Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Quy Phi Luc Nao Cung Muon Đuoc Luoi Bieng

Tác giả : Đại Quả Lạp

Thể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 13/04/2023 23:58

Tình trạng : 456 / 458 Chapter

Lượt xem: 16189

Truyện Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng của tác giả Đại Quả Lạp kể về Tiêu Hề Hề không hề đoán được mình lại xuyên về cổ đại, còn trở thành tiểu lão bà của Thái Tử. Kịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi! Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi! Tranh sủng là gì? Không bao giờ! Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống! Nhưng điều nàng không ngờ là, Thái Tử cao lãnh lại thích nàng ở điểm này?!
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 456 13/04/2023 23:28
Chapter 455 13/04/2023 21:28
Chapter 454 13/04/2023 19:28
Chapter 453 13/04/2023 17:28
Chapter 452 13/04/2023 15:28
Chapter 451 13/04/2023 13:28
Chapter 450 10/04/2023 13:28
Chapter 449 10/04/2023 11:28
Chapter 448 31/03/2023 23:28
Chapter 447 31/03/2023 21:28
Chapter 446 31/03/2023 19:28
Chapter 445 31/03/2023 17:28
Chapter 444 31/03/2023 15:28
Chapter 443 31/03/2023 13:28
Chapter 442 31/03/2023 11:28
Chapter 441 31/03/2023 09:28
Chapter 440 31/03/2023 07:28
Chapter 439 31/03/2023 05:28
Chapter 438 31/03/2023 03:28
Chapter 437 31/03/2023 01:28
Chapter 436 30/03/2023 23:28
Chapter 435 30/03/2023 21:28
Chapter 434 25/03/2023 19:33
Chapter 433 25/03/2023 17:33
Chapter 432 25/03/2023 15:33
Chapter 431 25/03/2023 13:33
Chapter 430 25/03/2023 11:33
Chapter 429 25/03/2023 09:33
Chapter 428 25/03/2023 07:33
Chapter 427 25/03/2023 05:33
Chapter 426 25/03/2023 03:33
Chapter 425 25/03/2023 01:33
Chapter 424 24/03/2023 23:33
Chapter 423 24/03/2023 21:33
Chapter 422 24/03/2023 19:33
Chapter 421 24/03/2023 17:33
Chapter 420 23/03/2023 23:28
Chapter 419 23/03/2023 21:28
Chapter 418 23/03/2023 19:28
Chapter 417 23/03/2023 17:28
Chapter 416 23/03/2023 15:28
Chapter 415 23/03/2023 13:28
Chapter 414 23/03/2023 11:28
Chapter 413 23/03/2023 09:28
Chapter 412 23/03/2023 07:28
Chapter 411 23/03/2023 05:28
Chapter 410 23/03/2023 03:28
Chapter 409 23/03/2023 01:28
Chapter 408 22/03/2023 23:28
Chapter 407 22/03/2023 21:28
Chapter 406 12/03/2023 13:28
Chapter 405 12/03/2023 11:28
Chapter 404 12/03/2023 09:28
Chapter 403 12/03/2023 07:28
Chapter 402 12/03/2023 05:28
Chapter 401 12/03/2023 03:28
Chapter 400 12/03/2023 01:28
Chapter 399 11/03/2023 23:28
Chapter 398 11/03/2023 21:28
Chapter 397 11/03/2023 19:28
Chapter 396 11/03/2023 17:28
Chapter 395 11/03/2023 15:28
Chapter 394 05/03/2023 19:29
Chapter 393 05/03/2023 17:29
Chapter 392 05/03/2023 15:29
Chapter 391 05/03/2023 13:29
Chapter 390 05/03/2023 11:29
Chapter 389 05/03/2023 09:29
Chapter 388 05/03/2023 07:29
Chapter 387 05/03/2023 05:29
Chapter 386 05/03/2023 03:29
Chapter 385 05/03/2023 01:29
Chapter 384 04/03/2023 23:29
Chapter 383 04/03/2023 21:29
Chapter 382 04/03/2023 19:29
Chapter 381 04/03/2023 17:29
Chapter 380 04/03/2023 15:29
Chapter 379 04/03/2023 13:29
Chapter 378 04/03/2023 11:29
Chapter 377 04/03/2023 09:29
Chapter 376 25/02/2023 19:28
Chapter 375 25/02/2023 17:28
Chapter 374 25/02/2023 15:28
Chapter 373 25/02/2023 13:28
Chapter 372 25/02/2023 11:28
Chapter 371 25/02/2023 09:28
Chapter 370 20/02/2023 23:28
Chapter 369 20/02/2023 21:28
Chapter 368 20/02/2023 19:28
Chapter 367 20/02/2023 17:28
Chapter 366 20/02/2023 15:28
Chapter 365 20/02/2023 13:28
Chapter 364 20/02/2023 11:28
Chapter 363 20/02/2023 09:28
Chapter 362 20/02/2023 07:28
Chapter 361 20/02/2023 05:28
Chapter 360 20/02/2023 03:28
Chapter 359 20/02/2023 01:28
Chapter 358 19/02/2023 23:28
Chapter 357 19/02/2023 21:28
Chapter 356 19/02/2023 19:28
Chapter 355 19/02/2023 17:28
Chapter 354 13/02/2023 19:28
Chapter 353 13/02/2023 17:28
Chapter 352 13/02/2023 15:28
Chapter 351 13/02/2023 13:28
Chapter 350 13/02/2023 11:28
Chapter 349 13/02/2023 09:28
Chapter 348 13/02/2023 07:28
Chapter 347 13/02/2023 05:28
Chapter 346 13/02/2023 03:28
Chapter 345 13/02/2023 01:28
Chapter 344 12/02/2023 23:28
Chapter 343 12/02/2023 21:28
Chapter 342 12/02/2023 19:28
Chapter 341 12/02/2023 17:28
Chapter 340 12/02/2023 15:28
Chapter 339 12/02/2023 13:28
Chapter 338 12/02/2023 11:28
Chapter 337 12/02/2023 09:28
Chapter 336 12/02/2023 07:28
Chapter 335 12/02/2023 05:28
Chapter 334 12/02/2023 03:28
Chapter 333 12/02/2023 01:28
Chapter 332 11/02/2023 23:28
Chapter 331 11/02/2023 21:28
Chapter 330 12/02/2023 19:29
Chapter 329 12/02/2023 17:29
Chapter 328 12/02/2023 15:29
Chapter 327 12/02/2023 13:29
Chapter 326 12/02/2023 11:29
Chapter 325 12/02/2023 09:29
Chapter 324 12/02/2023 07:29
Chapter 323 12/02/2023 05:29
Chapter 322 12/02/2023 03:29
Chapter 321 12/02/2023 01:29
Chapter 320 11/02/2023 23:29
Chapter 319 11/02/2023 21:29
Chapter 318 11/02/2023 19:29
Chapter 317 11/02/2023 17:29
Chapter 316 11/02/2023 15:29
Chapter 315 11/02/2023 13:29
Chapter 314 11/02/2023 11:29
Chapter 313 11/02/2023 09:29
Chapter 312 11/02/2023 07:29
Chapter 311 11/02/2023 05:29
Chapter 310 11/02/2023 03:29
Chapter 309 11/02/2023 01:29
Chapter 308 10/02/2023 23:29
