Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Ôm Đui Boss Ác Ôn

Tác giả : Lạt Tiêu

Thể loại : Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 03/01/2023 05:29

Tình trạng : 644 / 646 Chapter

Lượt xem: 16699

Bạn đang đọc truyện Ôm Đùi Boss Ác Ôn của tác giả Lạt Tiêu. Trong lòng đầy vui vẻ chuẩn bị kết hôn cùng bạn trai yêu nhau lâu năm, lại trước ngày đi đăng kí kết hôn biết được bạn trai ngủ cũng em gái cùng cha mẹ. Thương Mẫn tức giận xài tiền tìm đàn ông, Sau khi say la hét muốn ngủ với ông chủ câu lạc bộ người ta, còn bị người ta lừa kết hôn
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 644 03/01/2023 05:29
Chapter 643 03/01/2023 03:29
Chapter 642 03/01/2023 01:29
Chapter 641 02/01/2023 23:29
Chapter 640 02/01/2023 21:29
Chapter 639 02/01/2023 19:29
Chapter 638 02/01/2023 17:29
Chapter 637 02/01/2023 15:29
Chapter 636 02/01/2023 13:29
Chapter 635 02/01/2023 11:29
Chapter 634 02/01/2023 09:29
Chapter 633 02/01/2023 07:29
Chapter 632 02/01/2023 05:29
Chapter 631 02/01/2023 03:29
Chapter 630 02/01/2023 01:29
Chapter 629 01/01/2023 23:29
Chapter 628 01/01/2023 21:29
Chapter 627 01/01/2023 19:29
Chapter 626 01/01/2023 17:29
Chapter 625 01/01/2023 15:29
Chapter 624 01/01/2023 13:29
Chapter 623 01/01/2023 11:29
Chapter 622 01/01/2023 09:29
Chapter 621 01/01/2023 07:29
Chapter 620 01/01/2023 05:29
Chapter 619 01/01/2023 03:29
Chapter 618 01/01/2023 01:29
Chapter 617 31/12/2022 23:29
Chapter 616 31/12/2022 21:29
Chapter 615 31/12/2022 19:29
Chapter 614 31/12/2022 17:29
Chapter 613 31/12/2022 15:29
Chapter 612 31/12/2022 13:29
Chapter 611 31/12/2022 11:29
Chapter 610 31/12/2022 09:29
Chapter 609 31/12/2022 07:29
Chapter 608 31/12/2022 05:29
Chapter 607 31/12/2022 03:29
Chapter 606 31/12/2022 01:29
Chapter 605 30/12/2022 23:29
Chapter 604 30/12/2022 21:29
Chapter 603 30/12/2022 19:29
Chapter 602 30/12/2022 17:29
Chapter 601 30/12/2022 15:29
Chapter 600 30/12/2022 13:29
Chapter 599 30/12/2022 11:29
Chapter 598 30/12/2022 09:29
Chapter 597 30/12/2022 07:29
Chapter 596 30/12/2022 05:29
Chapter 595 30/12/2022 03:29
Chapter 594 30/12/2022 01:29
Chapter 593 29/12/2022 23:29
Chapter 592 29/12/2022 21:29
Chapter 591 29/12/2022 19:29
Chapter 590 29/12/2022 17:29
Chapter 589 29/12/2022 15:29
Chapter 588 29/12/2022 13:29
Chapter 587 29/12/2022 11:29
Chapter 586 29/12/2022 09:29
Chapter 585 29/12/2022 07:29
Chapter 584 29/12/2022 05:29
Chapter 583 29/12/2022 03:29
Chapter 582 29/12/2022 01:29
Chapter 581 28/12/2022 23:29
Chapter 580 28/12/2022 21:29
Chapter 579 28/12/2022 19:29
Chapter 578 28/12/2022 17:29
Chapter 577 28/12/2022 15:29
Chapter 576 28/12/2022 13:29
Chapter 575 28/12/2022 11:29
Chapter 574 28/12/2022 09:29
Chapter 573 28/12/2022 07:29
Chapter 572 28/12/2022 05:29
Chapter 571 28/12/2022 03:29
Chapter 570 28/12/2022 01:29
Chapter 569 27/12/2022 23:29
Chapter 568 27/12/2022 21:29
Chapter 567 27/12/2022 19:29
Chapter 566 27/12/2022 17:29
Chapter 565 27/12/2022 15:29
Chapter 564 27/12/2022 13:29
Chapter 563 27/12/2022 11:29
Chapter 562 27/12/2022 09:29
Chapter 561 27/12/2022 07:29
Chapter 560 27/12/2022 05:29
Chapter 559 27/12/2022 03:29
Chapter 558 27/12/2022 01:29
Chapter 557 26/12/2022 23:29
Chapter 556 26/12/2022 21:29
Chapter 555 26/12/2022 19:29
Chapter 554 26/12/2022 17:29
Chapter 553 26/12/2022 15:29
Chapter 552 26/12/2022 13:29
Chapter 551 26/12/2022 11:29
Chapter 550 26/12/2022 09:29
Chapter 549 26/12/2022 07:29
Chapter 548 26/12/2022 05:29
Chapter 547 26/12/2022 03:29
Chapter 546 26/12/2022 01:29
Chapter 545 25/12/2022 23:29
Chapter 544 25/12/2022 21:29
Chapter 543 25/12/2022 19:29
Chapter 542 25/12/2022 17:29
Chapter 541 25/12/2022 15:29
Chapter 540 25/12/2022 13:29
Chapter 539 25/12/2022 11:29
Chapter 538 25/12/2022 09:29
Chapter 537 25/12/2022 07:29
Chapter 536 25/12/2022 05:29
Chapter 535 25/12/2022 03:29
Chapter 534 25/12/2022 01:29
Chapter 533 24/12/2022 23:29
Chapter 532 24/12/2022 21:29
Chapter 531 24/12/2022 19:29
Chapter 530 24/12/2022 17:29
Chapter 529 24/12/2022 15:29
Chapter 528 24/12/2022 13:29
Chapter 527 24/12/2022 11:29
Chapter 526 24/12/2022 09:29
Chapter 525 24/12/2022 07:29
Chapter 524 24/12/2022 05:29
Chapter 523 24/12/2022 03:29
Chapter 522 24/12/2022 01:29
Chapter 521 23/12/2022 23:29
Chapter 520 23/12/2022 21:29
Chapter 519 23/12/2022 19:29
Chapter 518 23/12/2022 17:29
Chapter 517 23/12/2022 15:29
Chapter 516 23/12/2022 13:29
Chapter 515 23/12/2022 11:29
Chapter 514 23/12/2022 09:29
Chapter 513 23/12/2022 07:29
Chapter 512 23/12/2022 05:29
Chapter 511 23/12/2022 03:29
Chapter 510 23/12/2022 01:29
Chapter 509 22/12/2022 23:29
Chapter 508 22/12/2022 21:29
Chapter 507 22/12/2022 19:29
Chapter 506 22/12/2022 17:29
Chapter 505 22/12/2022 15:29
Chapter 504 22/12/2022 13:29
Chapter 503 22/12/2022 11:29
Chapter 502 22/12/2022 09:29
Chapter 501 22/12/2022 07:29
Chapter 500 01/01/2023 05:32
Chapter 499 01/01/2023 03:32
Chapter 498 01/01/2023 01:32
Chapter 497 31/12/2022 23:32
Chapter 496 31/12/2022 21:32
Chapter 495 31/12/2022 19:32
Chapter 494 31/12/2022 17:32
Chapter 493 31/12/2022 15:32
Chapter 492 31/12/2022 13:32
Chapter 491 31/12/2022 11:32
Chapter 490 31/12/2022 09:32
Chapter 489 31/12/2022 07:32
Chapter 488 31/12/2022 05:32
Chapter 487 31/12/2022 03:32
Chapter 486 31/12/2022 01:32
Chapter 485 30/12/2022 23:32
Chapter 484 30/12/2022 21:32
Chapter 483 30/12/2022 19:32
Chapter 482 30/12/2022 17:32
Chapter 481 30/12/2022 15:32
Chapter 480 30/12/2022 13:32
Chapter 479 30/12/2022 11:32
Chapter 478 30/12/2022 09:32
Chapter 477 30/12/2022 07:32
Chapter 476 30/12/2022 05:32
Chapter 475 30/12/2022 03:32
Chapter 474 30/12/2022 01:32
Chapter 473 29/12/2022 23:32
Chapter 472 29/12/2022 21:32
Chapter 471 29/12/2022 19:32
Chapter 470 29/12/2022 17:32
Chapter 469 29/12/2022 15:32
Chapter 468 29/12/2022 13:32
Chapter 467 29/12/2022 11:32
Chapter 466 29/12/2022 09:32
Chapter 465 29/12/2022 07:32
Chapter 464 29/12/2022 05:32
Chapter 463 29/12/2022 03:32
Chapter 462 29/12/2022 01:32
Chapter 461 28/12/2022 23:32
Chapter 460 28/12/2022 21:32
Chapter 459 28/12/2022 19:32
Chapter 458 28/12/2022 17:32
Chapter 457 28/12/2022 15:32
Chapter 456 28/12/2022 13:32
Chapter 455 28/12/2022 11:32
Chapter 454 28/12/2022 09:32
Chapter 453 28/12/2022 07:32
Chapter 452 28/12/2022 05:32
Chapter 451 28/12/2022 03:32
Chapter 450 28/12/2022 01:32
Chapter 449 27/12/2022 23:32
Chapter 448 27/12/2022 21:32
Chapter 447 27/12/2022 19:32
Chapter 446 27/12/2022 17:32
Chapter 445 27/12/2022 15:32
Chapter 444 27/12/2022 13:32
Chapter 443 27/12/2022 11:32
Chapter 442 27/12/2022 09:32
Chapter 441 27/12/2022 07:32
Chapter 440 27/12/2022 05:32
Chapter 439 27/12/2022 03:32
Chapter 438 27/12/2022 01:32
Chapter 437 26/12/2022 23:32
Chapter 436 26/12/2022 21:32
Chapter 435 26/12/2022 19:32
Chapter 434 26/12/2022 17:32
Chapter 433 26/12/2022 15:32
Chapter 432 26/12/2022 13:32
Chapter 431 26/12/2022 11:32
Chapter 430 26/12/2022 09:32
Chapter 429 26/12/2022 07:32
Chapter 428 26/12/2022 05:32
Chapter 427 26/12/2022 03:32
Chapter 426 26/12/2022 01:32
Chapter 425 25/12/2022 23:32
Chapter 424 25/12/2022 21:32
Chapter 423 25/12/2022 19:32
Chapter 422 25/12/2022 17:32
Chapter 421 25/12/2022 15:32
Chapter 420 25/12/2022 13:32
Chapter 419 25/12/2022 11:32
Chapter 418 25/12/2022 09:32
Chapter 417 25/12/2022 07:32
Chapter 416 25/12/2022 05:32
Chapter 415 25/12/2022 03:32
Chapter 414 25/12/2022 01:32
Chapter 413 24/12/2022 23:32
Chapter 412 24/12/2022 21:32
Chapter 411 24/12/2022 19:32
Chapter 410 24/12/2022 17:32
Chapter 409 24/12/2022 15:32
Chapter 408 24/12/2022 13:32
Chapter 407 24/12/2022 11:32
Chapter 406 24/12/2022 09:32
Chapter 405 24/12/2022 07:32
Chapter 404 24/12/2022 05:32
Chapter 403 24/12/2022 03:32
Chapter 402 24/12/2022 01:32
Chapter 401 23/12/2022 23:32
Chapter 400 23/12/2022 21:32
Chapter 399 23/12/2022 19:32
Chapter 398 23/12/2022 17:32
Chapter 397 23/12/2022 15:32
Chapter 396 23/12/2022 13:32
Chapter 395 23/12/2022 11:32
Chapter 394 28/12/2022 05:30
Chapter 393 28/12/2022 03:30
Chapter 392 28/12/2022 01:30
Chapter 391 27/12/2022 23:30
Chapter 390 27/12/2022 21:30
Chapter 389 27/12/2022 19:30
Chapter 388 27/12/2022 17:30
Chapter 387 27/12/2022 15:30
Chapter 386 27/12/2022 13:30
Chapter 385 27/12/2022 11:30
Chapter 384 27/12/2022 09:30
Chapter 383 27/12/2022 07:30
Chapter 382 27/12/2022 05:30
Chapter 381 27/12/2022 03:30
Chapter 380 27/12/2022 01:30
Chapter 379 26/12/2022 23:30
Chapter 378 26/12/2022 21:30
Chapter 377 26/12/2022 19:30
Chapter 376 26/12/2022 17:30
Chapter 375 26/12/2022 15:30
Chapter 374 26/12/2022 13:30
Chapter 373 26/12/2022 11:30
Chapter 372 26/12/2022 09:30
Chapter 371 26/12/2022 07:30
Chapter 370 26/12/2022 05:30
Chapter 369 26/12/2022 03:30
Chapter 368 26/12/2022 01:30
Chapter 367 25/12/2022 23:30
Chapter 366 25/12/2022 21:30
Chapter 365 25/12/2022 19:30
Chapter 364 25/12/2022 17:30
Chapter 363 25/12/2022 15:30
Chapter 362 25/12/2022 13:30
Chapter 361 25/12/2022 11:30
Chapter 360 25/12/2022 09:30
Chapter 359 25/12/2022 07:30
Chapter 358 25/12/2022 05:30
Chapter 357 25/12/2022 03:30
Chapter 356 25/12/2022 01:30
Chapter 355 24/12/2022 23:30
Chapter 354 24/12/2022 21:30
Chapter 353 24/12/2022 19:30
Chapter 352 24/12/2022 17:30
Chapter 351 24/12/2022 15:30
Chapter 350 24/12/2022 13:30
Chapter 349 24/12/2022 11:30
Chapter 348 24/12/2022 09:30
Chapter 347 24/12/2022 07:30
Chapter 346 24/12/2022 05:30
Chapter 345 24/12/2022 03:30
Chapter 344 24/12/2022 01:30
Chapter 343 23/12/2022 23:30
Chapter 342 23/12/2022 21:30
Chapter 341 23/12/2022 19:30
Chapter 340 23/12/2022 17:30
Chapter 339 23/12/2022 15:30
Chapter 338 23/12/2022 13:30
Chapter 337 23/12/2022 11:30
Chapter 336 23/12/2022 09:30
Chapter 335 23/12/2022 07:30
Chapter 334 23/12/2022 05:30
Chapter 333 23/12/2022 03:30
Chapter 332 23/12/2022 01:30
Chapter 331 22/12/2022 23:30
Chapter 330 22/12/2022 21:30
Chapter 329 22/12/2022 19:30
Chapter 328 22/12/2022 17:30
Chapter 327 22/12/2022 15:30
Chapter 326 22/12/2022 13:30
Chapter 325 22/12/2022 11:30
Chapter 324 22/12/2022 09:30
Chapter 323 22/12/2022 07:30
Chapter 322 22/12/2022 05:30
Chapter 321 22/12/2022 03:30
Chapter 320 22/12/2022 01:30
Chapter 319 21/12/2022 23:30
Chapter 318 21/12/2022 21:30
Chapter 317 21/12/2022 19:30
Chapter 316 21/12/2022 17:30
Chapter 315 21/12/2022 15:30
Chapter 314 21/12/2022 13:30
Chapter 313 21/12/2022 11:30
Chapter 312 21/12/2022 09:30
Chapter 311 21/12/2022 07:30
Chapter 310 21/12/2022 05:30
Chapter 309 21/12/2022 03:30
Chapter 308 21/12/2022 01:30
Chapter 307 20/12/2022 23:30
Chapter 306 20/12/2022 21:30
Chapter 305 20/12/2022 19:30
Chapter 304 20/12/2022 17:30
Chapter 303 20/12/2022 15:30
Chapter 302 20/12/2022 13:30
Chapter 301 20/12/2022 11:30
Chapter 300 20/12/2022 09:30
Chapter 299 20/12/2022 07:30
Chapter 298 20/12/2022 05:30
Chapter 297 20/12/2022 03:30
Chapter 296 20/12/2022 01:30
Chapter 295 19/12/2022 23:30
Chapter 294 07/09/2021 05:31
Chapter 293 07/09/2021 03:31
Chapter 292 07/09/2021 01:31
Chapter 291 06/09/2021 23:31
Chapter 290 06/09/2021 21:31
Chapter 289 06/09/2021 19:31
Chapter 288 06/09/2021 17:31
Chapter 287 06/09/2021 15:31
Chapter 286 06/09/2021 13:31
Chapter 285 06/09/2021 11:31
Chapter 284 06/09/2021 09:31
Chapter 283 06/09/2021 07:31
Chapter 282 06/09/2021 05:31
Chapter 281 06/09/2021 03:31
Chapter 280 06/09/2021 01:31
Chapter 279 05/09/2021 23:31
Chapter 278 05/09/2021 21:31
Chapter 277 05/09/2021 19:31
Chapter 276 05/09/2021 17:31
Chapter 275 05/09/2021 15:31
Chapter 274 05/09/2021 13:31
Chapter 273 05/09/2021 11:31
Chapter 272 05/09/2021 09:31
Chapter 271 05/09/2021 07:31
Chapter 270 30/08/2021 09:31
Chapter 269 30/08/2021 07:31
Chapter 268 30/08/2021 05:31
Chapter 267 30/08/2021 03:31
Chapter 266 29/08/2021 09:29
Chapter 265 29/08/2021 07:29
Chapter 264 29/08/2021 05:29
Chapter 263 29/08/2021 03:29
Chapter 262 29/08/2021 01:29
Chapter 261 28/08/2021 23:29
Chapter 260 28/08/2021 21:29
Chapter 259 28/08/2021 19:29
Chapter 258 28/08/2021 17:29
Chapter 257 28/08/2021 15:29
Chapter 256 : Thiếu 28/08/2021 13:29
Chapter 255 28/08/2021 05:31
Chapter 254 28/08/2021 03:31
Chapter 253 26/08/2021 15:30
Chapter 252 26/08/2021 13:30
Chapter 251 26/08/2021 11:30
Chapter 250 26/08/2021 09:30
Chapter 249 26/08/2021 07:30
Chapter 248 26/08/2021 05:30
Chapter 247 26/08/2021 03:30
Chapter 246 26/08/2021 01:30
Chapter 245 25/08/2021 23:30
Chapter 244 23/08/2021 19:29
Chapter 243 23/08/2021 17:29
Chapter 242 23/08/2021 15:29
Chapter 241 23/08/2021 13:29
Chapter 240 23/08/2021 11:29
Chapter 239 23/08/2021 09:29
Chapter 238 23/08/2021 07:29
Chapter 237 23/08/2021 05:29
Chapter 236 23/08/2021 03:29
Chapter 235 23/08/2021 01:29
Chapter 234 : Thiếu 22/08/2021 23:29
Chapter 232 20/08/2021 07:28
Chapter 231 20/08/2021 05:28
Chapter 230 20/08/2021 03:28
Chapter 229 20/08/2021 01:28
Chapter 228 19/08/2021 23:28
Chapter 227 19/08/2021 21:28
Chapter 226 19/08/2021 19:28
Chapter 225 19/08/2021 17:28
Chapter 224 19/08/2021 15:28
Chapter 223 19/08/2021 13:28
Chapter 222 19/08/2021 11:28
Chapter 221 19/08/2021 09:28
Chapter 220 19/08/2021 07:28
Chapter 219 19/08/2021 05:28
Chapter 218 19/08/2021 03:28
Chapter 217 19/08/2021 01:28
Chapter 216 18/08/2021 23:28
Chapter 215 18/08/2021 21:28
Chapter 214 18/08/2021 19:28
Chapter 213 18/08/2021 17:28
Chapter 212 18/08/2021 15:28
Chapter 211 18/08/2021 13:28
Chapter 210 18/08/2021 11:28
Chapter 209 18/08/2021 09:28
Chapter 208 18/08/2021 07:28
Chapter 207 18/08/2021 05:28
Chapter 206 18/08/2021 03:28
Chapter 205 14/08/2021 05:31
Chapter 204 14/08/2021 03:31
Chapter 203 14/08/2021 01:31
Chapter 202 12/08/2021 11:30
Chapter 201 12/08/2021 09:30
Chapter 200 12/08/2021 07:30
Chapter 199 13/08/2021 19:31
Chapter 192 10/08/2021 19:29
Chapter 198 17/08/2021 13:28
Chapter 191 10/08/2021 17:29
Chapter 197 18/08/2021 09:29
Chapter 193 10/08/2021 15:29
Chapter 194 10/08/2021 13:29
Chapter 195 10/08/2021 11:29
Chapter 187 09/08/2021 23:29
Chapter 186 09/08/2021 21:29
Chapter 188 09/08/2021 19:29
Chapter 189 09/08/2021 17:29
Chapter 190 09/08/2021 15:29
Chapter 182 08/08/2021 13:29
Chapter 181 08/08/2021 11:29
Chapter 180 08/08/2021 09:29
Chapter 179 08/08/2021 07:29
Chapter 178 08/08/2021 05:29
Chapter 177 08/08/2021 03:29
Chapter 176 08/08/2021 01:29
Chapter 183 07/08/2021 23:29
Chapter 184 07/08/2021 21:29
Chapter 185 07/08/2021 19:29
Chapter 172 07/08/2021 06:28
Chapter 171 07/08/2021 04:28
Chapter 170 07/08/2021 02:28
Chapter 169 07/08/2021 00:28
Chapter 168 06/08/2021 22:28
Chapter 167 06/08/2021 20:28
Chapter 166 06/08/2021 18:28
Chapter 165 06/08/2021 16:28
Chapter 164 06/08/2021 14:28
Chapter 163 06/08/2021 12:28
Chapter 162 06/08/2021 10:28
Chapter 161 06/08/2021 08:28
Chapter 173 06/08/2021 06:28
Chapter 174 06/08/2021 04:28
Chapter 175 06/08/2021 02:28
Chapter 157 06/08/2021 00:28
Chapter 156 05/08/2021 22:28
Chapter 158 05/08/2021 20:28
Chapter 159 05/08/2021 18:28
Chapter 160 05/08/2021 16:28
Chapter 152 02/08/2021 23:29
Chapter 151 02/08/2021 21:29
Chapter 153 02/08/2021 19:29
Chapter 154 02/08/2021 17:29
Chapter 155 02/08/2021 15:29
Chapter 147 02/08/2021 02:28
Chapter 146 02/08/2021 00:28
Chapter 145 01/08/2021 22:28
Chapter 148 01/08/2021 20:28
Chapter 149 01/08/2021 18:28
Chapter 150 01/08/2021 16:28
Chapter 141 31/07/2021 19:28
Chapter 140 31/07/2021 17:28
Chapter 139 31/07/2021 15:28
Chapter 138 31/07/2021 13:28
Chapter 137 31/07/2021 11:28
Chapter 136 31/07/2021 09:28
Chapter 135 31/07/2021 07:28
Chapter 134 31/07/2021 05:28
Chapter 142 31/07/2021 03:28
Chapter 143 31/07/2021 01:28
Chapter 144 30/07/2021 23:28
Chapter 130 29/07/2021 23:29
Chapter 129 29/07/2021 21:29
Chapter 128 29/07/2021 19:29
Chapter 127 29/07/2021 17:29
Chapter 126 29/07/2021 15:29
Chapter 125 29/07/2021 13:29
Chapter 131 29/07/2021 11:29
Chapter 132 29/07/2021 09:29
Chapter 133 29/07/2021 07:29
Chapter 121 27/07/2021 23:29
Chapter 120 27/07/2021 21:29
Chapter 122 27/07/2021 19:29
Chapter 123 27/07/2021 17:29
Chapter 124 27/07/2021 15:29
Chapter 117 27/07/2021 06:29
Chapter 118 27/07/2021 04:29
Chapter 119 27/07/2021 02:29
Chapter 114 25/07/2021 13:29
Chapter 115 25/07/2021 11:29
Chapter 116 25/07/2021 09:29
Chapter 111 24/07/2021 19:29
Chapter 112 24/07/2021 17:29
Chapter 113 24/07/2021 15:29
Chapter 108 23/07/2021 23:29
Chapter 109 23/07/2021 21:29
Chapter 110 23/07/2021 19:29
Chapter 105 : Chơi Trò Cắm Sừng Nhau 23/07/2021 06:29
Chapter 106 : Hóa Ra Anh Là Mâu Khải 23/07/2021 04:29
Chapter 107 : Cách Xa Cô Ấy Một Chút 23/07/2021 02:29
Chapter 102 : Em Gọi Anh Là Gì 22/07/2021 09:30
Chapter 103 22/07/2021 07:30
Chapter 104 22/07/2021 05:30
Chapter 99 : Cái Nồi Này Chúng Ta Không Gánh 20/07/2021 19:29
Chapter 100 : Cô Không Thể Vượt Qua Rào Cản Này Được 20/07/2021 17:29
Chapter 101 : Bị Mâu Nghiên Trêu Chọc 20/07/2021 15:29
Chapter 96 : Anh Đúng Là Ma Quỷ 19/07/2021 23:30
Chapter 97 : Xin Chào Ba Vợ 19/07/2021 21:30
Chapter 98 : Cô Ấy Không Phải Con Gái Ruột 19/07/2021 19:30
Chapter 93 : Tôi Phải Qua Trả Lại Thế Nào 19/07/2021 02:29
Chapter 94 : Cô Ấy Là Vợ Của Tôi 19/07/2021 00:29
Chapter 95 : Giết Người Là Tội Chết 18/07/2021 22:29
Chapter 90 : Chủ Tịch Của Thương Thị 18/07/2021 06:29
Chapter 91 : Thương Mẫn Chị Đi Chết Đi 18/07/2021 04:29
Chapter 92 : Dung Mạo Bị Hủy Sẽ Không Xinh Đẹp Nữa 18/07/2021 02:29
Chapter 86 : Anh Chưa Bao Giờ Nói Thích Cô 17/07/2021 13:31
Chapter 85 : Mua Lại Công Ty Nhà Họ Thương 17/07/2021 11:31
Chapter 84 : Rời Khỏi Thành Phố Nam 17/07/2021 09:31
Chapter 83 : Cứu Nhà Họ Thương 17/07/2021 07:31
Chapter 82 : Là Kẻ Chết Thay Cô 17/07/2021 05:31
Chapter 81 : Cùng Anh Phản Kháng 17/07/2021 03:31
Chapter 80 17/07/2021 01:31
Chapter 79 16/07/2021 23:31
Chapter 78 16/07/2021 21:31
Chapter 87 : Đâu Cần Em Động 16/07/2021 19:31
Chapter 88 : Xứng Hay Không Xứng Tôi Nói Là Được 16/07/2021 17:31
Chapter 89 : Ở Nhà Đợi Em Quay Về 16/07/2021 15:31
Chapter 75 16/07/2021 13:31
Chapter 76 16/07/2021 11:31
Chapter 77 16/07/2021 09:31
Chapter 72 : Giữ Lại Mạng Mới Có Thể Báo Thù 12/07/2021 13:29
Chapter 73 : Gạo Nấu Thành Cơm 12/07/2021 11:29
Chapter 74 : Anh Ấy Là Người Như Thế Nào 12/07/2021 09:29
Chapter 69 : Thương Tuyết Xây Ra Chuyện Rồi 10/07/2021 23:29
Chapter 70 : Triệu Nhã Liên Gây Chuyện 10/07/2021 21:29
Chapter 71 : Có Phải Anh Làm Không 10/07/2021 19:29
Chapter 66 : Thiên Sứ Tỏa Sáng Hở 10/07/2021 02:29
Chapter 67 : Tôi Ở Đây Đợi Anh 10/07/2021 00:29
Chapter 68 : Nộp Thuế Lương Thực Mỗi Ngày 09/07/2021 22:29
Chapter 62 : Anh Lại Uống Rượu 08/07/2021 13:29
Chapter 61 : Lễ Hỏi Ba Mươi Tỷ 08/07/2021 11:29
Chapter 60 : Quỳ Xuống Cho Tôi 08/07/2021 09:29
Chapter 63 : Em Có Yêu Tôi Không 08/07/2021 07:29
Chapter 64 : Anh Có Phải Là Thích Tôi Không 08/07/2021 05:29
Chapter 65 : Tôi Không Phải Là Thánh Nhân 08/07/2021 03:29
Chapter 56 : Kéo Cô Ta Ra Ngoài 06/07/2021 19:29
Chapter 55 : Chuyện Này Văn Còn Chưa Ồn Ào 06/07/2021 17:29
Chapter 54 : Buổi Trình Diễn Bắt Đầu 06/07/2021 15:29
Chapter 57 06/07/2021 13:29
Chapter 58 06/07/2021 11:29
Chapter 59 06/07/2021 09:29
Chapter 51 : Ở Cùng Với Mâu Nghiên Cả Một Đêm 06/07/2021 02:28
Chapter 52 : Tại Sao Cô Lại Giúp Tôi 06/07/2021 00:28
Chapter 53 : Tôi Đến Để Trả Nợ 05/07/2021 22:28
Chapter 50 : Lau Nước Miếng Của Cô Đi Kìa 04/07/2021 09:28
Chapter 49 : Đừng Cắt Tóc Của Tôi 04/07/2021 07:28
Chapter 48 : Cô Ấy Là Người Phụ Nữ Của Mâu Nghiên Tôi 04/07/2021 05:28
Chapter 47 04/07/2021 03:28
Chapter 46 04/07/2021 01:28
Chapter 45 : Hôm Nay Là Sinh Nhật Anh 03/07/2021 23:28
Chapter 44 : Một Phần Của Nhà Họ Thương 03/07/2021 21:28
Chapter 43 03/07/2021 19:28
Chapter 42 03/07/2021 17:28
Chapter 41 03/07/2021 15:28
Chapter 40 : Báo Ứng Của Mày Đến Rồi 03/07/2021 13:28
Chapter 39 : Mời Anh Ra Ngoài 03/07/2021 11:28
Chapter 38 : Hoa Của Cô Thương 03/07/2021 09:28
Chapter 37 03/07/2021 07:28
Chapter 36 03/07/2021 05:28
Chapter 35 03/07/2021 03:28
Chapter 34 03/07/2021 01:28
Chapter 33 02/07/2021 23:28
Chapter 32 02/07/2021 21:28
Chapter 31 02/07/2021 19:28
Chapter 30 02/07/2021 17:28
Chapter 29 02/07/2021 15:28
Chapter 28 02/07/2021 13:28
Chapter 27 02/07/2021 11:28
Chapter 26 02/07/2021 09:28
Chapter 25 02/07/2021 07:28
Chapter 24 02/07/2021 05:28
Chapter 23 02/07/2021 03:28
Chapter 22 02/07/2021 01:28
Chapter 21 01/07/2021 23:28
Chapter 20 01/07/2021 21:28
Chapter 19 01/07/2021 19:28
Chapter 18 01/07/2021 17:28
Chapter 17 01/07/2021 15:28
Chapter 16 01/07/2021 13:28
Chapter 15 01/07/2021 11:28
Chapter 14 01/07/2021 09:28
Chapter 13 01/07/2021 07:28
Chapter 12 01/07/2021 05:28
Chapter 11 01/07/2021 03:28
Chapter 10 01/07/2021 01:28
Chapter 9 30/06/2021 23:28
Chapter 8 30/06/2021 21:28
Chapter 7 30/06/2021 19:28
Chapter 6 30/06/2021 17:28
Chapter 5 30/06/2021 15:28
Chapter 4 30/06/2021 13:28
Chapter 3 30/06/2021 11:28
Chapter 2 30/06/2021 09:28
Chapter 1 30/06/2021 07:28

comment

Có thể bạn thích xem

Ôm Chặt Đùi Thiếu Soái - Ôm Chat Đui Thieu Soai

Cập nhật lúc : 09/12/2021 02:28

Tình trạng : 57 / 59 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ôm Đùi Bạn Trai Cũ - Ôm Đui Ban Trai Cu

Cập nhật lúc : 06/05/2022 10:58

Tình trạng : 16 / 18 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ôm Chặt Đùi Phản Diện Bệnh Kiều - Ôm Chat Đui Phan Dien Benh Kieu

Cập nhật lúc : 01/08/2023 18:28

Tình trạng : 4 / 4 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Những Năm 70 Ôm Đùi Người Qua Đường - Nhung Nam 70 Ôm Đui Nguoi Qua Đuong

Cập nhật lúc : 23/04/2023 20:28

Tình trạng : 80 / 80 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.187

Đọc truyện

Thập Niên 70 Ôm Chặt Bắp Đùi Đại Lão - Thap Nien 70 Ôm Chat Bap Đui Đai Lao

Cập nhật lúc : 28/05/2023 15:28

Tình trạng : 46 / 48 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Hợp Đồng Bao Dưỡng: Ôm Đùi Tổng Tài Đi Lên - Hop Đong Bao Duong: Ôm Đui Tong Tai Đi Len

Cập nhật lúc : 11/08/2021 01:28

Tình trạng : 83 / 85 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Xuyên Sách Vào Mạt Thế Ôm Đùi Nam Chủ Mỗi Ngày - Xuyen Sach Vao Mat The Ôm Đui Nam Chu Moi Ngay

Cập nhật lúc : 13/04/2021 09:57

Tình trạng : 134 / 134 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Mạt Thế

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu - Nhat Ky Cham Soc Vai Ác Ốm Yeu

Cập nhật lúc : 29/11/2021 08:28

Tình trạng : 155 / 155 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.191

Đọc truyện

Mau Xuyên Hệ Thống: Vai Ác Boss, Làm Càn Liêu - Mau Xuyen He Thong: Vai Ác Boss, Lam Can Lieu

Cập nhật lúc : 18/11/2021 10:00

Tình trạng : 57 / 59 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại, Nữ Phụ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Tổng Tài Mỗi Ngày Cầu Ôm Ôm - Tong Tai Moi Ngay Cau Ôm Ôm

Cập nhật lúc : 03/01/2020 15:11

Tình trạng : 6 / 8 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.185

Đọc truyện

Cưng Chiều Vợ Yêu, Cầu Ôm Ôm - Cung Chieu Vo Yeu, Cau Ôm Ôm

Cập nhật lúc : 18/10/2021 06:58

Tình trạng : 9 / 9 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Nhục Thân Thành Thánh - Nhuc Than Thanh Thanh

Cập nhật lúc : 06/12/2023 23:58

Tình trạng : 168 / 170 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Max Cấp Đại Lão Tại Thế Giới Quỷ Dị - Max Cap Đai Lao Tai The Gioi Quy Di

Cập nhật lúc : 06/12/2023 22:28

Tình trạng : 250 / 252 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Horror - Kinh Dị, Trọng Sinh, Dị Năng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 06/12/2023 20:01

Tình trạng : 4335 / 4337 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Hối Hận Rồi - Sau Khi Trung Sinh Toi Hoi Han Roi

Cập nhật lúc : 06/12/2023 19:31

Tình trạng : 4 / 4 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 06/12/2023 02:32

Tình trạng : 2645 / 2647 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.414

Đọc truyện

Xuyên Thành Nàng Tiên Cá Của Nhà Khoa Học - Xuyen Thanh Nang Tien Ca Cua Nha Khoa Hoc

Cập nhật lúc : 06/12/2023 13:58

Tình trạng : 30 / 32 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện