Phượng Nghịch Thiên Hạ

Phuong Nghich Thien Ha

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Mystery, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 20/09/2020 17:32

Tình trạng : 381 / 383 Chapter

Lượt xem: 16179

Nàng, con gái duy nhất của trưởng công chúa, nhưng cả nước đều biết là phế vật Khi đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mở ra, nàng chính là thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất thế kỷ 21 Phiên vân phúc vũ, lãnh khốc phúc khắc, quay đầu cười, thiên hạ phong vân loạn Khi ma ốm tiểu thư bộc lộ tài năng kinh tài tuyệt thế Vô số nam nữ trong thiên hạ ái mộ . . . Hắn là tuyệt sắc ám dạ chi vương, lãnh huyết vô tình . . . Gặp nàng trong thời loạn, cầm tiêu hợp tấu, sinh tử bên nhau
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 381 20/09/2020 09:40
Chapter 380 13/09/2020 14:41
Chapter 379 06/09/2020 14:41
Chapter 378 17/05/2020 08:11
Chapter 377 10/05/2020 14:10
Chapter 376 03/05/2020 11:10
Chapter 375 26/04/2020 14:10
Chapter 374 19/04/2020 11:10
Chapter 373 12/04/2020 20:10
Chapter 372 05/04/2020 14:10
Chapter 371 29/03/2020 20:10
Chapter 370 22/03/2020 11:10
Chapter 369 15/03/2020 11:10
Chapter 368 08/03/2020 11:10
Chapter 367 03/01/2020 13:02
Chapter 366 23/02/2020 16:10
Chapter 365 16/02/2020 08:10
Chapter 364 23/02/2020 14:10
Chapter 363 02/02/2020 14:10
Chapter 362 30/01/2020 14:10
Chapter 361 26/01/2020 11:10
Chapter 360 26/01/2020 09:10
Chapter 179.1 19/01/2020 08:10
Chapter 178.1 17/01/2020 11:56
Chapter 178 19/01/2020 09:10
Chapter 177.2 17/01/2020 09:56
Chapter 177.1 17/01/2020 07:56
Chapter 176.2 17/01/2020 05:56
Chapter 176.1 17/01/2020 03:56
Chapter 175.2 12/08/2019 00:00
Chapter 175.1 12/01/2019 00:00
Chapter 174.2 16/01/2020 21:56
Chapter 174.1 16/01/2020 19:56
Chapter 173.2 11/10/2019 00:00
Chapter 173.1 11/03/2019 00:00
Chapter 172 16/01/2020 13:56
Chapter 171.2 16/01/2020 11:56
Chapter 171.1 16/01/2020 09:56
Chapter 170.2 10/06/2019 00:00
Chapter 170.1 16/01/2020 05:56
Chapter 169.2 16/01/2020 03:56
Chapter 169.1 16/01/2020 01:56
Chapter 168.2 09/08/2019 00:00
Chapter 168.1 09/03/2019 00:00
Chapter 167 15/01/2020 19:56
Chapter 166.2 15/01/2020 17:56
Chapter 166.1 15/01/2020 15:56
Chapter 165.2 08/11/2019 00:00
Chapter 165.1 08/04/2019 00:00
Chapter 164.2 08/01/2019 00:00
Chapter 164.1 15/01/2020 07:56
Chapter 163.2 15/01/2020 05:56
Chapter 163.1 15/01/2020 03:56
Chapter 162.2 15/01/2020 01:56
Chapter 162.1 14/01/2020 23:56
Chapter 161.2 07/07/2019 00:00
Chapter 161.1 14/01/2020 19:56
Chapter 160.2 14/01/2020 17:56
Chapter 160.1 14/01/2020 15:56
Chapter 159.2 06/09/2019 00:00
