Nhân Ngư Hãm Lạc

Nhan Ngu Ham Lac

Tác giả : Lâm Tiềm

Thể loại : Đam Mỹ

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 24/09/2022 13:58

Tình trạng : 55 / 55 Chapter

Lượt xem: 16179

Bạn đang đọc truyện Nhân Ngư Hãm Lạc của tác giả Lâm Tiềm. Trước kia hai người đều là vật thí nghiệm của phòng nghiên cứu. Nương tựa lẫn nhau nhưng lại cũng “lợi dụng” lẫn nhau. Vì một sự hiểm lầm, sư tử trắng bị người cá đả thương, miệng thì luôn nói trả thù nhưng khi gặp nhau lại không nỡ xuống tay. Cuối cùng lại muốn một lòng bảo vệ người cá bé nhỏ của hắn….
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 55 : 55: Bệnh Viện Sinh Tử Hắn Chỉ Là Một Tên Hề 9 24/09/2022 19:28
Chapter 54 : 54: Bệnh Viện Sinh Tử Hắn Chỉ Là Một Tên Hề 8 24/09/2022 17:28
Chapter 53 : 53: Bệnh Viện Sinh Tử Hắn Chỉ Là Một Tên Hề 7 24/09/2022 15:28
Chapter 52 : 52: Bệnh Viện Sinh Tử Hắn Chỉ Là Một Tên Hề 24/09/2022 13:28
Chapter 51 : 51: Bệnh Viện Sinh Tử Hắn Chỉ Là Một Tên Hề 5 24/09/2022 11:28
Chapter 50 : 50: Bệnh Viện Sinh Tử Hắn Chỉ Là Một Tên Hề 4 24/09/2022 09:28
Chapter 49 : 49: Bệnh Viện Sinh Tử Hắn Chỉ Là Một Tên Hề 3 24/09/2022 07:28
Chapter 48 : 48: Bệnh Viện Sinh Tử Hắn Chỉ Là Một Tên Hề 2 24/09/2022 05:28
Chapter 47 : 47: Bệnh Viện Sinh Tử Hắn Chỉ Là Một Tên Hề 24/09/2022 03:28
Chapter 46 : 46: Quỹ Ốc Chi Chủ Người Trong Gương 16 24/09/2022 01:28
Chapter 45 : 45: Quỹ Ốc Chi Chủ Người Trong Gương 15 23/09/2022 23:28
Chapter 44 : 44: Quỹ Ốc Chi Chủ Người Trong Gương 14 23/09/2022 21:28
Chapter 43 : 43: Quỹ Ốc Chi Chủ Người Trong Gương 13 23/09/2022 19:28
Chapter 42 : 42: Quỹ Ốc Chi Chủ Người Trong Gương 12 23/09/2022 17:28
Chapter 41 : 41: Quỹ Ốc Chi Chủ Người Trong Gương 11 23/09/2022 15:28
Chapter 40 : 40: Quỹ Ốc Chi Chủ Người Trong Gương 10 23/09/2022 13:28
Chapter 39 : 39: Quỹ Ốc Chi Chủ Người Trong Gương 23/09/2022 11:28
Chapter 38 : 38: Quỹ Ốc Chi Chủ Người Trong Gương 8 23/09/2022 09:28
Chapter 37 : 37: Quỹ Ốc Chi Chủ Người Trong Gương 7 23/09/2022 07:28
Chapter 36 : 36: Quỹ Ốc Chi Chủ Người Trong Gương 23/09/2022 05:28
Chapter 35 : 35: Quỹ Ốc Chi Chủ Người Trong Gương 5 23/09/2022 03:28
Chapter 34 : 34: Quỹ Ốc Chi Chủ Người Trong Gương 4 23/09/2022 01:28
Chapter 33 : 33: Quỹ Ốc Chi Chủ Người Trong Gương 3 23/09/2022 19:29
Chapter 32 : 32: Quỹ Ốc Chi Chủ Người Trong Gương 2 23/09/2022 17:29
Chapter 31 : 31: Quỹ Ốc Chi Chủ Người Trong Gương 23/09/2022 15:29
Chapter 30 : 30: Tệp Tuyệt Mật Khoảnh Khắc Trong Hang Rắn 30 23/09/2022 13:29
Chapter 29 : 29: Tệp Tuyệt Mật Khoảnh Khắc Trong Hang Rắn 29 23/09/2022 11:29
Chapter 28 : 28: Tệp Tuyệt Mật Khoảnh Khắc Trong Hang Rắn 28 23/09/2022 09:29
Chapter 27 : 27: Tệp Tuyệt Mật Khoảnh Khắc Trong Hang Rắn 27 23/09/2022 07:29
Chapter 26 : 26: Tệp Tuyệt Mật Khoảnh Khắc Trong Hang Rắn 26 23/09/2022 05:29
Chapter 25 : 25: Tệp Tuyệt Mật Khoảnh Khắc Trong Hang Rắn 25 23/09/2022 03:29
Chapter 24 : 24: Tệp Tuyệt Mật Khoảnh Khắc Trong Hang Rắn 24 23/09/2022 01:29
Chapter 23 : 23: Tệp Tuyệt Mật Khoảnh Khắc Trong Hang Rắn 23 22/09/2022 23:29
Chapter 22 : 22: Tệp Tuyệt Mật Khoảnh Khắc Trong Hang Rắn 22 22/09/2022 21:29
Chapter 21 : 21: Tệp Tuyệt Mật Khoảnh Khắc Trong Hang Rắn 21 22/09/2022 19:29
Chapter 20 : 20: Tệp Tuyệt Mật Khoảnh Khắc Trong Hang Rắn 20 22/09/2022 17:29
Chapter 19 : 19: Tệp Tuyệt Mật Khoảnh Khắc Trong Hang Rắn 19 22/09/2022 15:29
Chapter 18 : 18: Tệp Tuyệt Mật Khoảnh Khắc Trong Hang Rắn 18 22/09/2022 13:29
Chapter 17 : 17: Tệp Tuyệt Mật Khoảnh Khắc Trong Hang Rắn 17 22/09/2022 11:29
Chapter 16 : 16: Tệp Tuyệt Mật Khoảnh Khắc Trong Hang Rắn 16 22/09/2022 09:29
Chapter 15 : 15: Tệp Tuyệt Mật Khoảnh Khắc Trong Hang Rắn 15 22/09/2022 07:29
Chapter 14 : 14: Tệp Tuyệt Mật Khoảnh Khắc Trong Hang Rắn 14 22/09/2022 05:29
Chapter 13 : 13: Tệp Tuyệt Mật Khoảnh Khắc Trong Hang Rắn 13 22/09/2022 03:29
Chapter 12 : 12: Tệp Tuyệt Mật Khoảnh Khắc Trong Hang Rắn 22/09/2022 01:29
Chapter 11 : 11: Tệp Tuyệt Mật Khoảnh Khắc Trong Hang Rắn 11 21/09/2022 23:29
Chapter 10 : 10: Tệp Tuyệt Mật Khoảnh Khắc Trong Hang Rắn 10 21/09/2022 21:29
Chapter 9 : 9: Tệp Tuyệt Mật Khoảnh Khắc Trong Hang Rắn 9 21/09/2022 19:29
Chapter 8 : 8: Tệp Tuyệt Mật Khoảnh Khắc Trong Hang Rắn 8 21/09/2022 17:29
Chapter 7 : 7: Tệp Tuyệt Mật Khoảnh Khắc Trong Hang Rắn 7 21/09/2022 15:29
Chapter 6 : 6: Tệp Tuyệt Mật Khoảnh Khắc Trong Hang Rắn 6 21/09/2022 13:29
Chapter 5 : 5: Tệp Tuyệt Mật Khoảnh Khắc Trong Hang Rắn 5 21/09/2022 11:29
Chapter 4 : 4: Tệp Tuyệt Mật Khoảnh Khắc Trong Hang Rắn 4 21/09/2022 09:29
Chapter 3 : 3: Tệp Tuyệt Mật Khoảnh Khắc Trong Hang Rắn 3 21/09/2022 07:29
Chapter 2 : 2: Tệp Tuyệt Mật Khoảnh Khắc Trong Hang Rắn 2 21/09/2022 05:29
Chapter 1 : 1: Tệp Tuyệt Mật Khoảnh Khắc Trong Hang Rắn 21/09/2022 03:29

comment

Có thể bạn thích xem

[Quyển 2] Nhân Ngư Hãm Lạc - [Quyen 2] Nhan Ngu Ham Lac

Cập nhật lúc : 20/10/2022 12:28

Tình trạng : 70 / 70 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.197

Đọc truyện

[Quyển 1] Nhân Ngư Hãm Lạc - [Quyen 1] Nhan Ngu Ham Lac

Cập nhật lúc : 18/10/2022 03:59

Tình trạng : 200 / 200 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký - Su Tien Nam The Ham Ngu Phien Than Ky

Cập nhật lúc : 26/07/2018 14:56

Tình trạng : 200 / 200 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Điền Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân - Thu Nhan Bo Lac Chi Nga Thi Nam Nhan

Cập nhật lúc : 07/09/2019 02:34

Tình trạng : 78 / 78 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên - Thu Nhan Chi Ham Cong Đich Xuan Thien

Cập nhật lúc : 05/09/2017 21:26

Tình trạng : 79 / 79 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bệnh Mỹ Nhân Cười Lộ Ra Hàm Răng Nhọn - Benh My Nhan Cuoi Lo Ra Ham Rang Nhon

Cập nhật lúc : 15/09/2021 09:28

Tình trạng : 3 / 5 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vương Đích Nam Nhân Chi Nhất - Tình Hãm Trạng Nguyên Lang - Vuong Đich Nam Nhan Chi Nhat - Tinh Ham Trang Nguyen Lang

Cập nhật lúc : 29/03/2018 09:53

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tội Nhân - Lạc Lý - Toi Nhan - Lac Ly

Cập nhật lúc : 08/09/2018 01:23

Tình trạng : 74 / 74 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chiếc Nhẫn Đi Lạc – Meme - Chiec Nhan Đi Lac – Meme

Cập nhật lúc : 02/09/2019 10:22

Tình trạng : 28 / 28 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc - Di The Chi Thu Nhan Bo Lac

Cập nhật lúc : 01/07/2019 19:11

Tình trạng : 71 / 71 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mỹ Nhân Ngư - My Nhan Ngu

Cập nhật lúc : 10/07/2019 11:45

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Dessaro Nhân Ngư - Dessaro Nhan Ngu

Cập nhật lúc : 26/08/2022 22:00

Tình trạng : 75 / 77 Chapter

Thể loại: Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Chó Hoang Và Xương - Cho Hoang Va Xuong

Cập nhật lúc : 01/06/2023 08:28

Tình trạng : 63 / 63 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Khôn Ninh - Khon Ninh

Cập nhật lúc : 01/06/2023 06:58

Tình trạng : 234 / 236 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phá Quân Mệnh - Pha Quan Menh

Cập nhật lúc : 31/05/2023 23:58

Tình trạng : 750 / 752 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Duyên Số Gặp Ma - Duyen So Gap Ma

Cập nhật lúc : 31/05/2023 20:58

Tình trạng : 142 / 144 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Horror - Kinh Dị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Muôn Hoa Trên Gấm - Muon Hoa Tren Gam

Cập nhật lúc : 31/05/2023 19:58

Tình trạng : 135 / 137 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện