Phương Thức Nghịch Tập Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Phuong Thuc Nghich Tap Cua Nu Phu Phao Hoi

Tác giả : Ngô Lộc

Thể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 24/05/2023 18:28

Tình trạng : 183 / 185 Chapter

Lượt xem: 16179

Truyện Phương Thức Nghịch Tập Của Nữ Phụ Pháo Hôi của tác giả Ngô Lộc kể về Nguyệt Ninh bất cẩn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tổng tài đang hot trên mạng. Quyển tiểu thuyết ngược luyến tình thâm vô cùng cẩu huyết, thế nhưng rất nhiều người yêu thích. Nàng chỉ lỡ miệng phun tào một vài câu không hay cho lắm mà thôi, nhưng chẳng may thay nàng lại bị xuyên vào tiểu thuyết ấy
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 183 : 183 24/05/2023 19:28
Chapter 182 : 182 24/05/2023 17:28
Chapter 181 : 181 24/05/2023 15:28
Chapter 180 : 180 24/05/2023 13:28
Chapter 179 : 179 24/05/2023 11:28
Chapter 178 : 178 24/05/2023 09:28
Chapter 177 : 177 24/05/2023 07:28
Chapter 176 : 176 24/05/2023 05:28
Chapter 175 : 175 24/05/2023 03:28
Chapter 174 : 174 24/05/2023 01:28
Chapter 173 : 173 23/05/2023 23:28
Chapter 172 : 172 23/05/2023 21:28
Chapter 171 : 171 23/05/2023 19:28
Chapter 170 : 170 23/05/2023 17:28
Chapter 169 : 169 23/05/2023 15:28
Chapter 168 : 168 23/05/2023 13:28
Chapter 167 : 167 23/05/2023 11:28
Chapter 166 : 166 23/05/2023 09:28
Chapter 165 : 165 23/05/2023 07:28
Chapter 164 : 164 23/05/2023 05:28
Chapter 163 : 163 23/05/2023 03:28
Chapter 162 : 162 23/05/2023 01:28
Chapter 161 : 161 22/05/2023 23:28
Chapter 160 : 160 22/05/2023 21:28
Chapter 159 : 159 22/05/2023 19:28
Chapter 158 : 158 22/05/2023 17:28
Chapter 157 : 157 22/05/2023 15:28
Chapter 156 : 156 22/05/2023 13:28
Chapter 155 : 155 22/05/2023 11:28
Chapter 154 : 154 22/05/2023 09:28
Chapter 153 : 153 22/05/2023 07:28
Chapter 152 : 152 22/05/2023 05:28
Chapter 151 : 151 22/05/2023 03:28
Chapter 150 : 150 22/05/2023 01:28
Chapter 149 : 149 21/05/2023 23:28
Chapter 148 : 148 21/05/2023 21:28
Chapter 147 : 147 21/05/2023 19:28
Chapter 146 : 146 21/05/2023 17:28
Chapter 145 : 145 21/05/2023 15:28
Chapter 144 : 144 21/05/2023 13:28
Chapter 143 : 143 21/05/2023 11:28
Chapter 142 : 142 21/05/2023 09:28
Chapter 141 : 141 21/05/2023 07:28
Chapter 140 : 140 21/05/2023 05:28
Chapter 139 : 139 21/05/2023 03:28
Chapter 138 : 138 21/05/2023 01:28
Chapter 137 : 137 20/05/2023 23:28
Chapter 136 : 136 20/05/2023 21:28
Chapter 135 : 135 20/05/2023 19:28
Chapter 134 : 134 20/05/2023 17:28
Chapter 133 : 133 20/05/2023 15:28
Chapter 132 : 132 20/05/2023 13:28
Chapter 131 : 131 20/05/2023 11:28
Chapter 130 : 130 20/05/2023 09:28
Chapter 129 : 129 20/05/2023 07:28
Chapter 128 : 128 20/05/2023 05:28
Chapter 127 : 127 20/05/2023 03:28
Chapter 126 : 126 20/05/2023 01:28
Chapter 125 : 125 19/05/2023 23:28
Chapter 124 : 124 19/05/2023 21:28
Chapter 123 : 123 19/05/2023 19:28
Chapter 122 : 122 19/05/2023 17:28
Chapter 121 : 121 19/05/2023 15:28
Chapter 120 : 120 19/05/2023 13:28
Chapter 119 : 119 19/05/2023 11:28
Chapter 118 : 118 19/05/2023 09:28
Chapter 117 : 117 19/05/2023 07:28
Chapter 116 : 116 19/05/2023 05:28
Chapter 115 : 115 19/05/2023 03:28
Chapter 114 : 114 19/05/2023 01:28
Chapter 113 : 113 18/05/2023 23:28
Chapter 112 : 112 18/05/2023 21:28
Chapter 111 : 111 18/05/2023 19:28
Chapter 110 : 110 18/05/2023 17:28
Chapter 109 : 109 18/05/2023 15:28
Chapter 108 : 108 18/05/2023 13:28
Chapter 107 : 107 18/05/2023 11:28
Chapter 106 : 106 18/05/2023 09:28
Chapter 105 : 105 18/05/2023 07:28
Chapter 104 : 104 18/05/2023 05:28
Chapter 103 : 103 18/05/2023 03:28
Chapter 102 : 102 18/05/2023 01:28
Chapter 101 : 101 17/05/2023 23:28
Chapter 100 : 100 17/05/2023 21:28
Chapter 99 : 99 17/05/2023 19:28
Chapter 98 : 98 17/05/2023 17:28
Chapter 97 : 97 17/05/2023 15:28
Chapter 96 : 96 17/05/2023 13:28
Chapter 95 : 95 17/05/2023 11:28
Chapter 94 : 94 17/05/2023 09:28
Chapter 93 : 93 17/05/2023 07:28
Chapter 92 : 92 17/05/2023 05:28
Chapter 91 : 91 17/05/2023 03:28
Chapter 90 : 90 17/05/2023 01:28
Chapter 89 : 89 16/05/2023 23:28
Chapter 88 : 88 16/05/2023 21:28
Chapter 87 : 87 16/05/2023 19:28
Chapter 86 : 86 16/05/2023 17:28
Chapter 85 : 85 16/05/2023 15:28
Chapter 84 : 84 16/05/2023 13:28
Chapter 83 : 83 16/05/2023 11:28
Chapter 82 : 82 16/05/2023 09:28
Chapter 81 : 81 16/05/2023 07:28
Chapter 80 : 80 16/05/2023 05:28
Chapter 79 : 79 16/05/2023 03:28
Chapter 78 : 78 16/05/2023 01:28
Chapter 77 : 77 15/05/2023 23:28
Chapter 76 : 76 15/05/2023 21:28
Chapter 75 : 75 15/05/2023 19:28
Chapter 74 : 74 15/05/2023 17:28
Chapter 73 : 73 15/05/2023 15:28
Chapter 72 : 72 15/05/2023 13:28
Chapter 71 : 71 15/05/2023 11:28
Chapter 70 : 70 15/05/2023 09:28
Chapter 69 : 69 15/05/2023 07:28
Chapter 68 : 68 15/05/2023 05:28
Chapter 67 : 67 15/05/2023 03:28
Chapter 66 : 66 15/05/2023 01:28
Chapter 65 : 65 14/05/2023 23:28
Chapter 64 : 64 14/05/2023 21:28
Chapter 63 : 63 14/05/2023 19:28
Chapter 62 : 62 14/05/2023 17:28
Chapter 61 : 61 14/05/2023 15:28
Chapter 60 : 60 14/05/2023 13:28
Chapter 59 : 59 14/05/2023 11:28
Chapter 58 : 58 14/05/2023 09:28
Chapter 57 : 57 14/05/2023 07:28
Chapter 56 : 56 14/05/2023 05:28
Chapter 55 : 55 14/05/2023 03:28
Chapter 54 : 54 14/05/2023 01:28
Chapter 53 : 53 13/05/2023 23:28
Chapter 52 : 52 13/05/2023 21:28
Chapter 51 : 51 13/05/2023 19:28
Chapter 50 : 50 13/05/2023 17:28
Chapter 49 : 49 13/05/2023 15:28
Chapter 48 : 48 13/05/2023 13:28
Chapter 47 : 47 13/05/2023 11:28
Chapter 46 : 46 13/05/2023 09:28
Chapter 45 : 45 13/05/2023 07:28
Chapter 44 : 44 13/05/2023 05:28
Chapter 43 : 43 13/05/2023 03:28
Chapter 42 : 42 13/05/2023 01:28
Chapter 41 : 41 12/05/2023 23:28
Chapter 40 : 40 12/05/2023 21:28
Chapter 39 : 39 12/05/2023 19:28
Chapter 38 : 38 12/05/2023 17:28
Chapter 37 : 37 12/05/2023 15:28
Chapter 36 : 36 12/05/2023 13:28
Chapter 35 : 35 12/05/2023 11:28
Chapter 34 : 34 12/05/2023 09:28
Chapter 33 : 33 12/05/2023 07:28
Chapter 32 : 32 12/05/2023 05:28
Chapter 31 : 31 12/05/2023 03:28
Chapter 30 : 30 12/05/2023 01:28
Chapter 29 : 29 11/05/2023 23:28
Chapter 28 : 28 11/05/2023 21:28
Chapter 27 : 27 11/05/2023 19:28
Chapter 26 : 26 11/05/2023 17:28
Chapter 25 : 25 11/05/2023 15:28
Chapter 24 : 24 11/05/2023 13:28
Chapter 23 : 23 11/05/2023 11:28
Chapter 22 : 22 11/05/2023 09:28
Chapter 21 : 21 11/05/2023 07:28
Chapter 20 : 20 11/05/2023 05:28
Chapter 19 : 19 11/05/2023 03:28
Chapter 18 : 18 11/05/2023 01:28
Chapter 17 : 17 10/05/2023 23:28
Chapter 16 : 16 10/05/2023 21:28
Chapter 15 : 15 10/05/2023 19:28
Chapter 14 : 14 10/05/2023 17:28
Chapter 13 : 13 10/05/2023 15:28
Chapter 12 : 12 10/05/2023 13:28
Chapter 11 : 11 10/05/2023 11:28
Chapter 10 : 10 10/05/2023 09:28
Chapter 9 : 9 10/05/2023 07:28
Chapter 8 : 8 10/05/2023 05:28
Chapter 7 : 7 10/05/2023 03:28
Chapter 6 : 6 10/05/2023 01:28
Chapter 5 : 5 09/05/2023 23:28
Chapter 4 : 4 09/05/2023 21:28
Chapter 3 : 3 09/05/2023 19:28
Chapter 2 : 2 09/05/2023 17:28
Chapter 1 : 1: Xuyên Sách 09/05/2023 15:28

comment

Có thể bạn thích xem

Nữ Thần Mau Xuyên: Con Đường Nghịch Tập Của Pháo Hôi - Nu Than Mau Xuyen: Con Đuong Nghich Tap Cua Phao Hoi

Cập nhật lúc : 21/12/2019 09:56

Tình trạng : 49 / 51 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Chủ Công Lược: Nghiền Áp Pháo Hôi N Loại Phương Thức - Nu Chu Cong Luoc: Nghien Áp Phao Hoi N Loai Phuong Thuc

Cập nhật lúc : 09/01/2022 22:30

Tình trạng : 22 / 24 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mạt Thế Chi Nghịch Tập Pháo Hôi - Mat The Chi Nghich Tap Phao Hoi

Cập nhật lúc : 27/01/2022 23:28

Tình trạng : 127 / 129 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Dị Năng, Mạt Thế

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Hệ Thống Nghịch Tập Của Nữ Phụ - He Thong Nghich Tap Cua Nu Phu

Cập nhật lúc : 03/03/2023 01:01

Tình trạng : 61 / 63 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường, Teen, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi - But Ky Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi

Cập nhật lúc : 02/09/2021 17:59

Tình trạng : 1473 / 1475 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Thanh Xuyên Làm Nữ Phụ Pháo Hôi - Thanh Xuyen Lam Nu Phu Phao Hoi

Cập nhật lúc : 19/11/2021 01:05

Tình trạng : 23 / 25 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

1001 Phương Pháp Nghịch Tập Của Vương Phi Bá Đạo - 1001 Phuong Phap Nghich Tap Cua Vuong Phi Ba Đao

Cập nhật lúc : 05/04/2023 18:28

Tình trạng : 113 / 113 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Teen, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Phụ Nghịch Tập Tu Tiên Nhớ - Nu Phu Nghich Tap Tu Tien Nho

Cập nhật lúc : 26/06/2019 22:36

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Khoái Xuyên Chi Nữ Phụ Nghịch Tập - Khoai Xuyen Chi Nu Phu Nghich Tap

Cập nhật lúc : 26/11/2019 12:01

Tình trạng : 36 / 38 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công - Xuyen Nhanh: Phao Hoi Nu Phu Muon Phan Cong

Cập nhật lúc : 23/08/2020 17:44

Tình trạng : 392 / 394 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Chó Hoang Và Xương - Cho Hoang Va Xuong

Cập nhật lúc : 01/06/2023 08:28

Tình trạng : 63 / 63 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Khôn Ninh - Khon Ninh

Cập nhật lúc : 01/06/2023 06:58

Tình trạng : 234 / 236 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phá Quân Mệnh - Pha Quan Menh

Cập nhật lúc : 31/05/2023 23:58

Tình trạng : 750 / 752 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Duyên Số Gặp Ma - Duyen So Gap Ma

Cập nhật lúc : 31/05/2023 20:58

Tình trạng : 142 / 144 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Horror - Kinh Dị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Muôn Hoa Trên Gấm - Muon Hoa Tren Gam

Cập nhật lúc : 31/05/2023 19:58

Tình trạng : 135 / 137 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện