Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Pham Nhan Tu Tien Chi Tien Gioi Thien (Pham Nhan Tu Tien 2)

Tác giả : Vong Ngữ

Thể loại : Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 17/08/2022 03:43

Tình trạng : 848 / 1329 Chapter

Lượt xem: 16187

Tên gốc: 凡人修仙之仙界篇 Tên khác: Phàm Nhân Tiên Giới Thiên Phàm nhân tu tiên, phong vân tái khởi Xuyên qua không gian và thời gian, luân hồi nghịch chuyển Kim Tiên Thái Ất, Đại La Đạo Tổ Tam thiên đại đạo, pháp tắc chí tôn. 《 Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 》 Tiên Giới Thiên là tích xưa về một Hàn Lập khuynh đảo Tiên Giới, một tiểu tử người phàm tu tiên đến cảnh giới Bất Diệt trong truyền thuyết.
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 848 : Đường dài đằng đẵng 08/12/2019 18:56
Chapter 847 : Có vào không ra 08/12/2019 16:56
Chapter 846 : Mạo hiểm 08/12/2019 14:56
Chapter 845 : Lưu đày 08/12/2019 12:56
Chapter 844 : Đắc tội 08/12/2019 10:56
Chapter 843 : Vì hồng nhan 08/12/2019 08:56
Chapter 842 : Hai tin tức 08/12/2019 06:56
Chapter 841 : Cứu chủ 08/12/2019 04:56
Chapter 840 : Đấu Chiếu Cốt lần thứ hai 08/12/2019 02:56
Chapter 839 : Thì ra là vậy 08/12/2019 00:56
Chapter 838 : Thân thể nhập cảnh 07/12/2019 22:56
Chapter 837 : Đường đường chính chính 07/12/2019 20:56
Chapter 836 : Ban thưởng 07/12/2019 18:56
Chapter 835 : Miễn lễ 07/12/2019 16:56
Chapter 834 : Châm ngòi ly gián 07/12/2019 14:56
Chapter 833 : Yết kiến 07/12/2019 12:56
Chapter 832 : Xuất quan 07/12/2019 10:56
Chapter 831 : Tìm thầy hỏi thuốc 07/12/2019 08:56
Chapter 830 : Tuệ nhãn nhận chân giả lấy được 07/12/2019 06:56
Chapter 829 : Không cần đi theo 07/12/2019 04:56
Chapter 828 : Sơ thám phường thị 07/12/2019 02:56
Chapter 827 : Điểm duyệt 07/12/2019 00:56
Chapter 826 : Huynh đệ tình thâm 06/12/2019 22:56
Chapter 825 : Giải vây 06/12/2019 20:56
Chapter 824 : Bất động 06/12/2019 18:56
Chapter 823 : Bát hoàng tử 06/12/2019 16:56
Chapter 822 : Trị thế 06/12/2019 14:56
Chapter 821 : Tuyển cử đại điển 06/12/2019 12:56
Chapter 820 : Tại sao lại là ngươi? 06/12/2019 10:56
Chapter 819 : Thần niệm tiểu kiếm hiển uy 06/12/2019 08:56
Chapter 818 : Âm hồn bất tán 06/12/2019 06:56
Chapter 817 : Che giấu tai mắt 06/12/2019 04:56
Chapter 816 : Ngũ Phẩm Tiên Đăng 06/12/2019 02:56
Chapter 815 : Dị thú Bàn Sơn 06/12/2019 00:56
Chapter 814 : Trấn nhỏ sơn dã 05/12/2019 22:56
Chapter 813 : Nảy mầm 05/12/2019 20:56
Chapter 812 : Bồi luyện 05/12/2019 18:56
Chapter 811 : Đường cùng 05/12/2019 16:56
Chapter 810 : Ngầm đến Sở Vũ thành 05/12/2019 14:56
Chapter 809 : Cường địch 05/12/2019 12:56
Chapter 808 : Rời thành 05/12/2019 10:56
Chapter 807 : Lực phá Hoa Kính 05/12/2019 08:56
Chapter 806 : Phong hồn 05/12/2019 06:56
Chapter 805 : Trúng chiêu 05/12/2019 04:56
Chapter 804 : Thủ đoạn quỷ dị 05/12/2019 02:56
Chapter 803 : Dị thường 05/12/2019 00:56
Chapter 802 : Phản bội? 04/12/2019 22:56
Chapter 801 : Vắng mặt 04/12/2019 20:56
Chapter 800 : Thương đô Ma Vực 04/12/2019 18:56
Chapter 799 : Nuốt không gian mà đi 04/12/2019 16:56
Chapter 798 : Địa bàn nhà mình 04/12/2019 14:56
Chapter 797 : Đồng thể song hồn 04/12/2019 12:56
Chapter 796 : Lấy khỏe ứng mệt 04/12/2019 10:56
Chapter 795 : Vạn vật đều ẩn chứa thời gian 04/12/2019 08:56
Chapter 794 : Giải thích điều khó hiểu 04/12/2019 06:56
Chapter 793 : Về nhà mà không vào 04/12/2019 04:56
Chapter 792 : Nhận chủ 04/12/2019 02:56
Chapter 791 : Trong nháy mắt phá địch 04/12/2019 00:56
Chapter 790 : Hoàng tước phía sau 03/12/2019 22:56
Chapter 789 : Gương mặt thật 03/12/2019 20:56
Chapter 788 : Giao dịch ngoài ý muốn 03/12/2019 18:56
Chapter 787 : Trắng trợn thu mua 03/12/2019 16:56
Chapter 786 : Một lòng hướng tục 03/12/2019 14:56
Chapter 785 : Xua hổ nuốt sói 03/12/2019 12:56
Chapter 784 : Liều mạng chạy trốn 03/12/2019 10:56
Chapter 783 : Nói về kinh nghiệm 03/12/2019 08:56
Chapter 782 : Chiến Song Vũ 03/12/2019 06:56
Chapter 781 : Bao vây chặn đánh 03/12/2019 04:56
Chapter 780 : Trảm thảo trừ căn 03/12/2019 02:56
Chapter 779 : Kiếm giết quần hung 03/12/2019 00:56
Chapter 778 : Chặn đường 02/12/2019 22:56
Chapter 777 : Đại hoàng tử 02/12/2019 20:56
Chapter 776 : Tìm kiếm hồng nhan 02/12/2019 18:56
Chapter 775 : Tiến giai Thái Ất 02/12/2019 16:56
Chapter 774 : Tẩy rửa Ngọc Thể 02/12/2019 14:56
Chapter 773 : Đại nạn không chết 02/12/2019 12:56
Chapter 772 : Cực kỳ nguy hiểm 02/12/2019 10:56
Chapter 771 : Lửa sém lông mày 02/12/2019 08:56
Chapter 770 : Tiến hoá 02/12/2019 06:56
Chapter 769 : Gác lại tranh luận 02/12/2019 04:56
Chapter 768 : Xuất kỳ chế thắng 02/12/2019 02:56
Chapter 767 : Sát Vực 02/12/2019 00:56
Chapter 766 : Chiến đấu với Đại La (2) 01/12/2019 22:56
Chapter 765 : Chiến đấu với Đại La 01/12/2019 20:56
Chapter 764 : Liều mạng đánh cược 01/12/2019 18:56
Chapter 763 : Chém lôi liên thứ hai 01/12/2019 16:56
Chapter 762 : Giấc mộng Nam Kha (*) 01/12/2019 14:56
Chapter 761 : Tình thầy trò 01/12/2019 12:56
Chapter 760 : Thần niệm phân thân 01/12/2019 10:56
Chapter 759 : Chém xích 01/12/2019 08:56
Chapter 758 : Không phá thì không thể xây 01/12/2019 06:56
Chapter 757 : Tiến vào Lôi Trì 01/12/2019 04:56
Chapter 756 : Giao dịch 01/12/2019 02:56
Chapter 755 : Tiên khí tam phẩm 01/12/2019 00:56
Chapter 754 : Thiên Hồ Lão tổ 30/11/2019 22:56
Chapter 753 : Bốn màu lôi cấm 30/11/2019 20:56
Chapter 752 : Kinh người ngoài ý muốn 30/11/2019 18:56
Chapter 751 : Minh tranh ám đấu 30/11/2019 16:56
Chapter 750 : Giải phong ấn lần hai 30/11/2019 14:56
Chapter 749 : Xuất thế 30/11/2019 12:56
Chapter 748 : Dị thú thái cổ 30/11/2019 10:56
Chapter 747 : Nước cờ nguy hiểm 30/11/2019 08:56
Chapter 746 : Lại bị giam cầm 30/11/2019 06:56
Chapter 745 : Liều chết đánh cược một trận 30/11/2019 04:56
