(Quyển 4) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

(Quyen 4) Mau Xuyen Nu Phu Binh Tinh Mot Chut !!!

Tác giả : Đỗ Liễu Liễu

Thể loại : Ngôn Tình, Nữ Cường, Nữ Phụ, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 04/03/2023 13:58

Tình trạng : 1221 / 1221 Chapter

Lượt xem: 16183

Văn án: Cô vốn chỉ là nữ phụ, mỗi cái kết của cô đều thê thê thảm thảm. Sau này mới tỉnh ngộ đã bị trói buộc với một hệ thống thiểu năng trí tuệ. Đã không phát quà tân thủ thì thôi, quà cho người chơi lâu năm cũng không có, khen thưởng khi nhiệm vụ hoàn thành lại càng không có. Cô quyết định đình công, không làm. Hệ thống: Cảnh cáo! Xin cô làm việc nghiêm túc, không thì sẽ bị xóa bỏ. Đường Quả: Mơ đi. Hệ thống: Kí chủ, cầu xin cô, đừng bắt nạt nam nữ chính nữa. Đường Quả: Không có khả năng. Hệ thống: Kí chủ tính toán chơi hỏng thế giới này thế nào, cầu chiếu cố ạ. Đường Quả: Có thể chiếu cố
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 1221 : bị đổi ký ức vương phi (xong) 04/03/2023 13:28
Chapter 1220 : bị đổi ký ức vương phi (95) 04/03/2023 11:28
Chapter 1219 : bị đổi ký ức vương phi (94) 04/03/2023 09:28
Chapter 1218 : bị đổi ký ức vương phi (93) 04/03/2023 07:28
Chapter 1217 : bị đổi ký ức vương phi (92) 04/03/2023 05:28
Chapter 1216 : bị đổi ký ức vương phi (91) 04/03/2023 03:28
Chapter 1215 : bị đổi ký ức vương phi (90) 04/03/2023 01:28
Chapter 1214 : bị đổi ký ức vương phi (89) 03/03/2023 23:28
Chapter 1213 : bị đổi ký ức vương phi (88) 03/03/2023 21:28
Chapter 1212 : bị đổi ký ức vương phi (87) 03/03/2023 19:28
Chapter 1211 : bị đổi ký ức vương phi (86) 03/03/2023 17:28
Chapter 1210 : bị đổi ký ức vương phi (85) 03/03/2023 15:28
Chapter 1209 : bị đổi ký ức vương phi (84) 03/03/2023 13:28
Chapter 1208 : bị đổi ký ức vương phi (83) 03/03/2023 11:28
Chapter 1207 : bị đổi ký ức vương phi (82) 03/03/2023 09:28
Chapter 1206 : bị đổi ký ức vương phi (81) 03/03/2023 07:28
Chapter 1205 : bị đổi ký ức vương phi (80) 03/03/2023 05:28
Chapter 1204 : bị đổi ký ức vương phi (79) 03/03/2023 03:28
Chapter 1203 : bị đổi ký ức vương phi (78) 03/03/2023 01:28
Chapter 1202 : bị đổi ký ức vương phi (77) 02/03/2023 23:28
Chapter 1201 : bị đổi ký ức vương phi (76) 02/03/2023 21:28
Chapter 1200 : bị đổi ký ức vương phi (75) 02/03/2023 19:28
Chapter 1199 : bị đổi ký ức vương phi (74) 02/03/2023 17:28
Chapter 1198 : bị đổi ký ức vương phi (73) 02/03/2023 15:28
Chapter 1197 : bị đổi ký ức vương phi (72) 02/03/2023 13:28
Chapter 1196 : bị đổi ký ức vương phi (71) 02/03/2023 11:28
Chapter 1195 : Vương phi bị đổi ký ức (71) 02/11/2022 19:34
Chapter 1194 : Vương phi bị đổi ký ức (70) 02/11/2022 17:34
Chapter 1193 : Vương phi bị đổi ký ức (69) 02/11/2022 15:34
Chapter 1192 : Vương phi bị đổi ký ức (68) 02/11/2022 13:34
Chapter 1190 -: 1191: Vương phi bị đổi ký ức (66-67) 02/11/2022 11:34
Chapter 1189 : Vương phi bị đổi ký ức (65) + Thông báo 02/11/2022 09:34
Chapter 1187 -: 1188: Vương phi bị đổi ký ức (63-64) 02/11/2022 07:34
Chapter 1185 : - 1186: Vương phi bị đổi ký ức (61-62) 02/11/2022 05:34
Chapter 1183 : - 1184: Vương phi bị đổi ký ức (59-60) 02/11/2022 03:34
Chapter 1181 : - 1182: Vương phi bị đổi ký ức (57-58) 02/11/2022 01:34
Chapter 1179 : - 1180: Vương phi bị đổi ký ức (55-56) 01/11/2022 23:34
Chapter 1177 : - 1178: Vương phi bị đổi ký ức (53-54) 01/11/2022 21:34
Chapter 1175 : - 1176: Vương phi bị đổi ký ức (51-52) 01/11/2022 19:34
Chapter 1173 -: 1174: Vương phi bị đổi ký ức (49-50) 01/11/2022 17:34
Chapter 1171 -: 1172: Vương phi bị đổi ký ức (47-48) 01/11/2022 15:34
Chapter 1169 -: 1170: Vương phi bị đổi ký ức (45-46) 01/11/2022 13:34
Chapter 1167 -: 1168: Vương phi bị đổi ký ức (43-44) 01/11/2022 11:34
Chapter 1165 -: 1166: Vương phi bị đổi ký ức (41-42) 01/11/2022 09:34
Chapter 1163 -: 1164: Vương phi bị đổi ký ức (39-40) 01/11/2022 07:34
Chapter 1161 -: 1162: Vương phi bị đổi ký ức (37-38) 01/11/2022 05:34
Chapter 1159 : - 1160: Vương phi bị đổi ký ức (35 - 36) 01/11/2022 03:34
Chapter 1157 : - 1158: Vương phi bị đổi ký ức (33 - 34) 01/11/2022 01:34
Chapter 1155 : - 1156: Vương phi bị đổi ký ức (31 - 32) 31/10/2022 23:34
Chapter 1153 -: 1154: Vương phi bị đổi ký ức (29-30) 31/10/2022 21:34
Chapter 1151 -: 1152: Vương phi bị đổi ký ức (27-28) 31/10/2022 19:34
Chapter 1149 -: 1150: Vương phi bị đổi ký ức (25-26) 31/10/2022 17:34
Chapter 1147 -: 1148: Vương phi bị đổi ký ức (23-24) 31/10/2022 15:34
Chapter 1145 -: 1146: Vương phi bị đổi ký ức (21-22) 31/10/2022 13:34
Chapter 1143 -: 1144: Vương phi bị đổi ký ức (19-20) 22/09/2022 09:30
Chapter 1141 -: 1142: Vương phi bị đổi ký ức (17-18) 22/09/2022 07:30
Chapter 1139 -: 1140: Vương phi bị đổi ký ức (15-16) 22/09/2022 05:30
Chapter 1137 -: 1138: Vương phi bị đổi ký ức (13-14) 22/09/2022 03:30
Chapter 1135 -: 1136: Vương phi bị đổi ký ức (11-12) 22/09/2022 01:30
Chapter 1133 : - 1134: Vương phi bị đổi ký ức (9-10) 21/09/2022 23:30
Chapter 1131 : - 1132: Vương phi bị đổi ký ức (7-8) 21/09/2022 21:30
Chapter 1128 : - 1130 : Vương phi bị đổi ký ức (4-6) 21/09/2022 19:30
Chapter 1125 : - 1127 : Vương phi bị đổi ký ức (1-3) 21/09/2022 17:30
Chapter 1123 : - 1124: Thiểm hôn thiên kim (108-hết) 21/09/2022 15:30
Chapter 1121 : - 1122: Thiểm hôn thiên kim (106-107) 21/09/2022 13:30
Chapter 1119 : - 1120: Thiểm hôn thiên kim (104-105) 21/09/2022 11:30
Chapter 1117 : - 1118: Thiểm hôn thiên kim (102-103) 21/09/2022 09:30
Chapter 1115 : - 1116: Thiểm hôn thiên kim (100-101) 21/09/2022 07:30
Chapter 1112 : - 1114: Thiểm hôn thiên kim (97-99) 21/09/2022 05:30
Chapter 1109 : - 1111: Thiểm hôn thiên kim (94-96) 21/09/2022 03:30
Chapter 1106 : - 1108: Thiểm hôn thiên kim (91-93) 21/09/2022 01:30
Chapter 1103 : - 1105: Thiểm hôn thiên kim (88-90) 20/09/2022 23:30
Chapter 1100 : - 1102: Thiểm hôn thiên kim (85-87) 20/09/2022 21:30
Chapter 1097 : - 1099: Thiểm hôn thiên kim (82-84) 20/09/2022 19:30
Chapter 1094 : - 1096: Thiểm hôn thiên kim (79-81) 20/09/2022 17:30
Chapter 1091 : - 1093: Thiểm hôn thiên kim (76-78) 20/09/2022 15:30
Chapter 1088 : - 1090: Thiểm hôn thiên kim (73-75) 20/09/2022 13:30
Chapter 1085 : - 1087: Thiểm hôn thiên kim (70-72) 20/09/2022 11:30
Chapter 1083 : - 1085: Thiểm hôn thiên kim (68-70) 20/09/2022 09:30
Chapter 1079 : - 1081: Thiểm hôn thiên kim (64-66) 20/09/2022 07:30
Chapter 1076 : - 1078: Thiểm hôn thiên kim (61-63) 20/09/2022 05:30
Chapter 1073 : - 1075: Thiểm hôn thiên kim (58-60) 20/09/2022 03:30
Chapter 1070 : - 1072: Thiểm hôn thiên kim (55-57) 20/09/2022 01:30
Chapter 1067 : - 1069: Thiểm hôn thiên kim (52-54) 19/09/2022 23:30
Chapter 1064 : - 1066: Thiểm hôn thiên kim (49-51) 19/09/2022 21:30
Chapter 1061 : - 1063: Thiểm hôn thiên kim (46-48) 19/09/2022 19:30
Chapter 1055 : - 1060: Thiểm hôn thiên kim (41-45) 19/09/2022 17:30
Chapter 1050 : - 1055: Thiểm hôn thiên kim (36-40) 19/09/2022 15:30
Chapter 1045 : - 1050: Thiểm hôn thiên kim (31-35) 19/09/2022 13:30
Chapter 1041 : - 1045: Thiểm hôn thiên kim (26-30) 19/09/2022 11:30
Chapter 1036 : - 1040: Thiểm hôn thiên kim (21-25) 19/09/2022 09:30
Chapter 1031 : - 1035: Thiểm hôn thiên kim (16-20) 19/09/2022 07:30
Chapter 1026 : - 1030: Thiểm hôn thiên kim (11-15) 19/09/2022 05:30
Chapter 1021 : - 1025: Thiểm hôn thiên kim (5-10) 19/09/2022 03:30
Chapter 1016 : - 1020: Thiểm hôn thiên kim (1-5) 19/09/2022 01:30
Chapter 1010 : - 1015: Nữ sinh xinh đẹp (56 - hết) 18/09/2022 23:30
Chapter 1005 : - 1009: Nữ sinh xinh đẹp (51 - 55) 18/09/2022 21:30
Chapter 1000 : - 1004: Nữ sinh xinh đẹp (46 - 50) 18/09/2022 19:30
Chapter 995 : - 999: Nữ sinh xinh đẹp (41 - 45) 18/09/2022 17:30
Chapter 990 : - 994: Nữ sinh xinh đẹp (36 - 40) 18/09/2022 15:30
Chapter 985 : - 989: Nữ sinh xinh đẹp (31 - 35) 18/09/2022 13:30
Chapter 980 : - 984: Nữ sinh xinh đẹp (26 - 30) 18/09/2022 11:30
Chapter 975 : - 979: Nữ sinh xinh đẹp (21 - 25) 18/09/2022 09:30
Chapter 970 : - 974: Nữ sinh xinh đẹp (16 - 20) 18/09/2022 07:30
Chapter 965 : - 969: Nữ sinh xinh đẹp (11 - 15) 18/09/2022 05:30
Chapter 960 : - 964: Nữ sinh xinh đẹp (6 - 10) 18/09/2022 03:30
Chapter 955 : - 959: Nữ sinh xinh đẹp (1 - 5) 18/09/2022 01:30
Chapter 948 : - 955: Nữ hoàng trẻ tuổi (81 - hết) 17/09/2022 23:30
Chapter 943 : - 947: Nữ hoàng trẻ tuổi (76 - 80) 17/09/2022 21:30
Chapter 938 : - 942: Nữ hoàng trẻ tuổi (71 - 75) 17/09/2022 19:30
Chapter 933 : - 937: Nữ hoàng trẻ tuổi (66 - 70) 11/12/2021 13:28
Chapter 928 : - 932: Nữ hoàng trẻ tuổi (61 - 65) 11/12/2021 11:28
Chapter 923 : - 927: Nữ hoàng trẻ tuổi (56 - 60) 11/12/2021 09:28
Chapter 918 : - 9252: Nữ hoàng trẻ tuổi (51 - 55) 11/12/2021 07:28
Chapter 913 : - 917: Nữ hoàng trẻ tuổi (46 - 50) 11/12/2021 05:28
Chapter 908 : - 912: Nữ hoàng trẻ tuổi (41 - 45) 11/12/2021 03:28
Chapter 903 : - 907: Nữ hoàng trẻ tuổi (36 - 40) 11/12/2021 01:28
Chapter 898 : - 902: Nữ hoàng trẻ tuổi (31 - 35) 10/12/2021 23:28
Chapter 893 : - 897: Nữ hoàng trẻ tuổi (26 - 30) 10/12/2021 21:28
Chapter 888 : - 892: Nữ hoàng trẻ tuổi (21 - 25) 10/12/2021 19:28
Chapter 883 : - 887: Nữ hoàng trẻ tuổi (16 - 20) 10/12/2021 17:28
Chapter 878 : - 882: Nữ hoàng trẻ tuổi (11 - 15) 10/12/2021 15:28
Chapter 873 : - 877: Nữ hoàng trẻ tuổi (6 - 10) 10/12/2021 13:28
Chapter 868 : - 872: Nữ hoàng trẻ tuổi (1 - 5) 10/12/2021 11:28
Chapter 862 : - 867: Nữ sinh hóa quỷ (71 - hết) 10/12/2021 09:28
Chapter 857 : - 861: Nữ sinh hóa quỷ (66 - 70) 10/12/2021 07:28
Chapter 852 : - 856: Nữ sinh hóa quỷ (61 - 65) 10/12/2021 05:28
Chapter 847 : - 851: Nữ sinh hóa quỷ (56 - 60) 10/12/2021 03:28
Chapter 842 : - 846: Nữ sinh hóa quỷ (51 - 55) 10/12/2021 01:28
Chapter 837 : - 841: Nữ sinh hóa quỷ (46 - 50) 09/12/2021 23:28
Chapter 832 : - 836: Nữ sinh hóa quỷ (41 - 45) 09/12/2021 21:28
Chapter 827 : - 831: Nữ sinh hóa quỷ (36 - 40) 09/12/2021 19:28
Chapter 822 : - 826: Nữ sinh hóa quỷ (31 - 35) 09/12/2021 17:28
Chapter 817 : - 821: Nữ sinh hóa quỷ (16 - 20) 09/12/2021 15:28
Chapter 812 : - 816: Nữ sinh hóa quỷ (21 - 25) 09/12/2021 13:28
Chapter 807 : - 811: Nữ sinh hóa quỷ (16 - 20) 09/12/2021 11:28
Chapter 802 : - 806: Nữ sinh hóa quỷ (11 - 15) 09/12/2021 09:28
Chapter 801 : Nữ sinh hóa quỷ (10) 09/12/2021 07:28
Chapter 800 : Nữ sinh hóa quỷ (9) 09/12/2021 05:28
Chapter 799 : Nữ sinh hóa quỷ (8) 09/12/2021 03:28
Chapter 798 : Nữ sinh hóa quỷ (7) 09/12/2021 01:28
Chapter 797 : Nữ sinh hóa quỷ (6) 08/12/2021 23:28
Chapter 796 : Nữ sinh hóa quỷ (5) 08/12/2021 21:28
Chapter 795 : Nữ sinh hóa quỷ (4) 08/12/2021 19:28
Chapter 794 : Nữ sinh hóa quỷ (3) 08/12/2021 17:28
Chapter 793 : Nữ sinh hóa quỷ (2) 08/12/2021 15:28
Chapter 792 : Nữ sinh hóa quỷ (1) 08/12/2021 13:28
Chapter 786 : - 791: Streamer game kinh dị (65 - hết) 08/12/2021 11:28
Chapter 781 : - 785: Streamer game kinh dị (61 - 65) 08/12/2021 09:28
Chapter 776 : - 780: Streamer game kinh dị (56 - 60) 08/12/2021 07:28
Chapter 771 : - 775: Streamer game kinh dị (51 - 55) 08/12/2021 05:28
Chapter 761 : - 765: Streamer game kinh dị (41 - 45) 08/12/2021 03:28
Chapter 756 : - 760: Streamer game kinh dị (36 - 40) 08/12/2021 01:28
Chapter 751 : - 755: Streamer game kinh dị (31 - 35) 07/12/2021 23:28
Chapter 746 : - 750: Streamer game kinh dị (26 - 30) 07/12/2021 21:28
Chapter 741 : - 745: Streamer game kinh dị (21 - 25) 07/12/2021 19:28
Chapter 736 : - 740: Streamer game kinh dị (16 - 20) 07/12/2021 17:28
Chapter 731 : - 735: Streamer game kinh dị (11 - 15) 07/12/2021 15:28
Chapter 726 : - 730: Streamer game kinh dị (6 - 10) 07/12/2021 13:28
Chapter 721 : - 725: Streamer game kinh dị (1 - 5) 07/12/2021 11:28
Chapter 717 : - 720: Nữ thổ dân trong thế giới người thú (91 - hết) 07/12/2021 09:28
Chapter 712 : - 716: Nữ thổ dân trong thế giới người thú (86 - 90) 07/12/2021 07:28
Chapter 707 : - 711: Nữ thổ dân trong thế giới người thú (81 - 85) 07/12/2021 05:28
Chapter 702 : - 706: Nữ thổ dân trong thế giới người thú (76 - 80) 07/12/2021 03:28
Chapter 697 : - 701: Nữ thổ dân trong thế giới người thú (71 - 75) 07/12/2021 01:28
Chapter 692 : - 696: Nữ thổ dân trong thế giới người thú (66 - 70) 06/12/2021 23:28
Chapter 687 : - 691: Nữ thổ dân trong thế giới người thú (61 - 65) 06/12/2021 21:28
Chapter 682 : - 686: Nữ thổ dân trong thế giới người thú (56 - 60) 06/12/2021 19:28
Chapter 677 : - 681: Nữ thổ dân trong thế giới người thú (51 - 55) 06/12/2021 17:28
Chapter 672 : - 676: Nữ thổ dân trong thế giới người thú (46 - 50) 06/12/2021 15:28
Chapter 667 : - 671: Nữ thổ dân trong thế giới người thú (41 - 45) 06/12/2021 13:28
Chapter 662 : - 666: Nữ thổ dân trong thế giới người thú (36 - 40) 06/12/2021 11:28
Chapter 657 : - 661: Nữ thổ dân trong thế giới người thú (31 - 35) 06/12/2021 09:28
Chapter 652 : - 656: Nữ thổ dân trong thế giới người thú (26 - 30) 06/12/2021 07:28
Chapter 647 : - 651: Nữ thổ dân trong thế giới người thú (21 - 25) 06/12/2021 05:28
Chapter 642 : - 646: Nữ thổ dân trong thế giới người thú (16 - 20) 06/12/2021 03:28
Chapter 637 : - 641: Nữ thổ dân trong thế giới người thú (11-15) 06/12/2021 01:28
Chapter 636 : Nữ thổ dân trong thế giới người thú (10) 05/12/2021 23:28
Chapter 635 : Nữ thổ dân trong thế giới người thú (9) 05/12/2021 21:28
Chapter 634 : Nữ thổ dân trong thế giới người thú (8) 05/12/2021 19:28
Chapter 633 : Nữ thổ dân trong thế giới người thú (7) 05/12/2021 17:28
Chapter 632 : Nữ thổ dân trong thế giới người thú (6) 05/12/2021 15:28
Chapter 631 : Nữ thổ dân trong thế giới người thú (5) 05/12/2021 13:28
Chapter 630 : Nữ thổ dân trong thế giới người thú (4) 05/12/2021 11:28
Chapter 629 : Nữ thổ dân trong thế giới người thú (3) 05/12/2021 09:28
Chapter 628 : Nữ thổ dân trong thế giới người thú (2) 05/12/2021 07:28
Chapter 627 : Nữ thổ dân trong thế giới người thú (1) 05/12/2021 05:28
Chapter 626 : Hoa khôi làng được cưng chiều (kết) 05/12/2021 03:28
Chapter 625 : Hoa khôi làng được cưng chiều (54) 05/12/2021 01:28
Chapter 624 : Hoa khôi làng được cưng chiều (53) 04/12/2021 23:28
Chapter 623 : Hoa khôi làng được cưng chiều (52) 04/12/2021 21:28
Chapter 622 : Hoa khôi làng được cưng chiều (51) 04/12/2021 19:28
Chapter 621 : Hoa khôi làng được cưng chiều (50) 04/12/2021 17:28
Chapter 620 : Hoa khôi làng được cưng chiều (49) 04/12/2021 15:28
Chapter 619 : Hoa khôi làng được cưng chiều (48) 04/12/2021 13:28
Chapter 618 : Hoa khôi làng được cưng chiều (47) 04/12/2021 11:28
Chapter 617 : Hoa khôi làng được cưng chiều (46) 04/12/2021 09:28
Chapter 616 : Hoa khôi làng được cưng chiều (45) 04/12/2021 07:28
Chapter 615 : Hoa khôi làng được cưng chiều (44) 04/12/2021 05:28
Chapter 614 : Hoa khôi làng được cưng chiều (43) 04/12/2021 03:28
Chapter 613 : Hoa khôi làng được cưng chiều (42) 04/12/2021 01:28

comment

Có thể bạn thích xem

(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!! - (Quyen 1) Mau Xuyen Nu Phu Binh Tinh Mot Chut !!!

Cập nhật lúc : 27/09/2021 06:58

Tình trạng : 199 / 199 Chapter

Thể loại: Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.185

Đọc truyện

(Quyển 3) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!! - (Quyen 3) Mau Xuyen Nu Phu Binh Tinh Mot Chut !!!

Cập nhật lúc : 27/09/2021 00:59

Tình trạng : 612 / 612 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Nữ Phụ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.270

Đọc truyện

(Quyển 2) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!! - (Quyen 2) Mau Xuyen Nu Phu Binh Tinh Mot Chut !!!

Cập nhật lúc : 26/09/2021 23:29

Tình trạng : 399 / 399 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Nữ Phụ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.241

Đọc truyện

(Quyển 5) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!! - (Quyen 5) Mau Xuyen Nu Phu Binh Tinh Mot Chut !!!

Cập nhật lúc : 11/05/2023 05:31

Tình trạng : 5815 / 5817 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Nữ Phụ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút - Xuyen Nhanh: Nu Phoi, Binh Tinh Mot Chut

Cập nhật lúc : 16/04/2021 15:02

Tình trạng : 87 / 89 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cầu Bình Yên - Xuyen Nhanh: Nu Phu Cau Binh Yen

Cập nhật lúc : 20/06/2022 06:58

Tình trạng : 37 / 39 Chapter

Thể loại: Bách Hợp, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sự Quyến Rũ Của Nữ Phụ Xuyên! - Su Quyen Ru Cua Nu Phu Xuyen!

Cập nhật lúc : 16/12/2019 04:00

Tình trạng : 11 / 13 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Thần Y Trở Lại - Than Y Tro Lai

Cập nhật lúc : 05/12/2023 11:00

Tình trạng : 2910 / 2912 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.630

Đọc truyện

Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! - Vo Nho, Cuoi Cung Em Đa Lon!

Cập nhật lúc : 05/12/2023 15:32

Tình trạng : 2570 / 2572 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.351

Đọc truyện

Vô Địch Kiếm Vực - Vo Đich Kiem Vuc

Cập nhật lúc : 05/12/2023 19:59

Tình trạng : 1699 / 1701 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chân Long Chí Tôn Đô Thị - Chan Long Chi Ton Đo Thi

Cập nhật lúc : 05/12/2023 18:30

Tình trạng : 1706 / 1708 Chapter

Thể loại: Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình - Tong Tai Khong Nhan Ra Vo Minh

Cập nhật lúc : 05/12/2023 17:01

Tình trạng : 696 / 698 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Giả Vờ Ngoan Ngoãn - Gia Vo Ngoan Ngoan

Cập nhật lúc : 05/12/2023 14:02

Tình trạng : 35 / 37 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện