Phế Căn Vô Địch

Phe Can Vo Đich

Tác giả : Tinh Phân Đại Mang Quả

Thể loại : Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 15/10/2021 23:29

Tình trạng : 692 / 694 Chapter

Lượt xem: 16179

Vũ Trần rất mạnh, ngay từ ngày đầu tiên xuyên đến thế giới này hắn đã biết mình rất mạnh.Vừa ra đời hắn đã có thể nói chuyện, một tháng sau có thể xuống đất bước đi. Người trong nhà thấy vậy đều kinh ngạc như gặp phải người trời. Khi hắn tròn một tuổi, cha mẹ đưa hắn đi thăm người thân thì gặp phải sơn tặc. Trong cơn rối loạn, Vũ Trần lạc mất cha mẹ, bọn người hầu đều bỏ chạy hết, chỉ để lại một mình hắn đối mặt với đám sơn tặc kia. Cha mẹ hắn cứ tưởng rằng con trai mình chết chắc rồi
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 692 : Lần này thật sự là thua thiệt lớn rồi (1) 16/10/2021 09:29
Chapter 691 : Tượng thần hậu nghệ cũng được 16/10/2021 07:29
Chapter 690 : Đại ca, ngươi phạm quy rồi (2) 16/10/2021 05:29
Chapter 689 : Đại ca, ngươi phạm quy rồi (1) 16/10/2021 03:29
Chapter 688 : Quà tặng của mi tiên tử (3) 16/10/2021 01:29
Chapter 687 : Quà tặng của mi tiên tử (3) 15/10/2021 23:29
Chapter 686 : Quà tặng của mi tiên tử (2) 15/10/2021 21:29
Chapter 685 : Quà tặng của mi tiên tử (1) 15/10/2021 19:29
Chapter 684 : Thịnh yến của mi tiên tử. tuổi trẻ thật là tốt (3) 15/10/2021 17:29
Chapter 683 : Thịnh yến của mi tiên tử. tuổi trẻ thật là tốt (2) 15/10/2021 15:29
Chapter 682 : Sao ngươi dám chiến đấu với thánh nhân (2) 15/10/2021 13:29
Chapter 681 : Thịnh yến của mi tiên tử. tuổi trẻ thật là tốt (1) 15/10/2021 11:29
Chapter 680 : Sao ngươi dám chiến đấu với thánh nhân (1) 15/10/2021 09:29
Chapter 679 : Thủy tổ thần thú đứng trên đỉnh chuỗi thực vật 15/10/2021 07:29
Chapter 678 : Thủy tổ thần thú đứng trên đỉnh chuỗi thực vật 15/10/2021 05:29
Chapter 677 : Những anh hùng lạc đường (3) 15/10/2021 03:29
Chapter 676 : Những anh hùng lạc đường (2) 15/10/2021 01:29
Chapter 675 : Những anh hùng lạc đường (1) 14/10/2021 23:29
Chapter 674 : Bộ dáng chân thực của tam giới. ta thích tam giới (3) 14/10/2021 21:29
Chapter 673 : Bộ dáng chân thực của tam giới. ta thích tam giới (2) 14/10/2021 19:29
Chapter 672 : Bộ dáng chân thực của tam giới. ta thích tam giới (1) 14/10/2021 17:29
Chapter 671 : Chân tướng của hạo kiếp côn luân (2) 14/10/2021 15:29
Chapter 670 : Chân tướng của hạo kiếp côn luân (1) 14/10/2021 13:29
Chapter 669 : Mi tiên tử thần bí 14/10/2021 11:29
Chapter 668 : Ngôn xuất pháp tùy, tiểu sư đệ đã là xưa đâu bằng nay (2) 14/10/2021 09:29
Chapter 667 : Ngôn xuất pháp tùy, tiểu sư đệ đã là xưa đâu bằng nay (1) 14/10/2021 07:29
Chapter 666 : Nhân họa đắc phúc, kỳ ngộ ký của vân nhược đồng (3) 14/10/2021 05:29
Chapter 665 : Nhân họa đắc phúc, kỳ ngộ ký của vân nhược đồng (2) 14/10/2021 03:29
Chapter 664 : Nhân họa đắc phúc, kỳ ngộ ký của vân nhược đồng (1) 14/10/2021 01:29
Chapter 663 : Tiểu sư đệ, là ngươi sao? (1) 13/10/2021 23:29
Chapter 662 : Thời khắc đỉnh cao của đại sư huynh, côn luân nợ ngươi một nhân tình (3) 13/10/2021 21:29
Chapter 661 : Thời khắc đỉnh cao của đại sư huynh, côn luân nợ ngươi một nhân tình (2) 13/10/2021 19:29
Chapter 660 : Thời khắc đỉnh cao của đại sư huynh, côn luân nợ ngươi một nhân tình (1) 13/10/2021 17:29
Chapter 659 : Dưới thánh nhân đều chỉ là sâu kiến (3) 13/10/2021 15:29
Chapter 658 : Dưới thánh nhân đều chỉ là sâu kiến (2) 13/10/2021 13:29
Chapter 657 : Dưới thánh nhân đều chỉ là sâu kiến (1) 13/10/2021 11:29
Chapter 656 : Trận ám sát cuối cùng của tam giới, đông hoàng thái nhất chật vật (3) 13/10/2021 09:29
Chapter 655 : Trận ám sát cuối cùng của tam giới, đông hoàng thái nhất chật vật (2) 13/10/2021 07:29
Chapter 654 : Trận ám sát cuối cùng của tam giới, đông hoàng thái nhất chật vật (1) 13/10/2021 05:29
Chapter 653 : Dã tâm của đại sư huynh bành trướng, muốn giết thánh nhân (3) 13/10/2021 03:29
Chapter 652 : Dã tâm của đại sư huynh bành trướng, muốn giết thánh nhân (2) 13/10/2021 01:29
Chapter 651 : Dã tâm của đại sư huynh bành trướng, muốn giết thánh nhân (1) 12/10/2021 23:29
Chapter 650 : Đại sư huynh tiến công, trấn áp hạo kiếp côn luân (3) 12/10/2021 21:29
Chapter 649 : Đại sư huynh tiến công, trấn áp hạo kiếp côn luân (2) 12/10/2021 19:29
Chapter 648 : Đại sư huynh tiến công, trấn áp hạo kiếp côn luân (1) 12/10/2021 17:29
Chapter 647 : Cương vương xâm lấn, ai có thể địch (3) 12/10/2021 15:29
Chapter 646 : Cương vương xâm lấn, ai có thể địch (2) 12/10/2021 13:29
Chapter 645 : Cương vương xâm lấn, ai có thể địch (1) 12/10/2021 11:29
Chapter 644 : Xạ nhật chiến thần, tượng thần hậu nghệ (3) 12/10/2021 09:29
Chapter 643 : Xạ nhật chiến thần, tượng thần hậu nghệ (2) 12/10/2021 07:29
Chapter 642 : Xạ nhật chiến thần, tượng thần hậu nghệ (1) 12/10/2021 05:29
Chapter 641 : Thiên tôn hào lệnh, đại sư huynh tọa trấn ngọc hư cung (3) 12/10/2021 03:29
Chapter 640 : Thiên tôn hào lệnh, đại sư huynh tọa trấn ngọc hư cung (2) 12/10/2021 01:29
Chapter 639 : Thiên tôn hào lệnh, đại sư huynh tọa trấn ngọc hư cung (1) 11/10/2021 23:29
Chapter 638 : Đại sư huynh vs thôn thiên thiềm thừ (3) 11/10/2021 21:29
Chapter 637 : Đại sư huynh vs thôn thiên thiềm thừ (2) 11/10/2021 19:29
Chapter 636 : Đại sư huynh vs thôn thiên thiềm thừ (1) 11/10/2021 17:29
Chapter 635 : Tam thánh vây đông hoàng (2) 11/10/2021 15:29
Chapter 634 : Tam thánh vây đông hoàng (1) 11/10/2021 13:29
Chapter 633 : Người sáng lập thiên đình viễn cổ (3) 11/10/2021 11:29
Chapter 632 : Người sáng lập thiên đình viễn cổ (2) 11/10/2021 09:29
Chapter 631 : Người sáng lập thiên đình viễn cổ (1) 11/10/2021 07:29
Chapter 630 : Chân vũ hiển thần uy (4) 11/10/2021 05:29
Chapter 629 : Chân vũ hiển thần uy (3) 11/10/2021 03:29
Chapter 628 : Chân vũ hiển thần uy (2) 11/10/2021 01:29
Chapter 627 : Chân vũ hiển thần uy (1) 10/10/2021 23:29
Chapter 626 : Thần linh viễn cổ tàn sát khắp nơi (5) 10/10/2021 21:29
Chapter 625 : Thần linh viễn cổ tàn sát khắp nơi (4) 10/10/2021 19:29
Chapter 624 : Thần linh viễn cổ tàn sát khắp nơi (3) 10/10/2021 17:29
Chapter 623 : Thần linh viễn cổ tàn sát khắp nơi (2) 10/10/2021 15:29
Chapter 622 : Thần linh viễn cổ tàn sát khắp nơi (1) 10/10/2021 13:29
Chapter 621 : Vân tiêu bị thương (5) 10/10/2021 11:29
Chapter 620 : Vân tiêu bị thương (4) 10/10/2021 09:29
Chapter 619 : Vân tiêu bị thương (3) 10/10/2021 07:29
Chapter 618 : Vân tiêu bị thương (2) 10/10/2021 05:29
Chapter 617 : Vân tiêu bị thương (1) 10/10/2021 03:29
Chapter 616 : Hàng ngàn, hàng vạn cự thần binh (4) 10/10/2021 01:29
Chapter 615 : Hàng ngàn, hàng vạn cự thần binh (3) 09/10/2021 23:29
Chapter 614 : Hàng ngàn, hàng vạn cự thần binh (2) 09/10/2021 21:29
Chapter 613 : Hàng ngàn, hàng vạn cự thần binh (1) 09/10/2021 19:29
Chapter 612 : Cố gắng cứu nửa côn luân (4) 09/10/2021 17:29
Chapter 611 : Cố gắng cứu nửa côn luân (3) 09/10/2021 15:29
Chapter 610 : Cố gắng cứu nửa côn luân (2) 09/10/2021 13:29
Chapter 609 : Cố gắng cứu nửa côn luân (1) 09/10/2021 11:29
Chapter 608 : Ma hoàng chiến quần hùng (7) 09/10/2021 09:29
Chapter 607 : Ma hoàng chiến quần hùng (6) 09/10/2021 07:29
Chapter 606 : Ma hoàng chiến quần hùng (5) 09/10/2021 05:29
Chapter 605 : Ma hoàng chiến quần hùng (4) 09/10/2021 03:29
Chapter 604 : Ma hoàng chiến quần hùng (3) 09/10/2021 01:29
Chapter 603 : Ma hoàng chiến quần hùng (2) 08/10/2021 23:29
Chapter 602 : Ma hoàng chiến quần hùng (1) 08/10/2021 21:29
Chapter 601 : Ngũ đế, các ngươi cùng lên đi (3) 08/10/2021 19:29
Chapter 600 : Ngũ đế, các ngươi cùng lên đi (3) 08/10/2021 17:29
Chapter 599 : Ngũ đế, các ngươi cùng lên đi (2) 08/10/2021 15:29
Chapter 598 : Ngũ đế, các ngươi cùng lên đi (1) 08/10/2021 13:29
Chapter 597 : Không nên chú ý tới tỷ tỷ của ta (5) 08/10/2021 11:29
Chapter 596 : Không nên chú ý tới tỷ tỷ của ta (4) 08/10/2021 09:29
Chapter 595 : Không nên chú ý tới tỷ tỷ của ta (3) 08/10/2021 07:29
Chapter 594 : Không nên chú ý tới tỷ tỷ của ta (2) 08/10/2021 05:29
Chapter 593 : Không nên chú ý tới tỷ tỷ của ta (1) 08/10/2021 03:29
Chapter 592 : Ngài ấy là thủy tổ ma? (3) 08/10/2021 01:29
Chapter 591 : Ngài ấy là thủy tổ ma? (2) 07/10/2021 23:29
Chapter 590 : Ngài ấy là thủy tổ ma? (1) 07/10/2021 21:29
Chapter 589 : Huynh ấy là phu quân tương lai của muội (3) 07/10/2021 19:29
Chapter 588 : Huynh ấy là phu quân tương lai của muội (2) 07/10/2021 17:29
Chapter 587 : Huynh ấy là phu quân tương lai của muội (1) 07/10/2021 15:29
Chapter 586 : Na tra giáng lâm, ai là chiến thần (4) 07/10/2021 13:29
Chapter 585 : Na tra giáng lâm, ai là chiến thần (3) 07/10/2021 11:29
Chapter 584 : Na tra giáng lâm, ai là chiến thần (2) 07/10/2021 09:29
Chapter 583 : Na tra giáng lâm, ai là chiến thần (1) 07/10/2021 07:29
Chapter 582 : Tru tiên kiếm vẫn có ích (6) 07/10/2021 05:29
Chapter 581 : Tru tiên kiếm vẫn có ích (5) 07/10/2021 03:29
Chapter 580 : Tru tiên kiếm vẫn có ích (4) 07/10/2021 01:29
Chapter 579 : Tru tiên kiếm vẫn có ích (3) 06/10/2021 23:29
Chapter 578 : Tru tiên kiếm vẫn có ích (2) 06/10/2021 21:29
Chapter 577 : Tru tiên kiếm vẫn có ích (1) 06/10/2021 19:29
Chapter 576 : Tấn công những thiên đạo anh hùng (7) 06/10/2021 17:29
Chapter 575 : Tấn công những thiên đạo anh hùng (6) 06/10/2021 15:29
Chapter 574 : Tấn công những thiên đạo anh hùng (5) 06/10/2021 13:29
Chapter 573 : Tấn công những thiên đạo anh hùng (4) 06/10/2021 11:29
Chapter 572 : Tấn công những thiên đạo anh hùng (3) 06/10/2021 09:29
Chapter 571 : Tấn công những thiên đạo anh hùng (2) 06/10/2021 07:29
Chapter 570 : Tấn công những thiên đạo anh hùng (1) 06/10/2021 05:29
Chapter 569 : Ma nữ này quá mạnh (5) 06/10/2021 03:29
Chapter 568 : Ma nữ này quá mạnh (4) 06/10/2021 01:29
Chapter 567 : Ma nữ này quá mạnh (3) 05/10/2021 23:29
Chapter 566 : Ma nữ này quá mạnh (2) 05/10/2021 21:29
Chapter 565 : Ma nữ này quá mạnh (1) 05/10/2021 19:29
Chapter 564 : Vây quét quy mô lớn (7) 05/10/2021 17:29
Chapter 563 : Vây quét quy mô lớn (6) 05/10/2021 15:29
Chapter 562 : Vây quét quy mô lớn (5) 05/10/2021 13:29
Chapter 561 : Vây quét quy mô lớn (4) 05/10/2021 11:29
Chapter 560 : Vây quét quy mô lớn (3) 05/10/2021 09:29
Chapter 559 : Vây quét quy mô lớn (2) 05/10/2021 07:29
Chapter 558 : Vây quét quy mô lớn (1) 05/10/2021 05:29
Chapter 557 : Đã đến lúc đốt dây dẫn nổ (3) 05/10/2021 03:29
Chapter 556 : Đã đến lúc đốt dây dẫn nổ (2) 05/10/2021 01:29
Chapter 555 : Đã đến lúc đốt dây dẫn nổ (2) 04/10/2021 23:29
Chapter 554 : Di cốt của thần linh thái cổ, côn luân tiên vực kỳ lạ (5) 04/10/2021 21:29
Chapter 553 : Di cốt của thần linh thái cổ, côn luân tiên vực kỳ lạ (4) 04/10/2021 19:29
Chapter 552 : Di cốt của thần linh thái cổ, côn luân tiên vực kỳ lạ (3) 04/10/2021 17:29
Chapter 551 : Di cốt của thần linh thái cổ, côn luân tiên vực kỳ lạ (2) 04/10/2021 15:29
Chapter 550 : Di cốt của thần linh thái cổ, côn luân tiên vực kỳ lạ (1) 04/10/2021 13:29
Chapter 549 : Làm thế nào mới có thể trấn áp hư đồng tử đáng sợ (4) 04/10/2021 11:29
Chapter 548 : Làm thế nào mới có thể trấn áp hư đồng tử đáng sợ (3) 04/10/2021 09:29
Chapter 547 : Làm thế nào mới có thể trấn áp hư đồng tử đáng sợ (2) 04/10/2021 07:29
Chapter 546 : Làm thế nào mới có thể trấn áp hư đồng tử đáng sợ (1) 04/10/2021 05:29
Chapter 545 : Vân tiêu vs hư đồng tử (4) 04/10/2021 03:29
Chapter 544 : Vân tiêu vs hư đồng tử (3) 04/10/2021 01:29
Chapter 543 : Vân tiêu vs hư đồng tử (2) 03/10/2021 23:29
Chapter 542 : Vân tiêu vs hư đồng tử (1) 03/10/2021 21:29
Chapter 541 : Thứ tám thiên đạo chẳng qua chỉ có thế (3) 03/10/2021 19:29
Chapter 540 : Thứ tám thiên đạo chẳng qua chỉ có thế (3) 03/10/2021 17:29
Chapter 539 : Thứ tám thiên đạo chẳng qua chỉ có thế (2) 03/10/2021 15:29
Chapter 538 : Thứ tám thiên đạo chẳrng qua chỉ có thế (1) 03/10/2021 13:29
Chapter 537 : Thứ tư thiên đạo, a nan đà khủng bố (4) 03/10/2021 11:29
Chapter 536 : Thứ tư thiên đạo, a nan đà khủng bố (3) 03/10/2021 09:29
Chapter 535 : Thứ tư thiên đạo, a nan đà khủng bố (2) 03/10/2021 07:29
Chapter 534 : Thứ tư thiên đạo, a nan đà khủng bố (1) 03/10/2021 05:29
Chapter 533 : Hội võ thiên đạo (2) 03/10/2021 03:29
Chapter 532 : Hội võ thiên đạo (1) 03/10/2021 01:29
Chapter 531 : Hạo kiếp côn luân trong lời dự đoán (2) 02/10/2021 23:29
Chapter 530 : Hạo kiếp côn luân trong lời dự đoán (1) 02/10/2021 21:29
Chapter 529 : Giết người trong hậu hoa viên á thánh 02/10/2021 19:29
Chapter 528 : Tên thần kinh đáng sợ (2) 02/10/2021 17:29
Chapter 527 : Tên thần kinh đáng sợ (1) 02/10/2021 15:29
Chapter 526 : Hoa địa ngục mặc sức tàn sát (3) 02/10/2021 13:29
Chapter 525 : Hoa địa ngục mặc sức tàn sát (2) 02/10/2021 11:29
Chapter 524 : Hoa địa ngục mặc sức tàn sát (2) 02/10/2021 09:29
Chapter 523 : Hoa địa ngục mặc sức tàn sát (1) 02/10/2021 07:29
Chapter 522 : Ta tên tru tiên kiếm (2) 02/10/2021 05:29
Chapter 521 : Ta tên tru tiên kiếm (1) 02/10/2021 03:29
Chapter 520 : Phục ma thần điện sụp đổ (2) 02/10/2021 01:29
Chapter 519 : Phục ma thần điện sụp đổ (1) 01/10/2021 23:29
Chapter 518 : Chờ một chút, không được giết mẫu hoàng (2) 01/10/2021 21:29
Chapter 517 : Chờ một chút, không được giết mẫu hoàng (1) 01/10/2021 19:29
Chapter 516 : Ta muốn khiêu chiến với tất cả (2) 01/10/2021 17:29
Chapter 515 : Ta muốn khiêu chiến với tất cả (1) 01/10/2021 15:29
Chapter 514 : Ma vật đến thần tiên cũng e ngại 01/10/2021 13:29
Chapter 513 : Thám tử lừng danh cơ mính (2) 01/10/2021 11:29
Chapter 512 : Thám tử lừng danh cơ mính (1) 01/10/2021 09:29
Chapter 511 : Vãn bối cơ mính tham kiến lão tiên ông 01/10/2021 07:29
Chapter 510 : Tuyết vực mênh mông không một dấu chân người (2) 01/10/2021 05:29
Chapter 509 : Tuyết vực mênh mông không một dấu chân người (1) 01/10/2021 03:29
Chapter 508 : Thân bất tử mạnh nhất (2) 01/10/2021 01:29
Chapter 507 : Thân bất tử mạnh nhất (1) 30/09/2021 23:29
Chapter 506 : Trận thi đấu ở tầng dưới cùng mới là ngọa hổ tàng long 30/09/2021 21:29
Chapter 505 : Cửu thế trùng tu, tu thành một tên lưu manh (2) 30/09/2021 19:29
Chapter 504 : Lời tiên tri về kiếp nạn của tam giới (2) 30/09/2021 17:29
Chapter 503 : Lời tiên tri về kiếp nạn của tam giới (1) 30/09/2021 15:29
Chapter 502 : Chém giết lẫn nhau như cổ trùng 30/09/2021 13:29
Chapter 501 : Trận đấu vòng loại kích thích sát tâm (2) 30/09/2021 11:29
Chapter 500 : Trận đấu vòng loại kích thích sát tâm (1) 30/09/2021 09:29
Chapter 499 : Chúng ta thăng cấp rồi 30/09/2021 07:29
Chapter 498 : Hỏa thần pháo 30/09/2021 05:29
Chapter 497 : Phi yến ngộ đạo (2) 30/09/2021 03:29
Chapter 496 : Phi yến ngộ đạo (1) 30/09/2021 01:29
Chapter 495 : Chế độ người thừa kế của hoa địa ngục 29/09/2021 23:29
Chapter 494 : Ác mộng lớn nhất cuộc đời hắc thi phật 29/09/2021 21:29
Chapter 493 : Gió cuốn bão giông sắp đến 29/09/2021 19:29
Chapter 492 : Gió cuốn bão giông sắp đến 29/09/2021 17:29
Chapter 491 : Phái ngọc nữ là tiệt giáo giả 29/09/2021 15:29
Chapter 490 : Thiếu niên thần bí trong màn sương 29/09/2021 13:29
Chapter 489 : Liên minh chính đạo bất quá cũng chỉ là một đỉnh của tảng băng chìm 29/09/2021 11:29
Chapter 488 : Lần đầu tiên trong đời cảm nhận được tình hữu nghị (2) 29/09/2021 09:29
Chapter 487 : Lần đầu tiên trong đời cảm nhận được tình hữu nghị (1) 29/09/2021 07:29
Chapter 486 : Nữ nhân giống đại sư tỷ như đúc 29/09/2021 05:29
Chapter 485 : Cóc phát điên 29/09/2021 03:29
Chapter 484 : Bảng anh hùng thiên đạo lại thêm người mới (2) 29/09/2021 01:29
Chapter 483 : Bảng anh hùng thiên đạo lại thêm người mới (1) 28/09/2021 23:29
Chapter 482 : Đối kháng giữa cổ độc 28/09/2021 21:29
Chapter 481 : Một tên béo đáng kinh ngạc 28/09/2021 19:29
Chapter 480 : Sắc mặt đại sư huynh không tốt lắm 28/09/2021 17:29
Chapter 479 : Mong sư huynh chỉ giáo (2) 28/09/2021 15:29
Chapter 478 : Mong sư huynh chỉ giáo (1) 28/09/2021 13:29
Chapter 477 : Triệu hợp đức đột phá kim đan kỳ trước 28/09/2021 11:29
Chapter 476 : Muội muội là kỳ tài kiếm đạo thế gian hiếm gặp 28/09/2021 09:29
Chapter 475 : Rèn luyện lại, thăng cấp cho hoa tỷ muội (2) 28/09/2021 07:29
Chapter 474 : Lòng riêng của ma nữ thâm tuyết 28/09/2021 05:29
Chapter 473 : Tình thế đảo ngược, chúng ta sắp thắng rồi (2) 28/09/2021 03:29
Chapter 472 : Tình thế đảo ngược, chúng ta sắp thắng rồi (1) 28/09/2021 01:29
Chapter 471 : Tinh nhuệ trong kế hoạch ma thai 27/09/2021 23:29
Chapter 470 : Ánh sáng đom đóm há có thể sánh cùng trăng tròn? 27/09/2021 21:29
Chapter 469 : Mới bắt đầu đã bị rút cứ điểm (2) 27/09/2021 19:29
Chapter 468 : Mới bắt đầu đã bị rút cứ điểm (1) 27/09/2021 17:29
Chapter 467 : Hậu thiên chí bảo hà lạc sơn thủy đồ 27/09/2021 15:29
Chapter 466 : Ai lại tìm một đồng đội không đáng tin như thế đến đây 27/09/2021 13:29
Chapter 465 : Nhàn nhã tản bộ, cười nhìn hoa nở hoa tàn 27/09/2021 11:29
Chapter 464 : Tốc độ nhanh như chớp của ngân anh tiên tử (2) 27/09/2021 09:29
Chapter 463 : Tốc độ nhanh như chớp của ngân anh tiên tử (1) 27/09/2021 07:29
Chapter 462 : Gặp lại hoa tỷ muội 27/09/2021 05:29
Chapter 461 : Thuở khai thiên lập địa, ai là người đứng đầu tam giới 27/09/2021 03:29
Chapter 460 : Pho tượng thần bí cao hơn tam thanh (2) 27/09/2021 01:29
Chapter 459 : Pho tượng thần bí cao hơn tam thanh (1) 26/09/2021 23:29
Chapter 458 : Con đường báo danh long đong của đại sư huynh 26/09/2021 21:29
Chapter 457 : Lần đầu tiên phiến thiên đại pháp không dùng được 26/09/2021 19:29
Chapter 456 : Mũi tên đã lên cung, không bắn không được (2) 26/09/2021 17:29
Chapter 455 : Mũi tên đã lên cung, không bắn không được (1) 26/09/2021 15:29
Chapter 454 : Vị trí của ma nữ 26/09/2021 13:29
Chapter 453 : Chúng thần giáng lâm, sắp có chuyện xảy ra 26/09/2021 11:29
Chapter 452 : Đại đô đốc giá lâm 26/09/2021 09:29
Chapter 451 : Quân thần diệt phật lệnh (2) 26/09/2021 07:29
Chapter 450 : Quân thần diệt phật lệnh (1) 26/09/2021 05:29
Chapter 449 : Kế hoạch ma thai của ma nữ tỷ tỷ 26/09/2021 03:29
Chapter 448 : Hoa tỷ muội ma nữ 26/09/2021 01:29
Chapter 447 : Nam cực tiên ông tuyển đệ tử (2) 25/09/2021 23:29
Chapter 446 : Nam cực tiên ông tuyển đệ tử (1) 25/09/2021 21:29
Chapter 445 : Tâm bệnh của vân tiêu tiên tử 25/09/2021 19:29
Chapter 444 : Đại sư tỷ bị bệnh rồi 25/09/2021 17:29
Chapter 443 : Đại hội vạn tiên phục ma (2) 25/09/2021 15:29
Chapter 442 : Đại hội vạn tiên phục ma (1) 25/09/2021 13:29
Chapter 441 : Gấu trúc xưng hùng ký 25/09/2021 11:29
Chapter 440 : Cá côn khổng lồ 25/09/2021 09:29
Chapter 439 : Bảng anh hùng chính đạo 25/09/2021 07:29
Chapter 438 : Điều khiển phân thân ngoài vạn dặm (2) 25/09/2021 05:29
Chapter 437 : Điều khiển phân thân ngoài vạn dặm (1) 25/09/2021 03:29
Chapter 436 : Thế giới hồng hoang rộng lớn đến mức nào 25/09/2021 01:29
Chapter 435 : Ngôn ngữ không thể đọc 24/09/2021 23:29
Chapter 434 : Ngươi có muốn gia nhập long tộc không? 24/09/2021 21:29
Chapter 433 : Thân pháp của tộc tổ long 24/09/2021 19:29
Chapter 432 : Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh 24/09/2021 17:29
Chapter 431 : Ngươi chỉ đáng làm thức ăn của ta thôi (2) 24/09/2021 15:29
Chapter 430 : Ngươi chỉ đáng làm thức ăn của ta thôi (1) 24/09/2021 13:29
Chapter 429 : Tru tiên 24/09/2021 11:29
Chapter 428 : Cương thi tu thành tiên 24/09/2021 09:29
Chapter 427 : Trận chiến giữa thần tiên và khôi lỗi 24/09/2021 07:29
Chapter 426 : Trận chiến giữa thần tiên và khôi lỗi (1) 24/09/2021 05:29
Chapter 425 : Nhân đồ bạch khởi 24/09/2021 03:29
Chapter 424 : Chủ tướng của long nha kỳ binh xuất hiện 24/09/2021 01:29
Chapter 423 : Long nha kỳ binh tàn phá thành vũ dương 23/09/2021 23:29
Chapter 422 : Giết thẳng vào cho nhanh (2) 23/09/2021 21:29
Chapter 421 : Giết thẳng vào cho nhanh (1) 23/09/2021 19:29
Chapter 420 : Táng hoa niết bàn trọng sinh (2) 23/09/2021 17:29
Chapter 419 : Táng hoa niết bàn trọng sinh (1) 23/09/2021 15:29
Chapter 418 : Quyết đấu giữa lục địa thần tiên 23/09/2021 13:29
Chapter 417 : Tìm vũ trần công tử giúp ta 23/09/2021 11:29
Chapter 416 : Bại gia tử vẫn còn có lương tâm (2) 23/09/2021 09:29
Chapter 415 : Bại gia tử vẫn còn có lương tâm (1) 23/09/2021 07:29
Chapter 414 : Một người là truy phong chân nhân, một người là hoàng bán tiên 23/09/2021 05:29
Chapter 413 : Cả tòa thành đều điên hết rồi (2) 23/09/2021 03:29
Chapter 412 : Cả tòa thành đều điên hết rồi (1) 23/09/2021 01:29
Chapter 411 : Cả nhà dịch dung chạy nạn 22/09/2021 23:29
Chapter 410 : Tướng quân quái vật 22/09/2021 21:29
Chapter 409 : Người quen cũ của thanh long thương hội 22/09/2021 19:29
Chapter 408 : Ta trả nợ thay cho các người 22/09/2021 17:29
Chapter 407 : Bán tiên phê mệnh, cửu tử nhất sinh (2) 22/09/2021 15:29
Chapter 406 : Bán tiên phê mệnh, cửu tử nhất sinh (1) 22/09/2021 13:29
Chapter 405 : Gặp lại gấu trúc a mông 22/09/2021 11:29
Chapter 404 : Cô càng ngày càng không giống ma tộc 22/09/2021 09:29
Chapter 403 : Kiếm đạo đại thành, có thể tru tiên 22/09/2021 07:29
