Nhất Mộng Nhập Luân

Nhat Mong Nhap Luan

Tác giả : Cổ Am Bàn Thiên

Thể loại : Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 26/11/2022 10:58

Tình trạng : 129 / 131 Chapter

Lượt xem: 16179

Tác giả: Cổ Am Bàn Thiên Thể loại: Huyền Huyễn Giới thiệu: Năm mơ một giấc đoạt thiên tạo hoá ngộ Luân Hồi. Tử Thiên linh hồn từ Trái Đất xuyên không đến một cái xa lạ mà kỳ bí thế giới mới, tại đây hắn gặp rất nhiều ngộ, thuận lợi tu luyện lên chí cao cấp độ, nhưng bởi vì thế giới của hắn bị phong cấm nên hắn cần phải tìm cách thoát khỏi nơi này. Thông qua tìm hiểu, hắn biết được Luân Hồi giới bị phong cấm bởi một cái cực cao cấp trận pháp "Vạn Nguyên Trấn Thần Trận"..
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 129 : 129: Đăng Đỉnh 26/11/2022 19:28
Chapter 128 : 128: Tuyền Y 26/11/2022 17:28
Chapter 127 : 127: Bị Để Ý 26/11/2022 15:28
Chapter 126 : 126: Leo Núi 26/11/2022 13:28
Chapter 125 : 125: Xông Trùng Không Động 26/11/2022 11:28
Chapter 124 : 124: Đoạn Nguyệt Thương 26/11/2022 09:28
Chapter 123 : 123: Tam Cung Nhất Động 26/11/2022 07:28
Chapter 122 : 122: Trùng Không Động 26/11/2022 05:28
Chapter 121 : 121: Tầm Thông Thử 26/11/2022 03:28
Chapter 120 : 120: Lại Đột Phá 26/11/2022 01:28
Chapter 119 : 119: Tức Chết… 25/11/2022 23:28
Chapter 118 : 118: Diệt Thiên Đạo Nhân 25/11/2022 21:28
Chapter 117 : 117: Lão Sát Bàn Giao Di Ngôn 25/11/2022 19:28
Chapter 116 : 116: Lẫn Nhau Chém Giết 25/11/2022 17:28
Chapter 115 : 115: Lẫn Nhau Đối Chọi 25/11/2022 15:28
Chapter 114 : 114: Đột Phá Liền Bị Đánh 25/11/2022 13:28
Chapter 113 : 113: Xích Thiên Kiếm Cường Đại Thực Lực 25/11/2022 11:28
Chapter 112 : 112: Nhập Thượng Cổ Di Tích 25/11/2022 09:28
Chapter 111 : 111: Thượng Cổ Di Tích Mở Ra 07/11/2022 13:36
Chapter 110 : 110: Ngũ Đại Gia Tộc 07/11/2022 11:36
Chapter 109 : 109: Chạy 07/11/2022 09:36
Chapter 108 : 108: Thượng Cổ Di Tích 07/11/2022 07:36
Chapter 107 : 107: Tưởng Như Vậy Mà Không Phải Vậy 07/11/2022 05:36
Chapter 106 : 106: Thương Thế Khôi Phục 07/11/2022 03:36
Chapter 105 : 105: Cơm Mẹ Nấu Bữa… Đói Bữa No 07/11/2022 01:36
Chapter 104 : 104: Xích Thiên Kiếm 06/11/2022 23:36
Chapter 103 : 103: Trong Cái Rủi Có Cái Xui 06/11/2022 21:36
Chapter 102 : 102 06/11/2022 19:36
Chapter 101 : 101: Vô Lượng Đại Chú Quyết 06/11/2022 17:36
Chapter 100 : 100: Các Nhân Vật Chính Cấp Bậc 06/11/2022 15:36
Chapter 99 : 99: Huyết Linh Lộ 06/11/2022 13:36
Chapter 98 : 98: Không Thấy… 06/11/2022 11:36
Chapter 97 : 97: Trộm Bảo 06/11/2022 09:36
Chapter 96 : 96: Luyện Cốt Cảnh – Ngân Cốt 06/11/2022 07:36
Chapter 95 : 95: Thanh Châu Dị Biến 06/11/2022 05:36
Chapter 94 : 94: Bốn Người Suy Tính 06/11/2022 03:36
Chapter 93 : 93: Hải Dương Trấn Bốn Nhà Thiên Tài Hội Tụ 06/11/2022 01:36
Chapter 92 : 92: Hay Là Còn Quá Non Một Chút 05/11/2022 23:36
Chapter 91 : 91: Bá Nghĩ Cái Chết 05/11/2022 21:36
Chapter 90 : 90: Bá Nghĩkiến 05/11/2022 19:36
Chapter 89 : 89: Hải Dương Trấn Cung Đấu 05/11/2022 17:36
Chapter 88 : 88: Tốt Nhất Gậy Quấy Phân Heo 05/11/2022 15:36
Chapter 87 : 87: Luyện Cốt Cảnh – Thạch Cốt 05/11/2022 13:36
Chapter 86 : 86: Luyện Hóa Huyết Cốt Linh Chi 05/11/2022 11:36
Chapter 85 : 85: Thừa Nước Đục Thả Câu 05/11/2022 09:36
Chapter 84 : 84: Huyết Cốt Linh Chi 05/11/2022 07:36
Chapter 83 : 83: Hắc Đầu Lang 05/11/2022 05:36
Chapter 82 : 82: 14 Đầu Kinh Mạch – Luyện Mạch Cảnh Đỉnh Phong 05/11/2022 03:36
Chapter 81 : 81: Tam Tầng Luyện Thể Cảnh 05/11/2022 01:36
Chapter 80 : 80: Khoan Đã Sư Phụ… 04/11/2022 23:36
Chapter 79 : 79: Hỗn Nguyên Quy Thiên Quyết 04/11/2022 21:36
Chapter 78 : 78: Thần Bí Tàn Quyển Quyển Trục 04/11/2022 19:36
Chapter 77 : 77: Hoạn Nạn Không Chết Ắt Có Hậu Phúc 04/11/2022 17:36
Chapter 76 : 76: Cái Này Đáng Chết Hổ Mập 04/11/2022 15:36
Chapter 75 : 75: Bị Chặn Cướp 04/11/2022 13:36
Chapter 74 : 74: Chu Phàm 04/11/2022 11:36
Chapter 73 : 73: Tiến Về Thanh Châu Phong Trào 04/11/2022 09:36
Chapter 72 : 72: Tử Thiên Tử Vực Cấm Địa 04/11/2022 07:36
Chapter 71 : 71: Chu Thiên Hoàng Lâm 04/11/2022 05:36
Chapter 70 : 70: Thần Bí Lòng Đất Tế Đàn 04/11/2022 03:36
Chapter 69 : 69 04/11/2022 01:36
Chapter 68 : 68: Tử Thiên Điện Hạ Có Tiểu Cẩu Tử 03/11/2022 23:36
Chapter 67 : 67: Tử Thiên Thần Sơn Nhân Lực Cách Giải Quyết 03/11/2022 21:36
Chapter 66 : 66: Tâm Sự 03/11/2022 19:36
Chapter 65 : 65: Tử Vực Song Đồng Tác Dụng 03/11/2022 17:36
Chapter 64 : 64: Luân Hồi Nguyên Giới Chi Nguyên 03/11/2022 15:36
Chapter 63 : 63: Mạn Thiên Muốn Giết Người 03/11/2022 13:36
Chapter 62 : 62: Tới Công Chuyện 03/11/2022 11:36
Chapter 61 : 61: Chẳng Lẽ Động Tình Rồi 03/11/2022 09:36
Chapter 60 : 60: Tử Thiên Thần Sơn 03/11/2022 07:36
Chapter 59 : 59: Vạn Lôi Rèn Thể Vạn Hoả Luyện Hồn 03/11/2022 05:36
Chapter 58 : 58: Từ Hắc Ám Đến Thiên Địa Thành Lập 2 03/11/2022 03:36
Chapter 57 : 57: Từ Hắc Ám Đến Thiên Địa Thành Lập 03/11/2022 01:36
Chapter 56 : 56: Thần Bí Không Gian 02/11/2022 23:36
Chapter 55 : 55: Cảm Giác Thần Bí 29/09/2022 19:29
Chapter 54 : 54: Lòng Đất Đào Hang 29/09/2022 17:29
Chapter 53 : 53: Lên Vực 29/09/2022 15:29
Chapter 52 : 52: Cố Sự 29/09/2022 13:29
Chapter 51 : 51: Đáy Vực Bạn Trò Chuyện 29/09/2022 11:29
Chapter 50 : 50: Ngươi Im Đi 29/09/2022 09:29
Chapter 49 : 49: Mạn Thiên 29/09/2022 07:29
Chapter 48 : 48: Tế Đàn Sụp Đổ 29/09/2022 05:29
Chapter 47 : 47: Tà Niệm 29/09/2022 03:29
Chapter 46 : 46: Ăn Gạch 29/09/2022 01:29
Chapter 45 : 45: Ăn Trứng 28/09/2022 23:29
Chapter 44 : 44: Bị Trói Lại 28/09/2022 21:29
Chapter 43 : 43: Bị Phong Cấm 28/09/2022 19:29
Chapter 42 : 42: Một Quả Trứng 28/09/2022 17:29
Chapter 41 : 41: Đáy Xã Hội 28/09/2022 15:29
Chapter 40 : 40: Máu Huyền Vũ 28/09/2022 13:29
Chapter 39 : 39: Tương Lại Chị Dậu 28/09/2022 11:29
Chapter 38 : 38: Nhảy Vực 28/09/2022 09:29
Chapter 37 : 37: Quay Lại Tử Vong Vực Địa 28/09/2022 07:29
Chapter 36 : 36: Cốt Thành Cùng Huyết Hải 28/09/2022 05:29
Chapter 35 : 35: Vạn Năm Đúc Thể 28/09/2022 03:29
Chapter 34 : 34: Huyết Trì Tố Thể2 28/09/2022 01:29
Chapter 33 : 33: Huyết Trì Tố Thể 1 27/09/2022 23:29
Chapter 32 : 32: Thuế Biến 27/09/2022 21:29
Chapter 31 : 31: Não Hải Chiến Trường 27/09/2022 19:29
Chapter 30 : 30: Kỳ Dị Lam Hồng Tinh Thạch 27/09/2022 17:29
Chapter 29 : 29: Thông Thiên Cự Nhạc 27/09/2022 15:29
Chapter 28 : 28: Lãnh Địa Trung Tâm3 27/09/2022 13:29
Chapter 27 : 27: Lãnh Địa Trung Tâm2 27/09/2022 11:29
Chapter 26 : 26: Lãnh Địa Trung Tâm1 27/09/2022 09:29
Chapter 25 : 25: Phong Cấm Lồng Ánh Sáng 27/09/2022 07:29
Chapter 24 : 24: Ngàn Năm Tìm Bảo 27/09/2022 05:29
Chapter 23 : 23: Mạc Thiên Thánh Nữ 27/09/2022 03:29
Chapter 22 : 22: Linh Hồn Xuyên Không 27/09/2022 01:29
Chapter 21 : 21: Vô Đề 26/09/2022 23:29
Chapter 20 : 20: Lưỡng Tình Tương Duyệt 26/09/2022 21:29
Chapter 19 : 19: Âm Dương Chi Linh 26/09/2022 19:29
Chapter 18 : 18: Thiên Thiên Ngoan 26/09/2022 17:29
Chapter 17 : 17: Chiến Tử 26/09/2022 15:29
Chapter 16 : 16: Tạm Biệt 26/09/2022 13:29
Chapter 15 : 15: Quá Khứ 2 26/09/2022 11:29
Chapter 14 : 14: Quá Khứ 1 26/09/2022 09:29
Chapter 13 : 13: Nhật Nguyệt Tinh Thần Hiện 26/09/2022 07:29
Chapter 12 : 12: Chuông Đồng Kêu 26/09/2022 05:29
Chapter 11 : 11: Âm Dương Thập Phương Chuyển Linh Trận 26/09/2022 03:29
Chapter 10 : 10: Dung Hợp Linh Hồn 2 26/09/2022 01:29
Chapter 9 : 9: Dung Hợp Linh Hồn 1 25/09/2022 23:29
Chapter 8 : 8: Dung Hợp Linh Hồn Thủ Hộ 25/09/2022 21:29
Chapter 7 : 7: Anh Hùng Chiến Tử Mỹ Nhân Vong 25/09/2022 19:29
Chapter 6 : 6: Lựa Chọn 25/09/2022 17:29
Chapter 5 : 5: Linh Hồn Thủ Hộ 25/09/2022 15:29
Chapter 4 : 4: Nhập Mộng I 25/09/2022 13:29
Chapter 3 : 3: Nhận Quà 25/09/2022 11:29
Chapter 2 : 2: Dị Thế Giới 25/09/2022 09:29
Chapter 1 : 1: Mở Đầu 25/09/2022 07:29

comment

Có thể bạn thích xem

Quỷ Nhập Mộng Lúc Nửa Đêm - Quy Nhap Mong Luc Nua Đem

Cập nhật lúc : 24/11/2023 09:28

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Võng Du, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

[Mau Xuyên]: Nhật Ký Luân Hồi Của Hải Yêu - [Mau Xuyen]: Nhat Ky Luan Hoi Cua Hai Yeu

Cập nhật lúc : 26/06/2021 22:28

Tình trạng : 206 / 208 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tây Du Nhất Mộng - Tay Du Nhat Mong

Cập nhật lúc : 29/09/2018 12:04

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Võng Du, Huyền Huyễn, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhất Mộng Phong Lưu - Nhat Mong Phong Luu

Cập nhật lúc : 21/10/2019 09:11

Tình trạng : 12 / 14 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhất Mộng Tình Ca - Nhat Mong Tinh Ca

Cập nhật lúc : 03/01/2020 10:11

Tình trạng : 9 / 11 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Võng Du, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vạn Kiếp Nhất Mộng - Van Kiep Nhat Mong

Cập nhật lúc : 20/02/2020 05:41

Tình trạng : 87 / 89 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Trọng Sinh, Việt Nam

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhất Mộng Tiêu Dao - Nhat Mong Tieu Dao

Cập nhật lúc : 22/03/2020 01:11

Tình trạng : 5 / 7 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Comedy - Hài Hước, Việt Nam

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

[Đồng Nhân Kiếm Võng] Nhất Kiếm Phù Sinh Mộng - [Đong Nhan Kiem Vong] Nhat Kiem Phu Sinh Mong

Cập nhật lúc : 05/01/2020 06:03

Tình trạng : 5 / 5 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại, Ngược, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhập Vọng - Nhap Vong

Cập nhật lúc : 01/12/2018 17:34

Tình trạng : 66 / 66 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Người Chơi Nhập Vai - Nguoi Choi Nhap Vai

Cập nhật lúc : 08/07/2020 04:42

Tình trạng : 59 / 61 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Võng Du, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Quả Cam Luân Hồi - Qua Cam Luan Hoi

Cập nhật lúc : 06/06/2018 10:00

Tình trạng : 23 / 23 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ám Dạ Trầm Luân - Ám Da Tram Luan

Cập nhật lúc : 03/05/2017 00:01

Tình trạng : 136 / 136 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Sắc, Adult - Người lớn, Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Cô Ấy Quá Ngọt Ngào - Co Ấy Qua Ngot Ngao

Cập nhật lúc : 28/11/2023 17:09

Tình trạng : 111 / 111 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Thần Y Trở Lại - Than Y Tro Lai

Cập nhật lúc : 02/12/2023 07:01

Tình trạng : 2850 / 2852 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.629

Đọc truyện

Thiên Đạo Phi Tiên - Thien Đao Phi Tien

Cập nhật lúc : 03/12/2023 06:58

Tình trạng : 183 / 185 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn - Chang Re Vo Dung La Tien Ton

Cập nhật lúc : 02/12/2023 09:58

Tình trạng : 1166 / 1168 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.389

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 02/12/2023 06:31

Tình trạng : 2585 / 2587 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.413

Đọc truyện

Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Su Phu Toi La Than Tien

Cập nhật lúc : 02/12/2023 09:30

Tình trạng : 2320 / 2322 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đô Thị, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.262

Đọc truyện