Quân Sự

Ai Tông Mạt Quốc - Ai Tong Mat Quoc

40 / 42

Đạo Quân - Đao Quan

663 / 665

Đạo Quân - Đao Quan

Chữ 16.179 06/03/2023

Nhất Đại Quân Sư - Nhat Đai Quan Su

14 / 16

Cơ Võ Phong Bạo - Co Vo Phong Bao

50 / 52

Quân Khu 9 - Quan Khu 9

15 / 17

Quân Khu 9 - Quan Khu 9

Chữ 16.179 20/08/2022

Tào Tháo Thiên Bá - Tao Thao Thien Ba

15 / 15

Iraq Phong Vân - Iraq Phong Van

40 / 42

Iraq Phong Vân - Iraq Phong Van

Chữ 16.179 24/07/2022