Quang Âm Chi Ngoại

Quang Âm Chi Ngoai

Tác giả : Nhĩ Căn

Thể loại : Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 18/11/2023 03:30

Tình trạng : 363 / 365 Chapter

Lượt xem: 16179

Tác giả: Nhĩ Căn Thể loại: Tiên Hiệp Giới thiệu: Thiên địa là vạn vật chúng sinh khách xá, quang âm là từ xưa tới nay khách qua đường. Tử sinh khác biệt, thật giống như mộng cùng tỉnh khác biệt, xôn xao biến hóa, không thể cật vấn. Như vậy siêu việt sinh tử, đã vượt ra thiên địa, tại quang âm ngoài, chờ đợi chúng ta là cái gì? Đây là Nhĩ Căn kế « Tiên Nghịch » « Cầu Ma » « Ngã Dục Phong Thiên » « Nhất Niệm Vĩnh Hằng » « Tam Thốn Nhân Gian » sau, sáng tác bộ tiểu thuyết thứ sáu « Quang Âm Chi Ngoại »
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 363 : 363: Hứa Thanh Mở Huyền Diệu Thái! 2 18/11/2023 19:30
Chapter 362 : 362: Hứa Thanh Mở Huyền Diệu Thái! 1 18/11/2023 17:30
Chapter 361 : 361: Lại Là Ngươi! 2 18/11/2023 15:30
Chapter 360 : 360: Lại Là Ngươi! 1 18/11/2023 13:30
Chapter 359 : 359: Điên Cuồng Khai Khiếu 2 18/11/2023 11:30
Chapter 358 : 358: Điên Cuồng Khai Khiếu 1 18/11/2023 09:30
Chapter 357 : 357: Đoạt Thức Ăn 2 18/11/2023 07:30
Chapter 356 : 356: Đoạt Thức Ăn 1 18/11/2023 05:30
Chapter 355 : 355: Có Người Truyền Tống 2 18/11/2023 03:30
Chapter 354 : 354: Có Người Truyền Tống 1 18/11/2023 01:30
Chapter 353 : 353: Tham Chiến 2 17/11/2023 23:30
Chapter 352 : 352: Tham Chiến 1 17/11/2023 21:30
Chapter 351 : 351: Tuyên Chiến 2 17/11/2023 19:30
Chapter 350 : 350: Tuyên Chiến 1 17/11/2023 17:30
Chapter 349 : 349: Cơ Hội Từ Chiến Tranh 2 17/11/2023 15:30
Chapter 348 : 348: Cơ Hội Từ Chiến Tranh 1 17/11/2023 13:30
Chapter 347 : 347: Mặc Áo Bào Xám 2 17/11/2023 11:30
Chapter 346 : 346: Mặc Áo Bào Xám 1 17/11/2023 09:30
Chapter 345 : 345: Ngươi Mở Được Cái Gì 2 29/10/2022 09:28
Chapter 344 : 344: Ngươi Mở Được Cái Gì 1 29/10/2022 07:28
Chapter 343 : 343: Hộp Nguyện Vọng 2 29/10/2022 05:28
Chapter 342 : 342: Hộp Nguyện Vọng 1 29/10/2022 03:28
Chapter 341 : 341: Người Hộ Đạo Của Hứa Thanh 2 29/10/2022 01:28
Chapter 340 : 340: Người Hộ Đạo Của Hứa Thanh 1 28/10/2022 23:28
Chapter 339 : 339: Một Phù Hai Mạng 2 28/10/2022 21:28
Chapter 338 : 338: Một Phù Hai Mạng 1 28/10/2022 19:28
Chapter 337 : 337: Cực Kỳ Bi Thảm 2 28/10/2022 17:28
Chapter 336 : 336: Cực Kỳ Bi Thảm 1 28/10/2022 15:28
Chapter 335 : 335: Đằng Đằng Sát Khí 2 28/10/2022 13:28
Chapter 334 : 334: Đằng Đằng Sát Khí 1 28/10/2022 11:28
Chapter 333 : 333: Sát Cơ Hiện Lên 2 28/10/2022 09:28
Chapter 332 : 332: Sát Cơ Hiện Lên 1 28/10/2022 07:28
Chapter 331 : 331: Khai Khiếu Trên Hoang Đảo 2 28/10/2022 05:28
Chapter 330 : 330: Khai Khiếu Trên Hoang Đảo 1 28/10/2022 03:28
Chapter 329 : 329: Câu Long 2 28/10/2022 01:28
Chapter 328 : 328: Câu Long 1 27/10/2022 23:28
Chapter 327 : 327: Xem Tạo Hóa Của Ngươi 2 27/10/2022 21:28
Chapter 326 : 326: Xem Tạo Hóa Của Ngươi 1 27/10/2022 19:28
Chapter 325 : 325: Cái Này Chính Là Huyền Diệu Thái! 2 27/10/2022 17:28
Chapter 324 : 324: Cái Này Chính Là Huyền Diệu Thái! 1 27/10/2022 15:28
Chapter 323 : 323: Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh 2 27/10/2022 13:28
Chapter 322 : 322: Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh 1 27/10/2022 11:28
Chapter 321 : 321: Áo Bào Tím Gia Thân 2 27/10/2022 09:28
Chapter 320 : 320: Áo Bào Tím Gia Thân 1 27/10/2022 07:28
Chapter 319 : 319: Quy Luật Trên Núi 2 27/10/2022 05:28
Chapter 318 : 318: Quy Luật Trên Núi 1 27/10/2022 03:28
Chapter 317 : 317: Trên Núi Vang Lên Tiếng Chuông 2 27/10/2022 01:28
Chapter 316 : 316: Trên Núi Vang Lên Tiếng Chuông 1 26/10/2022 23:28
Chapter 315 : 315: Thoát Phàm 2 26/10/2022 21:28
Chapter 314 : 314: Thoát Phàm 1 26/10/2022 19:28
Chapter 313 : 313: Hoa Cái Chiếu Rọi! 2 26/10/2022 17:28
Chapter 312 : 312: Hoa Cái Chiếu Rọi! 1 26/10/2022 15:28
Chapter 311 : 311: Quỷ Dị Thổi Đèn 2 26/10/2022 13:28
Chapter 310 : 310: Quỷ Dị Thổi Đèn 1 26/10/2022 11:28
Chapter 309 : 309: Cầm Đèn Độc Tu 2 26/10/2022 09:28
Chapter 308 : 308: Cầm Đèn Độc Tu 1 26/10/2022 07:28
Chapter 307 : 307: Ra Ngoài Để Trúc Cơ! 2 26/10/2022 05:28
Chapter 306 : 306: Ra Ngoài Để Trúc Cơ! 1 26/10/2022 03:28
Chapter 305 : 305: Nha Đầu Ngốc 2 26/10/2022 01:28
Chapter 304 : 304: Nha Đầu Ngốc 1 25/10/2022 23:28
Chapter 303 : 303: Sư Huynh Ta Là Linh Nhi 2 25/10/2022 21:28
Chapter 302 : 302: Sư Huynh Ta Là Linh Nhi 1 25/10/2022 19:28
Chapter 301 : 301: Ba Người Tụ Họp 2 25/10/2022 17:28
Chapter 300 : 300: Ba Người Tụ Họp 1 25/10/2022 15:28
Chapter 299 : 299: Đáng Giá! 2 25/10/2022 13:28
Chapter 298 : 298: Đáng Giá! 1 25/10/2022 11:28
Chapter 297 : 297: Hứa Thanh Cũng Điên Rồi! 3 25/10/2022 09:28
Chapter 296 : 296: Hứa Thanh Cũng Điên Rồi! 2 25/10/2022 07:28
Chapter 295 : 295: Hứa Thanh Cũng Điên Rồi! 1 25/10/2022 05:28
Chapter 294 : 294: Miếu Di Ách 2 25/10/2022 03:28
Chapter 293 : 293: Miếu Di Ách 1 25/10/2022 01:28
Chapter 292 : 292: Như Thế Nào Là Điên Cuồng 2 24/10/2022 23:28
Chapter 291 : 291: Như Thế Nào Là Điên Cuồng 1 24/10/2022 21:28
Chapter 290 : 290: Câu Anh Thức Tỉnh 2 24/10/2022 19:28
Chapter 289 : 289: Câu Anh Thức Tỉnh 1 24/10/2022 17:28
Chapter 288 : 288: Phía Sau Có Độc 2 24/10/2022 15:28
Chapter 287 : 287: Phía Sau Có Độc 1 24/10/2022 13:28
Chapter 286 : 286: Phía Trên Cấm Địa 2 24/10/2022 11:28
Chapter 285 : 285: Phía Trên Cấm Địa 1 24/10/2022 09:28
Chapter 284 : 284: Rốt Cuộc Cũng Có Người Thành Thật 2 24/10/2022 07:28
Chapter 283 : 283: Rốt Cuộc Cũng Có Người Thành Thật 1 24/10/2022 05:28
Chapter 282 : 282: Cái Bóng Thức Tỉnh! 2 24/10/2022 03:28
Chapter 281 : 281: Cái Bóng Thức Tỉnh! 1 24/10/2022 01:28
Chapter 280 : 280: Huyết Luyện Tử Đói Khát 2 23/10/2022 23:28
Chapter 279 : 279: Huyết Luyện Tử Đói Khát 1 23/10/2022 21:28
Chapter 278 : 278: Mục Tiêu Trúc Cơ Tháp 2 23/10/2022 19:28
Chapter 277 : 277: Mục Tiêu Trúc Cơ Tháp 1 23/10/2022 17:28
Chapter 276 : 276: Đất Dị Tộc 2 23/10/2022 15:28
Chapter 275 : 275: Đất Dị Tộc 1 23/10/2022 13:28
Chapter 274 : 274: Đảo Câu Anh 2 23/10/2022 11:28
Chapter 273 : 273: Đảo Câu Anh 1 23/10/2022 09:28
Chapter 272 : 272: Phạt…diệt Tộc 2 23/10/2022 07:28
Chapter 271 : 271: Phạt…diệt Tộc 1 23/10/2022 05:28
Chapter 270 : 270: Nội Dung Trong Ngọc Giản 3 23/10/2022 03:28
Chapter 269 : 269: Nội Dung Trong Ngọc Giản 2 23/10/2022 01:28
Chapter 268 : 268: Nội Dung Trong Ngọc Giản 1 22/10/2022 23:28
Chapter 267 : 267: Loan Giá Thái Dương 2 22/10/2022 21:28
Chapter 266 : 266: Loan Giá Thái Dương 1 22/10/2022 19:28
Chapter 265 : 265: Mệnh Hỏa Huyền Diệu Chiếu Rọi Thiên Cung 2 22/10/2022 17:28
Chapter 264 : 264: Mệnh Hỏa Huyền Diệu Chiếu Rọi Thiên Cung 1 22/10/2022 15:28
Chapter 263 : 263: Cúc Thạch 3 22/10/2022 13:28
Chapter 262 : 262: Cúc Thạch 2 22/10/2022 11:28
Chapter 261 : 261: Cúc Thạch 1 22/10/2022 09:28
Chapter 260 : 260: Hứa Thanh Sư Đệ Ngươi Có Ở Đây Không 2 22/10/2022 07:28
Chapter 259 : 259: Hứa Thanh Sư Đệ Ngươi Có Ở Đây Không 1 22/10/2022 05:28
Chapter 258 : 258: Thiếu Niên Câm 2 22/10/2022 03:28
Chapter 257 : 257: Thiếu Niên Câm 1 22/10/2022 01:28
Chapter 256 : 256: Hai Trăm Bảy 2 21/10/2022 23:28
Chapter 255 : 255: Hai Trăm Bảy 1 21/10/2022 21:28
Chapter 254 : 254: Huyền U Cổ Hoàng 2 21/10/2022 19:28
Chapter 253 : 253: Huyền U Cổ Hoàng 1 21/10/2022 17:28
Chapter 252 : 252: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết 2 21/10/2022 15:28
Chapter 251 : 251: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết 1 21/10/2022 13:28
Chapter 250 : 250: Vạn Kiếp Bất Phục 2 21/10/2022 11:28
Chapter 249 : 249: Vạn Kiếp Bất Phục 1 21/10/2022 09:28
Chapter 248 : 248: Chạy Trời Không Khỏi Nắng 2 21/10/2022 07:28
Chapter 247 : 247: Chạy Trời Không Khỏi Nắng 1 21/10/2022 05:28
Chapter 246 : 246: Sự Lo Lắng Của Lão Tổ 2 21/10/2022 03:28
Chapter 245 : 245: Sự Lo Lắng Của Lão Tổ 1 21/10/2022 01:28
Chapter 244 : 244: Đi Trên Hồng Nguyên 2 20/10/2022 23:28
Chapter 243 : 243: Đi Trên Hồng Nguyên 1 20/10/2022 21:28
Chapter 242 : 242: 50 Chọn 1 2 20/10/2022 19:28
Chapter 241 : 241: 50 Chọn 1 1 20/10/2022 17:28
Chapter 240 : 240: Cuối Cùng Gặp La Sát 2 20/10/2022 15:28
Chapter 239 : 239: Cuối Cùng Gặp La Sát 1 20/10/2022 13:28
Chapter 238 : 238: Khách Sạn Quỷ Dị 3 20/10/2022 11:28
Chapter 237 : 237: Khách Sạn Quỷ Dị 2 20/10/2022 09:28
Chapter 236 : 236: Khách Sạn Quỷ Dị 1 20/10/2022 07:28
Chapter 235 : 235: Chủ Nợ Tới Cửa 2 20/10/2022 05:28
Chapter 234 : 234: Chủ Nợ Tới Cửa 1 20/10/2022 03:28
Chapter 233 : 233: Cố Mộc Thanh 2 20/10/2022 01:28
Chapter 232 : 232: Cố Mộc Thanh 1 19/10/2022 23:28
Chapter 231 : 231: Giống Như Phượng Hoàng Lại Giống Như Ưng 3 19/10/2022 21:28
Chapter 230 : 230: Giống Như Phượng Hoàng Lại Giống Như Ưng 2 19/10/2022 19:28
Chapter 229 : 229: Giống Như Phượng Hoàng Lại Giống Như Ưng 1 19/10/2022 17:28
Chapter 228 : 228: Máu Nhuộm Đảo Hải Tích 3 19/10/2022 15:28
Chapter 227 : 227: Máu Nhuộm Đảo Hải Tích 2 19/10/2022 13:28
Chapter 226 : 226: Máu Nhuộm Đảo Hải Tích 1 19/10/2022 11:28
Chapter 225 : 225: Giết Người Đoạt Bảo 2 19/10/2022 09:28
Chapter 224 : 224: Giết Người Đoạt Bảo 1 19/10/2022 07:28
Chapter 223 : 223: Kim Mang Làm Cho Người Ta Điên Cuồng 3 19/10/2022 05:28
Chapter 222 : 222: Kim Mang Làm Cho Người Ta Điên Cuồng 2 19/10/2022 03:28
Chapter 221 : 221: Kim Mang Làm Cho Người Ta Điên Cuồng 1 19/10/2022 01:28
Chapter 220 : 220: Quan Hệ Minh Hữu Không Thể Phá Vỡ 2 18/10/2022 23:28
Chapter 219 : 219: Quan Hệ Minh Hữu Không Thể Phá Vỡ 1 18/10/2022 21:28
Chapter 218 : 218: Quy Tắc Của Hứa Thanh 2 18/10/2022 19:28
Chapter 217 : 217: Quy Tắc Của Hứa Thanh 1 28/10/2022 19:29
Chapter 216 : 216: Đêm Độc 2 28/10/2022 17:29
Chapter 215 : 215: Đêm Độc 1 28/10/2022 15:29
Chapter 214 : 214: Đừng Đến Chọc Ta 2 28/10/2022 13:29
Chapter 213 : 213: Đừng Đến Chọc Ta 1 28/10/2022 11:29
Chapter 212 : 212: Hung Thần Lên Đảo 3 28/10/2022 09:29
Chapter 211 : 211: Hung Thần Lên Đảo 2 28/10/2022 07:29
Chapter 210 : 210: Hung Thần Lên Đảo 1 28/10/2022 05:29
Chapter 209 : 209: Dùng Biển Ngộ Pháp 3 28/10/2022 03:29
Chapter 208 : 208: Dùng Biển Ngộ Pháp 2 28/10/2022 01:29
Chapter 207 : 207: Dùng Biển Ngộ Pháp 1 27/10/2022 23:29
Chapter 206 : 206: Long Ảnh Trong Biển Sâu 3 27/10/2022 21:29
Chapter 205 : 205: Long Ảnh Trong Biển Sâu 2 27/10/2022 19:29
Chapter 204 : 204: Long Ảnh Trong Biển Sâu 1 27/10/2022 17:29
Chapter 203 : 203: Bách Âm Thành Âm 3 27/10/2022 15:29
Chapter 202 : 202: Bách Âm Thành Âm 2 27/10/2022 13:29
Chapter 201 : 201: Bách Âm Thành Âm 1 27/10/2022 11:29
Chapter 200 : 200: Giá Cả Vừa Phải 2 27/10/2022 09:29
Chapter 199 : 199: Giá Cả Vừa Phải 1 27/10/2022 07:29
Chapter 198 : 198: Long Liễn Thanh Đồng 2 27/10/2022 05:29
Chapter 197 : 197: Long Liễn Thanh Đồng 1 27/10/2022 03:29
Chapter 196 : 196: Người Mới Ra Biển 2 27/10/2022 01:29
Chapter 195 : 195: Người Mới Ra Biển 1 26/10/2022 23:29
Chapter 194 : 194: Trương Tam Đặt Cược 2 26/10/2022 21:29
Chapter 193 : 193: Trương Tam Đặt Cược 1 26/10/2022 19:29
Chapter 192 : 192: Long Kình Biển Cấm 3 26/10/2022 17:29
Chapter 191 : 191: Long Kình Biển Cấm 2 26/10/2022 15:29
Chapter 190 : 190: Long Kình Biển Cấm 1 26/10/2022 13:29
Chapter 189 : 189: Bạt Phần Thương Sinh 3 26/10/2022 11:29
Chapter 188 : 188: Bạt Phần Thương Sinh 2 26/10/2022 09:29
Chapter 187 : 187: Bạt Phần Thương Sinh 1 26/10/2022 07:29
Chapter 186 : 186: Sát Ngư Giết Cá! 3 26/10/2022 05:29
Chapter 185 : 185: Sát Ngư Giết Cá! 2 26/10/2022 03:29
Chapter 184 : 184: Sát Ngư Giết Cá! 1 26/10/2022 01:29
Chapter 183 : 183: Đường Dẫn Tới Hoàng Tuyền 2 25/10/2022 23:29
Chapter 182 : 182: Đường Dẫn Tới Hoàng Tuyền 1 25/10/2022 21:29
Chapter 181 : 181: Nhị Điện Hạ Ngang Ngược 2 25/10/2022 19:29
Chapter 180 : 180: Nhị Điện Hạ Ngang Ngược 1 25/10/2022 17:29
Chapter 179 : 179: Hoàng Nham Kinh Khủng 3 25/10/2022 15:29
Chapter 178 : 178: Hoàng Nham Kinh Khủng 2 25/10/2022 13:29
Chapter 177 : 177: Hoàng Nham Kinh Khủng 1 25/10/2022 11:29
Chapter 176 : 176: Lão Tổ Ngốc Nghếch 3 25/10/2022 09:29
Chapter 175 : 175: Lão Tổ Ngốc Nghếch 2 25/10/2022 07:29
Chapter 174 : 174: Lão Tổ Ngốc Nghếch 1 25/10/2022 05:29
Chapter 173 : 173: Ta Mời Ngươi Ăn Trứng 2 25/10/2022 03:29
Chapter 172 : 172: Ta Mời Ngươi Ăn Trứng 1 25/10/2022 01:29
Chapter 171 : 171: Hợp Lý 3 24/10/2022 23:29
Chapter 170 : 170: Hợp Lý 2 24/10/2022 21:29
Chapter 169 : 169: Hợp Lý 1 24/10/2022 19:29
Chapter 168 : 168: Nổi Danh Không Dễ Dàng 3 24/10/2022 17:29
Chapter 167 : 167: Nổi Danh Không Dễ Dàng 2 24/10/2022 15:29
Chapter 166 : 166: Nổi Danh Không Dễ Dàng 1 24/10/2022 13:29
Chapter 165 : 165: Vượt Qua Ranh Giới! 3 24/10/2022 11:29
Chapter 164 : 164: Vượt Qua Ranh Giới! 2 24/10/2022 09:29
Chapter 163 : 163: Vượt Qua Ranh Giới! 1 24/10/2022 07:29
Chapter 162 : 162: Đoạt Công Của Ta 3 24/10/2022 05:29
Chapter 161 : 161: Đoạt Công Của Ta 2 24/10/2022 03:29
Chapter 160 : 160: Đoạt Công Của Ta 1 24/10/2022 01:29
Chapter 159 : 159: Bí Mật Trị Giá 100 Linh Thạch 4 23/10/2022 23:29
Chapter 158 : 158: Bí Mật Trị Giá 100 Linh Thạch 3 23/10/2022 21:29
Chapter 157 : 157: Bí Mật Trị Giá 100 Linh Thạch 2 23/10/2022 19:29
Chapter 156 : 156: Bí Mật Trị Giá 100 Linh Thạch 1 23/10/2022 17:29
Chapter 155 : 155: Ọt Ọt Ọt Ọt 2 23/10/2022 15:29
Chapter 154 : 154: Ọt Ọt Ọt Ọt 1 23/10/2022 13:29
Chapter 153 : 153: Hứa Thanh Chăm Chỉ 2 23/10/2022 11:29
Chapter 152 : 152: Hứa Thanh Chăm Chỉ 1 23/10/2022 09:29
Chapter 151 : 151: Người Háo Sắc 3 23/10/2022 07:29
Chapter 150 : 150: Người Háo Sắc 2 23/10/2022 05:29
Chapter 149 : 149: Người Háo Sắc 1 23/10/2022 03:29
Chapter 148 : 148: Bóng Hình Xinh Đẹp Dưới Ô 3 23/10/2022 01:29
Chapter 147 : 147: Bóng Hình Xinh Đẹp Dưới Ô 2 22/10/2022 23:29
Chapter 146 : 146: Bóng Hình Xinh Đẹp Dưới Ô 1 22/10/2022 21:29
Chapter 145 : 145: Không Mời Chớ Vào 2 22/10/2022 19:29
Chapter 144 : 144: Không Mời Chớ Vào 1 22/10/2022 17:29
Chapter 143 : 143: Bóng Ảnh Cô Độc Trong Đêm Mưa 2 22/10/2022 15:29
Chapter 142 : 142: Bóng Ảnh Cô Độc Trong Đêm Mưa 1 22/10/2022 13:29
Chapter 141 : 141: Sinh Nhật Một Mình 2 22/10/2022 11:29
Chapter 140 : 140: Sinh Nhật Một Mình 1 22/10/2022 09:29
Chapter 139 : 139: Cho Một Linh Tệ 2 22/10/2022 07:29
Chapter 138 : 138: Cho Một Linh Tệ 1 22/10/2022 05:29
Chapter 137 : 137: Người Mới Của Bộ Hung Ti 3 22/10/2022 03:29
Chapter 136 : 136: Người Mới Của Bộ Hung Ti 2 22/10/2022 01:29
Chapter 135 : 135: Người Mới Của Bộ Hung Ti 1 21/10/2022 23:29
Chapter 134 : 134: Đội Trưởng Kỳ Quái 4 21/10/2022 21:29
Chapter 133 : 133: Đội Trưởng Kỳ Quái 3 21/10/2022 19:29
Chapter 132 : 132: Đội Trưởng Kỳ Quái 2 21/10/2022 17:29
Chapter 131 : 131: Đội Trưởng Kỳ Quái 1 21/10/2022 15:29
Chapter 130 : 130: Hóa Bướm 2 21/10/2022 13:29
Chapter 129 : 129: Hóa Bướm 1 21/10/2022 11:29
Chapter 128 : 128: Dùng Biển Tu Luyện 4 21/10/2022 09:29
Chapter 127 : 127: Dùng Biển Tu Luyện 3 21/10/2022 07:29
Chapter 126 : 126: Dùng Biển Tu Luyện 2 21/10/2022 05:29
Chapter 125 : 125: Dùng Biển Tu Luyện 1 21/10/2022 03:29
Chapter 124 : 124: Đồng Liêu 3 21/10/2022 01:29
Chapter 123 : 123: Đồng Liêu 2 20/10/2022 23:29
Chapter 122 : 122: Đồng Liêu 1 20/10/2022 21:29
Chapter 121 : 121: Dựa Vào Thuyền Mà Sống 4 20/10/2022 19:29
Chapter 120 : 120: Dựa Vào Thuyền Mà Sống 3 20/10/2022 17:29
Chapter 119 : 119: Dựa Vào Thuyền Mà Sống 2 20/10/2022 15:29
Chapter 118 : 118: Dựa Vào Thuyền Mà Sống 1 20/10/2022 13:29
Chapter 117 : 117: Ngọn Núi Thứ Bảy 2 20/10/2022 11:29
Chapter 116 : 116: Ngọn Núi Thứ Bảy 1 20/10/2022 09:29
Chapter 115 : 115: Thần Huyết 2 20/10/2022 07:29
Chapter 114 : 114: Thần Huyết 1 20/10/2022 05:29
Chapter 113 : 113: Có Bán Thi Thể Không 2 20/10/2022 03:29
Chapter 112 : 112: Có Bán Thi Thể Không 1 20/10/2022 01:29
Chapter 111 : 111: Thất Huyết Đồng 3 19/10/2022 23:29
Chapter 110 : 110: Thất Huyết Đồng 2 19/10/2022 21:29
Chapter 109 : 109: Thất Huyết Đồng 1 19/10/2022 19:29
Chapter 108 : 108: Hỏa Thiêu Kim Cương Tông 3 19/10/2022 17:29
Chapter 107 : 107: Hỏa Thiêu Kim Cương Tông 2 19/10/2022 15:29
Chapter 106 : 106: Hỏa Thiêu Kim Cương Tông 1 19/10/2022 13:29
Chapter 105 : 105: Có Thù Tất Báo 2 19/10/2022 11:29
Chapter 104 : 104: Có Thù Tất Báo 1 19/10/2022 09:29
Chapter 103 : 103: Nhân Và Quả 3 19/10/2022 07:29
Chapter 102 : 102: Nhân Và Quả 2 19/10/2022 05:29
Chapter 101 : 101: Nhân Và Quả 1 19/10/2022 03:29
Chapter 100 : 100: Khôi Ảnh Đại Thành 2 19/10/2022 01:29
Chapter 99 : 99: Khôi Ảnh Đại Thành 1 18/10/2022 23:29
Chapter 98 : 98: Nữ Nhân Bạch Y Vô Diện 2 18/10/2022 21:29
Chapter 97 : 97: Nữ Nhân Bạch Y Vô Diện 1 18/10/2022 19:29
Chapter 96 : 96: Thiên La Địa Võng 2 18/10/2022 17:29
Chapter 95 : 95: Thiên La Địa Võng 1 18/10/2022 15:29
Chapter 94 : 94: Khuếch Trương 2 18/10/2022 13:29
Chapter 93 : 93: Khuếch Trương 1 18/10/2022 11:29
Chapter 92 : 92: Một Khúc Tàn Tình Niệm Hồng Trần 2 18/10/2022 09:29
Chapter 91 : 91: Một Khúc Tàn Tình Niệm Hồng Trần 1 18/10/2022 07:29
Chapter 90 : 90: Đuổi Cùng Giết Tận 2 18/10/2022 05:29
Chapter 89 : 89: Đuổi Cùng Giết Tận 1 18/10/2022 03:29
Chapter 88 : 88: Nắm Quyền Sinh Sát Trong Tay 2 18/10/2022 01:29
Chapter 87 : 87: Nắm Quyền Sinh Sát Trong Tay 1 17/10/2022 23:29
Chapter 86 : 86: Giết Chết Bất Luận Tội 2 17/10/2022 21:29
Chapter 85 : 85: Giết Chết Bất Luận Tội 1 17/10/2022 19:29
Chapter 84 : 84: Gió Đã Bắt Đầu Thổi 3 17/10/2022 17:29
Chapter 83 : 83: Gió Đã Bắt Đầu Thổi 2 17/10/2022 15:29
Chapter 82 : 82: Gió Đã Bắt Đầu Thổi 1 17/10/2022 13:29
Chapter 81 : 81: Không Hẹn Mà Gặp 2 17/10/2022 11:29
Chapter 80 : 80: Không Hẹn Mà Gặp 1 17/10/2022 09:29
Chapter 79 : 79: Màu Đen Vĩnh Hằng 2 17/10/2022 07:29
Chapter 78 : 78: Màu Đen Vĩnh Hằng 1 17/10/2022 05:29
Chapter 77 : 77: Trái Sinh Phải Tử 2 17/10/2022 03:29
Chapter 76 : 76: Trái Sinh Phải Tử 1 17/10/2022 01:29
Chapter 75 : 75: Hắn Đã Mua Đảm Bảo Từ Chỗ Của Ta 2 16/10/2022 23:29
Chapter 74 : 74: Hắn Đã Mua Đảm Bảo Từ Chỗ Của Ta 1 16/10/2022 21:29
Chapter 73 : 73: Lịch Dương Vũ Kim 3 16/10/2022 19:29
Chapter 72 : 72: Lịch Dương Vũ Kim 2 16/10/2022 17:29
Chapter 71 : 71: Lịch Dương Vũ Kim 1 16/10/2022 15:29
Chapter 70 : 70: Chia Tay 2 16/10/2022 13:29
Chapter 69 : 69: Chia Tay 1 16/10/2022 11:29
Chapter 68 : 68: Đi Trong Bóng Tối Không Cần Ánh Sáng 2 16/10/2022 09:29
Chapter 67 : 67: Đi Trong Bóng Tối Không Cần Ánh Sáng 1 16/10/2022 07:29
Chapter 66 : 66: Người Như Ngọc 2 16/10/2022 05:29
Chapter 65 : 65: Người Như Ngọc 1 16/10/2022 03:29
Chapter 64 : 64: Bóng Dáng Xế Chiều 3 16/10/2022 01:29
Chapter 63 : 63: Bóng Dáng Xế Chiều 2 15/10/2022 23:29
Chapter 62 : 62: Bóng Dáng Xế Chiều 1 15/10/2022 21:29
Chapter 61 : 61: Hủy Thi Tán 2 15/10/2022 19:29
Chapter 60 : 60: Hủy Thi Tán 1 15/10/2022 17:29
Chapter 59 : 59: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Trả Lời 2 15/10/2022 15:29
Chapter 58 : 58: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Trả Lời 1 15/10/2022 13:29
Chapter 57 : 57: Một Đao Kia 3 15/10/2022 11:29
Chapter 56 : 56: Một Đao Kia 2 15/10/2022 09:29
Chapter 55 : 55: Một Đao Kia 1 15/10/2022 07:29
Chapter 54 : 54: Thần Miếu 2 15/10/2022 05:29
Chapter 53 : 53: Thần Miếu 1 15/10/2022 03:29
Chapter 52 : 52: Khát Vọng Về Tri Thức 2 15/10/2022 01:29
Chapter 51 : 51: Khát Vọng Về Tri Thức 1 14/10/2022 23:29
Chapter 50 : 50: Nhà 2 14/10/2022 21:29
Chapter 49 : 49: Nhà 1 14/10/2022 19:29
Chapter 48 : 48: Khói Lửa Nhân Gian 2 14/10/2022 17:29
Chapter 47 : 47: Khói Lửa Nhân Gian 1 14/10/2022 15:29
Chapter 46 : 46: Bách Đại Sư 2 14/10/2022 13:29
Chapter 45 : 45: Bách Đại Sư 1 14/10/2022 11:29
Chapter 44 : 44: Ngươi Đến Cùng Là Cái Gì 2 14/10/2022 09:29
Chapter 43 : 43: Ngươi Đến Cùng Là Cái Gì 1 14/10/2022 07:29
Chapter 42 : 42: Quân Hỏi Ngày Về Không Có Hạn Kỳ 4 14/10/2022 05:29
Chapter 41 : 41: Quân Hỏi Ngày Về Không Có Hạn Kỳ 3 14/10/2022 03:29
Chapter 40 : 40: Quân Hỏi Ngày Về Không Có Hạn Kỳ 2 14/10/2022 01:29
Chapter 39 : 39: Quân Hỏi Ngày Về Không Có Hạn Kỳ 1 13/10/2022 23:29
Chapter 38 : 38: Hoàng Hôn Màu Máu 3 13/10/2022 21:29
Chapter 37 : 37 13/10/2022 19:29
Chapter 36 : 36: Hoàng Hôn Màu Máu 2 13/10/2022 17:29
Chapter 35 : 35: Hoàng Hôn Màu Máu 13/10/2022 15:29
Chapter 34 : 34: Nguy Cơ Tứ Phía 3 13/10/2022 13:29
Chapter 33 : 33: Nguy Cơ Tứ Phía 2 13/10/2022 11:29
Chapter 32 : 32 13/10/2022 09:29
Chapter 31 : 31: Hu3 13/10/2022 07:29
Chapter 30 : 30: Huyết Ảnh 2 13/10/2022 05:29
Chapter 29 : 29: Huyết Ảnh 13/10/2022 03:29
Chapter 28 : 28: Những Cấm Kỵ Trong Cấm Khu 3 13/10/2022 01:29
Chapter 27 : 27: Những Cấm Kỵ Trong Cấm Khu 2 12/10/2022 23:29
Chapter 26 : 26: Những Cấm Kỵ Trong Cấm Khu 12/10/2022 21:29
Chapter 25 : 25: Tập Hợp 2 12/10/2022 19:29
Chapter 24 : 24: Tập Hợp 12/10/2022 17:29
Chapter 23 : 23: Quần Áo Mới 3 12/10/2022 15:29
Chapter 22 : 22: Quần Áo Mới 2 12/10/2022 13:29
Chapter 21 : 21: Quần Áo Mới 12/10/2022 11:29
Chapter 20 : 20: Kết Cục Của Mối Đe Dọa 3 12/10/2022 09:29
Chapter 19 : 19: Kết Cục Của Mối Đe Dọa 2 12/10/2022 07:29
Chapter 18 : 18: Kết Cục Của Mối Đe Dọa 12/10/2022 05:29
Chapter 17 : 17: Ba Bộ Bát Đũa 2 18/06/2022 13:28
Chapter 16 : 16: Ba Bộ Bát Đũa 18/06/2022 11:28
Chapter 15 : 15: Mời Ngươi Ăn 3 18/06/2022 09:28
Chapter 14 : 14: Mời Ngươi Ăn 2 18/06/2022 07:28
Chapter 13 : 13: Mời Ngươi Ăn 18/06/2022 05:28
Chapter 12 : 12: Tiểu Hài Tử 2 18/06/2022 03:28
Chapter 11 : 11: Tiểu Hài Tử 18/06/2022 01:28
Chapter 10 : 10: Doanh Trại Thập Hoang Giả 2 17/06/2022 23:28
Chapter 9 : 9: Doanh Trại Thập Hoang Giả 17/06/2022 21:28
Chapter 8 : 8: Khách Không Mời Mà Đến 2 17/06/2022 19:28
Chapter 7 : 7 17/06/2022 17:28
Chapter 6 : 6: Chúc Yên Nghỉ 2 17/06/2022 15:28
Chapter 5 : 5: Chúc Yên Nghỉ 17/06/2022 13:28
Chapter 4 : 4: Dị Chất 2 17/06/2022 11:28
Chapter 3 : 3: Dị Chất 17/06/2022 09:28
Chapter 2 : 2: Còn Sống 2 17/06/2022 07:28
Chapter 1 : 1: Còn Sống 17/06/2022 05:28

comment

Có thể bạn thích xem

Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma - He Thong Thien Ngoai Chi Ma

Cập nhật lúc : 29/12/2022 06:29

Tình trạng : 190 / 192 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đông Phương Bất Bại Chi Ám Dạ Ôn Nhu - Đong Phuong Bat Bai Chi Ám Da Ôn Nhu

Cập nhật lúc : 24/05/2019 22:33

Tình trạng : 71 / 71 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phi Hồ Ngoại Truyện - Phi Ho Ngoai Truyen

Cập nhật lúc : 07/07/2018 09:00

Tình trạng : 84 / 84 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thanh Triều Ngoại Sử - Thanh Trieu Ngoai Su

Cập nhật lúc : 08/12/2019 10:33

Tình trạng : 52 / 52 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Võ Lâm Ngoại Sử - Vo Lam Ngoai Su

Cập nhật lúc : 10/03/2021 13:57

Tình trạng : 37 / 39 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Động Đình Hồ Ngoại Sử - Đong Đinh Ho Ngoai Su

Cập nhật lúc : 10/12/2017 10:43

Tình trạng : 30 / 30 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Historical - Lịch Sử

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thanh Triều Ngoại Sử 3 - Thanh Trieu Ngoai Su 3

Cập nhật lúc : 29/12/2019 18:55

Tình trạng : 29 / 29 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ma Đạo Tổ Sư Ngoại Truyện Nhân Vật - Ma Đao To Su Ngoai Truyen Nhan Vat

Cập nhật lúc : 27/08/2021 07:58

Tình trạng : 87 / 87 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Tieu Canh Nien Luu Quang

Cập nhật lúc : 28/02/2019 07:45

Tình trạng : 57 / 57 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nàng Đến Từ Dao Quang - Nang Đen Tu Dao Quang

Cập nhật lúc : 09/05/2021 13:58

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Cứu Vớt Bạch Nguyệt Quang - Cuu Vot Bach Nguyet Quang

Cập nhật lúc : 11/04/2022 07:02

Tình trạng : 76 / 78 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Bách Hợp, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Cô Ấy Quá Ngọt Ngào - Co Ấy Qua Ngot Ngao

Cập nhật lúc : 28/11/2023 17:09

Tình trạng : 111 / 111 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Thần Y Trở Lại - Than Y Tro Lai

Cập nhật lúc : 02/12/2023 07:01

Tình trạng : 2850 / 2852 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.629

Đọc truyện

Thiên Đạo Phi Tiên - Thien Đao Phi Tien

Cập nhật lúc : 03/12/2023 06:58

Tình trạng : 183 / 185 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn - Chang Re Vo Dung La Tien Ton

Cập nhật lúc : 02/12/2023 09:58

Tình trạng : 1166 / 1168 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.389

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 02/12/2023 06:31

Tình trạng : 2585 / 2587 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.413

Đọc truyện

Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Su Phu Toi La Than Tien

Cập nhật lúc : 02/12/2023 09:30

Tình trạng : 2320 / 2322 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đô Thị, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.262

Đọc truyện