Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Nu Chinh Mau Hoc Hanh Đi

Tác giả : Đường Sơn Nguyệt

Thể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 26/07/2023 05:28

Tình trạng : 410 / 412 Chapter

Lượt xem: 16179

Tác giả: Đường Sơn Nguyệt Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Xuyên thư, Nữ phụ, Kim bài đề cử Văn án: Lần đầu tiên Tần xuyên qua cuốn tiểu thuyết, đã kiên định đứng về phe nam chính, đến cuối cùng mới biết nam chính chưa từng tin cô, cô còn vì nam chính mà bị thương, ngủm. Tần Tịch lại xuyên qua quyển sách đó nữa, lần này cô chọn boss phản diện, nhưng vẫn bị nhân vật phản diện xem là nội gián do nam chính phái tới, cuối cùng lại bị thương vì boss, cũng ngủm
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 410 : 410 26/07/2023 09:28
Chapter 409 : 409 26/07/2023 07:28
Chapter 408 : 408 26/07/2023 05:28
Chapter 407 : 407 26/07/2023 03:28
Chapter 406 : 406 26/07/2023 01:28
Chapter 405 : 405 25/07/2023 23:28
Chapter 404 : 404 25/07/2023 21:28
Chapter 403 : 403 25/07/2023 19:28
Chapter 402 : 402 25/07/2023 17:28
Chapter 401 : 401 25/07/2023 15:28
Chapter 400 : 400 25/07/2023 13:28
Chapter 399 : 399 25/07/2023 11:28
Chapter 398 : 398 25/07/2023 09:28
Chapter 397 : 397 25/07/2023 07:28
Chapter 396 : 396 25/07/2023 05:28
Chapter 395 : 395 25/07/2023 03:28
Chapter 394 : 394 25/07/2023 01:28
Chapter 393 : 393 24/07/2023 23:28
Chapter 392 : 392 24/07/2023 21:28
Chapter 391 : 391 24/07/2023 19:28
Chapter 390 : 390 24/07/2023 17:28
Chapter 389 : 389 24/07/2023 15:28
Chapter 388 : 388 24/07/2023 13:28
Chapter 387 : 387 24/07/2023 11:28
Chapter 386 : 386 24/07/2023 09:28
Chapter 385 : 385 24/07/2023 07:28
Chapter 384 : 384 24/07/2023 05:28
Chapter 383 : 383 24/07/2023 03:28
Chapter 382 : 382 24/07/2023 01:28
Chapter 381 : 381 23/07/2023 23:28
Chapter 380 : 380 23/07/2023 21:28
Chapter 379 : 379 23/07/2023 19:28
Chapter 378 : 378 23/07/2023 17:28
Chapter 377 : 377 23/07/2023 15:28
Chapter 376 : 376 23/07/2023 13:28
Chapter 375 : 375 23/07/2023 11:28
Chapter 374 : 374 23/07/2023 09:28
Chapter 373 : 373 23/07/2023 07:28
Chapter 372 : 372 23/07/2023 05:28
Chapter 371 : 371 23/07/2023 03:28
Chapter 370 : 370 23/07/2023 01:28
Chapter 369 : 369 22/07/2023 23:28
Chapter 368 : 368 22/07/2023 21:28
Chapter 367 : 367 22/07/2023 19:28
Chapter 366 : 366 22/07/2023 17:28
Chapter 365 : 365 22/07/2023 15:28
Chapter 364 : 364 22/07/2023 13:28
Chapter 363 : 363 22/07/2023 11:28
Chapter 362 : 362 22/07/2023 09:28
Chapter 361 : 361 22/07/2023 07:28
Chapter 360 : 360 22/07/2023 05:28
Chapter 359 : 359 22/07/2023 03:28
Chapter 358 : 358 22/07/2023 01:28
Chapter 357 : 357 21/07/2023 23:28
Chapter 356 : 356 21/07/2023 21:28
Chapter 355 : 355 21/07/2023 19:28
Chapter 354 : 354 21/07/2023 17:28
Chapter 353 : 353 21/07/2023 15:28
Chapter 352 : 352 21/07/2023 13:28
Chapter 351 : 351 21/07/2023 11:28
Chapter 350 : 350 21/07/2023 09:28
Chapter 349 : 349 21/07/2023 07:28
Chapter 348 : 348 21/07/2023 05:28
Chapter 347 : 347 21/07/2023 03:28
Chapter 346 : 346 21/07/2023 01:28
Chapter 345 : 345 20/07/2023 23:28
Chapter 344 : 344 20/07/2023 21:28
Chapter 343 : 343 20/07/2023 19:28
Chapter 342 : 342 20/07/2023 17:28
Chapter 341 : 341 20/07/2023 15:28
Chapter 340 : 340 20/07/2023 13:28
Chapter 339 : 339 20/07/2023 11:28
Chapter 338 : 338 20/07/2023 09:28
Chapter 337 : 337 20/07/2023 07:28
Chapter 336 : 336 20/07/2023 05:28
Chapter 335 : 335 20/07/2023 03:28
Chapter 334 : 334 20/07/2023 01:28
Chapter 333 : 333 19/07/2023 23:28
Chapter 332 : 332 19/07/2023 21:28
Chapter 331 : 331 19/07/2023 19:28
Chapter 330 : 330 19/07/2023 17:28
Chapter 329 : 329 19/07/2023 15:28
Chapter 328 : 328 19/07/2023 13:28
Chapter 327 : 327 19/07/2023 11:28
Chapter 326 : 326 19/07/2023 09:28
Chapter 325 : 325 19/07/2023 07:28
Chapter 324 : 324 19/07/2023 05:28
Chapter 323 : 323 19/07/2023 03:28
Chapter 322 : 322 19/07/2023 01:28
Chapter 321 : 321 18/07/2023 23:28
Chapter 320 : 320 18/07/2023 21:28
Chapter 319 : 319 18/07/2023 19:28
Chapter 318 : 318 18/07/2023 17:28
Chapter 317 : 317 18/07/2023 15:28
Chapter 316 : 316 18/07/2023 13:28
Chapter 315 : 315 18/07/2023 11:28
Chapter 314 : 314 18/07/2023 09:28
Chapter 313 : 313 18/07/2023 07:28
Chapter 312 : 312 18/07/2023 05:28
Chapter 311 : 311 18/07/2023 03:28
Chapter 310 : 310 18/07/2023 01:28
Chapter 309 : 309 17/07/2023 23:28
Chapter 308 : 308 17/07/2023 21:28
Chapter 307 : 307 17/07/2023 19:28
Chapter 306 : 306 17/07/2023 17:28
Chapter 305 : 305 17/07/2023 15:28
Chapter 304 : 304 17/07/2023 13:28
Chapter 303 : 303 17/07/2023 11:28
Chapter 302 : 302 17/07/2023 09:28
Chapter 301 : 301 17/07/2023 07:28
Chapter 300 : 300 17/07/2023 05:28
Chapter 299 : 299 17/07/2023 03:28
Chapter 298 : 298 17/07/2023 01:28
Chapter 297 : 297 16/07/2023 23:28
Chapter 296 : 296 16/07/2023 21:28
Chapter 295 : 295 16/07/2023 19:28
Chapter 294 : 294 16/07/2023 17:28
Chapter 293 : 293 16/07/2023 15:28
Chapter 292 : 292 16/07/2023 13:28
Chapter 291 : 291 16/07/2023 11:28
Chapter 290 : 290 16/07/2023 09:28
Chapter 289 : 289 16/07/2023 07:28
Chapter 288 : 288 16/07/2023 05:28
Chapter 287 : 287 16/07/2023 03:28
Chapter 286 : 286 16/07/2023 01:28
Chapter 285 : 285 15/07/2023 23:28
Chapter 284 : 284 15/07/2023 21:28
Chapter 283 : 283 15/07/2023 19:28
Chapter 282 : 282 15/07/2023 17:28
Chapter 281 : 281 15/07/2023 15:28
Chapter 280 : 280 15/07/2023 13:28
Chapter 279 : 279 15/07/2023 11:28
Chapter 278 : 278 15/07/2023 09:28
Chapter 277 : 277 15/07/2023 07:28
Chapter 276 : 276 15/07/2023 05:28
Chapter 275 : 275 15/07/2023 03:28
Chapter 274 : 274 15/07/2023 01:28
Chapter 273 : 273 14/07/2023 23:28
Chapter 272 : 272 14/07/2023 21:28
Chapter 271 : 271 14/07/2023 19:28
Chapter 270 : 270 14/07/2023 17:28
Chapter 269 : 269 14/07/2023 15:28
Chapter 268 : 268 14/07/2023 13:28
Chapter 267 : 267 14/07/2023 11:28
Chapter 266 : 266 14/07/2023 09:28
Chapter 265 : 265 14/07/2023 07:28
Chapter 264 : 264 14/07/2023 05:28
Chapter 263 : 263 14/07/2023 03:28
Chapter 262 : 262 14/07/2023 01:28
Chapter 261 : 261 13/07/2023 23:28
Chapter 260 : 260 13/07/2023 21:28
Chapter 259 : 259 13/07/2023 19:28
Chapter 258 : 258 13/07/2023 17:28
Chapter 257 : 257 13/07/2023 15:28
Chapter 256 : 256 13/07/2023 13:28
Chapter 255 : 255 13/07/2023 11:28
Chapter 254 : 254 13/07/2023 09:28
Chapter 253 : 253 13/07/2023 07:28
Chapter 252 : 252 13/07/2023 05:28
Chapter 251 : 251 13/07/2023 03:28
Chapter 250 : 250 13/07/2023 01:28
Chapter 249 : 249 12/07/2023 23:28
Chapter 248 : 248 12/07/2023 21:28
Chapter 247 : 247 12/07/2023 19:28
Chapter 246 : 246 12/07/2023 17:28
Chapter 245 : 245 12/07/2023 15:28
Chapter 244 : 244 12/07/2023 13:28
Chapter 243 : 243 12/07/2023 11:28
Chapter 242 : 242 12/07/2023 09:28
Chapter 241 : 241 12/07/2023 07:28
Chapter 240 : 240 12/07/2023 05:28
Chapter 239 : 239 12/07/2023 03:28
Chapter 238 : 238 12/07/2023 01:28
Chapter 237 : 237 11/07/2023 23:28
Chapter 236 : 236 11/07/2023 21:28
Chapter 235 : 235 11/07/2023 19:28
Chapter 234 : 234 11/07/2023 17:28
Chapter 233 : 233 11/07/2023 15:28
Chapter 232 : 232 11/07/2023 13:28
Chapter 231 : 231 11/07/2023 11:28
Chapter 230 : 230 11/07/2023 09:28
Chapter 229 : 229 11/07/2023 07:28
Chapter 228 : 228 11/07/2023 05:28
Chapter 227 : 227 11/07/2023 03:28
Chapter 226 : 226 11/07/2023 01:28
Chapter 225 : 225 10/07/2023 23:28
Chapter 224 : 224 10/07/2023 21:28
Chapter 223 : 223 10/07/2023 19:28
Chapter 222 : 222 10/07/2023 17:28
Chapter 221 : 221 10/07/2023 15:28
Chapter 220 : 220 10/07/2023 13:28
Chapter 219 : 219 10/07/2023 11:28
Chapter 218 : 218 10/07/2023 09:28
Chapter 217 : 217 10/07/2023 07:28
Chapter 216 : 216 10/07/2023 05:28
Chapter 215 : 215 10/07/2023 03:28
Chapter 214 : 214 10/07/2023 01:28
Chapter 213 : 213 09/07/2023 23:28
Chapter 212 : 212 09/07/2023 21:28
Chapter 211 : 211 09/07/2023 19:28
Chapter 210 : 210 09/07/2023 17:28
Chapter 209 : 209 09/07/2023 15:28
Chapter 208 : 208 09/07/2023 13:28
Chapter 207 : 207 09/07/2023 11:28
Chapter 206 : 206 09/07/2023 09:28
Chapter 205 : 205 09/07/2023 07:28
Chapter 204 : 204 09/07/2023 05:28
Chapter 203 : 203 09/07/2023 03:28
Chapter 202 : 202 09/07/2023 01:28
Chapter 201 : 201 08/07/2023 23:28
Chapter 200 : 200 08/07/2023 21:28
Chapter 199 : 199 08/07/2023 19:28
Chapter 198 : 198 08/07/2023 17:28
Chapter 197 : 197 08/07/2023 15:28
Chapter 196 : 196 08/07/2023 13:28
Chapter 195 : 195 08/07/2023 11:28
Chapter 194 : 194 08/07/2023 09:28
Chapter 193 : 193 08/07/2023 07:28
Chapter 192 : 192 08/07/2023 05:28
Chapter 191 : 191 08/07/2023 03:28
Chapter 190 : 190 08/07/2023 01:28
Chapter 189 : 189 07/07/2023 23:28
Chapter 188 : 188 07/07/2023 21:28
Chapter 187 : 187 07/07/2023 19:28
Chapter 186 : 186 07/07/2023 17:28
Chapter 185 : 185 07/07/2023 15:28
Chapter 184 : 184 07/07/2023 13:28
Chapter 183 : 183 07/07/2023 11:28
Chapter 182 : 182 07/07/2023 09:28
Chapter 181 : 181 07/07/2023 07:28
Chapter 180 : 180 07/07/2023 05:28
Chapter 179 : 179 07/07/2023 03:28
Chapter 178 : 178 07/07/2023 01:28
Chapter 177 : 177 06/07/2023 23:28
Chapter 176 : 176 06/07/2023 21:28
Chapter 175 : 175 06/07/2023 19:28
Chapter 174 : 174 06/07/2023 17:28
Chapter 173 : 173 06/07/2023 15:28
Chapter 172 : 172 06/07/2023 13:28
Chapter 171 : 171 06/07/2023 11:28
Chapter 170 : 170 06/07/2023 09:28
Chapter 169 : 169 06/07/2023 07:28
Chapter 168 : 168 06/07/2023 05:28
Chapter 167 : 167 06/07/2023 03:28
Chapter 166 : 166 06/07/2023 01:28
Chapter 165 : 165 05/07/2023 23:28
Chapter 164 : 164 05/07/2023 21:28
Chapter 163 : 163 05/07/2023 19:28
Chapter 162 : 162 05/07/2023 17:28
Chapter 161 : 161 05/07/2023 15:28
Chapter 160 : 160 05/07/2023 13:28
Chapter 159 : 159 05/07/2023 11:28
Chapter 158 : 158 05/07/2023 09:28
Chapter 157 : 157 05/07/2023 07:28
Chapter 156 : 156 05/07/2023 05:28
Chapter 155 : 155 05/07/2023 03:28
Chapter 154 : 154 05/07/2023 01:28
Chapter 153 : 153 04/07/2023 23:28
Chapter 152 : 152 04/07/2023 21:28
Chapter 151 : 151 04/07/2023 19:28
Chapter 150 : 150 04/07/2023 17:28
Chapter 149 : 149 04/07/2023 15:28
Chapter 148 : 148 04/07/2023 13:28
Chapter 147 : 147 04/07/2023 11:28
Chapter 146 : 146 04/07/2023 09:28
Chapter 145 : 145 04/07/2023 07:28
Chapter 144 : 144 04/07/2023 05:28
Chapter 143 : 143 04/07/2023 03:28
Chapter 142 : 142 04/07/2023 01:28
Chapter 141 : 141 03/07/2023 23:28
Chapter 140 : 140 03/07/2023 21:28
Chapter 139 : 139 03/07/2023 19:28
Chapter 138 : 138 03/07/2023 17:28
Chapter 137 : 137 03/07/2023 15:28
Chapter 136 : 136 03/07/2023 13:28
Chapter 135 : 135 03/07/2023 11:28
Chapter 134 : 134 03/07/2023 09:28
Chapter 133 : 133 03/07/2023 07:28
Chapter 132 : 132 03/07/2023 05:28
Chapter 131 : 131 03/07/2023 03:28
Chapter 130 : 130 03/07/2023 01:28
Chapter 129 : 129 02/07/2023 23:28
Chapter 128 : 128 02/07/2023 21:28
Chapter 127 : 127 02/07/2023 19:28
Chapter 126 : 126 02/07/2023 17:28
Chapter 125 : 125 02/07/2023 15:28
Chapter 124 : 124 02/07/2023 13:28
Chapter 123 : 123 02/07/2023 11:28
Chapter 122 : 122 02/07/2023 09:28
Chapter 121 : 121 02/07/2023 07:28
Chapter 120 : 120 02/07/2023 05:28
Chapter 119 : 119 02/07/2023 03:28
Chapter 118 : 118 02/07/2023 01:28
Chapter 117 : 117 01/07/2023 23:28
Chapter 116 : 116 01/07/2023 21:28
Chapter 115 : 115 01/07/2023 19:28
Chapter 114 : 114 01/07/2023 17:28
Chapter 113 : 113 01/07/2023 15:28
Chapter 112 : 112 01/07/2023 13:28
Chapter 111 : 111 01/07/2023 11:28
Chapter 110 : 110 01/07/2023 09:28
Chapter 109 : 109 01/07/2023 07:28
Chapter 108 : 108 01/07/2023 05:28
Chapter 107 : 107 01/07/2023 03:28
Chapter 106 : 106 01/07/2023 01:28
Chapter 105 : 105 30/06/2023 23:28
Chapter 104 : 104 30/06/2023 21:28
Chapter 103 : 103 30/06/2023 19:28
Chapter 102 : 102 30/06/2023 17:28
Chapter 101 : 101 30/06/2023 15:28
Chapter 100 : 100 30/06/2023 13:28
Chapter 99 : 99 30/06/2023 11:28
Chapter 98 : 98 30/06/2023 09:28
Chapter 97 : 97 30/06/2023 07:28
Chapter 96 : 96 30/06/2023 05:28
Chapter 95 : 95 30/06/2023 03:28
Chapter 94 : 94 30/06/2023 01:28
Chapter 93 : 93 29/06/2023 23:28
Chapter 92 : 92 29/06/2023 21:28
Chapter 91 : 91 29/06/2023 19:28
Chapter 90 : 90 29/06/2023 17:28
Chapter 89 : 89 29/06/2023 15:28
Chapter 88 : 88 29/06/2023 13:28
Chapter 87 : 87 29/06/2023 11:28
Chapter 86 : 86 29/06/2023 09:28
Chapter 85 : 85 29/06/2023 07:28
Chapter 84 : 84 29/06/2023 05:28
Chapter 83 : 83 29/06/2023 03:28
Chapter 82 : 82 29/06/2023 01:28
Chapter 81 : 81 28/06/2023 23:28
Chapter 80 : 80 28/06/2023 21:28
Chapter 79 : 79 28/06/2023 19:28
Chapter 78 : 78 28/06/2023 17:28
Chapter 77 : 77 28/06/2023 15:28
Chapter 76 : 76 28/06/2023 13:28
Chapter 75 : 75 28/06/2023 11:28
Chapter 74 : 74 28/06/2023 09:28
Chapter 73 : 73 28/06/2023 07:28
Chapter 72 : 72 28/06/2023 05:28
Chapter 71 : 71 28/06/2023 03:28
Chapter 70 : 70 28/06/2023 01:28
Chapter 69 : 69 27/06/2023 23:28
Chapter 68 : 68 27/06/2023 21:28
Chapter 67 : 67 27/06/2023 19:28
Chapter 66 : 66 27/06/2023 17:28
Chapter 65 : 65 27/06/2023 15:28
Chapter 64 : 64 27/06/2023 13:28
Chapter 63 : 63 27/06/2023 11:28
Chapter 62 : 62 27/06/2023 09:28
Chapter 61 : 61 27/06/2023 07:28
Chapter 60 : 60 27/06/2023 05:28
Chapter 59 : 59 27/06/2023 03:28
Chapter 58 : 58 27/06/2023 01:28
Chapter 57 : 57 26/06/2023 23:28
Chapter 56 : 56 26/06/2023 21:28
Chapter 55 : 55 26/06/2023 19:28
Chapter 54 : 54 26/06/2023 17:28
Chapter 53 : 53 26/06/2023 15:28
Chapter 52 : 52 26/06/2023 13:28
Chapter 51 : 51 26/06/2023 11:28
Chapter 50 : 50 05/01/2023 19:28
Chapter 49 : 49 05/01/2023 17:28
Chapter 48 : 48 05/01/2023 15:28
Chapter 47 : 47 05/01/2023 13:28
Chapter 46 : 46 05/01/2023 11:28
Chapter 45 : 45 05/01/2023 09:28
Chapter 44 : 44 05/01/2023 07:28
Chapter 43 : 43 05/01/2023 05:28
Chapter 42 : 42 05/01/2023 03:28
Chapter 41 : 41 05/01/2023 01:28
Chapter 40 : 40 04/01/2023 23:28
Chapter 39 : 39 04/01/2023 21:28
Chapter 38 : 38 04/01/2023 19:28
Chapter 37 : 37 04/01/2023 17:28
Chapter 36 : 36 04/01/2023 15:28
Chapter 35 : 35 04/01/2023 13:28
Chapter 34 : 34 04/01/2023 11:28
Chapter 33 : 33 04/01/2023 09:28
Chapter 32 : 32 04/01/2023 07:28
Chapter 31 : 31 04/01/2023 05:28
Chapter 30 : 30 04/01/2023 03:28
Chapter 29 : 29 04/01/2023 01:28
Chapter 28 : 28 03/01/2023 23:28
Chapter 27 : 27 03/01/2023 21:28
Chapter 26 : 26 03/01/2023 19:28
Chapter 25 : 25 03/01/2023 17:28
Chapter 24 : 24 03/01/2023 15:28
Chapter 23 : 23 03/01/2023 13:28
Chapter 22 : 22 03/01/2023 11:28
Chapter 21 : 21 03/01/2023 09:28
Chapter 20 : 20 03/01/2023 07:28
Chapter 19 : 19 03/01/2023 05:28
Chapter 18 : 18 03/01/2023 03:28
Chapter 17 : 17 03/01/2023 01:28
Chapter 16 : 16 02/01/2023 23:28
Chapter 15 : 15 02/01/2023 21:28
Chapter 14 : 14 02/01/2023 19:28
Chapter 13 : 13 02/01/2023 17:28
Chapter 12 : 12 02/01/2023 15:28
Chapter 11 : 11 02/01/2023 13:28
Chapter 10 : 10 02/01/2023 11:28
Chapter 9 : 9 02/01/2023 09:28
Chapter 8 : 8 02/01/2023 07:28
Chapter 7 : 7 02/01/2023 05:28
Chapter 6 : 6 02/01/2023 03:28
Chapter 5 : 5 02/01/2023 01:28
Chapter 4 : 4 01/01/2023 23:28
Chapter 3 : 3 01/01/2023 21:28
Chapter 2 : 2 01/01/2023 19:28
Chapter 1 : 1 01/01/2023 17:28

comment

Có thể bạn thích xem

Nữ Chính, Nam Chính Mau Cút Sang Một Bên Cho Tôi - Nu Chinh, Nam Chinh Mau Cut Sang Mot Ben Cho Toi

Cập nhật lúc : 20/09/2019 01:55

Tình trạng : 7 / 9 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Hành Trình Chinh Phục Hủ Nữ Của Nam Chính - Hanh Trinh Chinh Phuc Hu Nu Cua Nam Chinh

Cập nhật lúc : 04/11/2018 09:25

Tình trạng : 3 / 5 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Cuộc Chiến Tranh Đoạt Nam Chủ Của Nữ Phụ: Nữ Chính Mau Tránh Ra! - Cuoc Chien Tranh Đoat Nam Chu Cua Nu Phu: Nu Chinh Mau Tranh Ra!

Cập nhật lúc : 14/12/2018 00:55

Tình trạng : 112 / 114 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Hành Trình Đoạt Lại Hào Quang Nữ Chính - Hanh Trinh Đoat Lai Hao Quang Nu Chinh

Cập nhật lúc : 19/09/2022 23:28

Tình trạng : 49 / 49 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ba Năm Ấy Tôi Mang Đồ Nữ Đi Học - Ba Nam Ấy Toi Mang Đo Nu Đi Hoc

Cập nhật lúc : 05/03/2023 23:29

Tình trạng : 167 / 167 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hành Trình Giành Nữ Chính Về Tay Nam Phụ - Hanh Trinh Gianh Nu Chinh Ve Tay Nam Phu

Cập nhật lúc : 14/10/2018 20:25

Tình trạng : 90 / 90 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hệ Thống Trọng Sinh Nữ Phụ Mau Thu Phục Nam Chính - He Thong Trong Sinh Nu Phu Mau Thu Phuc Nam Chinh

Cập nhật lúc : 24/09/2021 13:58

Tình trạng : 72 / 74 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ, Nữ Chính Khóc Rồi - Sau Khi Toi Cuop Đi Nam Phu, Nu Chinh Khoc Roi

Cập nhật lúc : 17/04/2022 16:34

Tình trạng : 32 / 34 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nam Chủ Chết Tiệt Tha Cho Ta Đi Nữ Chính Kia Cơ Mà - Nam Chu Chet Tiet Tha Cho Ta Đi Nu Chinh Kia Co Ma

Cập nhật lúc : 27/09/2018 14:42

Tình trạng : 69 / 71 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Teen, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Nữ Chính. Biến! Để Nữ Phụ Tôi Cướp Các Nam Chính - Nu Chinh. Bien! Đe Nu Phu Toi Cuop Cac Nam Chinh

Cập nhật lúc : 28/02/2019 00:00

Tình trạng : 8 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Nữ Cường, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Nữ Phụ Băng Lãnh: ''Nữ Chính Ngươi Cút Đi Cho Ta'' - Nu Phu Bang Lanh: ''Nu Chinh Nguoi Cut Đi Cho Ta''

Cập nhật lúc : 25/11/2018 12:22

Tình trạng : 6 / 8 Chapter

Thể loại: Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/09/2023 07:00

Tình trạng : 4598 / 4600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.297

Đọc truyện

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần - Nguoi Chong Vo Dung Cua Nu Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 1100 / 1102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Cực Phẩm Đại Thiếu - Cuc Pham Đai Thieu

Cập nhật lúc : 01/10/2023 12:29

Tình trạng : 743 / 745 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế - Vo Cu Toi Khong Muon Lam Nguoi Thay The

Cập nhật lúc : 01/10/2023 10:59

Tình trạng : 250 / 252 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bạch Tổng Lạnh Lùng Lần Đầu Yêu! - Bach Tong Lanh Lung Lan Đau Yeu!

Cập nhật lúc : 01/10/2023 09:29

Tình trạng : 105 / 107 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tâm Thượng Chi Dao - Tam Thuong Chi Dao

Cập nhật lúc : 01/10/2023 07:59

Tình trạng : 6 / 6 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Đoản Văn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện