Nguyệt Minh Thiên Lý - La Thanh Mai

Nguyet Minh Thien Ly - La Thanh Mai

Tác giả : La Thanh Mai

Thể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 07/10/2022 09:30

Tình trạng : 208 / 208 Chapter

Lượt xem: 16191

Truyện: Nguyệt minh Thiên Lý Tác giả: La Thanh Mai Thể loại: ngôn tình, xuyên không, Sủng, cổ đạiGiới thiệu: Dao Anh xuyên vào một quyển sách. Phiêu diêu thời loạn, quần hùng tranh giành, cha nàng là thế lực mạnh nhất trong đó, anh nàng là nam chính cuối cùng chạm đỉnh Trung Nguyên. Là em gái của nam chính, Dao Anh chuẩn bị yên lòng nằm duỗi. Ai ngờ phát hiện nam chính hận mình tận xương, muốn dùng cô em gái này thay nữ chính gả đi bộ lạc thảo nguyên, gả cho một lão già họm hẹm hơn sáu mươi. Dao Anh bị ép hòa thân, trước sói sau hổ, cả đàn vây quanh, tất cả đều ngấp nghé vị công chúa Hán đẹp như hoa
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 208 : NT15 (convert) 07/10/2022 19:30
Chapter 207 : Nt14 07/10/2022 17:30
Chapter 206 : Nt13-2 07/10/2022 15:30
Chapter 205 : Nt13-1 07/10/2022 13:30
Chapter 204 : Nt12-3 07/10/2022 11:30
Chapter 203 : Nt12-2 07/10/2022 09:30
Chapter 202 : Nt12-1 07/10/2022 07:30
Chapter 201 : Nt11 07/10/2022 05:30
Chapter 200 : Nt10 07/10/2022 03:30
Chapter 199 : Nt9 07/10/2022 01:30
Chapter 198 : Nt8 06/10/2022 23:30
Chapter 197 : Nt7 06/10/2022 21:30
Chapter 196 : Nt6 06/10/2022 19:30
Chapter 195 : Nt5 06/10/2022 17:30
Chapter 194 : Nt4 06/10/2022 15:30
Chapter 193 : Nt3 06/10/2022 13:30
Chapter 192 : Nt2 06/10/2022 11:30
Chapter 191 : Nt1 06/10/2022 09:30
Chapter 190 : Hoàn chính văn 06/10/2022 07:30
Chapter 189 06/10/2022 05:30
Chapter 188 06/10/2022 03:30
Chapter 187 06/10/2022 01:30
Chapter 186 05/10/2022 23:30
Chapter 185 05/10/2022 21:30
Chapter 184 05/10/2022 19:30
Chapter 183 05/10/2022 17:30
Chapter 182 05/10/2022 15:30
Chapter 181 05/10/2022 13:30
Chapter 180 05/10/2022 11:30
Chapter 179 05/10/2022 09:30
Chapter 178 05/10/2022 07:30
Chapter 177 05/10/2022 05:30
Chapter 176 05/10/2022 03:30
Chapter 175 05/10/2022 01:30
Chapter 174 04/10/2022 23:30
Chapter 172 -173 04/10/2022 21:30
Chapter 171 04/10/2022 19:30
Chapter 170 04/10/2022 17:30
Chapter 169 04/10/2022 15:30
Chapter 168 04/10/2022 13:30
Chapter 167 04/10/2022 11:30
Chapter 166 04/10/2022 09:30
Chapter 165 04/10/2022 07:30
Chapter 164 04/10/2022 05:30
Chapter 163 04/10/2022 03:30
Chapter 162 04/10/2022 01:30
Chapter 161 03/10/2022 23:30
Chapter 160 03/10/2022 21:30
Chapter 159 03/10/2022 19:30
Chapter 158 03/10/2022 17:30
Chapter 157 03/10/2022 15:30
Chapter 156 03/10/2022 13:30
Chapter 155 03/10/2022 11:30
Chapter 154 03/10/2022 09:30
Chapter 153 03/10/2022 07:30
Chapter 152 03/10/2022 05:30
Chapter 151 03/10/2022 03:30
Chapter 150 03/10/2022 01:30
Chapter 149 02/10/2022 23:30
Chapter 148 02/10/2022 21:30
Chapter 147 02/10/2022 19:30
Chapter 146 02/10/2022 17:30
Chapter 145 : Minh nguyệt nô* 02/10/2022 15:30
Chapter 144 02/10/2022 13:30
Chapter 143 02/10/2022 11:30
Chapter 142 02/10/2022 09:30
Chapter 141 02/10/2022 07:30
Chapter 140 02/10/2022 05:30
Chapter 139 02/10/2022 03:30
Chapter 138 02/10/2022 01:30
Chapter 137 01/10/2022 23:30
Chapter 136 01/10/2022 21:30
Chapter 135 01/10/2022 19:30
Chapter 134 01/10/2022 17:30
Chapter 133 01/10/2022 15:30
Chapter 132 01/10/2022 13:30
Chapter 131 01/10/2022 11:30
Chapter 130 01/10/2022 09:30
Chapter 129 01/10/2022 07:30
Chapter 128 01/10/2022 05:30
Chapter 127 01/10/2022 03:30
Chapter 126 01/10/2022 01:30
Chapter 125 30/09/2022 23:30
Chapter 123 -124 30/09/2022 21:30
Chapter 122 30/09/2022 19:30
Chapter 121 30/09/2022 17:30
Chapter 120 30/09/2022 15:30
Chapter 119 30/09/2022 13:30
Chapter 118 30/09/2022 11:30
Chapter 117 30/09/2022 09:30
Chapter 116 30/09/2022 07:30
Chapter 115 30/09/2022 05:30
Chapter 114 30/09/2022 03:30
Chapter 113 30/09/2022 01:30
Chapter 112 29/09/2022 23:30
Chapter 111 29/09/2022 21:30
Chapter 110 29/09/2022 19:30
Chapter 109 29/09/2022 17:30
Chapter 108 29/09/2022 15:30
Chapter 107 29/09/2022 13:30
Chapter 106 29/09/2022 11:30
Chapter 105 29/09/2022 09:30
Chapter 104 29/09/2022 07:30
Chapter 103 29/09/2022 05:30
Chapter 102 29/09/2022 03:30
Chapter 101 29/09/2022 01:30
Chapter 100 07/10/2022 13:28
Chapter 99 07/10/2022 11:28
Chapter 98 07/10/2022 09:28
Chapter 97 07/10/2022 07:28
Chapter 96 07/10/2022 05:28
Chapter 95 07/10/2022 03:28
Chapter 94 07/10/2022 01:28
Chapter 93 06/10/2022 23:28
Chapter 92 06/10/2022 21:28
Chapter 91 06/10/2022 19:28
Chapter 90 06/10/2022 17:28
Chapter 89 06/10/2022 15:28
Chapter 88 06/10/2022 13:28
Chapter 87 06/10/2022 11:28
Chapter 86 06/10/2022 09:28
Chapter 85 06/10/2022 07:28
Chapter 84 06/10/2022 05:28
Chapter 83 06/10/2022 03:28
Chapter 82 06/10/2022 01:28
Chapter 81 05/10/2022 23:28
Chapter 80 05/10/2022 21:28
Chapter 79 05/10/2022 19:28
Chapter 78 05/10/2022 17:28
Chapter 77 05/10/2022 15:28
Chapter 76 05/10/2022 13:28
Chapter 75 05/10/2022 11:28
Chapter 74 05/10/2022 09:28
Chapter 73 05/10/2022 07:28
Chapter 72 05/10/2022 05:28
Chapter 71 05/10/2022 03:28
Chapter 70 05/10/2022 01:28
Chapter 69 04/10/2022 23:28
Chapter 68 04/10/2022 21:28
Chapter 67 04/10/2022 19:28
Chapter 66 04/10/2022 17:28
Chapter 65 04/10/2022 15:28
Chapter 64 04/10/2022 13:28
Chapter 63 04/10/2022 11:28
Chapter 62 04/10/2022 09:28
Chapter 61 04/10/2022 07:28
Chapter 60 04/10/2022 05:28
Chapter 59 04/10/2022 03:28
Chapter 58 04/10/2022 01:28
Chapter 57 03/10/2022 23:28
Chapter 56 03/10/2022 21:28
Chapter 55 03/10/2022 19:28
Chapter 54 03/10/2022 17:28
Chapter 53 03/10/2022 15:28
Chapter 52 03/10/2022 13:28
Chapter 51 03/10/2022 11:28
Chapter 50 : Hồi Kinh 03/10/2022 09:28
Chapter 49 : Đại Ca Hối Hận 03/10/2022 07:28
Chapter 48 : Lễ Hành Tượng 03/10/2022 05:28
Chapter 47 : Tô Đan Cổ 03/10/2022 03:28
Chapter 46 : Có Tiền 03/10/2022 01:28
Chapter 45 : Kết Minh 02/10/2022 23:28
Chapter 44 : Được Cứu Rồi 02/10/2022 21:28
Chapter 43 : Thề 02/10/2022 19:28
Chapter 42 : Cầm Về 02/10/2022 17:28
Chapter 41 : Chứng Thực Tai Tiếng 02/10/2022 15:28
Chapter 40 : Phật An Bài 02/10/2022 13:28
Chapter 39 : Cố Nhân 02/10/2022 11:28
Chapter 38 : Nguyện Xuất Gia Tu Hành 02/10/2022 09:28
Chapter 37 : Đến Tây Vực 02/10/2022 07:28
Chapter 36 : Tiến Đánh 02/10/2022 05:28
Chapter 35 : Tại Sao Phải Chạy 02/10/2022 03:28
Chapter 34 : Chạy Trốn 02/10/2022 01:28
Chapter 33 : Hạ Độc 01/10/2022 23:28
Chapter 32 : Cờ 01/10/2022 21:28
Chapter 31 : Sinh Thần 01/10/2022 19:28
Chapter 30 : Cướp Người 01/10/2022 17:28
Chapter 29 : Xuất Giá 01/10/2022 15:28
Chapter 28 : Giao Dịch Chân Chính 01/10/2022 13:28
Chapter 27 : Thiếu Niên Mến Mộ 01/10/2022 11:28
Chapter 26 : Không Hối Hận 01/10/2022 09:28
Chapter 25 : Canh Hai 01/10/2022 07:28
Chapter 24 : Canh Một 01/10/2022 05:28
Chapter 23 : Tính Sổ 01/10/2022 03:28
Chapter 22 : Bắt Đầu Tính Sổ 01/10/2022 01:28
Chapter 21 : Giao Dịch 30/09/2022 23:28
Chapter 20 : Ba hợp một 30/09/2022 21:28
Chapter 19 : Toàn quân bị diệt 30/09/2022 19:28
Chapter 18 : Tứ hôn 30/09/2022 17:28
Chapter 17 : Tù trưởng cầu hôn 30/09/2022 15:28
Chapter 16 : Đồng thời diệt trừ thất công chúa và nhị hoàng tử 30/09/2022 13:28
Chapter 15 : Tính toán thất công chúa 30/09/2022 11:28
Chapter 14 : Thay người 30/09/2022 09:28
Chapter 13 : Gả thay 30/09/2022 07:28
Chapter 12 : Anh à em sợ 30/09/2022 05:28
Chapter 11 : Anh lại phải xuất chinh 30/09/2022 03:28
Chapter 10 : Thần phục dưới váy 30/09/2022 01:28
Chapter 9 : Cao tăng quân chủ 29/09/2022 23:28
Chapter 8 : Quyết định hôn sự 29/09/2022 21:28
Chapter 7 : Công chúa hòa thân 29/09/2022 19:28
Chapter 6 : Hai người anh trai 29/09/2022 17:28
Chapter 5 : Hành hình trước chúng 29/09/2022 15:28
Chapter 4 : Cơn giận của muội khống 29/09/2022 13:28
Chapter 3 : Cao tăng thiên trúc 29/09/2022 11:28
Chapter 2 : Đệ nhất mưu sĩ 29/09/2022 09:28
Chapter 1 : Thất công chúa 29/09/2022 07:28

comment

Có thể bạn thích xem

Minh Nguyệt Thiên Lý - Minh Nguyet Thien Ly

Cập nhật lúc : 22/07/2019 21:44

Tình trạng : 32 / 32 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt - Thien Nhai Cong Minh Nguyet

Cập nhật lúc : 18/06/2018 17:53

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhĩ Dữ Thanh Phong Minh Nguyệt - Nhi Du Thanh Phong Minh Nguyet

Cập nhật lúc : 21/04/2022 05:04

Tình trạng : 63 / 65 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt - Duyen Nhu Mong: Thien Nhai Cong Minh Nguyet

Cập nhật lúc : 05/09/2019 16:26

Tình trạng : 174 / 176 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai - Thien Hau Tieu Thanh Mai

Cập nhật lúc : 25/05/2020 01:42

Tình trạng : 293 / 295 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Thanh Mai Trúc Mã - Thiên Tiên Cuồng Túy - Thanh Mai Truc Ma - Thien Tien Cuong Tuy

Cập nhật lúc : 04/05/2023 09:28

Tình trạng : 18 / 18 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Em Là Của Anh, Bây Giờ Và Mãi Mãi - Em La Cua Anh, Bay Gio Va Mai Mai

Cập nhật lúc : 06/10/2017 05:14

Tình trạng : 53 / 55 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Không Cần Đậm Sâu Chỉ Mong Là Mãi Mãi - Khong Can Đam Sau Chi Mong La Mai Mai

Cập nhật lúc : 05/06/2019 23:34

Tình trạng : 28 / 30 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ác Mộng Nơi Thành Cổ: Nam Chính Là Hồ Ly - Ác Mong Noi Thanh Co: Nam Chinh La Ho Ly

Cập nhật lúc : 19/06/2023 12:28

Tình trạng : 7 / 7 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Horror - Kinh Dị, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kim Bình Mai Hoa Kỷ Nguyệt Khai - Kim Binh Mai Hoa Ky Nguyet Khai

Cập nhật lúc : 22/12/2018 23:13

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Mãi Mãi Là Bao Xa - Mai Mai La Bao Xa

Cập nhật lúc : 16/01/2020 07:58

Tình trạng : 76 / 76 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thuỳ Lan Minh Nguyệt - Thuy Lan Minh Nguyet

Cập nhật lúc : 08/07/2021 10:59

Tình trạng : 88 / 90 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Dị Năng, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Cô Ấy Quá Ngọt Ngào - Co Ấy Qua Ngot Ngao

Cập nhật lúc : 28/11/2023 17:09

Tình trạng : 111 / 111 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Thần Y Trở Lại - Than Y Tro Lai

Cập nhật lúc : 02/12/2023 07:01

Tình trạng : 2850 / 2852 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.629

Đọc truyện

Thiên Đạo Phi Tiên - Thien Đao Phi Tien

Cập nhật lúc : 03/12/2023 06:58

Tình trạng : 183 / 185 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn - Chang Re Vo Dung La Tien Ton

Cập nhật lúc : 02/12/2023 09:58

Tình trạng : 1166 / 1168 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.389

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 02/12/2023 06:31

Tình trạng : 2585 / 2587 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.413

Đọc truyện

Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Su Phu Toi La Than Tien

Cập nhật lúc : 02/12/2023 09:30

Tình trạng : 2320 / 2322 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đô Thị, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.262

Đọc truyện