Nữ Thứ Vương

Nu Thu Vuong

Tác giả : Vu Hoan

Thể loại : Bách Hợp, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 01/11/2022 13:58

Tình trạng : 150 / 152 Chapter

Lượt xem: 16179

Bạn đang đọc truyện Nữ Thứ Vương của tác giả Vu Hoan. Vương gia chỉ muốn trải qua cuộc sống bình an, không muốn rước họa vào thân, cuối cùng thánh chỉ tứ hôn hạ xuống, mười bảy năm tĩnh lặng bắt đầu gợn sóng. Từ giờ trở đi, Vương gia không thể không đề cao tinh thân, tận lực tránh đi cuộc chiến tranh giành quyền lực. Còn Vương phi của mình, Vương gia cuối cùng dùng tâm thái gì đối mặt? Là không thể đối phó, không thể dùng biện pháp gì né tránh, hay vẫn là từ từ nảy sinh tình cảm?
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 150 : 150: Khắc Định Quyết Gia 01/11/2022 13:28
Chapter 149 : 149: Khắc Định Quyết Gia 01/11/2022 11:28
Chapter 148 : 148: Khắc Định Quyết Gia 01/11/2022 09:28
Chapter 147 : 147: Khắc Định Quyết Gia 01/11/2022 07:28
Chapter 146 : 146: Khắc Định Quyết Gia 01/11/2022 05:28
Chapter 145 : 145: Khắc Định Quyết Gia 01/11/2022 03:28
Chapter 144 : 144: Khắc Định Quyết Gia 01/11/2022 01:28
Chapter 143 : 143: Khắc Định Quyết Gia 31/10/2022 23:28
Chapter 142 : 142: Khắc Định Quyết Gia 31/10/2022 21:28
Chapter 141 : 141: Khắc Định Quyết Gia 31/10/2022 19:28
Chapter 140 : 140: Khắc Định Quyết Gia 31/10/2022 17:28
Chapter 139 : 139: Khắc Định Quyết Gia 31/10/2022 15:28
Chapter 138 : 138: Khắc Định Quyết Gia 31/10/2022 13:28
Chapter 137 : 137: Khắc Định Quyết Gia 31/10/2022 11:28
Chapter 136 : 136: Khắc Định Quyết Gia 31/10/2022 09:28
Chapter 135 : 135: Khắc Định Quyết Gia 31/10/2022 07:28
Chapter 134 : 134: Khắc Định Quyết Gia 31/10/2022 05:28
Chapter 133 : 133: Khắc Định Quyết Gia 31/10/2022 03:28
Chapter 132 : 132: Khắc Định Quyết Gia 31/10/2022 01:28
Chapter 131 : 131: Khắc Định Quyết Gia 30/10/2022 23:28
Chapter 130 : 130: Khắc Định Quyết Gia 19/09/2022 13:28
Chapter 129 : 129: Khắc Định Quyết Gia 19/09/2022 11:28
Chapter 128 : 128: Khắc Định Quyết Gia 19/09/2022 09:28
Chapter 127 : 127: Khắc Định Quyết Gia 19/09/2022 07:28
Chapter 126 : 126: Khắc Định Quyết Gia 19/09/2022 05:28
Chapter 125 : 125: Khắc Định Quyết Gia 19/09/2022 03:28
Chapter 124 : 124: Khắc Định Quyết Gia 19/09/2022 01:28
Chapter 123 : 123: Khắc Định Quyết Gia 18/09/2022 23:28
Chapter 122 : 122: Khắc Định Quyết Gia 18/09/2022 21:28
Chapter 121 : 121: Khắc Định Quyết Gia 18/09/2022 19:28
Chapter 120 : 120: Khắc Định Quyết Gia 18/09/2022 17:28
Chapter 119 : 119: Khắc Định Quyết Gia 18/09/2022 15:28
Chapter 118 : 118: Khắc Định Quyết Gia 18/09/2022 13:28
Chapter 117 : 117: Khắc Định Quyết Gia 18/09/2022 11:28
Chapter 116 : 116: Khắc Định Quyết Gia 18/09/2022 09:28
Chapter 115 : 115: Khắc Định Quyết Gia 18/09/2022 07:28
Chapter 114 : 114: Khắc Định Quyết Gia 18/09/2022 05:28
Chapter 113 : 113: Khắc Định Quyết Gia 18/09/2022 03:28
Chapter 112 : 112: Khắc Định Quyết Gia 18/09/2022 01:28
Chapter 111 : 111: Khắc Định Quyết Gia 17/09/2022 23:28
Chapter 110 : 110: Khắc Định Quyết Gia 17/09/2022 21:28
Chapter 109 : 109: Khắc Định Quyết Gia 17/09/2022 19:28
Chapter 108 : 108: Khắc Định Quyết Gia 17/09/2022 17:28
Chapter 107 : 107: Khắc Định Quyết Gia 17/09/2022 15:28
Chapter 106 : 106: Khắc Định Quyết Gia 17/09/2022 13:28
Chapter 105 : 105: Khắc Định Quyết Gia 17/09/2022 11:28
Chapter 104 : 104: Khắc Định Quyết Gia 17/09/2022 09:28
Chapter 103 : 103: Khắc Định Quyết Gia 17/09/2022 07:28
Chapter 102 : 102: Khắc Định Quyết Gia 17/09/2022 05:28
Chapter 101 : 101: Khắc Định Quyết Gia 17/09/2022 03:28
Chapter 100 : 100: Khắc Định Quyết Gia 17/09/2022 01:28
Chapter 99 : 99: Khắc Định Quyết Gia 16/09/2022 23:28
Chapter 98 : 98: Khắc Định Quyết Gia 16/09/2022 21:28
Chapter 97 : 97: Khắc Định Quyết Gia 16/09/2022 19:28
Chapter 96 : Khắc Định Quyết Gia 19/07/2022 23:29
Chapter 95 : Khắc Định Quyết Gia 19/07/2022 21:29
Chapter 94 : Khắc Định Quyết Gia 19/07/2022 19:29
Chapter 93 : Khắc Định Quyết Gia 19/07/2022 17:29
Chapter 92 : Khắc Định Quyết Gia 19/07/2022 15:29
Chapter 91 : Khắc Định Quyết Gia 19/07/2022 13:29
Chapter 90 : Khắc Định Quyết Gia 19/07/2022 11:29
Chapter 89 : Khắc Định Quyết Gia 19/07/2022 09:29
Chapter 88 : Khắc Định Quyết Gia 19/07/2022 07:29
Chapter 87 : Khắc Định Quyết Gia 19/07/2022 05:29
Chapter 86 : Khắc Định Quyết Gia 19/07/2022 03:29
Chapter 85 : Khắc Định Quyết Gia 04/07/2022 06:28
Chapter 84 : Khắc Định Quyết Gia 04/07/2022 04:28
Chapter 83 : Khắc Định Quyết Gia 04/07/2022 02:28
Chapter 82 : Khắc Định Quyết Gia 04/07/2022 00:28
Chapter 81 : Khắc Định Quyết Gia 03/07/2022 22:28
Chapter 80 : Khắc Định Quyết Gia 03/07/2022 20:28
Chapter 79 : Khắc Định Quyết Gia 03/07/2022 18:28
Chapter 78 : Khắc Định Quyết Gia 03/07/2022 16:28
Chapter 77 : Khắc Định Quyết Gia 03/07/2022 14:28
Chapter 76 : Khắc Định Quyết Gia 03/07/2022 12:28
Chapter 75 : Khắc Định Quyết Gia 03/07/2022 10:28
Chapter 74 : Khắc Định Quyết Gia 03/07/2022 08:28
Chapter 73 : Khắc Định Quyết Gia 03/07/2022 06:28
Chapter 72 : Khắc Định Quyết Gia 03/07/2022 04:28
Chapter 71 : Khắc Định Quyết Gia 03/07/2022 02:28
Chapter 70 : Khắc Định Quyết Gia 03/07/2022 00:28
Chapter 69 : Khắc Định Quyết Gia 02/07/2022 22:28
Chapter 68 : Khóa 02/07/2022 20:28
Chapter 67 : Khắc Định Quyết Gia 02/07/2022 18:28
Chapter 66 : Khắc Định Quyết Gia 02/07/2022 16:28
Chapter 65 : Khắc Định Quyết Gia 02/07/2022 14:28
Chapter 64 : Khắc Định Quyết Gia 02/07/2022 12:28
Chapter 63 : Khắc Định Quyết Gia 02/07/2022 10:28
Chapter 62 : Khắc Định Quyết Gia 02/07/2022 08:28
Chapter 61 : Khắc Định Quyết Gia 02/07/2022 06:28
Chapter 60 : Khắc Định Quyết Gia 02/07/2022 04:28
Chapter 59 : Khắc Định Quyết Gia 02/07/2022 02:28
Chapter 58 : Khắc Định Quyết Gia 02/07/2022 00:28
Chapter 57 : Khắc Định Quyết Gia 01/07/2022 22:28
Chapter 56 : Khắc Định Quyết Gia 01/07/2022 20:28
Chapter 55 : Khắc Định Quyết Gia 01/07/2022 18:28
Chapter 54 : Khắc Định Quyết Gia 01/07/2022 16:28
Chapter 53 : Khắc Định Quyết Gia 01/07/2022 14:28
Chapter 52 : Khắc Định Quyết Gia 01/07/2022 12:28
Chapter 51 : Khắc Định Quyết Gia 01/07/2022 10:28
Chapter 50 : Khắc Định Quyết Gia 18/05/2022 09:31
Chapter 49 : Khắc Định Quyết Gia 18/05/2022 07:31
Chapter 48 : Khắc Định Quyết Gia 18/05/2022 05:31
Chapter 47 : Khắc Định Quyết Gia 18/05/2022 03:31
Chapter 46 : Khắc Định Quyết Gia 18/05/2022 01:31
Chapter 45 : Khắc Định Quyết Gia 17/05/2022 23:31
Chapter 44 : Khắc Định Quyết Gia 17/05/2022 21:31
Chapter 43 : Khắc Định Quyết Gia 17/05/2022 19:31
Chapter 42 : Khắc Định Quyết Gia 17/05/2022 17:31
Chapter 41 : Khắc Định Quyết Gia 17/05/2022 15:31
Chapter 40 : Khắc Định Quyết Gia 17/05/2022 13:31
Chapter 39 : Khắc Định Quyết Gia 17/05/2022 11:31
Chapter 38 : Khắc Định Quyết Gia 17/05/2022 09:31
Chapter 37 : Khắc Định Quyết Gia 17/05/2022 07:31
Chapter 36 : Khắc Định Quyết Gia 17/05/2022 05:31
Chapter 35 : Khắc Định Quyết Gia 17/05/2022 03:31
Chapter 34 : Khắc Định Quyết Gia 17/05/2022 01:31
Chapter 33 : Khắc Định Quyết Gia 16/05/2022 23:31
Chapter 32 : Khắc Định Quyết Gia 16/05/2022 21:31
Chapter 31 : Khắc Định Quyết Gia 16/05/2022 19:31
Chapter 30 : Khắc Định Quyết Gia 16/05/2022 17:31
Chapter 29 : Khắc Định Quyết Gia 16/05/2022 15:31
Chapter 28 : Khắc Định Quyết Gia 16/05/2022 13:31
Chapter 27 : Khắc Định Quyết Gia 16/05/2022 11:31
Chapter 26 : Khắc Định Quyết Gia 16/05/2022 09:31
Chapter 25 : 25: Khắc Định Quyết Gia 16/05/2022 07:31
Chapter 24 : 24: Khắc Định Quyết Gia 16/05/2022 05:31
Chapter 23 : 23: Khắc Định Quyết Gia 21/04/2022 19:28
Chapter 22 : 22: Khắc Định Quyết Gia 21/04/2022 17:28
Chapter 21 : 21: Khắc Định Quyết Gia 21/04/2022 15:28
Chapter 20 : 20: Khắc Định Quyết Gia 21/04/2022 13:28
Chapter 19 : 19: Khắc Định Quyết Gia 21/04/2022 11:28
Chapter 18 : 18: Khắc Định Quyết Gia 21/04/2022 09:28
Chapter 17 : 17: Khắc Định Quyết Gia 21/04/2022 07:28
Chapter 16 : 16: Khắc Định Quyết Gia 21/04/2022 05:28
Chapter 15 : 15: Khắc Định Quyết Gia 21/04/2022 03:28
Chapter 14 : 14: Khắc Định Quyết Gia 21/04/2022 01:28
Chapter 13 : 13: Khắc Định Quyết Gia 20/04/2022 23:28
Chapter 12 : 12: Khắc Định Quyết Gia 20/04/2022 21:28
Chapter 11 : 11: Khắc Định Quyết Gia 20/04/2022 19:28
Chapter 10 : 10: Khắc Định Quyết Gia 20/04/2022 17:28
Chapter 9 : 9: Khắc Định Quyết Gia 20/04/2022 15:28
Chapter 8 : 8: Khắc Định Quyết Gia 20/04/2022 13:28
Chapter 7 : 7: Khắc Định Quyết Gia 20/04/2022 11:28
Chapter 6 : 6: Khắc Định Quyết Gia 20/04/2022 09:28
Chapter 5 : 5: Khắc Định Quyết Gia 20/04/2022 07:28
Chapter 4 : 4: Khắc Định Quyết Gia 20/04/2022 05:28
Chapter 3 : 3: Khắc Định Quyết Gia 20/04/2022 03:28
Chapter 2 : 2: Khắc Định Quyết Gia 20/04/2022 01:28
Chapter 1 : 1: Tiết Tử 19/04/2022 23:28

comment

Có thể bạn thích xem

Sát Thủ Nữ Vương - Sat Thu Nu Vuong

Cập nhật lúc : 03/08/2022 21:58

Tình trạng : 142 / 142 Chapter

Thể loại: Bách Hợp, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư - Ngoc Vuong Sung Phi, Phe Vat Đich Nu Đai Tieu Thu

Cập nhật lúc : 09/04/2019 13:34

Tình trạng : 146 / 146 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Cực Phẩm Sát Thủ Vương Phi Của Vương Gia - Cuc Pham Sat Thu Vuong Phi Cua Vuong Gia

Cập nhật lúc : 12/10/2019 03:25

Tình trạng : 19 / 21 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Phế Nhân Vương Phi Là Nữ Bá Vương - Phe Nhan Vuong Phi La Nu Ba Vuong

Cập nhật lúc : 16/03/2023 10:58

Tình trạng : 61 / 63 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Teen, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vương Phi Sát Thủ Nàng Thật Thú Vị - Vuong Phi Sat Thu Nang That Thu Vi

Cập nhật lúc : 24/05/2023 13:58

Tình trạng : 56 / 58 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhị Thủ Vương Phi - Nhi Thu Vuong Phi

Cập nhật lúc : 06/07/2019 15:12

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sát Thủ Vương Phi - Sat Thu Vuong Phi

Cập nhật lúc : 30/08/2019 07:34

Tình trạng : 81 / 83 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Vương Phi Báo Thù - Vuong Phi Bao Thu

Cập nhật lúc : 28/06/2023 05:28

Tình trạng : 54 / 56 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Độc Thủ Diêm Vương Lệnh - Đoc Thu Diem Vuong Lenh

Cập nhật lúc : 07/05/2018 21:26

Tình trạng : 25 / 25 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tỳ Nữ Vương Phi - Ty Nu Vuong Phi

Cập nhật lúc : 31/03/2019 21:22

Tình trạng : 92 / 92 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thiên Ma Nữ Vương - Thien Ma Nu Vuong

Cập nhật lúc : 29/03/2019 02:23

Tình trạng : 105 / 105 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Vương Háo Sắc - Nu Vuong Hao Sac

Cập nhật lúc : 20/07/2019 11:11

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Thần Y Trở Lại - Than Y Tro Lai

Cập nhật lúc : 05/12/2023 11:00

Tình trạng : 2910 / 2912 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.631

Đọc truyện

Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! - Vo Nho, Cuoi Cung Em Đa Lon!

Cập nhật lúc : 05/12/2023 15:32

Tình trạng : 2570 / 2572 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.351

Đọc truyện

Chiến Thần Trấn Quốc - Chien Than Tran Quoc

Cập nhật lúc : 05/12/2023 23:59

Tình trạng : 2360 / 2362 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Vô Địch Kiếm Vực - Vo Đich Kiem Vuc

Cập nhật lúc : 05/12/2023 22:30

Tình trạng : 1799 / 1801 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chân Long Chí Tôn Đô Thị - Chan Long Chi Ton Đo Thi

Cập nhật lúc : 05/12/2023 18:30

Tình trạng : 1706 / 1708 Chapter

Thể loại: Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình - Tong Tai Khong Nhan Ra Vo Minh

Cập nhật lúc : 05/12/2023 17:01

Tình trạng : 696 / 698 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện