Phá Quân Mệnh

Pha Quan Menh

Tác giả : Diệp Phàm

Thể loại : Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 13/01/2023 10:58

Tình trạng : 505 / 507 Chapter

Lượt xem: 16179

Truyện Phá Quân Mệnh của tác giả Diệp Phàm kể về nhân vật chính Diệp Phàm - tuy xuất thân hào môn nhưng lại bị coi là quái thai, bị nói sẽ mang đến điềm xấu cho gia tộc, hơn mười tuổi đã bị đuổi khỏi nhà. Mười hai năm sau, bởi vì em trai anh mắc bệnh cần giúp đỡ họ mới tìm đến anh, nhưng lúc này anh đã trở thành một con người khác. Sự đời biến đổi vô thường, trước đây bọn họ đã làm tổn thương anh thế nào, anh quyết đòi lại bằng hết. Vương tôn nổi giận, trời long đất lở.......
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 505 13/01/2023 13:28
Chapter 504 13/01/2023 11:28
Chapter 503 13/01/2023 09:28
Chapter 502 13/01/2023 07:28
Chapter 501 13/01/2023 05:28
Chapter 500 14/12/2022 09:28
Chapter 499 14/12/2022 07:28
Chapter 498 14/12/2022 05:28
Chapter 497 14/12/2022 03:28
Chapter 496 14/12/2022 01:28
Chapter 495 13/12/2022 23:28
Chapter 494 13/12/2022 21:28
Chapter 493 13/12/2022 19:28
Chapter 492 13/12/2022 17:28
Chapter 491 13/12/2022 15:28
Chapter 490 13/12/2022 13:28
Chapter 489 13/12/2022 11:28
Chapter 488 13/12/2022 09:28
Chapter 487 13/12/2022 07:28
Chapter 486 13/12/2022 05:28
Chapter 485 13/12/2022 03:28
Chapter 484 13/12/2022 01:28
Chapter 483 12/12/2022 23:28
Chapter 482 12/12/2022 21:28
Chapter 481 12/12/2022 19:28
Chapter 480 12/12/2022 17:28
Chapter 479 12/12/2022 15:28
Chapter 478 12/12/2022 13:28
Chapter 477 12/12/2022 11:28
Chapter 476 12/12/2022 09:28
Chapter 475 12/12/2022 07:28
Chapter 474 12/12/2022 05:28
Chapter 473 12/12/2022 03:28
Chapter 472 12/12/2022 01:28
Chapter 471 11/12/2022 23:28
Chapter 470 13/12/2022 19:28
Chapter 469 13/12/2022 17:28
Chapter 468 13/12/2022 15:28
Chapter 467 13/12/2022 13:28
Chapter 466 13/12/2022 11:28
Chapter 465 13/12/2022 09:28
Chapter 464 13/12/2022 07:28
Chapter 463 13/12/2022 05:28
Chapter 462 13/12/2022 03:28
Chapter 461 13/12/2022 01:28
Chapter 460 12/12/2022 23:28
Chapter 459 12/12/2022 21:28
Chapter 458 12/12/2022 19:28
Chapter 457 12/12/2022 17:28
Chapter 456 12/12/2022 15:28
Chapter 455 12/12/2022 13:28
Chapter 454 12/12/2022 11:28
Chapter 453 12/12/2022 09:28
Chapter 452 12/12/2022 07:28
Chapter 451 12/12/2022 05:28
Chapter 450 12/12/2022 03:28
Chapter 449 12/12/2022 01:28
Chapter 448 11/12/2022 23:28
Chapter 447 11/12/2022 21:28
Chapter 446 11/12/2022 19:28
Chapter 445 11/12/2022 17:28
Chapter 444 11/12/2022 15:28
Chapter 443 11/12/2022 13:28
Chapter 442 11/12/2022 11:28
Chapter 441 11/12/2022 09:28
Chapter 440 11/12/2022 07:28
Chapter 439 11/12/2022 05:28
Chapter 438 11/12/2022 03:28
Chapter 437 11/12/2022 01:28
Chapter 436 10/12/2022 23:28
Chapter 435 10/12/2022 21:28
Chapter 434 10/12/2022 19:28
Chapter 433 10/12/2022 17:28
Chapter 432 10/12/2022 15:28
Chapter 431 10/12/2022 13:28
Chapter 430 10/12/2022 11:28
Chapter 429 10/12/2022 09:28
Chapter 428 10/12/2022 07:28
Chapter 427 10/12/2022 05:28
Chapter 426 10/12/2022 03:28
Chapter 425 10/12/2022 01:28
Chapter 424 09/12/2022 23:28
Chapter 423 09/12/2022 21:28
Chapter 422 09/12/2022 19:28
Chapter 421 09/12/2022 17:28
Chapter 420 09/12/2022 15:28
Chapter 419 09/12/2022 13:28
Chapter 418 09/12/2022 11:28
Chapter 417 09/12/2022 09:28
Chapter 416 09/12/2022 07:28
Chapter 415 09/12/2022 05:28
Chapter 414 09/12/2022 03:28
Chapter 413 09/12/2022 01:28
Chapter 412 08/12/2022 23:28
Chapter 411 08/12/2022 21:28
Chapter 410 08/12/2022 19:28
Chapter 409 08/12/2022 17:28
Chapter 408 08/12/2022 15:28
Chapter 407 08/12/2022 13:28
Chapter 406 08/12/2022 11:28
Chapter 405 08/12/2022 09:28
Chapter 404 08/12/2022 07:28
Chapter 403 08/12/2022 05:28
Chapter 402 08/12/2022 03:28
Chapter 401 08/12/2022 01:28
Chapter 400 09/12/2022 13:29
Chapter 399 09/12/2022 11:29
Chapter 398 09/12/2022 09:29
Chapter 397 09/12/2022 07:29
Chapter 396 09/12/2022 05:29
Chapter 395 09/12/2022 03:29
Chapter 394 09/12/2022 01:29
Chapter 393 08/12/2022 23:29
Chapter 392 08/12/2022 21:29
Chapter 391 08/12/2022 19:29
Chapter 390 08/12/2022 17:29
Chapter 389 08/12/2022 15:29
Chapter 388 08/12/2022 13:29
Chapter 387 08/12/2022 11:29
Chapter 386 08/12/2022 09:29
Chapter 385 08/12/2022 07:29
Chapter 384 08/12/2022 05:29
Chapter 383 08/12/2022 03:29
Chapter 382 08/12/2022 01:29
Chapter 381 07/12/2022 23:29
Chapter 380 07/12/2022 21:29
Chapter 379 07/12/2022 19:29
Chapter 378 07/12/2022 17:29
Chapter 377 07/12/2022 15:29
Chapter 376 07/12/2022 13:29
Chapter 375 07/12/2022 11:29
Chapter 374 07/12/2022 09:29
Chapter 373 07/12/2022 07:29
Chapter 372 07/12/2022 05:29
Chapter 371 07/12/2022 03:29
Chapter 370 07/12/2022 19:42
Chapter 369 07/12/2022 17:42
Chapter 368 07/12/2022 15:42
Chapter 367 07/12/2022 13:42
Chapter 366 07/12/2022 11:42
Chapter 365 07/12/2022 09:42
Chapter 364 07/12/2022 07:42
Chapter 363 07/12/2022 05:42
Chapter 362 07/12/2022 03:42
Chapter 361 07/12/2022 01:42
Chapter 360 06/12/2022 23:42
Chapter 359 06/12/2022 21:42
Chapter 358 06/12/2022 19:42
Chapter 357 06/12/2022 17:42
Chapter 356 06/12/2022 15:42
Chapter 355 06/12/2022 13:42
Chapter 354 06/12/2022 11:42
Chapter 353 06/12/2022 09:42
Chapter 352 06/12/2022 07:42
Chapter 351 06/12/2022 05:42
Chapter 350 06/12/2022 19:30
Chapter 349 06/12/2022 17:30
Chapter 348 06/12/2022 15:30
Chapter 347 06/12/2022 13:30
Chapter 346 06/12/2022 11:30
Chapter 345 06/12/2022 09:30
Chapter 344 06/12/2022 07:30
Chapter 343 06/12/2022 05:30
Chapter 342 06/12/2022 03:30
Chapter 341 06/12/2022 01:30
Chapter 340 05/12/2022 23:30
Chapter 339 05/12/2022 21:30
Chapter 338 05/12/2022 19:30
Chapter 337 05/12/2022 17:30
Chapter 336 05/12/2022 15:30
Chapter 335 05/12/2022 13:30
Chapter 334 05/12/2022 11:30
Chapter 333 05/12/2022 09:30
Chapter 332 05/12/2022 07:30
Chapter 331 05/12/2022 05:30
Chapter 330 05/12/2022 03:30
Chapter 329 05/12/2022 01:30
Chapter 328 04/12/2022 23:30
Chapter 327 04/12/2022 21:30
Chapter 326 04/12/2022 19:30
Chapter 325 04/12/2022 17:30
Chapter 324 04/12/2022 15:30
Chapter 323 04/12/2022 13:30
Chapter 322 04/12/2022 11:30
Chapter 321 04/12/2022 09:30
Chapter 320 04/12/2022 07:30
Chapter 319 04/12/2022 05:30
Chapter 318 04/12/2022 03:30
Chapter 317 04/12/2022 01:30
Chapter 316 03/12/2022 23:30
Chapter 315 03/12/2022 21:30
Chapter 314 03/12/2022 19:30
Chapter 313 03/12/2022 17:30
Chapter 312 03/12/2022 15:30
Chapter 311 03/12/2022 13:30
Chapter 310 03/12/2022 11:30
Chapter 309 03/12/2022 09:30
Chapter 308 03/12/2022 07:30
Chapter 307 03/12/2022 05:30
Chapter 306 03/12/2022 03:30
Chapter 305 03/12/2022 01:30
Chapter 304 02/12/2022 23:30
Chapter 303 02/12/2022 21:30
Chapter 302 02/12/2022 19:30
Chapter 301 02/12/2022 17:30
Chapter 300 05/12/2022 19:28
Chapter 299 05/12/2022 17:28
Chapter 298 05/12/2022 15:28
Chapter 297 05/12/2022 13:28
Chapter 296 05/12/2022 11:28
Chapter 295 05/12/2022 09:28
Chapter 294 05/12/2022 07:28
Chapter 293 05/12/2022 05:28
Chapter 292 05/12/2022 03:28
Chapter 291 05/12/2022 01:28
Chapter 290 04/12/2022 23:28
Chapter 289 04/12/2022 21:28
Chapter 288 04/12/2022 19:28
Chapter 287 04/12/2022 17:28
Chapter 286 04/12/2022 15:28
Chapter 285 04/12/2022 13:28
Chapter 284 04/12/2022 11:28
Chapter 283 04/12/2022 09:28
Chapter 282 04/12/2022 07:28
Chapter 281 04/12/2022 05:28
Chapter 280 04/12/2022 03:28
Chapter 279 04/12/2022 01:28
Chapter 278 03/12/2022 23:28
Chapter 277 03/12/2022 21:28
Chapter 276 03/12/2022 19:28
Chapter 275 03/12/2022 17:28
Chapter 274 03/12/2022 15:28
Chapter 273 03/12/2022 13:28
Chapter 272 03/12/2022 11:28
Chapter 271 03/12/2022 09:28
Chapter 270 03/12/2022 19:28
Chapter 269 03/12/2022 17:28
Chapter 268 03/12/2022 15:28
Chapter 267 03/12/2022 13:28
Chapter 266 03/12/2022 11:28
Chapter 265 03/12/2022 09:28
Chapter 264 03/12/2022 07:28
Chapter 263 03/12/2022 05:28
Chapter 262 03/12/2022 03:28
Chapter 261 03/12/2022 01:28
Chapter 260 02/12/2022 23:28
Chapter 259 02/12/2022 21:28
Chapter 258 02/12/2022 19:28
Chapter 257 02/12/2022 17:28
Chapter 256 02/12/2022 15:28
Chapter 255 02/12/2022 13:28
Chapter 254 02/12/2022 11:28
Chapter 253 02/12/2022 09:28
Chapter 252 02/12/2022 07:28
Chapter 251 02/12/2022 05:28
Chapter 250 02/12/2022 03:28
Chapter 249 02/12/2022 01:28
Chapter 248 01/12/2022 23:28
Chapter 247 01/12/2022 21:28
Chapter 246 01/12/2022 19:28
Chapter 245 01/12/2022 17:28
Chapter 244 01/12/2022 15:28
Chapter 243 01/12/2022 13:28
Chapter 242 01/12/2022 11:28
Chapter 241 01/12/2022 09:28
Chapter 240 01/12/2022 07:28
Chapter 239 01/12/2022 05:28
Chapter 238 01/12/2022 03:28
Chapter 237 01/12/2022 01:28
Chapter 236 30/11/2022 23:28
Chapter 235 30/11/2022 21:28
Chapter 234 30/11/2022 19:28
Chapter 233 30/11/2022 17:28
Chapter 232 30/11/2022 15:28
Chapter 231 30/11/2022 13:28
Chapter 230 30/11/2022 11:28
Chapter 229 30/11/2022 09:28
Chapter 228 30/11/2022 07:28
Chapter 227 30/11/2022 05:28
Chapter 226 30/11/2022 03:28
Chapter 225 30/11/2022 01:28
Chapter 224 29/11/2022 23:28
Chapter 223 29/11/2022 21:28
Chapter 222 29/11/2022 19:28
Chapter 221 29/11/2022 17:28
Chapter 220 03/12/2022 13:28
Chapter 219 03/12/2022 11:28
Chapter 218 03/12/2022 09:28
Chapter 217 03/12/2022 07:28
Chapter 216 03/12/2022 05:28
Chapter 215 03/12/2022 03:28
Chapter 214 03/12/2022 01:28
Chapter 213 02/12/2022 23:28
Chapter 212 02/12/2022 21:28
Chapter 211 02/12/2022 19:28
Chapter 210 02/12/2022 17:28
Chapter 209 02/12/2022 15:28
Chapter 208 02/12/2022 13:28
Chapter 207 02/12/2022 11:28
Chapter 206 02/12/2022 09:28
Chapter 205 02/12/2022 07:28
Chapter 204 02/12/2022 05:28
Chapter 203 02/12/2022 03:28
Chapter 202 02/12/2022 01:28
Chapter 201 01/12/2022 23:28
Chapter 200 02/12/2022 23:28
Chapter 199 02/12/2022 21:28
Chapter 198 02/12/2022 19:28
Chapter 197 02/12/2022 17:28
Chapter 196 02/12/2022 15:28
Chapter 195 02/12/2022 13:28
Chapter 194 02/12/2022 11:28
Chapter 193 02/12/2022 09:28
Chapter 192 02/12/2022 07:28
Chapter 191 02/12/2022 05:28
Chapter 190 02/12/2022 03:28
Chapter 189 02/12/2022 01:28
Chapter 188 01/12/2022 23:28
Chapter 187 01/12/2022 21:28
Chapter 186 01/12/2022 19:28
Chapter 185 01/12/2022 17:28
Chapter 184 01/12/2022 15:28
Chapter 183 01/12/2022 13:28
Chapter 182 01/12/2022 11:28
Chapter 181 01/12/2022 09:28
Chapter 180 01/12/2022 07:28
Chapter 179 01/12/2022 05:28
Chapter 178 01/12/2022 03:28
Chapter 177 01/12/2022 01:28
Chapter 176 30/11/2022 23:28
Chapter 175 30/11/2022 21:28
Chapter 174 30/11/2022 19:28
Chapter 173 30/11/2022 17:28
Chapter 172 30/11/2022 15:28
Chapter 171 30/11/2022 13:28
Chapter 170 30/11/2022 11:28
Chapter 169 30/11/2022 09:28
Chapter 168 30/11/2022 07:28
Chapter 167 30/11/2022 05:28
Chapter 166 30/11/2022 03:28
Chapter 165 30/11/2022 01:28
Chapter 164 29/11/2022 23:28
Chapter 163 29/11/2022 21:28
Chapter 162 29/11/2022 19:28
Chapter 161 29/11/2022 17:28
Chapter 160 29/11/2022 15:28
Chapter 159 29/11/2022 13:28
Chapter 158 29/11/2022 11:28
Chapter 157 29/11/2022 09:28
Chapter 156 29/11/2022 07:28
Chapter 155 29/11/2022 05:28
Chapter 154 29/11/2022 03:28
Chapter 153 29/11/2022 01:28
Chapter 152 28/11/2022 23:28
Chapter 151 28/11/2022 21:28
Chapter 150 28/11/2022 19:28
Chapter 149 28/11/2022 17:28
Chapter 148 : Rắn Mặt Mới Biết Sợ! 28/11/2022 15:28
Chapter 147 : Ngôn Từ Chắc Nịch Mọi Người Sửng Sốt! 28/11/2022 13:28
Chapter 146 : Càn Quấy! 28/11/2022 11:28
Chapter 145 : Cây Gây Biến Mất Rồi! 28/11/2022 09:28
Chapter 144 : Nguyền Rủa! 28/11/2022 07:28
Chapter 143 : Cô Nàng Chuột Bạch - Lý Yến! 28/11/2022 05:28
Chapter 142 : Đến Biệt Thự Số Một 28/11/2022 03:28
Chapter 141 : Hoang Tưởng! 28/11/2022 01:28
Chapter 140 : Sự Nhân Nhượng Của Lưu Tú Cầm 27/11/2022 23:28
Chapter 139 : Tặng Mẹ Một Hộp Não Bạch Kim! 27/11/2022 21:28
Chapter 138 : Mũi Chó 27/11/2022 19:28
Chapter 137 : Coi Như Mày Thông Minh! 27/11/2022 17:28
Chapter 136 : Gen I 27/11/2022 15:28
Chapter 135 : Lẻn Vào! 27/11/2022 13:28
Chapter 134 : Cân Bằng Thế Lực! 27/11/2022 11:28
Chapter 133 : Không Biết Xấu Hổ! 27/11/2022 09:28
Chapter 132 : Sơ Hở Trong Suy Nghĩ 27/11/2022 07:28
Chapter 131 : Vu Oan Giá Họa 27/11/2022 05:28
Chapter 130 : Chết Không Nhắm Mắt 27/11/2022 03:28
Chapter 129 : Đàn Ông Là Phải Độc Ác 27/11/2022 01:28
Chapter 128 : Hành Động Tốc Chiến! 26/11/2022 23:28
Chapter 127 : Cứ Nằm Mơ Đi! 26/11/2022 21:28
Chapter 126 : Ra Sức Bịa Đặt! 26/11/2022 19:28
Chapter 125 : Kinh Hãi! 26/11/2022 17:28
Chapter 124 : Không Làm Kẻ Hèn Nhát! 26/11/2022 15:28
Chapter 123 : Oan Gia Ngõ Hẹp! 26/11/2022 13:28
Chapter 122 : Gây Họa 26/11/2022 11:28
Chapter 121 : Ngu Hết Chỗ Nói! 26/11/2022 09:28
Chapter 120 : Điều Tra Chân Tướng! 26/11/2022 07:28
Chapter 119 : Nói Hươu Nói Vượn! 26/11/2022 05:28
Chapter 118 : Đón Bà Xã Đi Làm! 26/11/2022 03:28
Chapter 117 : Nữ Ma Đầu! 26/11/2022 01:28
Chapter 116 : Tái Hiện Lại Quá Trình Tùng Xẻo! 25/11/2022 23:28
Chapter 115 : Giải Cứu! 25/11/2022 21:28
Chapter 114 : Diệp Phàm Nổi Giận Rồi! 25/11/2022 19:28
Chapter 113 : Quan Hệ Thông Gia 25/11/2022 17:28
Chapter 112 : Điện Thoại Gọi Người Đến! 25/11/2022 15:28
Chapter 111 : Khinh Người Quá Mức 25/11/2022 13:28
Chapter 110 : Rời Khỏi Nhà Họ Hàn! 25/11/2022 11:28
Chapter 109 : Bị Ném Hành Lý Ra Ngoài! 1 25/11/2022 09:28
Chapter 108 : Vong Ân Phụ Nghĩa! 25/11/2022 07:28
Chapter 107 : Vật Gia Truyền! 25/11/2022 05:28
Chapter 106 : Mặt Nóng Dán Mông Lạnh! 25/11/2022 03:28
Chapter 105 : Chưa Thấy Quan Tài Chưa Đổ Lệ 25/11/2022 01:28
Chapter 104 : Ý Đồ Công Khai! 24/11/2022 23:28
Chapter 103 : Những Cái Bạt Tai Vang Vọng 24/11/2022 21:28
Chapter 102 : Thằng Người Tịch! 24/11/2022 19:28
Chapter 101 : Bà Có 5 Triệu À 24/11/2022 17:28
Chapter 100 : Diễn Sâu! 24/11/2022 15:28
Chapter 99 : Một Vừa Hai Phải 24/11/2022 13:28
Chapter 98 : Đồ Đểu! 24/11/2022 11:28
Chapter 97 : Không Biết Hối Cải 24/11/2022 09:28
Chapter 96 : Đồ Dê Xồm! 24/11/2022 07:28
Chapter 95 : Dao Găm Bách Tích-long Lân! 24/11/2022 05:28
Chapter 94 : Giá Cả Cao Ngất Ngưởng! 24/11/2022 03:28
Chapter 93 : Buổi Đấu Giá Bắt Đầu! 24/11/2022 01:28
Chapter 92 : Vô Cùng Tức Cười! 23/11/2022 23:28
Chapter 91 : Kế Hoạch Sai Lầm! 23/11/2022 21:28
Chapter 90 : Phần Thưởng Bất Ngờ! 23/11/2022 19:28
Chapter 89 : Xin Lỗi! 23/11/2022 17:28
Chapter 88 : Tai Họa Trời Giáng! 23/11/2022 15:28
Chapter 87 : Đáng Yêu! 23/11/2022 13:28
Chapter 86 : Quẩy Bar Cùng Em Vợ! 23/11/2022 11:28
Chapter 85 : Cướp Đoạt Tài Sản! 23/11/2022 09:28
Chapter 84 : Hàn Từ Di Bùng Nổ! 23/11/2022 07:28
Chapter 83 : Ở Rể Thì Làm Sao 23/11/2022 05:28
Chapter 82 : Nhanh Mồm Nhanh Miệng! 23/11/2022 03:28
Chapter 81 : Lưu Tú Cầm Áo Gấm Về Làng! 23/11/2022 01:28
Chapter 80 : Hàn Tuyết Em Thật Sự Suy Đồi Cùng Cực Rồi! 22/11/2022 23:28
Chapter 79 : Diệu Thủ Hồi Xuân! 22/11/2022 21:28
Chapter 78 : Anh Xứng Làm Bạn Của Tôi Sao 22/11/2022 19:28
Chapter 77 : Thấy Chết Không Cứu 22/11/2022 17:28
Chapter 76 : Đánh Mày Thì Đã Làm Sao 22/11/2022 15:28
Chapter 75 : Thượng Quan Diên Vũ 22/11/2022 13:28
Chapter 74 : Hân Thủ Như Thần! 22/11/2022 11:28
Chapter 73 : Người Bán Linh Bích! 22/11/2022 09:28
Chapter 72 : Chữa Bệnh! 22/11/2022 07:28
Chapter 71 : Nguời Phụ Nữ Số Khổ! 22/11/2022 05:28
Chapter 70 : Âm Thanh Quen Thuộc 22/11/2022 03:28
Chapter 69 : Rượu Tôi Uống Lỗi Tôi Xin! 22/11/2022 01:28
Chapter 68 : Bày Tỏ Lòng Kính Trọng! 21/11/2022 23:28
Chapter 67 : Hàn Tuyết Em Có Nghe Thấy Tiếng Chó Sủa Không 21/11/2022 21:28
Chapter 66 : Nhân Vật Tầm Cỡ Xuất Hiện! 21/11/2022 19:28
Chapter 65 : Đơn Thuốc! 21/11/2022 17:28
Chapter 64 : Người Đàn Bà Thực Dụng 21/11/2022 15:28
Chapter 63 : Em Vẫn Còn Ở Nhà Anh Có Chết Cũng Phải Quay Về! 21/11/2022 13:28
Chapter 62 : Trở Mặt 21/11/2022 11:28
Chapter 61 : Một Cái Tát! 21/11/2022 09:28
Chapter 60 : Có Chết Cũng Không Ly Hôn! 21/11/2022 07:28
Chapter 59 : Một Núi Vàng Phát Sáng! 21/11/2022 05:28
Chapter 58 : Để Tôi Làm Con Tin! 21/11/2022 03:28
Chapter 57 : Chỉ Lấy Tiền Không Lấy Mạng 21/11/2022 01:28
Chapter 56 : Tôi Là Một Thằng Ở Rể 20/11/2022 23:28
Chapter 55 : Thái Độ 20/11/2022 21:28
Chapter 54 : Lại Đánh Thêm Hai Phát Nữa! 20/11/2022 19:28
Chapter 53 : Mạnh Mẽ Trở Lại! 20/11/2022 17:28
Chapter 52 : Không Cần Nhúng Tay Vào! 20/11/2022 15:28
Chapter 51 : Anh Cũng Khéo Tưởng Tượng Ghê! 20/11/2022 13:28
Chapter 50 : Đôi Bên Đều Vừa Lòng 20/11/2022 11:28
Chapter 49 : Đối Chất Ngay Tại Trận! 20/11/2022 09:28
Chapter 48 : Cây Ngay Không Sợ Chết Đứng! 20/11/2022 07:28
Chapter 47 : Càn Quấy! 20/11/2022 05:28
Chapter 46 : Vừa Tức Cười Vừa Đáng Tiếc! 20/11/2022 03:28
Chapter 45 : Vì Nghĩa Lớn Hy Sinh Tình Riêng! 20/11/2022 01:28
Chapter 44 : Điều Tra Ở Quán Bar 19/11/2022 23:28
Chapter 43 : Tìm Kẻ Gánh Tội 19/11/2022 21:28
Chapter 42 : Tôi Nhận Trọng Trách Này 19/11/2022 19:28
Chapter 41 : Người Gánh Vác 19/11/2022 17:28
Chapter 40 : Du Học Sinh Thì Ghê Gớm Lắm Sao 19/11/2022 15:28
Chapter 39 : Diệp Phàm Mượn Xe 19/11/2022 13:28
Chapter 38 : Đánh Người Bay Lên Như Treo Tranh! 19/11/2022 11:28
Chapter 37 : Đã Gọi Thì Gọi Đông Một Chút 19/11/2022 09:28
Chapter 36 : Người Lớn Nói Chuyện Trẻ Con Đừng Xen Mồm Vào! 19/11/2022 07:28
Chapter 35 : Tôi Không Muốn Làm To Chuyện 19/11/2022 05:28
Chapter 34 : Đi Thăm Em Vợ 19/11/2022 03:28
Chapter 33 : Ngọc Cương Đừng Khóc! 19/11/2022 01:28
Chapter 32 : Người Ti Tiện Thì Vô Địch! 18/11/2022 23:28
Chapter 31 : Trói Buộc Bằng Tình Thân 18/11/2022 21:28
Chapter 30 : Em Nhìn Anh Như Vậy Anh Sẽ Gây Tai Nạn Mất 18/11/2022 19:28
Chapter 29 : Em Có Nghe Tiếng Chó Sủa Không 18/11/2022 17:28
Chapter 28 : Ngạc Nhiên Mừng Rỡ Rồi Thở Dài! 18/11/2022 15:28
Chapter 27 : Chém Gió Thành Bão 18/11/2022 13:28
Chapter 26 : Người Tốt Không Được Hưởng Thọ Kẻ Xấu Lại Sống Trăm Năm! 18/11/2022 11:28
Chapter 25 : Nhổ Cỏ Tận Gốc! 18/11/2022 09:28
Chapter 24 : Đã Sai Còn Cãi Chày Cãi Cối 18/11/2022 07:28
Chapter 23 : Xông Vào Biển Lửa 18/11/2022 05:28
Chapter 22 : Dập Lửa Công Trường 18/11/2022 03:28
Chapter 21 : Thơm Một Cái 18/11/2022 01:28
Chapter 20 : Cái Giá Cắt Cổ 17/11/2022 23:28
Chapter 19 : Tới Nhà Thăm Hỏi 17/11/2022 21:28
Chapter 18 : Qùy Xuống! 17/11/2022 19:28
Chapter 17 : Từ Chối Cuộc Gọi 17/11/2022 17:28
Chapter 16 : Hợp Đồng Bị Đánh Tráo! 17/11/2022 15:28
Chapter 15 : Tấn Công Nhà Họ Hàn! 17/11/2022 13:28
Chapter 14 : Chơi Dao Có Ngày Đứt Tay! 17/11/2022 11:28
Chapter 13 : Nụ Hôn Tình Ý 17/11/2022 09:28
Chapter 12 : Không Sai Anh Đúng Là Đồ Vô Tích Sự 17/11/2022 07:28
Chapter 11 : Nhiệm Vụ Mới Toanh 17/11/2022 05:28
Chapter 10 : Kí Hợp Đồng 17/11/2022 03:28
Chapter 9 : Hùng Hồn Tuyên Bố 17/11/2022 01:28
Chapter 8 : Đề Nghị Hiểm Độc 16/11/2022 23:28
Chapter 7 : Không Ngừng Tưởng Tượng 16/11/2022 21:28
Chapter 6 : Lời Nói Đanh Thép Đến Kinh Ngạc 16/11/2022 19:28
Chapter 5 : Anh Sẽ Để Mọi Người Phải Ngước Nhìn Em! 16/11/2022 17:28
Chapter 4 : Giấy Đảm Bảo 16/11/2022 15:28
Chapter 3 : Không Phân Biệt Trắng Đen 16/11/2022 13:28
Chapter 2 : Lời Đồn Nhảm! 16/11/2022 11:28
Chapter 1 : Tôi Không Cần Sự Bù Đắp Của Bà! 16/11/2022 09:28

comment

Có thể bạn thích xem

Phá Phá Đạo Quan Hôm Nay Cũng Chưa Có Phá Sản - Pha Pha Đao Quan Hom Nay Cung Chua Co Pha San

Cập nhật lúc : 14/03/2022 15:28

Tình trạng : 18 / 20 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Comedy - Hài Hước, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Rượu Gạo Pha Bưởi - Ruou Gao Pha Buoi

Cập nhật lúc : 26/12/2021 06:58

Tình trạng : 37 / 37 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vân Long Phá Nguyệt - Van Long Pha Nguyet

Cập nhật lúc : 02/01/2018 04:13

Tình trạng : 401 / 401 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Phá Băng Áp Bách - Pha Bang Áp Bach

Cập nhật lúc : 24/11/2021 08:28

Tình trạng : 61 / 61 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân - Pha Tan Moi Han Gio Xuan

Cập nhật lúc : 18/02/2019 21:39

Tình trạng : 17 / 17 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Chủ Phụ Trách Phá Game - Nu Chu Phu Trach Pha Game

Cập nhật lúc : 07/11/2019 13:53

Tình trạng : 15 / 17 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bạn Trai Phá Sản Của Tôi - Ban Trai Pha San Cua Toi

Cập nhật lúc : 09/04/2022 17:58

Tình trạng : 81 / 81 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mật Ngọt Pha Chút Phèn Chua - Mat Ngot Pha Chut Phen Chua

Cập nhật lúc : 04/06/2022 03:28

Tình trạng : 81 / 81 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thanh Xuân Tươi Đẹp Bị Phá Vỡ - Thanh Xuan Tuoi Đep Bi Pha Vo

Cập nhật lúc : 09/10/2019 21:11

Tình trạng : 55 / 57 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá - Nha Co Han The Lam Sao Pha

Cập nhật lúc : 21/02/2021 10:58

Tình trạng : 13 / 15 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Nữ Cường, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chồng À, Em Không Muốn Phá Sản - Chong À, Em Khong Muon Pha San

Cập nhật lúc : 31/05/2022 06:58

Tình trạng : 80 / 82 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phá Vỡ Ngăn Cách: Lão Công Chờ Ta! - Pha Vo Ngan Cach: Lao Cong Cho Ta!

Cập nhật lúc : 15/06/2018 20:55

Tình trạng : 10 / 12 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Chàng Rể Quyền Thế - Chang Re Quyen The

Cập nhật lúc : 28/03/2023 23:35

Tình trạng : 7123 / 7125 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.287

Đọc truyện

Tu La Vũ Thần - Tu La Vu Than

Cập nhật lúc : 28/03/2023 20:38

Tình trạng : 4922 / 4924 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.185

Đọc truyện

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/03/2023 20:31

Tình trạng : 4185 / 4187 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.253

Đọc truyện

Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện - Co Vo Tai Phiet: Ta Thieu Sung Thanh Nghien

Cập nhật lúc : 29/03/2023 19:58

Tình trạng : 134 / 136 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Người Thừa Kế Danh Gia - Nguoi Thua Ke Danh Gia

Cập nhật lúc : 29/03/2023 16:58

Tình trạng : 45 / 47 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em - Ngay Mai Van Con Yeu Em

Cập nhật lúc : 29/03/2023 15:28

Tình trạng : 92 / 92 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện