Nông Nữ Thù Sắc

Nong Nu Thu Sac

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Cổ Đại, Manhua, Ngôn Tình, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 11/01/2021 09:32

Tình trạng : 245 / 247 Chapter

Lượt xem: 16183

...
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 245 14/01/2021 08:40
Chapter 244 06/01/2021 11:41
Chapter 243 30/12/2020 20:41
Chapter 242 25/12/2020 00:40
Chapter 241 17/12/2020 08:41
Chapter 240 09/12/2020 20:42
Chapter 239 03/12/2020 11:41
Chapter 238 26/11/2020 08:41
Chapter 237 19/11/2020 18:41
Chapter 236 13/11/2020 11:42
Chapter 235 06/11/2020 08:41
Chapter 234 30/10/2020 08:41
Chapter 233 26/10/2020 14:41
Chapter 232 15/10/2020 20:41
Chapter 231 12/10/2020 18:43
Chapter 230 12/10/2020 16:43
Chapter 229 29/09/2020 20:40
Chapter 228 18/09/2020 00:40
Chapter 227 12/09/2020 08:43
Chapter 226 06/09/2020 00:41
Chapter 225 31/08/2020 20:11
Chapter 224 28/08/2020 14:11
Chapter 223 28/08/2020 12:11
Chapter 222 23/08/2020 00:10
Chapter 221 16/08/2020 20:10
Chapter 220 13/08/2020 10:48
Chapter 219 13/08/2020 08:48
Chapter 218 13/08/2020 06:48
Chapter 217 13/08/2020 04:48
Chapter 216 13/08/2020 02:48
Chapter 215 13/08/2020 00:48
Chapter 214 12/08/2020 22:48
Chapter 213 12/08/2020 20:48
Chapter 212 20/07/2020 00:11
Chapter 211 14/07/2020 00:10
Chapter 210 11/07/2020 20:12
Chapter 209 07/07/2020 00:10
Chapter 208 06/07/2020 22:10
Chapter 207 29/06/2020 20:13
Chapter 206 28/06/2020 00:12
Chapter 205 15/06/2020 00:10
Chapter 204 14/06/2020 22:10
Chapter 203 14/06/2020 20:10
Chapter 202 11/06/2020 03:08
Chapter 201 08/06/2020 20:10
Chapter 200 05/06/2020 20:10
Chapter 199 01/06/2020 14:10
Chapter 198.5 28/05/2020 08:10
Chapter 198 25/05/2020 00:10
Chapter 197 24/05/2020 22:10
Chapter 196 18/05/2020 00:10
Chapter 195 15/05/2020 18:12
Chapter 194 12/05/2020 11:10
Chapter 193 07/05/2020 20:11
Chapter 192 05/05/2020 18:10
Chapter 191 05/05/2020 16:10
Chapter 190 28/04/2020 14:10
Chapter 189 23/04/2020 20:10
Chapter 188 20/04/2020 20:10
Chapter 187 20/04/2020 18:10
Chapter 186 13/04/2020 11:10
Chapter 185 09/04/2020 11:10
Chapter 184 09/04/2020 09:10
Chapter 183 02/04/2020 20:10
Chapter 182 29/03/2020 20:10
Chapter 181 27/03/2020 14:10
Chapter 180 25/03/2020 11:10
Chapter 179 19/03/2020 18:10
Chapter 178 16/03/2020 11:10
Chapter 177 14/03/2020 00:11
Chapter 176 08/03/2020 14:10
Chapter 175 05/03/2020 11:10
Chapter 174 02/03/2020 18:10
Chapter 173 01/03/2020 11:10
Chapter 172 01/03/2020 09:10
Chapter 171 22/02/2020 11:10
Chapter 170 18/02/2020 11:10
Chapter 169 15/02/2020 11:10
Chapter 168 12/02/2020 08:10
Chapter 167 09/02/2020 20:11
Chapter 166 08/02/2020 08:10
Chapter 165 03/02/2020 11:10
Chapter 164 02/02/2020 14:10
Chapter 163 31/01/2020 20:10
Chapter 162 29/01/2020 11:10
Chapter 161 25/01/2020 20:10
Chapter 160 24/01/2020 00:10
Chapter 159 20/01/2020 00:10
Chapter 158 18/01/2020 07:53
Chapter 157 17/01/2020 12:56
Chapter 156 17/01/2020 10:56
Chapter 155 17/01/2020 08:56
Chapter 154 17/01/2020 06:56
Chapter 153 17/01/2020 04:56
Chapter 152 17/01/2020 02:56
Chapter 151 17/01/2020 00:56
Chapter 150 16/01/2020 22:56
Chapter 149 16/01/2020 20:56
Chapter 148 16/01/2020 18:56
Chapter 147 16/01/2020 16:56
Chapter 146 16/01/2020 14:56
Chapter 145 16/01/2020 12:56
Chapter 144 16/01/2020 10:56
Chapter 143 16/01/2020 08:56
Chapter 142 12/12/2019 00:00
Chapter 141 12/10/2019 00:00
Chapter 140 12/09/2019 00:00
Chapter 139 12/07/2019 00:00
Chapter 138 12/05/2019 00:00
Chapter 137 12/04/2019 00:00
Chapter 136 12/03/2019 00:00
Chapter 135 12/01/2019 00:00
Chapter 134 15/01/2020 14:56
Chapter 133 15/01/2020 12:56
Chapter 132 15/01/2020 10:56
Chapter 131 15/01/2020 08:56
Chapter 130 15/01/2020 06:56
Chapter 129 15/01/2020 04:56
Chapter 128 15/01/2020 02:56
Chapter 127 15/01/2020 00:56
Chapter 126 14/01/2020 22:56
Chapter 125 14/01/2020 20:56
Chapter 124 14/01/2020 18:56
Chapter 123 14/01/2020 16:56
Chapter 122 14/01/2020 14:56
Chapter 121 14/01/2020 12:56
Chapter 120 14/01/2020 10:56
Chapter 119 14/01/2020 08:56
Chapter 118 14/01/2020 06:56
Chapter 117 14/01/2020 04:56
Chapter 116 14/01/2020 02:56
Chapter 115 14/01/2020 00:56
Chapter 114 11/12/2019 00:00
Chapter 113 11/11/2019 00:00
Chapter 112 11/10/2019 00:00
Chapter 111 11/10/2019 00:00
Chapter 110 11/09/2019 00:00
Chapter 109 11/08/2019 00:00
Chapter 108 11/07/2019 00:00
Chapter 107 11/06/2019 00:00
Chapter 106 11/05/2019 00:00
Chapter 105 11/02/2019 00:00
Chapter 104 11/01/2019 00:00
Chapter 103 13/01/2020 00:56
Chapter 102 12/01/2020 22:56
Chapter 101 12/01/2020 20:56
Chapter 100 12/01/2020 18:56
Chapter 99 12/01/2020 16:56
Chapter 98 12/01/2020 14:56
Chapter 97 12/01/2020 12:56
Chapter 96 12/01/2020 10:56
Chapter 95 12/01/2020 08:56
Chapter 94 12/01/2020 06:56
Chapter 93 12/01/2020 04:56
Chapter 92 12/01/2020 02:56
Chapter 91 12/01/2020 00:56
Chapter 90 11/01/2020 22:56
Chapter 89 11/01/2020 20:56
Chapter 88 11/01/2020 18:56
Chapter 87 10/12/2019 00:00
Chapter 86 10/11/2019 00:00
Chapter 85 10/10/2019 00:00
Chapter 84 10/09/2019 00:00
Chapter 83 10/08/2019 00:00
Chapter 82 10/07/2019 00:00
Chapter 81 10/06/2019 00:00
Chapter 80 10/04/2019 00:00
Chapter 79 10/02/2019 00:00
Chapter 78 10/01/2019 00:00
Chapter 77 10/01/2020 20:56
Chapter 76 10/01/2020 18:56
Chapter 75 10/01/2020 16:56
Chapter 74 10/01/2020 14:56
Chapter 73 10/01/2020 12:56
Chapter 72 10/01/2020 10:56
Chapter 71 09/07/2019 00:00
Chapter 70 09/06/2019 00:00
Chapter 69 09/05/2019 00:00
Chapter 68 09/04/2019 00:00
Chapter 67 09/02/2019 00:00
Chapter 66 09/01/2020 22:56
Chapter 65 09/01/2020 20:56
Chapter 64 09/01/2020 18:56
Chapter 63 09/01/2020 16:56
Chapter 62 09/01/2020 14:56
Chapter 61 09/01/2020 12:56
Chapter 60 09/01/2020 10:56
Chapter 59 09/01/2020 08:56
Chapter 58 09/01/2020 06:56
Chapter 57 09/01/2020 04:56
Chapter 56 09/01/2020 02:56
Chapter 55 09/01/2020 00:56
Chapter 54 08/01/2020 22:56
Chapter 53 08/01/2020 20:56
Chapter 52 08/01/2020 18:56
Chapter 51 08/12/2019 00:00
Chapter 50 08/10/2019 00:00
Chapter 49 08/09/2019 00:00
Chapter 48 08/08/2019 00:00
Chapter 47 08/07/2019 00:00
Chapter 46 08/06/2019 00:00
Chapter 45 08/05/2019 00:00
Chapter 44 08/04/2019 00:00
Chapter 43 08/01/2019 00:00
Chapter 42 07/01/2020 22:56
Chapter 41 07/01/2020 20:56
Chapter 40 07/01/2020 18:56
Chapter 39 07/01/2020 16:56
Chapter 38 07/01/2020 14:56
Chapter 37 07/01/2020 12:56
Chapter 36 07/01/2020 10:56
Chapter 35 07/01/2020 08:56
Chapter 34 07/01/2020 06:56
Chapter 33 07/01/2020 04:56
Chapter 32 07/01/2020 02:56
Chapter 31 07/12/2019 00:00
Chapter 30 07/10/2019 00:00
Chapter 29 07/09/2019 00:00
Chapter 28 07/09/2019 00:00
Chapter 27 07/08/2019 00:00
Chapter 26 07/07/2019 00:00
Chapter 25 07/06/2019 00:00
Chapter 24 07/05/2019 00:00
Chapter 23 07/04/2019 00:00
Chapter 22 07/03/2019 00:00
Chapter 21 07/01/2019 00:00
Chapter 20 06/01/2020 02:56
Chapter 19 06/01/2020 00:56
Chapter 18 05/01/2020 22:56
Chapter 17 05/01/2020 20:56
Chapter 16 05/01/2020 18:56
Chapter 15 05/01/2020 16:56
Chapter 14 05/01/2020 14:56
Chapter 13 05/01/2020 12:56
Chapter 12 05/01/2020 10:56
Chapter 11 05/01/2020 08:56
Chapter 10 05/01/2020 06:56
Chapter 9 05/01/2020 04:56
Chapter 8 05/01/2020 02:56
Chapter 7 05/01/2020 00:56
Chapter 6 06/12/2019 00:00
Chapter 5 06/11/2019 00:00
Chapter 4 06/10/2019 00:00
Chapter 3 06/09/2019 00:00
Chapter 2 06/07/2019 00:00
Chapter 1 06/06/2019 00:00

comment

Có thể bạn thích xem

Tú Sắc Nông Gia - Tu Sac Nong Gia

Cập nhật lúc : 27/05/2018 15:01

Tình trạng : 266 / 266 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đại Sắc Đang Nồng - Đai Sac Đang Nong

Cập nhật lúc : 14/12/2019 12:14

Tình trạng : 14 / 16 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nông Gia Tuyệt Sắc Hiền Thê - Nong Gia Tuyet Sac Hien The

Cập nhật lúc : 06/12/2018 23:33

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nông Gia Dược Nữ - Nong Gia Duoc Nu

Cập nhật lúc : 03/10/2019 09:22

Tình trạng : 10 / 12 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

1000 Nụ Hôn Nồng Cháy - 1000 Nu Hon Nong Chay

Cập nhật lúc : 16/09/2017 13:00

Tình trạng : 20 / 20 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thư Ký Trẻ Nóng Bỏng - Thu Ky Tre Nong Bong

Cập nhật lúc : 28/09/2019 22:08

Tình trạng : 11 / 11 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Qua: Nông Nữ Đấu Hào Môn - Xuyen Qua: Nong Nu Đau Hao Mon

Cập nhật lúc : 05/02/2019 03:56

Tình trạng : 36 / 38 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cẩm Tú Lương Duyên: Nông Môn Kiều Nữ - Cam Tu Luong Duyen: Nong Mon Kieu Nu

Cập nhật lúc : 18/12/2017 22:45

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nụ Hôn Nóng Bỏng Của Tống Giám Đốc - Nu Hon Nong Bong Cua Tong Giam Đoc

Cập nhật lúc : 23/03/2019 09:11

Tình trạng : 5 / 7 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào - Thu Hoi Đang Cay Nong Sau The Nao

Cập nhật lúc : 30/08/2019 13:32

Tình trạng : 74 / 74 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bản Sắc Nữ Đế - Ban Sac Nu Đe

Cập nhật lúc : 11/05/2019 14:55

Tình trạng : 3 / 5 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bản Sắc Thục Nữ - Ban Sac Thuc Nu

Cập nhật lúc : 25/03/2018 23:34

Tình trạng : 12 / 12 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 19/04/2021 23:41

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.363

Đọc truyện

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Mao Son Troc Quy Nhan

Cập nhật lúc : 19/04/2021 21:40

Tình trạng : 2863 / 2863 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 19/04/2021 21:41

Tình trạng : 4760 / 4760 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 19/04/2021 15:41

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.284

Đọc truyện

Rể Quý Trời Cho - Re Quy Troi Cho

Cập nhật lúc : 19/04/2021 19:41

Tình trạng : 230 / 232 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.190

Đọc truyện

Đấu Phá Thương Khung - Đau Pha Thuong Khung

Cập nhật lúc : 19/04/2021 17:41

Tình trạng : 1641 / 1641 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.187

Đọc truyện