Chapter 402 : Uy lực của bạch hạc kiếm phiên bản cải tiến 22/09/2021 05:29
Chapter 401 : Ma nữ bắt đầu làm chính sự (2) 22/09/2021 03:29
Chapter 400 : Ma nữ bắt đầu làm chính sự (1) 22/09/2021 01:29
Chapter 399 : Miệng ma nữ, quỷ gạt người 21/09/2021 23:29
Chapter 398 : Dã tâm của quân đoàn cận vệ 21/09/2021 21:29
Chapter 397 : Tu hú chiếm tổ chim khách (2) 21/09/2021 19:29
Chapter 396 : Tu hú chiếm tổ chim khách (1) 21/09/2021 17:29
Chapter 395 : Tìm nhà cho quân đoàn cận vệ (2) 21/09/2021 15:29
Chapter 394 : Tìm nhà cho quân đoàn cận vệ (1) 21/09/2021 13:29
Chapter 393 : Ma nữ và thiên nữ không thể chạm mặt 21/09/2021 11:29
Chapter 392 : Phiến thiên đại pháp 21/09/2021 09:29
Chapter 391 : Ma nữ bán đồng đội (2) 21/09/2021 07:29
Chapter 390 : Ma nữ bán đồng đội (1) 21/09/2021 05:29
Chapter 389 : Ma nữ thâm tuyết vs thôn thiên thiềm thừ 21/09/2021 03:29
Chapter 388 : Tạm biệt thôn thiên thiềm thừ, mọi thứ trở về điểm bắt đầu (2) 21/09/2021 01:29
Chapter 387 : Tạm biệt thôn thiên thiềm thừ, mọi thứ trở về điểm bắt đầu (1) 20/09/2021 23:29
Chapter 386 : Ma nữ phá tan hư không. về nhà 20/09/2021 21:29
Chapter 385 : Ma nữ khôi phục lại thực lực 20/09/2021 19:29
Chapter 384 : Tướng ăn của đại sư huynh chẳng đẹp tí nào 20/09/2021 17:29
Chapter 383 : Quân đoàn cận vệ nguyện đi theo đại sư huynh 20/09/2021 15:29
Chapter 382 : La thiên chân ma, chúng ta có thể trở về nhà rồi (2) 20/09/2021 13:29
Chapter 381 : La thiên chân ma, chúng ta có thể trở về nhà rồi (1) 20/09/2021 11:29
Chapter 380 : Ma nữ đổi thể xác 20/09/2021 09:29
Chapter 379 : Thích huynh, là vì huynh đủ mạnh 20/09/2021 07:29
Chapter 378 : Thanh sa trướng của nữ vương (2) 20/09/2021 05:29
Chapter 377 : Thanh sa trướng của nữ vương (1) 20/09/2021 03:29
Chapter 376 : Nữ vương chính là ma nữ 20/09/2021 01:29
Chapter 375 : Ta không muốn giang sơn, ta chỉ muốn ra ngoài 19/09/2021 23:29
Chapter 374 : Đã tìm được chìa khóa rồi 19/09/2021 21:29
Chapter 373 : Ma thần chẳng qua chỉ có thế (3) 19/09/2021 19:29
Chapter 372 : Ma thần chẳng qua chỉ có thế (3) 19/09/2021 17:29
Chapter 371 : Ma thần chẳng qua chỉ có thế (2) 19/09/2021 15:29
Chapter 370 : Ma thần chẳng qua chỉ có thế (1) 19/09/2021 13:29
Chapter 369 : Vua hắc xỉ mở chiếc hộp pandora 19/09/2021 11:29
Chapter 368 : Quân đoàn mãng, chướng ngại vật cuối cùng 19/09/2021 09:29
Chapter 367 : Mục tiêu cuối cùng: vương thành! (2) 19/09/2021 07:29
Chapter 366 : Mục tiêu cuối cùng: vương thành! (1) 19/09/2021 05:29
Chapter 365 : Quân đoàn cận vệ quy hàng 19/09/2021 03:29
Chapter 364 : Chiến thần đấu chiến thần – trận chiến cuối cùng (4) 19/09/2021 01:29
Chapter 363 : Chiến thần đấu chiến thần – trận chiến cuối cùng (3) 18/09/2021 23:29
Chapter 362 : Chiến thần đấu chiến thần – trận chiến cuối cùng (2) 18/09/2021 21:29
Chapter 361 : Chiến thần đấu chiến thần – trận chiến cuối cùng (1) 18/09/2021 19:29
Chapter 360 : Long nha kỳ binh khủng bố xuất kích 18/09/2021 17:29
Chapter 359 : Một tướng vô năng hại chết tam quân 18/09/2021 15:29
Chapter 358 : Cho mời đại sư huynh tọa trấn 18/09/2021 13:29
Chapter 357 : Hội nghị quân sự tan rã một cách không vui (2) 18/09/2021 11:29
Chapter 356 : Hội nghị quân sự tan rã một cách không vui (1) 18/09/2021 09:29
Chapter 355 : Vũ trần bị phong vương 18/09/2021 07:29
Chapter 354 : Binh không ở chỗ nhiều, mà ở chỗ tinh nhuệ 18/09/2021 05:29
Chapter 353 : Chiếm đoạt long nha kỳ binh, đại sư huynh gian thương (2) 18/09/2021 03:29
Chapter 352 : Chiếm đoạt long nha kỳ binh, đại sư huynh gian thương (1) 18/09/2021 01:29
Chapter 351 : Thần tiễn vô địch của trưởng tôn vô cấu 17/09/2021 23:29
Chapter 350 : Trong quân doanh này còn có quân kỷ* không? 17/09/2021 21:29
Chapter 349 : Chiến thần trong lời tiên đoán không được coi trọng (2) 17/09/2021 19:29
Chapter 348 : Chiến thần trong lời tiên đoán không được coi trọng (1) 17/09/2021 17:29
Chapter 347 : Tìm được báu vật trong quân doanh rối loạn (2) 17/09/2021 15:29
Chapter 346 : Tìm được báu vật trong quân doanh rối loạn (1) 17/09/2021 13:29
Chapter 345 : Thảm bại, liên quân nam bắc sụp đổ toàn tuyến 17/09/2021 11:29
Chapter 344 : Tập kích lớn, chiến thần xuất chinh 17/09/2021 09:29
Chapter 343 : Giáo huấn ngươi là muốn tốt cho ngươi, nếu không người chết tộc vong 17/09/2021 07:29
Chapter 342 : Tộc hắc vũ buộc phải khuất phục 17/09/2021 05:29
Chapter 341 : Vì sao chủ nhân một thành lại trân trọng ta như thế? (2) 17/09/2021 03:29
Chapter 340 : Vì sao chủ nhân một thành lại trân trọng ta như thế? (1) 17/09/2021 01:29
Chapter 339 : Đoạt nguyệt nha băng cung vì trưởng tôn vô cấu 16/09/2021 23:29
Chapter 338 : Ngày thứ bảy ma nữ rời đi. nhớ nàng! (2) 16/09/2021 21:29
Chapter 337 : Ngày thứ bảy ma nữ rời đi. nhớ nàng! (1) 16/09/2021 19:29
Chapter 336 : Ta đi diệt quốc 16/09/2021 17:29
Chapter 335 : Ma nữ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng 16/09/2021 15:29
Chapter 334 : Phàm nhân và ma nhân 16/09/2021 13:29
Chapter 333 : Đại sư huynh nhập ma 16/09/2021 11:29
Chapter 332 : hôm nay ta cắn chết huynh 16/09/2021 09:29
Chapter 331 : ma nữ trị bệnh cho ngươi (2) 16/09/2021 07:29
Chapter 330 : hôm nay ta cắn chết huynh 16/09/2021 05:29
Chapter 329 : ma nữ trị bệnh cho ngươi (1) 16/09/2021 03:29
Chapter 328 : ma nữ trị bệnh cho ngươi (2) 16/09/2021 01:29
Chapter 327 : ma nữ trị bệnh cho ngươi (1) 15/09/2021 23:29
Chapter 326 : ai đã tiêu diệt ba ngàn cấm quân 15/09/2021 21:29
Chapter 325 : đứng sừng sững trên núi thây 15/09/2021 19:29
Chapter 324 : ai đã tiêu diệt ba ngàn cấm quân 15/09/2021 17:29
Chapter 323 : máu nhuộm khảm đầu cốc 15/09/2021 15:29
Chapter 322 : đứng sừng sững trên núi thây 15/09/2021 13:29
Chapter 321 : máu nhuộm khảm đầu cốc 15/09/2021 11:29
Chapter 320 : nam nhân ta thích vô địch thiên hạ (2) 15/09/2021 09:29
Chapter 319 : nam nhân ta thích vô địch thiên hạ (1) 15/09/2021 07:29
Chapter 318 : nam nhân ta thích vô địch thiên hạ (2) 15/09/2021 05:29
Chapter 317 : trên lầu có một nữ nhân đáng sợ 15/09/2021 03:29
Chapter 316 : nam nhân ta thích vô địch thiên hạ (1) 15/09/2021 01:29
Chapter 315 : trên lầu có một nữ nhân đáng sợ 14/09/2021 23:29
Chapter 314 : hết lần này đến lần khác chọc vào ma nữ 14/09/2021 21:29
Chapter 313 : hết lần này đến lần khác chọc vào ma nữ 14/09/2021 19:29
Chapter 312 : đoàn đi săn hoàng gia 14/09/2021 17:29
Chapter 311 : ma nữ tưởng chừng như vô hại nhưng lại là nguy hiểm nhất (2) 14/09/2021 15:29
Chapter 310 : đoàn đi săn hoàng gia 14/09/2021 13:29
Chapter 309 : ma nữ tưởng chừng như vô hại nhưng lại là nguy hiểm nhất (1) 14/09/2021 11:29
Chapter 308 : ma nữ tưởng chừng như vô hại nhưng lại là nguy hiểm nhất (2) 14/09/2021 09:29
Chapter 307 : cô nương vũ tộc đang đói 14/09/2021 07:29
Chapter 306 : ma nữ tưởng chừng như vô hại nhưng lại là nguy hiểm nhất (1) 14/09/2021 05:29
Chapter 305 : cô nương vũ tộc đang đói 14/09/2021 03:29
Chapter 304 : đại sư huynh lại xây dựng căn cứ 14/09/2021 01:29
Chapter 303 : đại sư huynh thành con mồi 13/09/2021 23:29
Chapter 302 : hôm nay ta cắn chết huynh 13/09/2021 21:29
Chapter 301 : ma nữ trị bệnh cho ngươi (2) 13/09/2021 19:29
Chapter 300 : ma nữ trị bệnh cho ngươi (1) 13/09/2021 17:29
Chapter 299 : ai đã tiêu diệt ba ngàn cấm quân 13/09/2021 15:29
Chapter 298 : đứng sừng sững trên núi thây 13/09/2021 13:29
Chapter 297 : máu nhuộm khảm đầu cốc 13/09/2021 11:29
Chapter 296 : nam nhân ta thích vô địch thiên hạ (2) 13/09/2021 09:29
Chapter 295 : nam nhân ta thích vô địch thiên hạ (1) 13/09/2021 07:29
Chapter 294 : trên lầu có một nữ nhân đáng sợ 13/09/2021 05:29
Chapter 293 : hết lần này đến lần khác chọc vào ma nữ 13/09/2021 03:29
Chapter 292 : đoàn đi săn hoàng gia 13/09/2021 01:29
Chapter 291 : ma nữ tưởng chừng như vô hại nhưng lại là nguy hiểm nhất (2) 12/09/2021 23:29
Chapter 290 : ma nữ tưởng chừng như vô hại nhưng lại là nguy hiểm nhất (1) 12/09/2021 21:29
Chapter 289 : cô nương vũ tộc đang đói 12/09/2021 19:29
Chapter 288 : đại sư huynh lại xây dựng căn cứ 12/09/2021 17:29
Chapter 287 : đại sư huynh thành con mồi 12/09/2021 15:29
Chapter 286 : nguy cơ 12/09/2021 13:29
Chapter 285 : nước hắc xỉ và thần phong giáo (2) 12/09/2021 11:29
Chapter 284 : nước hắc xỉ và thần phong giáo (1) 12/09/2021 09:29
Chapter 283 : y thuật ma giới của ma nữ 12/09/2021 07:29
Chapter 282 : ma nữ xinh đẹp ăn sạch cả nam lẫn nữ 12/09/2021 05:29
Chapter 280 : tàn sát trong bóng tối 12/09/2021 03:29
Chapter 279 : cô nương vũ tộc này còn lợi hại hơn so với hai thần tiên 12/09/2021 01:29
Chapter 278 : thần tiên mất đi tiên lực còn không bằng phàm nhân (2) 11/09/2021 23:29
Chapter 277 : thần tiên mất đi tiên lực còn không bằng phàm nhân (1) 11/09/2021 21:29
Chapter 276 : nhật ký ngày thường của ma nữ vũ mị và đại sư huynh (4) 11/09/2021 19:29
Chapter 275 : nhật ký ngày thường của ma nữ vũ mị và đại sư huynh (3) 11/09/2021 17:29
Chapter 274 : nhật ký ngày thường của ma nữ vũ mị và đại sư huynh (2) 11/09/2021 15:29
Chapter 273 11/09/2021 13:29
Chapter 272 11/09/2021 11:29
Chapter 271 : Ma nữ cũng biết thẹn thùng \n 11/09/2021 09:29
Chapter 270 : Ma nữ cũng biết thẹn thùng \n 11/09/2021 07:29
Chapter 269 : Thôn thiên thiềm thừ mạnh hơn đại la kim tiên \n 11/09/2021 05:29
Chapter 268 : Cự thần binh cấp diệt thế (2) \n 11/09/2021 03:29
Chapter 267 : Cự thần binh cấp diệt thế (1) \n 11/09/2021 01:29
Chapter 266 : Ma nữ xinh đẹp rơi vào tay của ta \n 10/09/2021 23:29
Chapter 265 : Ma nữ và thiên nữ tương ái tương sát (2) \n 10/09/2021 21:29
Chapter 264 : Ma nữ và thiên nữ tương ái tương sát (1) \n 10/09/2021 19:29
Chapter 263 : Đãng ma thiên nữ khôi phục thực lực (1) \n 10/09/2021 17:29
Chapter 262 : Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn \n 10/09/2021 15:29
Chapter 261 : Thần tiên đồ thành \n 10/09/2021 13:29
Chapter 260 : Thần tiên thì sao, nên đánh vẫn cứ đánh \n 10/09/2021 11:29
Chapter 259 : \n 10/09/2021 09:29
Chapter 258 : Liên tục phá giải hai mươi ải (2) \n 10/09/2021 07:29
Chapter 257 : Liên tục phá giải hai mươi ải (1) \n 10/09/2021 05:29
Chapter 256 : Ta thắng, nhưng cũng thua \n 10/09/2021 03:29
Chapter 255 : Đánh thắng hắc y kiếm thiếu của ta trước rồi tính sau \n 10/09/2021 01:29
Chapter 254 : Tiểu thiếu gia tìm được đường sống từ trong chỗ chết, ta vẫn chưa thua (2) \n 09/09/2021 23:29
Chapter 253 : Tiểu thiếu gia tìm được đường sống từ trong chỗ chết, ta vẫn chưa thua (1) \n 09/09/2021 21:29
Chapter 252 : Đãng ma thiên nữ cực kỳ cố chấp (2) \n 09/09/2021 19:29
Chapter 251 : Đãng ma thiên nữ cực kỳ cố chấp (1) \n 09/09/2021 17:29
Chapter 250 : Chết dưới kiếm kiếm pháp như vậy cũng coi như không oan uổng \n 09/09/2021 15:29
Chapter 249 : Thiên sư trương đạo lăng (2) \n 09/09/2021 13:29
Chapter 248 : Thiên sư trương đạo lăng (1) \n 09/09/2021 11:29
Chapter 247 : Đãng ma thiên nữ sắc phong (2) \n 09/09/2021 09:29
Chapter 246 : Đãng ma thiên nữ sắc phong (1) \n 09/09/2021 07:29
Chapter 245 : Tiểu cô nương cải trang vi hành \n 09/09/2021 05:29
Chapter 244 : Tiểu cô nương xinh xắn và ngự tỷ đều là thiên nữ đại nhân \n 09/09/2021 03:29
Chapter 243 : Tiền tệ mà thiên giới dùng \n 09/09/2021 01:29
Chapter 242 : Thế giới tu tiên nhỏ của thành tru tiên (2) \n 08/09/2021 23:29
Chapter 241 : Thế giới tu tiên nhỏ của thành tru tiên (1) \n 08/09/2021 21:29
Chapter 240 : Cuối cùng cũng tìm được bàn sư huynh \n 08/09/2021 19:29
Chapter 239 : Thì ra mọi chuyện có thể trở nên đơn giản như vậy \n 08/09/2021 17:29
Chapter 238 : Trêu chọc ma nữ xinh đẹp sai cách (2) \n 08/09/2021 15:29
Chapter 237 : Trêu chọc ma nữ xinh đẹp sai cách (1) \n 08/09/2021 13:29
Chapter 236 : Xông vào giấc mộng làm phiền ta \n 08/09/2021 11:29
Chapter 235 : Ta có cả triệu hắc y kiếm thiếu \n 08/09/2021 09:29
Chapter 234 : Công tử, nhìn trộm có thích không? \n 08/09/2021 07:29
Chapter 233 : Tiểu cô nương áo đỏ thích uống rượu \n 08/09/2021 05:29
Chapter 232 : Tiểu cô nương áo đỏ chỉ ra con đường sáng \n 08/09/2021 03:29
Chapter 231 : Tiểu cô nương áo đỏ rất yếu đuối \n 08/09/2021 01:29
Chapter 230 : Ma sủng của bạch hạc tiên cơ \n 07/09/2021 23:29
Chapter 229 : Sư phụ xinh đẹp muốn giết đại sư huynh (2) \n 07/09/2021 21:29
Chapter 228 : Sư phụ xinh đẹp muốn giết đại sư huynh \n 07/09/2021 19:29
Chapter 227 : Tiểu cô nương rất ngạo mạn \n 07/09/2021 17:29
Chapter 226 : Giết tiểu cô nương áo đỏ \n 07/09/2021 15:29
Chapter 225 : Sư phụ yêu diễm đến từ ma giới \n 07/09/2021 13:29
Chapter 224 : Thiên phú kinh khủng mới của tiểu ma nữ (2) \n 07/09/2021 11:29
Chapter 223 : Thiên phú kinh khủng mới của tiểu ma nữ (1) \n 07/09/2021 09:29
Chapter 222 : Tiểu ma nữ cùng đường mạt lộ \n 07/09/2021 07:29
Chapter 221 : Chiếm đoạt bảo vật vô giá, sát hại huynh đệ kết nghĩa (2) \n 07/09/2021 05:29
Chapter 220 : Chiếm đoạt bảo vật vô giá, sát hại huynh đệ kết nghĩa (1) \n 07/09/2021 03:29
Chapter 219 : Thực lực thật sự của hoàng bán tiên \n 07/09/2021 01:29
Chapter 218 : Tiểu cô nương trọng thương sẽ tự lành \n 06/09/2021 23:29
Chapter 217 : Bắt một tiểu cô nương về \n 06/09/2021 21:29
Chapter 216 : Kẻ địch lợi hại hơn mô tượng gấp mười lần (2) \n 06/09/2021 19:29
Chapter 215 : Kẻ địch lợi hại hơn mô tượng gấp mười lần (1) \n 06/09/2021 17:29
Chapter 214 : Kẻ tham lam sâu không thể lường \n 06/09/2021 15:29
Chapter 213 : Hoàng bán tiên thần cơ diệu toán \n 06/09/2021 13:29
Chapter 212 : Gia nhập \n 06/09/2021 11:29
Chapter 211 : So với tắm hồ nàng thích tắm thác nước hơn \n 06/09/2021 09:29
Chapter 210 : . khắc tinh của ma đạo, vị thần của quân đội (2) \n 06/09/2021 07:29
Chapter 209 : Khắc tinh của ma đạo, vị thần của quân đội (1) \n 06/09/2021 05:29
Chapter 208 : Ôn ma cùng đường mạt lộ \n 06/09/2021 03:29
Chapter 207 : Bí mật trên người mô tượng \n 06/09/2021 01:29
Chapter 206 : Hòa thượng động tình sẽ như thế nào? (2) \n 05/09/2021 23:29
Chapter 205 : Hòa thượng động tình sẽ như thế nào? (1) \n 05/09/2021 21:29
Chapter 204 : Ai mới là lang băm \n 05/09/2021 19:29
Chapter 203 : Tiểu hầu gia không còn thở nữa \n 05/09/2021 17:29
Chapter 202 : Phẫu thuật không chảy máu \n 05/09/2021 15:29
Chapter 201 : Chỉ giải phẫu hộp sọ mới có thể cứu (2) \n 05/09/2021 13:29
Chapter 200 : Chỉ giải phẫu hộp sọ mới có thể cứu (1) \n 05/09/2021 11:29
Chapter 199 : Vân nhược đồng có tật giật mình \n 05/09/2021 09:29
Chapter 198 : Phủ văn hầu ngọa hổ tàng long (2) \n 05/09/2021 07:29
Chapter 197 : Phủ văn hầu ngọa hổ tàng long (1) \n 05/09/2021 05:29
Chapter 196 : Lời giải về bí mật của quận nam dương \n 05/09/2021 03:29
Chapter 195 : Tình ý của hoà thượng và cô nương (2) \n 05/09/2021 01:29
Chapter 194 : Tình ý của hoà thượng và cô nương (1) \n 04/09/2021 23:29
Chapter 193 : Kim thiền tử dùng mạng đổi mạng \n 04/09/2021 21:29
Chapter 192 : Vương giả thần bí của quận nam dương \n 04/09/2021 19:29
Chapter 191 : Liệt nhật kiếm khí bức người mà đến \n 04/09/2021 17:29
Chapter 190 : Chặt hai chân ngươi trước \n 04/09/2021 15:29
Chapter 189 : Đó chính là thiếu gia, bắt y lại (2) \n 04/09/2021 13:29
Chapter 188 : Đó là thiếu gia, bắt y lại! (1) \n 04/09/2021 11:29
Chapter 187 : Trợ giúp của đại liên minh \n 04/09/2021 09:29
Chapter 186 : Tiểu hầu gia tính sai rồi (2) \n 04/09/2021 07:29
Chapter 185 : Tiểu hầu gia tính sai rồi (1) \n 04/09/2021 05:29
Chapter 184 : Tiểu sư muội hay là tiểu sư đệ \n 04/09/2021 03:29
Chapter 183 : Vân nhược đồng trở về \n 04/09/2021 01:29
Chapter 182 : Diệt môn đoạt vợ \n 03/09/2021 23:29
Chapter 181 : Tổ chức kháng chiến ngầm (2) \n 03/09/2021 21:29
Chapter 180 : Tổ chức kháng chiến ngầm (1) \n 03/09/2021 19:29
Chapter 179 : Ngươi thích nhu tình cô nương à? \n 03/09/2021 17:29
Chapter 178 : Chấn nhiếp quần hùng, giết gà dọa khỉ \n 03/09/2021 15:29
Chapter 177 : Người hầu đã lợi hại đến thế này rồi ư? (2) \n 03/09/2021 13:29
Chapter 176 : Người hầu đã lợi hại đến thế này rồiv ư? (1) \n 03/09/2021 11:29
Chapter 175 : Kim thiền tử muốn thống nhất hai giới hắc bạch (2) \n 03/09/2021 09:29
Chapter 174 : Kim thiền tử muốn thống nhất hai giới hắc bạch (1) \n 03/09/2021 07:29
Chapter 173 : Diện mạo thật của tổ chức "bộc" \n 03/09/2021 05:29
Chapter 172 : Kim thiền tử, cho mượn đầu của ngươi dùng một lát \n 03/09/2021 03:29
Chapter 171 : Bách độc bất xâm thật sự \n 03/09/2021 01:29
Chapter 170 : Làm cách nào đối đầu với ôn ma (2) \n 02/09/2021 23:29
Chapter 169 : Làm cách nào đối đầu với ôn ma (1) \n 02/09/2021 21:29
Chapter 168 : Toàn thể sư tâm hội kính cẩn nghênh đón thiếu chủ \n 02/09/2021 19:29
Chapter 167 : Tám đại ma trùng thời thượng cổ, kim thiền sáu cánh trong truyền thuyết \n 02/09/2021 17:29
Chapter 166 : Đừng có hại sư phụ ngươi (2) \n 02/09/2021 15:29
Chapter 165 : Đừng có hại sư phụ ngươi (1) \n 02/09/2021 13:29
Chapter 164 : Người con gái mà bằng hữu thích sao có thể động tới được (2) \n 02/09/2021 11:29
Chapter 163 : Người con gái mà bằng hữu thích sao có thể động tới được (2) \n 02/09/2021 09:29
Chapter 162 : Ta cố ý tới hủy sân khấu của thục vương ngươi \n 02/09/2021 07:29
Chapter 161 : Tên hòa thượng ngốc này biết đánh bạc sao? \n 02/09/2021 05:29
Chapter 160 : Chút nữa có một số việc, ngươi hãy coi như không nhìn thấy gì cả \n 02/09/2021 03:29
Chapter 159 : Mua mấy cô nương xinh đẹp về nhà, không sướng sao (2) \n 02/09/2021 01:29
Chapter 158 : Mua mấy cô nương xinh đẹp về nhà, không sướng sao (1) \n 01/09/2021 23:29
Chapter 157 : Hòa thượng này không bán (2) \n 01/09/2021 21:29
Chapter 156 : Hòa thượng này không bán (1) \n 01/09/2021 19:29
Chapter 155 : Bí mật của ôn nhuyễn các \n 01/09/2021 17:29
Chapter 154 : Ngũ hành độn thuật \n 01/09/2021 15:29
Chapter 153 : Kim thiền tử - kẻ lạc loài của chốn phật môn \n 01/09/2021 13:29
Chapter 152 : Thế giới rất lớn, ta muốn đi ngắm nhìn \n 01/09/2021 11:29
Chapter 151 : Kim thiền tử là một đại yêu quái \n 01/09/2021 09:29
Chapter 150 : Tỷ tỷ hôn trộm một cái (2) \n 01/09/2021 07:29
Chapter 149 : Tỷ tỷ hôn trộm một cái (1) \n 01/09/2021 05:29
Chapter 148 : Dì triệu tỉnh rồi \n 01/09/2021 03:29
Chapter 147 : Ngồi xem kịch không đau eo \n 01/09/2021 01:29
Chapter 146 : Chết đi, công chúa nhỏ đáng yêu \n 31/08/2021 23:29
Chapter 145 : Hiện trường “lật xe” của huyết y vệ \n 31/08/2021 21:29
Chapter 144 : Đại đô đốc làm chính sự (2) \n 31/08/2021 19:29
Chapter 143 : Đại đô đốc làm chính sự (1) \n 31/08/2021 17:29
Chapter 142 : Mời các hạ chọn một trong hai \n 31/08/2021 15:29
Chapter 141 : Học trộm ngũ hành độn thuật \n 31/08/2021 13:29
Chapter 140 : Cuộc chiến phong thần là một âm mưu sao? \n 31/08/2021 11:29
Chapter 139 : Lục địa thần tiên, huyết y vệ còn có rất nhiều \n 31/08/2021 09:29
Chapter 138 : Thuật trường sinh bất lão \n 31/08/2021 07:29
Chapter 137 : Huyết y vệ làm việc \n 31/08/2021 05:29
Chapter 136 : Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi \n 31/08/2021 03:29
Chapter 135 : Khoa học kỹ thuật đen trong thế giới tu tiên (2) \n 31/08/2021 01:29
Chapter 134 : Khoa học kỹ thuật đen trong thế giới tu tiên (1) \n 30/08/2021 23:29
Chapter 133 : Gấu trúc quá lười không chém thêm nhát cuối \n 30/08/2021 21:29
Chapter 132 : Gấu trúc giữ nhà \n 30/08/2021 19:29
Chapter 131 : Vòng vây của huyết y vệ \n 30/08/2021 17:29
Chapter 130 : Tra ra kẻ đứng sau \n 30/08/2021 15:29
Chapter 129 : Ngày tận thế của các yêu nhân \n 30/08/2021 13:29
Chapter 128 : Hai vị sư tổ ma đạo \n 30/08/2021 11:29
Chapter 127 : Nhân vật cấp bậc tổ sư ma đạo \n 30/08/2021 09:29
Chapter 126 : Lực chiến đấu chân thực của tương dương công tử (2) \n 30/08/2021 07:29
Chapter 125 : Lực chiến đấu chân thực của tương dương công tử \n 30/08/2021 05:29
Chapter 124 : Triệu phi yến không khiến người ta bớt lo \n 30/08/2021 03:29
Chapter 123 : Yêu quái này là đường tăng (2) \n 30/08/2021 01:29
Chapter 122 : Yêu quái này là đường tăng (1) \n 29/08/2021 23:29
Chapter 121 : Đại đô đốc là lão yêu vạn năm  29/08/2021 21:29
Chapter 120 : Dạy thiên cửu công cách cứu người \n 29/08/2021 19:29
Chapter 119 : Xin ngài hãy cứu lấy trấn đốc của chúng ta \n 29/08/2021 17:29
Chapter 118 : Y thuật của ông quá mức cứng nhắc (2) \n 29/08/2021 15:29
Chapter 117 : Y thuật của ông quá mức cứng nhắc (1) \n 29/08/2021 13:29
Chapter 116 : Triệu nhã bị hại \n 29/08/2021 11:29
Chapter 115 : Quan trường kinh châu mây đen chướng khí \n 29/08/2021 09:29
Chapter 114 : Đại đô đốc chiêu hiền đãi sĩ (2) \n 29/08/2021 07:29
Chapter 113 : Đại đô đốc chiêu hiền đãi sĩ (1) \n 29/08/2021 05:29
Chapter 112 : Nhật ký tìm đường chết của thiếu gia ăn chơi (2) \n 29/08/2021 03:29
Chapter 111 : Nhật ký tìm đường chết của thiếu gia ăn chơi (1) \n 29/08/2021 01:29
Chapter 110 : Triệu phi yến thay đổi thái độ (2) \n 28/08/2021 23:29
Chapter 109 : Triệu phi yến thay đổi thái độ (1) \n 28/08/2021 21:29
Chapter 108 : Nhã gian trên lầu đang tiếp đón một vị khách thần bí \n 28/08/2021 19:29
Chapter 107 : Đôi tỷ muội tại trường đua ngựa \n 28/08/2021 17:29
Chapter 106 : Muội muội thích, chưa chắc tỷ tỷ đã thích (1) \n 28/08/2021 15:29
Chapter 105 : Cách an ủi thiếu nữ hiệu quả nhất (2) \n 28/08/2021 13:29
Chapter 104 : Cách an ủi thiếu nữ hiệu quả nhất (1) \n 28/08/2021 11:29
Chapter 103 : Nhật ký xem mắt hoa tỷ muội (4) \n 28/08/2021 09:29
Chapter 102 : Nhật ký xem mắt hoa tỷ muội (3) \n 28/08/2021 07:29
Chapter 101 : Nhật ký xem mắt hoa tỷ muội (2) \n 28/08/2021 05:29
Chapter 100 : Nhật ký xem mắt hoa tỷ muội (1) \n 28/08/2021 03:29
Chapter 99 : Hoa tỷ muội (2) \n 28/08/2021 01:29
Chapter 98 : Hoa tỷ muội (1) \n 27/08/2021 23:29
Chapter 97 : Muốn chọn vũ trần làm rể \n 27/08/2021 21:29
Chapter 96 : Muốn chết cũng được, dùng báu vật đổi \n 27/08/2021 19:29
Chapter 95 : Đại sư huynh xuống núi \n 27/08/2021 17:29
Chapter 94 : Vô tình giết thần \n 27/08/2021 15:29
Chapter 93 : Ngày xưa là đạo lữ, giờ đã thành kẻ thù (2) \n 27/08/2021 13:29
Chapter 92 : Ngày xưa là đạo lữ, giờ đã thành kẻ thù (1) \n 27/08/2021 11:29
Chapter 91 : Tôn ngộ không hiến thuốc \n 27/08/2021 09:29
Chapter 90 : Vũ trần bị bệnh \n 27/08/2021 07:29
Chapter 89 : Đệ tử phái tiêu dao lười biếng \n 27/08/2021 05:29
Chapter 88 : Mỹ nhân rửa chân (3) \n 27/08/2021 03:29
Chapter 87 : Mỹ nhân rửa chân (2) \n 27/08/2021 01:29
Chapter 86 : Mỹ nhân rửa chân (1) \n 26/08/2021 23:29
Chapter 85 : Hôm nay muội ăn mặc thật mát mẻ (2) \n 26/08/2021 21:29
Chapter 84 : Hôm nay muội ăn mặc thật mát mẻ (1) \n 26/08/2021 19:29
Chapter 83 : Con át chủ bài của phái tiêu dao (3) \n 26/08/2021 17:29
Chapter 82 : Con át chủ bài của phái tiêu dao (2) \n 26/08/2021 15:29
Chapter 81 : Con át chủ bài của phái tiêu dao (1) \n 26/08/2021 13:29
Chapter 80 : Lục cửu lôi kiếp \n 26/08/2021 11:29
Chapter 79 : Tình cảm trong hồ \n 26/08/2021 09:29
Chapter 78 : Hồ tiên tử \n 26/08/2021 07:29
Chapter 77 : Trời giáng dị tượng, kỳ nhân xuất thế 26/08/2021 05:29
Chapter 76 : Luyện đan có thể làm cơm ăn sao? 26/08/2021 03:29
Chapter 75 : Phục sinh vô hạn, giết vô hạn (2) 26/08/2021 01:29
Chapter 74 : Phục sinh vô hạn, giết vô hạn (1) 25/08/2021 23:29
Chapter 73 : Tiên tử múa vì công tử (2) 25/08/2021 21:29
Chapter 72 : Tiên tử múa vì công tử (1) 25/08/2021 19:29
Chapter 71 : Mỹ nhân to lớn trong động (1) 25/08/2021 17:29
Chapter 70 : Di tích cuộc chiến phong thần 25/08/2021 15:29
Chapter 69 : Đại sư huynh muốn vào táng tiên mộ (2) 25/08/2021 13:29
Chapter 68 : Đại sư huynh muốn vào táng tiên mộ (1) 25/08/2021 11:29
Chapter 67 : Tôn ngộ không đột nhiên cảm ngộ 25/08/2021 09:29
Chapter 66 : Dạy dỗ tôn ngộ không (2) 25/08/2021 07:29
Chapter 65 : Dạy dỗ tôn ngộ không (1) 25/08/2021 05:29
Chapter 64 : Ngụy linh căn của đại sư huynh 25/08/2021 03:29
Chapter 63 : Đường tình duyên của vũ trần ca hơi nhiều 25/08/2021 01:29
Chapter 62 : Một lần bất trung, cả đời không cần (2) 24/08/2021 23:29
Chapter 61 : Một lần bất trung, cả đời không cần (1) 24/08/2021 21:29
Chapter 60 : Thực ra chúng ta không hề muốn đi (2) 24/08/2021 19:29
Chapter 59 : Thực ra chúng ta không hề muốn đi (1) 24/08/2021 17:29
Chapter 58 : Chiếm đoạt thiên niên các 24/08/2021 15:29
Chapter 57 : Một kiếm quỷ khóc thần sầu 24/08/2021 13:29
Chapter 56 : Hồng môn yến (2) 24/08/2021 11:29
Chapter 55 : Hồng môn yến (1) 24/08/2021 09:29
Chapter 54 : Vũ trần bắt đầu phản kích 24/08/2021 07:29
Chapter 53 : Truy phong chân nhân bị hại (2) 24/08/2021 05:29
Chapter 52 : Truy phong chân nhân bị hại (1) 24/08/2021 03:29
Chapter 51 : Lam phượng hoàng rửa sạch nhục nhã 24/08/2021 01:29
Chapter 50 : Mưu kế tinh tường cuối cùng vẫn thất bại 23/08/2021 23:29
Chapter 49 : Phương thức vả mặt chính xác nhất 23/08/2021 21:29
Chapter 48 : Liễu chưởng quỹ đích thực là một tên tiểu nhân (2) 23/08/2021 19:29
Chapter 47 : Liễu chưởng quỹ đích thực là một tên tiểu nhân (1) 23/08/2021 17:29
Chapter 46 : Chúng đệ tử phái tiêu dao đến 23/08/2021 15:29
Chapter 45 : Trái tim thiếu nữ của lam phượng hoàng 23/08/2021 13:29
Chapter 44 : Nhìn sơ qua thấy tất cả đều là phản đồ 23/08/2021 11:29
Chapter 43 : Thiên niên các phản công (2) 23/08/2021 09:29
Chapter 42 : Thiên niên các phản công (1) 23/08/2021 07:29
Chapter 41 : Vân tiêu tiên tử dịu dàng 23/08/2021 05:29
Chapter 40 : Tôn ngộ không suýt bị thiến 23/08/2021 03:29
Chapter 39 : Đây không phải tôn ngộ không sao (1) 23/08/2021 01:29
Chapter 38 : Đây không phải tôn ngộ không sao (1) 22/08/2021 23:29
Chapter 37 : Liên minh mạnh mẽ của phái tiêu dao và phượng minh thương hội (2) 22/08/2021 21:29
Chapter 36 : Liên minh mạnh mẽ của phái tiêu dao và phượng minh thương hội (1) 22/08/2021 19:29
Chapter 35 : Trong thương hội phượng minh có bảo bối (1) 22/08/2021 17:29
Chapter 34 : Nụ hôn bất ngờ gây ra chiến tranh (2) 22/08/2021 15:29
Chapter 33 : Nụ hôn bất ngờ gây ra chiến tranh (1) 22/08/2021 13:29
Chapter 32 : Ta có thể cứu đệ đệ của đệ 22/08/2021 11:29
Chapter 31 : Nguyên liệu có giá trị liên thành 22/08/2021 09:29
Chapter 30 : Hài cốt của đông hoàng thái nhất 22/08/2021 07:29
Chapter 29 : Ngắm trăng ghê gớm nhất trong lịch sử (2) 22/08/2021 05:29
Chapter 28 : Ngắm trăng ghê gớm nhất trong lịch sử (1) 22/08/2021 03:29
Chapter 27 : Vân tiêu tiên tử 22/08/2021 01:29
Chapter 26 : Bắt trộm hay là hủy thành 21/08/2021 23:29
Chapter 25 : Mỹ nhân rắn rết của phái ngọc nữ (2) 21/08/2021 21:29
Chapter 24 : Mỹ nhân rắn rết của phái ngọc nữ (1) 21/08/2021 19:29
Chapter 23 : Không chỉ vũ nhục nhân cách của ta, còn vũ nhục trí thông minh của ta 21/08/2021 17:29
Chapter 22 : Mẹ kiếp! trước kia ta mua bị đắt rồi 21/08/2021 15:29
Chapter 21 : Lam phượng hoàng trời sinh thuộc tính mị hoặc (2) 21/08/2021 13:29
Chapter 20 : Lam phượng hoàng trời sinh thuộc tính mị hoặc (2) 21/08/2021 11:29
Chapter 19 : Bán đan dược cho thương hội khác 21/08/2021 09:29
Chapter 18 : Mâu thuẫn với thanh long thương hội (2) 21/08/2021 07:29
Chapter 17 : Mâu thuẫn với thanh long thương hội (1) 21/08/2021 05:29
Chapter 16 : Đại sư huynh rất biết cách kinh doanh 21/08/2021 03:29
Chapter 15 : Quên đâm thêm nhát cuối 21/08/2021 01:29
Chapter 14 : Đại sư huynh rút kiếm, mi sẽ chết (2) 20/08/2021 23:29
Chapter 13 : Đại sư huynh rút kiếm, mi sẽ chết (1) 20/08/2021 21:29
Chapter 12 : Thuần dương tử đại hiển thần uy (3)  20/08/2021 19:29
Chapter 11 : Thuần dương tử đại hiển thần uy (2) 20/08/2021 17:29
Chapter 10 : Thuần dương tử đại hiển thần uy (1)  20/08/2021 15:29
Chapter 9 : Thiên biến tiểu ma nữ  20/08/2021 13:29
Chapter 8 : Đại kiếp chưa từng linh nghiệm  20/08/2021 11:29
Chapter 7 : Kết thúc khó hiểu của nội loạn  20/08/2021 09:29
Chapter 6 : Oán niệm của thuần dương sư huynh  20/08/2021 07:29
Chapter 5 : Đại sư huynh là một mỹ thực gia (2)  20/08/2021 05:29
Chapter 4 : Đại sư huynh là một mỹ thực gia* (1)  20/08/2021 03:29
Chapter 3 : 3000 năm mới sinh ra một lý đạo tử 20/08/2021 01:29
Chapter 2 : Hình như đại sư huynh rất mạnh (2) 19/08/2021 23:29
Chapter 1 : Hình như đại sư huynh rất mạnh (1) 19/08/2021 21:29

comment

Có thể bạn thích xem

Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư - Ngoc Vuong Sung Phi, Phe Vat Đich Nu Đai Tieu Thu

Cập nhật lúc : 09/04/2019 13:34

Tình trạng : 146 / 146 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Nữ Thần Hoàn Hảo Xuyên Vào Phế Vật Vô Năng - Nu Than Hoan Hao Xuyen Vao Phe Vat Vo Nang

Cập nhật lúc : 23/12/2019 17:44

Tình trạng : 3 / 5 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vô Địch Thần Võ - Vo Đich Than Vo

Cập nhật lúc : 27/11/2019 07:08

Tình trạng : 5 / 7 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thần Thương Vô Địch - Than Thuong Vo Đich

Cập nhật lúc : 08/01/2019 04:58

Tình trạng : 9 / 9 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Sắc, Adult - Người lớn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thiên Hoàng Vô Địch - Thien Hoang Vo Đich

Cập nhật lúc : 29/11/2019 17:22

Tình trạng : 3 / 5 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vô Địch Dị Giới - Vo Đich Di Gioi

Cập nhật lúc : 31/05/2019 15:26

Tình trạng : 31 / 33 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Việt Nam

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vô Địch Kiếm Vực - Vo Đich Kiem Vuc

Cập nhật lúc : 09/07/2019 05:42

Tình trạng : 99 / 101 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vô Địch Thiên Hạ - Vo Đich Thien Ha

Cập nhật lúc : 25/09/2021 21:32

Tình trạng : 2151 / 2153 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Vô Địch Tiên Triều - Vo Đich Tien Trieu

Cập nhật lúc : 20/08/2021 05:32

Tình trạng : 104 / 106 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Quân Sự

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vô Địch Thật Tịch Mịch - Vo Đich That Tich Mich

Cập nhật lúc : 31/10/2019 23:33

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không, Dị Năng, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vô Địch Thăng Cấp Vương - Vo Đich Thang Cap Vuong

Cập nhật lúc : 28/05/2019 16:42

Tình trạng : 226 / 228 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Truyền Thuyết Phu Thê Vô Địch - Truyen Thuyet Phu The Vo Đich

Cập nhật lúc : 14/11/2017 05:27

Tình trạng : 42 / 42 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 02/12/2021 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.303

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 02/12/2021 13:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.416

Đọc truyện

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 02/12/2021 13:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.401

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 02/12/2021 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.262

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 02/12/2021 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.203

Đọc truyện

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng - Toi Cuong Than Thoai Đe Hoang

Cập nhật lúc : 02/12/2021 21:40

Tình trạng : 2383 / 2383 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.195

Đọc truyện