Phong Quỷ Truyền Thuyết

Phong Quy Truyen Thuyet

Tác giả : Lục Đạo

Thể loại : Action - Hành Động, Manhua, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 04/07/2020 05:33

Tình trạng : 221 / 223 Chapter

Lượt xem: 16184

Thượng Quan Tú gặp may đúng dịp được thượng cổ cấm võ Tùy Cơ biến, cũng trong lúc vô tình phát hiện gia truyền cấm võ Linh Phách Thôn Phệ chính xác phương thức tu luyện, từ đây thay đổi chính mình một đời. Hắn thiên biến vạn hóa, hình dạng như quỷ; hắn tới vô ảnh đi vô tung, bộ dạng như quỷ; hắn tâm tư giảo hoạt thay đổi thất thường, tính tình như quỷ; quyển sách giảng giải một vị thanh niên bình thường làm sao từ bình thường hướng đi không bình thường, từ thung lũng leo lên đỉnh phong nhiệt huyết tranh bá lịch trình. Truyện tác giả Lục Đạo, (tac giả Đường Dần Tại Dị Giới) Xem thêm
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 221 07/07/2020 11:11
Chapter 220 07/07/2020 09:11
Chapter 217 27/06/2020 11:11
Chapter 216 25/06/2020 11:11
Chapter 215 23/06/2020 11:11
Chapter 214 21/06/2020 11:11
Chapter 213 19/06/2020 11:11
Chapter 212 17/06/2020 11:12
Chapter 211 15/06/2020 11:11
Chapter 210 13/06/2020 11:11
Chapter 209 11/06/2020 11:08
Chapter 208 09/06/2020 11:10
Chapter 207 07/06/2020 14:10
Chapter 206 05/06/2020 11:10
Chapter 205 03/06/2020 11:10
Chapter 204 01/06/2020 11:10
Chapter 203 30/05/2020 11:10
Chapter 202 28/05/2020 11:10
Chapter 201 26/05/2020 11:10
Chapter 200 24/05/2020 11:10
Chapter 199 22/05/2020 11:10
Chapter 198 20/05/2020 11:10
Chapter 197 18/05/2020 11:10
Chapter 196 16/05/2020 11:11
Chapter 195 14/05/2020 11:10
Chapter 194 12/05/2020 11:10
Chapter 193 10/05/2020 11:10
Chapter 192 08/05/2020 11:10
Chapter 191 06/05/2020 11:10
Chapter 190 04/05/2020 11:10
Chapter 189 02/05/2020 11:10
Chapter 188 30/04/2020 11:11
Chapter 187 28/04/2020 11:10
Chapter 186 28/04/2020 09:10
Chapter 185 24/04/2020 11:10
Chapter 184 22/04/2020 11:10
Chapter 183 20/04/2020 11:10
Chapter 182 18/04/2020 11:10
Chapter 181 16/04/2020 11:10
Chapter 180 14/04/2020 11:10
Chapter 179 12/04/2020 11:10
Chapter 178 10/04/2020 11:10
Chapter 177 08/04/2020 11:10
Chapter 176 06/04/2020 11:10
Chapter 175 04/04/2020 11:10
Chapter 174 04/04/2020 09:10
Chapter 173 31/03/2020 11:11
Chapter 172 29/03/2020 11:10
Chapter 171 27/03/2020 11:10
Chapter 170 25/03/2020 11:10
Chapter 169 23/03/2020 11:10
Chapter 168 21/03/2020 11:10
Chapter 167 19/03/2020 11:10
Chapter 166 17/03/2020 11:22
Chapter 165 15/03/2020 11:10
Chapter 164 13/03/2020 11:10
Chapter 163 11/03/2020 11:10
Chapter 162 09/03/2020 11:10
Chapter 161 07/03/2020 11:10
Chapter 160 05/03/2020 11:10
Chapter 159 03/03/2020 11:10
Chapter 158 01/03/2020 11:10
Chapter 157 28/02/2020 11:10
Chapter 156 26/02/2020 11:10
Chapter 155 24/02/2020 11:10
Chapter 154 22/02/2020 14:10
Chapter 153 20/02/2020 11:10
Chapter 152 18/02/2020 11:10
Chapter 151 18/02/2020 09:10
Chapter 150 14/02/2020 11:10
Chapter 149 12/02/2020 11:10
Chapter 148 10/02/2020 11:10
Chapter 147 08/02/2020 11:10
Chapter 146 06/02/2020 11:10
Chapter 145 04/02/2020 11:10
Chapter 144 02/02/2020 11:10
Chapter 143 31/01/2020 11:10
Chapter 142 29/01/2020 11:10
Chapter 141 27/01/2020 18:10
Chapter 140 25/01/2020 11:10
Chapter 139 23/01/2020 11:10
Chapter 138 21/01/2020 11:10
Chapter 137 19/01/2020 11:10
Chapter 136 19/01/2020 09:10
Chapter 135 19/01/2020 07:10
Chapter 134 19/01/2020 05:10
Chapter 133 19/01/2020 03:10
Chapter 132 19/01/2020 01:10
Chapter 131 18/01/2020 23:10
Chapter 130 18/01/2020 21:10
Chapter 129 18/01/2020 19:10
Chapter 128 18/01/2020 17:10
Chapter 127 18/01/2020 15:10
Chapter 126 18/01/2020 13:10
Chapter 125 18/01/2020 11:10
Chapter 124 18/01/2020 09:10
Chapter 123 18/01/2020 07:10
Chapter 122 18/01/2020 05:10
Chapter 121 18/01/2020 03:10
Chapter 120 18/01/2020 01:10
Chapter 119 17/01/2020 23:10
Chapter 118 17/01/2020 21:10
Chapter 117 17/01/2020 19:10
Chapter 116 12/12/2019 00:00
Chapter 115 12/10/2019 00:00
Chapter 114 12/08/2019 00:00
Chapter 113 12/06/2019 00:00
Chapter 112 12/04/2019 00:00
Chapter 111 12/02/2019 00:00
Chapter 110 17/01/2020 05:10
Chapter 109 17/01/2020 03:10
Chapter 108 17/01/2020 01:10
Chapter 107 16/01/2020 23:10
Chapter 106 16/01/2020 21:10
Chapter 105 16/01/2020 19:10
Chapter 104 16/01/2020 17:10
Chapter 103 16/01/2020 15:10
Chapter 102 16/01/2020 13:10
Chapter 101 11/12/2019 00:00
Chapter 100 11/10/2019 00:00
Chapter 99 11/08/2019 00:00
Chapter 98 11/06/2019 00:00
Chapter 97 11/04/2019 00:00
Chapter 96 11/02/2019 00:00
Chapter 95 15/01/2020 23:10
Chapter 94 15/01/2020 21:10
Chapter 93 15/01/2020 19:10
Chapter 92 15/01/2020 17:10
Chapter 91 15/01/2020 15:10
Chapter 90 15/01/2020 13:10
Chapter 89 10/12/2019 00:00
Chapter 88 10/02/2017 00:00
Chapter 87 15/01/2020 07:10
Chapter 86 15/01/2020 05:10
Chapter 85 15/01/2020 03:10
Chapter 84 15/01/2020 01:10
Chapter 83 09/12/2017 00:00
Chapter 82 09/06/2017 00:00
Chapter 81 09/05/2017 00:00
Chapter 80 09/04/2017 00:00
Chapter 79 09/03/2017 00:00
Chapter 78 14/01/2020 13:10
Chapter 77 14/01/2020 11:10
Chapter 76 14/01/2020 09:10
Chapter 75 14/01/2020 07:10
Chapter 74 14/01/2020 05:10
Chapter 73 14/01/2020 03:10
Chapter 72 08/07/2017 00:00
Chapter 71 08/01/2017 00:00
Chapter 70 13/01/2020 21:10
Chapter 69 13/01/2020 19:10
Chapter 68 13/01/2020 17:10
Chapter 67 13/01/2020 15:10
Chapter 66 13/01/2020 13:10
Chapter 65 13/01/2020 11:10
Chapter 64 13/01/2020 09:10
Chapter 63 13/01/2020 07:10
Chapter 62 07/12/2017 00:00
Chapter 61 07/11/2017 00:00
Chapter 60 07/09/2017 00:00
Chapter 59 07/06/2017 00:00
Chapter 58 07/03/2017 00:00
Chapter 57 07/02/2017 00:00
Chapter 56 12/01/2020 17:10
Chapter 55 12/01/2020 15:10
Chapter 54 12/01/2020 13:10
Chapter 53 12/01/2020 11:10
Chapter 52 12/01/2020 09:10
Chapter 51 12/01/2020 07:10
Chapter 50 12/01/2020 05:10
Chapter 49 12/01/2020 03:10
Chapter 48 12/01/2020 01:10
Chapter 47 11/01/2020 23:10
Chapter 46 06/12/2017 00:00
Chapter 45 06/11/2017 00:00
Chapter 44 06/10/2017 00:00
Chapter 43 06/09/2017 00:00
Chapter 42 06/08/2017 00:00
Chapter 41 06/06/2017 00:00
Chapter 40 06/04/2017 00:00
Chapter 39 06/03/2017 00:00
Chapter 38 06/02/2017 00:00
Chapter 37 06/01/2017 00:00
Chapter 36 11/01/2020 01:10
Chapter 35 10/01/2020 23:10
Chapter 34 10/01/2020 21:10
Chapter 33 10/01/2020 19:10
Chapter 32 10/01/2020 17:10
Chapter 31 10/01/2020 15:10
Chapter 30 10/01/2020 13:10
Chapter 29 10/01/2020 11:10
Chapter 28 10/01/2020 09:10
Chapter 27 10/01/2020 07:10
Chapter 26 10/01/2020 05:10
Chapter 25 10/01/2020 03:10
Chapter 24 10/01/2020 01:10
Chapter 23 09/01/2020 23:10
Chapter 22 09/01/2020 21:10
Chapter 21 09/01/2020 19:10
Chapter 20 09/01/2020 17:10
Chapter 19 05/11/2017 00:00
Chapter 18 05/08/2017 00:00
Chapter 17 05/07/2017 00:00
Chapter 16 05/03/2017 00:00
Chapter 15 09/01/2020 07:10
Chapter 14 09/01/2020 05:10
Chapter 13 09/01/2020 03:10
Chapter 12 09/01/2020 01:10
Chapter 11 08/01/2020 23:10
Chapter 10 08/01/2020 21:10
Chapter 9 08/01/2020 19:10
Chapter 8 08/01/2020 17:10
Chapter 7 08/01/2020 15:10
Chapter 6 08/01/2020 13:10
Chapter 5 08/01/2020 11:10
Chapter 4 08/01/2020 09:10
Chapter 3 08/01/2020 07:10
Chapter 2 08/01/2020 05:10
Chapter 1 08/01/2020 03:10

comment

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 05/07/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.596

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 05/07/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.416

Đọc truyện

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 06/07/2022 08:29

Tình trạng : 3100 / 3102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.191

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 05/07/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.329

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 05/07/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng - Toi Cuong Than Thoai Đe Hoang

Cập nhật lúc : 05/07/2022 21:40

Tình trạng : 2383 / 2383 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.207

Đọc truyện