Chapter 159.1 06/09/2019 00:00
Chapter 158.2 14/01/2020 09:56
Chapter 158.1 14/01/2020 07:56
Chapter 157.2 14/01/2020 05:56
Chapter 157.1 14/01/2020 03:56
Chapter 156.2 05/12/2019 00:00
Chapter 156.1 05/05/2019 00:00
Chapter 155.2 05/02/2019 00:00
Chapter 155.1 13/01/2020 19:56
Chapter 154.2 13/01/2020 17:56
Chapter 154.1 13/01/2020 15:56
Chapter 153.2 04/07/2019 00:00
Chapter 153.1 04/04/2019 00:00
Chapter 152.2 13/01/2020 09:56
Chapter 152.1 13/01/2020 07:56
Chapter 151.2 13/01/2020 05:56
Chapter 151.1 13/01/2020 03:56
Chapter 150.2 03/10/2019 00:00
Chapter 150.1 03/08/2019 00:00
Chapter 149.2 03/03/2019 00:00
Chapter 149.1 03/01/2019 00:00
Chapter 148.2 12/01/2020 17:56
Chapter 148.1 12/01/2020 15:56
Chapter 147.1 02/03/2019 00:00
Chapter 146.2 12/01/2020 11:56
Chapter 146.1 01/06/2019 00:00
Chapter 145.2 12/01/2020 07:56
Chapter 145.1 12/01/2020 05:56
Chapter 144.2 12/01/2020 03:56
Chapter 144.1 12/01/2020 01:56
Chapter 143 12/09/2018 00:00
Chapter 142.2 12/02/2018 00:00
Chapter 142.1 11/01/2020 19:56
Chapter 141.2 11/01/2020 17:56
Chapter 141.1 11/01/2020 15:56
Chapter 140.2 11/01/2020 13:56
Chapter 140.1 11/11/2018 00:00
Chapter 139.2 11/04/2018 00:00
Chapter 139.1 11/01/2020 07:56
Chapter 138.2 10/07/2018 00:00
Chapter 138 11/01/2020 03:56
Chapter 137 11/01/2020 01:56
Chapter 136 09/10/2018 00:00
Chapter 135 10/01/2020 21:56
Chapter 134 10/01/2020 19:56
Chapter 133 08/11/2018 00:00
Chapter 132 10/01/2020 15:56
Chapter 131 10/01/2020 13:56
Chapter 130 10/01/2020 11:56
Chapter 129 10/01/2020 09:56
Chapter 128 10/01/2020 07:56
Chapter 127 06/06/2018 00:00
Chapter 126 10/01/2020 03:56
Chapter 125 10/01/2020 01:56
Chapter 124 05/09/2018 00:00
Chapter 123 09/01/2020 21:56
Chapter 122 09/01/2020 19:56
Chapter 121 04/06/2018 00:00
Chapter 120 09/01/2020 15:56
Chapter 119 09/01/2020 13:56
Chapter 118 03/11/2018 00:00
Chapter 117.5 03/06/2018 00:00
Chapter 117 09/01/2020 07:56
Chapter 116 09/01/2020 05:56
Chapter 115 09/01/2020 03:56
Chapter 114 09/01/2020 01:56
Chapter 113 01/03/2018 00:00
Chapter 112 08/01/2020 21:56
Chapter 111 08/01/2020 19:56
Chapter 110 08/01/2020 17:56
Chapter 109 08/01/2020 15:56
Chapter 108 11/07/2017 00:00
Chapter 107 08/01/2020 11:56
Chapter 106 08/01/2020 09:56
Chapter 105 08/01/2020 07:56
Chapter 104 09/08/2017 00:00
Chapter 103 09/08/2017 00:00
Chapter 102 08/01/2020 01:56
Chapter 101 08/06/2017 00:00
Chapter 100 08/04/2017 00:00
Chapter 99 07/01/2020 19:56
Chapter 98 07/01/2020 17:56
Chapter 97 07/09/2017 00:00
Chapter 96 07/01/2017 00:00
Chapter 95 07/01/2020 11:56
Chapter 94 07/01/2020 09:56
Chapter 93 07/01/2020 07:56
Chapter 92 06/04/2017 00:00
Chapter 91 06/03/2017 00:00
Chapter 90 07/01/2020 01:56
Chapter 89 06/01/2020 23:56
Chapter 88 06/01/2020 21:56
Chapter 87 06/01/2020 19:56
Chapter 86 05/12/2017 00:00
Chapter 85 06/01/2020 15:56
Chapter 84 04/07/2017 00:00
Chapter 83 04/06/2017 00:00
Chapter 82 06/01/2020 09:56
Chapter 81 06/01/2020 07:56
Chapter 80 06/01/2020 05:56
Chapter 79 06/01/2020 03:56
Chapter 78 03/08/2017 00:00
Chapter 77 05/01/2020 23:56
Chapter 76 05/01/2020 21:56
Chapter 75 05/01/2020 19:56
Chapter 74 05/01/2020 17:56
Chapter 73 05/01/2020 15:56
Chapter 72 05/01/2020 13:56
Chapter 71 05/01/2020 11:56
Chapter 70 05/01/2020 09:56
Chapter 69 05/01/2020 07:56
Chapter 68 05/01/2020 05:56
Chapter 67 05/01/2020 03:56
Chapter 66 12/05/2016 00:00
Chapter 65 12/04/2016 00:00
Chapter 64 04/01/2020 21:56
Chapter 63 04/01/2020 19:56
Chapter 62 04/01/2020 17:56
Chapter 61 11/08/2016 00:00
Chapter 60 11/08/2016 00:00
Chapter 59 11/04/2016 00:00
Chapter 58 04/01/2020 09:56
Chapter 57 04/01/2020 07:56
Chapter 56 04/01/2020 05:56
Chapter 55 04/01/2020 03:56
Chapter 54 04/01/2020 01:56
Chapter 53 09/05/2016 00:00
Chapter 52 03/01/2020 21:56
Chapter 51 03/01/2020 19:56
Chapter 50 08/10/2016 00:00
Chapter 49 08/03/2016 00:00
Chapter 48 08/02/2016 00:00
Chapter 47 03/01/2020 11:56
Chapter 46 07/05/2016 00:00
Chapter 45 03/01/2020 07:56
Chapter 44 03/01/2020 05:56
Chapter 43 06/11/2016 00:00
Chapter 42 03/01/2020 01:56
Chapter 41 02/01/2020 23:56
Chapter 40 05/08/2016 00:00
Chapter 39 02/01/2020 19:56
Chapter 38 02/01/2020 17:56
Chapter 37 04/01/2016 00:00
Chapter 36 02/01/2020 13:56
Chapter 35 03/12/2016 00:00
Chapter 34 03/10/2016 00:00
Chapter 33 02/01/2020 07:56
Chapter 32 02/01/2020 05:56
Chapter 31 02/01/2020 03:56
Chapter 30 02/01/2020 01:56
Chapter 29 01/09/2016 00:00
Chapter 28 01/01/2020 21:56
Chapter 27 01/01/2020 19:56
Chapter 26 12/06/2015 00:00
Chapter 25 01/01/2020 15:56
Chapter 24 01/01/2020 13:56
Chapter 23 11/07/2015 00:00
Chapter 22 01/01/2020 09:56
Chapter 21 01/01/2020 07:56
Chapter 20 01/01/2020 05:56
Chapter 19 01/01/2020 03:56
Chapter 18 09/01/2015 00:00
Chapter 17 31/12/2019 23:56
Chapter 16 31/12/2019 21:56
Chapter 15 08/07/2015 00:00
Chapter 14 31/12/2019 17:56
Chapter 13 31/12/2019 15:56
Chapter 12 07/06/2015 00:00
Chapter 11 31/12/2019 11:56
Chapter 10 31/12/2019 09:56
Chapter 9 06/06/2015 00:00
Chapter 8 31/12/2019 05:56
Chapter 7 31/12/2019 03:56
Chapter 6 05/05/2015 00:00
Chapter 5 30/12/2019 23:56
Chapter 4 04/10/2015 00:00
Chapter 3 30/12/2019 19:56
Chapter 2.2 30/12/2019 17:56
Chapter 2.1 30/12/2019 15:56
Chapter 1 30/12/2019 13:56

comment

Có thể bạn thích xem

Phượng Nghịch Thiên Hạ - Phuong Nghich Thien Ha

Cập nhật lúc : 18/02/2020 13:40

Tình trạng : 1158 / 1158 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phượng Nghịch Thiên Hạ Ngoại Truyện - Phuong Nghich Thien Ha Ngoai Truyen

Cập nhật lúc : 01/12/2019 08:19

Tình trạng : 15 / 17 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phượng Nghịch Thiên Hạ: Chiến Thần Sát Thủ Phi - Phuong Nghich Thien Ha: Chien Than Sat Thu Phi

Cập nhật lúc : 11/01/2020 07:00

Tình trạng : 89 / 91 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phượng Lâm Thiên Hạ: Thiên Hạ Đệ Nhất Nữ Quân - Phuong Lam Thien Ha: Thien Ha Đe Nhat Nu Quan

Cập nhật lúc : 04/06/2020 21:40

Tình trạng : 3 / 5 Chapter

Thể loại: Chuyển Sinh, Cổ Đại, Drama, Manhua, Ngôn Tình, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tà Phượng Nghịch Thiên - Ta Phuong Nghich Thien

Cập nhật lúc : 08/01/2020 18:01

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mãn Đình Phương - Thiên Hạ Duy Khanh - Man Đinh Phuong - Thien Ha Duy Khanh

Cập nhật lúc : 20/06/2020 20:10

Tình trạng : 16 / 18 Chapter

Thể loại: Cổ Đại, Drama, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phượng Náo Thiên Hạ: Thần Y Vương Phi - Phuong Nao Thien Ha: Than Y Vuong Phi

Cập nhật lúc : 14/10/2018 00:43

Tình trạng : 73 / 75 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ - Hoang Phi Linh Đac Cong: Phuong Muu Thien Ha

Cập nhật lúc : 01/12/2019 17:00

Tình trạng : 552 / 552 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phượng Câu Tình - Phế Hậu Độc Bộ Thiên Hạ - Phuong Cau Tinh - Phe Hau Đoc Bo Thien Ha

Cập nhật lúc : 01/11/2019 07:19

Tình trạng : 23 / 25 Chapter

Thể loại: Cổ Đại, Comedy - Hài Hước, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vương Nghịch Thiên Hạ: Chỉ Sủng Đệ Đệ Đáng Yêu - Vuong Nghich Thien Ha: Chi Sung Đe Đe Đang Yeu

Cập nhật lúc : 24/09/2017 18:27

Tình trạng : 22 / 24 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phương Án Nghịch Tập Nam Thần - Phuong Án Nghich Tap Nam Than

Cập nhật lúc : 19/01/2020 09:11

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Dị Giới, Xuyên Không, Cổ Đại, Nữ Phụ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Cửu Trùng Tử - Cuu Trung Tu

Cập nhật lúc : 22/09/2020 15:10

Tình trạng : 60 / 62 Chapter

Thể loại: Drama, Historical - Lịch Sử, Manhua, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vĩnh Hằng Chí Tôn - Vinh Hang Chi Ton

Cập nhật lúc : 22/09/2020 12:10

Tình trạng : 246 / 248 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Manga, Mystery, Shounen, Supernatural - Siêu Nhiên

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm - Trong Sinh Sau Tam Van Nam

Cập nhật lúc : 22/09/2020 09:10

Tình trạng : 130 / 132 Chapter

Thể loại: Manhua, Mystery, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 21/09/2020 17:40

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.390

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 21/09/2020 19:41

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.275

Đọc truyện

Yêu Giả Vi Vương - Yeu Gia Vi Vuong

Cập nhật lúc : 22/09/2020 00:11

Tình trạng : 153 / 155 Chapter

Thể loại: Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện