Nhà Ta Có Tiểu Thiếp

Nha Ta Co Tieu Thiep

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Comedy - Hài Hước, Drama, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 17/04/2021 01:32

Tình trạng : 193 / 195 Chapter

Lượt xem: 16179

Ai nói xuyên không thì có thể có hào quang Mary Sue, náo giang hồ xây hậu cung! Còn chưa vào cửa đã trúng độc, còn phải trạch đấu với cả đám nữ nhân tranh giành một tên nam nhân bất lực, đây là vở kịch ngược tâm gì thế không biết?...
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 193 19/04/2021 18:42
Chapter 192 18/04/2021 18:41
Chapter 191 18/04/2021 16:41
Chapter 190 15/04/2021 18:41
Chapter 189 14/04/2021 11:40
Chapter 188 13/04/2021 14:41
Chapter 187 12/04/2021 00:40
Chapter 186 11/04/2021 00:41
Chapter 185 10/04/2021 22:41
Chapter 184 21/09/2020 11:42
Chapter 183 14/09/2020 00:41
Chapter 182 12/09/2020 20:42
Chapter 181 27/06/2020 00:11
Chapter 180 14/06/2020 11:13
Chapter 179 14/06/2020 00:12
Chapter 178 13/06/2020 22:12
Chapter 177 19/03/2020 11:10
Chapter 176 06/03/2020 08:10
Chapter 175 05/03/2020 11:10
Chapter 174 21/02/2020 11:10
Chapter 173 18/02/2020 11:10
Chapter 172 17/02/2020 08:10
Chapter 171 12/02/2020 08:10
Chapter 170 06/02/2020 08:10
Chapter 169 19/01/2020 20:10
Chapter 168 17/01/2020 11:38
Chapter 167 17/01/2020 09:38
Chapter 166 17/01/2020 07:38
Chapter 165 17/01/2020 05:38
Chapter 164 12/08/2019 00:00
Chapter 163 17/01/2020 01:38
Chapter 162 16/01/2020 23:38
Chapter 161 16/01/2020 21:38
Chapter 160 11/07/2019 00:00
Chapter 159 11/05/2019 00:00
Chapter 158 11/01/2019 00:00
Chapter 157 16/01/2020 13:38
Chapter 156 16/01/2020 11:38
Chapter 155 16/01/2020 09:38
Chapter 154 16/01/2020 07:38
Chapter 153 16/01/2020 05:38
Chapter 152 16/01/2020 03:38
Chapter 151 16/01/2020 01:38
Chapter 150 15/01/2020 23:38
Chapter 149 10/10/2019 00:00
Chapter 148 10/09/2019 00:00
Chapter 147 10/08/2019 00:00
Chapter 146 10/03/2019 00:00
Chapter 145 15/01/2020 13:38
Chapter 144 15/01/2020 11:38
Chapter 143 15/01/2020 09:38
Chapter 142 15/01/2020 07:38
Chapter 141 15/01/2020 05:38
Chapter 140 15/01/2020 03:38
Chapter 139 15/01/2020 01:38
Chapter 138 09/12/2019 00:00
Chapter 137 09/10/2019 00:00
Chapter 136 09/09/2019 00:00
Chapter 135 09/04/2019 00:00
Chapter 134 09/02/2019 00:00
Chapter 133 14/01/2020 13:38
Chapter 132 14/01/2020 11:38
Chapter 131 14/01/2020 09:38
Chapter 130 14/01/2020 07:38
Chapter 129 14/01/2020 05:38
Chapter 128 14/01/2020 03:38
Chapter 127 14/01/2020 01:38
Chapter 126 13/01/2020 23:38
Chapter 125 08/12/2019 00:00
Chapter 124 08/10/2019 00:00
Chapter 123 08/08/2019 00:00
Chapter 122 08/06/2019 00:00
Chapter 121 03/04/2019 00:00
Chapter 120 02/12/2019 00:00
Chapter 119 13/01/2020 09:38
Chapter 118 13/01/2020 07:38
Chapter 117 13/01/2020 05:38
Chapter 116 13/01/2020 03:38
Chapter 115 13/01/2020 01:38
Chapter 114 12/12/2018 00:00
Chapter 113 12/08/2018 00:00
Chapter 112 12/01/2020 19:38
Chapter 111 12/01/2020 17:38
Chapter 110 12/01/2020 15:38
Chapter 109 11/09/2018 00:00
Chapter 108 11/08/2018 00:00
Chapter 107 11/07/2018 00:00
Chapter 106 11/06/2018 00:00
Chapter 105 12/01/2020 05:38
Chapter 104 12/01/2020 03:38
Chapter 103 10/09/2018 00:00
Chapter 102 10/08/2018 00:00
Chapter 101 10/01/2018 00:00
Chapter 100 11/01/2020 19:38
Chapter 99 11/01/2020 17:38
Chapter 98 09/07/2018 00:00
Chapter 97 11/01/2020 13:38
Chapter 96 11/01/2020 11:38
Chapter 95 08/06/2018 00:00
Chapter 94 08/01/2018 00:00
Chapter 93 11/01/2020 05:38
Chapter 92 11/01/2020 03:38
Chapter 91 07/11/2018 00:00
Chapter 90 10/01/2020 23:38
Chapter 89 10/01/2020 21:38
Chapter 88 10/01/2020 19:38
Chapter 87 10/01/2020 17:38
Chapter 86 06/12/2018 00:00
Chapter 85 06/06/2018 00:00
Chapter 84 10/01/2020 11:38
Chapter 83 10/01/2020 09:38
Chapter 82 10/01/2020 07:38
Chapter 81 10/01/2020 05:38
Chapter 80 05/03/2018 00:00
Chapter 79 05/02/2018 00:00
Chapter 78 09/01/2020 23:38
Chapter 77 04/12/2018 00:00
Chapter 76 04/05/2018 00:00
Chapter 75 09/01/2020 17:38
Chapter 74 09/01/2020 15:38
Chapter 73 09/01/2020 13:38
Chapter 72 09/01/2020 11:38
Chapter 71 03/07/2018 00:00
Chapter 70 03/04/2018 00:00
Chapter 69 09/01/2020 05:38
Chapter 68 02/06/2018 00:00
Chapter 67 09/01/2020 01:38
Chapter 66 08/01/2020 23:38
Chapter 65 08/01/2020 21:38
Chapter 64 01/09/2018 00:00
Chapter 63 01/02/2018 00:00
Chapter 62 08/01/2020 15:38
Chapter 61 08/01/2020 13:38
Chapter 60 12/12/2017 00:00
Chapter 59 12/05/2017 00:00
Chapter 58 08/01/2020 07:38
Chapter 57 08/01/2020 05:38
Chapter 56 08/01/2020 03:38
Chapter 55 11/07/2017 00:00
Chapter 54 11/01/2017 00:00
Chapter 53 07/01/2020 21:38
Chapter 52 07/01/2020 19:38
Chapter 51 10/11/2017 00:00
Chapter 50 10/03/2017 00:00
Chapter 49 07/01/2020 13:38
Chapter 48 07/01/2020 11:38
Chapter 47 07/01/2020 09:38
Chapter 46 09/06/2017 00:00
Chapter 45 07/01/2020 05:38
Chapter 44 07/01/2020 03:38
Chapter 43 07/01/2020 01:38
Chapter 42 08/09/2017 00:00
Chapter 41 08/03/2017 00:00
Chapter 40 08/02/2017 00:00
Chapter 39 08/01/2017 00:00
Chapter 38 06/01/2020 15:38
Chapter 37 06/01/2020 13:38
Chapter 36 06/01/2020 11:38
Chapter 35 06/01/2020 09:38
Chapter 34 06/01/2020 07:38
Chapter 33 06/01/2020 05:38
Chapter 32 06/01/2020 03:38
Chapter 31 06/01/2020 01:38
Chapter 30 05/01/2020 23:38
Chapter 29.1 05/01/2020 21:38
Chapter 28 05/01/2020 19:38
Chapter 27 05/01/2020 17:38
Chapter 26 05/01/2020 15:38
Chapter 25 05/01/2020 13:38
Chapter 24 05/01/2020 11:38
Chapter 23 05/01/2020 09:38
Chapter 22 05/01/2020 07:38
Chapter 21 05/01/2020 05:38
Chapter 20 05/01/2020 03:38
Chapter 19 07/12/2017 00:00
Chapter 18 12/12/2016 00:00
Chapter 17 04/01/2020 21:38
Chapter 16 04/01/2020 19:38
Chapter 15 11/03/2016 00:00
Chapter 14 11/02/2016 00:00
Chapter 13 11/01/2016 00:00
Chapter 12 04/01/2020 11:38
Chapter 11 04/01/2020 09:38
Chapter 10 04/01/2020 07:38
Chapter 9 04/01/2020 05:38
Chapter 8 04/01/2020 03:38
Chapter 7 10/11/2016 00:00
Chapter 6 10/10/2016 00:00
Chapter 5 10/03/2016 00:00
Chapter 4 03/01/2020 19:38
Chapter 3 03/01/2020 17:38
Chapter 2 03/01/2020 15:38
Chapter 1 03/01/2020 13:38

comment

Có thể bạn thích xem

Nhà Có Tiểu Hồn Ma - Nha Co Tieu Hon Ma

Cập nhật lúc : 03/06/2022 19:58

Tình trạng : 26 / 26 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang - Xuyen Qua Nha Co Tieu Phu Lang

Cập nhật lúc : 03/07/2018 05:12

Tình trạng : 139 / 139 Chapter

Thể loại: Sắc, Adult - Người lớn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhà Có Nuôi Một Tiểu Bạch Thỏ! - Nha Co Nuoi Mot Tieu Bach Tho!

Cập nhật lúc : 01/07/2019 14:23

Tình trạng : 57 / 57 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tiểu Thiếp - Tieu Thiep

Cập nhật lúc : 30/09/2018 16:23

Tình trạng : 11 / 13 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hoa Khôi Tiểu Thiếp - Hoa Khoi Tieu Thiep

Cập nhật lúc : 11/08/2017 17:27

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chính Cung Tiểu Thiếp - Chinh Cung Tieu Thiep

Cập nhật lúc : 28/10/2018 19:56

Tình trạng : 11 / 11 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tiểu Thiếp Vị Thành Niên - Tieu Thiep Vi Thanh Nien

Cập nhật lúc : 24/09/2018 08:40

Tình trạng : 225 / 225 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tiểu Thiếp Không Dễ Làm - Tieu Thiep Khong De Lam

Cập nhật lúc : 20/12/2019 23:33

Tình trạng : 159 / 161 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp - Chinh Phi Khong Bang Tieu Thiep

Cập nhật lúc : 05/11/2019 05:44

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia - Tu Tieu Thiep Cua Nhi Vuong Gia

Cập nhật lúc : 11/06/2019 06:01

Tình trạng : 116 / 116 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ái Thiếp Của Tà Thần - Ái Thiep Cua Ta Than

Cập nhật lúc : 01/11/2018 00:52

Tình trạng : 11 / 11 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Gái Ế - Cô Vợ Nhà Giàu Thích Ở Nhà - Gai Ế - Co Vo Nha Giau Thich Ở Nha

Cập nhật lúc : 10/09/2019 13:01

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 30/06/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.595

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 30/06/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.412

Đọc truyện

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Nghich Tap, Sung Nhanh Con Kip

Cập nhật lúc : 01/07/2022 03:59

Tình trạng : 1677 / 1679 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.245

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 30/06/2022 15:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.442

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 30/06/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.325

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 30/06/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện