Nuôi Sói Trong Nhà Chạy Mau! Nam Chính Hắc Hóa Rồi!

Nuoi Soi Trong Nha Chay Mau! Nam Chinh Hac Hoa Roi!

Tác giả : Tôi Muốn 10 Điểm Văn

Thể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 16/07/2023 20:58

Tình trạng : 214 / 216 Chapter

Lượt xem: 16193

Tác giả: Tôi Muốn 10 Điểm Văn Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình Giới thiệu: Xuất thân thấp hèn, cơ khổ, Tiêu Dã là một cô nhi, còn là ăn mày nơi đường phố. Nếu không có cô nhận hắn làm đầy tớ, có hắn đã chết ở xó xỉnh nào rồi. Dần dà, hắn thành người hầu, người thân cận với cô, từ mang ân, tới nảy sinh cảm xúc khác thường. Hắn biết mình đối với cô không chỉ là tình nghĩa chủ tớ nữa mà còn có cái gì đó rất khác, hắn muốn cô chỉ ỷ lại vào mỗi mình hắn, còn muốn cô chỉ là của riêng mình
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 214 : 214 16/07/2023 23:28
Chapter 212 : 212 16/07/2023 21:28
Chapter 211 : 211 16/07/2023 19:28
Chapter 210 : 210 16/07/2023 17:28
Chapter 209 : 209 16/07/2023 15:28
Chapter 208 : 208 16/07/2023 13:28
Chapter 207 : 207 16/07/2023 11:28
Chapter 206 : 206 16/07/2023 09:28
Chapter 205 : 205 16/07/2023 07:28
Chapter 204 : 204 16/07/2023 05:28
Chapter 203 : 203 07/06/2023 09:28
Chapter 202 : 202 07/06/2023 07:28
Chapter 201 : 201 07/06/2023 05:28
Chapter 200 : 200 07/06/2023 03:28
Chapter 199 : 199 07/06/2023 01:28
Chapter 198 : 198 06/06/2023 23:28
Chapter 197 : 197 06/06/2023 21:28
Chapter 196 : 196 06/06/2023 19:28
Chapter 195 : 195 06/06/2023 17:28
Chapter 194 : 194 06/06/2023 15:28
Chapter 193 : 193 06/06/2023 13:28
Chapter 192 : 192 06/06/2023 11:28
Chapter 191 : 191 06/06/2023 09:28
Chapter 190 : 190 06/06/2023 07:28
Chapter 189 : 189 06/06/2023 05:28
Chapter 188 : 188 06/06/2023 03:28
Chapter 187 : 187 06/06/2023 01:28
Chapter 186 : 186 05/06/2023 23:28
Chapter 185 : 185 04/04/2023 13:28
Chapter 184 : 184 04/04/2023 11:28
Chapter 183 : 183 04/04/2023 09:28
Chapter 182 : 182 04/04/2023 07:28
Chapter 181 : 181 04/04/2023 05:28
Chapter 180 : 180 04/04/2023 03:28
Chapter 179 : 179 04/04/2023 01:28
Chapter 178 : 178 03/04/2023 23:28
Chapter 177 : 177 07/02/2023 09:29
Chapter 176 : 176 07/02/2023 07:29
Chapter 175 : 175 07/02/2023 05:29
Chapter 174 : 174 07/02/2023 03:29
Chapter 173 : 173 07/02/2023 01:29
Chapter 172 : 172 06/02/2023 23:29
Chapter 171 : 171 06/02/2023 21:29
Chapter 170 : 170 06/02/2023 19:29
Chapter 169 : 169 06/02/2023 17:29
Chapter 168 : 168 06/02/2023 15:29
Chapter 167 : 167 06/02/2023 13:29
Chapter 166 : 166 06/02/2023 11:29
Chapter 165 : 165 06/02/2023 09:29
Chapter 164 : 164 06/02/2023 07:29
Chapter 163 : 163 16/01/2023 13:28
Chapter 162 : 162 16/01/2023 11:28
Chapter 161 : 161 16/01/2023 09:28
Chapter 160 : 160 16/01/2023 07:28
Chapter 159 : 159 16/01/2023 05:28
Chapter 158 : 158 16/01/2023 03:28
Chapter 157 : 157 16/01/2023 01:28
Chapter 156 : 156 15/01/2023 23:28
Chapter 155 : 155 15/01/2023 21:28
Chapter 154 : 154 15/01/2023 19:28
Chapter 153 : 153 15/01/2023 17:28
Chapter 152 : 152 15/01/2023 15:28
Chapter 151 : 151 15/01/2023 13:28
Chapter 150 : 150 15/01/2023 11:28
Chapter 149 : 149 15/01/2023 09:28
Chapter 148 : 148 15/01/2023 07:28
Chapter 147 : 147 14/11/2022 19:29
Chapter 146 : 146 14/11/2022 17:29
Chapter 145 : 145 14/11/2022 15:29
Chapter 144 : 144 14/11/2022 13:29
Chapter 143 : 143 14/11/2022 11:29
Chapter 142 : 142 14/11/2022 09:29
Chapter 141 : 141 14/11/2022 07:29
Chapter 140 : 140 14/11/2022 05:29
Chapter 139 : 139 14/11/2022 03:29
Chapter 138 : 138 14/11/2022 01:29
Chapter 137 : 137 13/11/2022 23:29
Chapter 136 : 136 13/11/2022 21:29
Chapter 135 : 135 13/11/2022 19:29
Chapter 134 : 134 13/11/2022 17:29
Chapter 133 : 133 13/11/2022 15:29
Chapter 132 : 132 13/11/2022 13:29
Chapter 131 : 131 13/11/2022 11:29
Chapter 130 : 130 13/11/2022 09:29
Chapter 129 : 129 13/11/2022 07:29
Chapter 128 : 128 13/11/2022 05:29
Chapter 127 : 127 13/11/2022 03:29
Chapter 126 : 126 13/11/2022 01:29
Chapter 125 : 125 12/11/2022 23:29
Chapter 124 : 124 12/11/2022 21:29
Chapter 123 : 123 12/11/2022 19:29
Chapter 122 : 122 12/11/2022 17:29
Chapter 121 : 121 12/11/2022 15:29
Chapter 120 : 120 12/11/2022 13:29
Chapter 119 : 119 12/11/2022 11:29
Chapter 118 : 118 12/11/2022 09:29
Chapter 117 : 117 12/11/2022 07:29
Chapter 116 : 116 12/11/2022 05:29
Chapter 115 : 115 12/11/2022 03:29
Chapter 114 : 114 12/11/2022 01:29
Chapter 113 : 113 11/11/2022 23:29
Chapter 112 : 112 11/11/2022 21:29
Chapter 111 : 111 11/11/2022 19:29
Chapter 110 : 110 11/11/2022 17:29
Chapter 109 : 109 11/11/2022 15:29
Chapter 108 : 108 11/11/2022 13:29
Chapter 107 : 107 11/11/2022 11:29
Chapter 106 : 106 11/11/2022 09:29
Chapter 105 : 105 11/11/2022 07:29
Chapter 104 : 104 11/11/2022 05:29
Chapter 103 : 103 11/11/2022 03:29
Chapter 102 : 102 11/11/2022 01:29
Chapter 101 : 101 10/11/2022 23:29
Chapter 100 : 100 10/11/2022 21:29
Chapter 99 : 99 10/11/2022 19:29
Chapter 98 : 98 10/11/2022 17:29
Chapter 97 : 97 10/11/2022 15:29
Chapter 96 : 96 10/11/2022 13:29
Chapter 95 : 95 10/11/2022 11:29
Chapter 94 : 94 10/11/2022 09:29
Chapter 93 : 93 10/11/2022 07:29
Chapter 92 : 92 10/11/2022 05:29
Chapter 91 : 91 10/11/2022 03:29
Chapter 90 : 90 10/11/2022 01:29
Chapter 89 : 89 09/11/2022 23:29
Chapter 88 : 88 09/11/2022 21:29
Chapter 87 : 87 09/11/2022 19:29
Chapter 86 : 86 09/11/2022 17:29
Chapter 85 : 85 09/11/2022 15:29
Chapter 84 : 84 09/11/2022 13:29
Chapter 83 : 83 09/11/2022 11:29
Chapter 82 : 82 09/11/2022 09:29
Chapter 81 : 81 09/11/2022 07:29
Chapter 80 : 80 09/11/2022 05:29
Chapter 79 : 79 09/11/2022 03:29
Chapter 78 : 78 09/11/2022 01:29
Chapter 77 : 77 08/11/2022 23:29
Chapter 76 : 76 08/11/2022 21:29
Chapter 75 : 75 08/11/2022 19:29
Chapter 74 : 74 08/11/2022 17:29
Chapter 73 : 73 08/11/2022 15:29
Chapter 72 : 72 08/11/2022 13:29
Chapter 71 : 71 08/11/2022 11:29
Chapter 70 : 70 08/11/2022 09:29
Chapter 69 : 69 08/11/2022 07:29
Chapter 68 : 68 08/11/2022 05:29
Chapter 67 : 67 08/11/2022 03:29
Chapter 66 : 66 08/11/2022 01:29
Chapter 65 : 65 07/11/2022 23:29
Chapter 64 : 64 07/11/2022 21:29
Chapter 63 : 63 07/11/2022 19:29
Chapter 62 : 62 07/11/2022 17:29
Chapter 61 : 61 07/11/2022 15:29
Chapter 60 : 60 07/11/2022 13:29
Chapter 59 : 59 07/11/2022 11:29
Chapter 58 : 58 07/11/2022 09:29
Chapter 57 : 57 07/11/2022 07:29
Chapter 56 : 56 07/11/2022 05:29
Chapter 55 : 55 07/11/2022 03:29
Chapter 54 : 54 07/11/2022 01:29
Chapter 53 : 53 06/11/2022 23:29
Chapter 52 : 52 06/11/2022 21:29
Chapter 51 : 51 06/11/2022 19:29
Chapter 50 : 50 06/11/2022 17:29
Chapter 49 : 49 06/11/2022 15:29
Chapter 48 : 48 06/11/2022 13:29
Chapter 47 : 47 06/11/2022 11:29
Chapter 46 : 46 06/11/2022 09:29
Chapter 45 : 45 06/11/2022 07:29
Chapter 44 : 44 06/11/2022 05:29
Chapter 43 : 43 06/11/2022 03:29
Chapter 42 : 42 06/11/2022 01:29
Chapter 41 : 41 05/11/2022 23:29
Chapter 40 : 40 05/11/2022 21:29
Chapter 39 : 39 05/11/2022 19:29
Chapter 38 : 38 05/11/2022 17:29
Chapter 37 : 37 05/11/2022 15:29
Chapter 36 : 36 05/11/2022 13:29
Chapter 35 : 35 05/11/2022 11:29
Chapter 34 : 34 05/11/2022 09:29
Chapter 33 : 33 05/11/2022 07:29
Chapter 32 : 32 05/11/2022 05:29
Chapter 31 : 31 05/11/2022 03:29
Chapter 30 : 30 05/11/2022 01:29
Chapter 29 : 29 04/11/2022 23:29
Chapter 28 : 28 04/11/2022 21:29
Chapter 27 : 27 04/11/2022 19:29
Chapter 26 : 26 04/11/2022 17:29
Chapter 25 : 25 04/11/2022 15:29
Chapter 24 : 24 04/11/2022 13:29
Chapter 23 : 23 04/11/2022 11:29
Chapter 22 : 22 04/11/2022 09:29
Chapter 21 : 21 04/11/2022 07:29
Chapter 20 : 20 04/11/2022 05:29
Chapter 19 : 19 04/11/2022 03:29
Chapter 18 : 18 04/11/2022 01:29
Chapter 17 : 17 03/11/2022 23:29
Chapter 16 : 16 03/11/2022 21:29
Chapter 15 : 15 03/11/2022 19:29
Chapter 14 : 14 03/11/2022 17:29
Chapter 13 : 13 03/11/2022 15:29
Chapter 12 : 12 03/11/2022 13:29
Chapter 11 : 11 03/11/2022 11:29
Chapter 10 : 10 03/11/2022 09:29
Chapter 9 : 9 03/11/2022 07:29
Chapter 8 : 8 03/11/2022 05:29
Chapter 7 : 7 03/11/2022 03:29
Chapter 6 : 6 03/11/2022 01:29
Chapter 5 : 5 02/11/2022 23:29
Chapter 4 : 4 02/11/2022 21:29
Chapter 3 : 3 02/11/2022 19:29
Chapter 2 : 2 02/11/2022 17:29
Chapter 1 : 1 02/11/2022 15:29

comment

Có thể bạn thích xem

Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa - Chinh Phuc Nam Chinh Hac Hoa

Cập nhật lúc : 01/02/2022 06:58

Tình trạng : 208 / 210 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Nam Chính Hắc Hóa Lại Trùng Sinh - Nam Chinh Hac Hoa Lai Trung Sinh

Cập nhật lúc : 16/03/2022 08:28

Tình trạng : 55 / 57 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Nằm Trong Lòng Nam Phụ Hắc Liên Hoa Run Lẩy Bẩy - Nam Trong Long Nam Phu Hac Lien Hoa Run Lay Bay

Cập nhật lúc : 07/07/2021 06:29

Tình trạng : 60 / 60 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mau Xuyên Nữ Xứng: Sủng Ngươi, Hắc Hoá Nam Thần - Mau Xuyen Nu Xung: Sung Nguoi, Hac Hoa Nam Than

Cập nhật lúc : 27/05/2021 13:58

Tình trạng : 48 / 50 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Sách: Nam Chính Bệnh Kiều Hắc Hóa - Xuyen Sach: Nam Chinh Benh Kieu Hac Hoa

Cập nhật lúc : 03/12/2021 16:35

Tình trạng : 41 / 43 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngược Tâm Nam Chính Hắc Hoá Ở Mạt Thế - Nguoc Tam Nam Chinh Hac Hoa Ở Mat The

Cập nhật lúc : 14/10/2020 01:41

Tình trạng : 78 / 78 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Mạt Thế, Ngược, Nữ Phụ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Hệ Thống Trọng Sinh Nữ Phụ Mau Thu Phục Nam Chính - He Thong Trong Sinh Nu Phu Mau Thu Phuc Nam Chinh

Cập nhật lúc : 24/09/2021 13:58

Tình trạng : 72 / 74 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi - Xuyen Sach: Toi Bi Nam Chinh Cao Lanh Coi Trong Roi

Cập nhật lúc : 06/03/2021 14:58

Tình trạng : 64 / 66 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không, Điền Văn, Nữ Phụ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.191

Đọc truyện

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!! - Cha Toi Roi, Me Chay Mau!!

Cập nhật lúc : 19/11/2018 01:45

Tình trạng : 361 / 361 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Nữ Chính, Nam Chính Mau Cút Sang Một Bên Cho Tôi - Nu Chinh, Nam Chinh Mau Cut Sang Mot Ben Cho Toi

Cập nhật lúc : 20/09/2019 01:55

Tình trạng : 7 / 9 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/09/2023 07:00

Tình trạng : 4598 / 4600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.297

Đọc truyện

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần - Nguoi Chong Vo Dung Cua Nu Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 1100 / 1102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Cực Phẩm Đại Thiếu - Cuc Pham Đai Thieu

Cập nhật lúc : 01/10/2023 12:29

Tình trạng : 743 / 745 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế - Vo Cu Toi Khong Muon Lam Nguoi Thay The

Cập nhật lúc : 01/10/2023 10:59

Tình trạng : 250 / 252 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bạch Tổng Lạnh Lùng Lần Đầu Yêu! - Bach Tong Lanh Lung Lan Đau Yeu!

Cập nhật lúc : 01/10/2023 09:29

Tình trạng : 105 / 107 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tâm Thượng Chi Dao - Tam Thuong Chi Dao

Cập nhật lúc : 01/10/2023 07:59

Tình trạng : 6 / 6 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Đoản Văn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện