Quân Sự

Giang Sơn Mĩ Sắc - Giang Son Mi Sac

100 / 100

Đông A Nông Sự - Đong A Nong Su

174 / 176

Quân Phu Khó Chiều - Quan Phu Kho Chieu

34 / 36

Vụ Án Cuối Cùng - Vu Án Cuoi Cung

52 / 54

Thiên Hạ - Thien Ha

711 / 711

Thiên Hạ - Thien Ha

Chữ 16.179 23/08/2021

Tam Quốc Diễn Nghĩa - Tam Quoc Dien Nghia

120 / 120