Chapter 307 10/02/2023 21:29
Chapter 306 10/02/2023 19:29
Chapter 305 10/02/2023 17:29
Chapter 304 10/02/2023 15:29
Chapter 303 10/02/2023 13:29
Chapter 302 10/02/2023 11:29
Chapter 301 10/02/2023 09:29
Chapter 300 10/02/2023 07:29
Chapter 299 10/02/2023 05:29
Chapter 298 10/02/2023 03:29
Chapter 297 10/02/2023 01:29
Chapter 296 09/02/2023 23:29
Chapter 295 09/02/2023 21:29
Chapter 294 09/02/2023 19:29
Chapter 293 09/02/2023 17:29
Chapter 292 09/02/2023 15:29
Chapter 291 09/02/2023 13:29
Chapter 290 09/02/2023 11:29
Chapter 289 09/02/2023 09:29
Chapter 288 09/02/2023 07:29
Chapter 287 09/02/2023 05:29
Chapter 286 09/02/2023 03:29
Chapter 285 09/02/2023 01:29
Chapter 284 08/02/2023 23:29
Chapter 283 08/02/2023 21:29
Chapter 282 08/02/2023 19:29
Chapter 281 08/02/2023 17:29
Chapter 280 08/02/2023 15:29
Chapter 279 08/02/2023 13:29
Chapter 278 08/02/2023 11:29
Chapter 277 08/02/2023 09:29
Chapter 276 08/02/2023 07:29
Chapter 275 08/02/2023 05:29
Chapter 274 08/02/2023 03:29
Chapter 273 08/02/2023 01:29
Chapter 272 07/02/2023 23:29
Chapter 271 11/02/2023 23:32
Chapter 270 11/02/2023 21:32
Chapter 269 11/02/2023 19:32
Chapter 268 11/02/2023 17:32
Chapter 267 11/02/2023 15:32
Chapter 266 11/02/2023 13:32
Chapter 265 11/02/2023 11:32
Chapter 264 11/02/2023 09:32
Chapter 263 11/02/2023 07:32
Chapter 262 11/02/2023 05:32
Chapter 261 11/02/2023 03:32
Chapter 260 11/02/2023 01:32
Chapter 259 10/02/2023 23:32
Chapter 258 10/02/2023 21:32
Chapter 257 10/02/2023 19:32
Chapter 256 10/02/2023 17:32
Chapter 255 10/02/2023 15:32
Chapter 254 10/02/2023 13:32
Chapter 253 10/02/2023 11:32
Chapter 252 10/02/2023 09:32
Chapter 251 10/02/2023 07:32
Chapter 250 10/02/2023 05:32
Chapter 249 10/02/2023 03:32
Chapter 248 10/02/2023 01:32
Chapter 247 09/02/2023 23:32
Chapter 246 09/02/2023 21:32
Chapter 245 09/02/2023 19:32
Chapter 244 09/02/2023 17:32
Chapter 243 09/02/2023 15:32
Chapter 242 09/02/2023 13:32
Chapter 241 09/02/2023 11:32
Chapter 240 01/02/2023 23:28
Chapter 239 01/02/2023 21:28
Chapter 238 01/02/2023 19:28
Chapter 237 01/02/2023 17:28
Chapter 236 01/02/2023 15:28
Chapter 235 01/02/2023 13:28
Chapter 234 01/02/2023 11:28
Chapter 233 01/02/2023 09:28
Chapter 232 01/02/2023 07:28
Chapter 231 01/02/2023 05:28
Chapter 230 01/02/2023 03:28
Chapter 229 31/01/2023 19:34
Chapter 228 31/01/2023 17:34
Chapter 227 31/01/2023 15:34
Chapter 226 31/01/2023 13:34
Chapter 225 31/01/2023 11:34
Chapter 224 31/01/2023 09:34
Chapter 223 31/01/2023 07:34
Chapter 222 31/01/2023 05:34
Chapter 221 31/01/2023 13:28
Chapter 220 31/01/2023 11:28
Chapter 219 31/01/2023 09:28
Chapter 218 31/01/2023 07:28
Chapter 217 31/01/2023 05:28
Chapter 216 31/01/2023 03:28
Chapter 215 31/01/2023 01:28
Chapter 214 30/01/2023 23:28
Chapter 213 30/01/2023 21:28
Chapter 212 30/01/2023 19:28
Chapter 211 30/01/2023 17:28
Chapter 210 30/01/2023 15:28
Chapter 209 30/01/2023 13:28
Chapter 208 30/01/2023 11:28
Chapter 207 30/01/2023 09:28
Chapter 206 30/01/2023 07:28
Chapter 205 30/01/2023 05:28
Chapter 204 30/01/2023 03:28
Chapter 203 30/01/2023 01:28
Chapter 202 29/01/2023 23:28
Chapter 201 29/01/2023 21:28
Chapter 200 29/01/2023 19:28
Chapter 199 29/01/2023 17:28
Chapter 198 29/01/2023 15:28
Chapter 197 29/01/2023 13:28
Chapter 196 29/01/2023 11:28
Chapter 195 29/01/2023 09:28
Chapter 194 29/01/2023 07:28
Chapter 193 29/01/2023 05:28
Chapter 192 29/01/2023 03:28
Chapter 191 29/01/2023 01:28
Chapter 190 26/01/2023 23:28
Chapter 189 26/01/2023 21:28
Chapter 188 26/01/2023 19:28
Chapter 187 26/01/2023 17:28
Chapter 186 26/01/2023 15:28
Chapter 185 26/01/2023 13:28
Chapter 184 26/01/2023 11:28
Chapter 183 26/01/2023 09:28
Chapter 182 26/01/2023 07:28
Chapter 181 26/01/2023 05:28
Chapter 180 24/01/2023 23:28
Chapter 179 24/01/2023 21:28
Chapter 178 24/01/2023 19:28
Chapter 177 24/01/2023 17:28
Chapter 176 24/01/2023 15:28
Chapter 175 24/01/2023 13:28
Chapter 174 24/01/2023 11:28
Chapter 173 24/01/2023 09:28
Chapter 172 24/01/2023 07:28
Chapter 171 24/01/2023 05:28
Chapter 170 24/01/2023 03:28
Chapter 169 24/01/2023 01:28
Chapter 168 23/01/2023 23:28
Chapter 167 23/01/2023 21:28
Chapter 166 23/01/2023 19:28
Chapter 165 23/01/2023 17:28
Chapter 164 23/01/2023 15:28
Chapter 163 23/01/2023 13:28
Chapter 162 23/01/2023 11:28
Chapter 161 23/01/2023 09:28
Chapter 160 23/01/2023 07:28
Chapter 159 : 159: Ôi Nghĩ Mà Buồn 21/12/2022 09:29
Chapter 158 : 158: Cảm Động 21/12/2022 07:29
Chapter 157 : 157: Cãi Nhau 21/12/2022 05:29
Chapter 156 : 156: Yến Hội 21/12/2022 03:29
Chapter 155 : 155: Ăn Vụng 21/12/2022 01:29
Chapter 154 : 154: Đồ Tham Ăn Không Có Tôn Nghiêm 20/12/2022 23:29
Chapter 153 : 153: Không Tha Thứ 20/12/2022 21:29
Chapter 152 : 152: Nên Vì Hoàng Gia Khai Chi Tán Điệp 20/12/2022 19:29
Chapter 151 : 151: Vắng Vẻ 20/12/2022 17:29
Chapter 150 : 150: Cảnh Giác 20/12/2022 15:29
Chapter 149 : 149: Dung Túng 20/12/2022 13:29
Chapter 148 : 148: Chuồng Heo 20/12/2022 11:29
Chapter 147 : 147: Tuyệt Đối Không Nhận Sai 20/12/2022 09:29
Chapter 146 : 146: Điểm Yếu Của Đại Hoàng Tử 20/12/2022 07:29
Chapter 145 : 145: Tâm Tư Khác Nhau 20/12/2022 05:29