Chapter 744 : Xông vào cấm địa 30/11/2019 02:56
Chapter 743 : Theo đuổi không bỏ 30/11/2019 00:56
Chapter 742 : Hợp lực đẩy lui quân địch 29/11/2019 22:56
Chapter 741 : Mất liên lạc 29/11/2019 20:56
Chapter 740 : Ước định 29/11/2019 18:56
Chapter 739 : Thoát khốn 29/11/2019 16:56
Chapter 738 : Trải qua gập ghềnh 29/11/2019 14:56
Chapter 737 : Rốt cuộc là người nào? 29/11/2019 12:56
Chapter 736 : Không thể giải thích 29/11/2019 10:56
Chapter 735 : Thực trùng 29/11/2019 08:56
Chapter 734 : Thất bại trong gang tấc? 29/11/2019 06:56
Chapter 733 : Vô Gian Ngục 29/11/2019 04:56
Chapter 732 : U Lao 29/11/2019 02:56
Chapter 731 : Tình thế nguy hiểm 29/11/2019 00:56
Chapter 730 : Gặp biến cố 28/11/2019 22:56
Chapter 729 : Động thủ 28/11/2019 20:56
Chapter 728 : Giả làm địch nhân 28/11/2019 18:56
Chapter 727 : Tin đồn 28/11/2019 16:56
Chapter 726 : Cấp bách 28/11/2019 14:56
Chapter 725 : Giương đông kích tây 28/11/2019 12:56
Chapter 724 : Chia ra hành động 28/11/2019 10:56
Chapter 723 : Dòm ngó 28/11/2019 08:56
Chapter 722 : Tập hợp lại 28/11/2019 06:56
Chapter 721 : Bí mật đi 28/11/2019 04:56
Chapter 720 : Điên Đảo Nhai 28/11/2019 02:56
Chapter 719 : Đều có tư tâm 28/11/2019 00:56
Chapter 718 : Gợn sóng 27/11/2019 22:56
Chapter 717 : Đến Cửu U Vực 27/11/2019 20:56
Chapter 716 : Sơ nhập Hắc Xỉ Vực 27/11/2019 18:56
Chapter 715 : Đao nhập vỏ 27/11/2019 16:56
Chapter 714 : Rút đao 27/11/2019 14:56
Chapter 713 : Lạt mềm buộc chặt 27/11/2019 12:56
Chapter 712 : Song thủ hồ đao 27/11/2019 10:56
Chapter 711 : Mạo hiểm 27/11/2019 08:56
Chapter 710 : Tẩy sát trì 27/11/2019 06:56
Chapter 709 : Hoàn cảnh lưỡng nan 27/11/2019 04:56
Chapter 708 : Gặp gỡ 27/11/2019 02:56
Chapter 707 : Kiểm kê 27/11/2019 00:56
Chapter 706 : Được mời 26/11/2019 22:56
Chapter 705 : Nội loạn 26/11/2019 20:56
Chapter 704 : Thơm lây 26/11/2019 18:56
Chapter 703 : Giá chênh lệch 26/11/2019 16:56
Chapter 702 : Giáo huấn 26/11/2019 14:56
Chapter 701 : Khiêu khích (Chúc mừng năm mới 2019) 26/11/2019 12:56
Chapter 700 : Biểu diễn kỹ xảo 26/11/2019 10:56
Chapter 699 : Bộ lạc 26/11/2019 08:56
Chapter 698 : Ước định 26/11/2019 06:56
Chapter 697 : Nuốt đan sa 26/11/2019 04:56
Chapter 696 : Kiểm kê 26/11/2019 02:56
Chapter 695 : Không đề 26/11/2019 00:56
Chapter 694 : Ngưng kết 25/11/2019 22:56
Chapter 693 : Dị biến 25/11/2019 20:56
Chapter 692 : Bí mật diệt tông 25/11/2019 18:56
Chapter 691 : Tinh quan 25/11/2019 16:56
Chapter 690 : Hiểm chiến 25/11/2019 14:56
Chapter 689 : Nhận ra 25/11/2019 12:56
Chapter 688 : Dùng đạo kia 25/11/2019 10:56
Chapter 687 : Không tin 25/11/2019 08:56
Chapter 686 : Trọng bảo hiện 25/11/2019 06:56
Chapter 685 : Mất hết sáu giác quan 25/11/2019 04:56
Chapter 684 : Mất liên lạc 25/11/2019 02:56
Chapter 683 : Chân Ngôn Cung 25/11/2019 00:56
Chapter 682 : Lộ ra manh mối 24/11/2019 22:56
Chapter 681 : Sinh vật Hôi Giới 24/11/2019 20:56
Chapter 680 : Quái nhân 24/11/2019 18:56
Chapter 679 : Khúc Không Linh Trúc 24/11/2019 16:56
Chapter 678 : Sát thai 24/11/2019 14:56
Chapter 677 : Thi hài 24/11/2019 12:56
Chapter 676 24/11/2019 10:56
Chapter 675 : Vô đề 24/11/2019 08:56
Chapter 674 : Lo lắng 24/11/2019 06:56
Chapter 673 : Người quen 24/11/2019 04:56
Chapter 672 : Kinh Thiên chỉ 24/11/2019 02:56
Chapter 671 : Đã chết 24/11/2019 00:56
Chapter 670 : Bất động 23/11/2019 22:56
Chapter 669 : Duyên pháp giữa thiên địa 23/11/2019 20:56
Chapter 668 : Loạn lưu 23/11/2019 18:56
Chapter 667 : Hoả Tuế Huỳnh Trùng 23/11/2019 16:56
Chapter 666 : Tinh liên 23/11/2019 14:56
Chapter 665 : Niềm vui ngoài ý muốn 23/11/2019 12:56
Chapter 664 : Không để ý tín nghĩa 23/11/2019 10:56
Chapter 663 : Hành động bất đắc dĩ 23/11/2019 08:56
Chapter 662 : Mồi nhử 23/11/2019 06:56
Chapter 661 : Đồng thi đầu to 23/11/2019 04:56
Chapter 660 : Thi Mị 23/11/2019 02:56
Chapter 659 : Năm con đường 23/11/2019 00:56
Chapter 658 : Bốn người đi 22/11/2019 22:56
Chapter 657 : Kịch đấu Thuỷ Diễn Cung 22/11/2019 20:56
Chapter 656 : Tử thành 22/11/2019 18:56
Chapter 655 : Loạn lưu 22/11/2019 16:56
Chapter 654 : Ra tay trước 22/11/2019 14:56
Chapter 653 : Rục rịch 22/11/2019 12:56
Chapter 652 : Chữa trị 22/11/2019 10:56
Chapter 651 : Trở lại chốn cũ 22/11/2019 08:56
Chapter 650 : Xuất hiện 22/11/2019 06:56
Chapter 649 : Tông môn thất lạc 22/11/2019 04:56
Chapter 648 : Bến đò 22/11/2019 02:56
Chapter 647 : Thành dưới mặt đất 22/11/2019 00:56
Chapter 646 : Chuẩn bị một chút 21/11/2019 22:56
Chapter 645 : Ung dung tự tại 21/11/2019 20:56
Chapter 644 : Chờ xuất phát 21/11/2019 18:56
Chapter 643 : Đi rồi quay lại 21/11/2019 16:56
Chapter 642 : Không tham gia náo nhiệt 21/11/2019 14:56
Chapter 641 : Tìm tới cửa 21/11/2019 12:56
Chapter 640 : Không tìm nhầm người 21/11/2019 10:56
Chapter 639 : Nhiệt Hỏa gặp nạn 21/11/2019 08:56
Chapter 638 : Tiên khí phân cửu phẩm 21/11/2019 06:56
Chapter 637 : Tránh đầu sóng ngọn gió 21/11/2019 04:56
Chapter 636 : Dung hợp kiếm 21/11/2019 02:56
Chapter 635 : Xảy ra chuyện 21/11/2019 00:56
Chapter 634 : Sự tình kỳ lạ 20/11/2019 22:56
Chapter 633 : Luyện đồng 20/11/2019 20:56
Chapter 632 : Ma vực 20/11/2019 18:56
Chapter 631 : Lợi thế 20/11/2019 16:56
Chapter 630 : Giằng co 20/11/2019 14:56
Chapter 629 : Thiên Ma đấu 20/11/2019 12:56
Chapter 628 : Thử nghiệm 20/11/2019 10:56
Chapter 627 : Tìm phương pháp khác 20/11/2019 08:56
Chapter 626 : Sắp xếp 20/11/2019 06:56
Chapter 625 : Nhị Chỉ Thiền 20/11/2019 04:56
Chapter 624 : Hoa Chi 20/11/2019 02:56
Chapter 623 : Đảo nhỏ giữa hồ 20/11/2019 00:56
Chapter 622 : Hoa điểu ngư trùng 19/11/2019 22:56
Chapter 621 : Thì ra là hắn 19/11/2019 20:56
Chapter 620 : Xem kịch 19/11/2019 18:56
Chapter 619 : Chân dung 19/11/2019 16:56
Chapter 618 : Siêu trộm 19/11/2019 14:56
Chapter 617 : Cạm bẫy 19/11/2019 12:56
Chapter 616 : Kinh ngạc 19/11/2019 10:56
Chapter 615 : Một thú cốt khác 19/11/2019 08:56
Chapter 614 : Xuất hiện sự tình khác thường 19/11/2019 06:56
Chapter 613 : Phàm vật giá tiên 19/11/2019 04:56
Chapter 612 : Tin tức nho nhỏ 19/11/2019 02:56
Chapter 611 : Thân phận thật sự 19/11/2019 00:56
Chapter 610 : Tấm lụa khó cầu 18/11/2019 22:56
Chapter 609 : Tiến vào Tụ Côn thành 18/11/2019 20:56
Chapter 608 : Đoạn ngắn ký ức 18/11/2019 18:56
Chapter 607 : Dòng sông thần bí 18/11/2019 16:56
Chapter 606 : Đại đạo quy nhất 18/11/2019 14:56
Chapter 605 : Ở ẩn 18/11/2019 12:56
Chapter 604 : Nhàn vân dã hạc 18/11/2019 10:56
Chapter 603 : Đánh cờ 18/11/2019 08:56
Chapter 602 : Đi ra ngoài một chút 18/11/2019 06:56
Chapter 601 : Ngộ biến tòng quyền 18/11/2019 04:56
Chapter 600 : Đối kháng 18/11/2019 02:56
Chapter 599 : Đệ ngũ suy 18/11/2019 00:56
Chapter 598 : Cắt đứt nhân quả 17/11/2019 22:56
Chapter 597 : Ngươi chết ta sống 17/11/2019 20:56
Chapter 596 : Liều mạng 17/11/2019 18:56
Chapter 595 : Liều chết chiến đấu 17/11/2019 16:56
Chapter 594 : Chém 17/11/2019 14:56
Chapter 593 : Dụ địch xâm nhập 17/11/2019 12:56
Chapter 592 : Mãnh liệt tới 17/11/2019 10:56
Chapter 591 : Kiếm trong hồ Lô 17/11/2019 08:56
Chapter 590 : Chuẩn bị cuối cùng 17/11/2019 06:56
Chapter 589 : Thức tỉnh 17/11/2019 04:56
Chapter 588 : Đánh cược một lần 17/11/2019 02:56
Chapter 587 : Chia ra ăn 17/11/2019 00:56
Chapter 586 : Biến nguy thành an 16/11/2019 22:56
Chapter 585 : Phân hồn 16/11/2019 20:56
Chapter 584 : Hai thi thể 16/11/2019 18:56
Chapter 583 : Đáy động 16/11/2019 16:56
Chapter 582 : Được ăn cả ngã về không 16/11/2019 14:56
Chapter 581 : Tiên tụ 16/11/2019 12:56
Chapter 580 : Nhân hoạ đắc phúc 16/11/2019 10:56
Chapter 579 : Trầm luân 16/11/2019 08:56
Chapter 578 : Dò xét phía dưới 16/11/2019 06:56
Chapter 577 : Tiến thối lưỡng nan 16/11/2019 04:56
Chapter 576 : Chấp niệm nhân quả 16/11/2019 02:56
Chapter 575 : Tuyệt cảnh 16/11/2019 00:56
Chapter 574 : Gần như cực hạn 15/11/2019 22:56
Chapter 573 : Theo đuổi không bỏ 15/11/2019 20:56
Chapter 572 : Thiêu đốt Bản Nguyên 15/11/2019 18:56
Chapter 571 : Hoạ thuỷ đông dẫn 15/11/2019 16:56
Chapter 570 : Huyết tẩy 15/11/2019 14:56
Chapter 569 : Bất nhân bất nghĩa 15/11/2019 12:56
Chapter 568 : Cướp đường chạy 15/11/2019 10:56
Chapter 567 : Đuổi tới 15/11/2019 08:56
Chapter 566 : Loại thứ ba 15/11/2019 06:56
Chapter 565 : Xâm nhập 15/11/2019 04:56
Chapter 564 : Bát Linh tụ hợp 15/11/2019 02:56
Chapter 563 : Mưu đồ Bí mật 15/11/2019 00:56
Chapter 562 : Kinh sợ thối lui 14/11/2019 22:56
Chapter 561 : Bất đắc dĩ 14/11/2019 20:56
Chapter 560 : Vương 14/11/2019 18:56
Chapter 559 : Con rệp 14/11/2019 16:56
Chapter 558 : Túc lục 14/11/2019 14:56
Chapter 557 : Tính sai 14/11/2019 12:56
Chapter 556 : Không kịp chuẩn bị 14/11/2019 10:56
Chapter 555 : Chiến đấu kịch liệt 14/11/2019 08:56
Chapter 554 : Tiếng trống trận thứ nhất 14/11/2019 06:56
Chapter 553 : Ác chiến 14/11/2019 04:56
Chapter 552 : Cùng chung kẻ thù 14/11/2019 02:56
Chapter 551 : Khí tức quen thuộc 14/11/2019 00:56
Chapter 550 : Bí mật cay đắng 13/11/2019 22:56
Chapter 549 : Tỉnh mộng Chân Ngôn Môn 13/11/2019 20:56
Chapter 548 : Tam đại công pháp 13/11/2019 18:56
Chapter 547 : Dừng chân 13/11/2019 16:56
Chapter 546 : Man hoang đại tộc 13/11/2019 14:56
Chapter 545 : Khách quý 13/11/2019 12:56
Chapter 544 : Lưu lại? 13/11/2019 10:56
Chapter 543 : Phân tranh 13/11/2019 08:56
Chapter 542 : Núi xương nơi hoang trạch 13/11/2019 06:56
Chapter 541 : Kiếm bảo 13/11/2019 04:56
Chapter 540 : Tiến vào Man Hoang 13/11/2019 02:56
Chapter 539 : Dị thú biển cát 13/11/2019 00:56
Chapter 538 : Khí tức lạ lẫm 12/11/2019 22:56
Chapter 537 : Lên đường 12/11/2019 20:56
Chapter 536 : Nam tử Yêu tộc 12/11/2019 18:56
Chapter 535 : Mê tung 12/11/2019 16:56
Chapter 534 : Biển cát 12/11/2019 14:56
Chapter 533 : Chuyện ở Man Hoang 12/11/2019 12:56
Chapter 532 : Sơ lâm nguyên hoang 12/11/2019 10:56
Chapter 531 : Bộ công pháp thứ ba 12/11/2019 08:56
Chapter 530 : Điều kiện trao đổi 12/11/2019 06:56
Chapter 529 : Tới cửa 12/11/2019 04:56
Chapter 528 : Đi ra gặp ta 12/11/2019 02:56
Chapter 527 : Mất tích? 12/11/2019 00:56
Chapter 526 : Báo thù 11/11/2019 22:56
Chapter 525 : Không đáy 11/11/2019 20:56
Chapter 524 : Chuyện cũ chốn phàm trần 11/11/2019 18:56
Chapter 523 : An ủi phong trần 11/11/2019 16:56
Chapter 522 : Vui gặp lại 11/11/2019 14:56
Chapter 521 : Theo sau 11/11/2019 12:56
Chapter 520 : Đục nước béo cò 11/11/2019 10:56
Chapter 519 : An bài 11/11/2019 08:56
Chapter 518 : Tinh Hà kiếm trận 11/11/2019 06:56
Chapter 517 : Xác minh 11/11/2019 04:56
Chapter 516 : Chỉ có vào chứ không ra 11/11/2019 02:56
Chapter 515 : Phất nhanh 11/11/2019 00:56
Chapter 514 : Hòm bí bảo nặng 10/11/2019 22:56
Chapter 513 : Thu hoạch 10/11/2019 20:56
Chapter 512 : Biệt ly 10/11/2019 18:56
Chapter 511 : Không nghĩ tới 10/11/2019 16:56
Chapter 510 : Trảm Thái Ất 10/11/2019 14:56
Chapter 509 : Công gấp 10/11/2019 12:56
Chapter 508 : Cơ hội tốt 10/11/2019 10:56
Chapter 507 : Muốn giết người nào 10/11/2019 08:56
Chapter 506 : Tội tình gì 10/11/2019 06:56
Chapter 505 : Khí ảnh 10/11/2019 04:56
Chapter 504 : Hiệp lực 10/11/2019 02:56
Chapter 503 : Đã muộn 10/11/2019 00:56
Chapter 502 : Xuất hiện 09/11/2019 22:56
Chapter 501 : Quy hồn 09/11/2019 20:56
Chapter 500 : Hỗn chiến 09/11/2019 18:56
Chapter 499 : Giằng co 09/11/2019 16:56
Chapter 498 : Đoạt đan 09/11/2019 14:56
Chapter 497 : Lẻn vào 09/11/2019 12:56
Chapter 496 : Phân tranh 09/11/2019 10:56
Chapter 495 : Ra tay 09/11/2019 08:56
Chapter 494 : Giết chết 09/11/2019 06:56
Chapter 493 : Chặn đan 09/11/2019 04:56
Chapter 492 : Giấu diếm 09/11/2019 02:56
Chapter 491 : Diễn biến trong Động Thiên 09/11/2019 00:56
Chapter 490 : Ta tin 08/11/2019 22:56
Chapter 489 : Thế giới sau cửa 08/11/2019 20:56
Chapter 488 : Tiên sứ 08/11/2019 18:56
Chapter 487 : Kim Vân Đan kiếp 08/11/2019 16:56
Chapter 486 : Nữ đồng Kim Tiên 08/11/2019 14:56
Chapter 485 : Ngoài dự đoán của mọi người 08/11/2019 12:56
Chapter 484 : Liên thủ ngự Linh 08/11/2019 10:56
Chapter 483 : Vực linh 08/11/2019 08:56
Chapter 482 : Xem tiếp đi 08/11/2019 06:56
Chapter 481 : Lại trò hay 08/11/2019 04:56
Chapter 480 : Quá vội không chuẩn bị kịp 08/11/2019 02:56
Chapter 479 : Nhìn lén 08/11/2019 00:56
Chapter 478 : Cửa Điện 07/11/2019 22:56
Chapter 477 : Dị tượng 07/11/2019 20:56
Chapter 476 : Mạch nước ngầm 07/11/2019 18:56
Chapter 475 : Muốn chết 07/11/2019 16:56
Chapter 474 : Đây là của ta 07/11/2019 14:56
Chapter 473 : Kiểm kê 07/11/2019 12:56
Chapter 472 : Trảm linh 07/11/2019 10:56
Chapter 471 : Vực đấu 07/11/2019 08:56
Chapter 470 : Xuất thủ 07/11/2019 06:56
Chapter 469 : Chớp mắt 07/11/2019 04:56
Chapter 468 : Linh vực 07/11/2019 02:56
Chapter 467 : Ngưng sát phá cảnh 07/11/2019 00:56
Chapter 466 : Chênh lệch 06/11/2019 22:56
Chapter 465 : Hạch tâm 06/11/2019 20:56
Chapter 464 : Kỳ tài ngút trời 06/11/2019 18:56
Chapter 463 : Có càn khôn khác 06/11/2019 16:56
Chapter 462 : Rung động 06/11/2019 14:56
Chapter 461 : Pháp tắc chi áo 06/11/2019 12:56
Chapter 460 : Lôi trì tẩy Anh 06/11/2019 10:56
Chapter 459 : Đệ tam suy 06/11/2019 08:56
Chapter 458 : Năm trăm năm 06/11/2019 06:56
Chapter 457 : Lo lắng 06/11/2019 04:56
Chapter 456 : Thành nhỏ 06/11/2019 02:56
Chapter 455 : Nữ đồng 06/11/2019 00:56
Chapter 454 : Tương trợ 05/11/2019 22:56
Chapter 453 : Trở giáo 05/11/2019 20:56
Chapter 452 : Giam cầm 05/11/2019 18:56
Chapter 451 : Cung điện 05/11/2019 16:56
Chapter 450 : Đã chậm một bước 05/11/2019 14:56
Chapter 449 : Lớp lớp Thận Ảnh 05/11/2019 12:56
Chapter 448 : Gió nổi mây vần 05/11/2019 10:56
Chapter 447 : Tiên Thiên Linh Hồ 05/11/2019 08:56
Chapter 446 : Đại kiếp nạn sinh tử 05/11/2019 06:56
Chapter 445 : Biển cát vô tận 05/11/2019 04:56
Chapter 444 : Rỗng tuếch 05/11/2019 02:56
Chapter 443 : Nghìn cân treo sợi tóc 05/11/2019 00:56
Chapter 442 : Sụp đổ 04/11/2019 22:56
Chapter 441 : Một kiếm khuấy vòm trời 04/11/2019 20:56
Chapter 440 : Luyện kiếm 04/11/2019 18:56
Chapter 439 : Cực hạn 04/11/2019 16:56
Chapter 438 : Kiếm đấu 04/11/2019 14:56
Chapter 437 : Thù cũ 04/11/2019 12:56
Chapter 436 : Mê ly 04/11/2019 10:56
Chapter 435 : Kiếm hải 04/11/2019 08:56
Chapter 434 : Giải kiếm 04/11/2019 06:56
Chapter 433 : Kiếm Tông tuyệt tích 04/11/2019 04:56
Chapter 432 : Xuyên Giới Bia 04/11/2019 02:56
Chapter 431 : Động Thiên khác 04/11/2019 00:56
Chapter 430 : Truy binh 03/11/2019 22:56
Chapter 429 : Khô Đằng 03/11/2019 20:56
Chapter 428 : Đoạn thụ 03/11/2019 18:56
Chapter 427 : Dược viên 03/11/2019 16:56
Chapter 426 : Bích hoạ 03/11/2019 14:56
Chapter 425 : Tìm kiếm bảo vật 03/11/2019 12:56
Chapter 424 : Nắm tay một kích 03/11/2019 10:56
Chapter 423 : Mồi nhử 03/11/2019 08:56
Chapter 422 : Lặp lại chiêu cũ 03/11/2019 06:56
Chapter 421 : Đại thiên thế giới 03/11/2019 04:56
Chapter 420 : Lên đỉnh 03/11/2019 02:56
Chapter 419 : Cấm đấu 03/11/2019 00:56
Chapter 418 : Leo núi 02/11/2019 22:56
Chapter 417 : Truy binh 02/11/2019 20:56
Chapter 416 : Liên thủ 02/11/2019 18:56
Chapter 415 : Một lời không hợp 02/11/2019 16:56
Chapter 414 : Bại lộ 02/11/2019 14:56
Chapter 413 : Đồn đại 02/11/2019 12:56
Chapter 412 : Đi theo 02/11/2019 10:56
Chapter 411 : Quen mắt 02/11/2019 08:56
Chapter 410 : Tuyết Sư 02/11/2019 06:56
Chapter 409 : Thất lạc 02/11/2019 04:56
Chapter 408 : Nhập phủ 02/11/2019 02:56
Chapter 407 : Một điều thỉnh cầu 02/11/2019 00:56
Chapter 406 : Mời vào 01/11/2019 22:56
Chapter 405 : Tề tụ 01/11/2019 20:56
Chapter 404 : Giằng co 01/11/2019 18:56
Chapter 403 : Phong toả 01/11/2019 16:56
Chapter 402 : Cửa vào 01/11/2019 14:56
Chapter 401 : Giấu đầu hở đuôi 01/11/2019 12:56
Chapter 400 : Tập hợp 01/11/2019 10:56
Chapter 399 : Một tin tức khác 01/11/2019 08:56
Chapter 398 : Gần tới 01/11/2019 06:56
Chapter 397 : Cẩn tắc vô ưu 01/11/2019 04:56
Chapter 396 : Chuẩn bị 01/11/2019 02:56
Chapter 395 : Cải tạo 01/11/2019 00:56
Chapter 394 : Tạm biệt 31/10/2019 22:56
Chapter 393 : Vòng vèo trở về 31/10/2019 20:56
Chapter 392 : Tiên Phủ lâm thế 31/10/2019 18:56
Chapter 391 : Xuất thủ tương trợ 31/10/2019 16:56
Chapter 390 : Đầu quỷ to lớn 31/10/2019 14:56
Chapter 389 : Sương mù trùng trùng điệp điệp 31/10/2019 12:56
Chapter 388 : Xâm nhập Kinh Phong 31/10/2019 10:56
Chapter 387 : Loạn cục 31/10/2019 08:56
Chapter 386 : Cảnh giác 31/10/2019 06:56
Chapter 385 : Vô tình gặp lại 31/10/2019 04:56
Chapter 384 : Dị thường 31/10/2019 02:56
Chapter 383 : Rời đi 31/10/2019 00:56
Chapter 382 : Phương án thay thế 30/10/2019 22:56
Chapter 381 : Thế lực khắp nơi 30/10/2019 20:56
Chapter 380 : Tai hoạ ngầm 30/10/2019 18:56
Chapter 379 : Giam lỏng 30/10/2019 16:56
Chapter 378 : Địa bảng 30/10/2019 14:56
Chapter 377 : Giải thích những nghi vấn 30/10/2019 12:56
Chapter 376 : Luân Hồi chi tử 30/10/2019 10:56
Chapter 375 : Nửa bộ sau 30/10/2019 08:56
Chapter 374 : Giao dịch 30/10/2019 06:56
Chapter 373 : Tin tức 30/10/2019 04:56
Chapter 372 : Thu hoạch ngoài ý muốn 30/10/2019 02:56
Chapter 371 : Khó phân biệt thật giả 30/10/2019 00:56
Chapter 370 : Duyên nhân quả 29/10/2019 22:56
Chapter 369 : Sư cùng đồ 29/10/2019 20:56
Chapter 368 : Người đã tỉnh 29/10/2019 18:56
Chapter 367 : Phục đan 29/10/2019 16:56
Chapter 366 : Sớm phát tác 29/10/2019 14:56
Chapter 365 : Mạch nước ngầm 29/10/2019 12:56
Chapter 364 : Được ăn cả ngã về không 29/10/2019 10:56
Chapter 363 : Kiếp đến 29/10/2019 08:56
Chapter 362 : Thiên Tư Hồi Lự 29/10/2019 06:56
Chapter 361 : Đan Kiếp 29/10/2019 04:56
Chapter 360 : Gom góp 29/10/2019 02:56
Chapter 359 : Trả lời 29/10/2019 00:56
Chapter 358 : Trư Đồn Thú tặng thạch 28/10/2019 22:56
Chapter 357 : Một bước cuối cùng 28/10/2019 20:56
Chapter 356 : Vạn Luân Đan 28/10/2019 18:56
Chapter 355 : Phong Đảo 28/10/2019 16:56
Chapter 354 : Chọn địa điểm 28/10/2019 14:56
Chapter 353 : Trở về Ô Mông đảo 28/10/2019 12:56
Chapter 352 : Bại lộ thân phận 28/10/2019 10:56
Chapter 351 : Trên đường gặp phân tranh 28/10/2019 08:56
Chapter 350 : Phong thành 28/10/2019 06:56
Chapter 349 : Ý vị sâu xa 28/10/2019 04:56
Chapter 348 : Nói bóng nói gió 28/10/2019 02:56
Chapter 347 : Danh ngạch 28/10/2019 00:56
Chapter 346 : Treo giải thưởng đuổi giết 27/10/2019 22:56
Chapter 345 : Tránh đầu sóng ngọn gió 27/10/2019 20:56
Chapter 344 : Thu hoạch 27/10/2019 18:56
Chapter 343 : Ý định 27/10/2019 16:56
Chapter 342 : Rời tông 27/10/2019 14:56
Chapter 341 : Luyện Anh 27/10/2019 12:56
Chapter 340 : Dụ địch 27/10/2019 10:56
Chapter 339 : Đồng tử to lớn 27/10/2019 08:56
Chapter 338 : Bảo Luân hiển uy 27/10/2019 06:56
Chapter 337 : Cực Sơn lại xuất hiện 27/10/2019 04:56
Chapter 336 : Nhớ tới gì đó 27/10/2019 02:56
Chapter 335 : Nghiệp Hoả quy thân 27/10/2019 00:56
Chapter 334 : Vây khốn Long 26/10/2019 22:56
Chapter 333 : Cự thủ (đầu to) 26/10/2019 20:56
Chapter 332 : Lòng đất dị động 26/10/2019 18:56
Chapter 331 : Giết gà thịt chó 26/10/2019 16:56
Chapter 330 : Hỗn loạn 26/10/2019 14:56
Chapter 329 : Tội phạm quan trọng Luân Hồi Điện 26/10/2019 12:56
Chapter 328 : Mơ mơ màng màng 26/10/2019 10:56
Chapter 327 : Thiên nhân có ngũ suy 26/10/2019 08:56
Chapter 326 : Lần lượt trình diện 26/10/2019 06:56
Chapter 325 : Một hơi mười khối 26/10/2019 04:56
Chapter 324 : Luyện hoá 26/10/2019 02:56
Chapter 323 : Người biết hàng 26/10/2019 00:56
Chapter 322 : Tranh đoạt giá trên trời 25/10/2019 22:56
Chapter 321 : Cộng Sinh Văn 25/10/2019 20:56
Chapter 320 : Đấu giá hội dưới mặt đất 25/10/2019 18:56
Chapter 319 : Tin tức 25/10/2019 16:56
Chapter 318 : Trao đổi hội 25/10/2019 14:56
Chapter 317 : Thiên Hạt Lệnh 25/10/2019 12:56
Chapter 316 : Kỳ Lương mời 25/10/2019 10:56
Chapter 315 : Đệ nhất Đạo chủ 25/10/2019 08:56
Chapter 314 : Dung hợp 25/10/2019 06:56
Chapter 313 : Một lối đi riêng 25/10/2019 04:56
Chapter 312 : Lôi Đậu 25/10/2019 02:56
Chapter 311 : Trồng mẫu đậu vào khôi lỗi 25/10/2019 00:56
Chapter 310 : Hai gốc hoa 24/10/2019 22:56
Chapter 309 : Tiến giai Hậu Kỳ 24/10/2019 20:56
Chapter 308 : Cải tạo 24/10/2019 18:56
Chapter 307 : Tiên khôi lỗi 24/10/2019 16:56
Chapter 306 : Không có cũng được 24/10/2019 14:56
Chapter 305 : Tung hết thủ đoạn 24/10/2019 12:56
Chapter 304 : Linh Sát Tinh Ti 24/10/2019 10:56
Chapter 303 : Khiếp sợ 24/10/2019 08:56
Chapter 302 : Đối chiến gay gắt 24/10/2019 06:56
Chapter 301 : Sát 24/10/2019 04:56
Chapter 300 : Không rõ 24/10/2019 02:56
Chapter 299 : Động thoáng một cái thử xem 24/10/2019 00:56
Chapter 298 : Xu thế suy sụp 23/10/2019 22:56
Chapter 297 : Oan gia ngõ hẹp 23/10/2019 20:56
Chapter 296 : Đao kiếm gặp nhau 23/10/2019 18:56
Chapter 295 : Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công 23/10/2019 16:56
Chapter 294 : Cấm địa và Kim Tiên khôi lỗi 23/10/2019 14:56
Chapter 293 : Giải thích nghi hoặc 23/10/2019 12:56
Chapter 292 : Cứu viện 23/10/2019 10:56
Chapter 291 : Nhanh chóng cứu viện 23/10/2019 08:56
Chapter 290 : Yên lặng theo dõi kỳ biến 23/10/2019 06:56
Chapter 289 : Đàm phán không thành 23/10/2019 04:56
Chapter 288 : Viện thủ 23/10/2019 02:56
Chapter 287 : Hai đấu ba 23/10/2019 00:56
Chapter 286 : Căng thẳng hết sức 22/10/2019 22:56
Chapter 285 : Phá trận tiến công 22/10/2019 20:56
Chapter 284 : Một thế lực ngầm khác 22/10/2019 18:56
Chapter 283 : Bạch gia lão tổ 22/10/2019 16:56
Chapter 282 : Đóng giữ ba năm 22/10/2019 14:56
Chapter 281 : Thánh Khôi Môn 22/10/2019 12:56
Chapter 280 : Đậu binh dị biến 22/10/2019 10:56
Chapter 279 : Mẫu đậu nảy mầm 22/10/2019 08:56
Chapter 278 : Hồi tưởng 22/10/2019 06:56
Chapter 277 : Pháp Ngôn Thiên Địa 22/10/2019 04:56
Chapter 276 : Bế quan trăm năm 22/10/2019 02:56
Chapter 275 : Trộm đạo đại giới 22/10/2019 00:56
Chapter 274 : Tăng nhân tai to giảng đạo 21/10/2019 22:56
Chapter 273 : Kinh ngạc 21/10/2019 20:56
Chapter 272 : Nghịch chuyển Chân Luân 21/10/2019 18:56
Chapter 271 : Chân nhãn chi thực 21/10/2019 16:56
Chapter 270 : Thời không bổ khuyết 21/10/2019 14:56
Chapter 269 : Chân thực chi nhãn 21/10/2019 12:56
Chapter 268 : Niệm Vũ 21/10/2019 10:56
Chapter 267 : Bạch Tước 21/10/2019 08:56
Chapter 266 : Năm nghìn điểm thưởng 21/10/2019 06:56
Chapter 265 : Trải nghiệm cực hạn 21/10/2019 04:56
Chapter 264 : Phó thác hậu sự 21/10/2019 02:56
Chapter 263 : Thử nghiệm Chân Luân 21/10/2019 00:56
Chapter 262 : Xuất quan 20/10/2019 22:56
Chapter 261 : Phù Sơn dị biến 20/10/2019 20:56
Chapter 260 : Luyện kiếm 20/10/2019 18:56
Chapter 259 : Bận rộn 20/10/2019 16:56
Chapter 258 : Mở hộp 20/10/2019 14:56
Chapter 257 : Trả nhân tình 20/10/2019 12:56
Chapter 256 : Việc của người khác 20/10/2019 10:56
Chapter 255 : Tránh đầu sóng ngọn gió 20/10/2019 08:56
Chapter 254 : Tranh lò đan 20/10/2019 06:56
Chapter 253 : Rước lấy phiền toái 20/10/2019 04:56
Chapter 252 : Kim Tiên uy hiếp 20/10/2019 02:56
Chapter 251 : Kéo dài 20/10/2019 00:56
Chapter 250 : Thân hãm tuyệt cảnh 19/10/2019 22:56
Chapter 249 : Chọc phải Tiên Cung 19/10/2019 20:56
Chapter 248 : Một quyền suýt chết 19/10/2019 18:56
Chapter 247 : Né tránh mũi nhọn 19/10/2019 16:56
Chapter 246 : Nhiên Anh Huyết Đan 19/10/2019 14:56
Chapter 245 : Nhập cốc 19/10/2019 12:56
Chapter 244 : Nhận định 19/10/2019 10:56
Chapter 243 : Cực hàn 19/10/2019 08:56
Chapter 242 : Nấu vàng đúc kiếm 19/10/2019 06:56
Chapter 241 : Lân Cửu đưa tin 19/10/2019 04:56
Chapter 240 : Kim Tiên nghị sự 19/10/2019 02:56
Chapter 239 : Cuồng nhân 19/10/2019 00:56
Chapter 238 : Xấu hổ vì ví rỗng 18/10/2019 22:56
Chapter 237 : Pháp tắc luyện đan 18/10/2019 20:56
Chapter 236 : Lần đầu luyện Tiên đan 18/10/2019 18:56
Chapter 235 : Hầu vương hiến vật quý 18/10/2019 16:56
Chapter 234 : Hầu Nhi tửu 18/10/2019 14:56
Chapter 233 : Gieo trồng đậu binh 18/10/2019 12:56
Chapter 232 : Giải thích nghi vấn 18/10/2019 10:56
Chapter 231 : Trọng Thủy ra uy 18/10/2019 08:56
Chapter 230 : Nói nhiều 18/10/2019 06:56
Chapter 229 : Bị nhốt 18/10/2019 04:56
Chapter 228 : Khác biệt 18/10/2019 02:56
Chapter 227 : Ba tuyến đường 18/10/2019 00:56
Chapter 226 : Tiên tục 17/10/2019 22:56
Chapter 225 : Lại thấy Tôn Khắc 17/10/2019 20:56
Chapter 224 : Di họa Giang Đông 17/10/2019 18:56
Chapter 223 : Dấu vết 17/10/2019 16:56
Chapter 222 : Tửu phùng tri kỷ 17/10/2019 14:56
Chapter 221 : Rượu say luận đạo 17/10/2019 12:56
Chapter 220 : Thuận đường hành động 17/10/2019 10:56
Chapter 219 : Tỏ rõ sức mạnh 17/10/2019 08:56
Chapter 218 : Trùng hợp 17/10/2019 06:56
Chapter 217 : Lão đầu lôi thôi 17/10/2019 04:56
Chapter 216 : Tiếng chuông vang lên 17/10/2019 02:56
Chapter 215 : Bầy khỉ lạy Tiên 17/10/2019 00:56
Chapter 214 : Sáu đạo 16/10/2019 22:56
Chapter 213 : Trở về 16/10/2019 20:56
Chapter 212 : Phá không 16/10/2019 18:56
Chapter 211 : Nghịch chuyển 16/10/2019 16:56
Chapter 210 : Quần kiếm loạn vũ 16/10/2019 14:56
Chapter 209 : Thiên Phong Tụ Linh 16/10/2019 12:56
Chapter 208 : Khu mộ Thiên Kiếm 16/10/2019 10:56
Chapter 207 : Thanh kiếm đá thứ tư 16/10/2019 08:56
Chapter 206 : Nắm chắc chừng mực 16/10/2019 06:56
Chapter 205 : Nghịch Nguyên Thạch Kiếm 16/10/2019 04:56
Chapter 204 : Phe nhóm cạnh tranh 16/10/2019 02:56
Chapter 203 : Tiến vào Điện Thái Huyền 16/10/2019 00:56
Chapter 202 : Trọng Thủy Chân Luân 15/10/2019 22:56
Chapter 201 : Xuất hiện dị thường 15/10/2019 20:56
Chapter 200 : Bảo Luân sơ thành 15/10/2019 18:56
Chapter 199 : Bắc Đẩu Thiên Tinh Bàn 15/10/2019 16:56
Chapter 198 : Vận khí phân chó 15/10/2019 14:56
Chapter 197 : Chân Ngôn Hóa Luân Kinh 15/10/2019 12:56
Chapter 196 : Bố trí 15/10/2019 10:56
Chapter 195 : Hỏa mạch xuất hiện 15/10/2019 08:56
Chapter 194 : Khí tức lại hiện 15/10/2019 06:56
Chapter 193 : Linh thú thủ sơn 15/10/2019 04:56
Chapter 192 : Chọn người hầu 15/10/2019 02:56
Chapter 191 : Người hầu của Chân tiên 15/10/2019 00:56
Chapter 190 : Vô Tướng Chân Luân Kinh 14/10/2019 22:56
Chapter 189 : Động phủ và thú thủ sơn 14/10/2019 20:56
Chapter 188 : Kim tiên thu đồ đệ 14/10/2019 18:56
Chapter 187 : Tư chất thấp 14/10/2019 16:56
Chapter 186 : Dự định 14/10/2019 14:56
Chapter 185 : Mới đến Chúc Long Đạo 14/10/2019 12:56
Chapter 184 : Một điều thỉnh cầu 14/10/2019 10:56
Chapter 183 : Trừ ma trên đỉnh Thái Nga 14/10/2019 08:56
Chapter 182 : Tế Thiên 14/10/2019 06:56
Chapter 181 : Thiên Ma đoạt xá 14/10/2019 04:56
Chapter 180 : Cảm ứng 14/10/2019 02:56
Chapter 179 : Đặt chân trên đại lục mới 14/10/2019 00:56
Chapter 178 : Cướp ngọc trước miệng trai 13/10/2019 22:56
Chapter 177 : Con trai khổng lồ Dưới biển sâu 13/10/2019 20:56
Chapter 176 : Lôi bạo 13/10/2019 18:56
Chapter 175 : Lôi Chu vượt biển 13/10/2019 16:56
Chapter 174 : Chủ mưu đằng sau 13/10/2019 14:56
Chapter 173 : Như thật như ảo 13/10/2019 12:56
Chapter 172 : Chấm dứt 13/10/2019 10:56
Chapter 171 : Bất đắc dĩ phải làm 13/10/2019 08:56
Chapter 170 : Dê tế thần 13/10/2019 06:56
Chapter 169 : Phản kích 13/10/2019 04:56
Chapter 168 : Truy đuổi 13/10/2019 02:56
Chapter 167 : Thù phong ấn Nguyên Anh 13/10/2019 00:56
Chapter 166 : Pháp tắc Tốc độ 12/10/2019 22:56
Chapter 165 : Như đã từng quen 12/10/2019 20:56
Chapter 164 : Cường giả ẩn giấu 12/10/2019 18:56
Chapter 163 : Hiểm họa Thú Triều 12/10/2019 16:56
Chapter 162 : Tặng Phù 12/10/2019 14:56
Chapter 161 : Vây đấu 12/10/2019 12:56
Chapter 160 : Cam Cửu Chân 12/10/2019 10:56
Chapter 159 : Một đường hướng Đông 12/10/2019 08:56
Chapter 158 : Lên đường 12/10/2019 06:56
Chapter 157 : Tiên sạn 12/10/2019 04:56
Chapter 156 : Tiên đồ Khó lường 12/10/2019 02:56
Chapter 155 : Rời khỏi 12/10/2019 00:56
Chapter 154 : Chúc Long Đạo 11/10/2019 22:56
Chapter 153 : Tìm hiểu Lôi Châu 11/10/2019 20:56
Chapter 152 : Sơ kiến Đạo Đan 11/10/2019 18:56
Chapter 151 : Trọng Thuỷ Lôi Châu 11/10/2019 16:56
Chapter 150 : Đấu giá 11/10/2019 14:56
Chapter 149 : Đại Đấu giá hội 11/10/2019 12:56
Chapter 148 : Đấu Tam Sát 11/10/2019 10:56
Chapter 147 : Đoạt công 11/10/2019 08:56
Chapter 146 : Nhị tu đảo Thanh Vũ 11/10/2019 06:56
Chapter 145 : Truy tìm dấu vết 11/10/2019 04:56
Chapter 144 : Ái nữ Đảo chủ mất tích 11/10/2019 02:56
Chapter 143 : Tìm người 11/10/2019 00:56
Chapter 142 : Không thể cùng một lúc 10/10/2019 22:56
Chapter 141 : Luyện Đan khảo thí 10/10/2019 20:56
Chapter 140 : Đan Đạo 10/10/2019 18:56
Chapter 139 : Tiên giới Luyện Đan Sư 10/10/2019 16:56
Chapter 138 : Tiên Nguyên Thạch cùng Địa Đan Sư 10/10/2019 14:56
Chapter 137 : Hắc Phong Thành 10/10/2019 12:56
Chapter 136 : An bài 10/10/2019 10:56
Chapter 135 : Bản Mệnh Bát Linh Hang 10/10/2019 08:56
Chapter 134 : Linh vật nghịch thiên 10/10/2019 06:56
Chapter 133 : Ba đại pháp tắc chí tôn 10/10/2019 04:56
Chapter 132 : Trọng Thuỷ 10/10/2019 02:56
Chapter 131 : Linh dịch hóa tinh hạt 10/10/2019 00:56
Chapter 130 : Như đã từng quen 09/10/2019 22:56
Chapter 129 : Phá xích (2) 09/10/2019 20:56
Chapter 128 : Phá xích (1) 09/10/2019 18:56
Chapter 127 : Ngoài dự kiến 09/10/2019 16:56
Chapter 126 : Bức hiếp 09/10/2019 14:56
Chapter 125 : Cô đọng hóa thân 09/10/2019 12:56
Chapter 124 : Thổ Tôn Quả và Ngưng Hải Tinh 09/10/2019 10:56
Chapter 123 : Hắc Hải Trọng Thủy Kinh 09/10/2019 08:56
Chapter 122 : Thí luyện 09/10/2019 06:56
Chapter 121 : Tiến cử 09/10/2019 04:56
Chapter 120 : Huyết chiến với Đảo chủ 09/10/2019 02:56
Chapter 119 : Hồng Nguyệt 09/10/2019 00:56
Chapter 118 : Mồi nhử 08/10/2019 22:56
Chapter 117 : Lại rơi vào cảnh nguy khốn 08/10/2019 20:56
Chapter 116 : Kinh sợ nhị tiên thối lui 08/10/2019 18:56
Chapter 115 : Tái chiến Cừu Ngũ 08/10/2019 16:56
Chapter 114 : Mạng đổi mạng 08/10/2019 14:56
Chapter 113 : Tính toán 08/10/2019 12:56
Chapter 112 : Manh mối tiếp theo 08/10/2019 10:56
Chapter 111 : Thiên tuyển 08/10/2019 08:56
Chapter 110 : Manh mối 08/10/2019 06:56
Chapter 109 : Sơ thám thành Hồng Nguyệt 08/10/2019 04:56
Chapter 108 : Quỷ dị 08/10/2019 02:56
Chapter 107 : Thoát khốn 08/10/2019 00:56
Chapter 106 : Không gian máu 07/10/2019 22:56
Chapter 105 : Thương lượng 07/10/2019 20:56
Chapter 104 : Triều Thánh 07/10/2019 18:56
Chapter 103 : Hồng Nguyệt Đảo chủ  07/10/2019 16:56
Chapter 102 : Đến trễ 07/10/2019 14:56
Chapter 101 : Vô Thường Minh 07/10/2019 12:56
Chapter 100 : Mặt nạ đầu trâu 07/10/2019 10:56
Chapter 99 : Thừa nhận thân phận 07/10/2019 08:56
Chapter 98 : Bị nhốt 07/10/2019 06:56
Chapter 97 : Ba gã Tổ Thần 07/10/2019 04:56
Chapter 96 : Lục dịch tái hiện 07/10/2019 02:56
Chapter 95 : Tiểu bình mất linh 07/10/2019 00:56
Chapter 94 : Di ngôn của Tổ Thần 06/10/2019 22:56
Chapter 93 : Hai điều kiện tiên quyết 06/10/2019 20:56
Chapter 92 : Đạo xiềng xích thứ chín 06/10/2019 18:56
Chapter 91 : Thử nghiệm 06/10/2019 16:56
Chapter 90 : Tìm kiếm 06/10/2019 14:56
Chapter 89 : Tiên khí 06/10/2019 12:56
Chapter 88 : Hoá thân Địa Chích 06/10/2019 10:56
Chapter 87 : Địa Tiên 06/10/2019 08:56
Chapter 86 : Đánh lui kẻ địch 06/10/2019 06:56
Chapter 85 : Tổ thần 06/10/2019 04:56
Chapter 84 : Pho tượng 06/10/2019 02:56
Chapter 83 : Cái khó ló cái khôn 06/10/2019 00:56
Chapter 82 : Giao phong 05/10/2019 22:56
Chapter 81 : Tên khổng lồ Một mắt và dị thú nửa người nửa ngựa 05/10/2019 20:56
Chapter 80 : Bọt khí thần bí 05/10/2019 18:56
Chapter 79 : Phá vỡ không gian 05/10/2019 16:56
Chapter 78 : Bắc Đẩu dị tượng 05/10/2019 14:56
Chapter 77 : Hai kiện dị bảo 05/10/2019 12:56
Chapter 76 : Truyền kỳ 05/10/2019 10:56
Chapter 75 : Nghe ngóng 05/10/2019 08:56
Chapter 74 : Đã xảy ra chuyện 05/10/2019 06:56
Chapter 73 : Diệt môn 05/10/2019 04:56
Chapter 72 : Thu phục Đại Thừa 05/10/2019 02:56
Chapter 71 : Niết Bàn Thánh Thể 05/10/2019 00:56
Chapter 70 : Thiên Ngoại phi đậu 04/10/2019 22:56
Chapter 69 : Ngân Nguyệt chi biến 04/10/2019 20:56
Chapter 68 : Truy sát 04/10/2019 18:56
Chapter 67 : Bách Mục Thiên Quỷ 04/10/2019 16:56
Chapter 66 : Linh Anh Kiếm Phù 04/10/2019 14:56
Chapter 65 : Sợi thừng màu vàng đen 04/10/2019 12:56
Chapter 64 : Đồng loạt ra tay 04/10/2019 10:56
Chapter 63 : Rải đậu thành binh 04/10/2019 08:56
Chapter 62 : Khác thường 04/10/2019 06:56
Chapter 61 : Sóng ngầm 04/10/2019 04:56
Chapter 60 : Truy nã 04/10/2019 02:56
Chapter 59 : Mượn Tinh Đài 04/10/2019 00:56
Chapter 58 : Từ chối thì bất kính 03/10/2019 22:56
Chapter 57 : Kinh trập biến 03/10/2019 20:56
Chapter 56 : Thiên Quỷ xuất thế 03/10/2019 18:56
Chapter 55 : Đàm phán 03/10/2019 16:56
Chapter 54 : Thôn phệ ma diễm 03/10/2019 14:56
Chapter 53 : Ma diễm thiêu nhân 03/10/2019 12:56
Chapter 52 : Đến lượt ta 03/10/2019 10:56
Chapter 51 : Tiểu Na Di Không Gian Thuật 03/10/2019 08:56
Chapter 50 : Phá Tháp Mà Ra 03/10/2019 06:56
Chapter 49 : Áp chế 03/10/2019 04:56
Chapter 48 : Bắt cóc 03/10/2019 02:56
Chapter 47 : Thăm dò 03/10/2019 00:56
Chapter 46 : Hai biện pháp 02/10/2019 22:56
Chapter 45 : Điều đó không có khả năng 02/10/2019 20:56
Chapter 44 : Cách Nguyên Pháp Liên 02/10/2019 18:56
Chapter 43 : Đại thù được báo 02/10/2019 16:56
Chapter 42 : Mất mà được lại 02/10/2019 14:56
Chapter 41 : Chưởng Thiên tiểu bình 02/10/2019 12:56
Chapter 40 : Không giải quyết được gì 02/10/2019 10:56
Chapter 39 : Dặn dò 02/10/2019 08:56
Chapter 38 : Liễu ám hoa minh* 02/10/2019 06:56
Chapter 37 : Thoát thân 02/10/2019 04:56
Chapter 36 : Thâu lương hoán trụ* 02/10/2019 02:56
Chapter 35 : Man thiên quá hải* 02/10/2019 00:56
Chapter 34 : Kẻ trộm 01/10/2019 22:56
Chapter 33 : Tiên Thiên tử khí 01/10/2019 20:56
Chapter 32 : Nghịch Đan Quyết 01/10/2019 18:56
Chapter 31 : Thông Dịch cốc 01/10/2019 16:56
Chapter 30 : Nâng ruộng 01/10/2019 14:56
Chapter 29 : Dãy núi Linh Diễm 01/10/2019 12:56
Chapter 28 : Kinh sợ 01/10/2019 10:56
Chapter 27 : Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ 01/10/2019 08:56
Chapter 26 : Tung tích địch nhân 01/10/2019 06:56
Chapter 25 : Lục Nhai 01/10/2019 04:56
Chapter 24 : Nghiền ép 01/10/2019 02:56
Chapter 23 : Tranh đấu 01/10/2019 00:56
Chapter 22 : Phong Vân song sát 30/09/2019 22:56
Chapter 21 : Nguyên Anh dị biến 30/09/2019 20:56
Chapter 20 : Mời 30/09/2019 18:56
Chapter 19 : Chất tôn của Hóa Thần 30/09/2019 16:56
Chapter 18 : Thỉnh cầu 30/09/2019 14:56
Chapter 17 : Diệt nhị tu 30/09/2019 12:56
Chapter 16 : Tuyệt vọng 30/09/2019 10:56
Chapter 15 : Lệnh bài 30/09/2019 08:56
Chapter 14 : Gặp biến 30/09/2019 06:56
Chapter 13 : Ma Quang 30/09/2019 04:56
Chapter 12 : Ta là Hàn Lập 30/09/2019 02:56
Chapter 11 : Thức tỉnh 30/09/2019 00:56
Chapter 10 : Nguy cơ 29/09/2019 22:56
Chapter 9 : Pháp trận 29/09/2019 20:56
Chapter 8 : Bạch Thạch chân nhân 29/09/2019 18:56
Chapter 7 : Dư phủ 29/09/2019 16:56
Chapter 6 : Thiếu niên bạch bào 29/09/2019 14:56
Chapter 5 : Mã thú 29/09/2019 12:56
Chapter 4 : Gắn bó 29/09/2019 10:56
Chapter 3 : Đi xa 29/09/2019 08:56
Chapter 2 : Thạch Đầu ca ca 29/09/2019 06:56
Chapter 1 : Nữ hồ Ly 29/09/2019 04:56

comment

Có thể bạn thích xem

Phàm Nhân Tu Tiên - Pham Nhan Tu Tien

Cập nhật lúc : 18/08/2022 09:42

Tình trạng : 2448 / 2448 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.208

Đọc truyện

Tu Tiên Chi Thần Phẩm Chú Kiếm Sư - Tu Tien Chi Than Pham Chu Kiem Su

Cập nhật lúc : 01/02/2022 09:30

Tình trạng : 145 / 147 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tiên Tử Dạo Phàm - Tien Tu Dao Pham

Cập nhật lúc : 07/06/2019 04:33

Tình trạng : 3 / 5 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám - Sieu Pham Tu Tien Thai Giam

Cập nhật lúc : 02/09/2020 01:42

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Dị Năng, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới - Di Nhan Đai Nao Tu Tien Gioi

Cập nhật lúc : 04/04/2022 15:31

Tình trạng : 141 / 143 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Xuyên Không, Dị Năng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thần Tiên Hạ Phàm Dị Giới - Than Tien Ha Pham Di Gioi

Cập nhật lúc : 02/12/2019 02:33

Tình trạng : 8 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể - Tu Tien Chi Tien Ma The

Cập nhật lúc : 21/12/2020 07:29

Tình trạng : 135 / 137 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Sắc, Adult - Người lớn, Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phàm Tiên Chi Lữ - Pham Tien Chi Lu

Cập nhật lúc : 11/11/2019 23:38

Tình trạng : 139 / 141 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ta Là Tiên Phàm - Ta La Tien Pham

Cập nhật lúc : 11/01/2020 19:22

Tình trạng : 37 / 39 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phàm Nữ Tiên Hồ - Pham Nu Tien Ho

Cập nhật lúc : 03/03/2022 20:00

Tình trạng : 110 / 112 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cực Phẩm Nữ Tiên - Cuc Pham Nu Tien

Cập nhật lúc : 08/08/2021 12:28

Tình trạng : 300 / 302 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Xuyên Không, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 18/08/2022 21:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.608

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 18/08/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.462

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 18/08/2022 17:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.446

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 18/08/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.337

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 18/08/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.231

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 18/08/2022 13:42

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.347

Đọc truyện