2020 14:10
Chapter 131.7 : Ngoại truyện 7 12/01/2020 12:10
Chapter 131.6 : Ngoại truyện 6 12/01/2020 10:10
Chapter 131.5 : Ngoại truyện 5 02/09/2018 00:00
Chapter 131.4 : Ngoại truyện 4 02/06/2018 00:00
Chapter 131.3 : Ngoại truyện 3 02/04/2018 00:00
Chapter 131.2 : Ngoại truyện 2 02/01/2018 00:00
Chapter 131.1 : Ngoại truyện 1 12/01/2020 00:10
Chapter 131 11/01/2020 22:10
Chapter 130 11/01/2020 20:10
Chapter 129 11/01/2020 18:10
Chapter 128 11/01/2020 16:10
Chapter 127 01/11/2018 00:00
Chapter 126 01/08/2018 00:00
Chapter 125 01/04/2018 00:00
Chapter 124 11/01/2020 08:10
Chapter 123 11/01/2020 06:10
Chapter 122 11/01/2020 04:10
Chapter 121 11/01/2020 02:10
Chapter 120 12/09/2017 00:00
Chapter 119 12/05/2017 00:00
Chapter 118 10/01/2020 20:10
Chapter 117 10/01/2020 18:10
Chapter 116 10/01/2020 16:10
Chapter 115 10/01/2020 14:10
Chapter 114 10/01/2020 12:10
Chapter 113 11/06/2017 00:00
Chapter 112 11/04/2017 00:00
Chapter 111 11/01/2017 00:00
Chapter 110 10/01/2020 04:10
Chapter 109 10/01/2020 02:10
Chapter 108 10/10/2017 00:00
Chapter 107 10/09/2017 00:00
Chapter 106 10/03/2017 00:00
Chapter 105 09/01/2020 18:10
Chapter 104 09/01/2020 16:10
Chapter 103 09/01/2020 14:10
Chapter 102 09/12/2017 00:00
Chapter 101 09/07/2017 00:00
Chapter 100 09/06/2017 00:00
Chapter 99 09/01/2020 06:10
Chapter 98 09/01/2020 04:10
Chapter 97 09/01/2020 02:10
Chapter 96 09/01/2020 00:10
Chapter 95 08/01/2020 22:10
Chapter 94 08/01/2020 20:10
Chapter 93 08/08/2017 00:00
Chapter 92 08/05/2017 00:00
Chapter 91 08/01/2020 14:10
Chapter 90 08/01/2020 12:10
Chapter 89 08/01/2020 10:10
Chapter 88 08/01/2020 08:10
Chapter 87 08/01/2020 06:10
Chapter 86 08/01/2020 04:10
Chapter 85 08/01/2020 02:10
Chapter 84 07/11/2017 00:00
Chapter 83 07/06/2017 00:00
Chapter 82 07/01/2020 20:10
Chapter 81 07/01/2020 18:10
Chapter 80 07/01/2020 16:10
Chapter 79 07/01/2020 14:10
Chapter 78 07/01/2020 12:10
Chapter 77 07/01/2020 10:10
Chapter 76 07/01/2020 08:10
Chapter 75 07/01/2020 06:10
Chapter 74 07/01/2020 04:10
Chapter 73 07/01/2020 02:10
Chapter 72 05/09/2017 00:00
Chapter 71 05/04/2017 00:00
Chapter 70 06/01/2020 20:10
Chapter 69 06/01/2020 18:10
Chapter 68 06/01/2020 16:10
Chapter 67 06/01/2020 14:10
Chapter 66 06/01/2020 12:10
Chapter 65 04/08/2017 00:00
Chapter 64 04/06/2017 00:00
Chapter 63 06/01/2020 06:10
Chapter 62 06/01/2020 04:10
Chapter 61 06/01/2020 02:10
Chapter 60 03/09/2017 00:00
Chapter 59 03/01/2017 00:00
Chapter 58 05/01/2020 20:10
Chapter 57 05/01/2020 18:10
Chapter 56 02/12/2017 00:00
Chapter 55 02/11/2017 00:00
Chapter 54 02/10/2017 00:00
Chapter 53 02/08/2017 00:00
Chapter 52 02/06/2017 00:00
Chapter 51 05/01/2020 06:10
Chapter 50 05/01/2020 04:10
Chapter 49 05/01/2020 02:10
Chapter 48 05/01/2020 00:10
Chapter 47 01/10/2017 00:00
Chapter 46 01/02/2017 00:00
Chapter 45 04/01/2020 18:10
Chapter 44 04/01/2020 16:10
Chapter 43 12/12/2016 00:00
Chapter 42 12/07/2016 00:00
Chapter 41 12/03/2016 00:00
Chapter 40 04/01/2020 08:10
Chapter 39 04/01/2020 06:10
Chapter 38 11/05/2016 00:00
Chapter 37 04/01/2020 02:10
Chapter 36 04/01/2020 00:10
Chapter 35 03/01/2020 22:10
Chapter 34 10/06/2016 00:00
Chapter 33 10/04/2016 00:00
Chapter 32 03/01/2020 16:10
Chapter 31 03/01/2020 14:10
Chapter 30 03/01/2020 12:10
Chapter 29 09/10/2016 00:00
Chapter 28 09/03/2016 00:00
Chapter 27 03/01/2020 06:10
Chapter 26 03/01/2020 04:10
Chapter 25 03/01/2020 02:10
Chapter 24 03/01/2020 00:10
Chapter 23 08/10/2016 00:00
Chapter 22 08/06/2016 00:00
Chapter 21 08/03/2016 00:00
Chapter 20 08/01/2016 00:00
Chapter 19 02/01/2020 14:10
Chapter 18 02/01/2020 12:10
Chapter 17 02/01/2020 10:10
Chapter 16 02/01/2020 08:10
Chapter 15 07/11/2016 00:00
Chapter 14 07/05/2016 00:00
Chapter 13 07/02/2016 00:00
Chapter 12 02/01/2020 00:10
Chapter 11 01/01/2020 22:10
Chapter 10 01/01/2020 20:10
Chapter 9 06/07/2016 00:00
Chapter 8 01/01/2020 16:10
Chapter 7 01/01/2020 14:10
Chapter 6 01/01/2020 12:10
Chapter 5 01/01/2020 10:10
Chapter 4 01/01/2020 08:10
Chapter 3 01/01/2020 06:10
Chapter 2 01/01/2020 04:10
Chapter 1 01/01/2020 02:10

comment

Có thể bạn thích xem

Quyền Bá Thiên Hạ Hựu Tam Đỉnh - Quyen Ba Thien Ha Huu Tam Đinh

Cập nhật lúc : 03/09/2020 22:12

Tình trạng : 3 / 5 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ - Y Phi Quyen Khuynh Thien Ha

Cập nhật lúc : 18/04/2020 00:41

Tình trạng : 36 / 38 Chapter

Thể loại: Manhua, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trọng Sinh Đế Phi: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Trong Sinh Đe Phi: Quyen Khuynh Thien Ha

Cập nhật lúc : 20/09/2020 13:41

Tình trạng : 36 / 38 Chapter

Thể loại: Chuyển Sinh, Cổ Đại, Drama, Manhua, Ngôn Tình

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bá Y Thiên Hạ - Ba Y Thien Ha

Cập nhật lúc : 27/12/2019 16:49

Tình trạng : 458 / 458 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hùng Bá Thiên Hạ - Hung Ba Thien Ha

Cập nhật lúc : 25/06/2019 05:22

Tình trạng : 602 / 602 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Võng Du, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hùng Bá Thiên Hạ - Hung Ba Thien Ha

Cập nhật lúc : 11/02/2019 17:19

Tình trạng : 29 / 31 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adult - Người lớn, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phượng Lâm Thiên Hạ: Thiên Hạ Đệ Nhất Nữ Quân - Phuong Lam Thien Ha: Thien Ha Đe Nhat Nu Quan

Cập nhật lúc : 04/06/2020 21:40

Tình trạng : 3 / 5 Chapter

Thể loại: Chuyển Sinh, Cổ Đại, Drama, Manhua, Ngôn Tình, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ba Động Quyền Z Hadouken Zero - Ba Đong Quyen Z Hadouken Zero

Cập nhật lúc : 24/10/2019 04:09

Tình trạng : 16 / 16 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Sci-fi, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bá Quyền Trung Thành Tìm Kiếm Người Yêu - Ba Quyen Trung Thanh Tim Kiem Nguoi Yeu

Cập nhật lúc : 10/01/2020 20:21

Tình trạng : 19 / 21 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Quyền Thiểu, Nhĩ Lão Bà Yêu Bào Liễu - Quyen Thieu, Nhi Lao Ba Yeu Bao Lieu

Cập nhật lúc : 28/08/2019 18:26

Tình trạng : 20 / 22 Chapter

Thể loại: Manhua, Ngôn Tình

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thiên Y Độc Ma , Tung Hoành Thiên Hạ - Thien Y Đoc Ma , Tung Hoanh Thien Ha

Cập nhật lúc : 24/09/2019 05:43

Tình trạng : 17 / 19 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Hiệp Khách Giang Hồ - Hiep Khach Giang Ho

Cập nhật lúc : 30/09/2020 01:10

Tình trạng : 594 / 596 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhwa, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.189

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 29/09/2020 19:41

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.288

Đọc truyện

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 29/09/2020 13:40

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.392

Đọc truyện

Tự Cẩm - Tu Cam

Cập nhật lúc : 29/09/2020 23:41

Tình trạng : 815 / 817 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Vũ Động Càn Khôn - Vu Đong Can Khon

Cập nhật lúc : 29/09/2020 21:41

Tình trạng : 1309 / 1309 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Nông Nữ Thù Sắc - Nong Nu Thu Sac

Cập nhật lúc : 29/09/2020 21:35

Tình trạng : 229 / 231 Chapter

Thể loại: Cổ Đại, Manhua, Ngôn Tình, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.182

Đọc truyện