Chapter 144 : 144: Ban Thưởng 17/12/2022 23:28
Chapter 143 : 143: Hồi Kinh 17/12/2022 21:28
Chapter 142 : 142: Điện Hạ Yêu Ngài! 17/12/2022 19:28
Chapter 141 : 141: May Mắn 17/12/2022 17:28
Chapter 140 : 140: Lòng Biết Ơn 17/12/2022 15:28
Chapter 139 : 139: Cảm Ơn Nàng 17/12/2022 13:28
Chapter 138 : 138: Thái Tử Điện Hạ Là Giỏi Nhất! 17/12/2022 11:28
Chapter 137 : 137: Được Ăn Cả Ngã Về Không 17/12/2022 09:28
Chapter 136 : 136: Hình Phạt 17/12/2022 07:28
Chapter 135 : 135: Giải Oan 17/12/2022 05:28
Chapter 134 : 134: Ngủ Chỗ Nào 17/12/2022 03:28
Chapter 133 : 133: Coi Như Xong Đời Rồi 17/12/2022 01:28
Chapter 132 : 132: Kịch Bản Này Có Chút Không Đúng! 16/12/2022 23:28
Chapter 131 : 131: Thái Tử Điện Hạ Tới 16/12/2022 21:28
Chapter 130 : 130: Rượu Mời Không Uống Lại Muốn Uống Rượu Phạt 09/12/2022 06:28
Chapter 129 : 129: Kẻ Lừa Đảo 09/12/2022 04:28
Chapter 128 : 128: Thiên Sơn Cư Sĩ 09/12/2022 02:28
Chapter 127 : 127: Gọi Nàng Dậy 09/12/2022 00:28
Chapter 126 : 126: Tế Phẩm 08/12/2022 22:28
Chapter 125 : 125: Ngươi Thật Sự Đáng Chết 08/12/2022 20:28
Chapter 124 : 124: Ngươi Không Thể Nào Là Thái Tử! 08/12/2022 18:28
Chapter 123 : 123: Phóng Hỏa 08/12/2022 16:28
Chapter 122 : 122: Chuyện Hạnh Phúc Nhất! 08/12/2022 14:28
Chapter 121 : 121: Thật Đáng Ghét! 08/12/2022 12:28
Chapter 120 : 120: Bắt Người 08/12/2022 10:28
Chapter 119 : 119: Nhận Chủ 08/12/2022 08:28
Chapter 118 : 118: Các Ngài Bảo Ta Làm Cái Gì Ta Liền Làm Cái Đó 08/12/2022 06:28
Chapter 117 : 117: Phẫn Nộ Nhưng Không Dám Phản Kháng 08/12/2022 04:28
Chapter 116 : 116: Chỉ Một Lần Này Không Có Lần Sau 08/12/2022 02:28
Chapter 115 : 115: Ngươi Từ Nay Về Sau Đi Với Ta 08/12/2022 00:28
Chapter 114 : 114: Nhân Tài Không Được Trọng Dụng 07/12/2022 22:28
Chapter 113 : 113: Đánh Đố 07/12/2022 20:28
Chapter 112 : 112: Đặt Điều Sai Lệch 07/12/2022 18:28
Chapter 111 : 111: Còn Sợ Chưa Đủ Loạn Sao! 07/12/2022 16:28
Chapter 110 : 110: Vào Thành 07/12/2022 14:28
Chapter 109 : 109: Khó Nuốt 07/12/2022 12:28
Chapter 108 : 108: Lưỡng Bại Câu Thương 07/12/2022 10:28
Chapter 107 : 107: Nhân Chứng Vật Chứng Đầy Đủ 07/12/2022 08:28
Chapter 106 : 106: Cái Đinh Trong Mắt Cái Gai Trong Thịt 07/12/2022 06:28
Chapter 105 : 105: Tử Sĩ 07/12/2022 04:28
Chapter 104 : 104: Ám Sát Lúc Nửa Đêm 07/12/2022 02:28
Chapter 103 : 103: Gậy Ông Đập Lưng Ông 07/12/2022 00:28
Chapter 102 : 102: Ý Nghĩ Không An Phận 06/12/2022 22:28
Chapter 101 : 101: Nhìn Chỗ Nào Vậy 06/12/2022 20:28
Chapter 100 : 100: Đơn Độc Hành Động 06/12/2022 18:28
Chapter 99 : 99: Nơi Này Không An Toàn 06/12/2022 16:28
Chapter 98 : 98: Tâm Sự 06/12/2022 14:28
Chapter 97 : 97: Không Có Quy Củ Sẽ Không Có Chuẩn Mực 06/12/2022 12:28
Chapter 96 : 96: Cùng Ngủ 06/12/2022 10:28
Chapter 95 : 95: Một Bước Cũng Không Cho Rời Xa 06/12/2022 08:28
Chapter 94 : 94: Nam Hạ 06/12/2022 06:28
Chapter 93 : 93: Vui Đến Quên Trời Quên Đất 06/12/2022 04:28
Chapter 92 : 92: Xấu Hổ 06/12/2022 02:28
Chapter 91 : 91: Không Muốn Mất Thêm Con Nữa 06/12/2022 00:28
Chapter 90 : 90: Về Nhà Mẹ Đẻ 26/08/2022 09:34
Chapter 89 : 89: Rời Cung 26/08/2022 07:34
Chapter 88 : 88: Đây Là Bí Mật 26/08/2022 05:34
Chapter 87 : 87: Cùng Đi 26/08/2022 03:34
Chapter 86 : 86: Sóc Con 26/08/2022 01:34
Chapter 85 : 85: Vả Miệng 25/08/2022 23:34
Chapter 84 : 84: Hắn Không Cô Độc 25/08/2022 21:34
Chapter 83 : 83: Chuyện Này Chưa Xong Chuyện Khác Đã Tới 25/08/2022 19:34
Chapter 82 : 82: Khuyên Nhủ 25/08/2022 17:34
Chapter 81 : 81: Bạch Trắc Phi Tới Cửa 25/08/2022 15:34
Chapter 80 : 80: Nhìn Không Thấu 25/08/2022 13:34
Chapter 79 : 79: Nàng Ta Bị Phạt Là Xứng Đáng! 25/08/2022 11:34
Chapter 78 : 78: Cầu Tình 25/08/2022 09:34
Chapter 77 : 77: Tự Cứu Lấy Mình 25/08/2022 07:34
Chapter 76 : 76: Vịt Nướng 25/08/2022 05:34
Chapter 75 : 75: Đa Tạ Đã Chiếu Cố 09/08/2022 06:28
Chapter 74 : 74: Là Loại Người Gì 09/08/2022 04:28
Chapter 73 : 73: Cần Người Xoa Dịu 09/08/2022 02:28
Chapter 72 : 72: Không Vui 09/08/2022 00:28
Chapter 71 : 71: Một Trăm Lần 08/08/2022 22:28
Chapter 70 : 70: Chúng Ta Không Đợi Nữa 08/08/2022 20:28
Chapter 69 : 69: Triệu Mỹ Nhân Đắc Thủ Rồi! 08/08/2022 18:28
Chapter 68 : 68: Tiếng Ca 08/08/2022 16:28
Chapter 67 : 67: Tự Giải Quyết Cho Tốt 08/08/2022 14:28
Chapter 66 : 66: Đào Hố 08/08/2022 12:28
Chapter 65 : 65: Ta Chờ Tin Tốt Từ Muội 08/08/2022 10:28
Chapter 64 : 64: Tranh Thủ 08/08/2022 08:28
Chapter 63 : 63: Đều Bị Nàng Ta Lừa! 08/08/2022 06:28
Chapter 62 : 62: Cư Nhiên Ứng Nghiệm 08/08/2022 04:28
Chapter 61 : 61: Cơm Chiên Trứng 08/08/2022 02:28
Chapter 60 : 60: Thay Đổi Phong Thuỷ 08/08/2022 00:28
Chapter 59 : 59: Lấy Ơn Báo Oán 07/08/2022 22:28
Chapter 58 : 58: Lo Chuyện Bao Đồng 07/08/2022 20:28
Chapter 57 : 57: Câu Dẫn 07/08/2022 18:28
Chapter 56 : 56: Nạn Hạn Hán 07/08/2022 16:28
Chapter 55 : 55: Thỉnh Cầu Của Phụ Thân 07/08/2022 14:28
Chapter 54 : 54: Đưa Canh 07/08/2022 12:28
Chapter 53 : 53: Chân Thành 07/08/2022 10:28
Chapter 52 : 52: Quyết Định Đúng Đắn 07/08/2022 08:28
Chapter 51 : 51: Trừng Phạt Lý Trắc Phi 07/08/2022 06:28
Chapter 50 : 50: Nguy Cơ Đáng Lo Ngại 07/08/2022 04:28
Chapter 49 : 49: Không Đánh Mà Tự Bại! 07/08/2022 02:28
Chapter 48 : 48: Sắp Gặp Phải Xui Xẻo 07/08/2022 00:28
Chapter 47 : 47: Đây Không Phải Là Tát Vào Mặt Tiêu Lương Đệ Một Cái Sao 06/08/2022 22:28
Chapter 46 : 46: Mỹ Nhân Trong Lòng 06/08/2022 20:28
Chapter 45 : 45: Hắn Không Có Tới 06/08/2022 18:28
Chapter 44 : 44: Bạch Trắc Phi Bị Bệnh 06/08/2022 16:28
Chapter 43 : 43: Ý Hận 06/08/2022 14:28
Chapter 42 : 42: Ngủ Lại 06/08/2022 12:28
Chapter 41 : 41: Ta Sẽ Bảo Vệ Nàng 06/08/2022 10:28
Chapter 40 : 40: Thị Tẩm 06/08/2022 08:28
Chapter 39 : 39: Cầu Cũng Không Được 06/08/2022 06:28
Chapter 38 : 38: Mẫu Tử 17/04/2022 06:31
Chapter 37 : 37: Thiên Sát Cô Tinh 17/04/2022 04:31
Chapter 36 : 36: Đa Tạ Điện Hạ Hậu Ái! 28/03/2022 02:31
Chapter 35 : 35: Phu Thê 28/03/2022 00:31
Chapter 34 : 34 27/03/2022 22:31
Chapter 33 : 33: Ninh Phi 17/03/2022 06:30
Chapter 32 : 32: Đã Chết 14/03/2022 09:31
Chapter 31 : 31: Nhiệm Vụ Của Sư Môn 11/03/2022 09:30
Chapter 30 : 30: Không Xứng 11/03/2022 07:30
Chapter 29 : 29: Một Mảnh Tình Si 05/03/2022 13:32
Chapter 28 : 28: Thái Tử Không Đến 05/03/2022 11:32
Chapter 27 : 27: Quá Đáng Giận! 27/02/2022 09:31
Chapter 26 : 26: Trần Lương Viện 27/02/2022 07:31
Chapter 25 : 25: Tranh Sủng 27/02/2022 05:31
Chapter 24 : 24: Thay Người Ta Chịu Tội 27/02/2022 03:31
Chapter 23 : 23: Đối Tượng Hoài Nghi 27/02/2022 01:31
Chapter 22 : 22: Người Rốt Cuộc Cũng Biết Tranh Sủng Rồi! 26/02/2022 23:31
Chapter 21 : 21: Người Ngồi Gần Lại Đây Chút 26/02/2022 21:31
Chapter 20 : 20: Duy Nhất 26/02/2022 19:31
Chapter 19 : 19: Bảo Vệ Người 26/02/2022 17:31
Chapter 18 : 18: Nước Sông Cũng Không Thể Gột Rửa Vết Nhơ 26/02/2022 15:31
Chapter 17 : 17: Rượu Có Độc 26/02/2022 13:31
Chapter 16 : 16: Kính Rượu 26/02/2022 11:31
Chapter 15 : 15: Dâng Tặng Lễ Vật 26/02/2022 09:31
Chapter 14 : 14: Bị Hắn Chán Ghét 26/02/2022 07:31
Chapter 13 : 13: Tham Gia Tiệc Mừng Thọ 26/02/2022 05:31
Chapter 12 : 12: Ăn No Chưa 26/02/2022 03:31
Chapter 11 : 11: Có Nét Đáng Yêu 26/02/2022 01:31
Chapter 10 : 10: Lời Mời Của Bạch Trắc Phi 25/02/2022 23:31
Chapter 9 : 9: Ân Điển 25/02/2022 21:31
Chapter 8 : 8: Lời Mời Của Bạch Trắc Phi 25/02/2022 19:31
Chapter 7 : 7: Ân Điển 25/02/2022 17:31
Chapter 6 : 6: Thần Thiếp Yêu Người Bắn Tim Nạ! 25/02/2022 15:31
Chapter 5 : 5: Ăn Lẩu Sao 25/02/2022 13:31
Chapter 4 : 4: Người Của Phái Huyền Môn 25/02/2022 11:31
Chapter 3 : 3: Thái Tử Bị Ám Sát 25/02/2022 09:31
Chapter 2 : 2: Ta Đi Tìm Hắn Là Vì Muốn Cứu Hắn Một Mạng 25/02/2022 07:31
Chapter 1 : 1: Nàng Đây Là Ngại Mệnh Quá Dài Sao! 25/02/2022 05:31

comment

Có thể bạn thích xem

Người Đẹp Ngủ Lười Biếng - Nguoi Đep Ngu Luoi Bieng

Cập nhật lúc : 12/08/2019 23:38

Tình trạng : 11 / 11 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thê Tử Lười Biếng Của Nam Nhân Hung Hãn - The Tu Luoi Bieng Cua Nam Nhan Hung Han

Cập nhật lúc : 15/06/2019 18:11

Tình trạng : 70 / 70 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Anh Muốn Em Bất Cứ Lúc Nào - Anh Muon Em Bat Cu Luc Nao

Cập nhật lúc : 11/12/2019 14:22

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chú Tiêu Lúc Nào Cũng Tức Giận - Chu Tieu Luc Nao Cung Tuc Gian

Cập nhật lúc : 13/06/2021 23:58

Tình trạng : 52 / 54 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Ngày Nào Diệp Tiên Sinh Cũng Muốn Tỏ Tình Với Tôi - Ngay Nao Diep Tien Sinh Cung Muon To Tinh Voi Toi

Cập nhật lúc : 17/08/2021 04:58

Tình trạng : 64 / 64 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Lục Cung Vô Phi - Luc Cung Vo Phi

Cập nhật lúc : 18/08/2018 17:40

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Cung Đấu, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị - Quy Phi Dung Thuc Luc Chui Bay Ma Thuong Vi

Cập nhật lúc : 16/03/2022 17:58

Tình trạng : 179 / 181 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Tam Đại Vương Phi: Khuynh Cung Đại Náo - Tam Đai Vuong Phi: Khuynh Cung Đai Nao

Cập nhật lúc : 17/08/2018 16:00

Tình trạng : 70 / 70 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi - Cung Nu Thuong Vi Ky: Nhat Pham Hoang Quy Phi

Cập nhật lúc : 15/04/2022 02:05

Tình trạng : 1783 / 1785 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cung Đấu, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.190

Đọc truyện

Ngày Đầu Tiên Làm Quý Phi Ta Vào Lãnh Cung - Ngay Đau Tien Lam Quy Phi Ta Vao Lanh Cung

Cập nhật lúc : 26/04/2023 10:58

Tình trạng : 5 / 5 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tỉnh Mộng - Tinh Mong

Cập nhật lúc : 07/06/2023 06:58

Tình trạng : 75 / 75 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Horror - Kinh Dị, Nữ Cường

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên - Toi Ở Thanh Pho Bat Đau Tu Tien

Cập nhật lúc : 06/06/2023 22:29

Tình trạng : 1890 / 1892 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.286

Đọc truyện

[Phần 2] Tỏa Sáng Cho Chàng - [Phan 2] Toa Sang Cho Chang

Cập nhật lúc : 06/06/2023 20:59

Tình trạng : 5 / 7 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phù Hành Mạt Thế - Phu Hanh Mat The

Cập nhật lúc : 06/06/2023 19:58

Tình trạng : 46 / 48 Chapter

Thể loại: Bách Hợp, Mạt Thế

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhật Ký Ghẹo Nhau Của A A - Nhat Ky Gheo Nhau Cua A A

Cập nhật lúc : 06/06/2023 18:28

Tình trạng : 46 / 48 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hàng Long Quyết - Hang Long Quyet

Cập nhật lúc : 06/06/2023 17:59

Tình trạng : 173 / 175 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Bách Hợp, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện